home | Inloggen
Aantal schrijvers: 559 | Aantal boeken:

16059

 

Ver Boven Daisy

Maakt deel uit van: , ,

VER BOVEN Daisy

Aarschot, 3 december 1925

Pseudoniem van Daisy Jeanne Berthe Van Hassel

Schrijfster van Congo-romans later van romans en verhalen voor de jeugd.

 

BIOGRAFIE

3 december 1925: Geboren te Aarschot als Daisy Jeanne Berthe Van Hassel.

1944: Voltooide haar humaniora in het Atheneum van Leuven en kon meteen aan het werk als opsteller op een ministerie in Brussel.

Ze trouwde met Joseph Ver Boven, vandaar haar pseudoniem Daisy Ver Boven, met wie ze vijf kinderen kreeg: Ingrid (1948), Jef (1950), Jan (1951, overleden na een auto-ongeval), Sigrid (1965) en Patricia (1966), een aangenomen dochter

1948-1961: VERBLIJF IN BELGISCH CONGO

1948 tot 1956: Haar man was gewestbeambte in Oshwe, zij was zijn assistente en beiden waren ze werkzaam in de brousse.

 • Joseph Ver Boven bezocht de dorpen van zijn werkgebied om er geboorten en sterfgevallen te registreren en om erop toe te zien dat de mensen correct hun velden bewerkten, de hygiëne in in acht hielden, om pv’ s op te stellen en geschillen volgens de rechtspraak te beslechten.
 • Dat beiden Lingala spraken bevorderde het contact de plaatselijke bevolking.

klik op de foto voor vergroting

1957 tot 1960: Verblijf in Leopoldstad toen haar man assistent-gewestbeheerder in Beneden-Congo was.

In die tijd publiceerde de schrijfster reeds regelmatig artikels in het weekblad „Libelle‟ en werkte ze o m aan haar roman „La Piste étroite‟

1960: Publicatie van deze eerste roman La piste étroite bij Renaissance du Livre te Brussel.

1960 tot 1961: Toen Kongo onafhankelijk en Zaïre werd, weken zij en haar man uit naar Ruanda-Urundi, vanwaar zij in 1961 naar België terugkeerden.

TERUG IN BELGIË

Terug in België werkte Daisy Ver Boven op verschillende redacties, later richtte ze samen met haar man een vertaalbureau op.

1962: Verschijnt haar meest interessante documentaire roman: De rode aarde die aan onze harten kleeft, waarin ze  haar ervaringen als koloniaal in Congo neerschrijft.

“We waren alle drie jong, enthousiast en bezield van idealen. We waren bezeten van de hervormingsgeest van bijna iedere gloednieuwe koloniaal, die bij zijn eerste moeizame passen al kritiek heeft op alles wat voor hem werd uitgevoerd, die vergaat van medelijden met de zwarte bevolking en de in zwang zijnde, beproefde methodes volledig afkeurt.

We hebben de kinderziekten doorgemaakt, die in feite het beste bewijs is dat de jonge koloniaal bezield is met veel goede wil en menslievendeheid. In de eerste periode van onze genezing hebben we ingezien dat de zwarte niet zo arm, zo ongelukkig en zo verdrukt is als we wel hebben gedacht, en ook niet zo onvoorwaardelijk goed, eerlijk en edel van inborst als we hem gezien hebben. In de tweede periode van de cyclus ondergingen we de terugslag ; de zwarte is in Kongo met de beste zorgen omringd, hij had ruim genoeg om van te leven en neiging om brutaal en arrogant te zijn tegen zijn “weldoeners”. We hervonden ons evenwicht ; de zwarte is niet beter of slechter dan om het even welk ander ras. Het koloniaal bestuur spande zich naar zijn beste vermogen in om het sociaal, economisch en cultureel welzijn op te drijven en dat er veel hiaten en tekortkomingen waren bij de fantastische behoeften die met de dag nog toenamen, kon niemand verwonderen ; het werk dat reeds gedaan is, bleek bij nader inzien niet te onderschatten[ De Rode aarde die aan onze harten kleeft, p. 72-73.].”

(…) Er is een hele tijd voor nodig om te ervaren dat de wereld niet zo licht te veranderen is. Onze trots schiet daar een heel stuk bij in, ten voordele van onze menselijkheid wellicht[ De Rode aarde die aan onze harten kleeft, p. 97].”

1963: Bezoekt het land waar zij bijna vijftien jaar geleefd had opnieuw, om de mensen, de natuur en het blijvende onder gewijzigde omstandigheden weer te zien. Dit resulteert in haar derde roman: Mpasi… Weerzien met Kongo drie jaar na zijn onafhankelijkheid. (Mpasi is Lingala en betekent spijt, verdriet, fatalisme, moedeloze berusting, rouw, onmacht .)

1980: Schrijft een laatste Congo-roman Gevierendeeld. Nadien zal zij voornamelijk jeugdboeken publiceren: Het zondagskind (1983) en Het wilde water (1985) bij Infodok te Leuven.

1989: Bijdrage in het themanummer van het Tweemaandelijkse Tijdschrift Vlaanderen nr 225 jg. 38 nr 2 “De Afrika-roman in Vlaanderen”: ‘De zwarte vrouw in de Afrika-roman’ pp 20-27.

1993: In de reeks Vlaamse filmpjes bij uitgeverij De goede Pers te Averbode verschijnt een eerste bijdrage Mama na Bana ((nr. 2039) , meteen goed voor de 20ste editie van de John Flandersprijs.

 • In het verhaal Mama na Bana (Lingala voor Moeder van kinderen), beleeft een blanke jongen met zijn zwarte vriend vreemde belevenissen wanneer ze samen de jungle intrekken om in het aartsvaderlijk dorp een geheimzinnig beeld op te halen.

Enkele weken later verschijnt Griezelige opdracht (Vlaamse Filmpjes nr 2043), een sprookje dat geen sprookje is, geschikte lectuur voor wie al dan niet van sprookjes houdt.

2000: In de reeks Vlaamse Filmpjes verschijnt De laatste heuvel (nr 3022)

2001: Nog in de reeks Vlaamse Filmpjes verschijnt Het struikelspook (nr 3047)

2007: Ver Boven is intussen 82. Haar jongste verhaal voor Vlaamse Filmpjes verschijnt: Dagboek van Thomas (nr 3198)

IN BIJLAGE

Op dit  kaartje van voormalig Belgisch Congo  is aangegeven in welke regio verschillende schrijvers – waaronder Daisy Verboven – actief waren. Het kaartje is van de hand van Julien Vermeulen en werd gepubliceerd in het themanummer van het Tweemaandelijkse Tijdschrift Vlaanderen nr 225 jg. 38 nr 2. Voor vergroting en helderheid => klik op het kaartje !

 

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Website

 • VER BOVEN Daisy – Crespadi
 • De Documentaire roman. Analyse van drie documentaire Congoromans, scriptie tot het behalen van de graad van Master in de Geschiedenis aan de Universiteit van Gent Geschiedenis en literatuur. Auteur: Kathleen van Walle ,  Promotor: Dr. Hans Vandevoorde / Academie jaar 2007 – 2008. Elektronisch beschikbaar: Link – Universiteit Gent.

Referenties

 • De Afrika-roman in Vlaanderen. themanummer van het Tweemaandelijkse Tijdschrift Vlaanderen nr 225 jg. 38 nr 2.
 • John Rijpens, Vlaamse Filmpjes. Troetelkind of ondergeschoven kindje ? Academic and Scientific Publishers (ASP), Brussel. 2010. 368pp.

 

BEKRONINGEN

 • 1959: ontving ze de Letterkundige Prijs der “Amitiés Belgo-Congolaises”
 • 1960: Letterkundige Halfeeuwprijs 1960 van de Vereniging voor Belgisch-Congolese samenwerking voor haar novelle De Opgang.
 • 1960: Driejaarlijkse Prijs voor koloniale letterkunde‟ van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen voor La piste étroite.
 • 1975: „Maurice Malherbeprijs‟ van de provincie Brabant voor Mayana
 • 1980: Letterkundige prijs gemeente Ukkel voor Gevierendeeld
 • 1982: „August Beernaertprijs‟ van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en Letterkunde voor Gevierendeeld
 • 1992: verwerft de John Flanderprijs met Mama na Bana
 • 2006 : kreeg Daisy Ver Boven de cultuurtrofee van de stad Diest, “een onderscheiding voor een duurzaam of uitzonderlijk cultureel gebeuren waarbij het op de voorgrond doen treden van de stad Diest centraal staat.

BIBLIOGRAFIE

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1952 Baliki het soldaten vrouwtje. (verhaal) In: Libelle, nr. 53, jg. 7, 30 december
In: Vriendenkring “Oud-Kolonialen” Diest en omstreken, nr. 14, 30 juni 2003, p. 67-68.
1959 De opgang (novelle)

Bekroond met de Letterkundige Half-eeuwprijs.
 Elisabethstad: Amitiés Belgo-Congolaises.
1960 La piste étroite. (Franstalige roman)

Bekroond met de driejaarlijkse prijs van Koloniale Letterkunde
Onder de naam: Daisy Verboven.
verboven10 Bruxelles: Renaissance du Livre. -293p.
1962 De rode aarde die aan onze harten kleeft (documentaire Congo roman) Ver Boven 11 Brussel: Reinaert Uitgaven. -254p.

© by D.A.P. (s.v. De Arbeiderspers) Brussel
Reeks: Reinaert Reeks nr 130
Afmetingen: 18 x 11 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt op de persen van “Vooruitgang” Kortrijk.
1964 Mpasi… Weerzien met Kongo drie jaar na zijn onafhankelijkheid. (koloniale roman)

Omslag en bandontwerp: C. Haubrechts
Brussel: Reinaert Uitgaven. -203p.

© by D.A.P. (s.v. De Arbeiderspers) Brussel
Reeks: Dit is het 73ste deel van de Wereld in Reeks. W73
Afmetingen: 17.50 x 12 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt op de persen van Drukkerij Het Volk N.V.
1974 Mayana (koloniale roman)

Vormgeving: Wilfried Smets
Omslag: Nick Claeys
Bekroond met de Malherbe-prijs van de Provincie Brabant.
1980: Heruitgave ibidem
 Ver Boven 8 Leuven: De Clauwaert vzw. -333p.

Reeks: 1ste boek in het uitgavenplan 1974-75
Afmetingen: 19.75 x 13 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerckhove N.V. St. Niklaas.
1977 De mesalliance. (verhaal)  1977 Vrouwen Uit de bundel: Vrouwen in Vlaanderen schrijven nu. pp.351-373.

Uitgever: D.A.P. Reinaert Uitgaven – Zele. -433p.
Afmetingen: 21 x 13.50 (gebonden – geïllustreerde harde kaft)
1980 Gevierendeeld (koloniale roman)

Omslag: Raf Suttels
Leuven: De Clauwaert V.Z.W. -325p.

Reeks: Vijfde boek in het uitgavenplan 1979-80
Afmetingen: 19.75 x 13 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerckhove N.V. St. Niklaas.
1983 Het zondagskind (jeugdverhaal)

Kaft: Amandina Ceuppens
Boekverzorging: Stef Plancke
Leuven: Uitgeverij Infodok (Boogardenstraat 79) /Utrecht: Sjaloom. -95p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (paperback)
Druk: Van der Poorten, Kessel-lo.
1985 Het wilde water. (jeugdboek)

Illustraties: Battardy
Leuven: Uitgeverij Infodok (Boogardenstraat 79) -48p.

Reeks: De Letterberg nr 9
1992 Mama na Bana. (jeugdverhaal)

Omslagillustratie: André Sollie
Bekroond met de 20ste John Flandersprijs.
Mama na Bana is Lingala voor Moeder van kinderen.
 Ver Boven 5 Averbode: De Goede Pers, -32p.

Weekblad – 63e jg. Nr 18 – 1.1.1993
Reeks: Vlaamse Filmpjes nr 2039
Afmetingen: 17 x 12.30 (geniet)
1993 Griezelige opdracht. (jeugdverhaal)

Omslagillustratie: Leo de Kort
Ver Boven 4 Averbode: De Goede Pers, -32p.

Weekblad – 63e jg. Nr 22 – 29.1.1993
Reeks: Vlaamse Filmpjes nr 2043
Afmetingen: 17 x 12.30 (geniet)
1994 Zo zot als Tielebuis. Een legende van 1527. (jeugdverhaal)

Naverteld door Daisy Ver Boven en geïllustreerd door Steven Wilsens.

Ver Boven 6 Diest: Promotiecomité Begijnhof Diest. -39p.

Afmetingen: 21 x 14.60 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
Kolofon: Dit boek werd gedrukt op 500 exemplaren, waarvan 26 gedrukt werden op Yaerling gechineerd wit papier en genummerd van A tot Z. Deze genummerde exemplaren werden met de hand genaaid en gebonden in een band ontworpen door Jan Camps Boekbinder – Boekrestaurateur op het Begijnhof te Diest.

2000 De laatste heuvel. (jeugdverhaal)

Illustraties: Erwin Sels (Ersel)
 Ver Boven 9 Averbode: NV Uitgeverij Averbode. -32p.

Weekblad – 70e jg. Nr 20 – 26.05.2000
Reeks: Vlaamse Filmpjes 3022
Afmetingen: 17 x 12.30 (geniet)
2001 Het struikelspoor. (jeugdverhaal)

Illustraties: Kathleen Gouwy
Averbode: NV Uitgeverij Averbode. -32p.

Weekblad – 71e jg. Nr 16 – 26..2001
Reeks: Vlaamse Filmpjes 3047
Afmetingen: 17 x 12.30 (geniet)
Gedrukt in België Reflex Blue

 

2003 Begijnhofverhalen. (verhalen)

Onder de naam DAISY VER BOVEN-VAN HASSEL
Diest: Promotiecomité Begijnhof Diest
2007 Dagboek van Thomas. (jeugdverhaal)

Met tekeningen van Hilde Van Craen
 Ver Boven 10 Averbode: NV Uitgeverij Averbode.  -32p.

Reeks: Vlaamse Filmpjes 3198
Halfmaandelijks 77e jg. Nr 9 – 19.1.2007
Afmetingen: 20 x 13 (gelijmd)
Gedrukt in België door Walleyn Graphics te Brugge