home | Inloggen
Aantal schrijvers: 535 | Aantal boeken:

15559

Bruylants, Liane

Maakt deel uit van: ,

LIANE  BRUYLANTS

Berchem, 6 januari 1921 – Wilrijk, 25 maart 2009

Liane Bruylants was een markante, veelzijdige kunstenares.

Haar literair werk omvat zowel, poëzie als romans, toneel, hoorspelen als bewerkingen van opera’s voor radio en TV.

Ze was tevens een dubbeltalent waarvan de schilderkunst in meerdere galerijen geapprcieerd werd.

Zij schreef ook onder het pseudoniem Louise Cecile.

BIOGRAFIE

6 januari 1921:  Geboren te Berchem bij Antwerpen als Julia Bruylants.

 • Liane is de dochter van August Bruylants en Gabriella Franssen (1899-1974), gevierde operazangeres en later stichteres van de Vlaamse Kameropera onder het pseudoniem Francine Bruylants.

Liane ging trots op de culturele erfenis van  haar voorvaders in het Antwerpse.

 • Jan Philip Leopold Bruylants (Antwerpen 30 september 1834 – Antwerpen 24 november 1876) was onderwijzer en ging dan in de journalistiek. Hij was medestichter in 1865 en tot aan zijn dood hoofdredacteur van De Koophandel (later: De Nieuwe Gazet). Hij schreef blijspelen, drama’s en een geschiedkundig werk over de Nederlanden onder Filips II. Zijn zoon,
 • Jan Jansz. Bruylants (Antwerpen, 16 december 1871 – 28 september 1928), bekleedde de belangrijke functie van directeur van “Kaaien en Stapelhuizen” aan de Antwerpse haven. Hij heeft de jeugd van menige generatie verblijd met zijn verbluffend knappe boeken, geschreven onder de schuilnaam Auctor, die een begrip werd. Volksschrijver zoals zijn vader, schreef hij toneelstukken die met groot succes opgevoerd werden. Hij werkte mee aan De Zweep, satirisch-informatief weekblad en aan Het Laatste Nieuws. Hij was trouwens bevriend met uitgever Hoste sr. met wie hij vaak literair samenwerkte. Jan Bruylants Jr. – Lianes grootvader dus – was eveneens hoofdredacteur van het artistiek weekblad Lucifer, dat van 1901 tot 1914 te Antwerpen verscheen.

Zijzelf mag gerust beschouwd worden als één van de markante en veelzijdige kunstenaars die na de tweede wereldoorlog aan het woord kwamen.

Liane studeerde aan het Koninklijk Atheneum te Antwerpen (Oude Humaniora) en aan de Middelbare Normaalschool aan de Pestalozzistraat te Antwerpen, waar ze o.m. Hubert Lampo leerde kennen. Ze studeerde ook notenleer, zang en piano aan de Muziekacademie te Berchem Conservatorium te Antwerpen en aan Academia te Borsbeek.en werd lerares in de Germaanse talen.

1945: Debuteerde met de dichtbundel ‘Schaduw en spiegel’, een debuut dat door de pers instemmend werd toegejuicht.

Ze publiceerde dichtbundels (Schaduw en Spiegel,1945; Het hart der dingen, 1949; Schimmen en bacchanten, 1949; Grensstation, 1952; Het andere land, 1961) en romans (Het einde van de weg, 1946; Een vriend per seizoen, 1955; Prelude, 1957; De pop brak haar been, 1962). Ze was betrokken bij Parnassus (1951), een louter Antwerpse tegenhanger van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen, en bij het avontuur van De Vrijbuiter (1952);

1950-1951: Met de creatie door de Koninklijke Nederlandse Schouwburg-Nationaal Toneel van ‘Eva Brandes’ en ‘Kijk naar Dyo’ (1954) kwam Bruylants volop onder de schijnwerpers.

Liane Bruylants was toen de levensgezellin van de dichter Frans Buyle (1913-1977) die in het roemrijke tijdschrift Forum debuteerde en in de tweede helft van de jaren dertig snel geëvolueerd was  van socialistische pacifist en dienstweigeraar tot Diets nationaal-solidarist.

In de jaren vijftig schreef ze niet alleen hoorspelen voor de radio, maar werd ze ook een van de eerste medewerkers aan het nieuwe medium televisie.

Ze schreef een drietal tv-spelen en bewerkte voor het kleine scherm een aantal toneelstukken en romans van onder meer J. B. Priestley, Jan de Hartog, Pol de Mont en Max Dendermonde, zonder de vierdelige aflevering van De boeren van Olen te vergeten, het populaire werk van haar grootvader Jan Bruylants jr., alias Auctor.

1959 – 1964: Vertaalde en bewerkte voor de radio of voor de tv een vijftiental opera’s (van o.m. Donizetti, Mozart, Brecht-Weill, Robert Stolz en Rossini). Haar libretto De nozem en de nimf met muziek van Willem Pelemans werd opgevoerd in de Vlaamse Kameropera. Het werd uitgezonden door televisie en radiostations en in het Frans vertaald.

Liane Bruylants leidde het leven van een vrijgevochten feministe avant la lettre. Haar erotische escapades stonden geenszins haaks op haar diepe, innige band met Frans Buyle. “Il faut bien que le corps exulte”, zong Jacques Brel – je moet het lichaam laten jubelen.

Bekend is haar relatie met de schrijver  Willem Elsschot : 1946-1951.

1968: Bruylants’ dichtbundel ‘Astraal begrip’ (1966) wordt bekroond met de prijs van de Provincie Antwerpen

1970: Begon  te schilderen en ook in deze tak van de kunst behaalde zij opmerkelijke successen.

Ze exposeerde o.m. in het C.A.W. (1973) en de Bank van Parijs en de Nederlanden (1981) te Antwerpen, in het Markiezenhof te Bergen-op-Zoom (1981) en in Gallery Vera van Laer te Knokke (1990).

Intussen was Liane getrouwd met Guido De Sutter, de man die haar de geborgenheid en de rust gaf die zijn tot dan zozeer gemist had. Minder bekend is de monografie die Bruylants wijdde aan een van haar beste vrienden, Flor Fischer, de haast legendarische geëngageerde priester en pacifist, stichter van Home-Info en Keukens zonder grenzen. Het boek werd uitgegeven door Liane’s echtgenoot die zich als aannemer geen opofferingen gespaard had om Flor Fischer bij te staan bij de totstandkoming van het buurthuis “De glattigen dorpel” in de Gierstraat te Antwerpen.

25 maart 2009: Overlijden van Liane Bruylants te Wilrijk.

3 april 2009: Plechtige uitvaartliturgie rond de asurne in de parochiekerk Sint-Paulus te Antwerpen. Asverspreiding op de strooiweide van de begraafplaats “Schoonselhof” te Antwerpen.

 

BEKRONINGEN

 • Laureaat in de wedstrijd voor hoorspelen, ingericht door de BRTN (Brussel) en de NRU (Nederland) met het luisterspel ‘De vreemde aanbidding’.
 • Eerste prijs in de Nationale Toneelwedstrijd met het toneelstuk ‘Laat mij niet ondergaan!’
 • 1968: Prijs toegekend door de Bestendige Deputatie van de Provinciale Raad van Antwerpen voor de verzenbundel ‘Astraal begrip’.

 

Geraadpleegde bronnen

Websites

 

SMAAKMAKER

 
buiten tijd en ruimte
is er geen verhaal
 
als de morgen begint
met eindeloze herinnering
 
is er niets
dat nog te benoemen is
 
er kan de zang zijn van vogels
en iemand kan sterven
maar in alles is
 
dit vergelijk
 
het water raakt de lucht
en de mens gaat voorbij
 
en er is niets
in het heelal
 
dat
 
niet is

Liane Bruylants

 

BIBLIOGRAFIE

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Universiteitsbibliotheek – Katholieke Universiteit Leuven
 • Universiteitsbibliotheek Gent
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM VZW – Gent
  • Naast de Poëzieshop biedt het Poëziecentrum voor liefhebbers van antiquarische kleinoden ook een uitgebreid aanbod modern antiquariaat aan. Recentelijk werd het aanbod uitgebreid tot meer dan 3500 titels èn werden alle prijzen geherwaardeerd. Je vindt een overzicht van al de antiquarische titels op Antiqbook.

Na de chronologische bibliografie, vindt U een bibliografie per genre.

Deze laatste is uitgebreid met een overzicht van haar korte verhalen en haar radio en televisiewerk.

Chronologisch overzicht

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten: klik op de foto

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1945 Schaduw en spiegel. (poëzie) Bruylants 3 Antwerpen: Uitg. V.T.K. -39p.

Afmetingen: 22.75 x 15.40 (ingenaaid)
Colofon: Van dezen bundel gedichten, gezet uit de Hollandsche Mediaeval, werden 120 genummerde exemplaren gedrukt te Antwerpen.
Tweekleurendruk: zwart-blauw

 

1946 Het einde van de weg. (roman) Antwerpen: Uitgeversfirma De Toorts. -255p.

Reeks: Varia reeks nr 2
Afmetingen: 20.75 x 13.25 (gebonden met stofomslag)
Drukkerij VTK Coebergstraat 35-37 Antwerpen
1949 Het hart der dingen. (poëzie)

Samen met Frans Buyle.
Antwerpen: Uitgeverij Libris. -79p.

Afmetingen: 16.3×24.8 (Gebrocheerd, met flappen)
Oplage 150 exemplaren waarvan 100 exemplaren op Featherweight genummerd van 51 tot 150.

 

1950 Schimmen en bacchanten. (poëzie)

Deeltitels: I. Schemernacht; II. Schimmen en Bacchanten.
Bruylants 10 Antwerpen: Uitgeverij Libris. -45p.

Afmetingen: 23 x16.25 (ingenaaid)
1950 Eva Brandes: toneelspel in 4 bedrijven. (toneel) Antwerpen: Uitgeverij Libris. -91p.

Afmetingen: 12,5 x 20,5 (gebrocheerd met flappen)
Oplage 300 ex.

 

1951 Stradivarius. Luisterspel. (hoorspel) Brussel: N.I.R. -53p.
1952 Grensstation. (poëzie)

Deeltitels: Grensstation; wereldbeeld.
Bruylants 7 Antwerpen: Uitgeverij Libris. -39p.

Afmetingen: 21.70 x 14.50 (ingenaaid)
Colofon: Deze bundel, gezet uit de Hollandse Mediaeval en gedrukt op de persen van drukkerij Henri Bergmans NV te Tilburg, werd getrokken in een oplage van 410 exemplaren, warvan 10 op Oud Hollands Van Gelder en Zonen papier en genummerd van I tot X.
1953 Spel met de muze. Luisterspel. (hoorspel) Brussel : N.I.R. -52p.
1954 Kijk naar Dyo. (toneel)
1954 Laat mij niet ondergaan ! (toneel)

Bekroond met de Eerste Prijs in de Nationale Toneelwedstrijd.
1955 Een vriend per seizoen. (roman)

Omslagtekening en bandontwerp: Lode Sebregts
Antwerpen: Internationale Pers. -212p.

Afmetingen: 21 x 15 (gebonden met stofomslag)
1957 Prelude. (roman)

Onder pseudoniem Cecile Louise.
Retie: Kempische Boekhandel. -142p.

Afmetingen: 22.50 x 15.50 (gebonden met stofomslag)
1957 De droom van steen. (hoorspel)

Regie: Herman Niels
Brussel: N.I.R. -54p.
1961 Het andere land. (poëzie) Antwerpen: Uitgeverij Libris. -32p.

Afmetingen:22.75 x 15 (ingenaaid)
Colofon: Van deze verzenbundel ‘Het andere Land’ door Liane Bruylants werden vierhonderd exemplaren gedrukt op de persen van de drukkerij “DIE POORTE” te Antwerpen en genummerd van 1 tot en met 400.
1962 De pop brak haar been. (roman)

Wikkelontwerp door R. Meerbergen.
Antwerpen: Uitgeverij Libris. -251p.

Afmetingen: 20.75 x 15 (gebonden met stofomslag)
1965 De duisternis: luisterspel. (hoorspel) Brussel: N.I.R. -53p.
1966 Astraal begrip. (poëzie) Bruylants 6 Antwerpen: Uitgeverij Libris. -45p.

Afmetingen:24.80 x 17.50 (ingenaaid)
Colofon: Deze verzenbundel, gezet uit de Garamond letter, werd in opdracht van uitgeverij Libris gedrukt op 400 exemplaren genummerd van 1 tot 400
1976 Droomgestalten. (poëzie – verzamelbundel)

Deeltitels: Schaduw en spiegel; Droomgestalten; Schimmen en bacchanten; Grensstation; Het andere land; Astraal begrip.
Kaftontwerp is van Johan Mahieu.

 

Melsele : Orbis en Orion. –76p.

Reeks: Bladen voor de poëzie jrg.24, nr.2 [tweede serie]
Afmetingen: 21 x 13.50 (gelijmd)
Colofon: “Droomgestalten” van Liane Bruylants werd in de maand februari 1976 gedrukt op de persen van drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in opdracht van Uitgeverij Orion, Brugge als tweede nummer van de vierëntwintigste jaargang van “De Bladen van de Poëzie”.

 

1984 De vogel feniks in het labirint. (poëzie)

Verzen: Liane Bruylants
Tekeningen: Joop Mijsbergen

 

Borgerhout: Onzea. -25p.

Afmetingen: 29.75 x 21.40  (23 losse bladen verzameld in een map).
Drukkerij: Onzea Borgerhout
Papier: Malmero – Letter: Garamond
Aantal exemplaren: 200.
30 luxe uitgaven.

 

1986 Hommage Frans Buyle. (poëzie)
1988 Nachtridders en straatmadelieven. (poëzie)

Nawoord van Kris Geerts.
De verzen werden geïllustreerd door 8 grafische kunstenaars uit Vlaanderen met name: Liane Bruylants, Marguerite Hermans-Guilloteau, Joris Houwen, Mimi Huys, Danny Janssens, Lijonell, Thomas Roman en Lode Sebregts.

 

Bruylants 8 Antwerpen/Apeldoorn: Uitgeverij J. Berghmans. -47p.

Reeks: Bergmannetjes pocket nr 5
Afmetingen: 19 x 10.80 (pocket)
Colofon: ‘Nachtridders en straatmadelieven’ door Liane Bruylants, 17 gedichten over de bewoners van de rosse buuurt uit Antwerpen, werd voorgesteld op 28 februari 1988 in het Osteriethhuis, waar de receptie werd aangeboden door de Paribas-Bank België, Meir 85, Antwerpen

 

1989 Suite voor een kasteel / Suite pour un château. (poëzie)

Tweetalige uitgave
Tekeningen: Marguerite Hermans-Guilloteau
Bruylants 2 Zonder aangifte van uitgeverij.

Afmetingen: 27.75 x 21 (gebrocheerd)

 

1991 Blauwdruk van poëtisch ervaren. (poëzie) Bruylants 9 Borgerhout: Verhaeghen. -34p.

Afmetingen: 29.75 x 21 (ingenaaid)
Colofon: De dichtbundel ‘Blauwdruk van poëtisch ervaren’ door Liane Bruylants werd op 200 exemplaren gedrukt en mede gesponsord door drukkerij Verhaegen te 2140 Borgerhout.
Het boek werd op 31 januari 1991voorgesteld in het Osteriethhuis, waar de receptie werd aangeboden door de Paribas-Bank België, Meir 85 te 2000 Antwerpen

 

1999 Flor Fischer: biografie. Antwerpen: De Sutter. -79p.

 

Overzicht per genre.

POËZIE

 • Schaduw en spiegel. (1945)
 • Het hart der dingen. (1949) Samen met Frans Buyle.
 • Schimmen en bacchanten. (1949)
 • Grensstation. (1952)
 • Het andere land. (1961)
 • Astraal begrip. (1966)
 • Droomgestalten. (1977)
 • De vogel feniks in het labirint. (1984)
 • Hommage Frans Buyle. (1986)
 • Nachtridders en straatmadelieven. (1988)
 • Blauwdruk van poëtisch ervaren. (1991)

ROMANS

 • Het einde van de weg.(1946)
 • Een vriend per seizoen. (1955)
 • Prelude. (1957)
 • De pop brak haar been. (1962)

BIOGRAFIE

 • Flor Fischer: biografie. (1999)

KORTE VERHALEN

 • Alfa en omega
 • Atol
 • Begrip van ruimte
 • De toegeving
 • De twee stoelen
 • Faits divers
 • Genesis paranoia
 • Het schilderij
 • Tweemaal zeven klokslagen

TONEEL

 • Eva Brandes. (1950 / 1951)
 • opgevoerd door het Nationaal Toneel van België (KNS) in Antwerpen en Gent, later Hasselt, …
 • Kijk naar Dyo. (1954)
 • opgevoerd door het Nationaal Toneel van België (KNS) in Antwerpen en Gent
 • Laat mij niet ondergaan! (1954)
 • bekroond met de Eerste Prijs in de Nationale Toneelwedstrijd.

HOORSPELEN

Uitgezonden door de BRTN, Nederland, Zuid-Afrika, Zaïre, …

 • Eva Brandes (bewerking van haar toneelstuk).
 • Stradivarius. (1951)
 • Spel met de muze. (1953)
 • De droom van steen. (1957)
 • Het dubbel palet.
 • De vreemde aanbidding (bekroond door BRTN en NRU),
 • De duisternis. (1965)
 • Het wensboek van Claudia (vervolgverhaal).
 • De bitter Lier (klankbeeld over Prosper Van Langendonk).
 • Sigrid Undset (radiomontage).
TELEVISIESPELEN

Uitgezonden door de BRTN

 • Te laat of te vroeg?
 • In de schaduw van de piramiden
 • De spiegel der jeugd

TELEVISIEBEWERKINGEN TONEELSTUKKEN EN ROMANS

Uitgezonden door de BRTN

 • Een inspecteur voor u (Priestley)
 • De klucht van de brave moordenaar (Jos Janssen)
 • Schipper naast God (Jan de Hartog)
 • Tweemaal zeven (Pol de Mont)
 • Nonkel Bonaparte (Forzano)
 • De wereld gaat aan vlijt ten onder (Max Dendermonde)
 • De boeren van Olen (4 delen) naar het gelijknamig boek van Auctor
 • De komedie van het geluk (Evrienov)

VERTALINGEN EN BEWERKINGEN OPERA’S

Uitgezonden door de BRTN

Amelia wil naar ‘t bal (Menotti)
Tweemaal komedie (Von Recnicek)
Het nachtklokje (Donizetti) -1959
Het nachtklokje of de Gestoorde huwelijksnacht : Komische Opera : uitzending 7 april 1959 / muziek en libretto van Gaetano Donizetti ; tekst van C. Malberto [?] ; Nederlandse vertaling van Liane Bruylants ; realisatie en T.V. bewerking van Francine Bruylants ; productie van Dries Waterschoot
[Brussel] : BRT Culturele en educatieve uitzendingen. -60p.
De dood van een kater (Werner Thärichen)
De teaterdirecteur (W.A. Mozart)
Liefde in transit (Richard Arnell) -1959
Liefde in transit : Opera : uitzending 28 juli 1959 / muziek van Richard Arnell ; op tekst van H. Burton ; Nederlandse vertaling van Liane Bruylants ; produktie Dries Waterschoot.
[Brussel] : BRT Culturele en educatieve uitzendingen. -14p.
Driestuiversopera (Brecht-Weill)
Eros kent geen Grieks (Paessiello)
De zwarte spin (Sutermeister)
De houtdief (Marschner)
De madonna met de rozen (Robert Stolz)
Corinna ((Wolfgang Fortner)
Het liefdeselixir (Donizetti)
De toetssteen der liefde (Rossini)