home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Van de Linde, Raf

Maakt deel uit van:

RAF VAN DE LINDE

Sleidinge, 18 april 1924

Pseudoniem van Raphaël van Hecke

Priester-missionaris in voormalig Belgisch Kongo, schrijver van koloniale romans en ander proza.

Onder de schuilnaam Raf Van de Linde schreef hij jeugdboeken, romans, novellen en verhalen, én een tweetal essays; als Nestor Delval publiceerde hij in 1966 bij het Davidsfonds het essay Schuld in Kongo?

Onder zijn echte naam schreef hij geen boeken, wel verhalen, artikelen en boekbesprekingen in diverse tijdschriften, zo o.m. in De Klaroen (Algemeen Orgaan voor Katholieke Actie bij Jongere Studenten), Hernieuwen, De Stem van Sint-Antonius, De Bode van de Heilige Franciscus van Assisië, Sint-Franciscus-Almanak, Sacerdos (Tijdschrift voor Pastoraal en Verkondiging) én in een aantal K.A.J.- en V.K.A.J.-maandbladen;

BIOGRAFIE

18 april 1924: Geboren in Evergem (Sleidinge) als Raphaël Van Hecke. oudste zoon van Camiel van Hecke (o1890-†1979) en Germana Janssens (o1897-†1980), die op de wijk Linde (vandaar Raf van Heckes latere schrijversnaam) een klein landbouwbedrijf uitbaatten.

1930-1935: Lager onderwijs op het Eeksken, een gehucht van Sleidinge en Lovendegem.

1935-1942: Middelbaar onderwijs in het Sint-Antoniuscollege te Lokeren en in het Heilig-Hartcollege te Heusden-Zolder (Grieks-Latijnse humaniora);

1942-1943: Volgt het noviciaat bij de Franciscanen te Tielt, onder de kloosternaam Jeroom O.F.M. (= Ordo Fratrum Minorum).

1943 tot 1950: Studeert filosofie, theologie en pastoraaltheologie in het Limburgse Rekem, in Sint-Truiden en in Turnhout;

1948: Publiceert een eerste roman De laatste oogst rond het priesterschap. In deze en vooral in zijn latere romans behandelt hij thema’s als het conflict tussen plicht en geweten, roeping en celibaat. Zijn meest openhartige roman in dit verband is Vaarwel aan Gertrude (1953).

1949: Wordt in Sint-Truiden onder de naam pater Jeroom van Hecke tot priester gewijd;

1950-1953: Studeert aan de Leuvense universiteit politieke en sociale wetenschappen én journalistiek.

 • Zijn (licentie)verhandelingen handelen over het oeuvre van Stijn Streuvels als sociaal document en de bladen Raak en Straal respectievelijk o.l.v. prof. dr. Pierre de Bie en prof. dr. Nabor Devolder.

1953-1956: Rector (= directeur) van het Heilig-Hartcollege te Heusden-Zolder

1953: Realiseert een doorbraak in het land der letteren met zijn openhartige roman Vaarwel aan Gertrude.

De roman wordt vertaald in het Duits en het Spaans

 • In het Duits door Georg Hermanowski onder de titel: Du bist wert aller Liebe. (Salzburg, Otto Müller Verlag, 1956).
 • In het Spaans door Marina de Fuentes onder de titel: Entre Dios y la Mujer (San Sebastian, Ediciones Dinor, 1958).

en bekroond met Romanprijs van het Noordstarfonds

1956: Conflict met de censor librorum van de Orde van Sint-Franciscus over zijn roman En leid ons niet in bekoring, waarin de gewetensconflicten binnen het priesterschap op expliciete manier worden beschreven. Het ‘nihil obstat’ wordt niet verkregen en de roman verdwijnt in de lade van de auteur en zal pas tien jaar later verschijnen (in het werkjaar 1965-66 van De Clauwaert), nadat Raf Van de Linde de orde had verlaten.

1956-1957: Behaalt aan het Interfacultair Koloniaal Instituut van de K.U.L. een graduaat in de koloniale wetenschappen.

3 mei 1957: Vertrekt per schip naar (Belgisch) Kongo

1957-1963: Is achtereenvolgens

 • 1957-58: Pastoor op een centrumpost te Kamina.
 • 1958-59: Pastoor op een buitenpost te Mangi, bij Kikondja, Kisale-meer.
 • 1959-63: Gedurende vier jaar directeur van de sociale werken van het bisdom Kamina te Kolwezi.

Zijn activiteiten in Kongo en de gebeurtenissen rond de onafhankelijkheidsstrijd zal hij literair verwoorden in de trilogie De tijd is nu voorbij (1963), De Moeloeba Catteeuw (1965) en Aas voor de leeuwen (1967). Daar worden nadien nog twee verhalenbundels aan toegevoegd: De weg is zo lang. (1969) en En toen werd alles anders. Brussel, Reinaert Uitgaven, 1970

Lees meer hierover in: Julien Vermeulen, ‘Die tijd is nu voorbij: Raf van de Linde over Katanga ’ In: Vlaanderen. Jaargang 39 (1990)

1963: Krijgt de toelating om de orde van de Franciscanen te verlaten, zowel om familiale redenen als om onoverkomelijke moeilijkheden met zijn superieuren in verband met zijn romans te vermijden. Hij wordt vervolgens als seculier priester tewerkgesteld.

1963 tot 1973: Pastoor in het Franse Maxey-sur-Vaise (diocees Verdun), waar hij vijf parochies in het département de la Meuse (op de grens met de Vogezen) leidt: Maxey-sur-Vaise, Taillancourt-Montbras (twee gemeenten, één parochie), Amanty, Burey-la-Côte en Goussaincourt;.

In zijn latere romans staat het priesterschap weer meer centraal.

1965: Nu hij de orde heeft verlaten, komt het boek  En leid ons niet in bekoring – dat omwille van de vrijmoedige wijze waarop de problematiek van geloof en leven beschreven werd in 1956 door de kerkelijke overheden was afgekeurd –  vooralsnog op de markt.

 • De roman zou aanvankelijk als uitgave van Boekengilde De Clauwaert in het werkjaar 1955-56 verschijnen. Het boek werd evenwel vervangen door De bungalow van Valeer van Kerkhove. Wat was er gebeurd? Van de Linde was met zijn manuscript in botsing gekomen met de censor librorum van de Orde van Sint-Franciscus. Het ‘nihil obstat’ werd niet verkregen, de roman verdween in de lade van de auteur en kon pas tien jaar later verschijnen (in het werkjaar 1965-66 van De Clauwaert), toen Raf Van de Linde de orde had verlaten.

1973 – 1982: Aalmoezenier van de Brusselse Sint-Janskliniek.

1982: Wordt bij de U.L.B. aalmoezenier van het Sint-Pietersziekenhuis en het instituut Héger-Bordet in Brussel;

 • Van zijn werk in het Sint Pietersziekenhuis getuigen zijn verhalen in De oude dokter en de dood (1990) en De markiezin staat schaak (1992).

30 april 1989: Terugkeer naar Sleidinge waar hij hulppriester wordt. Later wordt hij nog priester in Belzele tot hij in 1999 definitief met pensioen gaat.

1993: Publicatie van zijn laatste boek ‘Waar wachten wij nog op?’.

2009: Schenkt zijn literaire archief aan de gemeente Evergem. Het wordt beheerd door de bibliotheek van Evergem en kan na afspraak worden geraadpleegd.

Addendum: Op dit kaartje van voormalig Belgisch Congo wordt aangegeven in welke regio verschillende schrijvers – waaronder Raf van de Linde – actief waren. Het kaartje is van de hand van Julien Vermeulen en werd gepubliceerd in het themanummer van het Tweemaandelijkse Tijdschrift Vlaanderen nr 225 jg. 38 (1989) nr 2.

Voor vergroting en helderheid => klik op het kaartje !

 

MEER OVER RAF VAN DE LINDE

 • Verthé, ‘Raf van de Linde: letterkundige’, in: Vlaamse kunstenaars in het buitenland, speciaal nummer van Vlaanderen 17 (1968) 97, p. 43-44;
 • P. Hardy, ‘Raf van de Linde’, in: Bij benadering (1973), p. 192-210;
 • L. Decorte e.a., [Raf van de Linde], in: Vier Oostvlaamse prozaschrijvers, speciaal nummer van Vlaanderen 39 (1990) 233, p. 419-438;
 • J. van Hulle e.a., [Raf van de Linde, huldeviering], in: Openbaar 29 (1999) 3, p. 162-165;
 • J. Vermeulen. Van afscheid tot afscheid. Raf van de Linde (2000).

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Website

Referenties

 • Jos van Damme, ‘Linde, Raf van de’, in: M. Janssens e.a. (red.). Geboekstaafd. Vlaamse prozaschrijvers na 1945 (1988), p. 186-188;

BEKRONINGEN

 • 1953: Ontvangt de Romanprijs van het Noordstarfonds voor Vaarwel aan Gertrude (* de jury bestond uit Lode Baekelmans, voorzitter, Ernest Claes, Emiel Janssen s.j. en secretaris Filip de Pillecyn; de prijs bedroeg 40.000 fr)

 

SMAAKMAKER

KLAAGLIED VAN DE NEGERIN

Catteeuw drukte ieder de hand, terwijl de moeder… gesmoord begon te huilen.

–  “Mijn jongenwas een goede jongen. Zij hebben hem gedood.
Mijn God !
Mijn kind deed niemand kwaad. Zij hebben hem geslagen.
O Jezus !
Omer heeft nooit gekwetst. Hebt gij zijn hoofd gezien ? Maria ! Niemand werd door hem vermoord. Waarom doodde men hem ? O Jozef !
Ik had een man die mij trouw bleef. Men nam hem gevangen.
Mijn God !
Men zegt dat hij kon vluchten. Waarheen ? O Jezus !
Ik had een zoon die zijn moeder eerde. Vindt gij hem nog ? O Maria !
Drie liefdes bloeiden in zijn ziel. Drievuldigheid !
Eén voor de ouders die mij tot het leven baarden. God riep hen weg. O heiligen alle !
Eén voor de echtgenoot die mij tot vrouw verhief. Zie ik hem ooit terug ? O Jozef !
Eén voor de zoon door wie ik moeder ben. Hij is in het graf. Maria ! “
Men kon het geen zingen noemen, maar evenmin spreken. Het was een klacht in verzen, een ritmisch gebed in litanievorm, als het gemurmel van een verre vreedzame bron, begeleid door een nabij schreiende viool. Niemand bewoog, niemand sprak een woord, Catteeuw…luisterde als een geboeide schooljongen. Zijn ogen hadden reeds tersluiks rondgespied naar waar de schoonbroer achter de deur had gestaan. Er lag geen wapen. Ook zijn oren vingen geen enkel woord van haat of wraaklust op uit de monoloog van de vrouw. Er was geen haat.

Uit: De Maloeba Catteeuw, 1965.

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • Na het chronologisch overzicht biedt Schrijversgewijs ook een beknopt overzicht van het werk van Raf Van de Linde per genre: de priesterromans, de –koloniale romans, de essays en de boeken voor de jeugd (met iets uitgebreidere info over ‘De Morelreeks’).
 • In het beknopt overzicht werden eveneens twee religieuze werkjes en één vertaling toegevoegd

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1948 De laatste oogst. (roman)

 
van de linde Raf 14_1948 Brugge: Uitgeverij K(arel) Beyaert. -119p.

Reeks: Beyaert Reeks
Afmetingen: 19.25 x 13.50 (gebonden – harde linnen kaft)
Gedrukt door de Firma K. Beyaert, Brugge
1949 Uit de jeugd van Baziel. Jeugdherinneringen van een Missionaris. (jeugdboek)

Naverteld door Raf Van de Linde.
Illustratie door Mon Van Lier
 van de linde Raf 15_1949 Mechelen: Uitgeverij St-Franciscus. 155p.

Afmetingen: 20 x 14 (ingenaaid– geïllustreerde zachte kaft)
1952 Mensen tussen muren. (roman)

Bandversiering van Dries van Den Broeck.
van de linde Raf 16_1952_softcover versie met zachte kaft
 van-de-linde-5 Leuven: Davidsfonds. -173p.

Reeks: Gulden reeks nr 400
Afmetingen: 19.25 x 12.50 (ingenaaid – zachte kaft & gebonden – zwart kunstleren kaft)
Druk van de Fabrieken Brepols, N.V., Turnhout
1953 Vaarwel aan Gertrude. (roman)

1956: Vertaald in het Duits door Georg Hermanowski onder de titel: Du bist wert aller Liebe. (Salzburg, Otto Müller Verlag, 1956).
1958: Vertaald in het Spaans door Marina de Fuentes onder de titel: Entre Dios y la Mujer (San Sebastian, Ediciones Dinor, 1958).
 Van de Linde Raf 8_1953 Leuven: Boekengilde De Clauwaert V.Z.W. -252p.

Reeks: 4de boek van de jaarreeks 1953
Afmetingen: 19.75 x 14.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V. St-Niklaas
1957
s.a.
Mij en menig kameraad. (jeugdboek)

Omslag en bandontwerp: S. Van Stiphout
Antwerpen: Zuid-Nederlandse Uitgeverij N.V. -128p.

Reeks: ’N Arena-jeugdroman
Afmetingen: 20.50 x 13.50 (gebonden –stofomslag)
Band Brepols N.V., Turnhout
Drukkerij C. Govaerts N.V., Deurne-Antwerpen
1958 Het œuvre van Streuvels: sociaal document. (literaire studie)

Bandversiering door Grafische Dienst, Davidsfonds.
Met foto van Stijn Streuvels tegenover titelblad door Fons Goethals, St.-Niklaas.
Auteursfoto op de binnenkant van de omslag
Verlucht met een vijftal zwart-wit foto’s van het landelijk landschap in West-Vlaanderen.
Nota: Foto op de omslag werd genomen uit de film ‘Wenn die Sonne wieder scheint’ (Duitse verfilming van De Vlasschaard).

Leuven: Davidsfonds. -275p.

Reeks: Keurreeks van het Davidsfonds nr 69
Afmetingen: 18.50 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Druk van de N.V. Scheerders van Kerchove, St.-Niklaas.
 
1964 Die tijd is nu voorbij. (koloniale roman)

Bandontwerp: Luc Verstraete.
1968: Een fragment uit deze roman “Monpère Mathieu verliest zijn illusies” werd opgenomen in de bloemlezing ‘De miskraam van moedertje Dipenda’ samengesteld door Albert Van Hoeck (Brussel D.A.P. Reinaert-uitgaven, pp 67-81)
Leuven: Boekengilde De Clauwaert V.Z.W. -257p.

Reeks: 3de boek in het uitgavenplan 1963 / 64
Afmetingen: 19.75 x 13 (gebonden – stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V. St-Niklaas
1965 De Moeloeba-Catteeuw. (koloniale roman)

Bandontwerp : Boudewijn Delaere (Luc Verstraete)
Leuven: Boekengilde De Clauwaert V.Z.W. -233p.

Reeks: 4de boek in het uitgavenplan 1964 /65
Afmetingen: 19.75 x 13 (gebonden –  harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V. St-Niklaas
1965 En leid ons niet in bekoring. (roman)

Bandontwerp: Walter De Hollander
van de linde Raf 17 Leuven: Boekengilde De Clauwaert V.Z.W. -236p.

Reeks: 1ste boek in het uitgavenplan 1965 / 66
Afmetingen: 19.75 x 13 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V. St-Niklaas
1965 Kogels in een antilope. (jeugdverhaal, deel 1 van de Stef Morel reeks)

Omslag: A. Van Avermaet
1971: Bewerkt voor de radio door Gab Schneider. Uitgezonden op 22 oktober 1971 voor de B.R.T. Schoolradio. Regisseur: Marc Decorte. Cast: Jan Pere, Leo Dewals, Frans Van den Brande, Ugo Prinsen, Piet Bergers en Jacky Morel.
 van de linde Raf 9_1965 Brussel: D.A.P. (s.v. De Arbeiderspers) Reinaert Uitgaven. -79p.

Reeks: Stef Morelreeks nr 1
Afmetingen: 20,8 x 13,5 (ingenaaid – zachte kaft)
1965 De zoon van het stamhoofd. (jeugdverhaal, deel 2 van de Stef Morel reeks)

Omslag: A. Van Avermaet
Brussel: D.A.P. (s.v. De Arbeiderspers) Reinaert Uitgaven. -79p.

Reeks: Stef Morelreeks nr 2
Afmetingen: 20,8 x 13,5 (ingenaaid – zachte kaft)
1965 Groot wild in de brousse. (jeugdverhaal, deel 3 van de Stef Morel reeks)

Omslag: A. Van Avermaet
Brussel: D.A.P. (s.v. De Arbeiderspers) Reinaert Uitgaven. -75p.

Reeks: Stef Morelreeks nr 3
Afmetingen: 20,8 x 13,5 (ingenaaid – zachte kaft)
1965 Moord op de Zamoe. (jeugdverhaal, deel 4 van de Stef Morel reeks)

Omslag: A. Van Avermaet
van de linde Raf 10_1965 Brussel: D.A.P. (s.v. De Arbeiderspers) Reinaert Uitgaven. -79p.

Reeks: Stef Morelreeks nr 4
Afmetingen: 20,8 x 13,5 (ingenaaid – zachte kaft)
1966 De negerdoder. (jeugdverhaal, deel 5 van de Stef Morel reeks)

Omslag: A. Van Avermaet
van de linde Raf 12_1966 Brussel: D.A.P. (s.v. De Arbeiderspers) Reinaert Uitgaven. -78p.

Reeks: Stef Morelreeks nr 5
Afmetingen: 20,8 x 13,5 (ingenaaid – zachte kaft)
1966 De wraak van Astrid. (jeugdverhaal, deel 6 van de Stef Morel reeks)

Omslag: A. Van Avermaet

Brussel: D.A.P. (s.v. De Arbeiderspers) Reinaert Uitgaven. -80p.

Reeks: Stef Morelreeks nr 6
Afmetingen: 20,8 x 13,5 (ingenaaid- zachte kaft)

1966 Schuld in Kongo? (essay)

Onder het pseudoniem Nestor DELVAL
Leuven: Davidsfonds. –63p.

Reeks: Horizonreeks nr 1
Afmetingen: 19 x 12.60 (ingenaaid)
1967 Aas voor de leeuwen. (koloniale roman)

Opmaak: Paul Vanden Dorpe
Omslag: Wilfried Smets
Leuven: Boekengilde De Clauwaert V.Z.W. -263p.

Reeks: 1ste boek in het uitgavenplan 1967 / 68
Afmetingen: 19.75 x 13 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V. St-Niklaas
1969 De weg is zo lang… (verhalenbundel)

Omslag: A. Van Avermaet
Het betreft een bundel bestaande uit 32 korte stukjes, die samen één geheel vormen. De auteur beoogt aan te tonen hoe lang de weg is naar het hart van Afrika en dat van de Afrikaan wel is.
1969: Ook opgenomen in Wereld in Omnibus 7 , D.A.P. Reinaert-Uitgaven pp 7-168
Brussel: D.A.P. Reinaert Uitgaven. -192p.

Afmetingen: 18.75 x 12.25 (gebonden met stofomslag)
1970 En toen werd alles anders. (verhalenbundel)

Omslag: A. Van Avermaet
Brussel: D.A.P. Reinaert Uitgaven. 175p.

Afmetingen: 18.75 x 12 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
1970 Laat mij uitspreken moeder. (roman)

Lay-out en omslag: Wilfried Smets
van de linde Raf 13 Leuven: Boekengilde De Clauwaert V.Z.W. -201p.

Reeks: 2de boek in het uitgavenplan 1970 / 71
Afmetingen: 19.75 x 13 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V. St-Niklaas
1970 De vergelding. (jeugdverhaal, deel 7 van de Stef Morel reeks)

Omslag: A. Van Avermaet
Brussel: D.A.P. (s.v. De Arbeiderspers) Reinaert Uitgaven. -80p.

Reeks: Stef Morelreeks nr 7
Afmetingen: 20,8 x 13,5 (ingenaaid – zachte kaft)
1971 De waanzinnige wonderdoener. (jeugdverhaal, deel 8 van de Stef Morel reeks)

Omslag: A. Van Avermaet

Brussel: D.A.P. (s.v. De Arbeiderspers) Reinaert Uitgaven. -80p.

Reeks: Stef Morelreeks nr 8
Afmetingen: 20,8 x 13,5 (ingenaaid – zachte kaft)
1973 Een man zocht in Parijs. (roman)

Omslag: Joris Lombaerts.
Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -150p.

Reeks: Literatuur van vroeger en nu; vol. 13
Afmetingen: 21 x 13.25 (ingenaaid – zachte kaft)
1986 Het verborgen leven van Gilles Goethals. (roman in twee delen)

Deel 1 De grens van Utopia.
Omslag: Wilfried Smets
De beide delen verschenen als feuilleton in De Standaard van 22 april 1988 tot 27-28 augustus 1988 (106 afleveringen).
Leuven: Boekengilde De Clauwaert V.Z.W. (Koning Albertlaan 17 Korbeek-Lo)  -219p. Deel 1 De grens van Utopia.

Reeks: Eerste boek in het uitgavenplan 1986/ 87
Afmetingen: 19.75 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V. St-Niklaas
1986 Het verborgen leven van Gilles Goethals. (roman)

Deel 2: Geen geweld.
De beide delen verschenen als feuilleton in De Standaard van 22 april 1988 tot 27-28 augustus 1988 (106 afleveringen).

 

 Van de Linde 4 Leuven: Boekengilde De Clauwaert V.Z.W. (Koning Albertlaan 17 Korbeek-Lo) -216p. Deel 2: Geen geweld.

Reeks: 2de boek in het uitgavenplan 1986/ 87
Afmetingen: 19.75 x 13 (gebonden –  harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V. St-Niklaas
1990 De oude dokter en de dood. (verhalenbundel)

Bevat: Een meisje met een ideaal (pp 7-20); De oude dokter en de dood (pp 21-32); Tweeluik (pp 33-48); De val (pp 49-61); Waar is mijn been (pp 62-75); Een zeer geslaagd experiment (pp 76-132)
Productie: Leo Peeraer
Omslagontwerp: Gregie de Maeyer
Illustratie omslag: ‘Gevolg van een onderbroken wandeling’ (1939) van E. Tijtgat Groeningemuseum, Brugge.
Foto-illustratie: H. Maertens
Van de Linde Raf 6 Leuven: Uitgeverij De Clauwaert V.W.Z. -132p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gezet in Garamond 2 11/11
Gedrukt en gebonden bij Scheerders van Kerchove N.V. St-Niklaas
1992 De markiezin staat schaak (verhalenbundel)

Omslagontwerp: Gregie de Maeyer
Foto-illustratie: H. Maertens
Omslagillustratie: De opschik van George Morren, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Brussel
Bevat: De priester en de ster (pp 5-64); De markiezin staat schaak (pp 65-77); Jeanneke zien (pp 78-87); Wijwater (pp 88-94); Flaters (pp 95-103); Positief of negatief (pp 104-114); Een streep door de rekening (pp 115-123); Verpleegster Nadja (pp 124-138).
Van de Linde Raf 7 Leuven: Uitgeverij De Clauwaert V.W.Z. -139p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gezet in Garamond 2 11/11
Gedrukt en gebonden bij Scheerders van Kerchove N.V. St-Niklaas
1993 Waar wachten wij nog op ? (roman)

Omslagontwerp: Georges Daemen
Utrecht/Antwerpen: Uitgeverij De Koofschep. -155p.

Reeks: Pantheonreeks nr 61
Afmetingen: 21 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

 

BEKNOPT BIBLIOGRAFISCH OVERZICHT PER GENRE

PRIESTERROMANS

 • De laatste oogst. (roman) 1948
 • Mensen tussen muren. (roman) 1952
 • Vaarwel aan Gertrude. (roman) 1953
 • En leid ons niet in bekoring. (roman) 1965
 • Laat mij uitspreken moeder. (roman) 1970
 • Een man zocht in Parijs. (roman) 1973
 • Het verborgen leven van Gilles Goethals. (roman) 1986
 • De oude dokter en de dood. (verhalen) 1990
 • De markiezin staat schaak (verhalen) 1992
 • Waar wachten wij nog op ? (roman) 1993

KOLONIALE ROMANS

De romantrilogie

 • De tijd is nu voorbij. 1963
 • De Moeloeba Catteeuw. 1965
 • Aas voor de leeuwen. 1967

Twee verhalenbundels

 • De weg is zo lang. 1969
 • En toen werd alles anders. 1970

ESSAYS

 • Het œuvre van Streuvels: sociaal document. (essay) 1958
 • Schuld in Kongo? (essay) 1966 Onder het pseudoniem Nestor DELVAL

JEUGDBOEKEN

 • Uit de jeugd van Baziel. Jeugdherinneringen van een Missionaris. (jeugdboek) 1949
 • Mij en menig kameraad. (jeugdboek) 1957
 • De Stef Morelreeks (acht boeken)
  • Kogels in een antilope (1965) (deel 1)
   • Van Kogels in een antilope werd door Gab Schneider een radiobewerking gemaakt die in een programmatie van Walter Gansemans door de B.R.T.-Schoolradio op 22 oktober 1971 werd uitgezonden. Regisseur was Marc Decorte. In de belangrijkste rollen traden Jan Pere, Leo Dewals, Frans Van den Brande, Ugo Prinsen, Piet Bergers en Jacky Morel op
  • De zoon van het stamhoofd (1965) (deel 2)
  • Groot wild in de brousse (1965) (deel 3)
  • Moord op de Zamoe (1965) (deel 4)
   • De vier eerste deeltjes van de Stef Morel-reeks werden door De Arbeiderspers Reinaert Uitgaven i.a.v. de auteur op 3 november 1965 op de Antwerpse Boekenbeurs voorgesteld.
  • De negerdoder (1966) (deel 5)
  • De wraak van Astrid (1969) (deel 6)
  • De vergelding (1970) (deel 7)
  • De waanzinnige wonderdoener (1971) (deel 8)

TEKSTEN IN VERBAND MET RELIGIE

1953: De Heilige Mis

 • Het betreft een vereenvoudigde en aangepaste tekst van de H. Mis-gebeden “ten gebruike van de vele duizenden Vlaamse schoolkinderen die, zonder dit goedkope en verstaanbare misboekje, elke dag of elke week met lege handen in de kerk komen zitten. P. Jeroom Van Hecke, o.f.m.”

1956: Zes Kruiswegoefeningen.

VERTALING

1958: De weg door het marmer (S. Franciscusuitgeverij, Mechelen, 1958)

 • Oorspronkelijke auteur: Epifanio Urbani
 • Oorspronkelijke titel: Oltre l’arte : Fra Claudio Granzotto francescano-scultore
 • Uitgever: Chiampo (VI) : Collegio Serafico Missionario, 1950
 • Het betreft een bewerkte vertaling  – i s m pater Silvester De Munter – van de levensbeschrijving van de minderbroeder Claudio, die in de wereld Riccardo Granzotto (1900-1947) heette en als beeldhouwer faam verwierf.