home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Smits, Frans

Frans Smits

Antwerpen, 16 mei 1891 – Antwerpen, 17 mei 1968

 Frans Smits debuteerde met “Het huis der smart”. Hij schreef onder meer “Onder het oog van Mercurius” en wijdde ook een studie aan Willem Elsschot. Frans Smits zetelde in het Willemsfonds en in de “Vereniging van Vlaamse Letterkundigen”.

 

BIOGRAFIE

16 mei 1891: Geboren te Antwerpen.

Kleinkunst verhalen in de geest van Frans Verschoren, echter wel wat dieper en menselijker, licht realistisch. (Lectuurrepertorium 1936 p. 1247)

Was Directeur van de Antwerpse Normaalschool.

Was actief in de loge Marnix van Sint-Aldegonde en werd de eerste grootmeester van de in Luik opgerichte Grootloge van België (6 december 1959).

Hubert Lampo is kort getrouwd geweest met Mia Smits, zijn dochter.

1939: Maakte ook deel uit van de redactie van “Basisreeks: een bibliotheek voor wetenschappelijk en actuele vraagstukken” van de uitgeverij A. Manteau.

  • In deze reeks zouden essays verschijnen die het midden hielden ‘tusschen specialisatie en vulgarisatie’. Hiervoor stelde François Closset (Manteau’s echtgenoot) een speciale redactie samen met Raymond Herreman, Paul de Keyser, Frans Smits, Herman Thierry en François Closset.
  • Wat deze heren verbond was dat ze allen lid waren van een loge. Het idee van Closset was immers dat de eerste teksten voor de nieuwe reeks, de ‘bouwstukken’ zouden zijn die de logeleden  in hun werkplaats aan de andere logebroeders presenteerden.

17 mei 1968: Overleden te Antwerpen

Het grafmonument voor Frans Smits bevindt zich in het Schoonselhof te Antwerpen op perk R, rij 3.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

  • Kevin Absillis, Vechten tegen de bierkaai. Over het uitgevershuis Angèle Manteau (1932-1970). Meulenhoff, Manteau 2009 pp. 57, 107-109.

 

BIBLIOGRAFIE

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

  • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen
  • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
  • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar   Titel Fotogalerij   Uitgeverij 1ste druk
 1918  Het huis der smart.  Brussel: -145p.

In 1920: uitgave te Antwerpen door De Sikkel.
 1920  Het huis der smart. (verhalen)

1971: Het verhaal ‘Ecce homo’ werd opgenomen in de bundel ’54 Vlaamse verhalen”, deel 3,   samengesteld door Karel Jonckheere en Marnix Gijsen, Uitgeverij Paris-Manteau, Antwerpen pp 77-85.
1994: Het verhaal ‘Het huis der smart’ werd opgenomen in de anthologie De Grote Oorlog Novellen over 14-18, samengesteld door A.G. Christiaens en uitgegeven door het Davidsfonds, Leuven. (pp 229-258)
 Antwerpen: De Sikkel / Amsterdam: Em. Querido. -143p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
Colofon: van dit werk werden gedrukt 9 exemplaren op Hollandsch papier, genummerd van 1 tot 9.
 1927  Ontmoetingen. (novellen)  Antwerpen: Uitgeverij Lectura. -132p.

Reeks: Lecturareeks 2:3
Afmetingen: 19.25 x 14.25 (ingenaaid)
Colofon: Van dit boek werden 12 exemplaren getrokken op Holland van Gelder papier, gehandteekend door den schrijver en genummerd van 1 tot 12 waarvan de Nrs 1 en 2 niet in den handel werden gebracht.
 1930  Heimwee: fragmenten uit een dagboek.

Geïllustreerd met vier oorspronkelijke lithographieën van Frank Mortelmans
 Antwerpen: Lumière (22, Vincentiusstraat). -61p.

Colofon: Van dit werk gedrukt op de persen van N.V. Printing Co, te Luik, in de maand September van het jaar 1930, werden slechts 150 exemplaren getrokken te weten:
Eén exemplaar op Hollandsch papier Nr 1 bevattende de met de hand gekleurde lithographieën de reeks lithgraphieën in ’t zwart en de oorspronkelijke teekeningen door de kunstenaar onderteekend, benevens een bladzijde handschrift van den schrijver.
Vierentwintig exemplaren op Hollandsch papier, waarvan vier niet in den handel (gemerkt van A tot D) en twintig exemplaren genummerd van 2 tot 21, bevattend de met de hand gekleurde lithographieën, benevens de reeks lithographieën in ’t zwart door de kunstenaar onderteekend.
Honderd vijf en twintig exemplaren op Engelsch Featherweight papier genummerd van 22 tot 146
 1931  Onder het oog van Mercurius. (roman)  Bussum: N.V. Uitg. Mij. C.A.J. Van Dishoeck. -178p.

Afmetingen: 21.50 x 15.50 (ingenaaid)
Colofon: Van dit boek werden 15 genummerde exemplaren gedrukt door de N.V. v/h L. van Nifterik Hzn. te Leiden, op geschept papier van Pannekoek.
 1936  De Fransche letterkunde sinds 1914.  Brussel: NIR -16p.
1942 Willem Elsschot: zijn leven, zijn werk en zijn beteekenis als prozaschrijver en dichter.

Geïllustreerd met photo’s en facsimile’s van handschriften, benevens een aanhangsel als proeve van omwerking van waarheid tot verdichting en een bibliographie van en over het werk van den schrijver / Frans Smits
Brussel: Manteau. / Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar. -195p.

Reeks: documenten vol 3
1943 Henri Conscience et le romantisme flamand. Bruxelles: Office de publicité. -81p.