home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Notities van een boekenwurm 4 Dirk van Babylon Breekbaar licht

Persbericht

Breekbaar licht

Unieke poëziematinee in het hartje van Brussel

Op zestien januari vindt in de historische Spiegelzaal van De Markten in het hartje van Brussel een feestelijke matineevoorstelling plaats, opgeluisterd door pianomuziek.

Betty Mellaerts zal sonnetten voorlezen uit de nieuwe dichtbundel van Dirk van Babylon. Veronika Iltchenko speelt muziek van voornamelijk Debussy.  Ze laten de woorden tot leven komen, wat een een bijzonder vluchtige maar intense meerwaarde geeft aan de voorstelling.

Dirk van Babylon werd einde jaren tachtig een kortstondige sensatie in de literatuur door toedoen van een aantal romans en een essay. Later ging hij zich met hiv-preventie en zorg bezig houden en werd het stiller rond hem. Uiteindelijk keerde hij naar zijn eerste roeping terug: de eerstelijns geneeskunde. Maar toch bleef de literaire made knagen, en ontpopte zich tot Pasquino.

Betty Mellaerts was jarenlang de bekende radiostem van ondermeer Het Vermoeden, Het Gevolg en Levende Lijven. Ze werkt nu als journaliste en is een van de meest vooraanstaande interviewsters uit Vlaanderen, mét een passie voor literatuur en muziek. 

De jonge pianiste Veronika Iltchenko gaf reeds verschillende recitals in Slovenië, Frankrijk, Nederland, Marokko, Roemenië, Engeland, Ierland en natuurlijk Rusland. Sinds ze in België woont, treedt ze ook hier regelmatig op. Haar recente CD met werk van Mussorgsky, Babadjanian en Ustvolskaya werd enthusiast ontvangen, zowel door pers als publiek.

Het programma van deze voorstelling is voor de gelegenheid samengesteld. Het is een première, en meteen ook een dernière, want de voorstelling wordt niet herhaald.

Ter plaatse en voor de duur van het evenement is de dichtbundel uitzonderlijk te verkrijgen aan de uitzonderlijke prijs van 18 €.

Er wordt een hapje en een drankje voorzien voor degenen die persoonlijk zijn uitgenodigd en hun komst hebben bevestigd. Zo niet geldt een bijdrage in de onkosten van 10 € per persoon.  Reserveren is gewenst.

Uitzonderlijk aanbod: Entree en bundel samen komen op 25 €.

De oplage is beperkt en de organisatie is niet aansprakelijk voor onmin in geval de voorraad is uitverkocht. Op is op.

Contactgegevens

Uitgeverij De Distel

petervanbreusegem@coditel.net

iris.aguirre@tigo.com.py

Postadres

Dr. Peter Van Breusegem

Léon Lepage straat 12

1000 Brussel

Adres voorstelling

Zestien januari 2011 om 15 uur in de Spiegelzaal,

Gemeenschapscentrum De Markten

Oude Graanmarkt 5

1000 Brussel

Breekbaar licht

Persbericht

Betreft: Uitgave van een dichtbundel met moderne sonnetten en matineevoorstelling op 16 januari 2011 te Brussel.

Breekbaar licht

Uitzonderlijk moderne sonnetten van de hedendaagse Pasquino

Op zondag zestien januari is het zover en ziet de nieuwe dichtbundel van Dirk van Babylon het licht, ter gelegenheid van een feestelijke voorstelling, in Gemeenschapscentrum De Markten te Brussel.

Veertig sonnetten, soms bitterzoet, soms zoutzuur, maar nooit zwartgallig. Het is een bonte bloemlezing geworden uit de indrukwekkende productie van doorgaans satirische sonnetten van de afgelopen jaren, doorgaans gepubliceerd onder de geuzennaam Pasquino her en der verspreid op het internet.

De Paraguyaanse /Vlaamse dichteres en uitgeefster Iris Van de Casteele maakte een persoonlijke keuze uit de honderden sonnetten die de afgelopen tien jaar in diverse media zijn verschenen en bezorgde de teksten, waarvan soms verschillende versies circuleerden, omdat ze aan een voortdurend verbeteringsproces zijn onderworpen.

Thierry Deleu, de Vlaamse dichter/schrijver schreef een prachtige recensie met biografische informatie over de auteur, Dirk van Babylon, met zijn echte naam Peter Van Breusegem, een Vlaamse  Brusselaar die in het dagelijkse leven voornamelijk als huisarts actief is. Deze recensie wordt apart meegemaild.

De bundel is een exclusieve uitgave van De Distel, waarvan slechts 200 exemplaren voor verkoop bestemd, en is niet in de commerciële boekhandel verkrijgbaar. Hij kan besteld worden tegen de prijs van 25 €, exclusief 3 € verzendkosten voor België en Nederland.

Breekbaar licht

De bundel

De bloemlezing bevat veertig sonnetten die een bont allegaartje van toonaarden aanslaan, van spot tot weemoed, van vrolijkheid tot woede.

Ze zijn redelijk vormvast opgevat en volgens de regels van het sonnet geschreven, wat ondermeer inhoudt dat er telkens veertien regels zijn die in een welbepaalde volgorde op elkaar rijmen.

De meeste zijn in het verleden gepubliceerd via elektronische media, maar het is de eerste keer dat een dergelijke verzameling op papier verkrijgbaar is.

Ondanks de klassieke strakke vorm is de thematiek zeer eigentijds, soms frivool en badinerend, andere keren diepgaand of ontroerend. Een aantal is mystiek van inslag en met God slaat de auteur soms een vertrouwelijke toon aan.

Iedereen zal er wel zijn gading in vinden, en elk zal wel een voorkeur hebben voor het ene of het andere gedicht.

Pour le plaisir d’écrire et pour le plaisir d’être lu, om met onze Europese president Herman van Rompuy te spreken.

Voor de liefhebbers : op het internet verschijnt elke dag een Pasquino-sonnet uit de ruime collectie. U kunt zich gratis inschrijven op de nieuwsbrief door de website te bezoeken.

Esculaap.be  

Thyrsos.be

Caduceus.be

 

Als smaakmaker volgt hier nog een sonnet dat niet in de bundel is opgenomen, omdat het later is ontstaan, en dat verwijst naar de inleiding van de bundel, die een gedachte  van de Perzisch-Turkse dichter Jallal El Din Rumi.

Zo kunnen diegenen die er niet vertrouwd mee zijn meteen zien hoe een sonnet er uit ziet

Zorgvliet

Ontzag voor Roemi

 

Zo voert gedachtenstroom met achteloos geklater,
Een vloot van stokjes en van strootjes met zich mee,
Het ene wat parmantig en het ander meer gedwee,
Gedwarreld op de vliet en het klotsende water.
 
Onvoorbereid op eeuwigheid, onklaar voor later,
Op wegtocht naar de eindeloze zoute zee:
Een zaaddoos of een fruitpit of een orchidee.
Een glimp zij opgevangen van natuurtheater.
 
Het zijn de sporen van de onvindbare hof,
Waar dingen groeien die alle verbeelding tarten.
Je ziet de afdruk in het poeder en het stof.
 
Wie zou daar niet naar smachten en naar smarten?
Dat loverbladstruweel en overhangend lof,
De tovertuin van troost voor uitgestorte harten.