home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Van den Bremt, Stefaan

Maakt deel uit van:

Stefaan Van den Bremt

Aalst, 12 oktober 1941

Dichter, essayist en vertaler.

Debuteerde onder het pseudoniem STEVIE BRAEM met de bundel Sextant

Thematisch en vormelijk evolueert het eigen poëtische werk constant. In zijn beginjaren verwierf hij een reputatie als politiek en sociaal geëngageerd dichter, rond de eeuwwisseling kwam het accent meer te liggen op de ik-gerichte gedichten.

Publiceerde  een reeks – meer dan 50 – schitterende vertalingen van poëtisch werk van o.a. Jaime Sabines, José Luis Sierra, Marc Dugardin en Ramón López Velarde, Richard Pietrass en Marco Antonio Campos.

 

BIOGRAFIE

12 oktober 1941:  Geboren te Aalst tijdens Wereldoorlog II. Hij was de tweede zoon van Fritz Leo Jozef Van den Bremt (1911-1987) en Paula Bertha Joanna Van den Eynde (1914-2004).

1959-1961: Volgt 2 jaar cursussen  van de kandidatuur ‘Romaanse filologie’ aan de Facultés Notre-Dame de la Paix bij de Jezuïeten te Namen. Maar de aanpak bevalt hem niet helemaal.

1961-1963: Rondt de studie Romaanse talen af aan de universiteit van Leuven met een licentiaatsverhandeling over Pierre Drieu la Rochelle, een ‘foute’ Franse schrijver van hoog literair niveau.

1963-64: Studeert een jaar  dramaturgie aan de Sorbonne te Parijs.

1966: Vestigt zich te Brussel, waar hij tot 1976 leraar Frans en geschiedenis wordt in het Sint-Lucasinstituut te Schaarbeek.

1968: Debuteert onder het pseudoniem Stevi Braem – dat hij overigens ook zal gbruiken in het tijdschrift Kreatief – met de bundel Sextant die dat jaar op de Antwerpse Boekenbeurs bekroond werd met de prijs voor het beste literaire debuut.

 • Zowel in deze bundel als in de erop volgende Een valkuil in de wolken (1971) – waarvoor hij de Malherbeprijs van de Provincie Brabant  kreeg –  en Van het een komt het ander (1973) blijkt zijn thematiek gericht op de verhouding tussen de versimpelde weergave van de werkelijkheid en de complexheid van die werkelijkheid zelf.

Jaarwisseling 1969-1970: Zijn bezoek aan de Palestijnse vluchtelingenkampen in Jordanië in 1969 brengt hem in contact met het FPDLP (Front Populaire Démocratique pour la Libération de la Paléstine), een Palestijnse verzetsbeweging.

 • Een van de mensen die hij daar ontmoet had, vroeg hem twee jaar later om een lift. Wat Van den Bremt niet wist is dat de persoon in kwestie een aanslag beraamde op een Nederlandse gasfabriek … De eigenlijke dader wist te ontsnappen, maar Van den Bremt werd in 1974  veroordeeld wegens medeplichtigheid aan de Palestijnse aanslag van 1972 die hem tevens zijn baan kost.

1970-2003: Redacteur in het literair tijdschrift Kreatief (1966-2003), dat onder de leiding van Lionel Deflo zou uitgroeien tot de spreekbuis van het nieuw-realisme in de literatuur met dichters als Roland Jooris, Herman de Coninck, Daniël Van Rijssel en Patricia Lasoen.

Eind 1971: Trouwt met Solange Abbiati, dichteres en tekenares.

 • Solange Abbiati publiceerde in de jaren ’70 twee dichtbundels: In de kooi (Orion, 1972) en –  samen met Stefaan van den Bremt – Van het een komt het ander. Poëtische dialoog (Orion, 1973), maar is voornamelijk bekend als beeldend kunstenaar.
 • In die hoedanigheid werkte ze ook vaak samen met haar echtgenoot, Stefaan van den Bremt. Verschillende van zijn bundels hebben een kaftontwerp van Abbiati en/of bevatten tekeningen van haar.

Hoewel Van den Bremt nooit lid is geweest van de Communistische Partij, en niet blind was voor haar tekortkomingen, heeft hij er nooit een geheim van gemaakt, dat hij ideologisch aanleunt bij het marxisme en dat dat ook van grote invloed was op zijn vroeger werk. 

1972: In zijn Dossier Latijns Amerika (1972) en in zijn theaterbijdragen Het spel van Angèle en Adèle (1976) & De teloorgang van bommerskonten (1978) richt hij zich vooral op maatschappelijke en politieke vraagstukken.

Zijn engagement blijkt ook uit de vertalingen die hij verzorgt.

 • Uit het Frans vertaalt hij o.m. Emile Verhaeren, Maryse Condé, Maurice Maeterlinck en Marc Dugardin; uit het Spaans o.a. Nicolás Guillén, Octavio Paz, José Lezama Lima, Jaime Sabines, Ramón López Velarde en Juan Gelman; uit het Duits poëzie van Bertolt Brecht en proza van Franz Kafka.

1974: Belandt enkele maanden in de gevangenis van Vorst wegens zijn volgens het Belgische gerecht bewezen geachte medeplichtigheid aan een Palestijnse aanslag eind 1972 op een Nederlandse gasfabriek.

Merkwaardig is dat de aanslagplegers zelf weliswaar aangehouden en ondervraagd zijn, maar zeer snel op vrije voeten werden gesteld, om redenen die nooit aan de openbaarheid werden prijsgegeven.

Sinds 1976 is hij in het kader van de vormingsgezelschappen ‘De Mannen van den Dam’ en ‘Vuile Mong en de vieze gasten’ actief als producent van theater- en cabaretteksten. Hij schreef ook liederen voor de folkgroep ‘Rum’.

1976: In zijn dichtbundel Lente in Vorst – de titel verwijst naar de plaats waar de dichter gevangen was gehouden –poogt hij de positie van het maatschappijkritische individu te verwoorden die zoekt naar waarheid en daarbij botst op repressieve maatschappelijke machten.

Vanaf 1977 tot de opheffing in 1983 had hij zitting in het redactiecomité van de marxistisch georiënteerde uitgeverij Masereelfonds.

 • Masereelfonds werd in 1971 opgericht door onder meer Jef Turf en dichter Mark Braet. Behalve historisch-maatschappelijke publicaties gaf Masereelfonds vanaf 1978 ook een poëziereeks uit met onder meer oorspronkelijk werk van Miriam Van hee, Stefaan van de Brem en Tjen Pauwels en vertalingen van onder meer Neruda, Garcia Lorca en Bobrowski.

1980: Ontvangt de L.P. Boonprijs voor zijn gehele oeuvre.

1981 – 1998: Docent literatuur in het Koninklijk Muziekconservatorium te Antwerpen

1983-1988: Eindredacteur van een serie literaire vertalingen onder het label ZUID, een imprint van uitgeverij In de Knipscheer.

1984 – 2007: Bestuurslid van PEN Vlaanderen, een internationale vereniging die zich inzet voor vrije meningsuiting en vervolgde schrijvers. In 2004 werd hij ondervoorzitter en in 2005 voorzitter.

1985 – 1999: Wordt docent literatuur aan de Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen..

2000: In het najaar van 2000 wordt hij in de KANTL opgenomen als opvolger van Hubert Lampo. In 2004 wordt hij ondervoorzitter en in 2005 voorzitter van deze vereniging.

2002: Onder de titel “In een mum van taal” verschijnt bij Lannoo een bundeling van zijn poëtisch werk vanaf 1968 tot 2002.

2003: Wordt  lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

2007: Ontvangt in Mexico de Internationale Poëzieprijs Zacatecas.

Van den Bremt is altijd al zeer actief geweest als vertaler van Mexicaans Spaanse poëzie.

 • 1993: Nachtmuziek over San Ildefonso en andere gedichten van OCTAVIO PAZ
 • 2001: Dichter?  Nee, voetganger.  Een keuze uit de verzamelde gedichten van JAIME SABINES
 • 2004: Een stad voor José María van dichter JOSÉ MARIA SIERRA ‘s Una ciudad para José María
 • 2005: De leeuw en de maagd. Een keuze uit de verzamelde gedichten van RAMON LOPEZ VELARDE
 • 2009: Anders gezongen – Bloemlezing uit de Mexicaanse poëzie 1945 – 2003.
 • 2010: De gedichten. Los Poemas. Alle gebundelde gedichten vanaf La sangre devota (1916) tot en met El son del corazon (1919-1922: 1932) van de auteur RAMON LOPEZ VELARDE

Naast deze volgehouden vertaalinspanning vanuit de Spaanse Zuidamerikaanse poëziewereld, waarbij ook werk van Cubaanse, Chileense, Argentijnse en Colombiaanse niet worden vergeten, is Van den Bremt ook actief met het vertalen van dichters uit Franstalig België.

 • Emile Verhaeren is reeds vroeg aanwezig (1974, 1994) maar ook auteurs als Marie Gevers, Maeterlinck, André Doms, Marc Dugardin prijken op zijn vertaallijst.

Daarnaast vertaalt de auteur eveneens werk van Vlaamse auteurs – waaronder eigen werk – naar het Frans en vooral naar het Spaans. Werk dat wordt gepubliceerd in Mexico, Cuba en Spanje.

 • Onder die auteurs prijken namen als Myriam Vanhee, Leonard Nolens, Luuk Gruwez, Roland Jooris e a
 • Opmerkelijk is zijn vertaling naar het Spaans van de Liederen van Hadewych (2022)

2016:  Na Hallucinerend platteland & Tentakelsteden (2013) en Tuin van de liefde. Getijdenboek (2015) komt nu de vertaling van de volledige bundel Les Villages illusoires / Dorpen van zinsbedrog op de markt.

 • Les Villages illusoires (1895) is een terugblik op het geboortedorp. ‘Le Passeur d’eau’ (De Veerman), waarmee de bundel opent, is het bekendste gedicht uit Verhaerens omvangrijke oeuvre.
 • Les Villages illusoires / Dorpen van zinsbedrog verschijnt bij uitgeverij P in Leuven. De originele prenten van Henri Ramah maken van dit boek een echt verzamelobject.

2016: Naar aanleiding van zijn 75ste  verjaardag biedt Van den Bremt zijn lezers een selectie aan uit 48 jaar dichterschap en 17 bundels onder de titel Krabbengang, een bloemlezing uit eigen werk.

Najaar 2021: De intussen tachtigjarige dichter publiceert de bundel Schaduw lezen. Tegelijkertijd werd ook de cd Een ander liedje gepresenteerd waarop zangeres Teike Vos oude en meer recente gedichten van de jarige vertolkt, aan de piano begeleid door componist Marc Michaël De Smet.

1922: Bij de uitgeverij Siruela te Madrid verschijnt de Spaanse vertaling van de complete bundel Liederen van de Vlaamse mystica Hadewych, inclusief het volledige kritische apparaat dat aan de Nederlandse uitgave bij Historische uitgeverij ten grondslag ligt.

Nota: Reeds in 1921 verscheen deze vertaling (zonder de kritische commentaren) bij de Mexicaanse uitgeverij El Tucán  de Virginia.

Eigen poëzie van Stefaan van den Bremt werd o m vertaald  in het Duits, Russisch, Frans, Engels, Italiaans, Spaans, Fins, Roemeens en Sloveens.

BEKRONINGEN

 • 1968: Bekroond met de prijs voor het beste literaire debuut met de bundel Sextant.
 • 1971: Malherbeprijs van de Provincie Brabant voor Een valkuil in de wolken.
 • 1980: L.P. Boonprijs voor zijn gehele werk.
 • 1988: De Koopalbeurs voor letterkunde voor zijn vertaling van de monumentale roman Ségou / De aarden wallen
 • 2007: Ontvangt in Mexico de Internationale Poëzieprijs Zacatecas.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Andreas Van Rompaey, in: De literaire roeping. Een inkijk in het werk en leven van enkele belangrijke Nederlandse en Vlaamse schrijvers. Uitgeverij Les Iles, 1923, 239p.  ‘Stefaan van den Bremt’ pp 22-39.

SMAAKMAKER

LABIEL EVENWICHT

Dit is het huis waarin ik slaap en kwetsbaar weer ontwaak
Ik word pas volop koning
van de schepping als ik slaap
wanneer ik even vloeibaar word als nacht
wanneer ik drijf op dromen
en de dingen in mijn dromen overvloeien laat
Dit is het huis waarin des nachts
dromen woorden worden
en levend teken aan de wand des ochtends
(de muren absorberen ze zoals
een inktvlek in het vloeipapier verdrinkt)
Dit is het huis waarin ik slaap en slapend me ontbind
Dit is het zwalkend huis
waarin ik woon en dat ik noem
Herberg van het Losgeslagen Anker
Dit is het huis dat net nog om mijn eigen schepping sluit
Wanneer ik wakker word
laat ik de tamme morgen eten uit mijn hand
en voer hem met mijn witte woorden

Uit: Sextant, 1968

Zin op liefde, Muze.
Dit zijn de woorden.
Zing van de liefde, dichter,
zing. Verzin opnieuw
de oudste deun.
Zing van de liefde zonder zingzang, zonder dreun.
Kreun van de liefde.
En zing.

Uit: Van een. Gedichten. Haarlem/Brussel 1986, In de Knipscheer

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografie werd opgedeeld in

A. Scheppend werk
B. Vertalingen door Stefaan van den Bremt
I. Vertalingen naar het Nederlands
II. Vertalingen naar het Spaans
III. Vertalingen naar het Frans
        C. Overzicht van het werk van Stefaan Van den Bremt vertaald naar het Duits, Frans en Spaans

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Universiteitsbibliotheek Gent
 • Universiteitsbibliotheek – Katholieke Universiteit Leuven
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

A.  SCHEPPEND WERK

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1968 Sextant. (poëzie)

Onder pseudoniem: STEVI BRAEM.
Bevat de cycli: Koersbepaling; Betreft:een stad; Vandaag is je gezicht; Out of this world
Prijs voor het beste literair debuut.

 

Brugge: Orion. / Utrecht : Desclée De Brouwer. -37p.

Reeks: Noorderlicht
Afmetingen: 19.40 x 13 (ingenaaid)
Colofon: Gedrukt op de persen van Drukkerij “Windroos” te Beernem in opdracht van Uitgeverij Desclée De Brouwer.
1971 Een valkuil in de wolken. (gedichtenbundel)

Omslagtekening door Albert Cambeen
Lay-out: Jo Ghijsselinck

Van den Bremt 14 Sint-Andries Brugge: Uitgeversmaatschappij Sonneville Press pvba / ’s Gravenhage; Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar NV.   -42p.

Afmetingen: 19.70 x 12.50 (igenaaid)
Colofon: Deze bundel kwam tot stand in samenwerking met de Uitgeversmij Nijgh & Van Ditmar NV , ’s Gravenhage/Rotterdam.
Zet- en drukwerk: Sonneville Brugge.

1972 Dossier Latijns Amerika. In: Kreatief, jg 6, nrs 2-3, juli 1972.
1973 Van het een komt het ander / een poëtische dialoog tussen Solange Abbiati en Stefaan Van den Bremt : Voorafgegaan door een uitvoerig weerbericht (poëzie) Brugge: Orion. / Utrecht : Desclée De Brouwer. -32p.

Reeks: Noorderlicht
1976 Het spel van Angèle en Adèle. (theater – programma brochure)

Tekeningen: GAL
Het spel werd ontworpen door “De mannen van den dam” van de Internationale Nieuwe Scène.
De eerste voorstelling had plaats op 6 februari 1976 in de zaal Vooruit te Gent.

Antwerpen: de Internationale Nieuwe Scène. –[52]p.

Afmetingen: 21 x 14.50 (geniet)

1976 Lente in Vorst. (poëzie)

De omslag werd getekend door Solange Abbiati.
Bevat de cycli: Toegepaste poëzie; Seizoenarbeid.

Van den Bremt 18 Wevelgem: Uitgeverij Kreatief.  -48p.

Afmetingen: 24.10 x 16.70 (garenloos gebrocheerd)
Reeks: Kreatief. Driemaandelijks literair en kunstkritisch tijdschrift 10 (1976) 2.
Colofon: De dichtbundel ‘Lente in Vorst door Stefaan Van den Bremt verschijnt terzelfdertijd als speciaal nummer tijdschrift ‘Kreatief’ jrg. 10 nr 2, lente 1976.

1978 De teloorgang van bommerskonten. (theater)

Tekst: Stefaan van den Bremt;
Muziek: Fabien Audooren;
Affiche en tekenfilm Karlos; Vuile mong en de vieze gasten
Zomergem: Werkgroep voor vormingstheater. Niet gepagineerd
1979 Lyriek en politiek. (poëzie)

Voorpublicatie uit de bundel ‘Andere gedichten‘.
 Van den Bremt 21 s.l. , s.n. –33p.

Afmetingen: 28.60 x 20.70 (geniet – copies van typoscript in een zwarte licht kartonnen kaft)
Colofon: Deze uitgave is een voorpublicatie uit de bundel ‘Andere gedichten’
Deze werden uitgegeven met de goedkeuring van de auteur voor de heropening van de poëziewinkel CANDID okt. ‘79
100 exemplaren, genummerd en gesigneerd. Nummer 9.
1980 Andere gedichten. (poëzie)

De omslagtekening komt uit de verzameling “Xilografias catalanas de oficios del siglo XVIII.”
 
Van den Bremt 16a
Van den Bremt 16 Gent: Masereelfonds. -62p.

Afmetingen: 22 x 12.50 (ingenaaid)
Colofon: Gezet in de Garamond letter in opdracht van het Frans Masereelfonds v.z.w. in de loop van de maand mei 1980.
De karikaturen die in deze uitgave zijn opgenomen, werden gemaakt door Kubaanse kunstenaars tijdens een ontmoeting in de U.N.E.A.C (Vereniging van Kubaanse schrijvers en kunstenaars) in Havana augustus 1978.
1981 Het onpare paar. (poëzie)

Met tekeningen van Solange Abbiati
Van den Bremt 6a
Van den Bremt 6 Gent: Masereelfonds. -54p.

Afmetingen: 19.50 x 20 (oblong – ingenaaid)
1982 Mijn verbeelding is jouw slaaf niet: over Latijnsamerikaanse literatuur. (essay) Gent: Masereelfonds. -189p.

Reeks: Lezend geschreven nr 1
1982 Op een bordje volgt de rekening: politieke gedichten (1972-1981)

Omslag: Miek Mets
Foto omslag naar James Ensor. De drollige rokers, 1920 Kortrijk Privé-verzameling. Met dank aan Mercatorfonds.
Van den Bremt 17 Gent: Masereelfonds. -97p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (ingenaaid – stofomslag)
Druk: Goff, Gent
Zetwerk: Kris Pion.
1983 Tijding. Achiel Hutsebaut nodigt uit: Stefaan van den Bremt. (poëzie)

Lay-out : Achiel Hutsebaut
Van den Bremt 11 Gent: Honest Arts Movement. – 16p.

Vol 9:1
Afmetingen: 23.50 x 21.50 (geniet)
Printed op de persen van drukkerij GOFF pvba – Gent
1986 Zwermcel. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Met twee steendrukken van Solange Abbiati.
Oplage: 50 exemplaren.
Haarlem; Brussel: In de Knipscheer / Denklingen : Fuchstaler Presse.

(losse vellen in een cassette)
1986 Van een: gedichten. (poëzie)

Eerder afzonderlijk verschenen: Zie colofon
Omslagillustratie: Solange Abbiati
Vormgeving: Josje Pollman
Van den Bremt 5 Haarlem: In de Knipscheer -68p.

Afmetingen:20 x 13 (ingenaaid)
Colofon: Een eerste versie van ‘Het onpare paar’ is in 1981 verschenen bij Uitgave Masereelfonds, Gent. ‘Zwermcel’ werd voor het eerst in maart 1986 gepubliceerd in een gelimiteerde bibliofiele editie.
1989 Met ogen vol vergetelheid. (poëzie)

Bevat de cycli: Proloog; I. Falset; II. Schuim lezen; III.  Dit verzwikte ogenblik; IV. Het lied der wijze bijen; Epiloog.
Omslagontwerp: Peter Baets.
Van den Bremt 9 Antwerpen: A. Manteau. -62p.

Reeks: Poëziereeks nr 1989 1
Afmetingen: 21.50 x 13 (ingenaaid- licht kartonnen kaft met flappen.)
1992 Rover en reiziger. (poëzie)

Omslagontwerp: Rikkes Voss.
Bevat de cycli: I. De weg; II. Het verre verschiet; III. Stenen verhalen; IV. Zwaarden van water; V.Een sleutel van taal.
Van den Bremt 15 Antwerpen: A. Manteau. -55p.

Reeks: Manteau poëziereeks.
Afmetingen:21.50 x 12.90 (ingenaaid –  kaft met flappen)
Colofon: Rover en reiziger van Stefaan van den Bremt werd in opdracht van uitgeverij Manteau te Antwerpen gezet in Bembo 12 door Facet te Antwerpen en gedrukt bij Geuze te Dordrecht; boekbinderij Erven Kramer te Nieuw-Vennep zorgde voor de afwerking.

1995 Verbeelde boedel. (poëzie)

Bevat de cycli: Opdracht aan Janus; Suite; Verzonnen notulen; Met iets van het verhevene van psalmen; Het wijkpunt; Grieks vuur; Verdeel de boedel.
Omslagontwerp: Amber/Dirk Gijsels.
Omslagillustratie: ets van Solange Abbiati.
Van den Bremt 8 Antwerpen: A. Manteau. -61p.

Afmetingen: 21.50 x 13 (ingenaaid- licht kartonnen kaft met flappen).
1997 Een vlieg met gouden vleugels. (poëzie)

Bevat de cycli: Suite; Vensters en iconen; De kromme bevestiging; In tweedracht vereende engelen; Een Spaanse vlieg voor de Inca; Nachtmuziek over Ter Kameren.
Omslagontwerp: Peter Van de Cotte.
Antwerpen: A. Manteau. -79p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (ingenaaid – zachte kaft)
Colofon: ‘Een vlieg met gouden vleugels’ van Stefaan van den Bremt werd in opdracht van de uitgeverij Manteau te Antwerpen gezet in Scala 10 door AMB te Kapellen en gedrukt bij Groenevelt te Landgraaf; Boekbinderij Hexspoor te Boxtel zorgde voor de afwerking.
1999 Aquitaans getijdenboekje. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Grafiek: Solange Abbiati
Vormgeving: Anneke Huig,
Deze uitgave kwam tot stand met medewerking van Brand Bierbrouwerijen, BV, Wijlre; T. Ruyters, Maastricht; NV Koninklijke Sphinx Gustavbergen, Maastricht; Van der Tol, Tuinarchitecten, hoveniers en terreininrichters, BV, Amsterdam.
Landgraaf: Uitgeverij Herik. –25p. Ill.

Reeks: Zwarte Reeks vol 44
Afmetingen: 22 x 15 (ingenaaid – stofomslag)
Colofon: De gedichtencyclus ‘Aquitaans getijdenboekje’ werd door Stefaan van den Bremt geschreven op verzoek van uitgeverij Herik, Landgraaf.
De tekeningen zijn gemaakt door Solange Abbiati, Brussel en de vormgeving is van de hand van Anneke Huig, bno, Wijdenes.
Martin Van den Berg, Simpelveld verzorgde de afwerking.
De cyclus werd gezet uit de Baskerville en gedrukt door drukkerij Econoom, Beek op Mellotex 135grs.
De oplage bedraagt 299 door de uitgever genummerd en door de auteur gesigneerde exemplaren. Dit is nummer ….
1999 Taalgetijden: gedichten. (poëzie)

Omslagontwerp: Johan Buijs
Omslagillustratie: Solange Abbiati
Bevat de cycli: Nog niet ontsloten alfabet; Daggetijden; Jaargetijden; Vliesvleugelige verzen; Een wolk die wortel schiet; Vaders, door zoons; Een klein tijdsretabel.
Nota: De acht gedichten uit de cyclus ‘Daggetijden’ en de vijf eerste gedichten uit de cyclus’ Een wolk die wortel schiet’ verschenen in de bibliofiele uitgave uit 1999 met als titel ‘Aquitaans getijdenboekje’.
 Antwerpen: A. Manteau. -80p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (garenloos gebrocheerd-zachte kaft)
Colofon: Taalgetijden van Stefaan van den Bremt werd in opdracht van uitgeverij Manteau te Antwerpen gezet in Scala 10 door Dirix-Verresen te Antwerpen en gedrukt door Groenevelt te Landgraaf; boekbinderij Erven Kramer te Nieuw-Vennep zorgde voor de afwerking.

2001 Stemmen uit het laagland: gedichten. (poëzie)

Bevat de cycli: Het spieraam onder het motief; De dag die niet meer moet; Eedverbond der ijdelen; De draak in de grote kerk; Michiel en de ander; Een landslied.
Omslagillustratie: Solange Abbiati
Vormgeving: Antoon De Vylder
Nota: ‘Een landslied’ kwam tot stand in opdracht van Marc Michaël De Smet, dirigent van het Goeyvaerts Consort, een Gents koor dat zich toelegt op het hedendaags vocale repertoire. In de door componist André Laporte getoonzette versie draagt de cyclus als titel: ‘Stemmen uit het laagland’
Van den Bremt 13 Tielt: Uitgeverij  Lannoo nv. -62p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (ingenaaid – stijve kaft met flappen)
Colofon:Gezet uit DTL Unico van Michael Harvey door De Diamant Pers nv, Herentals.
2002 In een mum van taal: gedichten, 1968-2002. (poëzie – verzamelbundel)

Inleiding: Dirk De Geest.
Bevat: Stefaan van den Bremt: dichter, rover, reiziger; Sextant; Een valkuil in de wolken; Lente in vorst; Andere gedichten; Het onpare paar; Zwermcel; Met ogen vol vergetelheid; Rover en reiziger; Verbeelde boedel; Een vlieg met gouden vleugels; Taalgetijden; Stemmen uit het laagland; Ongebundeld.
Vormgeving: Studio Lannoo.
 Van den Bremt 20 Tielt: Uitgeverij Lannoo nv. -479p.

Afmetingen: 22 x 14 (ingenaaid- licht kartonnen kaft met flappen).
Gedrukt en gebonden bij Drukkerij Lannoo
2002 Van de boom. Sulzbach: Alpha Presse
2004 Van dingen die daar zijn (bibliofiele uitgave – poëzie bij schilderijen van Bruno Van Dijck)

Schilderijen (olieverf op doek – 45 x 40 cm – 2002-2003): Bruno Van Dijck.
Poëzie: Stefaan Van den Bremt.
Begeleidend essay: Bart Stouten (In het nabeeld van de verlichte blik).
Vormgeving: Marc De Bisschop.
Fotografie: Jean-Luc Wittevrongel.
Drukwerk: Van der Poorten – Kessel-Lo.

Van den Bremt 45 Zoersel: s.n.  –[16]p.

Afmetingen: 29.50 x 24.50 (Losbladig in kartonnen map)
Van deze map verschenen 400 exemplaren. Dit is nummer: …

2005 A.  Gedichten.

Deeltitels: ABC; XYZ.
Vormgeving: Antoon De Vylder
Omslagillustratie: Bruno Van Dijck
Van den Bremt 10 Tielt: Uitgeverij Lannoo nv. -63p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (ingenaaid- licht kartonnen kaft met flappen.)
Colofon:Gezet uit DTL Unico van Michael Harvey door De Diamant Pers nv, Herentals.
Gedrukt en gebonden bij Drukkerij Lannoo nv, Tielt.

2005 Toekomst: ingezonden mededeling = Zukunft: Anzeige

10 Seiten Text, 2 Seiten Siebdruckgrafik
Sulzbach: Alpha Presse –

Reeks: Texte über die Zeit. Vol 2005-1
2009 Voegwerk : gedichten. (poëzie)

Bevat de cycli: Stadslandschap met voorbijgangers; De bovendrempel; De wereld, Een draaitoneel; Tussen schuts- en doodsengel.
Omslagontwerp: Marjo Starink.
Omslagillustratie: Image Source/ Perry Mastrovito.
 Van den Bremt 4 Antwerpen/Amsterdam: Atlas. -98p.

Afmetingen: 19.50 x 12 (ingenaaid- licht kartonnen kaft met flappen.)
Colofon: ‘Voegwerk ‘ van Stefaan van den Bremt werd in opdracht van Uitgeverij Atlas volgens ontwerp van Marjo Starink gezet uit de Scala en de Scala Sans en gedrukt op 100 grs. Munken Premium Cream door Drukkerij Giethoorn te Brink te Meppel.
2013 Blauw slik. (poëzie)

© Foto omslag: Solange Abbiati.
Bevat de cycli: Staande voor de sfinx (pp 6-18); Een smaak van tijd (pp 20-34); Een van de twaalf (pp 35-45); Ga maar er is geen weg (pp 48-60); Aantekeningen.
Van den Bremt 46 Leuven: Uitgeverij P & Haarlem Uitgeverij In de knipscheer. (Co editie) -64p.

Afmetingen: 20 x 17 (ingenaaid- kaft met flappen)
Colofon: Gezet in Elegant Garamond.
Gedrukt op Roman Muncken Premium Cream 1.95, 115gr.
2013 De oude wereld moe. Over vernieuwers en voortzetters in de literatuur. (essays)

In ‘De oude wereld moe’ bundelt Stefaan van den Bremt 16 essays, waarin als een rode draad het thema oud en nieuw loopt.
Andere auteurs in deze bundel onder meer: José Lezama Lima, Pablo Neruda, Jaime Sabines, Juan Gelmans, Marco Antonio Campos, Juan Manuel Roca.
Opmaak 1  Haarlem: In de Knipscheer. -327p.

Afmetingen: 21.10 x 14.10 (paperback)
2015 Kromzang. (poëzie)

© omslag: Acrylschilderij Solange Abbiati.
Bevat de cycli: Vallen of zweven (pp 6-12); De meester en de menigte (pp14-25); Oude liedjes zingen krom (pp 28-37); De sterfte moe (40-56); Cantus firmus (pp 60-68); Aantekeningen.
Haarlem: In de knipscheer / Leuven: Uitgeverij P. -72p.

Afmetingen: 20 x 17 (ingenaaid – kaft met flappen).
Colofon: Gezet in Elegant Garamond.
Gedrukt op Roman Muncken Premium Cream 1.95, 115gr. 
2016 Krabbengang. Bloemlezing uit eigen werk. (1968-2016).

Ingeleid door Dirk de Geest.
Selectie uit 17 bundels en 48 jaar poëzie.
De foto op de omslag is van Solange Abbiati.
Van den Bremt 46 Leuven: Uitgeverij P. -192p.

Reeks: Parnassusreeks nr 16.
Afmetingen:21.50 x 14 (ingenaaid – kaft met flappen)
Colofon: Krabbengang, poëzie van Stefaan van den Bremt, ingeleid door Dirk de Geest, is het zestiende deel in de reeks bloemlezingen van dichters van vandaag, Parnassus;
In opdracht van Uitgeverij P werd dit boek in de herfst van 2016 gedrukt door Drukkerij ACCO, Herent.
De tekst werd gezet uit Elegant Garamond en gedrukt op Free Life Vellum White 120g.
2018 Aalst. (gedichten)

Een bloemlezing uit eerder verschenen maar ook nog ongebundelde gedichten die hij over zijn geboortestad schreef.

Leuven: Uitgeverij P. -96p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Gezet in Elegant Garamond.
Gedrukt op Munken Pure Rough 120 g

2021 Schaduw lezen. (poëzie)

Bevat de cycli: Schaduw van vroeger; De overzijde; Tijd en plaats; Dag en uur; Uitdrijving uit het paradijs; Schimmen; Ontbinding in factoren; Coda.

Leuven: Uitgeverij P. -80p.

Afmetingen: 20 x 17 (garenloos gebrocheerd – kaft met flappen)
Gezet in Elegant Garamond.
Gedrukt op Alto natural, 115g door drukkerij BestInGraphics, Beerse

B.  VERTALINGEN

I. VERTALINGEN NAAR HET NEDERLANDS

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1974 Emile Verhaeren: De stad, het land, het geld.

Oorspronkelijke auteur: EMILE VERHAEREN.
Vertaald door Stefaan van den Bremt.
Deeltitels: Het land (de vlakte, de spade, gekkenlied) – De stad (de stad, de haven, de ziel van de stad, de steden, de machines) – Het geld (de bankier, de verovering, de beurs).

Verhaeren 58 Antwerpen: W. Soethoudt.  -31p.

Afmetingen: 22 x 14 (ingenaaid)
Reeks: Kijkgatpaperback nr 10
Sruk-typografie-Verantwoordelijke uitgever: Walter Soethoudt, Perenstraat 15, Antwerpen.

1978 Cubaanse gedichten. (Cubaanse poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: NICOLÁS GUILLÉN
1978: 2de druk vermeerderd met 2 onuitgegeven gedichten.

Gent: Masereelfonds.  -51p.

Afmetingen: 22.40 x 12.40 (ingenaaid)
Gezet in de Permanent-letter in opdracht van het Frans Masereel fonds.

1979 De moeder. Cantate (Duitse poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: BERTOLD BRECHT en Hanns Eisler (muziek).
Vertaald door Stefaan van den Bremt.

  Berchem: Uitgeverij EPO
1982 Svendborgse gedichten. (Duitse poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: BERTOLD BRECHT
Oorspronkelijke titel: Svenborger Gedichte.
Op het omslag: Klaas Gubbels, Tafel (olieverfschilderij 1978-1982, 200 x 140 cm)
De Nederlandse vertaling berust op Bertold Brecht, Svenborger Gedichte, uit, Gesammelte Werke, Band 9 © Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1967.

Nijmegen: SUN (Socialistische Uitgeverij Nijmegen).  -124p.

Afmetingen: 22 x 15 (ingenaaid)
Reeks: Marxisme en kultuur. Sunschrift 177.

1983 Ferretti Jacopo (libretto); Giachinno Rossini (muziek) : La cenerentola. Brussel Nationale Opera. -27p.
1986 Vrede over het land. (roman)

Oorspronkelijke auteur: MARIE GEVERS.
Oorspronkelijke titel: Paix sur les champs
Haarlem: In de Knipscheer -244p.
1987 De aarden wallen.(roman)

Oorspronkelijke auteur: MARYSE CONDÉ
Oorspronkelijke titel: Ségou: les murailles de terre.
Bekroond met De Belgische Nationale Prijs (Koop-al beurs)
Haarlem: In de Knipscheer –654p.

1990: Heruitgegeven bij  Muitinga te Amsterdam. -609p.
Reeks: Rainbow Pockets nr 85
Afmetingen: 17.50 x 10.50 (pocket)
1988 Een jaar als je belieft. (roman)

Oorspronkelijke auteur: CHRISTINA FERNANDEZ CUBAS
Oorspronkelijke titel: El año de gracia (1985)

Haarlem: In de Knipscheer.  -153p.
1993 Nachtmuziek over San Ildefonso en andere gedichten. (Mexicaanse poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: OCTAVIO PAZ
Uit het Spaans vertaald door Stefaan van den Bremt en Guy Posson
Verantwoording van de vertalers:
Stefaan van den Bremt vertaalde ‘Wit’, ‘Nachtmuziek over San Ildefonso’ en uit Boominwaarts: ‘Kwartet, ‘Boominwaarts’ en ‘ Voor het begin’.
Guy Posson vertaalde ‘Netschrift’ en uit Boominwaarts: ‘Als naar ruis’ en ‘Geloofsbrief’.
De eindversie van alle gedichten was het resultaat van wederzijds overleg.
De gedichten zijn gerangschikt in chronologische volgorde.
Grafische vormgeving: Karel van Laar.
Amsterdam: Meulenhoff -72p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (gebrocheerd)
1996 De dijkgravin. (roman)

Oorspronkelijke auteur: MARIE GEVERS.
Oorspronkelijke titel: Comtesse des digues.
Met nawoord van Stefaan Van den Bremt pp.197-213
Omslagontwerp: Carine Cuypers
Omslagillustratie: Fragment van ‘De goede herberg of overzet’ van Frits van den Berghe
Van den Bremt 2 Antwerpen: Uitgeverij Manteau / Amsterdam: Meulenhoff.  -213p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)

 

1997 Lorenzo Da Ponte (libretto); Wolfgang Amadeus Mozart (muziek): Così fan tutte: ossia, La scuola degli amanti: dramma giocoso in due atti. Gent: Ducaju.
1997 De heldere uren. (Vlaams Franstalige poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: EMILE VERHAEREN
Oorspronkelijke titel: Les heures claires.
Ingeleid door Prof. Dr. Vic Nachtergaele.
Tweetalige uitgave.
Omslagontwerp: De Witlofcompagnie.

Antwerpen: A. Manteau.   -79p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (gebrocheerd)

1999 Verhaal van twee tuinen. Gedichten 1935-1996. (Mexicaanse poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: OCTAVIO PAZ
Oorspronkelijke titel: keuze uit zijn poëzie.
Vertaald door Stefaan van den Bremt; J. Lechner; K. Michel; Guy Posson; Laurens Vancrevel.
Samengesteld en van nawoord voorzien door Laurens Vancrevel.

Amsterdam: Meulenhoff.  -270p.

Afmetingen: 23 x 16 (harde kaft – linnen band met stofomslag)

2000 De gestrande hond & andere gedichten. (Spaanse poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: JOAQUIN SILVA
Oorspronkelijke titel: El perro náufrago y otros poemas.
Vormgeving: André Scherens.

Leuven: Uitgeverij P.  -46p.

Afmetingen: 24 x 16.80 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gezet in Minion en Ottawa
Gedrukt door Drukkerij Overloop, Wilsele.

2000 Ik ken de inhoud niet. Gedichten. (bibliofiele uitgave)

Oorspronkelijke auteur: Franz Kafka
Oorspronkelijke titel: Ich kenne den Inhalt nicht. Lyrik.
Vertaling door Stefaan van den Bremt.

Bedum: Uitgeverij Exponent.  -[26]p.

Afmetingen: 24.70 x 16.80 (ingenaaid – cahiersteek met papieren omslag).
Colofon: Deze uitgave is geproduceerd door Menno Wielinga in een oplage van 295 exemplaren. De tekst op de omslag is met de hand gezet en op de handpers afgedrukt.

2001 Dichter ? Nee, voetganger. Een keuze uit zijn verzamelde gedichten. (Mexicaanse poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: JAIME SABINES
Oorspronkelijke titel: Een keuze uit de verzamelde gedichten, vertaald door Stefaan van den Bremt.
Met een nawoord van Marco Antonio Campos.
Tweetalige uitgave: Nederlandse vertaling met Spaanse tekst.

Leuven: Uitgeverij P.  -142p.

Afmetingen: 24 x 16.80 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gezet in Minion en Ottawa
Gedrukt door Drukkerij Overloop, Wilsele.

2001 Mijn ziel rust niet in een asbak. (Cubaanse poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: JOSÉ LEZAMA LIMA
Oorspronkelijke titel: keuze van gedichten uit alle bundels behalve het debuut ‘Muerte de Narciso’ uit 1937.
Vertaling en van een nawoord voorzien door Stefaan van den Bremt.
Foto omslag: Carlos E. Tramm.
Vormgeving: Anders Kilian.

Haarlem: In de Knipscheer.   -119p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)

2002 Hovenieren in vergetelheid. (Belgisch Franstalige poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: MARC DUGARDIN (Watermaal-Bosvoorde, 1946)
Oorspronkelijke titels
Uit: Un pas pour l’éphémère Un pas pour l’éternel.(1993)
Uit : La peur la plénitude (1994) – integraal opgenomen.
Uit : L’écoute infiniment (1999)
Nawoord van Stefaan Van den Bremt ‘Het gedicht als handdruk’ (p 61-63)
Tweetalige editie
Van den Bremt 28 Leuven: Uitgeverij P. -67p.

Afmetingen: 24 x 16.80 (igarenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gezet in Minion en Ottawa
Gedrukt door Drukkerij Overloop, Wilsele.

 

2002 Bloemlezing uit de poëzie van Maurice Maeterlinck.

Samengesteld, vertaald en ingeleid door Stefaan van den Bremt.
Omslagontwerp: Dooreman
Foto omslag: Stadsarchief Gent
Tweetalige editie
Van den Bremt 1 Gent: Poëziecentrum vzw. -195p.

Reeks: Dichters van nu – Gent vol 15
Afmetingen: 20 x 12.75 (ingenaaid)
Zetwerk: Griffo, Gent
Druk: Imschoot, Gent
2003 Hebben en houden : een bloemlezing uit zijn gedichten.

Oorspronkelijke auteur: NICOLÁS GUILLÉN
Oorspronkelijke titel: Antología de poesía de Nicolás Guillén
Uit het Spaans vertaald en van een nawoord voorzien door Stefaan van den Bremt.
Omslagfoto voorzijde: Carlos E. Tramm
Vormgeving: Anders Lilian.
Haarlem: In de Knipscheer. -136p.

Afmetingen: 20 x 14.50 (ingenaaid)
2004 Boek der vragen. (Chileense poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: PABLO NERUDA
Oorspronkelijke titel: Libro de las preguntas.
Uit het Spaans vertaald en van een nawoord en eindnoten voorzien door Stefaan Van den Bremt.
Omslagfoto: Carlos E. Tramm.
Vormgeving: Anders Kilian.
Haarlem: In de Knipscheer -92p.

Afmetingen: 20 x 14.50 (paperback)
2004 De wilde zijtak van de slaap. (Oostenrijkse poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: CHRISTINE LAVANT
Oorspronkelijke titel: Keuze uit haar bundels: Die Bettlerschale (1956); Spindel im Mond (1959) – Der Pfauenchrei (1962); Kunst wie meine ist nur verstümmeltes Leben (1978)
Vertaald door Stefaan Van den Bremt in samenwerking met en nawoord van Anke van den Bremt.

Leuven: Uitgeverij P.  -101p.

Afmetingen: 24 x 17.20 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gezet in Minion en Ottawa.
Gedrukt door drukkerij Overloop, Wilsele

2004 Een stad voor José María. (Mexicaanse poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: JOSÉ MARIA SIERRA
Oorspronkelijke titel: Una ciudad para José María.
Tweetalige uitgave

Leuven: Uitgeverij P.  -101p.

Afmetingen: 24 x 16.80 (ingenaaid – kaft met flappen)
Gezet in Minion en Ottawa
Gedrukt door Drukkerij Overloop, Wilsele.

2005 De leeuw en de maagd. (Mexicaanse poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: RAMON LOPEZ VELARDE
Oorspronkelijke titels: keuze uit zijn verzamelde gedichten.
Vertaald en van nawoord voorzien door Stefaan van den Bremt.
Tweetalige editie Nederlandse vertaling  met Spaanse tekst.

Leuven: Uitgeverij P.   -111p.

Afmetingen: 24 x 16.80 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gezet in Minion en Ottawa
Gedrukt door Drukkerij Overloop, Wilsele.

2005 Eenzame samenzang & andere gedichten. (Belgisch Frantalige poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: MARC DUGARDIN (Watermaal-Bosvoorde, 1946)
In Eenzame samenzang bracht Stefaan van den Bremt de bundels ‘Solitude du choeur’ (2002) en ‘Fragments du jour’ (2004), samen met het ongebundelde ‘Retour des choses’
Tweetalige editie
Leuven: Uitgeverij P. -159p.

Afmetingen: 24 x 16.80 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gezet in Minion en Ottawa
Gedrukt door Drukkerij Overloop, Wilsele.

 

2005 Wat ik mis om gelukkig te zijn.  (Duitse poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: RICHARD PIETRASZ
Oorspronkelijke titel: Keuze uit de gedichten.
Deeltitels: De gewichten; Holderdepolder; Pruimendauw; Dodendans; Levende lijven; Geringd als zingzwaan.

Leuven: Uitgeverij P.  -95p.

Afmetingen: 24 x 17.20 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gezet in Minion en Ottawa
Gedrukt door drukkerij Overloop, Wilsele

2007 Geen plek die de mijne is: een keuze uit zijn gedichten. (Chileense poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: MARCO ANTONIO CAMPOS
In de oorspronkelijke taal verscheen dezelfde selectie eerder in Mexico als boekuitgave getiteld ‘Ningùn sitio que sea mío’, in een vormgeving van de schilder Francisco Toledo.
Tweetalige editie
Leuven: Uitgeverij P. -94p.

Afmetingen: 24 x 17 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gezet in Minion en Ottawa
Gedrukt door Drukkerij Overloop, Wilsele

 

2008 Brief aan mijn moeder: Genève-Parijs, juli 1984 – Parijs, november 1987. (Argentijnse poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: JUAN GELMAN
Oorspronkelijke titel: Carta a mi madre.
Vertaald samen met Guy Posson
Met een nawoord van Marco Antonio Campos
Tweetalige uitgave
Leuven: Uitgeverij P. -45p.

Afmetingen: 16.40 x 12 (ingenaaid)
Deze uitgave kreeg een oplage van 500 exemplaren, waarvan er 200 als nieuwjaarsgeschenk 2008 aan de vrienden van uitgeverij P werden aangeboden
Gedrukt door Drukkerij Overloop, Wilsele.
2008 Plaatsen & kanttekeningen.  (Argentijnse poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: JUAN GELMAN
Oorspronkelijke titel: Citas y comentarios.
Tweetalige editie
Vertaald samen met Guy Posson.

 

Leuven: Uitgeverij P. -139p.

Afmetingen: 24 x 16.80 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gezet in Minion en Ottawa
Gedrukt door Drukkerij Overloop, Wilsele

 

2008 Een standbeeld voor niemand. (Colombiaanse poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: JUAN MANUEL ROCA
Oorspronkelijke titel: Las Hipòtesis de Nadie
Omslagfoto: Carlos E. Tramm
Foto auteur Carlos Maria Lema
Vormgeving: Anders Kilian
Haarlem: In de Knipscheer -101p.

Afmetingen: 20 x 14.50 (gebrocheerd)
2009 Anders gezongen – Bloemlezing uit de Mexicaanse poëzie 1945 – 2003.

Oorspronkelijke titel: La Coma De La Luna: Antologia De Poesia Mexicana, 1945 – 2003.
Tweetalige bloemlezing Nederlands-Spaans die in 2005 werd samengesteld door Víctor Manuel Mendiola, Miguel Gomes en Miguel Angel Zapata, met een inleidend essay van Victor Manuel Mendiola.
Uit het Spaans vertaald door Stefaan Van den Bremt.
Leuven: Uitgeverij P. -264p.

Afmetingen: 24 x 17 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gezet in de Minion en Ottawa
Gedrukt door Drukkerij Peeters, Herent.

2010 De gedichten / Los Poemas. (Mexicaanse poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: RAMON LOPES VELARDE
Oorspronkelijke titels: Alle gebundelde gedichten vanaf ‘Lan sangre devota’ (1916) tot en met ‘El son del corazon’ (1919-1922; 1932)
Vertaald en van een nawoord voorzien door Stefaan Van den Bremt.
Een selectie uit deze bundel verscheen eerder in 2005 onder de titel ‘De leeuw en de maagd’.

Leuven: Uitgeverij P.  -191p.

Afmetingen: 4 x 16.80 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gezet in de Minion en Ottawa.
Gedrukt door Drukkerij Peeters, Herent.

2012 L’éloge du superflu  /  Lof van het overbodige.

Oorspronkelijke auteur: STEFAAN VAN DEN BREMT
Oorspronkelijke titels: keuze van gedichten uit de bundels:  Een valkuil in de wolken (1971) -Lente in Vorst (1976) – Andere gedichten (1980) – Het onpare paar (1981)– Met ogen vol vergetelheid (1989) – Rover en reiziger (1992) – Verbeelde boedel (1995) – Een vlieg met gouden vleugels (1997) –-  Taalgetijden (1999) – Vaders, door zoons –  Stemmen uit het laagland (2001) – In een mum van taal (2002) – A (2005) – Voegwerk (2009) – ongebundeld.
Uit het Nederlands vertaald door André Doms in samenwerking met de auteur.
Met een inleidend essay van André Doms.
Vignette de couverture; Solange Abbiati
Tweetalige uitgave Nederlandse tekst tegenover de Franse vertaling

Montreuil-sur-Mer : Éditions Henry ; Trois rivières (Québec) : Écrits des Forges.  -255p.

Afmetingen: 21 x 15 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

2013 Tijdelijk verblijf.(Belgisch Franstalige poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: ANDRÉ DOMS (Brussel, 1932)
Vertaald door Stefaan Van den Bremt
Met een nawoord van Alain Dantinne.
Tweetalige uitgave Nederlandse vertaling tegenover de Franse tekst.
Leuven: Uitgeverij P. -96p.

Afmetingen: 24 x 19.80 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gezet in Minion en Ottawa
Gedrukt door drukkerij NewGoff, Gent.
2013 Hallucinerend platteland & Tentakelsteden. (Vlaams Franstalige poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: EMILE VERHAEREN.
Oorspronkelijke titels: Les Campagnes Hallucinées (1893) & Les Villes tentaculaires (1895)
Tweetalige uitgave Nederlandse vertaling tegenover de Franse tekst
Verhaeren 6 Leuven: Uitgeverij P. -120p.

Afmetingen: 24 x 19.80 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gezet in Minion en Ottawa
Gedrukt door Drukkerij Acco, Herent.
2014 Parade van gebeenten. Gedichten en reportages over de Eerste Wereldoorlog. (Duitse poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: JOSEPH ROTH
Oorspronkelijke titels: thematische keuze uit zijn werk.
Samenstelling en nawoord: Niels Bokhove.
De gedichten zijn vertaald uit het Duits door Stefaan van de  Bremt en Anke van den Bremt.
De reportages zijn vertaald door Nies Bokhove.
Bevat 28 gedichten, beginnend met zijn debuut in Österreichs Illustriete Zeitung “Welträtsel” (17 oktober 1915) en eindigend met “Wo ?” in dezelfde krant op 6 februari 1916.
De elf reportages zijn geschreven in de periode 1915-1935 en hebben de Grote Oorlog als thema.

Baarn: Uitgever Prominent. -155p.

Afmetingen: 20 x 13 (paperback)
Reeks: Prominentreeks nr 20

2015 De tuin van de liefde. Getijdenboek. (Vlaams Franstalige poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: EMILE VERHAEREN.
Oorspronkelijke titels: Verhaerens trilogie Les HeuresLes Heures claires . (1896); Les Heures d’après-midi (1905) ; Les Heures du soir. (1911)
Vertaald door Stefaan van den Bremt.
Met een woord vooraf door Benno Barnard.
Nawoord van Vic Nachtergaele.
Tweetalige uitgave.
Van den Bremt 47  Leuven: Uitgeverij P. -111 + VIIp.

Afmetingen: 24 x 19.80 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gezet in Minion en Ottawa
Gedrukt door Drukkerij Acco, Herent
2016 Les Villages illusoires / Dorpen van zinsbedrog. (Vlaams Franstalige poëzie in vertaling)vertaling)

Oorspronkelijke auteur: EMILE VERHAEREN.
Oorspronkelijke titels: Les Villages illusoires (1895)
Voorwoord van prof. David Gullentops.
Nawoord van prof. Lieven D’hulst.
De vijftien gravures van Henri Ramah komen uit de luxe-editie van Les Villages illusoires, uitgegeven bij Insel-Verlag, Leipzig 1913.
Ze werden gedrukt op de persen van W. Drugulin.
Van den Bremt 48 Leuven: Uitgeverij P. -80p.

Afmetingen: 24 x 19.80 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gezet in Minion en Ottawa.
Gedrukt door drukkerij Acco, Herent
2017 De zwarte trilogie Avonden; Aftochten; Zwarte fakkels.(Vlaams Franstalige poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: EMILE VERHAEREN.
Oorspronkelijke titel: les Soirs (1887); Les débacles (1888); Les flambeaux noirs (1890)
Tweetalige uitgave.
Vertaald door Stefan van den Bremt.
Met een nawoord van prof. Dr. Christian Berg.
Illustraties: Odilon Redon
Van den Bremt 47 Verhaeren Leuven: Uitgeverij P.  -89p + VIp.

Afmetingen: 24 x 17 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gezet in Minion en Ottawa.
Gedrukt door Drukkerij BestInGraphics, Vosselaar.
2019 Het lied van Eva. (Vlaams Franstalige poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: CHARLES VAN LERBERGHE.
Oorspronkelijke titel: La Chanson d’Ève (1904)
Vertaling: Stefaan van den Bremt.
Inleiding: Vic Nachtergaele.

Leuven: Uitgeverij P.  -137p.

Afmetingen: 24 x 17.20 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gezet in Minion en Ottawa.
Gedrukt door drukkerij BestinGraphics, Vosselaar.

2019 Prille liefdes. (Vlaams Franstalige poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: EMILE VERHAEREN.
Oorspronkelijke titel: Les tendresses premières.
Vertaald door Stefaan van den Bremt.
Voorwoord: Stefaan van den Bremt pp 5-7
Foto’s Emile Verhaerenmuseum.

Leuven: Uitgeverij P.  -63p.

Afmetingen: 24 x 16.80 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gezet in Minion en Ottawa.
Gedrukt door drukkerij BestinGraphics, Vosselaar

2019 In zusters tuin. Een keuze uit zijn gedichten. (Oostenrijkse poëzie in vertaling – bloemlezing)

Oorspronkelijke auteur: GEORG TRAKL
Oorspronkelijke titel: keuze uit zijn gedichten.
Vertaald door Stefaan van den Bremt.
Tweetalige uitgave met nawoord door de vertaler.
De tekening is een karikatuur van Georg Trakl door Max von Esterle, verschenen in het Brenner-Jahrbuch 1913

Baarn: Uitgeverij Prominent. -155p.

Afmetingen: 20.7  x 13.2 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Prominent klassiek nr 31

2022 Vlaamse meiden en muzen. (Vlaams Franstalige poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: EMILE VERHAEREN.
Oorspronkelijke titel: Les Flamandes
Belgische Franstalige poëzie vertaald door Stefaan van den Bremt.
Tweetalige uitgave.
Voorwoord: Stefaan Van den Bremt  pp 5-8

Leuven: Uitgeverij P.  -87p.

Afmetingen: 24 x 17  (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gezet in Minion en Ottawa.
Gedrukt door drukkerij BestinGraphics, Beerse.

2022 As van het oneindige. (Cubaanse poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: VICTOR RODRÍGUEZ NÚÑEZ
Oorspronkelijke titel: Bloemlezing uit zijn werk 1979-2000.
Uit het Spaans vertaald door Stefaan van den Bremt.
Met een kort nawoord van de vertaler en een uitleidend essay van Katherine M. Hedeen

Leuven: Uitgeverij P.  105p.

Afmetingen: 24 x 17 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gezet in Minion en Ottawa.
Gedrukt door drukkerij BestinGraphics, Beerse.

II. VERTALINGEN NAAR HET SPAANS

1999 El jardín de los cuatro vientos: antología poética de 1992 a 1999.

Oorspronkelijke auteur: STEFAAN VAN DEN BREMT.
Vertaald door de auteur in samenwerking met de dichter Joaquin Silva.
Eentalig Spaanse uitgave – enkel Spaanse vertaling

Barcelona: Ediciones del Bronce. -105p.

Afmetingen: 20.50 x 13.60 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Reeks: Cuadernos del Bronce – Barcelona vol 52
2005 Palmo de Tierra / Een mootje land. (Vlaamse poëzie in Spaanse vertaling)

Oorspronkelijke auteur: STEFAAN VAN DEN BREMT.
Oorspronkelijke titel: Keuze uit gedichten geschreven tussen 1997-2004.
Vertaald door de auteur in samenwerking met Marco Antonio Campos.
Met een voorwoord van Marco Antonio Campos
Tweetalige uitgave Nederlandse tekst tegenover de Spaanse vertaling

Mexico: El Tucán de Virginia. -91p.

Afmetingen: 21.50 x 14.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Reeks: Colección Bifidos.

2006 Más allá de mis manos. Siete poetas flamencos.

Bloemlezing van het werk van zeven Vlaamse dichters : Benno Barnard; Stefaan van den Bremt; Luuk Gruwez; Stefan Hertmans; Roland Jooris; Leonard Nolens en Myriam Vanhee.
Samenstelling en vertaling door Stefaan van den Bremt.
Met een inleidend essay van Anne-Marie Musschoot.
Revision y version ritmica: Marco Antonio Campos.
Tweetalige uitgave Nederlandse tekst tegenover de Spaanse vertaling.

Mexico: Edicion Colibri. -285p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Reeks: As de oro, colleccion de poesia.

2007 Jardines de Belgica. (poetas belgas de lengua francesa)

Bloemlezing van Belgische Franstalige dichters.
Vertaald door Stefaan van den Bremt in samenwerking met Marco Antonio Campos.
Proloog: Pierre Tréfois.

Mexico: Universidad Nacional Autonoma de Mexico.  –

Reeks: Poemas y ensayos.

2008 Inerme / Weerloos. Antologia personal 1958-2006.

Oorspronkelijke auteur: ROLAND JOORIS
Oorspronkelijke titel: keuze van gedichten uit diverse bundels: Gekras; Als het dichtklapt; Uithoek e a
Met een inleidend essay van Hans Vandevoorde.
Traduccion/vertaling: Stefaan van den Bremt
Revision y version ritmica: Marco Antonio Campos.
Tweetalige uitgave Nederlandse tekst tegenover de Spaanse vertaling.

Coyoacan (Mexico D.C.): La Cabra Ediciones. -145p.

Afmetingen: 20 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Reeks: Colección Alforja.

2008 Matando al heroé / Helden doden. Antologi personal 1976-2008.

Oorspronkelijke auteur: STEFAAN VAN DEN BREMT.
Oorspronkelijke titel: keuze uit de gedichten.
Traduccion/vertaling: Stefaan van den Bremt
Revision y version ritmica: Marco Antonio Campos.
Met een inleidend essay van Dirk De Geest.
Tweetalige uitgave Nederlandse tekst tegenover de Spaanse vertaling.

Coyoacan (Mexico D.C.): La Cabra Ediciones.  -145p.

Afmetingen: 20 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Reeks: Colección Alforja – Serie Azor.

2008 País al fondo. Achterland. Antología personal (1978-2005)

Oorspronkelijke auteur:  MIRIAM VAN HEE
Oorspronkelijke titel: Bloemlezing uit de bundels: Het karige maal (1978); Binnenskamers (1980); Ingesneeuwd (1984); Winterhard (1988); Reisgeld (1992); Achter de bergen (1996); De bramenpluk (2002); Buitenland (2007)
Traduccion/vertaling: Stefaan van den Bremt.
Revision y version ritmica: Marco Antonio Campos.
Met een inleiding door Yves ’T sjoen.
Mexico: El Tucán de Virginia. -119p.

Afmetingen: 21.60 x 14.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)

z j
[2009]
A la escucha.

Oorspronkelijke auteur: MARC DUJARDIN.
Oorspronkelijke titel: Dans l’oreille profonde (2010)
Vanuit het Frans vertaald door Stefaan van den Bremt.
In samenwerking met Marco Antonio Campos.
Met een inleidend essay van André Doms.

Mexico: Ediciones Fósforo.  -48p.

Reeks: Colección Dos Mitades.

2010 Cosas Perdidas / Verloren dingen

Oorspronkelijke auteur: LUUK GRUWEZ
Oorspronkelijke titel: keuze uit het werk
Tweetalige bloemlezing Nederlands –Spaans uit de poëzie van Luuk Gruwez, met een inleiding van Carl De Strycker.
Traducción del neerlandés / Stefaan van den Bremt, Revisión y versión rítmica / Marco Antonio Campos.
Fotografia de portada © Mieke Deferm.
Coyoacan (Mexico D.F) : La Cabria Ediciones. -157p.

Reeks: Colección  Alforja – Serie Azor
Afmetingen: 20 x 13
Het is een bloemlezing uit zijn werk die is geïnspireerd op een eerdere uitgave, Bandeloze gedichten uit 1996 en is aangevuld met een selectie uit Vuile manieren en recenter werk uit bundels als Dieven en geliefden, Allemansgek en Lagerwal.
2010 Piedra de agua / Pierre d’eau. (Antología poética 1963-2008).

Oorspronkelijke auteur: ANDRÉ DOMS
Oorspronkelijke titel: keuze uit het werk
Tweetalige bloemlezing Frans –Spaans uit de poëzie van André Doms, met een inleiding van Alain Dantine
Traducción del francès / Stefaan van den Bremt, Revisión y versión rítmica / Marco Antonio Campos
 Van den Bremt 41 Coyoacan (Mexico D.F) : La Cabria Ediciones. -160p.

Reeks: Colección Alforja – Serie Azor
Afmetingen: 20 x 13
2011 Poemas Asombradas / Verbaasde gedichten. (Antología poética 1994-2005)

Oorspronkelijke auteur: BENNO BARNARD
Oorspronkelijk titel : keuze uit de bundels : Tijdgenoten (1994) – De schipbreukeling (1996) – Sorry, zei Chronos  2005)
Vertaald door Stefaan van den Bremt.
Met een inleidend essy door Paul Demets.
Traduccion/vertaling: Stefaan van den Bremt
Revision y version ritmica: Marco Antonio Campos y Victor Manuel Mendiola.
Tweetalige uitgave Nederlandse tekst tegenover de Spaanse vertaling.

Mexico: El Tucán de Virginia. -104p.

Afmetingen: 21.80 x 14.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Reeks: Colección Bifidos.
Oplage: 1000 exemplaren.

2013 Puertas entreabiertas I Antologia poética 1981-2004.

Oorspronkelijke auteur: LEONARD NOLENS
Oorspronkelijke titels: Laat die deuren op een kier (2004 – verzamelbundel)
Met een inleidend essay van Hugo Brems.
Tweetalige uitgave Nederlandse tekst tegenover de Spaanse vertaling.

Madrid/Mexico: Vaso Roto Ediciones. -113p.

Afmetingen: 21.70 x 14.50 (gebonden – harde kartonnen kaft)
Reeks: Esenciales poesia

2014 Enjambradera. Antologia Personal (1971 – 2009)

Oorspronkelijke auteur: STEFAAN VAN DEN BREMT.
Oorspronkelijke titels: keuze van 48 gedichten uit een 20-tal bundels.
Vertaald door Stefaan van den Bremt in samenwerking met Victor Rodríguez Núñez.
Tweetalige uitgave Nederlandse tekst tegenover de Spaanse vertaling;
Met een voorwoord van Victor Rodríguez Núñez

Habana (Cuba): Union de Escritores y Artistas de Cuba. -166p.

Afmetingen: 18 x 12.20  (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Colección Sureditores

2016 Puertas entreabiertas 2 Antologia poética 1986-2014

Oorspronkelijke auteur: LEONARD NOLENS
Oorspronkelijke titels: Keuze van gedichten uit de bundels: De gedroomde figuur(1986) – Geboortebewijs (1988) – Bres (2007) – Woestijnkunde (2008)– Zeg aan de kinderen dat wij niet deugen (2011) – Opzichtige stilte (2014).
Vertaald door Stefaan van den Bremt.
Tweetalige uitgave Nederlandse tekst tegenover de Spaanse vertaling.

Madrid: Vaso Roto Ediciones. -155p.

Afmetingen: 21.70 x 14.50 (gebonden – harde kartonnen kaft)
Reeks: Esenciales Poesia

2018 Elegios y Elegias  /  Van O en Wee. Antologia personal 1971-2015.

Oorspronkelijke auteur: STEFAAN VAN DEN BREMT
Oorspronkelijke titels: keuze van gedichten uit de bundels Een valkuil in de wolken (1971) -Lente in Vorst (1976) – Andere gedichten (1980) – Het onpare paar (1981) – Zwermcel (1986) – Met ogen vol vergetelheid (1989) – Rover en reiziger (1992) – Verbeelde boedel (1995) – Een vlieg met gouden vleugels (1997) – Taalgetijden (1999) – Stem (2012) – Kromzang (2015 – In een mum van taal (2002) – A (2005) – Voegwerk (2009) – Blauw slik (2015) – Ongebundeld
Vertaald door Stefaan van den Bremt in samenwerking met Marco Antonio Campos.
Met een voorwoord van André Doms en een nawoord van Marco Antonio Campos.
Tweetalige uitgave Nederlandse tekst tegenover de Spaanse vertaling;

Mexico: El Tucán de Virginia. -413p.

Afmetingen: 21.50 x 14.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Reeks: Colección Bifidos

2020 In zee. / Mar adentro. (gedichten naar schilderijen van Solange Abbiati)

Oorspronkelijke auteurs: STEFAAN VAN DEN BREMT
Met 41 schilderijtjes van Abbiati met telkens op de linkerpagina de acrylverfschilderij van Abbiati – op de rechterkant het gedicht in het Nederlands met vertaling van de auteur in het Spaans.

Leuven: Uitgeverij P.  -87p.

Afmetingen: 24 x 17.10 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gezet in Elegant Garamond.
Gedrukt op Arctic three volume door BestInGraphics, Vosselaar

2022 Canciones de Hadewych de Amberes / Liederen.

Oorspronkelijke auteur: HADEWYCH
Oorspronkelijke titel: Liederen
Vertaling van 45 liederen naar het Spaans door Stefaan van den Bremt in samenwerking met Victoria Cirlot
Uitgave, inleiding en commentaren van Veerle Fraeters en Frank Willaert en een epiloog van Blanca Garí
Op het voorplpat: Valenciennes BM, ms 10 f. 113
Grafisch ontwerp: Gloria Gauger

Madrid: Ediciones Siruela. 304p.

Afmetingen: 24 x 16
Reeks: El Árbol del Paraíso

III. VERTALINGEN NAAR HET FRANS

1995 Toast. Poèmes traduits du néerlandais.

Oorspronkelijke auteur: STEFAAN VAN DEN BREMT.
Vertalers: Jacques De Decker, Marcel Hennart & Stefaan van den Bremt.

Marseille: Editions Autres Temps. -107p.
2002 Racines d’un nuage.

Oorspronkelijke auteur: STEFAAN VAN DEN BREMT
Oorspronkelijke titel: Keuze uit de gedichten.
Vertaald door Stefaan van den Berg.
Met een coverillustratie van Solange Abbiati
Tweetalige uitgave Nederlandse tekst tegenover de Franse vertaling;

Bordeaux: Le Castor Astral.   -151p.

Afmetingen: 19 x 12 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Collection “Escales du Nord”.

2006 Temps et Lieux. Choix de poèmes.

Oorspronkelijke auteur: STEFAAN VAN DEN BREMT
Oorspronkelijke titels: Keuze uit de gedichten
Vertaald door de auteur in samenwerking met Frans De Haas.
De coverillustratie is van Solange Abbiati
Tweetalige uitgave Nederlandse tekst tegenover de Franse vertaling.

Gardonne:Editions Fédérop. -133p.

Afmetingen: 21 x 15 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Collection Paul Fromant. Vol 39
Oplage 500 exemplaren

2010 ‘Vogeltekens’/ ‘Augures’. (bibliofiele bundel)

Oorspronkelijke auteur: STEFAAN VAN DEN BREMT
Tweetalige editie Nederlands/Frans van 30 kwatrijnen bij 30 miniaturen van Solange Abbiati.
Vertaling door Stefaan van den Bremt.

Libourne: La part des Anges. -66p.

Afmetingen : 16.50 x 11 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)

STEFAAN VAN DEN BREMT IN VERTALING

DUITS

2011: Stem uit het Laagland = Stimme aus dem tiefen Land. Eine thematische Auswahl aus den Gedichten (1968-2002) Vertaald uit het Nederlands door Maria Csollány. Omslag: Solange Abiati. Uitgever: Rimbach: Verlag Im Wald. Poëzie, paperback. Een keuze uit het werk. Met een inleiding van Richard Pietraß. -196p.

           

1986:  Tuchbedekter Augenblick. Vertaald uit het Nederlands door Maria Csollány, Renate Birkenhauer. Uitgever: Straelen: Straelener Manuskripte. Poëzie, Een keuze uit het werk. Nederlandse en Duitse tekst. 12 p
Uitgegeven op krantenformaat en krantenpapier.

    

FRANS

1995:  Toast. Poèmes Vertaald uit het Nederlands door Jacques de Decker, Stefaan van den Bremt, Marcel Hennart. Marseille: Autres Temps. (Temps poétique). Poëzie, paperback. Vert. van een keuze uit zijn poëzie tussen 1971-1995.

2002:  Racines d’un nuage. Vertaald uit het Nederlands door Stefaan van den Bremt. Bordeaux, Pantin, Paris: Le Castor Astral (Reeks: Escales du Nord). Poëzie, paperback. Vert. van Een keuze uit het werk. Nederlandse en Franse tekst.

2005:  Temps et lieux. Choix de poèmes (1999-2004) Vertaald uit het Nederlands door Frans de Haes, Stefaan van den Bremt. Gardonne: Fédérop. (Collection Paul Froment). Poëzie, paperback. Vert. van Een keuze uit het werk. Nederlandse en Franse tekst.

2010:  Vogeltekens = Augures. Vertaald uit het Nederlands door Stefaan van den Bremt. Libourne: La part des Anges. Poëzie, paperback. Nederlandse en Franse tekst. Gedichten bij miniaturen van Solange Abbiati.

2012: Éloge du superflu / Lof van het overbodige. Vertaald uit het Nederlands door André Doms. Uitgeverij Montreuil-sur-Mer : Éditions Henry ; Trois rivières (Québec) : Écrits des Forges,  -255p. Poëzie. Nederlandse en Franse tekst. Keuze van gedichten uit diverse bundels

SPAANS

1999:  El jardín de los cuatro vientos. Vertaald uit het Nederlands door Stefaan van den Bremt in samenwerking met Joaquin Silva. Uitgever: Barcelona: Ediciones del Bronce. (Cuadernos del Bronce; 52). Poëzie, Een keuze uit de poëzie tussen 1992 en 1999.

2005:  Palmo de tierra = Een mootje land. Vertaald uit het Nederlands door Stefaan van den Bremt, Marco Antonio Campos. Uitgever: México City: El Tucán de Virginia. Poëzie, paperback. Vert. van Een keuze uit gedichten geschreven tussen 1997 en 2004 oa Nachtmuziek over Ter Kameren; Eedverbond der ijdelen; Late idylle; Stemmen uit het laagland.  Voorwoord van Marco Antonio Campos. Nederlandse en Spaanse tekst.

2008:  Matando al héroe = Helden doden. Antología personal, 1976-2008 Vertaald uit het Nederlands door Stefaan van den Bremt, Marco Antonio Campos. Uitgever: México City: La Cabra Ediciones. -145p  (Colección Alforja; Serie Azor). Poëzie, paperback. Vert. van Een keuze uit het werk. Voorwoord Dirk de Geest. Nederlandse en Spaanse tekst.

2014: Enjambradera. Antología personal (1971-2009) Vertaald door Stefaan van den Bremt in samenwerking met Víctor Rodríguez Núñez Uitgever: Habana (Cuba): Union de Escritores y Artistas de Cuba. 166p. Keuze van 48 gedichten uit een twintigtal bundels. Nederlandse en Spaanse tekst.

2018: Elogios y Elegías = Van O en Wee. Antología personal (1971-2015) Vertaald. uit het Nederlands door Stefaan van den Bremt, Antiono dos Campos. Uitgever: Ciudad de México: Universo Literario (Colección Bífidos). Poëzie, paperback. Een keuze van gedichten uit diverse bundels. Nederlandse en Spaanse tekst. Voorwoord: André Doms.

2020: In zee.  Mar adentro  Gedichten naar schilderijen van Solange Abbiati vertaald uit het Nederlands door Stefaan van den Bremt. Uitgever: Leuven: Uitgeverij P.  -87p. Nederlandse en Spaanse tekst.