home | Inloggen
Aantal schrijvers: 536 | Aantal boeken:

15559

Francken, Fritz

Maakt deel uit van:

Fritz Francken

Antwerpen, 17 april 1893 – Antwerpen, 15 augustus 1969

Dichter en prozaschrijver.

Pseudoniem van Frederik Edward Clijmans

Munt uit in korte verhaaltjes.

Schreef aanvankelijk over zijn ervaringen als frontsoldaat WO I.
Later legde hij zich vooral toe op proza met verhalen, romans, essays en memoires. Zijn aandacht zal hij meer toespitsen op kleine onderwerpen uit het alledaagse leven.

Was in de dertiger jaren een tijdland hoofd van de Dienst propaganda en toerisme te Antwerpen.

BIOGRAFIE

17 april 1893: geboren als Frederik Edward Clijmans te Antwerpen.

 • Werd journalist, hulpbibliothecaris.

1914: net voor het uitbreken van WOI verschijnt zijn eerste dichtbundel: ‘Festijnen uit een bruidsgetij’. Dit is een bundel die hij later zou verloochenen.

1914-1918: soldaat in ‘den grooten oorlog’.

 • “Ik werd ingedeeld bij een Antwerpsch regiment van de gewone linietroepen, – het beruchte ‘achtste’ om precies te zijn. Aan het front debuteerde ik te Ramskapelle, in April ’15. Vervolgens tirailleerde ik te Diksmuide en te Boezingen. In den Winter van ’16-17 belandde ik opnieuw te Ramskapelle. Het was daar eigenlijk nog zoo kwaad niet: vóór ons stonden de velden blank. Ik herinner me dien tijd best: het vroor een steen dik…”

In: Fritz Francken, ‘Fritz FranckenAls officier aan het front’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1945 (1945)

1918/1919: bundeling van zijn oorlogsverzen in Het heilige schrijn (1918) en  De vijf glorierijke wonden. Opvallend is dat deze bundels lichter en opgewekter zijn dan die van zijn tijdgenoten.

 • Later legt hij zich vooral toe op proza met verhalen, romans, essays en memoires. Zijn aandacht zal hij meer toespitsen op kleine onderwerpen uit het alledaagse leven.

1934: hoofd van de Dienst voor propaganda en toerisme te Antwerpen.

 • Onder zijn eigen naam publiceert hij monografieën over de geschiedenis van Antwerpen, zoals de Beknopte geschiedenis van Antwerpen (1931), geschreven samen met Albert van Laar. En samen met A.J.J. Delen stelt hij de Gids voor Antwerpen, Brussel, Gent en Brugge (1951) samen.

1941: uitgave van zijn Verzamelde gedichten met een inleiding van Jozef Muls, die vooral zijn eenvoud en ongekunsteldheid waardeert.

1962: publicatie van zijn aangevulde Verzamelde gedichten.

 • Francken schrijft een monografie over de door hem bewonderde dichter Pol de Mont (1920).
 • schrijftook toneelkritieken, essays en talloze toeristische beschouwingen.

15 augustus 1969: overlijden te Antwerpen.

 • Begraven op Schoonselhof: “Fritz Francken, dichter & schrijver, perk R, rij 4”

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf:

 • Na het chronologisch overzicht volgt een overzicht gerangschikt per genre en alfabetisch op titel.

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent
  • Naast de Poëzieshop biedt het Poëziecentrum voor liefhebbers van antiquarische kleinoden ook een uitgebreid aanbod modern antiquariaat aan. Recentelijk werd het aanbod uitgebreid tot meer dan 3500 titels èn werden alle prijzen geherwaardeerd. Je vindt een overzicht van al de antiquarische titels op Antiqbook.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1914 Festijnen uit een bruidsgetij. (poëzie) Antwerpen: druk en uitgave “Plantin”, E. Secelle. -204p.
1919 De blijde kruisvaart. (oorlogsproza)
Geschreven in de loopgraven van Diksmuide-Ramscappele 1915-1916
Antwerpen: Gust Janssens Uitgever (Kerkstraat 13-17). -183p.
Afmetingen: 23.50 x 13.25 (ingenaaid)
1919 Het heilige schrijn. (poëzie)
Vermelding op het titelblad: Deze verzen werden geschreven aan ‘t front, in de sectors van Ramscappelle, Pervyse, Boesinghe, Merckem, Steenstraete.
De Panne: Juul Filliaert, MCMXVIII -99p.
Afmetingen:17.70 x 15.40
Colofon: Van dit boek werden 25 op geschept papier gedrukte en met de hand genummerde en genaamteekende exemplaren, in den handel gebracht aan 18 frank per exemplaar
1919 De vijf glorierijke wonden. (poëzie) De Panne: De Belgische boekhandel Juul Filliaert / Bussum : C. A. J. Van Dishoeck, MCMXIX -110p.
Afmetingen:19.40 x 13.30 (ingenaaid)
1920 Pol de Mont. (monografie) Antwerpen: “De Sikkel” ; Amsterdam : Em. Querido. -24p.
1920 Onder ons (schetsen en vertellingen) 1912-1920. Antwerpen: Gust Janssens Uitgever. -159p.
Afmetingen: 15.50 x 11 (ingenaaid)
Drukkerij Gust Janssens Kerkstraat 9, Antwerpen.
1920 Uit den helm schetsen en vertellingen 1914-1920.
Tweede druk 1925 onder de titel “Vertellingen”
Antwerpen: Gust Janssens Uitgever. -152p.
Afmetingen: 15.50 x 11 (ingenaaid)
1922 De planeet der ontsterfelijken. (novellen) Antwerpen: Uitgaaf S.V. “Lectura” (Generaal Capiaumontstraat, 28 Antwerpen). -132p.
Afmetingen: 17.50 x 12.50 (ingenaaid)
Druk: Boek- en handelsdrukkerij Pol Ruquoy – Delagarde & Van Uffelen Brederodestraat 191, Antwerpen.
1923 Vrijbuiters. (verhalen) Antwerpen: Uitgeverij “Mercurius” Roodestraat 44, Antwerpen. -125p.
Afmetingen: 19.25 x 13(Gebonden in kartonnen kaft)
Drukkerij D. De Vos-Van Kleef Antwerpen
1923 De laatste nacht van Mata Hari. (verhaal) Antwerpen: Gust Janssens Uitgever. -100p.
Reeks: De Schelde – Serie X.
Afmetingen: 20.75 x 15.50 (ingenaaid)
1924 De roode pelikaan (Fantazie in kleine…scherts).(verhalen) Antwerpen: Gust Janssens Uitgever. 149p.
Reeks: De Schelde XVII.
Afmetingen: 20.50 x 15.50 (ingenaaid)
1924 Naar wijd en zijd. (verhalen) Antwerpen: L. J. Janssens en Zonen. -199p.
Reeks: Keur-serie vol. 2.
Afmetingen: 19.25 x 12.75 (ingenaaid)
1925 Vertellingen (Onder ons. Uit den helm. 1913-1919).
Tweede druk van afzonderlijke bundels uit 1920.
Antwerpen: Gust Janssens. -195p.
Reeks: De Schelde XXIII.
Afmetingen: 20.50 x 15.50( ingenaaid)
1925 Legenden. (verhalen) Antwerpen: Uitgeversfirma “Regenboog” (Van Daelstraat 251, Borgerhout) -143p.
Afmetingen: 18.25 x 14 (ingenaaid)
Colofon: Dit boek werd gedrukt op de persen der Drukkerij Hooger Op Helmstraat, 87 Borgerhout op 1 september 1925.
1926 Kupido. Moderne liefdesavonturen. Antwerpen: De Witte Raaf. -148p.
Afmetingen: 21 x 14 (ingenaaid)
1928 Aan het vinkentouw. (verhalen) Antwerpen: S.V. Lectura. -83p.
Afmetingen: 21.50 x 15.50 (ingenaaid)
Drukkerij en Boekbinderij V.. Resseler Prinsstraat 20, Antwerpen.
1929 Een galg vol ! (novelle) Antwerpen: Uitg. “Ontwikkeling” S. M. (Somerstraat, 22) – 64p.
Reeks: Een uurtje verpoozing, nr 6
Afmetingen: 17.25 x 13 (geniet)
Drukk. “Excelsior” Somerstraat 22 te Antwerpen.
1931 Beknopte geschiedenis van Antwerpen. (Monografie over Antwerpen)
Samen met Albert Van Laar.
Antwerpen: De Sikkel. -202p. z/w illustratie
Afmetingen: 24.50 x 16 (Gebonden, rode halflederen band met marmerimitatie, gemarmerde cassette, titelvignet en 5 nerven op rug, geïllustreerde titelpagina)
1933 Uit het Feeënland / Naverteld door Fritz Francken Freddy E. Clijmans.
Geïllustreerd door L. Sebregts
Antwerpen : De Wilde Roos. -77p.
1934 Batig saldo. (poëzie)
“In dit bundeltje werden de o.m.a. uitgekozen – door mij sedert 1913 geschreven verzen vereenigd, – batig saldo van dolle avonturen. Mocht ik me in mijn afrekening vergist hebben, dan gelde één verontschuldiging: het geschiedde te goeder trouw. Men kan argeloos zijn op elken leeftijd. Zij het niet zonder een zweem van zelfbedrog. “ F.F.
Brussel: J. Meuwissen. -53p.
Afmetingen: 27 x 19 (ingenaaid – papieromslag met rode titelopdruk)
1935 Met blank paspoort. (verhalen) Antwerpen: L. Van Uffelen. -118p.
Afmetingen: 24.50 x 18.50 (gebonden in kartonnen kaft)
1935 Taptoe. (poëzie)  Francken 11 Antwerpen: ” De Witte Raaf “. -53p.
Afmetingen: 27.70 x 17.70 (ingenaaid – papieromslag met rode titelopdruk)
Colofon: Van dt boek werden op de persen van de drukkerij G. De Batist, 110 exemplaren gedrukt waarvan 100 op vederlicht papier genummerd van 1 tot 100 en 10 op geschept Hollandsch papier der Koninklijke Papierfabrieken v/h Pannekoen en Co gemerkt A tot J. Zij werden door den schrijver geteekend. Dit is nr 3
1936 Met klein zeil. (poëzie) Antwerpen: De Witte Raaf. -48p.
1937 De Antwerpsche volksjongen op het oorlogspad. (Monografie over Antwerpen) Antwerpen: De Sikkel. -64p.
Afmetingen: 19.25 x 12.75 (gebonden in kartonnen kaft)
1938 Korte vertellingen. (verhalen) Antwerpen: Van Uffelen-Delagarde (Brederodestraat, 91). -345 + 6p.
Afmetingen: 28.50 x 22 (ingenaaid)
1938 Surplus. (poëzie) Antwerpen: ” De Witte Raaf “. -64p.
1939 De Bonnefoy’s trouwen uit. (roman)
Omslag: Hoekendykx
1967: 2de druk. Heruitgave bij uitgeverij Heideland, Hasselt in de reeks Vlaamse Pockets nr 214
Francken 12
‘s-Gravenhage: N.V. Electr. Drukkerij “Luctor et Emergo”. -152p.
Reeks: De Nieuwe Gids Bibliotheek. vol. 2
Afmetingen: 24.75 x 16.25 (ingenaaid)
1941 Verzamelde gedichten. (poëzie – verzamelbundel)
Met inleiding van Dr. Jozef Muls.
Bevat: Batig saldo; Taptoe; Met klein zeil; Surplus; Pro memorie; Vertalingen.
Antwerpen: Van Uffelen & Delagarde. -196p.
Afmetingen: 16.10 x 12.20 (gebonden harde kaft met stofomslag)
Foto van de dichter als frontispice.
Titelpagina in tweekleurendruk: zwart-rood
1941 Schalmhout. (verhalen) Antwerpen: De Witte Raaf. -162p.
Afmetingen: 16.25 x 12.50 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van de firma Van Uffelen & Delagarde te Antwerpen.
1942 Twintig sonnetten. (poëzie)
Letters en versiering op het omslag werden geteekend door L. Sebregt.
Antwerpen: De Witte Raaf. -20p.
Afmetingen: 26 x 17.50 (gebonden wit karton onder geïllustreerde papieromslag met rode titelopdruk)
1943 Brummel (Bagnole Ernestine’s uitvaart huwelijksaanzoek). (verhalen)
Met vier oorspronkelijke etsen door Robert Freysz.
Antwerpen: Publiservice Uitgave De Papegaai. -101p
Afmetingen: 19 x 14 (gebrocheerd onder papieromslag))
Colofon: Er werden gedrukt 250 exemplaren genummerd van 1 tot 250 en vijf en twintig prachtexemplaren genummerd van I tot XXV. Deze laatste bevatten, buiten de vier platen door den kunstenaar gekleurd, bovendien een druk in ’t zwart der etsen.
Toelatingsnummer: 1329 Prop. Abt. Belgien.
Drukkerij: J.E. Buschmann Antwerpen.
1944 Churchill pakt aan: Kroniek der bevrijding van Antwerpen 6 juni-4 september 1944. (oorlogsdagboek) Antwerpen: Van Uffelen & Delagarde -259p.
Afmetingen: 17.75 x 13.25 (gebonden met stofomslag)
Drukkerij Van Uffelen & Delagarde, Brederodestraat , 191 te Antwerpen.
1944 Groote parade en klein garnizoen. (verhaal)
Met een omslagteekening door L. Sebregts.
Antwerpen: Van Uffelen & Delagarde. -99p.
Afmetingen: 15.75 x 12 (gebonden met stofomslag)
Toelating: 11303
Drukkerij Van Uffelen & Delagarde, Brederodestraat , 191 te Antwerpen.
1944 De man die zijn vrouw opnieuw veroverde. (verhalen)
Omslag: Bus
Met een inleiding van Willem Elsschot.
Bevat: De man die zijn vrouw opnieuw veroverde; De kapoen; Raskatten; Tante Bet; De sluitmand; Cécile; Van een hesp, een rechercheur en een olifant; De coroner van West-Essex,, Revue; Huis te koop; Er wordt promotie gemaakt; De ontvettingskuur en andere kuren van Lieven Troost; De Tepper in zijn element; Peggy, mijn schat; Een fijne, nette jongen; De paraplu met den groenen papegaaienkop; De apache; Marlow, de intendant; Dokus komt op bezoek; Op weg naar Bethlehem; De oom van Mistral; Zijn asch ruste in vrede; Soldaten komen in garnizoen.
Antwerpen: Van Tilborg & Kenens Uitgevers.-291p.
Afmetingen: 19 x 13 (gebonden in kartonnen kaft)
Drukkerij VTK Coebergstraat 35, Antwerpen.
Toelatingsnummer 7328-7001.
1953 Gedichten 1915-1950. (verzamelbundel) Antwerpen: L. Van Uffelen Uitgever. -109p.
1958 Halte op verzoek (Aan- en kanttekeningen van een toerist) (verhalen) Antwerpen: L. Van Uffelen Uitgever. -117p.
Afmetingen: 17.50 x 13 (ingenaaid)
1958 Alibi.(poëzie) Brussel: Wauters. -28p.
1959 Met de ransel op de rug. (poëzie) Berchem/Antwerpen: Uitgever John Lamoen. -48p.
Afmetingen: 17.50 x 13 (ingenaaid, witte kartonomslag met flappen en rode titelopdruk)
1959 Ik heb goede papieren. (verhalen) Antwerpen, L. Van Uffelen Uitgever. -103p.
Afmetingen: 18.50 x 13.75 (ingenaaid)
1959 Uit mijn soldatentijd, 1914-1918.
Herdruk (in feite 3de druk) van ‘De blijde kruisvaart’ (1919)
Berchem/Antwerpen: John Lamoen. -184p.
Afmetingen: 16 x 11.50 (ingenaaid stevige witte papieromslag met foto)
1959 Bange Dagen: korte verhalen. Antwerpen: L. Van Uffelen Uitgever. -179p.
Afmetingen:18.50 x 13.75 (ingenaaid)
1959 Belofte maakt schuld. Antwerpen: L. Van Uffelen. -179p.
1960 Galgenaas: korte verhalen. Antwerpen: Uitgever L. Van Uffelen. -181p.
Afmetingen: 18.50 x 13.75 (ingenaaid)
1961 De Sater. Korte verhalen. Antwerpen: Uitgever L. Van Uffelen. -146p.
Afmetingen: 17.50 x 13.50 (ingenaaid – witte kartonomslag met flappen)
1962 Verzamelde gedichten. (poëzie)
Vermeerderde uitgave van 1941.
Antwerpen: L. Van Uffelen.-194p.
1963 Papillotten (Aan- en kanttekeningen van een dagdief) Antwerpen: Uitgever L. Van Uffelen. -88p.
Afmetingen: 18.25 x 13.75 (ingenaaid)
1964 Normandische suite. (poëzie) Berchem/Antwerpen: Uitgever John Lamoen. -30p.
Afmetingen: 16.50 x 13 (geniet – witte papieren uitgeversomslag met flapjes)
1964 Nagras. (poëzie) Berchem/Antwerpen: John Lamoen. -22p.
Afmetingen:16.20 x 12.30 (geniet– witte papieren uitgeversomslag met flapjes)
1966 Silhouetten. (korte stukjes proza) Antwerpen: Uitgever L. Van Uffelen. -110p.
Afmetingen: 18.50 x 13.50 (ingenaaid)
1968 Laatste verzen. (poëzie) Antwerpen: Francken (eigen beheer).-23p.
Afmetingen: 18.50 x 13.40 (geniet – wit gekartonneerde omslag met flapjes)
POSTHUME UITGAVE
1977 Spijkers op laag water : aforismen.
Bevat: Fritz Francken redivivus door Johan Daisne (inleiding)
Nagelaten aforismen door Fritz Francken
Een keuze van verschenen aforismen door Fritz Francken
Bibliografie door Gerd De Ley
Verantwoording door Gerd De Ley;
Kaft: naar een tekening van Peter Colfs
Francken 6 Antwerpen: Walter Soethoudt. -46p.
Afmetingen: 19 x 12.50 (grijs geïllustreerde kartonomslag)

 

Overzicht gerangschikt per genre alfabetisch op titel.

Poëzie

 • Alibi.(poëzie) 1958
 • Batig saldo. 1934
 • De vijf glorierijke wonden. 1919
 • Festijnen uit een bruidsgetij. 1914
 • Gedichten 1915-1950. (verzamelbundel) 1953
 • Het heilige schrijn. 1919
 • Laatste verzen. (poëzie) 1968
 • Met de ransel op de rug. (poëzie) 1959
 • Met klein zeil. (poëzie) 1936
 • Nagras. (poëzie) 1964
 • Normandische suite. (poëzie) 1963
 • Surplus. (poëzie)
 • Taptoe. (poëzie) 1935
 • Twintig sonnetten. 1942
 • Verzamelde gedichten. (poëzie – verzamelbundel) 1941
 • Verzamelde gedichten. (poëzie) 1962

Roman – verhalen – novellen

 • Aan het vinkentouw. (verhalen) 1928
 • Bange Dagen: korte verhalen. 1959
 • Brummel (Bagnole Ernestine’s uitvaart huwelijksaanzoek). (verhalen) 1943
 • Churchill pakt aan: Kroniek der bevrijding van Antwerpen 6 juni-4 september 1944. (oorlogsdagboek) 1944
 • De blijde kruisvaart. (oorlogsproza) 1919
 • De Bonnefoy’s trouwen uit. (roman) 1939
 • De laatste nacht van Mata Hari. (verhaal) 1923
 • De man die zijn vrouw opnieuw veroverde. (verhalen) 1944
 • De planeet der ontsterfelijken. (novellen) 1922
 • De roode pelikaan (Fantazie in kleine…scherts). (verhalen) 1924
 • De Sater. Korte verhalen. 1961
 • Een galg vol ! (novelle) 1929
 • Galgenaas: korte verhalen. 1960
 • Groote parade en klein garnizoen. (verhaal) 1944
 • Halte op verzoek (Aan- en kanttekeningen van een toerist) (verhalen) 1958
 • Ik heb goede papieren. (verhalen) 1959
 • Korte vertellingen. (verhalen) 1938
 • Kupido. Moderne liefdesavonturen. 1926
 • Legenden. (verhalen) 1925
 • Met blank paspoort. (verhalen) 1935
 • Naar wijd en zijd. (verhalen) 1924
 • Onder ons (schetsen en vertellingen) 1912-1920. 1920
 • Papillotten (Aan- en kanttekeningen van een dagdief) 1963
 • Schalmhout. (verhalen) 1941
 • Silhouetten. (korte stukjes proza) 1966
 • Spijkers op laag water : aforismen. 1977
 • Uit den helm schetsen en vertellingen 1914-1920. 1920
 • Uit mijn soldatentijd, 1914-1918. (Herdruk -in feite 3de druk- van ‘De blijde kruisvaart’ (1919)) 1959
 • Vertellingen (Onder ons. Uit den helm. 1913-1919). 1925
 • Vrijbuiters. (verhalen) 1923

Essays – monografieën

 • Beknopte geschiedenis van Antwerpen. Samen met Albert Van Laar. (Monografie over Antwerpen) 1931
 • De Antwerpsche volksjongen op het oorlogspad. (Monografie over Antwerpen) 1937
 • Pol de Mont. (monografie) 1920