home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Van den Brande, Leopold M.

Maakt deel uit van:

Leopold Maria VAN DEN BRANDE

Mechelen, 2 november 1947

Dichter

BIOGRAFIE

02 november 1947: Geboren te Mechelen.

 • Studeerde  industriële elektronica.
 • Hij is een autodidact die probeerde te leven van zijn pen.

1967-1971: Hoofdredacteur van het literair tijdschrift Morgen.

 • In 1967 richtte hij het “Literair, kreatief, krities, polemies” tijdschrift Morgen op.
 • In de redactie zetelden o.a. Dirk Christiaens, Walter Claeys, Roger de Neef, Fred de Swert en Ignaas Veys.
 • In het tijdschrift, en zeker in de kritische stukken van Van den Brande zelf, werd op polemische wijze ten strijde getrokken tegen de stroming van de nieuw-realisten die toen opgang maakte in de Vlaamse poëzie: “De nieuw-realistiese dichters schakelen het denken uit omdat zij vertellen. Hun werk is eenvoudig en doeltreffend in al zijn onbenulligheid”. Tegenover die nieuw-realisten plaatste Van den Brande de neo-experimentelen (Wilfried Adams, Roger De Neef, Marcel Van Maele, Lucienne Stassaert, …).
 • In Morgen verscheen ook een themanummer gewijd aan het werk van Remy C. van Kerckhove met als gastredacteur Georges Wildemeersch.
 • In 1972 hield Morgen het na 31 nummers voor bekeken.
 • Wie het tijdschrift Morgen wil raadplegen: het Documentatiecentrum van het Poëziecentrum heeft de vrijwel volledige collectie in zijn archief.

Overigens publiceerde hij niet alleen gedichten in de voornaamste Nederlandstalige tijdschriften maar ook o.a. in Wallonië, Frankrijk, West-Duitsland, Engeland en Polen.

1982: Compagnon de route van Erik Spinoy en Dirk van Bastelaere, die in het eerste nummer van hun tijdschrift R.i.P. gedichten van hem opnamen. In het derde nummer schreef Van Bastelaere een essay over de poëzie van Van den Brande en Nolens.

 • In Al wie omziet situeerde Hugo Brems Van den Brande in de traditie van Arthur Rimbaud en het surrrealisme. Daar leek de visionaire dimensie van zijn poëzie beter bij aan te sluiten dan bij de mallarméaans geïnspireerde poëzie van de Impuls-dichters Wilfried Adams en Michel Bartosik.
 • Geert Buelens omschrijft Van den Brande niet onterecht als ‘de erfvijand van de nieuw-realistische poëzie’.

1986: Publiceert een ijzersterke dichtbundel: ‘De kooi van Faraday’.

Heeft na “De kooi van Faraday” niets meer gepubliceerd.

Van den Brande was (en is), op een bepaalde manier, en in bepaalde kringen, niet helemaal vrij van controverse. Een controverse die voornamelijk door de zich altoos miskend achtende auteur zelf – een bijna obsessief schrijver van open brieven aan tijdschrift- en krantenredacties – werd ontketend.

In Hotel New Flanders worden niet minder dan vijf gedichten van hem opgenomen.

December 2012: Is Leopold Van den Brande terug ?

Op de hartverwarmende website Leopold M. Van den Brande – Dichter staan inmiddels 3 nieuwe gedichten.  Die gedichten komen uit In alle stilte, het eerste deel van de ongepubliceerd trilogie De wijsheid van het water. Gedichten 1988 – 2010.

 • Op dezelfde website kunt U Leopold M. Van den Brande een gedicht zien en horen voorlezen op literaire living 2012.
 • Ook het liegend konijn 10de jaargang nr 2 van oktober 2012 bevat een tiental nieuwe gedichten van de dichter.

Wij kijken  met belangstelling uit naar wat komt, en hopen meer van hem te mogen lezen.

 

BEKRONINGEN

 • 1972: Provinciale Poëzieprijs Herentals voor Geschraagd geraamte
 • 1975: Poëzieprijs van Knokke-Heist voor Alchemie van de roos.
 • 1976: Poëzieprijs van de stad Halle voor Alchemie van de roos.
 • 1980: Herdenkingsprijs Basiel de Craene voor De nabijheid van spiegels
 • 1980: Prijs van de Vlaamse Poëziedagen
 • 1981: Jules Van Campenhoutprijs voor Poëzie voor De nabijheid van spiegels
 • 1981: Poëzieprijs van de stad Sint-Truiden
 • 1981: Prijs van de Vlaamse Club Brussel voor De kooi van Faraday
 • 1983: Gouden-Litera Onderscheiding
 • 1984: Koreander Poëzieprijs
 • 1984: Prijs van de stad Antwerpen voor De kooi van Faraday
 • 1985: Driejaarlijkse Hugues C. Pernathprijs voor Poëzie voor De kooi van Faraday
 • 1986: Poëzieprijs stad Izegem voor De kooi van Faraday
 • 1986: Guido Gezelleprijs voor De kooi van Faraday

SMAAKMAKER

Het gedicht zwijgt
Uit: De Kooi van Faraday, 1986

Het gedicht zwijgt tot iemand het leest.
dan gaan in zijn ogen de woorden open
en spreken, krijgt in haar klank elke letter
haar lichaam weer in de mond genomen en beiden, die elkaar tot leven praten,
in elkaar zichzelf zoeken, van symbool
tot symptoom, de pijn te voelen. verklaard
te zijn en te betekenen, lang voordienlang voor alle schrijven. alle zwijgen.
legende van mijn hand zoals ze mij heeft
geschreven, dat wij ooit zijn geboren,
niet uit deze taal, maar uit vreemde moedersonmondig uit hun starre zwijgen te voorschijn
te komen.  niet te willen sterven en toch
dood te gaan.  geen woord, geen mens legt
op deze angst dit zwijgen, dat alleen in de diepste bladspiegel even, in het
gelaat van de lezer, het gedicht dood is
tot het weer wordt gelezen.

 

Als er niets meer is
Uit: De kooi van Faraday, 1986,p. 64

Als er niets meer is is er toch
nog de hand die schrijft dat er
niets meer is is er toch noghet woord dat zegt dat er niets
meer is is er toch nog de leegte
van het papier die schreeuwtdat er niets meer is is er toch
nog de dood om er niet meer te
zijn is er toch nog altijd datene woord, dat over alles heen
in het niets geschreven staat.

De man hij kwam van ver 1

Uit: Moulin rouge 1971

die kwam met de razende maan kwam
van ver uit de nacht in de gedaante
van een vrouw een laaiende toorts
geheven in de huid een man hij kwam
van ver en eindeloos ver werd de dag
neergelegd als een lijkwade over de nacht
 
een vrouw kijkt achterom en draagt
het masker van zout en liggend
op de pijnbank in het riet draagt
gedegen de fluwelen nacht de degen
in haar huid
 
Een oor ligt te luisteren in het
landschap van Van Gogh een heksenjager
op één been ratelt als een gekke belleman
door de vallei van de maas en mager
staat een man naakt in flessengroen geraamte
eenzaam te schreien in de spiegels
in de 900 kamers van Parijs
 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • Na de chronologisch overzicht volgt een overzicht alfabetisch  op titel met vermelding van de datum van publicatie.

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique / Bruxelles
 • Universiteitsbibliotheek – Katholieke Universiteit Leuven
 • Universiteitsbibliotheek Gent
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

A.   Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1967 Hoog-tij. Gedichten 1965-1966. .(poëzie)

Met tekeningen van Gunther Gooris
Van den Brande Leopold 9 Mechelen : ” Morgen ” Bibliofiele Uitgaven.

Reeks: Morgen Bibliofiele Uitgave nr 1
Afmetingen: 27.60 x 21.60 (geniet)
Colofon: Van deze bundel verschenen slechts 100 eksemplaren genummerd van 1 tot 100 en genaamtekend door de auteurs. Dit is nummer …
1968 Met nauwelijks nog adem. (poëzie)

Bevat de cycli: Met nauwelijks nog adem; Monumenten neerhalen; De dode gedichten.
Van den Brande Leopold 7 Eigen beheer: Mechelen : R. Dodoensatraat, 31, 1968. -35p.

Afmetingen: 21.70 x 13.30 (gelijmd)
1968 Gedichten uit het woord, een ruïne. Liederen voor éénarmigen. (poëzie) Van den Brande Leopold 11 Blankenberge: Uitgeverij Saeftinge pvba. [8]p.

Reeks: Cahiers Jong Trefpunt (Tijdschrift voor jonge auteurs) jaargang 1 nr.2
Afmetingen: 21.60 x 12 (geniet)
1969 Een supersoniese mekaniese hot-dog ; Boodschap van bloed. (poëzie)

Bevat: Een supersoniese mekaniese hot-dog / Goswin, Rob & Boodschap van bloed / Van den Brande, Leopold M.
Van den Brande Leopold 2 Merchtem: Uitgeverij ” Noordzuid”. -22-23p.

Reeks: Noordzuid nr 3
Afmetingen: 20.50 x 13.50 (ingenaaid)
1969 Blues voor de guerilla: gedichten. (poëzie)

Maart 1976: Tweede druk bij uitgeverij Animal Farm Edities te Denderbelle.
20.40 x 14 (ingenaaid)
 
Van den Brande Leopold 10
Eindhoven: Omwenteling.

Reeks: Onze dichters en schrijvers nr 33
1969 Oefeningen na 60 : een representatieve bloemlezing van Vlaamse jongerenpoëzie.

Deze bloemlezing werd samengesteld door L.M. Van den Brande, Patricia Lasoen en Paul Desson

Mechelen: “Morgen”. -86p.
1970 In staat van ontbinding : gedichten, 1968-1969. (poëzie)

Bevat de cycli: Een zomer in het zwart gekleed; Lichamelijk; Een besneeuwde meeuw doden; Ontaarding.
Van den Brande Leopold 8 Mechelen: “Morgen” (r dodoensstraat). -64p.

Reeks: Morgen Uitgave nr 4
Afmetingen: 17.90 x 11.80 (ingenaaid – zachte kaft)
Offsetdruk VITA, Speelstraat 38, Zingem.
1971 Moulin Rouge : gedichten. (poëzie) Van den Brande Leopold 6 Brugge: Orion. Utrecht: Desclée De Brouwer. -41p.

Afmetingen: 19.40 x 13 (ingenaaid)
Colofon: Gedrukt op de persen van Drukkerij “De Windroos “ te Beernem in opdracht van Uitgeverij Orion – N.V. Desclée De Brouwer, Brugge-Utrecht.
1972 Moulin Rouge / Van den Brande, Leopold M. (poëzie)

Trad. du néerlandais par Henry Fagne.
Brussel: Henri Fagne.-44p.
1973 Geschraagd geraamte. (poëzie)

Bevat de cycli: Drie gedichten van liefde; Geschraagd geraamte; Een moordenaar in gewijde aarde gelegd; De trap van been en braaksel.
Kaftontwerp: Wim Geerts
Foto achterplat: Dirk Gooris

 

Van den Brande Leopold 5 Brussel: Henri Fagne. -50p.

Reeks: Ruimten, Tussenruimten
Afmetingen: 19.10 x 11.80 (ingenaaid)
Colofon: Van ‘Geschraagd geraamte’ werden 10 exemplaren op oud Hollands papier Van Gelder Zonen, genummerd van 1 tot 10 gedrukt
1976 Alchemie van de roos. (poëzie)

Bevat de cycli: Alchemie van de roos; de kleuren van de nacht.
Kaftontwerp; Dirk Gooris naar een idee van de auteur
Foto achterkaft: Dirk Gooris

 

Van den Brande Leopold 1 Denderbelle: Animal Farm/ostentatief. -45p.

Afmetingen: 20.40 x 14 (ingenaaid – zachte kaft)
Colofon: Deze bundel bevat de gedichten geschreven tussen Maart 1973 en November 1975, vermeerderd met de drie eerste gedichten uit de vorige bundel, ontstaan in de periode November 1972 – Februari 1973, welke met de latere een thematisch geheel vormen.
Voor het hier opgenomen gedicht ‘In Memoriam voor Bart’ ontving de auteur in 1975 de Poëzieprijs van Knokke-Heist.
1981 De nabijheid van spiegels : gedichten 1976-1980. (poëzie)

Bevat de cycli: De nabijheid van spiegels; Jaren, nadat ik jaar na jaar; Het werkwoord vader.
Foto achterplat: Dirk Gooris
Grafische vormgeving: Julien Vangansbeke
Van den Brande Leopold 4 Gent: Yang. -48p.

Reeks: Yang poëziereeks. Nr 92
Afmetingen: 20 x 11.60 (ingenaaid)

 

1986 De kooi van Faraday. Gedichten 1981-1985. (poëzie)

Bevat de cycli: De handelingen van de moeders; Het aanraken van dromen; Legende van mijn hand; Spraakkunst van het zwijgen; Winterland; Wat ginder is.
Foto achterplat: Dirk Gooris
Omslag: Luc Van Hoeylandt
Grafische vormgeving: Julien Vangansbeke
Van den Brande Leopold 3 Gent: Yang. -64p.

Reeks: Yang poëziereeks
Afmetingen: 20 x 11.70 (ingenaaid)
Druk: Vita Zingem.

 

 

B.   Alfabetisch op titel

 • Alchemie van de Roos (1976)
 • Blues voor de Guerilla (1969)
 • Boodschap van Bloed (1969 met Rob Goswin)
 • De kooi van Farraday (1986)
 • De nabijheid van Spiegels (1980)
 • Het Woord een Ruïne (1968)
 • Hoog-tij (1967)
 • In staat van ontbinding (1970)
 • Geschraagd Geraamte (1973)
 • Met nauwelijks nog adem (1968)
 • Moulin Rouge (1971), “Moulin-Rouge” (Franse vert. H. Fagnes)