home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Berckmans, J.M.H.

J.H.M. BERCKMANS

Leopoldsburg, 28 oktober 1953 – Antwerpen, 31 augustus 2008

Pafke, het meest concrete Mafke

Onverbiddelijk chroniqueur van de zelfkant én de goorste ellende.
Een leven van schrijven en rock & roll

Het boekbindatelier ‘Pampiere Werelt’ te ’s Gravenwezel heeft verscheidene van de boeken van Berckmans uitgegeven in een mooie bibliofiele boekverzorging.

 BIOGRAFIE

28 oktober 1953:  Komt ter wereld te Leopoldsburg als Jean Marie Henri Berckmans, in een eenvoudig arbeidersgezin.

 •  Na het middelbaar onderwijs gaat hij aan de universiteit (UFSIA, Antwerpen) Germaanse filologie studeren en vestigt er een bescheiden reputatie als punkdichter. De eerste kandidatuur behaalt hij een grote onderscheiding, maar helaas dwingt een zware endogene depressie hem tot opgave. De rest van zijn leven zal hij achtervolgd worden door depressieve buien, afgewisseld met soms vrij hevige manische periodes.
 •  Na het debacle aan de universiteit oefent hij verschillende beroepen uit: succesrijk vertegenwoordiger voor een schoenfabrikant (een afdeling in Italië), taxichauffeur en boekverkoper.

1977: Op vierentwintigjarige leeftijd onderneemt hij een zelfmoordpoging en ontsnapt ternauwernood aan de dood, geen hysterische suïcidale hulpkreet om aandacht, maar een gemeende en bijna geslaagde poging. Berckmans had het lef twee dozen Vesparax in te nemen, materiaal waarmee je een Brabants boerenpaard onder totale anesthesie krijgt.

Terug in België raakt hij al snel aan lager wal.

Zijn eerste en enige huwelijk ‘loopt op de klippen’, zoals men dat in de volksmond zo welsprekend weet te omschrijven.

Hij wentelt zich tenslotte in zijn bestaan van schrijver-kluizenaar, lange tijd inwonend bij zijn moeder en zijn vader  en zijn hond Charlowie en wordt een vaste klant van café De Raaf.

1977: EEN START…1989: EEN TWEEDE START

1977: Debuteert op twee fronten met ‘Geschiedenis van de revolutie’ , een roman, en ‘Tranen voor Coltrane.’, een poëziebundel, waarmee hij de Nederlandse letteren van een rauwe, nagelnieuwe sound zou voorzien.

Nadien is het een tijdje stil, hoewel tijdschriften regelmatig verhalen van hem publiceren.

1989: Eindelijk worden zijn verhalen in de bundel  ‘Vergeet niet wat de zevenslaper zei, gepubliceerd. Sindsdien werkte hij gestaag aan een bijzonder intrigerend oeuvre.

DE JAREN NEGENTIG: BOEKEN SCHRIJVEN en ROCK & ROLL MAKEN

Haast jaarlijks levert Berckmans en onverdroten zijn verhalenbundel af, krachtig, genadeloos eerlijk en zonder kapsones.

 • Café De Raaf is nog steeds gesloten. (1990) , Rock & roll met Frieda Vindevogel. (1991), Het zomert in barakstad. (1993), Brief aan een meisje in Hoboken : geschiedenis van de revolutie ! (1994); Taxi naar de Boerhaavestraat. (1995); Bericht uit Klein Konstantinopel. (1996); Ontbijt in het vilbeluik. (1997); Slecht nieuws voor Doctor Paf de Pierennaaier, Pandemonium in de Grauwzone. (1997)

Het rauwe opgefokte proza van J.M.H. Berckmans, – stelt Jos Borré in Café des Arts van 13 september 1996 -, leent zich niet tot werk van lange adem. Berckmans is een auteur van korte uitbarstingen, van nerveuze spanning die zonder veel omwegen tot ontlading komt. Elk boek bevat daarom dan ook relatief korte teksten van verschillende aard: verhalen, schetsen, brieven, pleidooien, maar ook elegieën en teksten sie lijken voort te vloeien uit improvisatie met klanken. Stuk voor stuk momentopnamen van en getuigenissen uit die wereld waarin hij zichzelf situeert: ‘Barakstad’, de ‘Grauwzone’, de ‘Reservaten’.

Verschillende van zijn teksten kennen een bibliofiele uitgave bij Uitgeverij Pampiere Werelt te ’s Gravenwezel.

Maar Berckmans maakte ook naam als performer, want wat hèm interesseert is boeken schrijven en rock & roll maken.

In de jaren negentig maakt  hij furore als performer met Circus Bulderdrang samen met o a zijn kompaan Vitalski. “Altijd met het mes op de pols, altijd wild om zich heen slaand, spuwend op alles wat bewoog”, schrijft Stijn Tormans daarover in Knack (1 november 2006) bij een Berckmansportret.

1995-1996: Het toneelgezelschap Cie . de Koe distilleert uit de verhalen van Berckmans een avondvullend theaterstuk: De menagerie van de schamele drie. Acteurs: Peter van den Eede, Frank Focketyn, Hilde van Mieghem. Regie: Bas Teeken. (een recensie in De Groene Amsterdammer van 22 november 1995: Dronkemansgestommel – De Groene Amsterdammer

Berckmans 23

Het oeuvre van Berckmans kan blijkbaar de theaterwereld boeien want in 2010 maakt acteur Jurgen Delnaet  voor ’t Arsenaal de theatervoorstelling Berckmans. Delnaet put daarvoor uit het hele oeuvre van Berckmans.  De voorstelling komt eveneens aan bod in het Theaterfestival 2011 en op het TAZ 2015.

“(…) Ma zeg ik nee schreeuw ik hoe hebt gij mij in u kunnen dragen en mij daarna onmiddellijk voorgoed verstoten. Ik zeg nee brul hoe hebt gij dat ooit kunnen doen. Hoe hebt gij mij het allereerste ogenblik kunnen verdoemen tot het dragen van mijn doornenkroon, ondersteboven, achterstevoren, binnenstebuiten. Het was niet moeilijk, zegt mijn ma, het was gemakkelijk, gij waart alleen maar een soort misbakken bruine nageboorte. Pa loeit tot de azalea bloeit in het diepst van z’n geheimenis. (…)”
(uit het verhaal ‘De menagerie van de schamele drie’, gepubliceerd op de website van de brakke hond)

 NA 2000: ALS EEN ROLLERCOASTER DIE HAPERT … HAPERT… STOPT

Met toch nog enkele nieuwe verhalenbundels en bibliofiele uitgaven van ouder werk.

2006: Met de verhalenbundel  Je kunt geen twintig zijn op Suikerheuvel haalt Berckmans de longlist van de Gouden Uil.

 31 augustus 2008: Wordt dood aangetroffen zittend in zijn sofa in zijn kleine OCMW studio in de Lange Batterijstraat, nr 3 bus 1 2018 Antwerpen.

Hij wordt begraven op het Schoonselhof. (klik voor foto)

“De verhalen van J.M.H. situeren zich voornamelijk in de Antwerpse buurt waar hij leeft en woont en die hij omschrijft als de ‘Grauwzone’. Zijn voornaamste bekommernissen zijn pils, tabak, een beetje warme kost (hoeft niet veel zaaks te zijn), maar vooral ‘blijven schrijven’. Het typisch ‘Berckmansiaanse’ verhaal bestaat uit het beschrijven van de marginaliteit op een controversieel-anarchistische wijze, de totale uitzichtloosheid en hoop op een beter bestaan, de absurditeit en zinloosheid van dit ondermaanse tranendal, alles gelardeerd met een laagje sadisme en soms zelfs wat paranoïa. Berckmans wordt wel eens de meester van het kortverhaal genoemd. Terecht naar mijn mening. Invloeden van Bukowski, Céline, Beckett en De Sade zijn duidelijk aanwezig. Zijn taal krijgt een extra dimensie door het gebruik van kleuren, poëzie (haast muzikaal, Rock & Roll) en herhalingen die hij uitermate goed weet te hanteren. Zijn uitdrukkingswijze is soms meedogenloos brutaal, doch hoe hard Berckmans voor zijn medemens ook kan zijn, hij schreeuwt het uit van wanhoop, verontschuldigt zich voor zijn bestaan en smeekt zelfs naar wat warmte en genegenheid. “Het enige waarmee ik mij in leven houd, is schrijven”, aldus de auteur.”

                                                                Uit Meander  ‘J.M.H. Berckmans’ door  Geert Goeman

Wat ik bij Berckmans geweldig vind, is dat hij niet alleen spreekt over muzikale genres die het leven draaglijker moeten maken: de tekst die hij schrijft is zélf muzikaal. Het boek doet wat het zegt. Aan al wie een ‘defooke’ in zijn ‘cervooke’ heeft, geeft hij de raad om in het hospitaal te gaan liggen in plaats van aan de toog in het café te hangen, hoewel hij weet dat ze allemaal ongeneeslijk ziek zijn aan het leven, hijzelf incluis. Hij maakt hierbij gebruik van rijmwoorden, assonanties, alliteraties, herhalingen, chiasmen, Vlaamse dialectische woorden, bastaardwoorden uit het Frans, neologismen, kindertaal, fonetische spelling, en vooral van een meeslepend ritme, het ritme van zijn mierende, piekerende bewustzijn, met taalwellust gedemonstreerd in ellenlange perioden. Die slangachtige zinnen, die in hun eigen staart bijten, geven zijn gedachten weer ‘met zeer vele vele kronkels die hem voeren naar een bestaan dat bitter bitter bitter is’.

       ’s Morgens of om halfelf ’s avonds, nu duisternis alom is, tegen deze ziekte
bestaat helaas medicijn noch vaxijn, enkel en alleen poepeloerenpuree van
Vaxeleir Claes.
En gijlie, met ullie kabassen aan ullie karkassen en ullie kazakken aan
ullie frakken, gijlie zoudt ook beter maken dat ge in het hospitaal ligt ipv in ’t
kaffee te gaan zitten nee hangen, gezeten op ullie stinkende konten op ullie
eigen smeulende asse en verzuipend in ullie eigen zwichtend zaksel en ullie
zakkend verzwichtsel, teut als gijlie allemaal zijt.

Wie kan zo wanhopig klagen in een homemade taal die klinkt als rauwe freejazz? Of soms repetitief rust brengen zoals de minimal music van Philip Glass of Steve Reich naar wie hij verwijst? En hij méént het ook: in het pafkot, het sjoekhuus, het krankenhuis voelt hij zich wat veiliger; de afgesloten ruimtes bieden bescherming tegen de ondraaglijke buitenwereld, en zijn diabolische bewustzijnsstroom, zijn privé foltermachine, valt wat stil.

Uit: Misschien een nieuw lied. Over de ’tuchteloze letterkunstige bewegingen’ van JMH Berckmans en Pjeroo Roobjee. Auteur: Hugo Bousset

 EPILOOG

And the beat goes on …

2009: Bij Meulenhoff  te Amsterdam en Manteau  te Antwerpen verschijnt in een gezamenlijke editie 4 laatste verhalen en enige nagelaten brieven.

2013: Een bundel kortverhalen wordt vertaald en uitgegeven in het Sloveens onder de titel Berckmansove najboljše.

30 april 2015: Bijna 7 jaar na de dood van J.M.H. Berckmans wordt hij vereerd met een kortfilm. Doctor Pafke van regisseur Kris J.Y. Verdonck wil het compromisloze, grauwe oeuvre van Berckmans een tweede leven gunnen.

‘Doctor Pafke’ vat vierentwintig willekeurige uren uit het leven van Pafke Het Meest Konkrete Mafke (gespeeld door Dries De Win) samen in een handvol beklemmende sleutelscènes: wie zich ooit verloor in de uitgepuurde straatpoëzie van ‘Het zomert in Barakstad’ (Berckmans’ allerbeste),Bericht uit Klein Konstantinopel‘ of ‘Het onderzoek begint‘ zal zich er dan ook meteen thuis voelen.  (Kortfilm over ‘Pafke, het Mafke’ brengt Jean-Marie … – Knack)

28 november 2015: VONK & Zonen organiseert ‘De nacht van PAFKE’, een hommage aan Jean-Marie Berckmans. Heel wat muzikanten en schrijvers toonden zich bereid om met een speciale act Pafke te eren, waaronder Rudy Trouvé, Circus Bulderdrang (éénmalige reunie!), Elvis Peeters & Perverted, Marcel Vanthilt, Sara De Bosschere, Kristien De Proost, BOOKERS & HOOKERS, Serge Baeken, The Valerie Solanas, Bert Dockx, Didi de Paris en meer gespuis. Uiteraard eindigt dit alles in een lekker psychotisch boekenbal met dj’s Oliver Alex en Bert Lezy.

Ter gelegenheid van dit evenement werd tevens de eerste en enige gedichtenbundel Tranen voor Coltrane uit 1977 heruitgegeven door Akim Willems A.J. Willems.

2016: Boekbindatelier Pampiere Werelt uit  ’s Gravenwezel ontwerpt een kistje met daarin bibliofiele uitgave van een oorspronkelijke nooit eerder gepubliceerde tekst ‘Boodschap in een fles’ van J.M.H. Berckmans. geschreven naar aanleiding van het optreden van the Mekons op 11 juli 1987 in zaal Paradox te Antwerpen. Naast de tekstuitgave bevat het kistje tal van facsimiles mbt tot het memorabele optreden van de Mekons en een originele tekening van J.M.H. Berckmans.

Berckmans 33     Berckmans 33c

2018: Grootse herdenkingen tien jaar na zijn overlijden te Antwerpen

 • Tien jaar na zijn overlijden verschijnt bij Uitgeverij Vrijdag te Antwerpen een biografie van deze legendarische schrijver: Schrijven in de Grauwzone.  M.H. Berckmans, de biografie, geschreven door Chris Ceustermans.
 • Het boek wordt begeleid met een uitgelezen bloemlezing uit het werk van de auteur Verhalen uit de Grauwzone. Berckmans’ Beste, want de boeken van deze cult-auteur zijn zelfs in de tweedehands boekhandels moeilijk te vinden.
 • 1 september 2018: Literair eerbetoon in de Permekebibliotheek te Antwerpen, georganiseerd door Behoud de Begeerte.
 • Op 2 september gaat de documentaire De man die zijn snor in brand stak in première. De film is een verslag van de literaire samenwerking tussen Berckmans en zijn boezemvriend en secretaris Geert Breës. De film werd gerealiseerd door Wim Jammaer.
 • Tussen 2 september en 9 september loopt in de Black Box/Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen de video-installatie De bunker van Kromsky gemaakt door cineast Wim Jammaer.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

 

BIBLIOGRAFIE

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • Met dank aan Dirk alias Raimundo  van het Boekatelier Pampiere Werelt

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1977 Geschiedenis van de revolutie ! (roman)

Omslagontwerp, typografie, verantwoordelijk uitgever: Walter Soethoudt, Perenstraat 15, 2000 Antwerpen.
1994: Tweede druk als ‘Brief aan een meisje van Hoboken’  uiitgegeven door Nijgh & Van Ditmar/Dedalus Amsterdam/Antwerpen.
Berckmans 11 Antwerpen: Uitgeverij Walter Soethoudt./’s Gravenhage: Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar B.V. -223p.

Reeks: Kijkgatpaperback nr 49
Nijgh & Van Ditmar paperbacks nr 237
Afmetingen: 19 x 12.50 (gebonden)
1977 Tranen voor Coltrane. fundamenten. (poëzie)

Onder de naam JEAN-MARIE HENRI BERCKMANS.
Deeltitels: Tranen vooral voor Coltrane; Openbaar vervoer; Windkracht 17; Impasse, de zachte moordenaar van de extatische mens; Toen mijn fundamenten het lieten afweten.
Verantwoordelijk uitgever, Photosetting , Omslagontwerp: Walter Soethoudt, Perenstraat 15, 2000 Antwerpen

Berckmans 30 Antwerpen: W. Soethoudt. -[55]p.

Afmetingen: 18.90 x 12.50 (paperback)

1984 Sharon’s kind (verhaal)

Eerder gepubliceerd in: De Brakke Hond, jrg. 1/1, sept. 1983.
De Wispelaere 6 Uit de bundel: “Vlaamse verhalen na 1965” pp. 57-63.

Samengesteld door Paul de Wispelaere. Manteau, Antwerpen. -480p.
Omslagontwerp en typografie: Rikkes Voss
Afmetingen: 21.50 x 13.50 (paperback – kaft met flappen)
1989 Vergeet niet wat de zevenslaper zei. (verhalen)

Omslag en binnenwerk: Toni Mulder
Foto Mark Willems.
Bevat: Vrouwen in zes steden (pp. 7-10); Drie solostukkern (pp.11-16); Sharon’s kind (pp.17-26); Nu stormwind het huis (pp. 27-28); Voor dode kraaitje kuiltjes delven (pp.29-32); Dixie (pp. 33-50); La ùmaladie de Scriabine/Rock & Roll met Scriabin (pp. 51-52); Hallo mosselvrouw, dag hondenvanger (pp.53-60); De meisjes van Superga (pp. 61-66); Geen afscheid van Kasper en het keldervolkje (pp. 67-76); Ray & Cecilia. Hoogzomer 1985 (pp. 77-108); Met Jan in de Metropool of De Ballade van Wasted Youth (pp. 109-137).
Berckmans 15 Antwerpen: Dedalus. -132p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Colofon: ‘Vergeet niet wat de zevenslaper zei’ verscheen in oktober 1989. Toni Mulder verzorgde de omslag en het binnenwerk.
Dit boek werd gezet uit de Bem en gedrukt door Smits te Wommelgem. Naast de gewone uitgave werden 10 exemplaren gebonden door handboekbinderij De Pers teAntwerpen en door de auteur genummerd en gesigneerd.
1990 Café De Raaf is nog steeds gesloten. (verhalenbundel)

Omslag en binnenwerk: Toni Mulder.
Bevat: Binnendoor naar Beverlo (pp. 9-18); Necfrologie van Ninco Nanco (pp. 19-22); De zoon va Molengraaff (pp. 23-34); Dromen van Francavilla aan de Po (pp. 35-52); Als Carla zwijgt (pp. 53-60); In het district (pp. 62-78); In dit gekkenhuis (pp. 79-112); Café De Raaf is nog steeds gesloten (pp. 113-138).
1993: Het verhaal  ‘Dromen van Francavilla aan de Po’ verscheen eveneens in de bundel “Nieuwe Vlaamse verhalen” gekozen door Hugo Brems. Uitgever: De Arbeiderspers,
Amsterdam
Berckmans 22 Antwerpen: Dedalus. -139p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Zetwerk: Advertype, Brussel
Druk: Groenevelt, Landgraaf
1990 In dit gekkenhuis (verhaal) Uit de bundel ‘Pleidooi voor ontroering’

Uitgeverij Houtekiet Antwerpen-Baarn.
Afmetingen: 20 x 13
1991 Rock & roll met Frieda Vindevogel. (verhalen)

Omslag en binnenwerk: Toni Mulder
Bevat: In het huis van Frieda Vindevogel (pp. 7-48); Rock & roll met Frieda Vindevogel (pp. 51-92)
Berckmans 14 Antwerpen: Dedalus. -92p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Zetwerk: Advertype, Brussel
Druk: Groenevelt, Landgraaf
1993 Het zomert in barakstad. (verhalen)

Omslagontwerp: Toni Mulder
Typografie: Marjan Gerritse   –   Foto auteur: Marc Cels
Bevat: Kaddisj voor een groene rat (pp. 7-10); Uit ogen die huilen van misprijzen (pp. 11-18); De droom van Gerrit Matthijs (pp. 19-24); Dringend (pp. 25-28); In Baskenland (pp. 29-31); Hoe het is (pp. 32-43); Reqiuem voor een gaskamerman (pp. 44-56); Whatcore ? (pp. 57-62); Polonaise voor het voetvolk (pp. 63-67); In het whiskeypaleis (pp. 68-73); Aantekening over De Beuckelaer Jean-Pierre (pp. 74-90); De Baron van Zeep naar het Walhalla (pp. 91-97); Vanwege een ijzeren tang (pp. 98-105); Nacht op de kale stad (pp. 106-119).
Berckmans 21 Amsterdam: Van Nijgh & Ditmar. / Antwerpen: Dedalus. -119p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1994 Brief aan een meisje in Hoboken : geschiedenis van de revolutie !

Herdruk van 1977
Omslag: Toni Mulder
Zetwerk omslag: Brigitte Slangen.
Foto auteur: Marc Sels.
1993/1994: Het verhaal komt eveneens voor in de bundel:  4 x 7 = 14. Schrijvers met een verhaal. Nijgh en Van Ditmar, Amsterdam /Dedalus, Antwerpen pp. 11-15.
Colofon: 4×7=14 verschijnt ter gelegenheid van de jaarwisseling 1993/1994 en is bestemd voor vrienden en relaties van uitgeverij Nijgh & Van Ditmar te Amsterdam en Dedalus te Antwerpen
Berckmans 18 Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar / Antwerpen: Dedalus. -166p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Berckmans 19
1994 Brief aan een meisje op de Beatrijslaan. (briefverhaal)

Cahiers d’Amour verscheen ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de v.z.w. Behoud de Begeerte en in de marge van de 5de editie van Saint-Amour, een literair programma rond liefde en begeerte.
Boekverzorging: Zeno Amsterdam
Omslagtekening: Jan Bosschaert.
1994 Cahier d'amour Uit de bundel: In de bundel: Cahier d’Amour. Liefdesbrieven. pp.48-51.

Uitgever: Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, / Dedalus, Antwerpen. 1994. -144p. (Afmetingen: 20 x 12.50, paperback)
Samenstelling: Luc Coorevits
1994 Kaddisj voor een groene rat (verhaal)

Verhaal uit ‘Het zomert in Barakstad’ (1993)

Berckmans 13 In de bundel: Bulderbundel – circus litterair –in De klauwen van de Man van Goud. -48p.

Copyright © Bulderdrang vzw Antwerpen / VU: Vital Baeken Pacificatiestraat 45, Antwerpen
Afmetingen: 14 x 14 (geniet)
1995 Taxi naar de Boerhaavestraat. (verhalen)

Omslag: Ron van Roon, Amsterdam
Foto van de auteur: Marc Cels
Bevat: Total loss in Barakstad en op Linkeroever (pp.7-30); Een beetje voorbij het huis van Elsschot (pp. 31-50); De wortel in de brievenbus (pp. 51-64); Kleine odyssee van waar je vertrekt naar waar je vertrokken bent (pp.65-78); Epiloog/Wat is er gebeurd met de gaskamerman? (pp.79-86); Mismaakte kronologie van het afgelopen gebeuren (pp. 87-106); Groepsfoto met Camilla Wouters (pp. 107-122); Het einde van de eeuw (pp. 123-140); Tom Waits en andere verhalen (pp.141-159).
Berckmans 4 Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar / Antwerpen: Dedalus. -159p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1996 Bericht uit Klein Konstantinopel. (verhalenbundel)

Omslag: Ron van Roon, Amsterdam
Afbeelding omslag: ‘Autoportret van Jean Rustin’, 1990, acryl op doek, 192×130 cm Met dank aan de Fondation Rustin.
Foto auteur: Luc van Acker
Bevat: Wat is er met Pafke aan de hand? (pp.7-31); Wat dat hier eigenlijk tegenwoordig voor een kot is. (pp.32-39); Pafke en Harold op de vlucht. (pp.40-46); Woorden met de sjamaan (pp. 47-62); Enkele bladzijden in de wind in Kopenhagen (pp. 63-75); Doem doem doem Dodeskaden (pp.76-82); Post-factum in een gaskamer gesproken (pp.83-91); Het orgelpunt zetten in een kot met vier witte muren (pp.92-96); Weekend in Barakstad (pp.97-105); Klein tractaat over de dingen die erg zijn (106-116); Als plots aan Ratata een eind zal zijn gekomen (pp. 117-128); De vespers van de man van staal (pp.129-185).
Berckmans 3 Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar /Antwerpen: Dedalus. -185p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1996 Bericht uit Klein Konstantinopel. (verhalen – bibliofiele uitgave)

Berckmans 28a

Berckmans 28 Brasschaat: De Lezer vzw.

Afmetingen: 12.40 x 19 (oblong)

Berckmans 28c

1997 Ontbijt in het vilbeluik. (verhalenbundel)

Omslag: Jan Hendrickx  –  Foto voorplat: Johan Cuypers
Vormgeving binnenwerk: Intertext
Foto auteur: Frank Toussaint.
Bevat: Overpowered by mismeesterd en mismaakt in hulpkas kwadraat (pp. 7-12); Meerdere Chaplinesken, maar slapstick niet echt (pp. 13-20); Met Swa van Beethoven onderweg naar het Faboert en de Dam (pp. 21-26); Somtijds een grote notie de rivier (pp. 27-32); Zwart als Anakwaboe is Anabwaboe zelf (pp.33-38); Geen bloemekee voor Videozap want hij is niet in de bond (pp. 39-42); Nauwelijks enkele ogenblikken na de plotse verdwijning van Jeanien uit Babylon (pp. 43-48); De killing of Jeanien was niks vergeleken (pp.49-56); The people versus Anakwboe (pp. 57-62); Verdere avonturen van Anakwaboe in Bratislava en het buitenland (pp. 63-68); De expeditie van Anakwaboe naar Bratislava en het binnenland (pp. 69-79).

1997: bibliofiele uitgave Pampiere Werelt ism Uitgeverij Houtekiet./ Uitvoering Pampiere Werelt
Berckmans 17 Antwerpen: Uitgeverij Houtekiet /Baarn: Uitgeverij De Prom -79p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
1997 Ontbijt in het vilbeluik. (verhalenbundel – bibliofiele uitgave)

De vormgeving werd bedacht door Dirk alias Raimundo en de uitvoering was in handen van Hilde.
De foto is gemaakt door Johan Cuypers. Alle exemplaren zijn door de auteur gesigneerd.
Berckmans 9 ’s Gravenwezel: Boekbindatelier Pampiere Werelt.

Colofon : Van de handelseditie werd een speciale uitgave ontworpen. De oplage hiervan bedraagt 30 exemplaren, waarvan 26 zijn geletterd van A tot Z
1997 Berckmans’ Beste. Gebloemleesde verhalen van Célineske Vlaming.

Omslag: Ron van Roon, Amsterdam
Foto auteur: Klaas Koppe.
Berckmans 10 Amsterdam: Van Nijgh & Ditmar./ Antwerpen: Dedalus -184p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1997 Slecht nieuws voor Doctor Paf de Pierennaaier, Pandemonium in de Grauwzone. (verhalenbundel)

Vormgeving: Intertext
Omslag: Albert Szukalski naar Otto Dix
Kaartje p.42 naar Geocard.
Bevat: Tussen hangen en wurgen met Kamelia en Professor Fussbett. (pp. 9-22); Te dragen de last van Kelvin naar de kroeg (pp. 23-26); Cruising with Leonski Leon and Sukalski and Doctor Paf de Pierennaaier at the O.K. Corral on their way to Gilbert’s Original Digital Electronical Shithouse Bureau (pp.27-32); Raspoetin gelijk ploeteren wij door modder en zeik op zoek naar Kellog’s Cornflakes (pp. 33-40); De legende van de Grauwzone (pp. 41-46); Disconnected Switch & De Koppijnploeg (pp. 47-92); As father died/De oudere pierennaaier en zijn moeder (pp. 93-104); De legende van het spetserke (pp.105-110); De muizenissen van de meest moderne bizarre man (pp. 111-132).

1997: Onder de titel ‘Pandemonium’ werd de verhalenbundel tevens in een bibliofiele editie door Pampiere Werelt, ’s Gravenwezel op de markt gebracht.
Berckmans 16 Antwerpen: Uitgeverij Houtekiet (vrijheidstraat 33). /Baarn: Uitgeverij De Prom.  -132p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
1997 Pandemonium. (verhalenbundel – bibliofiele uitgave) Berckmans 8 s Gravenwezel: Boekbindatelier Pampiere Werelt.

Colofon: Bibliofiele editie onder de titel Pandemonium
Het boek PANDEMONIUM van J.M.H. Berckmans is een speciale uitgave van de handelseditie.
Elk exemplaar bevat een gesigneerde ets van Albert Szukalski. Tevens werd bij ieder boek een nepboek en een door beide kunstenaars gehandtekende posters toegevoegd.

De vormgeving werd bedacht door Dirk alias Raimundo en het concept werd door Hilde uitgevoerd.
De oplage bedraagt 30 exemplaren, waarvan er 26 voor de handel bestemd zijn en geletterd werden van A tot Z
De auteur heeft elk boek gesigneerd.
1998 ‘Terug naar klein Konstantinopel’. (verhaal)

De bundel bevat bijdragen van : Eric De Kuyper J.M.H. Berckmans, Eddy Van Vliet, Marc Didden, Kristien Hemmerechts, Koen Peeters, Monika Van Paemel, Etienne van Heerden, Fernand Auwera,
Omslagfoto: Dale Windham
Vormgeving omslag: TWBA, Brussel
1998 - Antwerpen Centraal Uit de bundel: Antwerpen centraal : een stad in negen verhalen . pp. 21-41.

Uitgeverij: Meulenhoff/ Leuven: Kritak (Gazet van Antwerpen). -158p.
Reeks: Meulenhoff Editie 1744
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1999 Berckmans’ Biotoop. Deel I.
In dit eerst deel:

1 Alles wel in Kromsky’s hel .
2 De brieven van Babie Maladie
3 Liederen en klaagzangen van Berckmans
4 Het vermaledijde plan van Jean-Marie door Bart Plouvier
Berckmans 12 Antwerpen: Jef Meert. -86p.

Colofon: Dit eerste deel Berckmans’ Biotoop verscheen in opdracht van Uitgeverij Jef Meert in januari 2000 in een oplage van 300 exemplaar waarvan 25 genummerd en gesigneerd door de auteur, die elk een originele J.M.H. Berckmans bevatten.
2000 Berckmans’ biotoop. Deel II.
In dit tweede deel:
         Dodezielen op Allerjazzdag.

Omslag: Wout Vercammen
Bevat ook een tekst ‘Egalité, fraternité en rozenbottelthee’ (deel 2) van Bart Plouvier.

Berckmans 26b Het doosje

 

Antwerpen: Jef Meert. -79p.

Afmetingen: 22.50 x 15.50 (garenloos gebrocheerd – In doosje met per exemplaar bijgevoegd telkens een verschillende 1 single en 1 aquareltekening )
Colofon: Dit tweede deel van Berckmans ‘ biotoop verscheen in opdracht van Uitgeverij Jef Meert. 25 exemplaren werden genummerd en gesigneerd door de auteur. Bij elk van deze exemplaren werd een single uit de privé collectie van de schrijver gevoegd alsook een gesigneerd aquarel.
2000 Berckmans’ biotoop. Deel III.

In dit derde deel:
Na het baden bij Baxter en de ontluizing van Miss Grace /      Jean-Marie Henri Berckmans.

Berckmans 27c het doosje

Berckmans 27 Antwerpen: Jef Meert. -96p.

Afmetingen: 22.50 x 15.50 (garenloos gebrocheerd)
In doosje werd per exemplaar telkens een verschillende CD bijgevoegd met zelfontworpen hoes en opname van enkele liedjes door Berckmans zelf  ingezongen.
Berckmans 27a
Berckmans 27b
2000 Jazz op aswoensdag. (Bibliofiele uitgave)

Met drie etsen van Albert Szukalski.Berckmans 29a   Berckmans 29b
 
Berckmans 29c
De tekst van J.M.H. Berckmans werd gezet uit de Gill Sans en gedrukt op handgeschept papier Zekall Wild. De drie etsen van Albert Szukalski werden in het atelier van Roger Van Akelijen gedrukt op 300 gram velijn de Rives.
Het boek werd met de hand ingebonden door DE PAMPIERE WERELT.  De boekband werd deels uitgevoerd in geruite ‘Toile cirée’ ingelegd met fluweel.
Berckmans 29 Knokke: [uitgeverij] Jef Meert  -[16] f., [3]platen, ill., foto, 24 cm.

De oplage bevat:
-7 exemplaren van het complete boek-object “Take a chair”, 840x400x350 mm in hout, metaal en velours, met daarin geïntegreerd een exemplaar van het boek voorzien van drie gesigneerde etsen. Colofoon gesigneerd en genummerd 1 – 7.
-23 exemplaren van het boek, 220 x 210 mm. met de drie gesigneerde etsen en een foto van nhet boek-object “Take a chair” het colofoon gesigneerd en genummerd van 8 tot 30.
2000 Na het baden bij Baxter en de ontluizing bij Miss Grace. (verhalenbundel)

Omslag: Ron van Roon, Amsterdam.
Foto omslag: Kato Tan.
Foto auteur: Klaas Koppe.
Bevat: Berckmans wordt achtervolgd maar functioneert nog minimaal (pp. 9-21); Na het baden bij Baxter en de ontluizing bij Miss Grace (pp. 22-32); This is not the final rust in putteke (pp. 33-65); Alles is wel in Kromsky’s hel (pp. 66-126); This is the life I am living, this is the life I live (pp. 127-142); Het gewricht van Pierlala (pp. 143-152); Eindstation Butebeton (pp. 153-160).

Berckmans 20 Amsterdam: Van Nijgh & Ditmar.-160p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)

2002 Het onderzoek begint. (verhalenbundel)

Boekverzorging: Nanja Toebak.
Foto omslag: André Thijssen.
Foto auteur: Klaas Koppe.
Bevat: In de lente schreef ik zeven brieven (pp. 9-28); Hun weten van geen kloten (pp. 29-32); Het onderzoek begint (pp. 33-43); De strategie van de hersentumor (pp. 44-48); Lente in Alaska (pp. 49-62); 10 oktober 1960 (pp. 63-74); Amper vijf brieven schreef ik in de winter (pp. 75-88); De man die zijn snor in brand stak (pp. 89-124); De man die zich ophing aan zijn lul (pp. 125-160)

Berckmans 25 Amsterdam: Van Nijgh & Ditmar. -160p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)

2003 As op Jazzwoensdag. (verhalen)

Vormgeving omslag: Tessa van der Waals
Bevat: Disconnected switch & de Meest Moderne Man (pp 7-16); De kleine Lenin vertrekt van Zürich naar Moskou (pp 17-26); Disconnected switch & de onwaarschijnlijk onrustwekkende verdwijning van Moeder (pp 27-32); De Meest Moderne Bizarre Man & de psychologie van Charlowie, nu Angus tot de levenden is gekomen (pp 33-36); Einde millennium Biotoop Zero, prima sfeer op de mesthoop van Ilja Iljitisj marrikk’n (pp 37-48); Nauwelijks enkele dagen voor de organisatie van de amputatie (pp 49-56); Vanwege kleine trommelaar laatste roffel voor laatste kleine teen (pp 57-84); Binnenkort weer werk aan de winkel voor Black Eug (pp 85-112)
Berckmans 2 Amsterdam: Meulenhoff / Antwerpen: Manteau. -112p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (ingebonden in harde kaft)
2004 Encyclieken. (bibliofiele uitgave)

Jacques Lizène en J.M.H. Berckmans En double aveugle
Voorpublicatie in DW en B 2004 5
Berckmans 7 ’s Gravenwezel: Boekbindatelier Pampiere Werelt. Zp

Colofon: Het verhaal Nooit meer werken voor Johnny met als ondertitel 5 onverbiddelijke encyclieken is een onderdeel van de bundel Je kunt geen twintig zijn op suikerheuvel uitgegeven door Meulenhoff-Manteau. Deze encyclieken zijn ook verschenen in het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort.
De losse katern hiervan werd bibliofiel met de hand ingebonden en een oplage van zes exemplaren. Ieder exemplaar werd door de auteur gesigneerd.
Bij exemplaar 1 hoort het mapje 1 met het originele manuscript van de 1ste encycliek. Dit is exemplaar
2006 Je kunt geen twintig zijn op Suikerheuvel.

Boekverzorging Dooreman en Houbrechts
Zetwerk: Mario Debaene
Typodruk: Jozias Boone
Het papier voor het omslag van dit boek werd vervaardigd uit gerecycleerde bierviltjes.
Berckmans 6 Amsterdam: Meulenhoff / Antwerpen: Manteau. -175p.

Afmetingen: 20 x 13.50 (ingenaaid – kaft met flappen)

POSTUME UITGAVEN

2009 4 laatste verhalen en enige nagelaten brieven.

Boekverzorging: Dooreman
Typodruk:Jozias Boone, Gentbrugge
 Berckmans 5 Amsterdam: Meulenhoff / Antwerpen: Manteau. -127p.

Afmetingen: 20 x 13.40 (ingenaaid – kaft met flappen)
tussen
2010
en
2012
Vocaal Torren Tornen – unmeant fend (boekobject – bibliofiele uitgave)

 De titel van het boekobject is een anagram van “Tranen voor Coltrona – fundamenten”

Over het lot en de reis van het boekobject schreef de uitgever akim a. j. willems aan Schrijversgewijs op 5 november 2021 in een mail het volgende: Een aantal van de 19 cahiers werden in 2010 en/of 2011 in een aantal Antwerpse cafés te vondeling gelegd om meegenomen te worden door de eerlijke vinder of toevallige geïnteresseerde, de andere cahiers werden later aan een Berckmans-liefhebber uit de Kempen geschonken – zijn of haar naam herinner ik me niet meer. Deze laatste deeltjes doken ondertussen blijkbaar bij de Slegte in Antwerpen op; van de deeltjes die in de cafés achtergelaten werden, ontbreekt sindsdien elk spoor.

Uitgever: Akim A.J. Willems

 Losbladig 5 pagina’s incl één erotisch/pornografisch schilderij van Hugo Van Goethem, Antwerps kunstenaar & vriend van Berckmans.
Colofon: 

2013 Berckmansove najboljše. (Sloveense vertaling)

Vertaald door Mateja Seliškar Kenda.
Vertaling van de verzamelbundel kortverhalen “Berckmans’ Beste” (1997)
Berckmans sloveens Ljubljana : Center za slovensko književnost. –195p.

Afmetingen: 21 x 14,5 (paperback)
Reeks: Zbirka Aleph nr 157.
(ISBN: 9789616789301 )
2015 Tranen voor Coltrane. fundamenten. (poëzie)

Bijgevoegd: drogenaaldets uit 2012 met portret van de auteur door Akim A.J. Willems; afmeting blad: 25 x 35 cm; afmeting ets: 7 x 10 cm
Berckmans 31b

Deze heruitgave verschijnt in beperkte oplage en naar aanleiding van ‘De Nacht van het Pafke’: een literair muzikaal eerbetoon aan Berckmans op 28 november 2015 in DE Studio in Antwerpen.

Berckmans 31  Sint-Pieters-Rode: Akim A.J. Willems.- 50p.

Afmetingen: 31 x 14.80 (paperback)
Oplage: 100 exemplaren.
Colofon: ‘Tranen voor Coltrane werd voor het eerste uitgegeven in 1977 door uitgeverij Walter Soethoudt in Antwerpen.
Exemplaren van die eerste druk zijn, tot groot verdriet van de ware Berckmans-fans, antiquarisch onvindbaar.
Daarom werd aan de ervan Berckmans toestemming gevraagd (& gekregen – waarvoor dank ! ) voor een herdruk van de enige gedichtenbundel  die de punkdichter Berckmans ooit publiceerde.
2016 Boodschap in een fles. (prozagedicht – bibliofiele uitgave)

Het prozagedicht ‘Boodschap in een fles’ van J.M.H. Berckmans werd geschreven naar aanleiding van het optreden van the Mekons op 11 juli 1987 in zaal Paradox te Antwerpen. De tekst is nooit eerder gepubliceerd.
 
Nota: Deze publicatie werd tevens aangeboden in een fraai ontworpen kistje.
Berckmans 32 ’s Gravenwezel: Boekbindatelier Pampiere Werelt. Zp

Colofon
Berckmans 32a
2018 Verhalen uit de grauwzone. J.M.H.  Berckmans’ beste. (bloemlezing)

Bezorgd door Chris Ceustermans.
Omslagontwerp: Mulder van Meurs, Amsterdam.
Vormgeving binnenwerk: theSWitch, Antwerpen.
Foto auteur: Koen De Vriese.
Coverbeeld: schilderij Mijn vrienden de deurwaarders doot Jean-Marie Berckmans geschonken aan Bo De Laere (dochter van dichter Frederik Lucien De Laere), ter gelegenheid van haar geboorte.

Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag. -225p.

Afmetingen: 21 x 14 (paperback)

2020 Een stem uit het koor; (gedicht – bibliofiele uitgave)

J.M.H. Berckmans schreef het lange en bezwerende gedicht “Een stem uit het koor” in 1992 en publiceerde het in een klein undergroundblad. Het bleef ongebundeld en quasi onbekend.

Kalmthout: De Carbolineum Pers. -20p.

Met de hand gezet uit de Perpetua en met de handpers gedrukt op Pannekoek papier, met vier houtsneden van Nicholas Meersschaert, een nawoord van Chris Ceustermans, gebonden, en in schuifdoos. Colofon gesigneerd door Meersschaert. De oplage bestaat uit 50 exemplaren, genummerd van 1 tot 35 (75 euro) en van I tot XV (300 euro). Deze XV exemplaren zijn gebonden in vol kalfsperkament en hebben vier extra illustraties.

2021 Goede Zachaar : drie brieven aan Léon Lemahieu. (bibliofiele uitgave)

Dit boek bevat drie niet eerder gepubliceerde brieven van J.M.H. Berckmans aan zijn vriend Léon Lemahieu,
bijgenaamd Goede Zachaar, naar het personage van Oblomov.
De geestige brieven verschijnen hier met een uitvoerig nawoord door Lemahieu, en met een foto en drie tekeningen van Berckmans.

Kalmthout: De Carbolineum Pers. -27p.

Alle exemplaren zijn gebonden en hebben een stofomslag en een schuifdoosje.
Met de hand gezet uit de 14 punt Van Dijck en met de handpers gedrukt op geschept Römerturm vergé papier met watermerk.
De oplage bestaat uit 50 genummerde exemplaren, waarvan 1 tot 35 gebonden in Hahnemühle papieren I tot XV gebonden in vol perkament en met enkele extra’s