home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Van de Berge, Claude

Claude van de Berge

Assenede, 30 april 1945

Claude van de Berge  is dichter en prozaschrijver. Pseudoniem van Ronny Maria Florimond Pauwels.

 De sjamaan van het verborgene

“Soberheid is de grondslag van het bestaande. Bezwering de hartstocht van het vermoede. De elementen vormen de structuur van de kosmos. Steen, ijs, lava, zij boetseren het waarneembare en het voelbare. Er is geen leegte, er is geen grijpbaarheid. Er zijn schimmen. Er zijn vervloeiingen. Er is opgaan in. Maar er is vooral het diepe besef van ondoorgrondelijkheid dat het leven zin, richting en beheersing geeft.”

(Lukas De Vos in “Poëziekrant jg 36 nr 4 juni/juli 2012 p.85)

 

BIOGRAFIE

30.4.1945: Geboren te  Assenede, een dorp in het polder en krekenlandschap grenzend aan Zeeuws-Vlaanderen 

1963-1964: Studeert plastische kunsten aan de St. Lukasacademie te Gent

1964-1966: Studeert aan het Koninklijk Conservatorium te Gent Dramaturgie, afdeling Voordrachtkunst, als leerling van Lea Dean en Ast Fonteyne.

1967-1973: Leraar voordrachtskunst en dictie aan de Muziekacademie van Aalst. Nadien is hij in dezelfde functie aan de Muziekacademie te Eeklo.

1968: Debuteert met de roman De ontmoetingen.

 • Van de Berge werkt aan een samenhangend oeuvre waarin hij de concrete realiteit afwijst om daarvoor in de plaats een eigen realiteit in woorden op te bouwen: ascetisch leven en werk, contemplatie en stilte, muzikale zuiverheid in een dwangmatig ritmisch proza, vergelijkbaar met het werk van minimale componisten als Reich en Glass.

1972: Een roman als De angst (1972) is beïnvloed door existentiefilosofen als Martin Heidegger en Soren Kierkegaard, maar ook godsdienstige invloeden spelen een rol, bijv. het boeddhisme in Ergens zijn (1977). Voorts is er invloed van Willy Roggeman en Gottfried Benn.

In de volgende drie romans Stemmen (1973), Het licht op de stenen (1974) en De oever (1975), worden de thema’s van verstilling steeds meer uitgediept: de personages vervagen steeds nadrukkelijker, de wereld van het echte zijn wordt steeds dichter benaderd, landschappen, licht, vergeestelijking komen steeds meer op de voorgrond.

1975: Van de Berge’s werk wordt o.m. bekroond met de Dirk Martensprijs 1975.

Van den Berge schrijft ook poëzie, o.m. opgenomen in Je zal er nooit meer opnieuw zijn (1977) en De zang van de maskers (1988), al zijn de grenzen tussen zijn prozateksten en deze poëzie soms moeilijk aan te geven. De koude wind die over het zand waait (1978) bijvoorbeeld is een boek dat bestaat uit 17 ‘liturgische zangen’ die elk op zich weer zijn opgebouwd uit ritmische onderdelen.

Zijn werk bevat invloeden van denkers als Stephen Hawking, Heidegger en Kierkegaard, maar ook boeddhistische en mystieke referenties als Eckhart.

Sinds een tiental jaren schrijft hij uitsluitend poëzie.

1987: Met Hiiumaa betreedt Claude van de Berge de wereld van het sjamanisme. Het boek is een aanbidding van de klank, de taal. De bundel heeft een hymnisch karakter en getuigt van een universele visie van de auteur.

1988: In Attu staat het vinden van de taal, de taalwording en meteen ook de menswording op spiritueel en kosmisch vlak centraal.

Is gehuwd met actrice-fotografe Arlette Walgraef. (Zie website: www.arlettewalgraef.be) . Vanaf 1996 zal haar fotografie een boeiende en verrijkende wisselwerking met de poëzie van de auteur opleveren.

BEKRONINGEN

 • 1974: Prijs van Scriptores Catholici voor Stemmen
 • 1975: Literaire prijs Dirk Martens van de stad Aalst voor de roman Het licht op de stenen
 • 1977: Eugène Baie prijs voor zijn oeuvre.
 • 1982: Prijs van de Vlaamse provincies voor de periode 1978-81 voor Het bewegen van het hoge gras op de top van de heuvel

MEER OVER CLAUDE VAN DE  BERGE

 • Kritisch lexicon; Oosthoek; WP-lexicon;
 • J. van Hulle, ‘Claude van den Berge op vernieuwde wegen’, interview in: Kreatief 21 (1987) 2/3, p. 38-45;
 • C. Alleene, ‘Schrijven blijft de laatste vorm van vrijheid’, interview in: Schrijvers zijn ook maar mensen (1987), p. 99-108;
 • L. Rademakers, ‘De zorg van de maskers: poëzie van Claude van den Berge’, in: Kreatief 23 (1989) 1, p. 33-39;
 • H. Bousset, ‘Claude van den Berge: schrijven met stilte’, in: Grenzen verleggen. De Vlaamse prozaliteratuur 1970-1986 (1990), p. 154-161.
 • H. Bousset, Schrijven aan een opus. Gesprekken met 9 Vlaamse auteurs.  Antwerpen/Amsterdam, Manteau, 1982. In-8, 207 pp., zw/w foto’s, paperback. Interviews met Ivo Michiels, Daniël Robberechts, Mark Insingel, Walter van den Broeck, Paul de Wispelaere, Claude van den Berge, Gust Gils, Astère Michel Dhondt en Bernard Kemp.
 • De Vlaamse Gids Claude van de Berge-nummer. 1976. Tijdschrift. -76p.
 • U. Bouchard, Een witboek  schrijvers over schrijven. Claude vande Berge, Lucienne Stassaert, Elisabeth Marian, Werner Pauwels, Paul Koeck e.a.. mei 1986: Nioba, Uitgevers. Paperback/ingenaaid. -85 pag.

 

SMAAKMAKER

 • Muzikaliteit, klankkleur en taalcreatie zijn de stilistische constanten in een oeuvre dat volledig gericht is op de innerlijke wereld en de zoektocht naar het ultieme schoonheidsbegrip.
  Sleutelthema’s zijn ontgrenzing en tijdeloosheid, de relatie tussen mens en kosmos, en het spiritueel en mystiek-religieus verlangen.

 

IJsgraven

Uit:  IJsmummie

1

De ijsspleet verzamelt echo’s in haar stilte.
Ze vervult zich met sneeuwwoorden.
In haar is ons spoor.
 
Aangeraakt in een droom door bekorste stenen.
Als verlangen naar niets, naar wat is in zichzelf,
de echo in de stilte.
 
En wat rest, is wat nooit wordt gezegd, wat nooit
wordt gehoord.
 
Stilteaanslibbingen.
De gloed straalt door hen heen
En in hun spiegel wacht een stem.
Cyclus: Het geheim – 3 De eenheid 4
Lichtkrassen in de gebroken steen.
Niets verlangen we en zoeken we, want niets
kan worden gezocht.
Zoals het bestaan uit zichzelf bestaat en
geen doel zoekt om te bestaan.
De wijde toewijding aan verte en ster is
wat we zijn, ook zonder beeld.
Daar raken we elkaar in het wonder van onze
uitwissing.
Als stemmen weerkaatst op het ijs:
“Ik ben jou, en jou zijn, is zijn wat ik ben.”

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Lukas De Vos, Het geraamte van de taal. In: Poëziekrant jg 36 nr 4 juni/juli 2012 p.85-92. Interview met de dichter. Foto’s: Bart Lasuy.

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • Deze bibliografie bestaat uit drie delen.
  • Een chronologisch overzicht
  • Een beknopt overzicht per genre (alfabetisch op titel met aangifte van jaar van uitgave)
  • Claude Van de Berge in vertaling.

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1968 De ontmoetingen. (roman) Antwerpen: Standaard Uitgeverij. -194p.

Reeks: Standaard Literatuur vandaag.
Afmetingen: 20.75 x 13 (Gebonden met stofomslag)
1970 Het gelaat (roman)

Omslagontwerp:Dorus van der Linden.

Van de Berge 25 Antwerpen/Utrecht: Standaard Uitgeverij. -160p.

Reeks: Standaard Literatuur vandaag.
Afmetingen: 21 x 13.25 (gebonden – harde kaft met stofomslag
1972 De angst. (roman)

Omslagontwerp Jeanine Behaeghel

Van de Berge 23 Brugge: Uitgeverij Orion N.V. /Utrecht: Desclée De Brouwer. -171p.

Reeks: Merkstenen nr 51
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (ingenaaid)
Colofon: Gedrukt op de persen Van Scheerders van Kerchove te Sint-Niklaas-Waas in opdracht van uitgeverij Orion/Desclée De Brouwer, Brugge.
1973 Stemmen. (roman)

Omslagontwerp en typografie: Frits Stoepman gvn
Van de Berge 18 Antwerpen: Standaard Uitgeverij. / Amsterdam: Moussault’s Uitgeverij. -186p.

Reeks: Gemini Literaire Paperback
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Drukkerij Smits Wommelgem
1974 Het licht der stenen. (roman) Brugge: Orion N.V. Desclée De Brouwer. -211p.

Reeks: Merkstenen nr 64.
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (ingenaaid)
Colofon: Gedrukt op de persen van N.V. Vonksteen te Langemark in opdracht van Uitgeverij Orion/N.V. Desclée De Brouwer, Brugge
1975 De oever. (roman)

Omslagontwerp en typografie: Frits Stoepman gvn

Antwerpen: Standaard Uitgeverij / Amsterdam: P.N. van Kampen en Zoon. -223p.

Reeks: Gemini Literaire Paperback nr Glp 42.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Smits Wommelgem.
1977 Ergens zijn. (roman)

Omslagontwerp van Johan Mahieu met “De schreeuw” van Edvard Munch.

Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer. / Brugge: Orion (Desclée De Brouwer). -149p.

Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid)
1977 Je zal er nooit opnieuw zijn. (poëzie)

Samen met Luc Claus; Karel J. Geirlandt

Aalst: Galerie S65. –losbladig.

 

1977 Luc Claus. (catalogus)

Tentoonstelling: Galerij S 65 [Aalst]. 1977/09/10 – 1977/10/17

Aalst: Galerie S65.
1978 De koude wind die over het zand waait. 17 liturgische gezangen (roman)

Omslagontwerp: Herbert Binneweg
Van de Berge 23 Brussel: Manteau. / Amsterdam: Elsevier. – 144p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1980 Je droomt dat je hoort dat iemand roept en dat je luistert. (roman)

Omslagontwerp: Rikkes Voss.
Foto: Arlette Walgraef

Van de Berge 26_1980 Antwerpen: Manteau. / Amsterdam : Elsevier.-163p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1981 Het bewegen van het hoge gras op de top van de heuvel. (roman)

Omslagontwerp: Ina Hallemans
Foto: Arlette Walgraef

Antwerpen: Manteau / Amsterdam : Elsevier. -172p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Smits Wommelgem-Antwerpen
1983 De gestalte in het berkenbos. (roman)

Omslagtypografie: Rikkes Voss
Omslagillustratie: “Scheiding” van Edvard Munch
Antwerpen: A. Manteau. -239p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Smits Wommelgem-Antwerpen
1985 Indridi, of: De samenspraak met de engel. (roman)

Omslagtypografie: Rikkes Voss
Omslagillustratie “Aantrekking” van Edvard Munch
Antwerpen: A. Manteau. -233p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Smits Wommelgem-Antwerpen
1987 Hiiumaa. Het boek van de visioenen. (poëtisch proza)

Omslagontwerp: Rikkes Voss

Van de Berge 2 Antwerpen/Amsterdam: A. Manteau. -137p.

Reeks: Grote Marnix Pockets nr 310.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Smits Wommelgem-Antwerpen
1988 Attu: de piramidenschriften. (poëtisch proza)

Omslagtypografie: Mireille Panneels
Omslagillustratie: Aztekenschild uit vogelveren (+/- 1500)
Antwerpen/Amsterdam: A. Manteau. -128p.

Reeks: Grote Marnix Pockets nr 334.
Afmetingen 20 x 12.50 (paperback)
1988 De zang van de maskers. Kosmische gedichten. (poëzie)

Bevat de cycli: Komische zang van de maskers; Gedichten van Kailas; Visioenen van Xalac; De geheimen van Xalac; De finoegrische cyclus; Anaforische essay.
Omslagillustratie; Aztekenmasker uit steen, Xipe Totec voorstellend (1200-1500)
Omslagtypografie: Mireille Panneels.
Van de Berge 2 Antwerpen: A. Manteau. -64p.

Afmetingen: 21.50 x 14.80 (paperback)
Colofon: ‘De zang van de maskers’’ van Claude Van de Berge werd in opdracht van Uitgeverij Manteau nv te Antwerpen gezet in Bembo 12 door AMB te Kapellen en gedrukt bij Erasmus te Wetteren, boekbinderij De Bruyn & Gouffeau te Hoboken zorgde voor de afwerking
1990 Aztlan: inscripties. (poëtisch proza)

Omslagfoto: Edward Curtis
Omslagtypografie: Mireille Panneels.
1991: een keuze uit dit werkje werd in het Duits vertaald. Publicatie in Magazin für Kultur & Politik: Dossier Niederländische Literatur, jrg.5, nr.1 (1991), p.30-33.
Van de Berge 16 Antwerpen/Amsterdam: A. Manteau. -92p.

Reeks: Grote Marnix Pockets nr 387.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1991 De stilte van Mozart. (verhaal)

Omslagontwerp van de bundel: Carine Cuypers
1991 Wolfgang Amadeus Uit de bundel: Wolfgang Amadeus pp 11-21.

Uitgeverij: Manteau Antwerpen/Amsterdam
Reeks: Grote Marnix Pockets nr 407
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback
1991 De mens in de ster. Lichtgeschriften. (poëzie)

Bevat de cycli: Hymnen; De steppeliederen van Arapoosh; De geliefden van de ster; De sterrengeschriften van Arapoosh; De grote herinnering; De ster in Arapoosh.
Omslagillustratie: Schild van de Crow-indianen
Omslagtypografie: Mireille Panneels.
Antwerpen: A. Manteau. -54p.

Reeks: poëziereeks
Afmetingen: 21.50 x 15 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: ‘De mens in de ster” van Claude Van de Berge werd in opdracht van Uitgeverij Manteau nv te Antwerpen gezet in Bembo 12 door Facet te Antwerpen en gedrukt bij Geuze te Dordrecht, boekbinderij Erven Kramer te Nieuw-Vennep zorgde voor de afwerking
1992 Het oog in de schors …  (poëzie – bibliofiele uitgave)

Zes etsen van Robert Wuytack ; waarbij Claude van de Berge en Anton van Wilderode elk evenveel gedichten schreven ; woord vooraf : Jooris van Hulle

Borgerhout: Robert Wuytack uitgever. -21p.

Oplage van 25 ex. van 1 tot 25, en 8 auteurs ex. van I tot VIII
1993 Het silhouet. (poëzie)

Bevat de cycli: Het wonder; Hymne; Öland; Hymne aan de kristalstem; Identiteit; De roep over het Saimanmeer; Het barnsteenmeer; De extase van de sereniteit; Doorschijnendheid o doorschijnendheid; De oneindige ontmoetingen; De stem van de schildpad; Poëtica.
Omslagontwerp: Willy Tibergien
Gent: Poëziecentrum vzw. -53p.

Afmetingen: 24 x 15.70 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: ‘Het silhouet’ van Claude van de Berge werd gedrukt in opdracht van het Poëziecentrum vzw te Gent op de persen van drukkerij Sanderus nv te Oudenaarde in de maand juni 1993
1996 IJsland. (poëzie)

Bevat de cycli: IJsland; Svanum; Stjarnahljoda; Hraunmyri; Ögur; Alftansandur; Hahita; Lakahlid; Uxahryggur; Hitara; Hurum; IJsland of de poëtica van het fluctuïsme.
Fotografie: Arlette Walgraef
Vormgeving: Gregie en Peer De Maeyer. / Stefán Hördur Grimsson.
Leuven: Uitgeverij P. -64p. -Ill.

Afmetingen: 24 x 15.80 (ingenaaid – (witte) kaft met flappen)
Colofon: Gezet in Minion. Gedrukt op JOB papier 135g door Drukkerij Overloop, Wilsele
1997 Onzichtbaar schrift. (IJslandse poëzie -vertaald)

Oorspronkelijke auteur: STEFÁN HÖRDUR GRÍMSSON ( Hafnarfjörður , 1919-2002)
Oorspronkelijke titel: keuze uit “Syngjum fyrir fugla”
Keuze en vertaling: Claude van de Berge.
Omslag: foto Arlette Walgraef.

Van de Berge 22 Meerbeek-Ninove: Uitgeverij Point vzw. -44p.

Reeks: Point vol 42
Afmetingen: 21 x 14.50 (ingenaaid)
1998 Asland. (poëzie)

Bevat de cycli: Asland; De ster in de as; De zon in het ijs; De inwezigheid; Öraefi; Asland 1; Asland 2; Asland 3; De leegte; De gletsjerzang; Poëtica van het asland.
Fotografie: Arlette Walgraef
Vormgeving: Peer De Maeyer.
Leuven: Uitgeverij P. -64p.

Afmetingen: 24 x 16 (ingenaaid)
Colofon: Gezet in Minion. Gedrukt op COUNTRYSIDE, Mistral 150g door Drukkerij Overloop, Wilsele
1999 De tijd en het water. (IJslandse poëzie – vertaald)

Oorspronkelijke auteur: STEINN STEINARR (IJslandse dichter (1905-1958))
Oorspronkelijke titel: Timinn og vatnid.
Inleiding en vertaling: Claude van de Berge.
Fotografie: Arlette Walgraef

Van de Berge 22 Meerbeek-Ninove: Uitgeverij  Point vzw. -46p.

Reeks: Point vol 52.
Afmetingen: 21 x 14.50 (ingenaaid
2000 Arctica: Oost Groenland. (poëzie)

Bevat de cycli: Qujanaq; De ijsmensen[1]; De ijsmensen [2]; De schaduw op het ijs; De gletsjer[1]; De gletsjer [2]; In memoriam m.; IJstijd; Tupilak; IJsvuur; De mummies op de berg; Poëtica.
Vormgeving: André Scherens.
Fotografie: Arlette Walgraef
Leuven: Uitgeverij P. -63p.

Afmetingen: 20 x 16.80 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: Gezet in Minion. Gedrukt op Ikonofix, 150g door Drukkerij Overloop, Wilsele
2002 IJsmummie: West-Groenland. (poëzie)

Bevat de cycli: Heelbeeld; IJshuis; Gletsjerblind; IJsgraven; Het ijs van de ziel; Sermermiut; Gletsjermond; IJsmummie; Zonnenacht; De rand van de stilte; IJslens; De roerloosheid van de ijsmensen; Aan de rand; Voorbij de droom: Poëtica.
Fotografie: Arlette Walgraef
Leuven: Uitgeverij P. -63p.

Afmetingen: 20 x 16.80 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: Gezet in Veljovic. Gedrukt op JOB 170g door Drukkerij Overloop, Wilsele
2004 White-out. (poëzie)

Fotografie: Arlette Walgraef.

Leuven: Uitgeverij P. -63p.

Afmetingen: 20 x 16.80 (ingenaaid licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: Gezet in Veljovic. Gedrukt op JOB 170g door Drukkerij Overloop, Wilsele
2006 Kristalschedel. (poëzie)

Fotografie: Arlette Walgraef.
Leuven: Uitgeverij P. -62p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: Gezet in Elegant Garamond. Gedrukt door Overloop, Wilsele
2006 Spoorloos Spitsbergen. (poëzie)

Picturaal werk en teksten: Paul de Roy.
Gedichten: Claude Van De Berge
Bevat de cycli: Brief over denken en kunst / Paul de Roy; Van Lapland tot Spitsbergen / Paul de Roy; De lege rune / Claude van de Berge.
Leuven: Uitgeverij P. -77p.

Afmetingen: 28.80 x 20.90 (gebonden – harde linnen kaft)
Colofon: Gezet in Quadraat. Gedrukt op JOB 170g door drukkerij Overloop, Wilsele. Gebonden door Scheerders van Kerchove nv, Sint-Niklaas
2007 Holoversum. (poëzie)

Inkttekeningen: Irène Philips.
Naar aanleiding van ‘Holoversum’ maakte Irène Philips een originele ets ‘bloeiend hart’, in een oplage van 30 exemplaren, eigenhandig genummerd en gesigneerd
Leuven: Uitgeverij P. -37p.

Afmetingen: 24 x 15.40 (ingenaaid licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: Gedrukt door Drukkerij Overloop, Wilsele
2009 Heelaloog. (poëzie)

Foto’s: Arlette Walgraef.

Leuven: Uitgeverij P. -61p.

Afmetingen: 21.50 x 13.80 (ingenaaid licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: Gezet in Elegant Garamond. Gedrukt op Périgord 135g door Drukkerij Peeters, Herent.
2010 Het zwijgende woord. (poëzie – bloemlezing)

Samengesteld en ingeleid door Jooris van Hulle.
De foto’s op het omslag en in het boek zijn van Arlette Walgraef.
Leuven: Uitgeverij P. -190p.

Reeks: Parnassusreeks nr 10
Afmetingen: 21.50 x 13.70 (ingenaaid)
Colofon: ‘Het zwijgende woord’ poëzie van Claude Van de Berge, samengesteld en ingeleid door Jooris van Hulle, is het tiende deel in een reeks bloemlezingen van dichters van vandaag, Parnassus.
In opdracht van uitgeverij P werd dit boek in de herfst van 2010 gedrukt door drukkerij Peeters, Herent.
De tekst werd gezet uit Elegant Garamond en gedrukt op Rives 120g
2011 De overblijfselen. Spreekgezangen. (poëzie)

Met foto’s van Arlette Walgraef.
Leuven: Uitgeverij P. -72p.

Afmetingen: 21.50 x 13.80 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: Gezet in Elegant Garamond. Gedrukt op Périgord 135g door Drukkerij Peeters, Herent.
2013 Het vloedgetij. (poëzie)

Bevat de cycli:  Inleiding – Het aanwezige – Zangrunen – Dankgezangen – Aanwezigheidstekens.
Foto’s van Arlette Walgraef.

Van de Berge 17 Leuven: Uitgeverij P. -72p.

Afmetingen: 21.60 x 14.10 (ingenaaid – kaft met flappen)
Gezet in Elegant Garamond.
Gedrukt op Périgord 135gr. door Drukkerij ACCO, Herent.
2015 Uitwissingen. (poëzie)

Bevat de cycli: Inleiding – De alheid – Samenspraak – De stem – De gelijkenis – Uitwissingen.
Foto’s van Arlette  Walgraef

Van de Berge 18 Leuven: Uitgeverij P. -72p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (ingenaaid – kaft met flappen)
Gezet in Elegant Garamond.
Gedrukt op Condat Périgord 135gr. door Drukkerij NewGoff, Gent.
2016 De grote omhelzing. (poëzie)

Foto’s Arlette Walgraef.
Bevat de cycli: Voorwoord: Poëtica van de grote omhelzing; De grenzeloze aanwezigheid; De doorstraling van het nulpunt; De aantrekking; Apocriefe psalm.

van-de-berge-21 Leuven: Uitgeverij P. -69p.

Afmetingen:  21.50 x 14 (ingenaaid – kaft met flappen)
Gezet in Elegant Garamond.
Gedrukt op Périgord 135 g door drukkerij Acco, Herent.
2017 De aantrekking (poëzie)

Foto’s Arlette Walgraef.
Bevat de cycli: Inleiding; Poëtica van de wederzijdse aantrekking; Inwijdingen; Wit landschap met gestalten; Omvormingen; Witte schaduw in de herinnering van de wakenden;  De aantrekking; Het inbeeld; Gebed.

Leuven: Uitgeverij P. -72p.

Afmetingen:  21.50 x 14 (ingenaaid – kaft met flappen)
Gezet in Elegant Garamond. Gedrukt op Condat Périgord mat 135 g door Drukkerij BestinGraphics, Vosselaar.
2019 De vonk. (poëzie)

De foto’s bij de gedichten zijn van Arlette Walgraef.

Leuven: Uitgeverij P. -72p.

Afmetingen:  21.50 x 14 (ingenaaid – kaft met flappen)
Gezet in Elegant Garamond.
Gedrukt op Arctic de Volume 150gr door Drukkerij BestinGraphics, Vosselaar.

2021 Gebed tot de leegte. (poëziebundel)

Coverbeeld: Arlette Walgraef.
Tekeningen: Claude Van de Berge.
Vormgeving: Steven Theunis, Armée de Verre Bookdesign.

Gent: PoëzieCentrum vzw. -70p.

Afmetingen: 23 x 15 (garenloos gebrocheerd)
Druk: Stevens Print

2023 De witte zon van de dood.  (poëziebundel)

Coverbeeld: Arlette Walgraef – aswoestijn in IJsland.
Tekeningen: Claude Van de Berge.
Vormgeving: Armée de Verre Bookdesign.

Gent: PoëzieCentrum vzw. -87p.

Afmetingen: 24 x 16 (garenloos gebrocheerd – kaft met flappen)
Druk: Drukkerij BestInGraphics, Vosselaar.

 

Overzicht per genre alfabetisch op titel

Romans

 • Attu (roman) 1988 Uitg. Manteau
 • Aztlan (roman) 1990 Uitg. Manteau
 • De angst (roman) 1972 Uitg. Orion
 • De gestalte in het berkenbos (roman) 1983 Uitg. Manteau
 • De koude wind die over het zand waait (roman) 1978 Uitg. Manteau
 • De oever (roman) 1975 Uitg. Standaard
 • De ontmoetingen (roman) 1968 Uitg. Standaard
 • Ergens zijn (roman) 1977 Uitg. Orion
 • Het bewegen van het hoge gras op de top van de heuvel (roman) 1981 Uitg. Manteau
 • Het gelaat (roman) 1970 Uitg. Standaard
 • Het licht op de stenen (roman) 1974 Uitg. Orion
 • Hiiumaa (roman) 1987 Uitg. Manteau
 • Indridi of de samenspraak met de engel (roman) 1985 Uitg. Manteau
 • Je droomt dat je hoort dat iemand roept en dat je luistert (roman) 1980 Uitg. Manteau
 • Stemmen (roman) 1973 Uitg. Standaard

Poëzie

 • Arctica (poëzie) 2000 Leuven: Uitgeverij P.
 • Asland (poëzie) 1998 Leuven: Uitgeverij P.
 • De aantrekking. (poëzie) 2017 Leuven: Uitgeverij P.
 • De grote omhelzing (poëzie) 2016 Leuven: Uitgeverij P.
 • De mens in de ster (poëzie) 1991 Uitg. Manteau
 • De overblijfselen 2011 Leuven: Uitgeverij P.
 • De vonk 2019 Leuven: Uitgeverij P.
 • De witte zon van de dood. 2023  PoëzieCenrum vzw
 • De zang van de maskers (poëzie) 1988 Uitg. Manteau
 • Gebed tot de leegte – PoëzieCentrum vzw 2021
 • Heelaloog (poëzie) 2009 Leuven: Uitgeverij P.
 • Het silhouet (poëzie) 1993 Poëziecentrum vzw
 • Het vloedgetij. (poëzie) 2013 Leuven: Uitgeverij P.
 • Het zwijgende woord (Bloemlezing) 2010 Leuven: Uitgeverij P.
 • Holoversum (poëzie) 2007 Leuven: Uitgeverij P.
 • IJsland (poëzie) 1996 Leuven: Uitgeverij P.
 • IJsmummie (poëzie) 2002 Leuven:Uitgeverij P.
 • Kristalschedel (poëzie) 2006 Leuven: Uitgeverij P.
 • Uitwissingen (poëzie) 2015 Leuven: Uitgeverij P.
 • White-out (poëzie) 2004 Leuven: Uitgeverij P.

Vertaalde poëzie van de IJslanders

 • De tijd en het water S. STEINARR 1999 (uitg. Point)
 • Onzichtbaar schrift H. GRIMSSON 1997 (uitg. Point)

Medewerking aan het kunstboek Spoorloos Spitsbergen van Paul de Roy (2006)

Gedichtencycli bij kunstmappen

 • Een podium van gras met etsen van Robert Wuyttack (1991)
 • Gebarsten tijd. Gedichtensuite bij tekeningen van Robert Wuyttack (2011)
 • Het oog in de schors met etsen van Robert Wuyttack (1992)
 • In het water schrijven met etsen van Robert Wuyttack
 • Je zal er niet meer opnieuw zijn met etsen van Luc Claus (1977)

CLAUDE VAN DE BERGE IN VERTALING

DUITS

 • 1991: Aztlan. Duits / vert. uit het Nederlands door n.n. In: Magazin für Kultur & Politik: Dossier Niederländische Literatur, jrg.5, nr.1 (1991), p.30-33. Fictie,. Keuze uit de gedichtenbundel.