home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Boni, Armand

Maakt deel uit van:

ARMAND BONI

 Boni 0

Antwerpen, 12 december 1909 – Averbode, 10 mei 1991

Priester-redemptorist, dichter, auteur van jeugdverhalen, romans, essays en biografieën.

Geëngageerd schrijver van het oecumenisme en de verdraagzaamheid, die hij in de geschiedenis naspeurt.
Als jong auteur publiceerde hij enkele verzenbundels (onder het pseudoniem ARMAND DE GOEDE), opvoedend bedoelde jeugdboeken, een psychologische roman, een dorpsroman…
In 1982 en 1983 verschenen 2 bundels Europese profielen, cultureel historische wandelingen in de 12de en 13de eeuw.
Vanaf 1963 schrijft hij niet minder dan 25 historische romans

BIOGRAFIE

12 december 1909: Armand Boni werd geboren te Antwerpen.

21 september 1930 tot oktober 1962: Pater bij de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser (Redemptoristen)

 • 21 september 1930: professie bij de Redemptoristen in Sint-Truiden.
 • 22 september 1935: priesterwijding in Beau Plateau.
 • Oktober 1962: verliet de congregatie van de Redemptoristen.

1936: Debuteerde – onder pseudoniem Armand de Goede als dichter met de bundel Door het leven. Later volgden nog 2 bundels –ditmaal onder eigen naam- Als de ziel psalleert (1937) en Versteende dromen (1938), waarna zijn dichterschap ophield.

boni-armand-10a

1941-1956: Publiceerde een aantal (wel eens als “vlijtig” bestempelde) missieverhalen, jeugdboeken, letterkundige biografieën en historische schetsen.

Tijdens de mobilisatie en in het begin van de tweede wereldoorlog was hij aalmoezenier in het Belgisch leger.

Na de oorlog werd hij opnieuw aalmoezenier bij het Belgisch bezettingsleger in Duitsland.

1952: Uit die periode dateert zijn toneelstuk Pieter van Gent: missiedrama in vier bedrijven (1952), over de Gentse minderbroeder Pieter de Muer (ca. 1480 – 1572) die 50 jaar van zijn leven onder de Mexicaanse indianen leefde, daar bekend was als Pedro de Gante en er overleed.

1956-1970: Wegens de nood aan priesters in het naoorlogse Duitsland werd hij pastoor te Kohlscheid-Pannesheide (bisdom Aken).

Circa 1963 zette Boni een reeks historische romans in waarmee hij ruime bekendheid verwierf.

Vanuit een eigentijds religieus en sociaal engagement zocht hij – meestal gedreven en in een barokke stijl – zijn thema’s in woelige tijden en bij controversiële figuren, in periodes waarin sociaal gevoelige mensen in de verdrukking komen als gevolg van wereldlijke en kerkelijke machtsverhoudingen.

Zijn bekendste werken uit die tweede periode:

 • Een ‘Antwerpse’ trilogie over de 16de eeuw, met De paap van Stabroek (1963, waarvoor hij de Karel Barbierprijs van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde kreeg), De duivelse brug (1964) en Het torment van Meester Servaas (1965).
  • Boni voert drie personages op die in die troebele tijden van religieuze en nationale spanningen elk hun weg zoeken: Een pastoor, die de dialoog van mens tot mens zoekt; een koopman, bereid tot allerlei compromissen mar op zoek naar gerechtigheid en een kunstenaar die niet opgewassen is tegen de corruptie van de maatschappij.
  • In De geus van Antwerpen (1970), waarin de verzoeningsgedachte overheerst, sluit aan bij deze trilogie
  • De doos van Pandora (1969), stelt de problematiek van de tolerantie centraal in een decor van een fantastische Bosch-wereld.
 • Vijf van zijn romans situeert hij in de 15de eeuw. Ze behandelen de tweespalt van enerzijds de late middeleeuwen en het nieuwe geluid van de renaissance.
  • Felicia (1966), waarin hij Jeroen Bosch de sociale en klerikale hypocrisie laat ontmaskeren.
  • Een provo genaamd François Villon (1970), De poëzie van Villon vormt de basis van waaruit hij de dichter aan het woord laat over de ontwrichte tijd waarin hij leeft.
  • De Italië diptiek : Zondvloed over Italië (1978) & Cesare Borgia (1978), waarin Boni met schroom en eerbied maar naar waarheid deze onverkwikkelijke periode van de Kerk ontleedt.
  • Leonardo da Vinci (1984) gaat over de zoektocht naar het ideale kunstwerk, de inkering naar een innerlijk houvast.
 • Een ander drieluik, over de eerste helft van de 14de eeuw, vormden De reus van Ter Doest (1967), Zannekin (1969) en De onvoltooide van Gent (1970). De trilogie schetst nogal wijdlopend, hoe het Vlaamse volk – boeren, lijfeigenen en vrije stedelingen –verraden en geknecht werden door leenheer, leenman en Kerk.

1970: Op rust in de abdij van Averbode.

In de abdij van Averbode schrijft hij nog 15 romans en een bundel essays in twee delen onder de titel Europese profielen Deel 1 : een kultuurhistorische wandeling in de twaalfde eeuw (1982) en Deel 2 : een kultuurhistorische wandeling in de dertiende eeuw (1983).

1984: Zijn laatste werk, een roman Leonardo da Vinci en zijn tijd verscheen in 1984.

10 mei 1991: Stierf te Averbode.

Een appreciatie

Boni hanteert een barokke taal, licht archaïsch en waarin buitenissige beelde de lezer wel eens doen schrikken. Zijn taalgebruik;vaak overwegend spreektaal, draaagt de sporen van een wellicht al te slordige vlotte en driftige schrijfact. Toch is Boni een interessant episch auteur. Hij weet bovendien sfeer en tijdsgeest raak te evoceren. Geleidelijk aan, en zeker vanaf de Doos van Pandora (1969), opteert hij voor een vrij realisme. Merkwaardig is het veelvuldige gebruik van anachronismen, soms vreemd en niet te verantwoorden, soms de perinente verwijzing naar de eigen tijd. Boni stelt de geschiedenis vragen die ook vandaag actueel zijn.
Het perspectief van waaruit hij vertelt is zeer divers: van de ik- en wij- vormen, naar een zuiver epische objectivering; daarbij een frequent gebruik van kronieken, dagboeknotities, brieven,… in enkele romans is de stof zo ruim, dat hij er niet in slaagt ze ze volledig en op een evenwichtige wijze te beheersen. Beschouwing en historische informatie zijn niet altijd coherent in het verhaal verwerkt.

Uit: Guido Goedemé, Armand Boni. In: Geboekstaafd, Vlaamse Prozaschrijvers na 1945, Davidsfonds; Leuven 1988. pp 56-59.

 

BEKRONINGEN

 • 1945: prijs van de Provincie Antwerpen voor het beste jeugdboek voor De jonge Edison.
 • 1946: Davidsfondsprijs voor De roman van een blinde.
 • 1949: Pijlprijs Brussel voor Columbus achterna.
 • 1962: Reinaertprijs voor De Paap van Stabroek.
 • 1965: De Karel Barbierprijs, voor De Paap van Stabroek’ over de Stabroekse pastoor Peter Collier die in de zestiende eeuw verwikkeld raakte in de godsdienstoorlogen.
 • 1966: prijs van de Prov. Antwerpen voor De Paap van Stabroek.

 

MEER OVER ARMAND BONI

 • Hubert Lampo, “Armand Boni, van literair grisaille tot episch fenomeen.” Arbeiderspers Brussel.
 • [tijdschrift] Vlaanderen, 1967, nr. 93, p. 213-214;
 • [tijdschrift] Vlaanderen, ‘Armand Boni letterkundige, kunstschilder’ In: Vlaanderen. Jaargang 17 nr. 97, p. 6-7; (1968)
 • [tijdschrift] Vlaanderen, 1970, nr. 116, p. 437.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Guido Goedemé, Armand Boni. In: Geboekstaafd, Vlaamse Prozaschrijvers na 1945 Davidsfonds Leuven 1988. pp 56-59

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • Het chronologisch overzicht wordt gevolgd door een overzicht van zijn oeuvre per genre alfabetisch op titel.

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007.
 • POËZIECENTRUM vzw- Gent

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1936 Door het leven. (poëzie)

Onder de pseudoniem ARMAND DE GOEDE
Leuven: Sint Alfonsus drukkerij -64p.
1937 Als de ziel psalleert: gedichten op psalmverzen . (poëzie) Gent: Artes. -62p.
1938 Versteende dromen. (poëzie)

Gedichten door Armand Boni C.SS.R. 
boni-armand-10 Brussel/Anderlecht: De bron (Obusstraat 92). -54p.

Afmetingen: 20 x 15.30 (ingenaaid – kaft met flappen)
Drukkerij Frans van Muysewinkel 23 en 27, d’Anethanstraat, Brussel 3
1941 Tusschen vuur en zee: mobilisatie en oorlogsschetsen. Door Armand Boni, C. SS. R., oudlegeralmoezenier.

Omslagtekening door Joris De Moor.
Sint-Niklaas: Drukkerij M. Van Haver (Kalkstraat 388) -195p.

Afmetingen: 22.50 x 15 (ingenaaid)
z.j.
1942
De jonge Edison. Een geromantiseerd jeugdbeeld van Thomas Alva Edison.

Omslagtekening en illustraties: Martha van Coppenolle.
In 1945 bekroond met de Prijs van de Provincie Antwerpen voor het beste jeugdboek
Antwerpen: Vlaamsche Boekcentrale. Voor Nederland: Nederland’s Boekhuis, Tilburg. -162p.

Reeks: Baanbrekers serie nr 1
Afmetingen: 20 x 15.50 (ingenaaid en gebonden met stofomslag)
1942 De missiekruisvaart der kinderen. Geschiedenis van het Pauselijk Werk van de Heilige Kindsheid aan de kinderen verteld. St Andries ; Brugge : Drukk.-Uitgeverij E. Vercruysse-Vanhove. 43p.
1942 Over kinderlectuur: Een essay door A. Boni C. SS. R Antwerpen: Vlaamsche Boekcentrale. -40p.

Reeks: Bibliotheekkundige reeks / ASKB [Antwerpen] – Antwerpen; vol. 5
z.j.
1943
Herder, zanger en koning. (historische biografie)

Omslagteekening en houtsneden: Desiré Acket.
Antwerpen: Vlaamsche Boekcentrale N.V. -197p.

Reeks: Baanbrekers serie nr 2
Afmetingen: 20 x 15.50 (ingenaaid en gebonden met stofomslag)
z.j.
1943
Van Leerstoel en bank. (verhalen)

Bandteekening en illustraties R.J. Carremoor
Sint-Niklaas: Uitgeverij M. Van Haver. -144p.

Afmetingen: 24 x 16.50 (ingenaaid)
1944 Judas de Makkabeër. (historische biografie) Antwerpen: Vlaamsche Boekcentrale N.V. -221p.

Reeks: Baanbrekers serie nr 3
Afmetingen: 20 x 15.50 (ingenaaid en gebonden met stofomslag)
Gedrukt op de persen van V. Van Dieren & Co., 27, Venusstraat, Antwerpen.  TN 9328
1944 In den Westindischen archipel: de Belgische Redemptoristen in het wereldlijk en kerkelijk historische kader van de Antillen. (reisverhalen) Brugge/Brussel: De Kinkhoren. -323p.

Reeks: Missiologische monografieën.
Afmetingen: 20.25 x 13.75 (ingenaaid)
Toelatingsnummer 10490
Los: Errata
1945 Pioniers in Canada. De Belgische Redemptoristen in Quebeq, Manitoba en Saskatchewan. (reisverhalen)

Onder de naam A. Boni C. SS. R.
Met zwart-wit foto’s en kaarten geïllustreerd

Brugge/Brussel: De Kinkhoren. -278p.

Reeks: Missiologische monografieën.
Afmetingen: 20.25 x 13.75 (ingenaaid)
1945 Goederik: de Hoog-Gotische droom. (verhaal)

 
Omslag en houtgravures van Desiré Acket naar de oorspronkelijke beelden en versieringen der Kathedraal van Chartres.
Antwerpen: Vlaamsche Boekcentrale. -277p.

Afmetingen: 19.50 x 14.25 (ingenaaid én gebonden met stofomslag)
Gedrukt op de persen van V. Van Dieren & Co., 27, Venusstraat, Antwerpen.
1946 Roald Amundsen. (historische biografie) Antwerpen: Vlaamsche Boekcentrale N.V. -222p.

Reeks: Baanbrekers serie nr 7
Afmetingen: 20 x 15 (ingenaaid en gebonden met stofomslag)
Gedrukt op de persen van V. Van Dieren & Co., 27, Venusstraat, Antwerpen
1946 De roman van een blinde. (roman)

Bandversiering van Renaat Demoen
Dit boek werd bekroond in de Romanprijsvraag 1945 uitgeschreven bij gelegenheid van de zeventigste verjaring der stichting van het Davidsfonds in 1875.
 Boni Armand 13 Leuven: Davidsfonds. -301p.

Reeks: Volksreeks nr 344 (1946-47)
Afmetingen: 19 x 12.50 (ingenaaid én gebonden met geïllustreerde  kartonnen kaft)
Druk van de Etablissementen Brepols N.V. Turnhout.
1947 Ridder Charette: de Vendée-oorlog, 1793-1796. (jeugdverhaal) Antwerpen: Vlaamsche Boekcentrale N.V. -365p.

Afmetingen: 19.50 x 15.75 (ingenaaid én gebonden met stofomslag)
Gedrukt op de persen van V. Van Dieren & Co., 27, Venusstraat, Antwerpen
1947 Ernest Claes. Een blik op zijn leven en levenswerk. (monografie)

Bandversiering; Jan Waterschoot
 Boni Armand 8 Leuven: Davidsfonds. – 310p.

Reeks: Volksreeks van het Davidsfonds, nr. 362. (1948-5)
Afmetingen: 20 x 13 (Gebonden – harde geïllustreerde kartonnen kaft ook ingenaaid)
Druk van Etablissementen Brepols, N.V., Turnhout.
z.j.
1948
Mongolië non-stop ! Een prent uit het leven van Monseigneur Bermijn, apostolisch vikaris van Ortos-Mongolië 1853-1915. (reisverhaal)

Foto-omslag: Mon Van Genechten
Illustraties door Nico Vandenhoudt.
boni_1948_1 Antwerpen: P. Vink. -208p.

Afmetingen: 24 x 15 (gebonden met stofomslag)
Gedrukt op de persen van Drukkerij Faut, Aalter.
1950 Ernest van der Hallen 1898-1948. Een silhouet. (monografie)

Bandversiering van Robert Berghmans
Foto Van der Hallen op frontispice.
Geïllustreerd met foto’s.
Boni Armand 4 Leuven: Davidsfonds. -212p.

Reeks:Gulden Reeks van het Davidsfonds nr 383   (1950-6)
Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – harde geïllustreerde kartonnen kaft ook ingenaaid)
Druk van Etablissementen Brepols, N.V., Turnhout.
1951 Oude en nieuwe persvraagstukken. Leuven : Bibliotheca Alfonsiana. -64p.
1952 Pieter van Gent: missiedrama in vier bedrijven. (toneel) Brugge: Desclée De Brouwer. -71p.

Reeks: Opbouwen. A. Tekstuitgaven . 4e reeks ; nr 76
1953 Scherpenheuvel. Basiliek en gemeente in het kader van de vaderlandse geschiedenis.

Illustraties (14 buitentekstplaten ZW met legende; zo toont de uitklapbare plaat XIII het eerste grondplan van Scherpenheuvel).
Uitgebreide bibliografie, bibliografische noten, tijdtafel, register, lijst van afkortingen.
Omslagtekening van kunstschilder Leo Lewi
 Boni Armand 11 Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven: Standaard Boekhandel. -239p.

Afmetingen: 29 x 19.2 (ingenaaid, geïllustreerde stofomslag)
1953 Columbus achterna. (reisverhaal)

Omslagcliché: uitbarsting van de Pélé-berg op het eiland Martinique
In 1949 bekroond met de Pijlprijs Brussel
Antwerpen: Vlaamsche Boekcentrale. -184p.

Afmetingen: 20 x 15 (ingenaaid en gebonden met stofomslag)
St. Alfonsusdrukkerij, Leuven.
z.j.
1953
Antwerpens roem : St. Jacobskerk : een kultuurhistorische schets van Antwerpen en Sint Jacobskerk in de 15de, 16de en 17de eeuw.

Met grondplan der St. Jacobskerk, foto’s van het inwendige van de kerk e.a. illustraties in zw/w.
Antwerpen: Helicon. -182 p.

Afmetingen: 27.50 x 20 (ingenaaid – harde kaft )
1956 Dorp en cité. (roman) Boni Armand 16 Sint-Niklaas Waas: Uitgave M. Van Haver. -200p.

Afmetingen: 17.50 x 13.25 (ingenaaid)
1963 De paap van Stabroek. (roman)

Omslagontwerp: C. Haubrechts
Meermaals bekroond: 1962: Reinaertprijs – 1965: De Karel Barbierprijs en in 1966: Prijs van de Provincie Antwerpen
Brussel: D.A.P. Reinaert Uitgaven. -272p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (Gebonden, rode lederen hardcover met goudopdruk, originele uitgeversomslag met flappen in kleur)
Druk: Het Volk Gent
1964 De duivelse brug. (roman)

Omslagontwerp: C. Haubrechts
Brussel: D.A.P. Reinaert Uitgaven. -231p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt op de persen van drukkerij Het Volk n.v.
1965 Het torment van Meester Servaas. (roman)

Omslagontwerp: A. Van Avermaet
Amsterdam/Brussel: D.A.P. Reinaert Uitgaven. -243p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (gebonden met stofomslag)
Druk: Het Volk Gent
1966 Felicia : een Jeroen Bosch-roman. (roman)

Omslag: C. Haubrechts
Brussel: D.A.P. Reinaert Uitgaven. -231p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (gebonden met stofomslag)
Druk: Het Volk Gent
1967 De reus van Ter Doest. (roman)

Omslag: Luc Verstraete.
Foto auteur:  A.M.V.C. opname Anton Hardy
Deel 1 van de Vlaanderentrilogie.
Brussel: D.A.P. Reinaert Uitgaven. -238p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (gebonden  – harde simili-lederen kaft met stofomslag)
1968 Zannekin. (roman)

Omslag: Luc Verstraete.
Deel 2 van de Vlaanderen-trilogie.
 Boni Armand 3 Brussel: D.A.P. Reinaert Uitgaven. -231p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (gebonden – harde simili-lederen kaft met stofomslag)
Gedrukt op de persen van ‘Vooruitgang’ Kortrijk.
1969 De doos van Pandora. (roman)  Boni Armand 5 Leuven: Davidsfonds. -272p.

Reeks: Belfortreeks nr 561 (1969-1)
Afmetingen: 19 x 12.50 (ingenaaid én gebonden met stofomslag)
1970 Een provo genaamd François Villon. De feniks en zijn as. (roman)

Omslag en typografie: Piet van Roemberg.
De poëzie van Villon die in de roman voorkomt is vertaald i.s.m. Robin Hannelore
1983: Heruitgave bij Infodok Leuven met als titel: François Villon. De Feniks en zijn as’. Illustratie voorpagina: fragment uit het schilderij ‘De tuin der lusten’ van Jeroen  Bosch. Illustraties binnenin: Middeleeuwse houtgravures. Druk: Van der Poorten, Kessel-Lo [afmetingen: 21 x 13.50 – paperback]
Antwerpen/Amsterdam: Uitgeverij Brito. -272p.

Afmetingen: 19.75 x 12.50 (garenloos gebrocheerd)

heruitgave 1983

1970 De onvoltooide van Gent. (roman)

Omslag: Dirk Verstraete.
Sluitstuk van de Vlaanderentrilogie.
Brussel: D.A.P. Reinaert Uitgaven. -232p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (gebonden met stofomslag)
1970 De Geus van Antwerpen. (roman)  Boni Armand 6 Antwerpen: Uitgeverij L. Opdebeek. -164p.

Afmetingen: 20.50 x 13.50 (ingenaaid)
1970 De kus voor de melaatse. (essay bij de dood van Roger Van de Velde) Depeuter Frans 45 In de bundel: Heibelboek. Een sarcastische reflectie van het literaire leven in Vlaanderen door: Hubert Lampo, Armand Boni, Dries Janssen, Walter Van den Broeck, Robin Hannelore, Frans Depeuter, Herman Vos en Jan Berghmans, samengelezen in opdracht van uitgeverij Brito. -230p.
1972 Een rebel in de abdij. (roman)

Omslagontwerp: Kothuis Art-Team
Boni Armand 14 Hasselt: Uitgeverij Heideland-Orbis N.V. -267p.

Afmetingen: 20.50 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1972 Troubadour en proleet: Francesco van Assisi. (roman)

Druk-typografie-omslagontwerp en verantwoordelijk uitgever: Walter Soethoudt Perenstraat 13, 2000 Antwerpen.
Antwerpen: Uitgeverij Walter Soethoudt. -240p.

Afmetingen: 19 x 13 (gebonden met stofomslag)
1972 Dialoog met Martin Luther: een cultuurhistorische roman.

Omslagontwerp: Kothuis Art-Team
Boni Armand 15 Hasselt: Uitgeverij Heideland-Orbis N.V. -273p.

Afmetingen: 20.25 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1974 Robespierre. (historische roman)

Omslagontwerp: Kothuis Art-Team
Boni Armand 7 Hasselt: Uitgeverij Heideland-Orbis N.V. -277p.

Afmetingen: 20.50 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1974 De langste droom: een Catharina de Medici-roman.

Omslagontwerp: Kothuis Art-Team
Hasselt: Uitgeverij Heideland-Orbis N.V. -273p.

Afmetingen: 20.25 x 12.25 (gebonden met stofomslag)
1975 Willem van Oranje. (historische roman)

Omslagontwerp: Kothuis Art-Team
Hasselt: Uitgeverij Heideland-Orbis N.V. / Den Haag: Scheltens & Giltay. -276p.

Afmetingen: 20.25 x 12.50 (gebonden met stofomslag)
1976 Peter Paul Rubens. (historische roman)

Omslagontwerp: Kothuis Art-Team.
Bevat: Eerste deel Isabelle Brant, de gesluierde madonna (pp 5-134); Tweede deel Hélène Fourment, de naakte Venus (pp 135-253)
 boni-armand-9 Hasselt: Uitgeverij Heideland-Orbis N.V. -273p.

Afmetingen: 20.25 x 12. 50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1977 Zondvloed over Italië. Historisch duet Borgia-Savonarola 1492-1498. (roman)

Omslagontwerp: Kothuis Art-Team
De roman bestaat uit twee delen: 1). De paus mer de tien zielen. 2). De monnik met een enkele ziel.
Eerste luik van de Italië diptiek
Hasselt: Uitgeverij Heideland-Orbis N.V. -255p.

Afmetingen: 20.25 x 12.25 (gebonden, harde roodlinnen kaft met stofomslag)
1977 Erasmus van Rotterdam : de roman van een monnik en zijn tijd. (roman)

Omslagontwerp: Kothuis Art-Team
Hasselt: Uitgeverij Heideland-Orbis N.V. -274p.

Afmetingen: 20.50 x 12.50 (gebonden met stofomslag)
1978 Caesare Borgia. (Historische roman uit de Borgia periode)

Tweede luik van een Italië diptiek.
Omslagontwerp: Kothuis Art-Team
Hasselt: Uitgeverij Heideland-Orbis N.V. -264p.

Afmetingen: 20.25 x 12.25 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1979 De laatste tempelier van Vlaanderen : historische roman over de tempeliersperiode 1307-1314. (roman)

Omslagontwerp: Kothuis Art-Team
Hasselt: Uitgeverij Heideland-Orbis N.V. -273p.

Afmetingen: 20.25 x 12.25 (gebonden met stofomslag)
1980 Abelard en Heloise : het verhaal van mijn ongelukken. (roman)

Omslagontwerp: Frank Ivo Van Damme.
Boni Armand 2 Antwerpen/Amsterdam: Standaard Uitgeverij. -205p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (gebonden harde linnen kaft met stofomslag)
Druk: Smits Wommelgem Antwerpen.
1980 De man achter zijn masker. (roman)

Omslagtekening: Bie Lombaerts.
Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -175p.

Reeks: Literatuur van vroeger en nu; vol. 55
Afmetingen: 20.75 x 13.50 (ingenaaid)
1982 Augustinus: tussen Troje en Rome: de odyssee van een godzoeker. (roman)

Omslagontwerp: Mark Verstock
Antwerpen: Standaard Uitgeverij / Bussum: P.N. van Kampen & Zoon. -291p.

Reeks: Standaard literair (Ruitjesreeks)
Afmetingen: 20 x 12.50 (ingenaaid)
Druk: Smits Wommelgem Antwerpen.
1982 Europese profielen.

Deel 1 : een kultuurhistorische wandeling in de twaalfde eeuw.
Omslagtekening: Bie Lombaerts.
Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -183p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
Reeks: Literatuur van vroeger en nu; vol. 66
1983 Europese profielen

Deel 2 : een kultuurhistorische wandeling in de dertiende eeuw.
Omslagtekening: Bie Lombaerts.
Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -195p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
Reeks: Literatuur van vroeger en nu; vol. 73
1984 Leonardo da Vinci en zijn tijd. (roman) Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -205p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)

 

Overzicht per genre alfabetisch op titel

Gedichten

 • Als de ziel psalleert (1937)
 • Door het leven (1936)
 • Versteende dromen (1938)

Jeugdverhalen

 • Columbus achterna (1953)
 • De jonge Edison (1942)
 • De missiekruisvaart der kinderen (1942)
 • Goederik de hooggotische droom (1946)
 • Herder, zanger en koning (1943)
 • Judas de Makkabeër (1944)
 • Mongolië non-stop (1949)
 • Ridder Charette (1947)
 • Roald Amundsen (1945)
 • Van leerstoel en bank (1941)

Romans en essays

 • Abelard en Heloise: het verhaal van mijn ongelukken. (1980)
 • Augustinus: tussen Troje en Rome: de odyssee van een godzoeker. (1982)
 • Caesare Borgia. (historische roman uit de Borgia periode) (1978)
 • De doos van Pandora. (1969)
 • De duivelse brug. (De Antwerpen trilogie deel 2 ) (1964)
 • De geus van Antwerpen. (1970)
 • De laatste tempelier van Vlaanderen : historische roman over de tempeliersperiode 1307-1314. (1979)
 • De langste droom: een Catharina de Medici-roman. (1974)
 • De man achter zijn masker. (1980)
 • De onvoltooide van Gent. (Vlaanderen trilogie deel 3) (1970)
 • De paap van Stabroek. (De Antwerpen trilogie deel 1) (1963)
 • De reus van Ter Doest. (Vlaanderen trilogie deel 1) (1967)
 • De roman van een blinde (1946)
 • Dialoog met Martin Luther: een cultuurhistorische roman. (1972)
 • Dorp en cité. (1954)
 • Een rebel in de abdij. (1972)
 • Een provo genaamd François Villon. De feniks en zijn as. (1970)
 • Erasmus van Rotterdam : de roman van een monnik en zijn tijd. (1977)
 • Felicia, een Jeroen Bosch-roman (1966)
 • Het torment van Meester Servaas. (De Antwerpen trilogie deel 3) (1965)
 • In de Westindische archipel. (1944)
 • Leonardo da Vinci en zijn tijd. (1984)
 • Peter Paul Rubens. (historische roman) (1976)
 • Pioniers in Canada. (1945)
 • Robespierre. (historische roman) (1974)
 • Troubadour en proleet: Francesco van Assisi. (1972)
 • Tussen vuur en zee (1942)
 • Willem van Oranje. (historische roman) (1975)
 • Zannekin. (Vlaanderen trilogie deel 2) (1968)
 • Zondvloed over Italië: historisch duet Borgia-Savonarola 1492-1498. (1977)

 

 • De Antwerpen trilogie: De paap van Stabroek (1963), De duivelse brug (1964) en Het torment van meester Servaas (1965).
 • De Vlaanderen trilogie: De reus van Ter Doest (1967), Zannekin (1968) en De onvoltooide van Gent (1970).
 • De Italië diptiek: Zondvloed over Italië (1977) en Caesare Borgia (1978).

Essays/Monografieën

 • Antwerpse roem, St.-Jacobskerk. (1953)
 • Ernest Claes. (1948)
 • Ernest van der Hallen. (1950)
 • Europese profielen 2delen. (1982-1983)
 • Oude en nieuwe persvraagstukken. (1952)
 • Over kinderlectuur. (1942)
 • Scherpenheuvel. (1953)

Toneel

 • Pieter van Gent – toneel (1952)
 • Enkele romans als bewerkingen voor het Antwerps Jeugdtheater.