home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Van Peene, Hippoliet

Maakt deel uit van:

Hippoliet Van Peene

Kaprijke, 1 januari 1811 – Gent, 19 februari 1864

Hippoliet Jan van Peene was aanvankelijk arts, maar late voltijds theaterauteur, regisseur en publicist.

Hij schreef ongeveer zestig blijspelen, drama’s, en zangspelen. Bracht virtuoos amusementstheater dat met groot succes tot aan WO I in zowat alle Vlaamse zalen werd opgevoerd.

Drijvende kracht achter de oprichting van de Minardschouwburg te Gent

Schreef in 1845 de tekst voor het volkslied “De Vlaamse Leeuw” dat door Karel Miry werd op muziek gezet.

BIOGRAFIE

1 januari 1811: Geboren te Kaprijke.

 • Het stond in de familiale traditie geschreven dat Hippoliet van Peene ofwel medicus zou worden, ofwel zijn weg in de toneelwereld zou zoeken.
  • Zijn grootvader – onderwijzer, medicus en politicus – stichtte in Boekhout een rederijkerskamer.
  • Zijn vader was als medicus een tijdlang verbonden aan het militair hospitaal te Gent en had achtereenvervolgens een praktijk in Gent, Lovendegem, Boekhoute en Drongen.
  • Een oom stichtte in Assenede een letterkundig genootschap.
  • Diens zoon werkte mee aan het Nederduitsch letterkundig jaarboekje.

1830: In het begin van de jaren 1830 werkte hij (dan nog als muzikaal begeleider, tweede violist! Sommige bronnen vermelden fluitist) mee aan het amateurgezelschap ‘Yver Doet Leeren’. In herberg De Dry Hoefyzers in Mariakerke voerden zij vooral uit het Frans vertaalde blijspelen op.

 • De eigenaar toonde maar weinig interesse voor de historische activiteiten van het gezelschap en wanneer de lokale pastoor zich tegen de voorstelling van Korzebues ‘De kluizenaar van Formentera’ verzette, verhuisde de groep naar “In den Prins”, een herberg in het stadscentrum, waar vanaf 1838 ook de Fonteinisten onderdak vonden.
 • In deze periode tot zowat 1835 schreef hij vooral imitaties van Franse vaudevilles.
 • Nadien schakelde hij over naar Vlaamse theaterteksten.

12 augustus 1834: Promoveert tot dokter in de geneeskunde aan de Universiteit te Leuven.

29 maart 1837: Huwt met de actrice en zangeres Virginie Miry (tante van toondichter Karel Miry).

December 1837: Verhuist naar Gent.

 • Van jongsaf aan had hij een bijzondere voorliefde voor de schouwburg.  Kon het anders dan dat hij te Gent een toneelgezelschap oprichtte,  ‘De Ware Vrienden – Les Bons Amis’, voor wie hij Franse toneelstukjes vertaalde en opvoerde ?

4 maart 1840: Stichtte, met anderen, het gezelschap ‘Broedermin en Taelyver’ en zorgde voortdurend voor nieuwe stukken op het repertoire.

 • De directe aanleiding tot het stichten van ‘Broedermin en Taelyver’ is weinig spectaculair. Enkele leden van de studentenvereniging ‘De Ware Vrienden – Les Bons Amis’, waaronder Van Peene en enkele jongere leden  van De Fonteine wilden zich graag inschrijven voor de toneelwedstrijd in Oostende.
 • Aangemoedigd door hun succes bij die wedstrijd, gaven zij in het seizoen 1841-1842 een reeks vertoningen in zaal Parnassus (aan de Gentse Houtlei). Zo ontstond de Maatschappij van Letter- en Toneelkunde Broedermin en Taelyver die vanaf 1849 de titel “Koninklijk” mocht dragen. Van Peene was penningmeester, ontpopte zich als regisseur en schrijver van nieuwe stukken, kortom een drijvende kracht binnen het gezelschap.

Januari 1841: Schreef zijn eerste Vlaamse toneelstuk, Keizer Karel en de Berchemse Boer, dat ten voordele der armen op het toneel werd gebracht.

 • Zij, die er de eerste rol in vervulde, was Virginie Miry, van Peene’s echtgenote.
 • Het stuk was ontstaan uit een weddenschap met de Dendermondse dichter Prudens van Duyse, en kende vrijwel onmiddellijk een onverwachte bijval.
 • Carlos Tindemans (in: ‘Hippoliet van Peene 1811-1864’ ; Spiegel der letteren, 4 (1960)) schrijft hierover dat de ware redenen van het succes niet heel duidelijk zijn, maar dat het “hem in een verblindend licht [heeft] geplaatst als een toneelgenie’, terwijl hij, als we hem ontdoen van het historisch verguldsel, zich niet echt onderscheid van “de massa schrijvelaars en mensen vol goede didactische bedoelingen maar zonder creatief talent die hem omringen”

Het blijft echter een onomstotelijk feit dat de successen elkaar vanaf 1841 elkaar in hoog tempo opvolgden, en dat die ondanks hun gebreken – nagenoeg tot aan de Eerste Wereldoorlog in alle Vlaamse schouwburgen, zalen en zaaltjes werden gespeeld. Een greep: Everaerd en Suzanne of het boetende landmeisje (1841); Roosje zonder doornen (1842); De slotmaker van Wyneghem (1851); Baes Kimpe (1855); De viool van den duivel (1860).

Die populariteit ontleende hij aan het virtuoos amusementstheater dat hij op de bühne wist te toveren.

 • De personages zijn karikaturen, de plot voorspelbaar. De emoties zijn zwart-wit, maar Van Peene wist wat de gemiddelde toeschouwer van een toneelstuk verwachtte.
 • Geen sterke stellingnames inzake flamingantisme, maar de gevoeligheden rond dit thema werden scenisch perfect vorm gegeven.
 • Succesnummers waren steevast de verwaandheid van de adel, de verwikkelingen ten gevolge van de standsverschillen, huwelijksperikelen en buitenechtelijke strapatsen.

1845 : Van Peene schrijft tekst voor de De Vlaamse Leeuw het Vlaams volkslied, op muziek gezet door Karel Miry.

Voornaamste inspiratiebronnen voor de tekst:

 • De ‘Leeuwenzang in de Brabantse Yeesten’ van Jan van Boendale.
 • “Der deutsche Rhein”  (Sie sollen ihn nicht haben, den freien Deutschen Rhein…)”, een populair strijdgedicht van de Duitser Nikolaus Becker (1809-1845).
 • Floris Prims in ‘Het ontstaan van ‘De Vlaamsche Leeuw’ wijst op nog meer bronnen waaruit de tekst volgens hem is ontstaan.

De ontstaansdatum van De Vlaamse Leeuw:

 • In vele publicaties wordt kritiekloos aangenomen dat Van Peene De Vlaemsche Leeuw in 1847 zou hebben geschreven. (gebaseerd op Ada Deprez De Vlaamse Leeuw: Feiten en stemmingen uit de jaren 1840-1848. Jaarboek 1960 (tweede Reeks, nr 2) van ‘De Fonteine’ te Gent, 1961, die zich baseert op A. Jacob A. Jacob, De datering van ‘De Vlaamsche Leeuw’, in: De Nieuwe Taalgids 8 (1914), blz. 132-134.)
 • De datum 1847 is echter fout. Zoals Chris Impens in zijn onderzoek duidelijk vastlegt is de correcte datum waarop de tekst werd neergeschreven 22 juli 1845. (Zie http://devlaamseleeuwfeitenfouten.blogspot.be/
 • Uit dat onderzoek leren we ook -we citeren-: “De eerste attestatie van ‘De Vlaamse Leeuw’ na het handschrift is de publicatie van de tekst ervan, op 7 november 1847, in het zondagsblad Gentsch Vosken. (Jaargang 1, nummer 9.)

[…]

 • De tweede attestatie van de tekst, tevens de eerste met de muziek erbij, vinden we in Oude en nieuwe liedjes, byeen verzameld door F.A. Snellaert, uit 1852”.

1846: Tussen 28 juni 1846 en 5 juli 1846 verhuist Van Peene van de Peperstraat 3 naar de Wijngaardstraat 12.

“Als arts moet Van Peene enigszins actief gebleven zijn, want hij adverteerde jarenlang, en systematisch, in de Gazette van Gent een spectaculaire behandeling van geslachtsziekten in zijn kabinet.

Vergelijken we de advertentie van 28 juni 1846 (links) met die van 5 juli 1846 (rechts), dan zien we dat Van Peene, tussen die twee data in, van Peperstraat 3 naar Wijngaardstraat 12 verhuisd is.”

(Geciteerde tekst en afbeelding overgenomen uit Chris Impens, http://devlaamseleeuwfeitenfouten.blogspot.be/

1846: Van Peene, Ondereet en enkele andere leden van Broedermin, overtuigden bouwmeester Louis Minard om een (Vlaamse) schouwburg te bouwen.

 • Er was in Gent inderdaad geen enkele andere behoorlijke zaal waar Vlaamse toneelgroepen terecht konden. Vanaf de opening van de Minardschouwburg (op 27 juni 1847) in de Walpoortstraat, speelde Broedermin daar en concipieerde Van Peene zijn stukken speciaal voor de mogelijkheden van deze zaal. De openingsplechtigheid van de “Minard” (de eerste vaste Vlaamse toneelzaal!) werd opgeluisterd door de opvoering van zijn ‘Brigitta of de twee vondelingen’, een zangspel in drie bedrijven.

1858: Van Peene was de eerste auteur, die de driejaarlijkse Staatsprijs voor Toneelletterkunde ontving. Hij kreeg de prijs voor zijn drama Matthias, de beeldstormer.

Van Peene schreef ongeveer zestig blijspelen, drama’s, en zangspelen. De bekendste zijn De twee echtscheidingen (1845) en Een man te trouwen (1845).

Grosso modo kan zijn toneelwerk worden ingedeeld in drie categorieën:

 1. Vooreerst waren er een aantal zogenaamde “Parijse” stukken, vervlaamste vaudevilles en komedies waarvan hij de handeling verplaatste naar Vlaanderen, veelal naar Gent. Voorbeelden hiervan zijn De twee echtscheidingen (1845) en De wereld binnen tienduizend jaar (1858).
 2. Aan de Vlaamse literatuur ontleende hij stukken als Keizer Karel en de Berchemsche boer (1841, zijn eerste Nederlandse blijspel, naar Prudens Van Duyse), Siska van Roosemael (1844, naar Hendrik Conscience) en Jellen en Mietje (1858, naar Karel Broeckaert).
 3. Historische drama’s waren Jacob van Artevelde (1841, bij de opvoering door Broedermin speelde Van Peene geregeld de rol van Geeraard Denijs, Arteveldes moordenaar), Mathias de beeldstormer (1858) en zijn Franstalige opera Charles Quint (1857, met muziek van Karel Miry). Met zijn Jacob van Artevelde behoorde Van Peene alleszins tot de vroege 19de-eeuwse pleitbezorgers voor Arteveldes historische rehabilitatie. Voor Mathias de beeldstormer kreeg hij als eerste de driejaarlijkse staatsprijs voor Vlaamse toneelletterkunde.

In het Frans schreef hij o.m. de opera’s Jacques d’ Artevelde (1846) en Charles Quint (1857).
Zijn Volledige werken werden in 1881-1883 door Snoeck-Ducaju en Zoon uitgegeven in 61 delen.

19 februari 1864: Overlijden te Gent.

Epiloog

 • zondag 21 februari 1864: Met veel luister werd hij op  begraven op de Zuiderbegraafplaats Heuvelpoort (Ottergemsesteenweg) (pl. 1-33).
 • 16 juli 1865: Met evenveel luister werd daar een gedenkteken ingehuldigd.
 • 1898: Aan de Vlaamse Kaai staat nog een in 1898 gebouwde “villa” (thans nr. 90) die, beiden ter ere, “Villa H. van Peene” en “Villa Karel Miry” is genoemd. Ze is versierd met reliëfs met de beeltenis van beide kunstenaars en met het opschrift Door hun zangen leerden zij hun volk / zijne taal en zijn land liefhebben.
 • 1902: Tijdens een galavoorstelling in 1902 werd een borstbeeld van hem (en een ander van Napoleon Destanberg) aangebracht in de pas opgerichte Nederlandse Schouwburg.
 • 1971: In Mariakerke, aan de Brugsevaart (het huis met het huidig nr. 82, waar vroeger herberg De Dry Hoefyzers stond) werd in 1971 een plaket aangebracht met de tekst Hier werd in 1836 door H. van Peene en F.E. Lauwers Rederijkerskamer “Yver doet Leeren” gesticht.
 • 29 april 2012: Concertante opvoering van de opera “Charles Quint” gecomponeerd door K. Miry op libretto van H. Van Peene op initiatief van Lyrica Gent in de Bijloke. Deze opera werd voor het eerst (slechts 7 maal) opgevoerd in 1857.

Een korte appreciatie

Zijn weergaloos succes bij het publiek en bij toneelspelend Vlaanderen, en zijn staatsprijs ten spijt, was de literaire kwaliteit van zijn werken beslist niet zijn eerste bekommernis. Veel van zijn werken ademen technisch de Franse trant. Zelden overstijgen ze het niveau van het amusementstoneel, geschreven als ze zijn naar de smaak van het volkse publiek dat in de schouwburg vooral ontspanning, vermaak, een avondje luidruchtig joelen zocht. Zijn stukken hebben bovendien weinig psychologisch diepgang; zijn historische werken zijn nauwelijks onderbouwd. Hij zette enkel ongenuanceerd goede en ongenuanceerd slechte personages op de scène en zijn verraders, “valschaards”, zijn steevast Franstaligen. Kortom, een amalgaam dat door Carlos Tindemans “brulflamingantisme” werd genoemd.

Niettemin wordt Van Peene (met de Gentenaar Karel Ondereet en de Antwerpenaar Emmanuel Rosseels) vandaag beschouwd als de man die zorgde voor de “wedergeboorte van het Vlaamse toneel”. Zijn verdienste lag er vooral in, dat hij bij een breed publiek belangstelling wekte voor het Vlaamse toneel, net zoals Hendrik Conscience dat deed voor het Vlaamse proza. In Gent luidde hij het ontstaan van een Nederlandstalige toneeltraditie in.

Meer over H. Van Peene

 • Napoleon Destanberg: H. van Peene en zijne werken (1865)
 • Léonard Willems: Peene, Hippolyte-Jan van, in: Biographie nationale de Belgique, dl. 16 (1901), kol. 816-825. Met uitgebreide bibliografie van werken van Van Peene
 • A. Bertrang: H. van Peene, 1811-1864 (1903)
 • Carlos Tindemans, Hippoliet van Peene, 1811-1864, in: Spiegel der Letteren, jrg. 4 (1960), p. 252-272
 • R. Muys: H. van Peene : een bijdrage tot de kennis van zijn leven en werk (1964)
 • Ada Deprez: Peene, Hippoliet Jan van, in: Nationaal biografisch woordenboek van België, dl. 2 (1966), kol. 663-672.
 • Hilde Verschaffel: Peene, Hippoliet van, in: Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging (1998), p. 2406-2407

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Frank Peeters, “Te zijn of niet te zijn” Toneelletterkunde en theaterpraktijk als manifestatie van burgerlijke beschaving. In: Ada Deprez: Walter Gobbers; Karel Wauters (red.): Hoofdstukken uit de Vlaamse letterkunde in de 19de eeuw. Deel 3. KANTL Gent 2003 pp.258-261.

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • Na het chronologisch overzicht vindt u nog een overzicht alfabetisch op titel van zijn toneelstukken en een korte opsomming van zijn Franstalige opera’s.

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel – Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

A. Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1841 Keizer Karel en de Berchemsche boer, blyspel met zang in 2 bedryven. (theatertekst)

1850: 2de editie bij H. Hoste te Gent.
Z d : 3de uitgave in Volledige werken / Peene, Van, H. – Gent; vol. 1 bij Gent : Snoeck-Ducaju

Gent: Snoeck-Ducaju. -40p.
1841 Everaerd en Suzanna, of Het boetende landmeisje. Oorspronkelyk drama met zang in drie tydvakken. (theatertekst)

Vertoond voor de eerste mael te Gent, op het Schouwburg der Maetschappy Broedermin en Taelyver, den 28 Maerte 1841?
Z d : 2de uitgave in Volledige werken / Peene, Van, H. – Gent; vol. 5 bij Gent : Snoeck-Ducaju.
1904: 3de uitgave bij Janssens te Antwerpen, reeks Tooneelfonds Jos. Janssens. – Antwerpen; vol. 254

Gent: Algemeenen Boekhandel van H. Hoste -70p.

Reeks: Vlaemsch tooneel / Peene, Van, Hippoliet. – Antwerpen; vol. [2]
Afmetingen: 16.80 x 10.80 (ingenaaid)
Gent, drukkery van F.-L. Dullé-Plus, St. Jans-straet n. 5

1841 Jacob van Artevelde, of Zeven jaren uit de geschiedenis van Vlaenderen. Drama in 5 bedryven. (theatertekst)

Vertoond voor de eerste mael te Gent op het Schouwburg der Maetschappy Broedermin en Taelyver den 12 september 1841 en heropgevoerd op Minards-Schouwburg ter gelegenheid van de inhuldigingsfeesten van het standbeeld van Van Artevelde den 15 september 1863
1846: Franse vertaling bij Dullé-Plus te Gent
1863: 2de en vermeerderde uitgave bij I.S. Van Dooselaere, drukker-uitgever, Gent Steendam 48.als nr 82 in de Toneelbibliotheek.

Gent : Algemeenen Boekwinkel van H. Hoste, in de Marjoleinenstraet, n 24. – 102p.

Reeks: Vlaemsch tooneel / Peene, Van, Hippoliet. – Antwerpen; vol. [ 3]
Afmetingen: 16.80 x 10.80 (ingenaaid)
Gent, drukkery van F.-L. Dullé-Plus, St. Jans-straet n. 5

2de uitgave 1863

1842 Roosje zonder doornen: drama-vaudeville in zes tafereelen. (theatertekst)

Gent : Uitgever H. Hoste, algemeenen Boekhandelaer -83p.

Reeks: Vlaemsch tooneel / Peene, Van, Hippoliet. – Antwerpen; vol. 5
Afmetingen: 16.80 x 10.80 (ingenaaid)
Gent, drukkery van F.-L. Dullé-Plus, St. Jans-straet n. 5

1842 Van der Sniek of de kapitein der Burgerwacht, kluchtspel in 1 bedryf. (theatertekst)

Gent : Algemeenen Boekhandelaer H. Hoste in de Marjoleinenstraet, n 24    -35p.

Afmetingen: 16.80 x 10.80 (ingenaaid)
Gent, drukkery van F.-L. Dullé-Plus, St. Jans-straet n. 5

1842 Thyl Uilenspiegel, of De gefopte bruidegoms: kluchtspel met zang in één bedrijf. (theatertekst)

Vertoond voor de eerste mael op het Schouwburg der maetschappy: Broedermin en Taelyver, den 23 january 1842

Gent : Uitgever H. Hoste, algemeenen Boekhandelaer  -59p.

Reeks: Vlaemsch tooneel / Peene, Van, Hippoliet. – Antwerpen; vol. [ 4]
Afmetingen: 16.80 x 10.80 (ingenaaid)
Gent, drukkery van F.-L. Dullé-Plus, St. Jans-straet n. 5

 

1842 De twee echtscheidingen: vervlaemscht blijspel met zang in één bedrijf. (theatertekst)

[z d]  : 2de uitgave bij Snoeck-Ducaju te Gent in Volledige werken / Peene, Van, H. – Gent; vol. 29.
1875: 3de uitgave bij Bom te Amsterdam. In de reeks: Tooneelstukken geschikt voor vereenigingen, inrichtingen van onderwijs en huiselijken kring. – Nijmegen; vol. 1875: 4

Gent: Algemeenen Boekhandelaer H. Hoste in de Marjoleinenstraet, n 24. -48p.

Afmetingen: 16.80 x 10.80 (ingenaaid)
Gent, drukkery van F.-L. Dullé-Plus, St. Jans-straet n. 5

1843 Klaes Kapoen, of De roeping van eenen straetjongen: blyspel met zang in twee tydvakken. (theatertekst)

Vertoond voor de eerste mael op het Schouwburg der maetschappy: Broedermin en Taelyver, den 29 january 1843.

Gent : Algemeenen Boekhandelaer H. Hoste, in de Marjoleinenstraet, n 24. -55p.

Reeks: Vlaemsch tooneel / Peene, Van, Hippoliet. – Antwerpen; vol. 7.
Afmetingen: 16.80 x 10.80 (ingenaaid)

 

1843 Clotilde, drama in 5 bedryven, naer het Fransch van F. Soulié. (theatertekst)

Vertoond voor de eerste mael op het Schouwburg der maetschappy: Broedermin en Taelyver , 29sten van Louwmaand 1843

Gent : Drukkery van  F.L. Dullé-Plus, Sint Jansstraet, nr 5.  -114p.

Afmetingen: 17.50 x11 (ingenaaid)

1844 Siska van Roosemael, blyspel met zang in 1 bedryf. (theatertekst)

Antwerpen: Ter Drukkerij van J.P. Van Dieren en C° (Steenhouwersvest nr 791)  -82p.

Afmetingen: 17 x 11 (ingenaaid)

1844 Het likteeken: drama in dry bedryven en een voorspel. (theatertekst)

Antwerpen: Ter drukkery van J.P.  Van Dieren en C° (Steenhouwersvest nr 791). -82p.

Afmetingen: 18 x 12 (ingenaaid)

1845 Een man te trouwen, blyspel met zang in 1 bedryf. (theatertekst)

Antwerpen: Drukkery van J.-E. Buschmann, Ossen-markt. -60p.

Afmetingen: 16.80 x 10.80 (ingenaaid)

1845 Wit en zwart. Blyspel met zang in 1 bedryf. (theatertekst)

Antwerpen: Drukkery van J.-E. Buschmann, Ossen-markt. -63p.

Afmetingen: 16.80 x 10.80 (ingenaaid)

1845 De Vlaemsche Leeuw, nationael gezang, met muziek van Karel Miry.

 • Eerste attestatie in drukwerk zonder muziek: op 7 november 1847, in het zondagsblad Gentsch Vosken. (Jaargang 1, nummer 9.)
 • Eerste attestatie in drukwerk met muziek: 1952 in Oude en nieuwe liedjes, byeen verzameld door F.A. Snellaert.
Autograaf in de Universiteitsbibliotheek te Gent.
1846 De gek van ‘s-Gravenhage, drama in 5 bedryven. (theatertekst)

Vertoond voor de eerste mael te Gent door de Maetschappy Broedermin en Taelyver den 18 january 1846.

Gent: Drukkery van Snoeck-Ducaju en Zoon, uitgevers, Veldstraet 10.. -92p.

Afmetingen: 16.80 x 10.80 (ingenaaid)

1846 Jacques van Artevelde: grand-opéra national en cinq actes et six tableaux. (theatertekst) Gent: Drukkery van  F.L. Dullé-Plus, Sint Jansstraet, nr 5.  -38p.
1847 Brigitta, of De twee vondelingen: blyspel met zang in dry bedryven. (theatertekst)

[c.1847]  : 2de uitgave bij Snoeck-Ducaju te Gent in Volledige werken / Peene, Van, H. – Gent; vol. 20

Gent: Drukkery van Snoeck-Ducaju en Zoon, uitgevers, Veldstraet 10. -78p.

Reeks; Vlaemsch tooneel / Peene, Van, Hippoliet. – Antwerpen; vol. [ 10]
Afmetingen: 16.80 x 10.80 (ingenaaid)

1848 Jan de Vierde, historisch drama in 5 bedryven. (theatertekst)

Bekroond met den eersten prys in den letterkundigen kampstryd, door den Koninglyken Maetschappy, gezegd de Fonteinisten, te Gent, ter gelegenheid van haer vierhonderdjarig Jubelfeest uitgeschreven.

z.d.: 2de uitgave bij Snoeck-Ducaju te Gent in Volledige werken / Peene, Van, H. – Gent; vol. 54

Gent: By H. Hoste, boekhandelaer, Veldstraet, 43. . -88p.

Afmetingen: 16.20 x 10
Drukkery van L. Hebbelynck.

1848 Een domme vent, blyspel in 1 bedryf. (theatertekst) Gent: Drukkery van  F.L. Dullé-Plus, Sint Jansstraet, nr 5.
1850 Adam en Eva, of De verbodene vrucht: blijspel met zang in een bedrijf. (theatertekst)

Vertoond voor de eerste mael te Gent door de Koninglyke Maetschappy Broedermin en Taelyver, den 10 februari 1850

Z d : 2de editie Deel van: Volledige werken / Peene, Van, H. – Gent; vol. 4
1910: 3de editie: bij Janssens te Antwerpen, Tooneelfonds Jos. Janssens. – Antwerpen; vol. 330

Gent: Boekhandel van H. Hoste, uitgever (Veldstraet n° 43) . -46p.

Afmetingen: 15 x 9.50
Reeks: Vlaemsch tooneel / Peene, Van, Hippoliet. – Antwerpen; vol. 16
Druk: Boek- en Steendrukkery van Vanderhaeghe.

1850 Willem van Dampierre, drama in 5 bedryven. (theatertekst)

Vertoond voor de eerste mael te Gent door de Maetschappy Broedermin en Taelyver, den 17 september 1847.
Z d : 2de editie Deel van: Volledige werken / Peene, Van, H. – Gent; vol. 32
1864: Franstalige herwerking door H. Van Peene – Bouchard d’Avesnes: grand-opéra en cinq actes et sept tableaux. Uitgever: H. Hoste.

Gent: Boekhandel van H. Hoste, uitgever (Veldstraet n° 43) . -88p.

Afmetingen: 15 x 9.50
Druk; Boek- en Steendrukkery van Vanderhaeghe-Maya.

1851 Fortunatus’ beurze, blyspel met zang in 1 bedryf. (theatertekst)

Voor de eerste mael vertoond op Minards Schouwburg, te Gent, door de Koninglyke Maetschappy Broedermin en Taelyver den 7 maert.

Brussel: J. -H. Dehou, Drukker en uitgever, Groot Eilandstraet, 6. . -48p.

Afmetingen: 15.50 x 10 (ingenaaid)
Reeks: Vlaemsche Tooneelbibliotheek nr 5

1852 De Slotmaker van Wynegem, drama met zang in 3 bedryven. (theatertekst)

Voor de eerste mael vertoond te Brussel, door de Maetschappy De Dageraed op den Cirque-Schouwburg, den 24 september 1851

Brussel: J. -H. Dehou, Drukker en uitgever, Groot Eilandstraet, 6. -96p.

Afmetingen: 15.50 x 10 (ingenaaid)
Reeks: Vlaemsche Tooneelbibliotheek nr 8

1853 De Violier, blyspel met zang in 1 bedryf. (theatertekst)

Vertoond voor de eerste mael door de Koninklyke Maetschappy Broedermin en Taelyver op het Minard’s schouwburg te Gent,  den 28 Juny 1855

Gent: H. Hoste Boekhandelaer Veldstraet, 13. -60p.

Afmetingen: 17 x 11.50 (ingenaaid)
Drukkery van I.S. Van Doosselaere

1853 De Weerwolf, blyspel met zang in 1 bedryf. (theatertekst)

Voor de eerste mael vertoond te Brussel, op den Cirque-Schouwburg, door de Koninklyke Maetschappy Broedermin en Taelyver, de 25  september 1852

Brussel: J. -H. Dehou, Drukker en uitgever, Groot Eilandstraet, 6. -58p.

Afmetingen: 15.50 x 10 (ingenaaid)
Vlaemsche Tooneelbibliotheek nr 9

1853 De Dragonder van Latour, gelegenheidstafereel. (theatertekst)

Vertoond voor de eerste mael te Gent, den 1 September 1853, door de koninglyke Maetschappy Broedemin en Taelyver.

[z j ]: 2de uitgave bij Snoeck-Ducaju te Gent als deel van volume 25 van de Volledige Werken.

Gent: H. Hoste, Boekhandelaer, Velstraet, 43. -32p.

Afmetingen: 16.50  x 10.60 (ingenaaid)
Druk: Boekdrukkery van I.S. van Doosselaere.

1854 99 beesten en éénen Boer, vervlaemscht kluchtspel met zang in 1 bedryf. (theatertekst)


1925: 5de druk bij L.J. Janssens & Zonen te Antwerpen. Deel van Vlaamsche Tooneelverzameling firma L.J. Janssens & Zn.

Gent: Boekhandel van H. Hoste, Veldstraet, 43.. -48p.

Afmetingen: 15.30  x 10.40 (ingenaaid)
Druk: Boekdrukkery van I.S. van Doosselaere. Kleine Botermerkt, 4, Gent.

1854 Twee Hanen en eene Henne, blyspel met zang in 1 bedryf. (theatertekst)

Vertoond voor de eerste mael te Gent, op Minard’s Schouwburg door de koninglyke maetschappy Broedermin en Taelyver , den 25 April 1854.
[z j ]: 2de uitgave bij Snoeck-Ducaju te Gent als deel van volume 13 van de Volledige Werken.
1895: 3de editie bij Janssens te Antwerpen als deel van Tooneelfonds Jos. Janssens te Antwerpen.
1907: 4de editie bij Jos Janssens te Antwerpen in de reeks Tooneelfonds Jos. Janssens. – Antwerpen; vol. 296.

Gent: Boekhandel van  Hoste, Veldstraet, nr 43.  -56p.

Afmetingen: 15.50 x 10
Druk: Boekdrukkery van I.S. Van Doosselaere, (klene Botermerkt, nr 4)

1854 Tamboer Janssens, blyspel met zang in 2 bedryven. (theatertekst)

Vertoond voor de eerste mael te Gent, op Minard’s schouwburg,  door de koninklyke Maetschappy Broedermin en Taelyver den 4 october 1854.
[z j ]: 2de uitgave bij Snoeck-Ducaju te Gent als deel van volume 12 van de Volledige Werken. Ook de 3de en 4de editie verscheen in deze reeks.
1904; 5de uitgave bij Uitgeversfirma L. J. Janssens & Zonen in de reeks Tooneelfonds Jos. Janssens. – Antwerpen; vol. 246.
1912: 6de uitgave ibidem.
1922: 7de uitgave ibidem

Gent: Boekhandel van  Hoste, Veldstraet, nr 45. -78p.

Afmetingen: 16 x 10 ( ingenaaid)
Gent, Boek- en Steendrukkery van C. Annoot-Braeckman.

1854 De zoon van den gehangene, tooneelspel in 1 bedryf. (theatertekst)

Vertoond voor de eerste mael te Gent, op Minard’s schouwburg, door de koninklyke Maetschappy Broedermin en Taelyver den 1 October 1854.
[z j ]: 2de uitgave bij Snoeck-Ducaju te Gent als deel van volume 38 van de Volledige Werken.

Gent: Boekhandel van  Hoste, Veldstraet, nr 43.. -48p.

Afmetingen: 18.20 x 11.50
Druk:  Boek- en Steendrukkery van C. Annoot-Braekman te Gent.

1854 De wandelaer der Joden, groote parodie in 5 bedryven en 10 tafereelen. (theatertekst)

Vertoond voor de eerste mael op het Minard’s Schouwburg te Gent, den 10 February 1855, door de Koninklyke Maetschappy BROEDERMIN en TAELYVER

Gent: Drukkery van F.L. Dullé-Plus, Groote Botermerkt, 8. -64p.

Afmetingen: 15.50 x 11 (ingenaaid – zachte kaft)

1854 La Lanterne Magique: opéra-féerie en trois actes. (theatertekst) Gent: I.S. van Doosselaere. -60p.
1854 De profeet: groot kluchtig zangspel in vyf bedryven en acht tafereelen. Gent: Drukkerij Verhulst. -48p.
1855 Het portret, blyspel in 1 bedryf en in verzen.

[z j ]: 2de uitgave bij Snoeck-Ducaju te Gent als deel van volume 21 van de Volledige Werken.

Antwerpen: Buschmann
1855 Vader Cats of een nertje van het Buitenleven: blyspel met zang in 1 bedryf. (theatertekst)

Vertoond voor de eerste mael te Gent, op Minard’s Schouwburg, door de koninklyke Maetschappij Broedermin en Taelyver ten voordele der slagtoffers van de overstroomingen in Noord-Nederland de 6 mei 1855

 Gent: I.S. van Doosselaere. Drukker-Uitgever, Kleine Botermerkt, 4.. -45p.

Afmetingen: 15.30  x 10.40 (ingenaaid)
Reeks: Tooneelbibliotheek vol. 6

1855 Het Belfort, of de koop van Vlaenderen, romantisch tooneelspel in dry bedryven en 4 tafereelen. (theatertekst)

Vertoond voor de eerste mael te Gent, op Minard’s Schouwburg, door de koninklyke Maetschappij Broedermin en Taelyver den 24 Juny 1855.

Gent: I.S. van Doosselaere. Drukker-Uitgever, Kleine Botermerkt, 4.. -55p.

Afmetingen: 15.30  x 10.40 (ingenaaid)

1855 Baes Kimpe, drama in 5 bedryven. (theatertekst)

Vertoond voor de eerste mael te Gent, op Minard’s Schouwburg, door de koninklyke Maetschappij Broedermin en Taelyver den 7 October 1855.
[z j ]: 2de uitgave bij Snoeck-Ducaju te Gent als deel van volume 16 van de Volledige Werken.

Gent: I.S. van Doosselaere. Drukker-Uitgever, Kleine Botermerkt, 4. -108p.

Afmetingen: 15.50 x 11
Reeks: Tooneelbibliotheek vol. 30

1855 A zoo’ ne klont, blyspel in 1 bedryf. (theatertekst)

Vertoond voor de eerste mael te Gent, op Minard’s Schouwburg, door de koninklyke Maetschappij Broedermin en Taelyver den 5  October 1851

Gent: I.S. van Doosselaere. Drukker-Uitgever, Kleine Botermerkt, 4. -47p.

Afmetingen: 15.70 x 11 (ingenaaid)
Reeks: Tooneelbibliotheek vol. 33

1856 La Belgique ou le règne de 25 ans, à propos lyrique en 1 acte, musique Miry  (Ch) Gent: I.S. van Doosselaere.
1857 ’s Avonds in de mane, blyspel met zang 1 bedryf. (theatertekst)

Vertoond voor de eerste mael door de Koninklijke Maetschappy Broedermin en Taelyver, op Minard’s Schouwburg te Gent, den 4 october 1857

Gent: I.S van Doosselaere. Drukker-Uitgever, Kleine Botermerkt, 4. -42p.

Reeks: Tooneelbibliotheek vol. 38
Afmetingen: 15.50 x 10.50
1857 Charles-Quint: grand-opéra en trois actes et cinq tableaux. (theatertekst)

29 april 2012: Concertante opvoering van de opera “Charles Quint” gecomponeerd door K. Miry op libretto van H. Van Peene op initiatief van Lyrica Gent in de Bijloke. Deze opera werd voor het eerst (slechts 7 maal) opgevoerd in 1857.
Gent: I.S. van Doosselare. Drukker-Uitgever, Kleine Botermerkt, 4.-63p.
1858 Jellen en Mietje. Gentsch volksblyspel met zang in één bedrijf. (theatertekst)

Voor de eerste mael vertoond te Gent, op Minards-Schouwburg, door de Koninklyke Maetschappy BROEDERMIN EN TAELYVER, den 3 october 1858

Gent: I.S van Doosselaere. Drukker-Uitgever, Kleine Botermerkt, 4.   -48p.

Reeks: Tooneelbibliotheek vol. 46
Afmetingen: 15.50 x 10.50

1858 Mathias, de beeldstormer. Historisch drama in 5 bedryven (bekroond).

Voor de eerste mael te Gent, op Minard’s Schouwburg, door de Koninklyke Maetschappy BROEDERMIN EN TAELYVER, den 7 november 1858

Gent: I.S. van Doosselaere, Drukker-Uitgever, Kleine Botermerkt, 4. -110p.

Reeks: Tooneelbibliotheek vol. 49
Afmetingen: 15.50 x 10.50

1858 De wijze is niets gering.
1858 Katarina: drama in vyf bedryven en zes tafereelen. (theatertekst)

Voor de eerste mael te Gent, op Minard’s Schouwburg, door de Koninklyke Maetschappy BROEDERMIN EN TAELYVER, den 6 february 1851, heropgevoerd den 27 december 1857

Gent: I.S. van Doosselaere, Drukker-Uitgever, Kleine Botermerkt, 4.   -95p.

Reeks: Tooneelbibliotheek vol. 41
Afmetingen: 15.50 x 10.50

1859 De wereld binnen duizend jaer, Fantastisch blyspel met zang in 3 bedryven met een voorspel in 2 tafereelen en een naspel. (theatertekst)

Vertoond voor de eerste maal te ’s Gravenhage, op den Koninklijke hollandsche, Schouwburg den 11 mei 1858

Gent: Boekdrukkery van I.S. Van Doosselaere, Kleine Botermarkt, 4.  -116p.

Reeks: Vlaemsche Tooneelbibliotheek vol. 52
Afmetingen: 15.50 x 10.50
1860 De treffelyke lieden, blyspel in 3 bedryven. (theatertekst) Gent: Boekdrukkery van I.S. Van Doosselaere, Kleine Botermarkt, 4 -89p.

Reeks: Vlaemsche Tooneelbibliotheek vol. 60
Afmetingen: 15.50 x 10.50
1860 De postieljon van Maria Theresia, blyspel met zang in 1 bedryf. (theatertekst)

Vertoond voor de eerste maal te Gent op Minard Schouwburg door de Koninklyke Maetschappy Broedermin en Taelyver den 8 Juli 1860

Gent: Boekdrukkery van I.S. Van Doosselaere, Kleine Botermarkt, 4. -54p.

Reeks: Vlaemsche Tooneelbibliotheek vol. 54
Afmetingen: 15.50 x 10.50
1860 De paraplu van P. Krammers, Nieuwstraet No. 45, blyspel met zang in 1 bedryf. (theatertekst)

Vertoond voor de eerste maal te Gent op Minard Schouwburg door de Koninklyke Maetschappy Broedermin en Taelyver den 8 Juli 1860

Gent: Boekdrukkery van I.S. Van Doosselaere, Kleine Botermarkt, 4. -46p.

Reeks: Vlaemsche Tooneelbibliotheek vol. 61
Afmetingen: 15.50 x 10.50
1860 De Belgische Vrijschutter of De verbroedering. Blijspel met zang in één bedrijf. (theatertekst)

Vertoond voor de eerste maal te Brussel op Sint-Jan’s tooneel den 21 October 1860

Gent: Boekdrukkery van I.S. Van Doosselaere, Kleine Botermarkt, 4. -36p

Reeks: Vlaemsche Tooneelbibliotheek vol. 58
Afmetingen: 15.50 x 10.50
1861 Hotse-botse, blyspel met zang in 1 bedryf. (theatertekst)

Muziek van Fr. Van Herzeele.
Vertoond voor de eerste maal te Gent op Minard Schouwburg door de Koninklyke Maetschappy Broedermin en Taelyver den 30 December 1860

Z d : 2de druk bij Snoeck-Ducaju. Deel van: Volledige werken / Peene, Van, H. – Gent; vol. 10.
1904: 3de druk bij Janssens te Antwerpen.
1919: 4de druk bij Janssens te Antwerpen
1925: 6de druk bij Janssens te Antwerpen. Deel van: Vlaamsche tooneelverzameling van Lodewijk Janssens voor mannen alleen. – Antwerpen; vol. 172

Gent: Boekdrukkery van I.S. Van Doosselaere, Kleine Botermarkt, 4. -48p.

Reeks: Vlaemsche Tooneelbibliotheek vol. 65
Afmetingen: 15.50 x 10.50
1861 Vondel, tooneelspel in 5 bedryven. (theatertekst)

Vertoond voor de eerste maal te Brussel, door de Koninglijke Maatschappy Broedermin en Taelyver den 25 september 1861.
Z d : 2de druk bij Snoeck-Ducaju. Deel van: Volledige werken / Peene, Van, H. – Gent; vol.42

Gent: Drukkerij van  I.S. van Doosselaere. -108p.

Afmetingen: 15.40 x 11 (ingenaaid)
Reeks: Vlaemsche Tooneelbibliotheek nr 67.

1861 De duivel op ’t dorp, blyspel met zang in 1 bedryf. (theatertekst)

Vertoond voor de eerste mael te Gent op Minard’s Schouwburg door de Koninlyke Maetschappy Broedermin en Taelyver den 6 October 1861.
Z d : 2de druk bij Snoeck-Ducaju. Deel van: Volledige werken / Peene, Van, H. – Gent; vol. 25.
1906: 4de editie bij Janssens te Antwerpen Deel van: Tooneelfonds Jos. Janssens. – Antwerpen; vol. 285

Gent: I.S. van Doosselaere, Drukker-Uitgever. -48p.

Afmetingen: 15.40 x 11 (ingenaaid)
Reeks: Vlaemsche Tooneelbibliotheek vol. 69.

1862 Ogarita, of de wilde vrouw, blyspel met zang in 1 bedryf. (theatertekst)

Vertoond voor de eerste maal te Gent op Minard Schouwburg door de Koninklyke Maetschappy Broedermin en Taelyver den 13 april 1862

Gent: I.S. van Doosselaere. Drukker-Uitgever. Steendam 48. -50p.

Reeks: Vlaemsche Tooneelbibliotheek  vol. 76
Afmetingen: 15.50 x 10.50

1862  De Wolf in het Hageland, ernstig blijspel met zang in drij bedrijven. (theatertekst)

Vertoond voor de eerste maal te Gent op Minard Schouwburg door de Koninklyke Maetschappy Broedermin en Taelyver den 3 october 1862

Gent: I.S. van Doosselaere. Drukker-Uitgever. Steendam 48.  -68p.

Reeks: Vlaemsche Tooneelbibliotheek  vol. 79
Afmetingen: 15.50 x 10.50

1863 De viool van den duivel, blyspel in 1 bedryf. (theatertekst)

Voor de eerste maal vertoond  te Gent op Minards-chouwburg door de Koninlijke Maatschappij Broedermin en Taelyver, den 1sten November 1863.
Z d : 2de druk bij Snoeck-Ducaju. Deel van: Volledige werken / Peene, Van, H. – Gent; vol 17.
1906: 3de editie bij Janssens te Antwerpen.

Gent: Uit den algemeenen boekwinkel van H. Hoste, Veldstraar, Nr 43. -60p.

Afmetingen: 17 x 11 (ingenaaid)
Drukkerij van C. Annoot-Braeckman.

1864 Karline, operette in 1 bedryf; Muziek van K. Miry.

Vertoond voor de eerste maal te Gent, door de Koninlijke Maatschappij Broedermin en Taelyver, op Minards-chouwburg den 3den April 1864

Gent: Uit den algemeenen boekwinkel van H. Hoste, Veldstraar, Nr 43. -45p.

Afmetingen: 17 x 11 (ingenaaid)
Druk. Vanderhaeghe-Maya

1864 Bouchard d’Avesnes: grand-opéra en cinq actes et sept tableaux. (theatertekst)

Franstalige herwerking van Willem van Dampierre, 1850)
Paroles de H. Van Peene.
Musique de Monsieur Charles Miry.
Mise en scène de H. Vachot.
Décors arranges par M. Loppens – Costumes nouveaux de M. Billoq.
Représenté pour la première fois sur le grand Théâtre de Gand, le 12 février 1864

Gent: à la librairie générale de H. HOSTE (rue des champs, 43. -76p. 

Afmetingen: 17.60 x 11.20
Imp. Vanderhaeghe-Maya.

POSTUUM

1877 De Boerenkermis of Het Zomerlief, opéra in éen bedrijf. (theatertekst)

Muziek van Frans Van Herzeele.
Vertoond voor de eerste maal te Gent, op Minard’s-Schouwburg, door de Koninklijke Maatschappij Broedermin en Taelijver, den 30 Januari 1860.

Gent: Algemeene Boekhandel van AD.  HOSTE, uitgever (Veldstraat, 43). -40p.

Afmetingen: 18.50 x 12 (ingenaaid)
Gent, drukk. Eug. Vanderhaeghen

1877 De Wachter verliest, blijspel in éen bedrijf. (theatertekst)

Vertoond voor de eerste maal te Gent, op Minard’s-Schouwburg, den 15 November 1857.
1913: 2de uitgave bij Janssens te Antwerpen. In de reeks Tooneelfonds Jos. Janssens. – Antwerpen; vol. 406.
1926: 3de uitgave bij Janssens te Antwerpen. In de reeks Tooneelfonds Jos. Janssens. – Antwerpen; vol. 406.

Gent: Algemeene Boekhandel van AD.  HOSTE, uitgever (Veldstraat, 43). -42p.

Afmetingen: 18.20 x 12 (ingenaaid)

1877 De vrouw die haren man doet herbakken; onuitgegeven en nagelaten kluchtspel in één bedrijf. (theatertekst)

Vertoond voor de eerste maal te Gent, op Minard’s-Schouwburg, door de Koninklijke Maatschappy Broedermin en Taelyver, de 12 october 1856.
1908: 2de uitgave bij Janssens te Antwerpen. In de reeks Tooneelfonds Jos. Janssens. – Antwerpen; vol. 303
1925: 3de uitgave bij L.J. Janssens & Zonen te Antwerpen.

Gent: Algemeene Boekhandel van AD.  HOSTE, uitgever (Veldstraat, 43). -54p.

Afmetingen: 18.30 x 12
Gent, druk. Eug. Vanderhaeghen.

1881
-1883
Volledige werken in 63 delen.

Bevat voorts nog:
 • Theobald en Justine: vervlaamscht blijspel met zang in één bedrijf. vol 41 -35p.
 • Een tiger van Bengalen: vervlaamscht blijspel met zang in één bedrijf. vol 35 -52p.
 • Tony, of: De aanklagende eendvogel: vervlaamscht blijspel met zang in twee bedrijven. vol 59 -48p.
 • De menschenhater en de zandboer: vervlaamscht blijspel met zang in één bedrijf. Vol 43 -48p.
 • De molenaarster van Laken: vervlaamscht blijspel met zang in één bedrijf. Vol 47 -48p.
 • Roste Pier: vervlaamscht tooneelspel met zang in drie bedrijven. Vol 39. -83p.
 • De schoolmeester: vervlaamscht kluchtspel met zang in één bedrijf. Vol. 51. -54p.
 • Het tappershuis van Lustucru: vervlaamscht blijspel met zang in één bedrijf. Vol. 49 -51p.
 • Franke Mie: vervlaamscht blijspel met zang in drie bedrijven. Vol. 37 -59p.
 • Geen rook zonder vuur: vervlaamscht blijspel met zang in één bedrijf. Vol. 53 -32p.
 • De hoed van den horlogiemaker: vervlaamscht blijspel in één bedrijf. Vol. 56 -40p.
 Gent: Snoeck-Ducaju en Zoon uitgegeven in 61 delen.

 

B .Vertalingen

 • Vermond, Paul; Arago, E.
  1852?. Gedenkschriften van den duivel: blijspel met zang in drij bedrijven. S.I.: s.n.
 • Gabriel, M.
  1844?. Het schoone oestermeisje: tooneelspel met zang in drie bedrijven. S.I.: s.n.

Van  Peene schreef ook enkele Franse opera’s, een groot aantal liederen en dichterlijke bijdragen in jaarboekjes en tijdschriften.

 

C. Alfabetisch overzicht van zijn toneelwerken, kluchtspelen, historische drama’s en zangspelen

 • 99 beesten en éénen Boer, vervlaemscht kluchtspel met zang in 1 bedryf. (1954)
 • ’s Avonds in de mane, blyspel met zang 1 bedryf. (1857)
 • A zoo’ ne klont, blyspel in 1 bedryf. (1855)
 • Adam en Eva, of De verbodene vrucht: blijspel met zang in een bedrijf. (1850)
 • Baes Kimpe, drama in 5 bedryven. (1855)
 • Brigitta, of De twee vondelingen: blyspel met zang in dry bedryven. (1847)
 • Clotilde, drama in 5 bedryven, naar het Fransch van F. Soulié (1843)
 • De Belgische vrijschutter of De verbroedering: blijspel met zang in één bedrijf. (1860)
 • De Boerenkermis of het Zomerlief, operette in éen bedrijf. (1877)
 • De Dragonder van Latour, gelegenheidstafereel. (1853)
 • De duivel op ’t dorp, blyspel met zang in 1 bedryf. (1861)
 • De gek van ‘s-Gravenhage, drama in 5 bedryven.(1846)
 • De paraplu van P. Krammers, Nieuwstraet No. 45, blyspel met zang in 1 bedryf. (1860)
 • De profeet: groot kluchtig zangspel in vyf bedryven en acht tafereelen. (1851 & 1854)
 • De postieljon van Maria Theresia, blyspel met zang in 1 bedryf. (1860)
 • De Slotmaker van Wynegem, drama met zang in 3 bedryven.(1852)
 • De treffelyke lieden, blyspel in 3 bedryven. (1858)
 • De twee echtscheidingen: vervlaemscht blijspel met zang in één bedrijf.(1842 & 1875)
 • De Violier, blyspel met zang in 1 bedryf. (1853)
 • De viool van den duivel, blyspel in 1 bedryf. (1863)
 • De Vlaemsche Leeuw, nationael gezang, met muziek van Karel Miry. (1847)
 • De vrouw die haren man doet herbakken;onuitgegeven en nagelaten kluchtspel in één bedrijf. (1877)
 • De zoon van den gehangene, tooneelspel in 1 bedryf. (1854)
 • De wandelaer der Joden, groote parodie in 5 bedryven en 10 tafereelen. (1854)
 • De Weerwolf, blyspel met zang in 1 bedryf. (1853)
 • De wereld binnen duizend jaer, Fantastisch blyspel met zang in 3 bedryven met een voorspel in 2 tafereelen en een naspel. (1858)
 • De wijze is niets gering. (1858)
 • De Wolf in het Hageland, ernstig blijspel met zang in drij bedrijven. (1862)
 • Een domme vent, blyspel in 1 bedryf. (1848)
 • Een man te trouwen, blyspel met zang in 1 bedryf. (1845)
 • Everaerd en Suzanna, of Het boetende landmeisje: oorspronkelyk drama met zang in drie tydvakken. (1841)
 • Fortunatus’ beurze, blyspel met zang in 1 bedryf. (1851)
 • Het Belfort, of de koop van Vlaenderen, romantisch tooneelspel in dry bedryven en 4 tafereelen. (1855)
 • Het likteeken: drama in dry bedryven en een voorspel. 1844)
 • Het portret, blyspel in 1 bedryf en in verzen. (1855)
 • Het Zomerlief, operette, muziek van Frans van Herzeele. (1861)
 • Hotse-botse, blyspel met zang in 1 bedryf. (1860)
 • Jacob van Artevelde,of Zeven jaren uit de geschiedenis van Vlaenderen. Drama in 5 bedryven. (1841)
 • Jaloerscheid: blijspel in één bedrijf. (1864)
 • Jan de Vierde, historisch drama in 5 bedryven. (1848)
 • Jellen en Mietje, Gentsch volksblyspel met zang in één bedrijf. (1858)
 • Karline, operette in 1 bedryf; Muziek van K. Miry (1864)
 • Katarina, drama in 5 bedryven.(1851 & 1858))
 • Keizer Karel en de Berchemsche boer, blyspel met zang in 2 bedryven. (1841)
 • Klaes Kapoen, of De roeping van eenen straetjongen: blyspel met zang in twee tydvakken.(1843)
 • Mathias, de beeldstormer, hist. drama in 5 bedryven (bekroond).(1858)
 • Ogarita, of de wilde vrouw, blyspel met zang in 1 bedryf. (1862)
 • Roosje zonder doornen: drama-vaudeville in zes tafereelen. (1842)
 • Siska van Roosemael, blyspel met zang in 1 bedryf. (1844)
 • Tamboer Janssens, blyspel met zang in 2 bedryven.(1854)
 • Thyl Uilenspiegel, of De gefopte bruidegoms: kluchtspel met zang in één bedrijf. (1842)
 • Twee Hanen en eene Henne, blyspel met zang in 1 bedryf. (1854)
 • Vader Cats of een nertje van het Buitenleven: blyspel met zang in 1 bedryf. (1855)
 • Van der Snick of de kapitein der Burgerwacht, kluchtspel in 1 bedryf. (1842)
 • Volledige werken in 63 delen (1881-1883)
 • Vondel, tooneelspel in 5 bedryven.(1861)
 • Willem van Dampierre, drama in 5 bedryven. (1850)
 • Wit en zwart: blyspel met zang in 1 bedryf. (1845)

Franse opera’s

 • Bouchard d’Avesnes: grand-opéra en cinq actes et sept tableaux. (1864)
 • Charles-Quint: grand-opéra en trois actes et cinq tableaux. (1857)
 • Jacques van Artevelde: grand-opéra national en cinq actes et six tableaux.(1846)
 • La Belgique ou le règne de 25 ans, à propos lyrique en 1 acte, musique Miry (Ch) (1856)
 • La Lanterne magique: opéra-féerie en trois actes. (1854)