home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Van den Weghe, Jan

Maakt deel uit van:

Jan VAN DEN WEGHE

Halle (Brabant), 29 april 1920 – Attenhove, 26 maart 1988

Dichter, romanschrijver, koloniaal ambtenaar

Zijn publicaties zijn vrij talrijk: vier dichtbundels, vier verhalenbundels, elf romans, naast veel essayistisch werk in tijdschriften. Veel ook is nog niet gepubliceerd o.m. niet minder dan 14 toneelwerken.
Oprichter van “Argus” en “De Meridiaan”.
Redactielid van “Argus”, “Arsenaal”, ” De Meridiaan”, “Diogenes” en “Heibel”.
Hoofdredacteur van “Argus”.

Pseudoniemen: Jan de Brugghenaere, Jan van Crusweghen,  Jan van Elfen, Hans Ranke

BIOGRAFIE

29 april 1920: Geboren als Jan, Albert, Victor Jozef Van de Weghe te Halle (Brabant). Zijn werken verschenen echter onder de naam Jan van den Weghe

 • Medard-Jules Van den Weghe, vader van de schrijver, heeft in februari 1938 als schepen van onderwijs van Halle niet met zijn christen meerderheid meegestemd in een motie om de straatnaamborden weer tweetalig te maken. Hij is ze na installatie zelfs gaan overschilderen.

LITERAIR TALENT ZOEKT WEG VIA POËZIE EN THEATER

1940-1945

Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog is Jan Van den Weghe wachtmeester bij het eerste regiment van de Gidsen.

Na zijn demobilisatie in juni 1940 gaat hij aan de slag als bediende bij de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid.

1943: Wordt bediende van de dienst bevolking in het stadhuis van Halle. In november 1943 neemt hij echter ontslag en duikt onder om te ontsnappen aan de verplichte arbeidsdienst in Duitsland.

Dat is wel raar want tijdens de tweede wereldoorlog publiceerde Van den Weghe een handsvol gedichten en recensies in het invloedrijke weekblad Volk en Kultuur en in het literaire tijdschrift Westland. Hij blijft dit doen onder eigen naam tot in de zomer van 1944.

Beide bladen wilden Vlaanderen dienen, waren opgericht na de Duitse bezetting en geven een goed beeld van de culturele collaboratie.

Van den weghes toenmalige gedichten getuigen van een volksverbonden poëtica, zijn recensies verraden zijn extreem nationaalsocialistische voorkeuren. Enige antisemitische inslag was hem niet vreemd.

Van den Weghe heeft nooit op dit bescheiden oorlogsverleden enige commentaar gegeven, zelfs niet in zijn autobiografische romancyclus Anker en zon (1984-1986).

Schreef in deze periode eveneens een tweetal poëziebundels: Salto Mortale (1943) en De toren van Babel (1944).

Op het vlak van theater verschijnt: Theophilus. Tragedie in vijf bedrijven.(1944)

1945: Vlak na de bevrijding engageert Van den Weghe zich onbezoldigd als acteur en auteur bij het Schooljeugdtheater van Savenberg.

In deze periode publiceert hij in diverse tijdschriften gedichten onder allerlei pseudoniemen: als Jan de Brugghenaere in De Faun (1945) en Arsenaal. Tijdschrift voor Letterkunde (1945-1946-1947), als Jan van Crusweghen in Arsenaal (1946), als Jan van Elfen in Arsenaal (1946), als Hans Ranke in Golfslag (1946).

1947: Treedt in dienst als redacteur bij de krant De Standaard. Louis de Lentdecker vermeldt hem in zijn mémoires als een fijne collega.

1951: Was betrokken bij oprichting en de redactie van het tijdschrift tijdschrift De Meridiaan : tweemaandelijks tijdschrift voor kunst en letteren, een niet onbelangrijk tijdschrift gesticht door Clara en Gentil Haesaert. Het tijdschrift, waar hij naast Clara Haesaert, Hugo Walschap, en Maurice Wyckaert in de redactie zat, zou zes jaargangen tellen ( jrg. 1, nr. 1 (mei-juni 1951)-jrg. 6, nr. 3-4 (april 1960).

 • De Meridiaan stelde geen programma voorop. Iedere talentvolle jongere die iets te zeggen had, hoe, wat en waarom dan ook kreeg daartoe de kans. Het wilde een tijdschrift zijn voor literatuur en voor plastische kunsten.

KOLONIAAL AMBTENAAR

Op 22 december 1952 stapt Jan Van den Weghe te Melsbroek op een vliegtuig dat hem naar Leopoldstad brengt.

 • Van den Weghe is in mei 1952 gescheiden van zijn eerste vrouw en begint aan een emotioneel avontuur. Zijn nieuwe liefde, die hij naar Congo is gevolgd, pleegt in 1965 zelfmoord. Hij hertrouwt in hetzelfde jaar, scheidt in 1981 en treedt enkele maanden later opnieuw in het huwelijk met zijn eerste echtgenote, die hem tot het sterfbed bijstaat.

1952-1960: Verblijf als koloniaal ambtenaar – conseiller pédagogique – in voormalig Belgisch Kongo. Hij was er was werkzaam in het onderwijs.

1952: Meteen na zijn aankomst neemt hij de leiding van de eerste Nederlandstalige boekhandel in Leopoldstad: ‘Boekhandel Flandria’.

Begin 1954 richtte hij te Elisabethstad in Belgisch Congo het onafhankelijke weekblad “Standpunten” op, dat overkop gaat in het najaar van hetzelfde jaar wegens wegvallende reclame-inkomsten.

 • Van den Weghe trof in Belgisch Congo een uitgesproken Vlaamsgezind circuit aan. Rond het tijdschrift ‘Band’ en de ‘Vlaamse Vriendenkring’, dat zowel in Congo als in de protectoraatsgebieden Ruanda en Urundi invloed had, bevonden zich tal van Vlamingen die hardop droomden van een nieuwe Vlaamse culturele ruimte, een Vlaams-midden Afrika met eigen cultuur en literatuur.
 • De voorzichtige politiek van Band zinde Van den Weghe niet. Hij achtte de tijd rijp voor forsere stellingen en richtte daarom het tijdschrift ‘Standpunten’ op, dat aanvankelijk de medewerking van heel wat Vlaamse schrijvers kreeg.
 • Jan Van den Weghes onafhankelijke Standpunten kwam vrij vlug in aanvaring met de koloniale spreekbuis van het zeer machtige Algemeen ChristelijkeVakverbond (ACV), het tijdschrift De Week van Belgisch Kongo. Het was overigens de ACV-drukkerij in Leopoldstad die zowel productie als de reclameregie van beide tijdschriften verzorgde.

Januari 1956: De failliete journalist kreeg een tijdelijke betrekking aan het Koninklijk Atheneum van Usumbura. Jan Van den Weghe was alweer een illusie armer.

1960: Bij de machtsoverdracht, keert hij terug naar België en wordt docent aan het Hasselts Hoger Pedagogisch Instituut.

TERUG IN BELGIË:  SCHRIJVER VAN ROMANS, WAARVAN ER EEN AANTAL DE KOLONIALE PROBLEMATIEK BEHANDELEN.

1963: Debuteert met de koloniale roman En elke dag rees weer de zon.

 • Wordt in 1965 door Melle Orellou vertaald in het Frans onder de titel Chaque jour se levait le soleil.

1964: In Offerhonden van stro – zijn tweede roman- ontrafelt  Jan van de Weghe  psychologisch de groeiende genegenheid tussen de Franse plantageopzichter Marcel en de inlandse verpleegster Maria. Via flashbacks, droomfragmenten en gebruik te maken van innerlijke monoloog, laat hij ons een verhouding meebeleven die ‘iets teders, iets oneindig liefs, iets uiterst broos’ (p. 104) heeft. Maar die betovering van het ‘horen, voelen, fluisteren, lispelen, strelen, beven’ (p. 104, p. 185) blijkt ook  een ondergrond van onzekerheid te hebben.

Uit: Ons Erfdeel. Jaargang 29. Stichting Ons Erfdeel, Rekkem / Raamsdonksveer 1986 Een kwarteeuw Afrika-literatuur in Vlaanderen (1960-1985) Julien Vermeulen Ons Erfdeel. Jaargang 29 • dbnl

1972:  De experimentele roman Djiki-djiki – tevens zijn laatste koloniale roman – beschrijft de sluipende aftakeling van de koloniale orde.

 • Een reeks krantenberichten, verkiezingspamfletten, uittreksels uit boeken over Congo, brieven, dialogen, flash-backs en uittreksels uit dagboeken, toont ons het klimaat van de jaren 1959-1960, de omgeving waarin een man en een vrouw hun moeilijke verhouding proberen uit te bouwen. Wanneer de Congolese onafhankelijkheid een realiteit is geworden, sluiten ze in paniek aan bij de grote uittocht, maar voor de grens bereikt wordt, komt de vrouw om in een vuurgevecht. Woorden als ‘haveloos, verwilderd, doodsbang, verdoofd, versteend, zinloos, versuft, weerloos’ (p. 389, p. 390, p. 403) creëren de stemming waarin de man Afrika verlaat.

Uit: Ons Erfdeel. Jaargang 29. Stichting Ons Erfdeel, Rekkem / Raamsdonksveer 1986 Een kwarteeuw Afrika-literatuur in Vlaanderen (1960-1985) Julien Vermeulen Ons Erfdeel. Jaargang 29 • dbnl

Echte literaire erkenning bleef uit, maar hij was niet te stoppen.

Tijdens de jaren zeventig werd hij redacteur van het tijdschrift Heibel.

1978: Samen met Roger Vanbrabant richt hij een nieuw literair tijdschrift op: ‘Argus. Tweemaandelijks literair tijdschrift voor België en Nederland’.

Hoofdredactie: Jan van den Weghe, Ton Luiting
Secretaris-penningmeester: Roger Vanbrabant
Redactie: Pieter Aerts, Paul Haimon, Jan Kooistra, Gie Luyten, André Philippaerts, Willem M. Roggeman, W.A. Sinninghe Damsté, Lisetta Stembor, Maurice Trippas, Julia Tulkens, Roger Vanbrabant, Eugène van Itterbeek
Redactiesecretariaat België: Argus, Hasseltsesteenweg 73, 3800 Sint-Truiden
Redactiesecretariaat Nederland: Argus, J.H. Meijerstraat 23, 1214 NG Hilversum

1979: Verhuist naar Sint-Truiden.

Midden jaren tachtig verzeilde hij in de redactie van Diogenes.

November 1987: Afscheidsvers

Ik droomde veel, maar zie hoe vaak ik faalde.
Er komt opeens een eind aan al mijn zoeken
en wat ik zocht staat daar in al mijn boeken

26 maart 1988: Overlijden te Attenhove

Addendum: Op dit kaartje van voormalig Belgisch Congo waarop is aangegeven in welke regio verschillende schrijvers – waaronder Jan van de Weghe – actief waren. Het kaartje is van de hand van Julien Vermeulen en werd gepubliceerd in het themanummer van het Tweemaandelijkse Tijdschrift Vlaanderen nr 225 jg. 38 (1989) nr 2.

Voor vergroting en helderheid => klik op het kaartje !

MEER OVER JAN VAN DEN WEGHE

 • Gert Brichau. “Jan Van Den Weghe: agnosticus voor het leven”. In: Hallensia, 11, 2, april-juni 1989, 19-26;
 • Raymond Clement. “Jan Van den Weghe, kreatie door aliënatie, niet door Halle,… alhoewel?!” In: Hallensia, 10, 4, oktober-december 1988, 2-16:
 • Roger Vanbrabant. “Tussen de regels”. In: Dietsche Warande en Belfort, 72, 7, 552-554;
 • Rik Wouters. ““Zij hoeven niet te weten, hoe ik treur. / Alleen in mijn gedichten bloedt de wonde.” Of Hoe Jan van den Weghe levensproblemen en ellende van zich afschrijft”. In: Hallensia, 6, 4, oktober-december 1984, 19-26.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Website

Referenties

 • Harold Polis, Jan van den Weghe (1920-1988). In: Zacht Lawijd nummer 3, mei 2002, pp. 47-57

BEKRONINGEN

 • 1947: Prijs van De Gids” voor het verhaal Narkissos
 • 1950: Prijs van Brabant voor Poëzie , eerste prijs, voor de niet uitgegeven dichtbundel Het vat der Danaïden.
 • 1950: Prijs van de provincie Limburg voor Poëzie, tweede prijs, voor de niet uitgegeven dichtbundel Het vat der Danaïden.
  • Het vat der Danaïden” uit 1962 bevat verzen uit het bekroonde werk. (…) Er werden andere gedichten aan toegevoegd.

 SMAAKMAKER

SALDO

Al die jaren heb ik in mijn rol geloofd. Ik ben er gewoon in opgegaan. Ik heb me met mijn rol geïdentificeerd. Ik was de directeur, niet alleen op school, meer thuis, op straat, in de kerk, in de winkels, tijdens de jaarlijkse vakantie aan zee, in mijn wagen achter het stuur, in de badkamer, in het echtelijk bed. In het begin viel dat niet altijd mee. Je moet je voortdurend beheersen. Er komt wel wat bij te pas. Je hebt je een beeld gevormd van de ideale directeur en je streeft naar volmaakte congruentie tussen dat beeld en jezelf. De ideale directeur. Competent, stipt, bedachtzaam, wilskrachtig, vasthoudend, begeesterend, sociaal voelend, rechtvaardig, onkreukbaar, minzaam, onverstoorbaar, met gevoel voor humor en een verbazingwekkende werkkracht. De perfectie is niet van deze wereld, maar ik heb het een heel eind geschopt op de moeilijke weg van de zelfvorming.

Uit: Werk van nu, 1965.

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

Na het chronologisch overzicht volgt een beknopt overzicht van het van het werk van Jan van den Weghe: Poëzie – Proza – Vertaalde roman – Toneel. De rubriek ‘Ander werk’ groepeert de onuitgegeven toneelstukken, het werk voor radio en televisie en enkele essays.

Tot slot geven we enkele referenties van artikels gepubliceerd in de tijdschriften Volk en Kultuur, Westland en Argus.

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij:

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1943 Salto Mortale. (dichtbundel)

Onder de naam Jan VANDENWEGHE.
Bevat: De dwaze ballade der malkontenten (pp 5-14);  de zeven hoofdzonden (pp 15-29).
‘De zeven hoofdzonden’ is een omgewerkte versie van het door Teirlinck geprezen gedicht .
Halle: Uitgeverij Hallensia. -30p.

Afmetingen: 21 x 13.30 (geniet – zachte kaft)
Colofon; Gedrukt ten jare 1943 den 25 september door de drukkerij Oct. Van den Broeck Lange Steenweg, 65, Halle. De omslagteekening werd verzorgd door Fiel Van Hoof. Van deze uitgave verschenen 250 exemplaren waarvan de eerste 10 genummerd van 1 tot 10 en buiten handel.
P.C. 5169  – [met blauwe stempel] P.A. 7560

1944 De toren van Babel. (dichtbundel)

Onder de naam Jan VAN DEN WEGHE

Brussel: Uitgeverij Steenlandt. -15p.

Reeks: De Bladen voor de Poëzie, jg. 8, nr. 5, 1944.
Afmetingen: 21.30 x 13.50 (geniet – zachte kaft)
1944 Theophilus. Tragedie in vijf bedrijven (toneel).

Verlucht met vijf houtsneden van Luc de Jaegher
Antwerpen: Die Poorte. -130p.
1954 Naar Oostland willen wij rijden… : gedichten / [inleiding: Joz. Droogmans] ; [Pieter-G. Buckinx, Jan Van den Weghe, René Gysen, e.a.].

Bevat de bekroonde 15 gedichten uit de Poezieprijsvraag “Limburg”
Hasselt: Heideland. -41 + [III]p.
1962 Het vat der Danaïden. (dichtbundel)

Bevat de cycli: Parade; Geschreven in het zand; Novum organum;
Recital Brussel: Justus Lipsius. -78p.

Afmetingen: 24 x 15.60 (ingenaaid – zachte kaft)
Het vat der Danaiden was oorspronkelijk de titel van een, lijvige dichtbundel, die in 1950 bekroond werd met de Prijs van Brabant voor de Poëzie. Hij werd nooit gepubliceerd.
Onder dezelfde titel verschijnt thans een bundel, waarin verzen uit het bekroonde werk werden opgenomen. Er werden andere gedichten aan toegevoegd.

 

1963 En elke dag rees weer de zon. (koloniale roman) Brussel/Den Haag: Uitgeverij A. Manteau. -271p.

Afmetingen: 20.50 x 12.75 (gebonden – stofomslag)
1964 Offerhonden van stro. (koloniale roman) Brussel/Den Haag: Uitgeverij A. Manteau. -197p.

Afmetingen: 20.50 x 12.75 ( gebonden- harde linnen  kaft – stofomslag)
1965 Chaque jour se levait le soleil.

Oorspronkelijke titel : En elke dag rees weer de zon (1963)
Vertaald door Melle Orellou
Parijs : Presse de la Cité. -270p.
1965 Kinderen van Kongo. (verhalen)

Omslagontwerp: Stefan Mesker
Bevat: De inlandse schoolmeester (pp 5-85), De dood van Jeremia (pp 86-133) en De halve blanke (pp 134-143)
1973 – 1976²: Het verhaal ‘De dood van Jeremia’ werd apart uitgegeven in de reeks ‘Moderne Nederlandse Auteurs’, een schooluitgave met tekstuitgave, vragen en opdrachten, uitgegeven door Uitgeverij De Sikkel, Antwerpen.
Van den Weghe 10 Brussel/Den Haag: Uitgeverij A. Manteau. -143p.

Reeks: Marnixpockets MP 31
Afmetingen: 18 x 10.75 (pocket)
1967 Een korrel zand. (novelle)

Omslagontwerp: Stefan Mesker
Brussel/Den Haag: Uitgeverij A. Manteau. -131p.

Reeks: Marnixpockets MP 47
Afmetingen: 18 x 10.75 (pocket)
Druk: Geuze Dordt
1968 Het huis boven de melkweg. (roman)

Lay-out: Paul Vanden Dorpe
Omslag: Wilfried Smets
 Van den Weghe 13 Leuven: Boekengilde De Clauwaert v.z.w. -228p.

Reeks: 1ste boek van uitgavenplan 1968/69
Afmetingen: 19.75 x 12.75 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van de Kerchove N.V., St.-Niklaas
1970 De leeuwekuil. (Albumbladen 1940-1945)

Bandontwerp: Hélène Riedel
van-den-weghe-11 Sint Andries: Verbeke-Loys (voor België). / Oostburg: W.J. Pieters (voor Nederland). -388p.

Reeks: Miniboek 16 MB16
Afmetingen: 16.50 x 10.50 (gebrocheerd – kartonnen kaft)
1970 De ontmoeting in El Dorado. (roman)

Omslagontwerp: Mark Leytens
Antwerpen/Utrecht: Standaard Uitgeverij. -144p.

Reeks: Standaard Literatuur Vandaag
Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid)
1971 Moord in het viermeisjeshuis. (misdaadroman)

Typografie: Gerard van Kalmthout
Cover: Vincent van der Linden
 Van den Weghe 9 Utrecht / Antwerpen: Brito Editie. -213p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Snoeck-Ducaju & Zoon N.V., Gent
1972 Djiki-djiki (koloniale roman)

Omslag: Joris Lombaerts
Brecht/Antwerpen : Uitgeverij De Roerdomp. -405p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (gebonden in harde linnen kaft – stofomslag)
1973 Liefde en avontuur in Midden-Afrika. (omnibus)

Bevat: Offerhonden van stro. (2de druk – pp 5-185). En elke dag rees weer de zon. (2de druk – pp 187-440).
F
oto omslag: Marc Sleen.

Antwerpen: Standaard Uitgeverij. -440p.

Afmetingen: 20.75 x 13 (gebonden – harde kartonnen kaft met
1973 Boven en rond de evenaar. (verhalen)

Omslag: Joris Lombaerts
Bevat: Een graf in de lucht (pp 9-74); Zo zuiver als een oog (pp 75-80);  De vlieg (pp 83-109); De dood in Spanje (pp 110-122);Vreemd avontuur (pp 123-150); Twee doden aan boord (pp 151-179);  De duivel in het horloge (pp 180-192); De blauwe papegaai (pp 193-198).
Brecht/Antwerpen : Uitgeverij De Roerdomp. -198p.

Afmetingen: 21 x 13.25 (ingenaaid)
1973 De dood van Jeremia. (verhaal)

1ste afz. druk. Verscheen eerder in ‘Kinderen uit Kongo’ (1965)
Afzonderlijk boekje werkbladen
Omslag: Daniël Dewaele.
1976: 2de druk ibidem
 Van den Weghe 15 Antwerpen: Uitgeverij De Sikkel. 43p.

Reeks: Moderne Nederlandse Auteurs.
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (ingenaaid – zachte kaft)
1975 Saldo. (roman)

Omslag: Achilles Cools
Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -167p.

Afmetingen: 20.75 x 13.50 (ingenaaid)
1977 Een wilgegroen opeltje. (roman)  Van den Weghe 12 Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -189p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid – zachte kaft)
1977 Tussen de regels. (poëzie – bloemlezing)

Gedichten uit de bundels: Salto mortale; De toren van Babel; Het vat der Danaïden; De witte en de rode sneeuw; Persephone; Logos spermatikos; Vijftig saldogedichten.
Hasselt: Uitgeverij Heideland-Orbis N.V. -76p.

Reeks: Poëtisch erfdeel der Nederlanden nr 98
Afmetingen: 18 x 10.80 (pocket)
1979 Operatie Noach. Is Hitler dood ? (roman) Brecht/Antwerpen : Uitgeverij De Roerdomp. -266p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1980 De vlieg en andere verhalen (verhalen)

Omslagontwerp: Mieke Nimmegeers
Afzonderlijk boekje vragen en opdrachten
Antwerpen: Uitgeverij De Sikkel. -95p.

Reeks: Moderne Nederlandse Auteurs
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (ingenaaid  – zachte kaft)
1980 Oogappel uit Sodom. Dertig sonnetten. (poëzie) Beveren: Orion-Colibrant. -36p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde in opdracht van N.V. Orbis en Orion, Beveren-Antwerpen

 

1984 Het kristallen paleis – Anker en Zon (roman) Van den Weghe 8 Zele: S.V. Reinaert Uitgaven. -300p.

Afmetingen: 21 x 13.75 (gelijmd)
Distributie: N.V. Het Volk, Gent
1986 De Furiën – Anker en Zon (roman)

Omslagontwerp: Peter De Greef
Lier: NIOBA Uitgevers (Van Cauwenberghstraat 17, 2500 Lier). Almere: Uitgeverij Tor. (De Steiger 162, 1351 AR Almere). -265p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gelijmd)

 

BEKNOPT BIBLIOGRAFISCH OVERZICHT PER GENRE

POËZIE

 • Salto mortale, Hallensia, Halle, 1943;
 • De toren van Babel, De Bladen voor de Poëzie, Brussel, 1944;
 • Het vat der Danaïden, Justus Lipsius, Brussel, 1962;
 • Tussen de regels, Heideland-Orbis, Hasselt, 1977;
 • Oogappel uit Sodom, Orbis en Orion, Beveren, 1980.

 

PROZA

 • En elke dag rees weer de zon. (koloniale roman) – 1963
 • Offerhonden van stro. (koloniale roman) – 1964
 • Kinderen van Kongo. (verhalen) – 1965
 • Een korrel zand. (verhalen) – 1966
 • Het huis boven de melkweg (roman) – 1967
 • De leeuwekuil, Verbeke-Leys, Brugge, 1968;
 • De ontmoeting in Eldorado, De Standaard, Antwerpen, 1970;
 • Moord in het viermeisjeshuis. (misdaadroman) – 1971
 • Djiki-djiki (koloniale roman) – 1972
 • Boven en onder de evenaar. (verhalen) – 1973
 • Liefde en avontuur in Midden-Afrika (omnibus – koloniale romans) – 1973 Bevat: Offerhonden van stro en En elke dag rees weer de zon;
 • De dood van Jeremia. (verhaal) – 1973
 • Saldo. (roman) – 1975
 • Een wilgegroen Opeltje. (roman) – 1977
 • Operatie Noach. (thriller) – 1979
 • De vlieg en andere verhalen. (verhalen) – 1980
 • Het kristallen paleis. (roman) – 1984
 • De furiën. (roman) – 1986.

“Het kristallen paleis” en “De furiën” zouden deel uitmaken van het vierdelige “Anker en zon” dat er door het overlijden van de schrijver nooit gekomen is.

VERTAALDE ROMAN

 • Chaque jour se levait le soleil, Presse de la Cité, Parijs, 1965.

TONEEL

 • Theophilus, Tragedie in vijf bedrijven. – 1944

ANDERE WERKEN

 • 16 niet in boekvorm gepubliceerde toneelstukken, o.m.: Elonka, De twee broeders, Het Spook heeft geen succes, De onrechtvaardige rechters, Ik ben niet van hier, Zet haar niet op een altaar, Mary Stuart, Kalulu, De mulat, Het geluk is overal, Payerwater (moderne transcriptie van een oude klucht), De aardse symfonie (wel duizendmaal opgevoerd in Vlaanderen), De weg naar Lete, De man van Kapernaüm (Judas).
 • Luisterspelen: Een boot legt aan, De Bungalow, De Vlieg.
 • In opdracht van de B.R.T.:
  •  ‘Wie heeft Jessie Davis vermoord?’ (radio-feulleton in 22 delen).
  • ‘Al moesten de kraaien het uitbrengen’ (radio-feulleton in 34 delen).
 • Essays en wetenschappelijke publicaties, o.m.:
 • Doodsgedachte en zelfmoord in de literatuur
 • De fenomenologische psychologie en haar wijsgerig-antropologische achtergrond
 • Aspekten van het kreatief proces
 • Literair Bestiarium
 • Over het antisemitisme
 • Beeldende taal in het moedertaalonderwijs
 • Over het verschijnsel literatuur
 • J. Van den Weghe vertaalde voor de B.R.T. ook een twintigtal luisterspelen.
 • Werk van hem werd vertaald in het Frans, Engels, Duits en Grieks.

In tijdschriften

1942 Een bundel strijdgezangen. (recensie)

Recensie van de bundel ‘Zangen voor mijn land’ (steenlandt, 1942) van Blanka Gijselen
Westland I (1942-1943) pp. 743-746
1943 Een duo bij toeval. (recensie)

Bespreking van ‘Het boek van Mandineke’ van Johan de Maegt en ‘Boerenjongens’ van Rijkaard Lod. Bauer. Beide boeken verschenen in 1942 bij uitgeverij De lage Landen.
 Westland 2 (1943-1944) pp. 52
1944 Drie vertalingen uit het Duits. (recensie)

Bespreking van ‘De herberg: In de eeuwige liefde’ van Walter Vollmer, ‘Het schutwoud ‘van Joseph Georg Oberkofler en ‘De kleine koning ‘van J.H. Fehrs.

 Westland 2 (1943-1944) pp. 440
1951 Streng voorbehoud. (essay)

Antwoord op Jan Walravens, ‘Phenomenologie van de moderne poëzie’, in ‘Tijd en Mens 2 (1951) , pp. 295-320.
 Meridiaan I (1951), pp.18-29
1978 De crisis van de Westerse cultuur. Pleidooi voor realiteitszin en verantwoordelijkheidsbesef. (essay) Argus 1 (1978), p. 329-333, 424-429, en 521-529.