home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Simons, Jozef

Maakt deel uit van:

Jozef Simons

Oelegem, 21 mei 1888 – Turnhout, 20 januari 1948

Prozaschrijver, dichter en vertaler uit het Engels, Spaans, Duits en Nederduits.

Auteur van reisverhalen, verhalen over de Kempen (Harslucht, 1933), novellen (De laatste fles, 1930) en romans (Dientje Goris, 1935).

Bijzonder is zijn oorlogsboek Eer Vlaanderen vergaat (1927), een getuigenis, een eerste analyse van Wereldoorlog I en de Vlaamse Beweging.

Jozef Simons is ook bekend om de teksten die hij schreef voor de liederen van Lodewijk De Vocht, Flor Peeters en Armand Preud’homme. “Kempenland en “Als moeder zong” zijn hier een paar prachtige voorbeelden van.

Hij was actief in het sociaal-culturele leven in de Kempen, onder andere als voorzitter van de Vereniging van Kempische Schrijvers (1937-1948).

Pseudoniemen: Blasius Smoormans, Ivo Draulans en IJzer II (voor het Frontlied)

BIOGRAFIE

21 mei 1888: Jozef Jan Lodewijk Simons werd geboren te Oelegem, als eerste zoon in het gezin. Zijn vader Lodewijk Simons (1860-1935) was gemeentesecretaris en koster-orgelist.  Zijn moeder was Paulina Verheyen (1857-1912)

Hij volgde de lagere school bij “de zusters” in zijn dorp.

1900-1907: Volgt de Grieks-Latijnse afdeling aan het Klein Seminarie te Hoogstraten, waar zijn letterkundige aanleg, in vers en proza, reeds duidelijk tot uiting komt.

 • Een leraar van hem was de Gezelle-biograaf Aloïs Walgrave.
 • August van Cauwelaert was een medestudent van Simons.

1907-1909: Licentiaat in de handelswetenschappen aan het Sint-Ignatiusgesticht te Antwerpen in 1909.

 • Nog voor de Eerste Wereldoorlog volgt hij een vakantiecursus in Oxford. Tijdens de oorlogsjaren gaat hij regelmatig naar Frankrijk.

1909-1922: IN HET ANTWERPSE: LERAAR, SOLDAAT  EN ONTLUIKEND SCHRIJVERSCHAP.

1909 – 1914: Huisleraar bij de graaf de Brouchoven de Bergeyck op het kasteel ‘Ter Gaver’  te Beveren-Waas.  Hij geeft les aan de kinderen onder meer Latijn.

Uit deze periode stammen zijn eerste literaire bijdragen eerst in tijdschriften als Averbode’s Weekblad, Dietsche Warande en Belfort, Jong Dietsland, De Lelie nadien in Flandria’s Novellen Bibliotheek en in de Duimpjesreeks bij De Lille te Maldeghem. (1912: Een Sant in zijn land. (verhalenbundel))

1913: Debuteert met een eerste roman De danstent.

1914: Daarop volgt een verhalenbundel Mastentoppen en een debuut als dichter Blonde Garve.

1914-1916: Tijdens de eerste twee oorlogsjaren verblijft hij als huisleraar op het kasteel De Lovie in Proven bij Poperinge, waar het grote gezin van graaf Joseph de Brouchoven de Bergeyck in 1913 was naartoe verhuisd, maar waar ook een Brits hoofdkwartier was.
Naast huisleraar is Jozef Simons er gelegenheidstolk (o.a. voor de Prins van Wales) en compagnon van de gravin aan de vleugelpiano.

Schrijver Jozef Simons houdt tijdens de oorlogsjaren een bijzonder dagboek bij, waarin hij een unieke kijk biedt op het leven achter en aan het front. In 2016 bezorgd Ludo Simons ons deze tekst in een fraaie uitgave bij Uitgeverij Lannoo: Van het kasteel naar het front. Het oorlogsdagboek van Jozef Simons 1914-1918.

Oktober 1916: Wordt opgeroepen voor actieve dienst en krijgt een opleiding tot kanonnier te Cateret.

 • Op 10 oktober 1916 meldde Simons zich bij de Commission de recrutement van Watou, waar hij medisch onderzocht werd. Nadien bracht hij nog enkele dagen op het kasteel door, om op 19 oktober naar Opleidingscentrum nummer 5 in Carteret in Frankrijk te vertrekken.
 • In februari 1917 werd hij doorgestuurd naar het opleidingscentrum voor de artillerie in Eu.
 • Een maand later, op 18 april, vertrok hij als kanonnier naar het front met het 4de artillerieregiment.

April – september  1917: Kanonnier aan het front

13 september 1917 – januari 1918:  Tolk bij het bij de 9de  divisie van het Britse leger.

Februari 1918: Opnieuw kanonnier aan het front, nu bij het 1ste  regiment zware artillerie in Nieuwkapelle.

 • Uit zijn dagboeknotities blijkt dat hij in die periode in nauw contact kwam met de Frontbeweging, dat toen al grotendeels ‘ondergronds’ werkte, nadat in februari 1917 de studiekringen door luitenant-generaal Ruquoy, de stafchef van het Belgische leger, verboden waren.
 • Hijzelf was niet actief bij de eigenlijke clandestiene acties van de Frontbeweging, maar werkte mee aan Ons Vaderland, het dagblad van de Vlaamsgezinde frontsoldaten.  In opdracht van de leiding van de Frontbeweging schreef hij in 1918  de tekst en muziek van het zogenaamde “Frontlied” (‘Wij eisen zelfbestuur en Vlaamse regimenten…’). Hij leerde er Filip de Pillecijn kennen, waarmee hij een aantal verzen samenbracht die na de oorlog worden uitgegeven onder de titel ‘Onder de Hiel’. Net als De Pillecijn en Hendrik Borginon gebruikt hij voor zijn teksten het pseudoniem IJzer, in zijn geval IJzer II.

14 oktober 1918 tot 15 augustus 1919:  Opnieuw ingezet als vertaler-tolk en demobilisatie.

1919 – 1923:, Hervat zijn leraarstaak bij de adellijke familie de Brouchoven de Bergeyck.

Even waagde Simons een carrièreswitch en ging hij aan de slag als secretaris bij industrieel Lieven Gevaert. Hij kon echter niet aarden in het bedrijfsleven en keerde al snel terug naar de grafelijke familie.

8 mei 1920: Huwt met Maria Engels, en vestigt zich in Schilde.

1922: Na het overlijden van graaf Jozef de Brouchoven de Bergeyck en een jaar later de gravin, werden hun kinderen onder voogdij geplaatst, en dat betekende het einde van Simons’carrière als huisleraar.

1922-1923: poogt van zijn pen te leven, maar slaagt er niet in.

1923-1932: LEUVEN, BOERENBOND EN DOORBRAAK ALS SCHRIJVER

1 december 1923: Treedt in dienst bij De Boerenbond te Leuven met als functie het verzorgen van alle publicaties. Zo is hij verantwoordelijk voor de eindredactie het weekblad ‘De Boer’ en van het jaarverslag.

 • Hij verhuist naar Leuven.
 • Hij zal tot in 1932 met de Boerenbond verbonden blijven.
 • Zijn beroepsbezigheden bij De Boerenbond brengen hem naar verschillende landen. Spanje, Italië en Scandinavië zullen hem tot publicaties inspireren: In Spanje (1926), In Scandinavië (1928), In Italië (1930) en Naar Oberammergau (1933)

1924: Reizen naar Spanje, Scandinavië… waarover hij telkens een boekje schrijft

 • De proost van de Belgische Boerenbond wordt uitgenodigd op de opening van het Gildenhuis te Saragoza in Spanje, maar omdat hij geen letter Spaans kent, krijgt Simons de kans om hem te vergezellen.
 • Jan van Mierlo, een vriend van Simons, nodigt hem uit om mee op zakenreis naar Scandinavië te gaan. Tijdens die reis bezoekt hij Kopenhagen, Göteborg, Oslo, Bergen, de Hardangerfjord in Noorwegen, Stockholm en op de terugreis ook nog Hamburg.

1927: Tussen zijn werk aan de Boerenbond door, haalt hij nog een licentie in de oudheidkunde en kunstgeschiedenis aan de Leuvense Alma Mater.

1927: Het meeste ophef maakte zijn in 1927 onder de schuilnaam Ivo Draulans uitgegeven oorlogsboek Eer Vlaanderen vergaat.

 • Het boek blijkt een bestseller in de jaren ’30 en ’40 en kent zes drukken tijdens Simons’ leven.
 • Na 1948 zal het nog drie keer worden uitgebracht: in 1963 in de ‘Verzamelde werken’ door Uitgeverij Van Mierlo, in 1973 in de ‘Jozef Simons Omnibus’ door De Arbeiderspers/Reinaert Uitgaven en in 1986 in de reeks ‘Vlaanderens Glorie’ van het Vlaams Boekenfonds uit Aartselaar. In 1999 en 2014 verschijnen nieuwe edities bij  Pelckmans te Kapellen.

Op zijn site schrijft Louis Jacobs over dit boek het volgende:

 • Deze auteur is meer dan een heimatschrijver en de dichter van “Kempenland“. Hij is vooral bekend om zijn roman uit 1927 “Eer Vlaanderen vergaat“. Dit werk beklemtoont de verscheurdheid van de schrijver en getuigt van een onthutsende historische geladenheid. Jozef Simons neemt met deze roman een heel eigen plaats in in de Vlaamse letterkunde. Het boek is een relevant document waarin gesteld wordt dat het activisme (d.i. het collaboreren in Vlaanderen tijdens de eerste wereldoorlog met het doel het bekomen van een onafhankelijk Vlaanderen) de wieg is van de zelfstandigheidsgedachte in Vlaanderen.
 • In het boek geeft hij in de persoon van de hoofdfiguur zijn radicale visie gestalte : het uur van Vlaanderen zou aan het front slaan indien de Vlaamsgezinden een macht zouden organiseren om de activisten te steunen. Om deze revolutionaire droom te begrijpen, moet men zich inleven in de ellendige situatie van de Vlaamse soldaten aan het front en het verzet tegen de Belgische machthebbers dat hieruit voortvloeide.
 • Anderzijds bleef de schrijver de nuchtere Kempenaar die het gevaar van dergelijke onderneming besefte. In die zin is “Eer Vlaanderen vergaat” dan ook het bewijsstuk voor de verscheurdheid, zelfs gespletenheid, van de schrijver en voor de eeuwige en thans nog voortdurende verdeeldheid tussen gematigden en radicalen in de Vlaamse beweging. Het is in ieder geval een werk dat door elke rechtgeaarde Vlaming, van welke strekking ook, zou moeten gelezen zijn.

Prof A.M. Musschoot , in “Van “Arm Vlaanderen tot “De voorstad groeit”, stelt het op p. 259 als volgt: “Het meest bekende getuigenis van de situatie achter het front, tevens een poging tot analyse en objectieve weergave van het ontstaan van de Vlaamse frontbeweging, werd Eer Vlaanderen vergaat, een roman van Jozef Simons (1888-1948), voltooid werd  in 1923 en gepubliceerd in 1927 onder de pseudoniem Ivo Draulans.”

Mede door deze roman en publicaties als “Onder den hiel” (1920); “Oorlogs-Vlaanderen” (1921); “Verhalen van een kanonnier” (1921), behoort deze auteur ook tot de zogenaamde Frontgeneratie.

1932-1948: TERUG IN TURNHOUT

1932-1948: Bij de drukkerij-uitgeverij Van Mierlo-Proost in Turnhout krijgt hij de leiding en verantwoordelijkheid over tal van uitgaven. Ook zijn eigen werk zal er uitgegeven worden. Hij zal tot aan zijn dood op 20 januari 1948 deze functie waarnemen.

 • Hij richtte er de reeks ‘Volksbibliotheek’ op waarin reeds in 1932 de eerste deeltjes verschenen, handzame boekjes van 140 tot 200 bladzijden, in een geel kartonnen omslag, à 10 frank per stuk.
 • De reeks bevat werk van Richard Dewachter, Antoon Thiry, Pol Heyns (Armoede, 1932), Leo Op de Beeck, Jozef Muls en Jozef Simons zelf (o m vertalingen van Alice Berend en Pedro Antonio de Alarcon. Ook het verzamelde prozawerk van Alfons Jeurissen (1934-1935) verscheen in deze reeks.

Jozef Simons integreerde zich in Turnhout volop in het Kempense culturele leven.

1937-1948: Voorzitter van de Vereniging van Kempische Schrijvers.

Dit was verre van zijn enige band met het Kempische culturele leven. Hij was ook één van de eerste leden van “Scriptores Catholici”, bestuurslid van de Turnhoutse afdeling van het “Davidsfonds” en tal van andere organisaties.

1939: Geboorte van een zoon, Ludo.

1945: Wordt plots verontrustend en ernstig ziek. Hij krijgt een zware longziekte.

Van september 1945 tot oktober 1945 te Brasschaat en daarna tot mei 1947 te Leysin in Zwitserland zal hij vruchteloos naar genezing zoeken.

20 januari 1948: Overlijdt te Turnhout.

BIJDRAGE AAN HET VLAAMSE LIED

Jozef Simons is ook bekend om de teksten die hij schreef voor de liederen van Lodewijk De Vocht, Flor Peeters en Armand Preud’homme.

Enkele liederen evoceren een innige sfeer zoals ‘Onze Lieve Vrouwke van de Kempen’ (Peeters), ‘Wiegelied’ (Preud’homme), ‘Een krans van bloemen’ (Verhoeven)’, ‘Als moeder zong’ (L. De Vocht). Anderen zijn dan weer dynamisch zoals ‘Waar de brem bloeit’ (Vijverman), ‘Het lied van de wind’ (Preud’homme), of weemoedig als ‘Naar wat de dennen fluisteren’ en ‘Heimwee doet ons hart verlangen’ (beide van Preud’homme). Zeer bekend is het kerstlied ‘Susa Nina’ en het krachtige ‘Kempenland’ (beide eveneens van Preud’homme).

 

Epiloog

Bij zijn begrafenis zei Eerw. Pater Van Mierlo : “Het was een voorrecht met hem vriendschap te mogen sluiten en zijn vriendschap te mogen genieten”.

1949: Door toedoen van zijn vriend Steven Debroey, wordt voor hem een monument opgericht in Turnhout.

Zijn geboortehuis te Oelegem krijgt ook in 1949 een gedenkplaat.

1963: Gedenkplaat onthuld te Turnhout.

1988: Naar aanleiding van zijn honderdste geboortedag liet Jozef Simonsgenootschap een buste van Jozef Simons plaatsen in het OCMW-complex De Kleine Garve aan de Kerkstraat 13-15.

 • Het Jozef Simons-genootschap (december 1987 – 2001) publiceerde tussen 1989 en 2001 een 11-tal boekjes met verhalen uit het oeuvre van de auteur.
 • Het genootschap legde zich ook toe op het verzamelen van een zo volledig mogelijke bibliografische collectie. De hele collectie werd aan het documentatiecentrum van de gemeente Ranst overgedragen.

In de jaren 90 wordt zijn huis te Turnhout blijvend geklasseerd.

1997: De ouderlijke woning te Oelegem gaat, onder luid protest van verschillende verenigingen en personen, onder de sloophamer.

 

MEER OVER JOZEF SIMONS

 • Jespers, Henri-Floris. 1988. Eer Vlaanderen vergaat. Jozef Simons (1888-1948). Antwerpen: Nioba, in opdracht van het Verbond VOS.
 • Sourie, Louis. 1956. Mens en kunstenaar. Vraaggesprekken met o.m. Jozef Simons. Turnhout: Uitgeverij J. Van Mierlo-Proost.
 • Verheecke, Marcel. 1963. Jozef Simons. Verteller, zanger, Kempenaar. Leuven: Uitgeverij Davidsfonds. -354p.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Prof.  Dr. A.M. Musschoot, Verloop van Nu en Straks, in: Prof. Dr. M. Rutten; Prof. Dr. J. Weisgerber (red.): Van “Arm Vlaanderen” tot “De voorstad groeit” 1888-1946. Standaard Uitgeverij 1988.
 • Ludo Simons, Jozef Simons, letterkundige, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, I, 917-918.
 • Elke Brems, Deugdelijk uurtje of historisch moment ? Het oeuvre van Jozef Simons. In: De stekelige jaren – Literatuur en politiek in Vlaanderen 1929-1944, Academia Press, Gent. 2014.
 • Veronique Van Humskerke, Jonas Raats, Hannelore Vandebroek en Aline Sax, Onderzoeksrapport Jozef Simons en de Eerste Wereldoorlog HK De Brakken Augustus 2016

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografie bevat 4 rubrieken

 1. Chronologisch overzicht van in boekvorm verscheen werken
 2. Uitgaven van het Jozef Simonsgenootschap
 3. Beknopt overzicht per genre alfabetisch op titel met vermelding van jaar van uitgave
 4. Jozef Simons in vertaling

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007.
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent
 • Voor een discografie: WWW.MUZIEKARCHIEF.BE | Discografie Jozef Simons

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

A.  Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1910 Uit mijn studententijd, schetsen: Misdaad en boete . De historie van den wekker.

Onder pseudoniem “BLASIUS SMOORMANS”.
Omslagontwerp: Gerard Ceunis
 
Gent: Uitgeversmaatschappij Kunst- en Handelsdrukkerij Plantijn. -37p.

Reeks: Flandria’s Novellen Bibliotheek. – vol. 121
Afmetingen:  24.20 x 18.20 (geniet)
1910 Kleine Pilatus . (verhaal)

Oorspronkelijke auteur: Luis COLOMA s.j.
Oorspronkelijke titel: Pilatillo uit de novellenbundel ‘El Mensajeró del Corazón de Jesus’.
Uit het Spaansch vertaald door Joz Simons.
1924: 2de editie bij Leeslust te Antwerpen, -95p.
1931: 3de editie bij Averbode : Lenteweelde-Bibliotheek. -70p.
1937: 4de editie bij , J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, -94p.
simons-jozef-67 Uitgave van “De Lelie”, Katholiek Damestijdschrift voor Noord- en Zuid-Nederland. Leuven: Parijsstraat, 81, , Amsterdam:  C.L. Van Langenhuysen.  77p.

Afmetingen: 18 x 11.50 (ingenaaid)
Der pressen van Vromant et Co, Kapellestraat 3,  Brussel.
1910 Korte levensschets van Edvard Grieg. (essay) simons-jozef-60 Hasselt: Jules Ceysens, drukker uitgever. -7p.

Overdruk uit: ’t Daghet in den Oosten. – 26(1910). – p. 137-143.
Afmetingen:  24.20 x 18.20 (geniet)
1912 Uit eene eenvoudige wereld. (verhalen)

Bevat: Gieleken’s os . Kramers . Stieneken . Lente-idylle . De besteding . Eene kunstenaarsziel . Een reclaam.
Omslagontwerp: Gerard Ceunis
Gent: Uitgeversmaatschappij Kunst- en Handelsdrukkerij Plantijn. -50p.

Reeks: Flandria’s Novellen Bibliotheek. vol. 142.
Afmetingen: 18 x 12.25 (geniet)
1912 Een Sant in zijn land. (novelle)

1925: 4de  editie  bij Vlaamsche Boekenhalle, Leuven. -110p.
1945: 5e druk, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, -220 p.
1963: 6de  druk bij Van Mierlo-Proost, Turnhout in de Verzamelde Werken uitgegeven door Ludo Simons deel 1 pp 7-110.
simons-jozef-2 Maldeghem: V. Delille. -81p.

Reeks: Duimpjesuitgave. vol. 99.
Afmetingen: 21.75 x 17.75 (ingenaaid)
Gedrukt bij V. Delille, te Maldeghem in 1912
1912 De Spaansche letterkunde in vogelvlucht. (essay)

1928: Als bijlage gevoegd bij de 2de druk van het reisverhaal In Spanje.
simons-jozef-48 Antwerpen: Uitgeversmaatschappij “Kiliaan”. -45p.

Reeks: Verhandelingen van de Algemeene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding. – Antwerpen.
Nr 150 van de verzameling Nr 2 van den 14den jaargang 1912.
1913 De danstent. (novelle)

1929:  Editie bij Uitgeverij Ontwikkeling, Antwerpen, als nr 4 in de reeks ‘Een uurtje Verpoozing’.  -64p.
1937: Editie bij Uitgeverij Regenboog te Antwerpen in de reeks ‘Kleine Volksbibliotheek’ (20 x 13.50- geniet)
1944: 2de druk J. Van Mierlo-Proost, Turnhout-90p.  Illustraties: Fred Bogaerts.
simons-jozef-27 Hoogstraten: uitgave J. Haseldonckx. -79p.

Afmetingen: 19.50 x 15.25 (ingenaaid)
simons-jozef-47  editie 1937
1914 Mastentoppen. (verhalenbundel)

Bevat: Van ’t verken van Balder en van den pastoor zijn perziken (pp 7-21); Veete en verzoening (pp 25-34); De besteding (pp 35-46); Van een simpel trommelaarke (pp 47-56); Voorkermis (pp 57-78); Rouwkoop (pp 79-92); Oudejaarsdag (pp 93-108); De kwade hand (Kempische legende) (pp 109-132); Koekeloerenhaan (pp 133-147); Gebroken geluk (pp 149-159); Sursum corda (pp 151-175).
1923: 2de editie bij Sele te Antwerpen onder de titel Mastentoppen: schetsen en verhalen uit de Antwerpsche Kempen. -171p.

1932: 3de editie bij St.Norbertus Boekhandel te Tongerloo onder de titel Mastentoppen: pijnappels uit de Antwerpsche Kempen.
simons-jozef-1 Hoogstraten: J. Haseldonckx. / Antwerpen: “Veritas” Kipdorp -175p.

Afmetingen: 19.50 x 12.75 (ingenaaid)
1963: 4de druk  in  Verzamelde werken : uitgegeven door Ludo Simons deel 1 pp 161-212 onder de titel: Mastetoppen en bevat: Rouwkoop, Gebroken geluk, Sursum Corda, Levensverzekering, Eerste gekibbel, Knock-out, Simili, De papegaai, De geschelpte duiver, De peperkoek, Marelleke, Nonsens, Wat zullen de Turken doen?, Kamerspel.Vertalingen1940: Vertaald in het Duits door Franz Fromme als ‘Kerle und Köpf . Kleine Geschichten aus dem flämischen Kempenland’.  Uitgever:  Franz Westphal Verlag, Wolfshagen-Scharbeutz.. Met de tekeningen van Fred Bogaerts.
1914 Blonde Garve. (dichtbundel)

Deeltitels: Droeve dagen (pp 9-24); Getijden (25-40); Humoresken (41-48); Losse bladeren (pp 49-64); Jeugd en liefde (pp 65-78); Beatrix (pp 79-87)
1941: 6e vermeerderde druk -127 p. Met een Ten geleide van  Hilarion thans.
1943: 7e druk, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1943 -175 p.  Ten geleide (bij den zesden druk): Hilarion Thans.
 simons-jozef-29 Kortrijk: Boek- en Steendr. Jos. Vermaut. -94p.

Afmetingen: 21.30 x 14 (gebonden in harde simili-lederen kaft)
1917 Het kosterke van Heizand: een vertelling uit de Kempen.

Onder de naam: JEF SIMONS
In 1920 opgenomen in de bundel  ‘De zeven hoofdzonden en andere vertellingen’.
simons-jozef-71 Saint-Pierre Havre: Vlaamsche Boekhandel. -50p.

Reeks: Vlaamsche boekenschat, n° 2
Afmetingen: 16 x 10.50 (geniet)
1919 De vroolijke en stichtende historie van Bonifacius Suyckerbuyck. (roman)

1942: 6e en 7e duizendtal.  Titel: Bonifacius Suikerbuik,  bij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 150 p.  Omslagillustratie: Stan de Leur.
1943: 8e tot 12e duizendtal Bonifacius Suikerbuik, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1943, 149 p. Omslagillustratie: Stan de Leur.
1944: 5e druk, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, -191 p.  Omslagteekening en illustraties: Luc de Jaegher.
1963: 6de druk in  Verzamelde werken : uitgegeven door Ludo Simons deel 2 pp 7-122
simons-jozef-52 Brugge: Huis “Sint Michiel” (Vlamingstraat, 17) . / Leuven;Leiden: De Vlaamsche Boekenhandel (Naamschestraat, 17) -139p.

Afmetingen: 20.50 x 14 (ingenaaid)
1920 Noodlot. Tooneelspel in twee bedrijven. (toneel)

Nota: enkel Koninklijke Bibliotheek van België lijkt hiervan een exemplaar van te bezitten. Vooralsnog niet door Schrijversgewijs ingekeken.
Waereghem : Palmer Putman. -16p.

Reeks: Tooneelfonds Palmer Putman
1920 Onder den hiel. ( oorlogsgedichten)

FILIP DE PILLECYN & JOZEF SIMONS
Deeltitels: I. Van Oorlog en dood (Herinneringen) door Jozef Simons (pp 7-20) II. Dissonanten  door J. Simons (pp 23-35); III. Onder den hiel door  F. De Pillecyn (pp 37-58)
simons-jozef-43 Thielt : drukk.-uitg. Lannoo-Maes. -58p.

Afmetingen: 22.20 x 17 (ingenaaid)
Electronisch beschikbaar: Jozef Simons en Filip de Pillecyn, Onder den hiel • dbnl
simons-jozef-43a
1920 In hoogere sferen. (verhalen)

Bevat: Marelleken (pp 9-22); De Peperkoek (pp 23-52); De dood van den geschelpten Duiver (pp 53-74); De Papegaai (pp 75-89).
Simons Jozef 26 Antwerpen: De Sikkel/ Amsterdam: Em. Querido. -96p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
1920 De zeven hoofdzonden en andere vertellingen.

Bevat: I. De Zeven Hoofdzonden (pp 5-36); II. ‘t Kosterken van Heizand (pp 37-96); III. Lenteroes (pp 97-114); IV. Alvermannekens (pp 115-120); V. Knock-out ! (pp 121-127).
simons-jozef-30 Hoogstraten: Jos. Haseldonckx. -127p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (ingenaaid)
1921 Oorlogs-Vlaanderen: brieven uit “de Oasis”.

Met binnenleiding door Lodewijk De Wolf.
simons-jozef-49a
simons-jozef-49 Kortrijk: Drukker-uitgever Jos Vermaut (Langesteenstraat, 26). -104p.

Afmetingen: 21.75 x 14 (ingenaaid)
1921 Verhalen van een kanonnier. (verhalen)

Opgedragen aan al de frontjongens.
Bevat: Broerken (pp 7-15); Een volk zal niet vergaan (pp 16-24); Van een tolk die kanonnier werd (pp 25-36); Zeventien (pp 37-45); Op wacht (pp 46-57); ’t Brengt niet op ! (pp 58-73); Van Rookspierken van de Pater  Capistranus (pp 74-91); De Decoratie (pp 92-100); Vlamingen, gedenkt den Guldensporenslag ! (pp 101-117); Heeroom en zijn Neefje (pp 118-129); Er is maar één Vlaanderen. (pp 130-136).
1926: Sterk vermeerderde 2de uitgave onder de titel ‘Schetsen en verhalen van een kanonnier’ bij Excelsior te Brugge. Brengt twee uitgaven uit 1921 samen in één band  “Oorlogs-Vlaanderen: brieven uit “de Oasis”& .”Verhalen van een kanonnier”
simons-jozef-25 Brussel: N.V. “Ons Vaderland”. -137p. (67, Koopmanstraat)

Afmetingen: 16 x 11 (ingenaaid)
1922 Zoo ging een jaar… (oorlogskroniek)

1929: heruitgegeven onder de titel ‘Herleven’ bij Leuven: ” De Vlaamsche Drukkerij ” -129p
simons-jozef-34 Brugge: J. Houdmont-Carbonez. -169p.

Reeks: Davidsfonds Nr 200
Afmetingen: 22.50 x 14.50 (ingenaaid)
1922 De mooie molenaarsvrouw. (vertaling uit het Spaans)

Oorspronkelijke titel:  El sombrero de tres picos
Oorspronkelijke auteur: Pedro Antonio de Alarcon.
1934: 2de druk bij Uitgeverij Van Mierlo-Proost, Turnhout, onder de titel de mooie molenarin. 155 p., ill. [Volksbibliotheek; vol. 9]
1943: De mooie molenaarsvrouw, 5e druk, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1943, 142 p.
Maldegem: Victor De Lille.  -142p.

Reeks: Duimpjesuitgave nr 110.
Afmetingen: 21.80 x 21.70 (gebrocheerd)
1924 Zeep! Luimige tooneelschets in één bedrijf. Schets van na-oorlogsche zeden en toestanden.

1995: heruitgave door het Oelegem : Jozef Simonsgenootschap. -31p.
simons-jozef-66 Waereghem: Palmer Putman. -24p.

Afmetingen: 17.50 x 13 (geniet)
Reeks: Tooneelfonds Palmer Putman.
Hoogstraten: druk. J. Haseldonckx, s. a
1924 Mijn derde ster. Een episode uit den Grooten Oorlog. (novelle)

1926: opgenomen in Schetsen en verhalen van een kanonnier. (2de uitgave van Verhalen van een kanonnier 1921) onder de titel ‘Zijn derde ster’).
1994: ‘Zijn derde ster’ werd opgenomen in de anthologie De Grote Oorlog Novellen over 14-18, samengesteld door A.G. Christiaens en uitgegeven door het Davidsfonds, Leuven. (pp 201-228)
simons-jozef-58 Antwerpen: Gust Janssens. -169p.

Reeks: Gust Janssens’ Keurboekerij voor Reizigers nr 5.
Afmetingen: 20.50 x 15 (geniet)
1924 Op vacantie (reisverslag)

Bevat: –Naar Zwitserland (pp 5-70);  – Naar Engeland (pp 71-88); – Naar Lourdes (pp 89-136).
simons-jozef-56 Brussel: N.V. De Standaard. -136p.

Afmetingen: 15.50 x 10.50 (ingenaaid)
Drukkerij N.V. Periodica Em. Jacqmainlaan, 127 Brussel.
1925 Ons vroom en vroolijk Kempenland. (2 opstellen + zangspel)

Wat zong Oud-Kempenland? (pp 3-68); Sprokkelingen (pp 69-110); De moord van Nijlen (pp 111-134)
simons-jozef-38 Antwerpen: L. Opdebeeck – Uitgever. -134p.

Afmetingen: 21 x 15.50 (ingenaaid)
1925 Kattestaart. Kempische liedekes. (liedteksten)

Bevat: Volksliedjes (pp 5-28); Ring om het jaar (pp 29-48); Goudbloemenkrans (pp 49-58); Uit bewogen Tijden (pp 59-68); Drie teksten voor zangstukken (pp69-91).
Brussel: Uitgave Gudrun. Em. Jacqmainlaan, 100. -95p.

Afmetingen: 19.50 x 15.20 (ingenaaid – zachte kaft)
1925 Mastenvlimmen. (verhalenbundel)

Ingenaaid voorplat al of niet geïllustreerd.
Bevat: Requiem  (pp 5- 38); Uit ijdelheid  (pp 39-43); De kwade hand (pp 44- 60); Alvermannekes (pp  61-64); Sprookjesbruid, Sprookjesspel in 3 taferelen (pp 65-83); Van Jakke den bezembinder (pp 84-93); Onder de linde (pp 94-129).
simons-jozef-45 Antwerpen: L. Opdebeeck – Uitgever. -131p.

Afmetingen: 21.50 x 16 (ingenaaid)
1925 Bobby in Filmland.

Oorspronkelijke auteur:  Francis Finn, S. J
Oorspronkelijke titel: Bobbie in Movieland.
Uit het Engelsch vertaald door Jozef Simons;
1946: 2de druk bij Vlaamsche Boekencentrale te Antwerpen. (Illustraties Jan Waterschoot)
Antwerpen:  N. V. Leeslust. -142p.d

Afmetingen: 18.80 x 14.50 (ingenaaid)
Druk:  Drukkerij V. Van Dieren en Co, Venusstraat 27, Antwerpen
1925 Valentijn. (novelle)

Titelvignet door m.r. coenegrachts.
Illustraties van Frans Mertens.
Bevat: I. Valentijn (pp 9-62); II. De kwade Hand (pp 63-79).
Aan deze novelle ontleende arthur verhoeven de stof voor zijn opera VALENTIJN (libretto l. lambrechts)
1933: 2de druk
1944:  Heruitgave bij De Burcht te Brussel .-56p.,ill.  Reeks: Ulenspiegel boekjes, vol. 6 Met 6 penteekeningen: Wies Peleman.
simons-jozef-15 Deurne-Antwerpen: L.V. Tijl / ’s Gravenhage: Pax. -79p.

Reeks: De Pelikaan Nr 1 Het beste voor ’t volk.
Afmetingen: 19.25 x 13 (ingenaaid)
Drukkerij C. Govaerts, Deurne-Noord
simons-15a
1926 Schetsen en verhalen van een kanonnier.

Titel op voorplat: Kanonnier.
2de vermeerderde druk.
Brengt twee uitgaven uit 1921 samen in één band:  “Oorlogs-Vlaanderen: brieven uit “de Oasis”& ”Verhalen van een kanonnier”
simons-jozef-28 Brugge: Excelsior. -205p.
1926 In Spanje. (reisverhaal)

Met talrijke zwart-wit foto’s.
1
928: Uitgave met bijlage “De Spaansche letterkunde in vogelvlucht”, Leuven: ” De Vlaamsche Drukkerij “. -237p.  Omslagteekening van Fr. Nackaerts en portret van Simons door Jos Eelens.
1936: 2de druk uitgegeven door Het Poirtersfonds, Eindhoven (Nederland) -186p ill.
1944: 3e druk, met bijlage “De Spaansche letterkunde in vogelvlucht”, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout,  -237 p., ill. Omslagillustratie: Luc de Jaegher. ( 22e – 24e duizend )
simons-jozef-53 Leuven: Davidsfonds. -191p.

Reeks: Davidsfonds vol. 211
Afmetingen: 20 x 14 (ingenaaid)
Drukkerij-Uitgeverij Excelsior St. Trudostraat, Brussel.
 
simons-jozef-50  uitgave 1928
1926 Geluksvogel. (roman)

Oorspronkelijke auteur: FRANCIS FINN, S. J
Oorspronkelijke titel:Lucky Boy.
Uit het engelsch vertaald door Jozef Simons
Antwerpen: N. V. Leeslust. -178p.

Afmetingen: 19.20 x 15.20 (ingenaaid- kaft met flappen)
Gedrukt op de persen van  V. Van Dieren & Co, Venusstraat 27 – Antwerpen. MCMXXVI
1927 Eer Vlaanderen vergaat.

Onder de pseudoniem IVO DRAULANS
1937: Vertaald in het Duits door Ulrich Zierow als ‘Flandern stirbt nicht. Das flämische Fronterlebnis’. Uitgever: Franz Westphal Verlag, Wolfshagen-Scharbeutz. Met inleidingen van August Borms en Felix Timmermans -222p.
Heruitgaven
1936: 2de editie bij Van Mierlo-Proost, Turnhout Omslagillustratie: L. van de Leur.6e duizendtal.
1940: 3de editie bij Van Mierlo-Proost, Turnhout Omslagillustratie: H. Diercks [moeilijk leesbaar] 9e duizendtal.
1941: Geen vermelding editie.  Gudrun/ uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Brussel/Turnhout,  224 p.  10e duizendtal.
1942: 4de editie bij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1942),  -224 p.
1943: 5de editie bij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1943),  -216 p.
1944: 6de editie bij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout. -302p.
Simons Jozef 83Simons Jozef 83a achterflap

 

uitgave 2014

Brussel: Gudrun/ Turnhout: Lityca. -206p.

Afmetingen: 23.50 x 15.50 (ingenaaid)
Drukkerij N.V. Lytica, Turnhout.
Electronisch beschikbaar: Jozef Simons, Eer Vlaanderen vergaat • dbnl
 
Naoorlogse drukken:
1963: 7de editie bij Van Mierlo-Proost, Turnhout in de Verzamelde Werken uitgegeven door Ludo Simons deel 2 pp 7- 199.
1972: in Jozef Simons Omnibus, D.A.P. Reinaert Uitgave, Brussel.
1999: Heruitgave bij Pelckmans te Kapellen (voorwoord Ludo Abicht)
2014: Heruitgave bij Pelckmans te Kapellen (met nawoord Ludo Abicht). Foto omslag : Britse soldaten op weg naar de loopgraven te Ieper Oktober 1914 © Corbis
Vertaling1937: Vertaald in het Duits door Ulrich Zierow als ‘Flandern stirbt nicht. Das flämische Fronterlebnis’. Uitgever: Franz Westphal Verlag, Wolfshagen-Scharbeutz. Met inleidingen van August Borms en Felix Timmermans. -222p.
1927 Op grootvaders knie.  Volksvertellingen verzameld door Jozef Simons. (verhalen)

Omslag van Fr. Nackaerts.
Bevat: ’t Een plezier is ’t ander waard (pp 5-10); Van het schoone kind (pp 11-17);  Van Piet de Zwijnenhoeder (pp 18-22); Van het zilveren Schaaltje en den doorschijnenden appel (pp 23-26); Van den gouden Vogel, het gouden Paard en de Prinses (pp 27-33); Van Jan, een Kasteelheer en zijn drie Dochters (pp 34-40); Van het Wondertapijt, het Wonderstokske, de Wonderlier en het Wondermeisje (pp 41-45); Van Jakke den bezembinder (pp 46-57); Van Jan en den toovenaar (pp 58-62); Hoe Blanden aan zijn naam kwam (pp 63-65); Van “Klist aan!” en “Mand omhoog!” (pp 70-75); Van de twee Boomsnoeiers (pp 76-82); Van de kwezel en de drie Gebroers (pp 83-86); Van Pierke en de Kwezelkes (pp 87-95); Van drie Gelukzoekers (pp 96-102); Uit IJdelheid (pp 103-108).
1932: heruitgave ibidem
simons-jozef-42 Leuven: Vlaamsche drukkerij Minderbroederstraat, 44) . -108p.

Afmetingen: 21.50 x 15.50 (ingenaaid)
1927 Sneeuwwitje. (roman)

Oorspronkelijke auteur: FRANCIS FINN, S. J
Oorspronkelijke titel: The fairy of the snows.
Uit het engelsch vertaald door Jozef Simons
Antwerpen: N. V. Leeslust / Eindhoven: N. V. Lecturis;  -172p.

Afmetingen: 19.20 x 15.00 (ingenaaid – kaft met flappen)
Gedrukt op de persen van  V. Van Dieren & Co, Venusstraat 27 – Antwerpen. MCMXXVII
1927 De diamanten ring.

Oorspronkelijke auteur: FRANCIS FINN, S. J
Oorspronkelijke titel:  But thy love and thy grace
Uit het Engelsch vertaald door Jozef Simons
Antwerpen: N.V. Leeslust. -71p.

Afmetingen: 18 x 14.20 (ingenaaid )
Gedrukt op de persen van  V. Van Dieren & Co, Venusstraat 27 – Antwerpen. MCMXXVII
1928 In Scandinavië (vertellen na de reis). (reisverhaal)

Met 24 zwart-wit foto’s
simons-jozef-16 Brussel: Standaard Boekhandel ? -190p. Foto’s

Afmetingen: 21.50 x 14.50 (ingenaaid)
1928 De strooptocht van kapelaan Hermans. (verhalen)

Bevat: De strooptocht van kapelaan Hermans (pp 5-12); Levensverzekering (pp 13-16); Luister nooit naar goeden raad (pp 17-24); Wat zullen de Turken doen (pp 25-32); Simili (pp 33-44); Nonsens (pp 45-48); De Zieke (pp 49-70); Morgenuurtje bij Mijnheer Meijlemans (pp 71-96); Knock-out (pp 97-104); De Zeven Hoofdzonden (herdruk) (pp 108-127)
simons-jozef-40 Brugge: Uitgave “Excelsior”. -128p.

Afmetingen: 19.50 x 13.00 (ingenaaid)
1928 Een kranig kereltje.

Oorspronkelijke auteur: FRANCIS FINN, S. J.
Oorspronkelijke titel: That office boy.
Uit het Engelsch vertaald door Jozef Simons
simons-jozef-65 Antwerpen: N. V. Leeslust; Amsterdam: N. V. De R. K. Boek-Centrale;  -158p.

Afmetingen: 19.20 x 15.20 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van  V. Van Dieren & Co, Venusstraat 27 – Antwerpen. MCMXXVIII
1929 Herleven.  Zoo ging een jaar. (roman)

Bevat een tekening van Jozef Simons door Albert van Dyck.
Omslag van Leo Meurrens
(11.500-13.000 tal)
Heruitgave van ‘Zoo ging een jaar…’ uit 1922.
simons-jozef-37 Leuven: ” De Vlaamsche Drukkerij ” (Minderbroederstraat 44, Leuven). -129p.

simons-jozef-37a

1930 In Italië. (reisverhaal)

Omslagteekening van Leo Meurrens.
1936:2de druk uitgegeven door Het Poirtersfonds, Eindhoven (Nederland)
1944:  3e druk, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, -213 p. Omslagillustratie: Luc de Jaegher
Simons Jozef 1 Leuven: Davidsfonds. -175p.

Reeks: Davidsfonds vol. 229

Afmetingen: 20 x 13.50 (ingenaaid)
Colofon: Dit boek is het tweede van de volksreeks 1930 van het Davidsfonds en werd gedrukt op zeven en zestig duizend zeven honderd vijftig exemplaren.
Drukkerij Excelsior Zandstraat St Andries-Brugge.

 

1930 De laatste flesch. (verhalenbundel)

Bevat: De laatste flesch (pp 7-38);  De Vlaamsche Leeuw in ’t oerwoud (pp 39-50); De laatste rit (pp 51-71);  De bestedeling en de ekster (pp 73-91).
Heruitgaven:
1940: 2de editie bij Uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout. Teekeningen: Fred Bogaerts . 108 p., ill.
1942: 3de editie bij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 110 p., ill.
 Teekeningen: Fred Bogaerts.
1943: 4de vermeerderde editie bij Uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout. 128 p., ill.  Teekeningen: Fred Bogaerts. Omslagillustratie: L. van de Leur.
1945: 5e editie, Van Mierlo-Proost, Turnhout, -160 p., ill.  Illustraties: Fred Bogaerts.
1963: 6de vermeerderde druk in  Verzamelde werken : uitgegeven door Ludo Simons deel 1 pp 289-387.
simons-jozef-31 4de vermeerderde druk
 
simons-jozef-32 Brussel/Antwerpen/Leuven: N.V. Standaard Boekhandel. -91p.

Afmetingen: 19.25 x 13 (ingenaaid)
N.V. Drukkerij L. Vanmelle Gent.
Vertalingen:
1940: vertaald in het Duits als Kerle und Köpfe door Franz Fromme. Uitgegeven bij Franz Westphal Verlag.
 
1938: Het verhaal ‘ De verrader’ wordt opgenomen in  Vlaanderen roept: een bundel novellen, schetsen, verzen en artikelen. pp 67-76.
Uitgave Bosch en Keuning te Baarn. -224p.
1978:  Het verhaal ‘ De verrader’ wordt opgenomen in  ‘Vlaamse dorpsverhalen uit vroeger tijd pp 162-170, samenstelling dr. Tjaard W.R. de Haan, in de reeks Prisma nr 1850, Uitg. Het Spectrum, Utrecht
1930 De liederen van den buiten. (lezing)

Lezing gehouden te Brussel, in het Paleis der Academiën, op 26 april 1930 in de reeks Voordrachten over Maatschappijleer.
-Overdruk uit Deel II van het Handboek van Landelijke Maatschappijleer, uitgegeven door de Belgische Nationale Commissie voor de verfraaiing van het landleven.
simons-jozef-59 Leuven: Etablissementen Fr. Ceuterick, Vital Decosterstraat, 66.  -31p.

Afmetingen: 25 x 16.40 (geniet)
1930 Verhalen.

Kees van Wilrijk (pp 97-109); De dood van den geschelpten Duiver (pp 110-128).
simons-jozef-41 Borgerhout: Goedkoope Volkslectuur. (Sint – Markusstraat 26) – pp. 97-128p.

Reeks: Vlaamsche Geluiden 1930 Nr 4
Afmetingen: 19.50 x 14.50 (geniet)
1931 Volksliedjes en verzekes. (liedboek)

Deze gedichtjes sluiten aan bij Kattestaart Uitg; Gudrun (1925)
Bevat: Kerstliedjes (pp 7-15): Liederen van ingetogen stemming (pp 17-28); Albumbladeren (pp 29-55); Hulde aan den landbouw (pp 68-70); Huldezang aan O.L. Vrouw, Zetel der Wijsheid (pp 71-77).
Borgerhout: Uitgave “Vlaamsche Geluiden” (St.-Markusstraat 26).   -77p

Afmetingen:  19.80 x 15 (ingenaaid)
1931 Voor ’t verken komt. (kinderverhalen)

Teekeningen van Leo Meurrens.
Bevat: Van Vrouwke Miserie (pp 5-8); Een Vrouw en een Notenboom (pp 9-14); Van de Appelen van Gezondheid (pp 15-22); Hoe Lucifer gefopt werd (pp 23-28); Hoe Jantje van den bezembinder Hertog van Brabant werd (pp 29-50); Van Jan den Reiziger (pp 51-54); Akkoord is Akkoord (pp 55-58); Van Ronkaard (pp 59-64); Van de Drakentongen (65-78); Van Jan den Domkop en het Wonderpaard (pp 79-88); Van Kobe en Trinette (pp 89-94);Van Janneke en Mieke (pp 95-98); Van het Meisje met de gouden Lokken (pp 99-102).
1937: 2de editie bij uitgeverij De Oogst te Antwerpen. -134p. Ill.
simons-jozef-36 Leuven: Davidsfonds. -103p.

Reeks: Davidsfonds, Vergeet-mij-nietje ; 4
Afmetingen: 19.75 x 15.50 (ingenaaid)
Colofon: Dit is het vierde Vergeet-mij-nietje van het Davidsfonds voor de Vlaamsche jeugd. Maschen 1931 In Februari 1931 drukte “Excelsior” te Brugge dit boekje op 4000 exemplaren.
Vertelt Jozef Simons en teekent Leo %Meurrens.
1932 Elf Nobbelewitjes. (volksvertellingen)

Met pentekeningen van Leo Meurrens.
Bevat: Fier Margrietje van Leuven. (pp 9-22); De pelgrim van de Lindehoeve (pp 23-28); Een mansmensch in huis (pp 29-37); Van Kwek en kwaak (pp 39-41); Het Fransch Avontuurtje van Boer Claessens (pp 42-46); Inkwartiering (pp 47-50); Geen Compassie meer (pp 51-53); De Duiven van Noyon (pp 54-59); De Schoonste Kerstmis van Pastoor Baks (pp 60-64): Grootmoeders Reis (pp 65-85).
Grootmoeders reis is een ‘Geautoriseerde vertaling uit het Nederduitsch van Wilhelm Zierow’.
simons-jozef-44 Borgerhout: uitgave “Vlaamsche geluiden”. -87p.

Afmetingen: 21 x 15.50 (ingenaaid)

Nota:Fier Margrietje van Leuven‘ en ‘Grootmoeders Reis‘ vonden hun weg naar de jeugdreeks Vlaamsche Filmkes resp. 1932 vol 81 en 1934 vol 184.
‘Grootmoeders reis werd in 1938 opgenomen in de bundel vertalingen ‘Nederduitsche Vertellingen’.

1932 Fier Margrietje van Leuven. (verhaal)

Verhaal uit Elf Nobbelewitjes (1932, pp 9-22)
Averbode: Drukker-Uitgever P.L. Robberechts. -32p.

Afmetingen: 16.70 x 12.80 (geniet – geïllustreerde papieren kaft)
Reeks: Vlaamsche Filmkens nr. 81

1933 Naar Zuid-Oost Oberammergau: vertellen na de reis. (reisverhaal)

Geïllustreerd met 6 foto’s van het Passiespel door fotograaf Friedrich Bauer, Pfaffenhofen – München
Tongerlo: Sint-Nortbertus Boekhandel. -114p.

Afmetingen: 19 x 15 (gebonden – harde linnen kaft)
1933 Harslucht. (novellenbundel)

De[60] illustraties en de omslag voor dit werk werden getekend door den kunstenaar Fred Bogaerts.
Onder de naam Jef Simons
Bevat: Caïphas (pp 9-30); Het kogeltje (pp 33-62); Niet op zijn nummer(pp 65-127); De zadel (pp 131-143); Het zonneke (pp 147-164); Angst (pp 167-173); De negen zaligheden (pp 177-206); Leve Borms (pp 209-224).
1937: Vertaald in het Frans door Adrien Van de Putte als ‘Résines’. Uitgever: Les Roses, Overijse.
simons 21 Deurne-Antwerpen: L.V. Tijl Uitgeverij-Boekhandel (Merksemstw. 61) . -224p.

Reeks: Goede volkslektuur. – Deurne; vol. 3
Afmetingen: 20 x 13.75 ( ingenaaid & gebonden)
Boekdrukkerij Gebr. De Bièvre & Lombaerts Schoten.
1933 Babette Bomberlings bruidegoms. Roman. Geautoriseerde vertaling door Jozef Simons

Oorspronkelijke auteur: ALICE BEREND
Oorspronkelijke titel: Die Bräutigame der Babette Bomberling.
19462e druk, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, met als titel:  Babette en haar bruidegoms: roman, 1946, 207 p.
 
simons-jozef-70 Turnhout: Uitgeverij J. Van Mierlo-Proost. -196p.

Reeks: Volksbibliotheek ; 8 Afmetingen: 16.70 x 11 (gebonden- harde kaft)
1933 Jantje van den bezembinder. (verhaal)

1931: Eerder gepubliceerd in de verhalenbundel ‘Voor ’t verken komt’ . (pp 29-50)

Averbode: Drukker-Uitgever P.L. Robberechts. -32p.

Afmetingen: 16.70 x 12.80 (geniet – geïllustreerde papieren kaft)
Reeks: Vlaamsche Filmkens nr.128

1934 Vlinders in den regen. Tekstboekje (gebundelde liederen)

Vierde vermeerderde druk.
Bevat: Kerstliedjes (pp 11-24); II. Volksliedjes (pp 25-38); III. Ring om het jaar (pp 39-50); Albumbladeren (pp 51-58); De verloren zoon (pp 59-64); VI. Elfendans (pp 65-70); Vertalingen (pp 71-84)
simons-jozef-33 Overijssche: Uitgeverij “Les Roses” (Q.J. Trigt Houbalaan 142, Laken) . -86p.

simons-jozef-33a

1934 Een Rare Snuiter. / Wilhelm Zierow; Uit het Nederduitsch vertaald door Jozef Simons. (verhaal)

1938: Opgenomen in de bundel vertalingen ‘Nederduitsche Vertellingen’.

Averbode: Drukker-Uitgever P.L. Robberechts. -30p.

Afmetingen: 16.70 x 12.80 (geniet – geïllustreerde papieren kaft)
Reeks: Vlaamsche Filmkens nr. 209

1934 Grootmoeders reis en Tot niets meer bekwaam / naar W. Zierov (verhaal)

1932:Grootmoeders reis’ werd eerder gepubliceerd in Elf Nobbelewitjes. (pp 65-85)
1938: Opgenomen in de bundel vertalingen ‘Nederduitsche Vertellingen’.

Averbode: Drukker-Uitgever P.L. Robberechts. -29p.

Afmetingen: 16.70 x 12.80 (geniet – geïllustreerde papieren kaft)
Reeks: Vlaamsche Filmkens nr. 184

1935 Van twee koningskinderen. (roman)

1942: 2e editie met als titel: Willy Branders: van twee koningskinderen, , Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1942), -143 p.
1943:  3de editie. Willy Branders: van twee koningskinderen, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1943), 143 p.
simons-jozef-63 Turnhout: Uitgeverij J. Van Mierlo-Proost. -152p.

Reeks: Volksbibliotheek. – Turnhout; vol. 16
Afmetingen: 17 x 11 (gebonden – met gekartonneerde kaft)
1935 Het stierengevecht. (verhaal)

1989: Uitgave door het Jozef Simonsgenootschap  te Oelegem-Ranst. -36p. Illustraties door Jeroen Frateur
Averbode: Drukker-Uitgever P.L. Robberechts. -30p.

Afmetingen: 16.70 x 12.80 (geniet – geïllustreerde papieren kaft)
Reeks: Vlaamsche Filmkens nr. 244

1935 Dientje Goris. (roman)

Omslagillustratie: MM
1936: 2de druk J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 157 p.
1938: 3de druk J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 159 p.
1941: 4e druk, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 159 p.   Omslagillustratie: Merkx.
1942: 5e druk, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout.   -159 p.  Omslagillustratie: M. Merkx.
1943: 6e druk, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout.  – 159 p.  Omslagillustratie: MVE.
simons-jozef-64 Turnhout: Uitgeverij J. Van Mierlo-Proost. -150p.

Afmetingen: 18.50 x 12 (ingenaaid)
1937 Victor Ceuleman. (roman)

1941: 2e druk, uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1941, -125p.
Naam auteur op omslag: Jef Simons.
1942: 3de druk  uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1942, -127 p.
1943: 4e editie, Van Mierlo-Proost, Turnhout, (1943), -120 p.
simons-jozef-61 Turnhout: Uitgeverij J. Van Mierlo-Proost. -119p.

Afmetingen: 18 x 12 .50 (ingenaaid)
1937 Twaalf sterretjes: Mariaverhalen. (verhalenbundel)

Bevat: Voorwoord  (van Marianus) (pp 5-7). Een sultan had een dochterkijn (pp 9-17); Van een kleine Monnik die O.L. Vrouw te eten bracht (pp 18-21); De Heer van Halmale (pp 22-27); Het Maria-Hoedeken (pp 28-31); Mooi Liesje en de zwarte Ridder (pp 32-37); Van Broeder Brouwer (pp 38-43); Van de vrome Maagd Lutgardis (pp 44-49); De godvruchtige herder (pp 50-53); De Droom van Albertus Magnus (pp 54-57); De Aap (pp 58-61); Toevlucht der zondaars (pp 62-65); De Medaille van O.L. Vrouw van Halle (pp 66-69).
simons-jozef-38a Tongerloo: Sint-Norbertus – Boekhandel -71p.

Afmetingen: 17 x 12 (ingenaaid)
Druk: Sint-Norbertus Drukkerij, Tongerloo.
1938 Nederduitsche Vertellingen. (vert.uit het Duits).

Vertaald door Jozef Simons. Inleiding van Franz Fromme.
Bevat: Inleiding (pp 5-20);Ehler Schoof (pp 21– 18– Johann Hinrich Fehrs; Grootvaders Tophoed (pp 119-144 – Johann Hinrich Fehrs; Dubbelhans (pp 145-172 – Timm Kröger); Twee drenkelingen (pp173-180 – Berend de Vries);  De Pinkstertuil (pp 181-196 – Berend de Vries); Fritz Klambors (pp 197-212 – Wilhelm Zierow); Rosa van Güstrow (pp 213-226 – Wilhelm Zierow); De oude vos (pp 227-238 – Wilhelm Zierow); Tot niets meer bekwaam (pp 239-248– Wilhelm Zierow); Een rare snuiter (pp 249-272– Wilhelm Zierow); De Geur van de Aarde (pp 273-296 – Wilhelm Zierow); Grootmoeders Reis (pp 297-326 – Wilhelm Zierow); Het natte Boek in ’t droge Land (pp 327-332 – Fr. Fromme).
simons-jozef-80 Averbode: De Goede Pers. -336p.

Afmetingen: 20 x 14.20 (ingenaaid)
Met portretfoto van Wilhelm Zierow

Nota: Het eerste verhaal Ehler Schoof werd door Jozef Simons vertaald met medewerking van Dr. J. Helsen.
1939 Nederduitsche Vertellingen. Tweede reeks. (vert.uit het Duits).

Bevat: De kleine koning – Johann Hinrich Fehrs; Een schoolmeester in Holstein ten jare 1854 – Johann Hinrich Fehrs; De naaister in huis – Wilhelm Zierow; Twee kleine vertellingen – Karl Krickeberg a) De geschiedenis met de dito’s b) Ons kapmes is weg; Kleermaker Fips – Oscar Ortlepp; De Torenklok – Rudolf Kinau; De Vlucht – Friedrich Schult; PaarlenWilhelm Plog; Twee kleine vertellingen – Dr. Augustin Wibbelt a) “Straffen toebak” b) De gelukkige bruid
simons-jozef-81 Turnhout: Uitgeverij J. Van Mierlo-Proost. -225p.

Afmetingen:17.50 x 11.80 (ingenaaid)
Nota 1:  Het eerste verhaal ‘De kleine Koning’ werd door Jozef Simons vertaald met medewerking van Pol Heyns.
Nota 2: Twee verhalen De kleine Koning (pp 7-128) en Een schoolmeester in Holstein ten jare 1854 (pp 129-165) werden 1944 opnieuw in één band uitgegeven door Uitgeverij J. Van Mierlo-Proost.
1940 Zweedsche sprookjes.

Oorspronkelijke auteur: EINAR F. MANNSON.
Vertaald door Em. De Deyne en Jozef Simons.
1942: vermeerderde heruitgave onder de titel Sprookjes uit het hooge noorden. Bij Pro Arte te Diest. -169p.
simons-jozef-68 Leuven: Davidsfonds. -151p.

Reeks: Davidsfonds. Jeugdboek ; 1940,  vol. 31.
Afmetingen: 19.40 x 15.50 (ingenaaid)
simons-jozef-68a
1941 Bonte Garve. (liederen en gedichten)

Met portretfoto van de auteur vooraan.
Inhoud: Ten geleide (Hilarion Thans) (pp 4-5); Inhoudstafel met opgave der getoonzette liederen (pp 5-12); Bonte Garve (pp 13-64); Bladwijzer (p 66); In Fransche vertaling (pp 67-89); Index (p 90) ; In Duitsche vertaling (pp 91-122); Inhalt (p 123-124).
simons 22 Turnhout: Uitgeverij J. Van Mierlo-Proost. -127p.

Afmetingen:18 x 12.50 (ingenaaid)
1942 Sprookjes uit het hooge noorden.

Oorspronkelijke auteur: EINAR F. MANSSON.
Vertaald door Em. De Deyne en Jozef Simons.
Illustraties door Roger de Ruyck
=
Heruitgave in een vermeerderde uitgave van Zweedsche Sprookjes uit 1940.
simons-jozef-69 Diest: Pro Arte. -169p.

Afmetingen: 18.50x 11 (ingenaaid)
simons-jozef-69a
1942 Willy Branders. (roman)

Tweede druk van: Van twee koningskinderen (1935) bij Uitgeverij J. Van Mierlo-Proost te Turnhout.
Turnhout: Uitgeverij J. Van Mierlo-Proost. -143p.

Afmetingen: 19 x 12.90 (ingenaaid – zachte kaft)

1942 Bij ons in de Kempen. (verhalenbundel)

Omslag door Hilda Leynen.
Bevat: De strooptocht (pp 5-14); Simili (pp 15-28); Rouwkoop (pp 29-38); Caïphas (pp 39-54); De Peperkoek (pp 55-78); Marelleke (pp 79-88); Verlies van geheugen (pp 89-102); De laatste rit (pp 103-116); Valentijn (pp 117-163).
simons-jozef-39 Diest: Pro Arte (Jos Philippen Beheerder – Directeur). -165p.

Afmetingen: 18.50 x 12.50 (ingenaaid)
1942 Daar is geen potje of er past een scheeltje op. (verhaal)

 1942-bloei-a

1942-bloei In de verhalenbundel: „Bloei – Een en twintig verhalen van Vlaamsche schrijvers” pp 183-198.

Colofon: Dit boek verscheen in den herfst van 1942 bij de uitgeverij “PRO ARTE”” p.v.b.a. te Diest, onder leiding van Jos Philippen, beheerder-directeur. De omslagteekening werd ontworpen door Hilda Leynen en de druk verzorgd door N.V. Vonksteen te Langemark.
Afmetingen: 19 x 14 (ingenaaid – licht gekartonneerde kaft met flappen)
1943 De laatste flesch. (verhalenbundel)

Bevat:  De laatste flesch (pp 7-32); De verrader (pp 33-54); Ne quid nimis (pp 54-64); Staart inkorten (pp 65-70); Tintelenteen (pp 71-87);  De papegaai (pp 88-104); De Vlaamsche Leeuw in ’t oerwoud (pp 105-115); De laatste flesch Constantiawijn (pp 116-126).
Gewijzigde heruitgave van 1930.
simons-jozef-31 Turnhout: Uitgeverij J. Van Mierlo-Proost. -128p.

Afmetingen: 18.60 x 12.70 (ingenaaid)
1944 Valentijn: novelle.

Met 6 penteekeningen: Wies Peleman.
zd [1925]: Oorspronkelijke uitgave bij Deurne-Antwerpen: L.V. Tijl / ’s Gravenhage: Pax. -79p. Reeks: De Pelikaan Nr 1 Het beste voor ’t volk.
simons-jozef-35 Brussel: De Burcht. -56p.,ill.

Reeks: Ulenspiegel boekjes, vol. 6 onder leiding van Jef Contryn.
Afmetingen: 19.40 x 12.70
Colofon: Gedrukt voor DE BURCHT S.V. J. Bernaerts, zaakleider-beheerder op de persen der Drukkerij Steenlandt N.V., Brussel.
Toelating nr 11035
1944 De kleine koning. (vert. uit het plat Duits)

Eerste afzonderlijke uitgave.
Uit het platduitsch vertaald door Jozef Simons.
Eerder gepubliceerd in 1938 in de verhalenbundel: Nederduitsche  Vertellingen uitgave: De Goede Pers, Averbode.
Oorspronkelijke auteur: FEHRS, Johann Hinrich.
Oorspronkelijke titel: Lütj Hinnerk
Bevat: De kleine Koning (pp 5-126); Een schoolmeester in Holstein ten jare 1854 (pp 127-165). 
simons-jozef-82 Turnhout: Uitgeverij J. Van Mierlo-Proost. -167p.

Afmetingen: 18 x 11.70 (ingenaaid)
T. Nr 6079 (17/9 – 1943)
POSTUUM UITGEGEVEN
1948 Nagelaten gedichten. (dichtbundel)

Bezorgd door Steven Debroey en Em. Janssen.
Deeltitels: Aan Jozef Simons; Jozef Simons, Een goed mens. Herinneringen en bedenkingen van een vriend – Steven Debroey; Bij de nagelaten gedichten van Jozef Simons – Em. Janssen s.j.; Volks- en kinderliedjes; AlbumbladenBevat de gedichten: Op eer en trouw, Het lied van den wind, Schoon is dit land, Meilied, De beeklok, Als moeder zong, Schoon is de heide, Lieve Vrouwe der kempen, Maria, wees gegroet, Tien minuten maanlicht, Kerstmuzikanten, Er wordt verteld, Geen nieuws vandaag, Van twee puiten, Ver van huis, Momosa, Avond in de bergen, Alpenkraaien, Zondagsklokken, Paschen, De oude appelboom, Vink, De merel, Naar wat de dennen fluisteren, Eenzaamheid, Jesus. 
Tongerlo: St. Norbertushandel – Boekhandel. -72p.

Afmetingen: 20 x 13.50 (ingenaaid – zachte kaft)

Naast de gewone handelsversie gaft de uitgeverij ook een gebonden luxueuse versie uit op 100 exemplaren.
Dit is nr…. van 100; tweekleuren druk: zwart – rood; met de hand ingebonden; leeslint.

ca
1960
Gedichten van Jozef Simons. Getoonzet door A. Preud’homme.

Bevat 23 gedichten. Enkel tekst, geen muziek.
Met portretfoto van J. Simons als titelblad.

Inhoud:

Hasselt: A. Preud’homme. Privé-uitgave (Bunderstraatt, 9) . -31p.

Afmetingen: 16 x 11.30 (geniet)
Drukkerij Vakschool H. Hart – Tessenderlo.

1963 Verzamelde werken.

Uitgegeven naar aanleiding van de vijftiende verjaardag van het overlijden van de schrijver en de vijfenzeventigste van zijn geboorte uitgegeven door Ludo Simons en omvatten:
Deel I:
 • Een sant in zijn land (verhalenbundel)
 • Mastetoppen (verhalenbundel)
 • In hoger sferen
 • De laatste fles (verhalenbundel)
 • Harslucht (verhalenbundel)
Deel II:
 • Eer Vlaanderen vergaat (roman)
 • Bonte garve (liederen en gedichten)
Deel III:
 • Bonifacius Suykerbuyck (roman)
 • Dientje Goris (roman)
 • Willy Branders (roman)
 • Victor Ceuleman (roman)
Turnhout: Uitgeverij J. Van Mierlo-Proost. 3 volumes.

Afmetingen: 22 x 15.30 (gebonden – harde simili lederen kaft)
Deel I : 476p.
Deel II : 391p.
Deel III: 474p.

 

1963 Bonte Garve. (poëzie)

Bevat de 8ste druk van Bonte Garve (1914 als Blonde Garve) en de 2de druk van Nagelaten gedichten (1948)
Deeltitels: I. Kerstliedjes; II. Volks- en kinderliedjes; III. Fabels,; IV. Declamatorium; V. Liederen uit vreemde gaard; VI. Ring om het jaar; VII. Albumbladen;

 

Turnhout: Uitgeverij J. Van Mierlo-Proost. -293 + [VII]

Afmetingen: 20.60 x 12.70 (gebrocheerd – stofomslag)

 

1972 Jozef Simons Omnibus

Bevat: Woord vooraf (pp 7-10 auteur: Ludo Simons); Eer Vlaanderen vergaat (pp 11-178); – Dientje Goris (pp 179-264);  – Bonifacius Suykerbuyck (pp 265-363) – De danstent (pp 363-404); – Zijn derde ster (pp 405-436)- Caïphas (pp 437-447)
Omslagtekening: Dirk Verstraete.
Simons Jozef 84 Brussel: D.A.P. [De Arbeiderspers] : Reinaert Uitgaven. -447p.

Reeks: Reinaert-Omnibussen.
Afmetingen: 18.70 x 12.40 (gebonden – hardesimili lederen kaft)
Gedrukt op de persen van “Vooruitgang”, Kuurne.
2016 Van het kasteel naar het front. Het oorlogsdagboek van Jozef Simons 1914-1918.

Bezorgd door Ludo Simons.
simons-jozef-46 Tielt: Uitgeverij Lannoo. -328p.

Afmetingen: 25 x 14 (paperback met flappen)

 

UITGAVEN VAN HET JOZEF SIMONSGENOOTSCHAP

1989 Het stierengevecht.

Illustraties: Jeroen Frateur.
Colofon:Het Stierengevecht is een hoofdstuk uit het reisverhaal ‘In Spanje’ van Jozef Simons, waarvan de eerste druk verscheen bij het Davidsfonds in 1926. Het hoofdstuk Het Stierengevecht verscheen al eerder afzonderlijk, namelijk in 1935 als nummer 244 van de reeks Vlaamsche Filmkens te Averbode. De hier afgedrukte tekst is gebaseerd op de derde uitgave van In Spanje, verschenen bij J. van Mierlo-Proost te Turnhout in 1944.
simons-jozef-76 Oelegem-Ranst: Jozef Simonsgenootschap. -36p.

Afmetingen: : 20 x 13.60 (geniet)
Colofon vervolg:
Deze uitgave van Het Stierengevecht werd in december 1989 in opdracht van het Jozef Simonsgenootschap te Oelegem gedrukt door Drukkerij Matthys-Beccu, Steenweg op Mol 47 te Turnhout in een oplage van 300 exemplaren.
1990 De kwade hand. (verhaal)

Bezorgd door Ludo Simons.
Illustraties: André Sollie.
Colofon : Het verhaal De kwade hand verscheen oorspronkelijk – met de ondertitel ‘Kempische legende’ –  in de bundel Mastentoppen (Hoogstraten: J. Haseldonckx te Hoogstraten en Veritas te Antwerpen en opnieuw in de bundel Mastenvlimmen. Gepubliceerd bij L. Opdebeek te Antwerpen in 1925.
De hier afgedrukte tekst is gebaseerd op de door de schrijver sterk herwerkte en bekorte versie van het verhaal, opgenomen in de bundel Valentijn, verschenen bij L.V. Tijl te Deurne-Antwerpen en Pax te ’s-Gravenhage in 1933.
Oelegem-Ranst: Jozef Simonsgenootschap. -23p.

Afmetingen: 20 x 13.60 (geniet)Colofon vervolg:
Deze uitgave van De kwade hand werd in december 1990 in opdracht van het Jozef Simonsgenootschap te Oelegem gedrukt door Drukkerij Matthys-Beccu, Steenweg op Mol 47 te Turnhout in een oplage van 300 exemplaren.
1991 Een jazz-avond te Göteborg. (verhaal)

Bezorgd door Ludo Simons.
Illustraties: André Sollie.
Colofon :Een jazz-avond te Göteborg is een fragment uit het reisverhaal In Scandinavië, dat in 1928 verscheen bij Jan van Mierlo-Proost te Turnhout. Het fragment verscheen ook afzonderlijk – onder de titel Reiskrabbel uit Zweden. (Jazz-avond te Göteborg) – in het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort, jaargang 28 (1928), blz. 495-501). In de hier afgedrukte tekst, ontleend aan de uitgave in  boekvorm, werden alleen de spelling en enkele verouderde woordvormen aangepast.
Oelegem-Ranst: Jozef Simonsgenootschap. -19p.

Afmetingen: 20 x 13.60 (geniet)
Colofon vervolg:
Deze uitgave van Een jazz-avond te Göteborg werd in december 1991in opdracht van het Jozef Simonsgenootschap te Oelegem gedrukt door Drukkerij Matthys-Beccu, Steenweg op Mol 47 te Turnhout in een oplage van 300 exemplaren.
1992 Oelegemse verhalen.

Illustraties: Frans Nackaerts (omslagtekening ontleend aan Op grootvaders knie) en Jan Waterschoots (tekstillustraties ontleend aan Voor ’t verken komt, 1927).
Colofon: Deze Oelegemse verhalen werden ontleend aan de tweede druk van Voor ’t verken komt, in 1937 verschenen bij De Oogst te Antwerpen. De eerste druk verscheen in 1931 bij het Davidsfonds. Sommige verhalen stonden ook al eerder in de bundel Op grootvaders knie, Volksvertellingen, in 1927 verschenen bij De Vlaamsche Drukkerij te Leuven.
Oelegem-Ranst: Jozef Simonsgenootschap. -38p.

Afmetingen: 20 x 13.60 (geniet)
Colofon vervolg:
De Oelegemse zegslieden van Jozef Simons waren met name Victor Aerts (1834-1919), landbouwer, woonachtig aan de Zandhoevense steenweg en Frans Ceulemans (1872 ) overlijdensdatum onbekend), kerkzanger en orgelblazer, zonder vast beroep, eerst woonachtig op de hoek van het Torenplein en de Kerkstraat, later aan de Kerkhoflei tegenover de molen.
Deze Oelegemse verhalen werden in december 1992 in opdracht van het Jozef Simonsgenootschap te Oelegem gedrukt door Drukkerij Matthys-Beccu, Steenweg op Mol 47 te Turnhout in een oplage van 300 exemplaren.
1993 Een audiëntie bij de paus in 1929.

Bezorgd door Ludo Simons.
Colofon: Enigszins bekorte versie van hoofdstuk 6 (‘Bij den Paus) uit het reisverhaal In Italië volgens de derde druk, in 1944 verschenen bij J. Van Mierlo-Proost in Turnhout. Alleen de spelling en enkele verouderde woordvormen weden aangepast.
simons-jozef-77 Oelegem-Ranst: Jozef Simonsgenootschap. -18p.

Afmetingen: 20 x 13.60 (geniet)
Colofon (vervolg)
Een audiëntie bij de paus in 1929 is de vijfde publikatie van het Jozef Simonsgenootschap en werd in november  1993 gedrukt door Drukkerij Ripa te Kapellen in een oplage van 300 exemplaren.
1994 De moord van Nijlen.

Colofon:De tekst van De moord van Nijlen is overgenomen uit de eerste (en enige) uitgave van de volkskundige verzameling Ons vroom en vroolijk Kempenland van Jozef Simons, in 1925 verschenen bij L. Opdebeek te Antwerpen. De tekst verscheen ook in Ons Eigen Tijdschrift van oktober 1924, p. 365-376, met klavierbegeleiding door Arthur Verhoeven en illustraties door Georges van Raemdonck. Alleen de spelling en enkele verouderde woordvormen weden aangepast.
simons-jozef-72 Oelegem-Ranst: Jozef Simonsgenootschap. -39p.

Afmetingen: 20 x 13.60 (geniet)Colofon vervolg:
De moord van Nijlen  is de zesde publikatie van het Jozef -Simons genootschap en werd in november 1994 gedrukt door drukkerij Ripa te Kapellen in een oplage van 300 exemplaren.
1995 Zeep! Luimige toneelschets in één bedrijf.

Colofon: De ‘luimige toneelschets in één bedrijf’ Zeep! verscheen oorspronkelijk bij het Tooneelfonds Palmer Putman te Waregem in 1924 en was opgedragen aan Remi Bosselaers (1885-1985), activist en echtgenoot van de zuster van de schrijver, Maria Simons. De ondertitel luidde: Schets van na-oorlogse zeden en toestanden.
Alleen de spelling en enkele verouderde woordvormen werden aangepast
simons-jozef-73 Oelegem-Ranst: Jozef Simonsgenootschap. -39p.

Afmetingen: 20 x 13.60 (geniet)
Colofon vervolg: Zeep!  is de zevende publikatie van het Jozef -Simons genootschap en werd in november 1995 gedrukt door drukkerij Ripa te Kapellen in een oplage van 300 exemplaren.
1996 Kleine garve.(poëzie- bloemlezing)

Deeltitels: Bonte garve; nagelaten gedichten.
De gedichten uit Kleine Garve werden ontleend aan de bundels Bonte Garve (zevende uitgave, 1943) en Nagelaten Gedichten (1948), die samen het volledige dichtwerk van Jozef Simons omvatten. Ten opzichte van de herdruk ervan in de Verzamelde Werken, deel 2, 1963, werden alleen enkele verouderde woordvormen en interpunctie aangepast.
 
In deze kleine selectie zijn niet de bekende liederteksten opgenomen (Kempenland, Suzanina…), wel een aantal gedichten die Jozef Simons leren kennen als een dichter van uitbundige, weemoedige, verstilde of ingetogen verzen van zuiver lyrische inhoud.
Oelegem-Ranst: Jozef Simonsgenootschap. -31p.

Afmetingen: 20 x 13 (geniet)
Kleine Garve is de achtste publicatie van het Jozef Simons genootschap en werd in november 1996 gedrukt door drukkerij Ripa te Kapellen in een oplage van 300 exemplaren.
1997 De goede tijding.

Bezorgd door Ludo Simons.
Illustraties: André Sollie.
Oelegem-Ranst: Jozef Simonsgenootschap. -23p.

 
1999 Caïphas.

De illustraties zijn van Fred Bogaerts (Schaarbeek 1882 – Lier 1963) en werden overgenomen uit de oorspronkelijke editie van 1933.Colofon:Caïphas is het eerste verhaal uit de bundel Harslucht van 1933, verschenen bij de uitgeverijen Tijl in Deurne en Pax in Den Haag. Het werd opgenomen in de verzamelbundel Bij ons in de Kempen uit 1942, verschenen bij Pro Arte te Diest, en in het eerste deel van de Verzamelde Werken van Jozef Simons, in 1963 verschenen bij J. van Mierlo-Proost in Turnhout. In 1988 gaf de Diamant Pers te Zandhoven een bibliofiele editie van het verhaal uit, met drie houtgravures van Roland De Winter.
In 1972 in Jozef Simons Omnibus.
simons-jozef-74 Oelegem-Ranst: Jozef Simonsgenootschap. -23p.

Afmetingen: 20 x 13.60 (geniet)Colofon (vervolg)
Caïphas  is de elfde publicatie van het Jozef Simons genootschap en werd in december 1999 gedrukt door drukkerij Ripa te Kapellen in een oplage van 300 exemplaren.
2001 Het kogeltje. (verhaal)

Oorspronkelijk uitgegeven in 1933 als  novelle in de bundel  Harslucht. (Deurne-Antwerpen: L.V. Tijl Uitgeverij)
Oelegem-Ranst: Jozef Simonsgenootschap. -24p.

 

Overzicht per genre alfabetisch op titel met vermelding van jaar van uitgave

Romans

 • De vroolijke en stichtende historie van Bonifacius Suyckerbuyck. (roman) 1917
 • Dientje Goris. (roman) – 1935
 • Van twee koningskinderen. (roman)  In 1942 heruitgegeven onder de titel: Willy Branders. -1935
 • Victor Ceuleman. (roman) – 1937
 • Willy Branders – 1942  (heruitgave van ‘Van twee koningskinderen’ uit 1935)

Oorlogsromans, oorlogsnovellen en een oorlogsdagboek

 • Eer Vlaanderen vergaat. Onder de pseudoniem IVO DRAULANS 1927
 • Mijn derde ster. Een episode uit den Grooten Oorlog. 1924
 • Oorlogs-Vlaanderen: brieven uit “de Oasis”. 1921
 • Schetsen en verhalen van een kanonnier. 1926
 • Van het kasteel naar het front. Het oorlogsdagboek van Jozef Simons 1914-1918. 2016 bezorgd door Ludo Simons.
 • Verhalen van een kanonnier. (verhalen) 1921
 • Zoo ging een jaar. (oorlogskroniek) 1922  In 1929 heruitgegeven als Herleven

Verhalen en novellen

 • Bij ons in de Kempen. (verhalenbundel) – 1942
 • Daar is geen potje of er past een scheeltje op. (verhaal) – 1942
 • De danstent. (roman) 1913 & 1937
 • De laatste flesch. (verhalenbundel) – 1930 & 1943
 • De strooptocht van kapelaan Hermans. (verhalen) – 1928
 • De zeven hoofdzonden en andere vertellingen. – 1920
 • Een Sant in zijn land. (novelle) – 1912
 • Elf nobbelewitjes. (volksvertellingen) – 1932
 • Harslucht. (verhalenbundel) – 1933
 • Herleven. Heruitgave van ‘Zoo ging een jaar…’ uit 1922. – 1929
 • Het kosterke van heizand: een vertelling uit de Kempen. Onder pseudoniem: SIMONS JEF – 1917
 • In hoogere sferen. (verhalen) – 1920
 • Mastentoppen. (verhalenbundel) – 1914
 • Mastenvlimmen. (verhalenbundel) 1925
 • Op grootvaders knie. (volksvertellingen) – 1927
 • Twaalf sterretjes: Mariaverhalen. (verhalenbundel) – 1937
 • Uit eene eenvoudige wereld. (verhalen) – 1912
 • Uit mijn studententijd, schetsen: Misdaad en boete . De historie van den wekker.  (Onder pseudoniem “BLASIUS SMOORMANS”.) – 1910
 • Valentijn. (novellen) – 1925 & 1944
 • Verhalen. – 1930
 • Voor ’t verken komt. (kinderverhalen) – 1931

Toneel

 • Noodlot. Tooneelspel in twee bedrijven. (toneel) 1920
 • Zeep! Luimige tooneelschets in één bedrijf. Schets van naoorlogsche zeden en toestanden. 1924

Vlaamse Filmkes

 • Een Rare Snuiter. / Wilhelm Zierow 1934 nr 209
 • Fier Margrietje van Leuven. (verhaal) – 1932 nr 81
 • Grootmoeders reis en Tot niets meer bekwaam / naar W. Zerov 1934 nr 184
 • Het stierengevecht. (verhaal) – 1935 nr 244
 • Jantje van den bezembinder. (verhaal) 1933 nr 128

Essays

 • De Spaansche letterkunde in vogelvlucht. (essay) 1912
 • In Spanje. Met bijlage : De Spaansche letterkunde in vogelvlucht. 1928
 • Ons vroom en vroolijk Kempenland. (2 opstellen + zangspel) – 1925

Poëzie & Liedboek

 • Blonde Garve. (dichtbundel) 1914 – definitieve versie 1941
 • De liederen van den buiten. 1930
 • Kattestaart: kempische liedekes. 1925
 • Kleine garve.(poëzie- bloemlezing) – 1996
 • Nagelaten gedichten. -1948
 • Onder den hiel. ( oorlogsgedichten) Samen met FILIP DE PILLECYN. 1920
 • Vlinders in den regen. (gedichten) Heruitgave van een bundel uit 1914 ? – 1934
 • Volksliedjes en verzekes. 1931

Reisverhalen

 • In Italië. (reisverhaal) – 1930
 • In Scandinavië (vertellen na de reis). (reisverhaal) – 1928
 • In Spanje. (reisverhaal) – 1926 & 1928 (Met bijlage : De Spaansche letterkunde in vogelvlucht).
 • Naar Zuid-Oost Oberammergau: vertellen na de reis. (reisverhaal) – 1932
 • Op vacantie (reisverslag) – 1924

Vertalingen

 • Babette Bomberlings bruidegoms. Roman / Alice Berend; – 1933
 • Bobby in Filmland. / Francis Finn, S. J – 1925
 • De diamanten ring. Francis Finn, S. J – 1927
 • De kleine koning. / Johann Hinrich Fehrs (vert. uit het plat Duits) – 1944
 • De mooie molenaarsvrouw. (vert. uit het Spaans) / Pedro Antonio de Alarcon. – 1922
 • Een kranig kereltje. Francis Finn, S. J – 1928
 • Geluksvogel. / Francis Finn, S. J – 1926
 • Kleine Pilatus / Luis Coloma ; Uit het Spaansch vertaald door Joz Simons. – 1910
 • Nederduitsche Vertellingen. (vert.uit het Duits) – 1937
 • Nederduitsche Vertellingen. Tweede reeks. (vert.uit het Duits). – 1939
 • Sneeuwwitje. Francis Finn, S. J – 1927
 • Sprookjes uit het hooge noorden. – 1942
 • Zweedsche sprookjes. / Einar F. Mansson. – 1940

Publicaties van het Jozef Simonsgenootschap

 • Het Stierengevecht. 1989
 • De kwade hand. 1990
 • Een jazz-avond te Göteborg.1991
 • Oelegemse verhalen. 1992
 • Een audiëntie bij de paus in 1929 . 1993
 • De moord van Nijlen. 1994
 • Zeep! Luimige toneelschets in één bedrijf. 1995
 • Kleine garve.(poëzie- bloemlezing)1996
 • De goede tijding. 1997
 • Caïphas. 1999
 • Het kogeltje. 2001

JOZEF SIMONS IN VERTALING

DUITS

 • 1937: Flandern stirbt nicht. Das flämische Fronterlebnis. Duits / vert. uit het Nederlands door Ulrich Zierow. Uitgever: Franz Westphal Verlag, Wolfshagen-Scharbeutz. Met inleidingen van August Borms en Felix Timmermans Fictie, Vert. van Eer Vlaanderen vergaat. Brussel: Gudrun, 1927.
 • 1940: Kerle und Köpf . Kleine Geschichten aus dem flämischen Kempenland.Vert. uit het Nederlands  door Franz Fromme. Uitgever:  Franz Westphal Verlag, Wolfshagen-Scharbeutz.. Oorspronkelijke titel: Mastentoppen : schetsen en verhalen uit de Antwerpsche Kempen. Met de tekeningen van Fred Bogaerts. Hoogstraten: J. Haseldonckx. / Antwerpen: “Veritas”, 1914

FRANS

 • 1937:  Résines Frans / vert. uit het Nederlands door A. van de Putte. Uitgever: Les Roses, Overijse. Fictie, Vert. van Harslucht. Deurne; Antwerpen: Tijl, 1933.

DISCOGRAFIE

1973

KEMPENLAND

 • Gedichten van Jozef Simons
 • Eufoda nr 1015 (Stereo/mono) Eufoda 6803 043 – Vinyl LP
 • Uitvoerders: Meisjeskoor van het Inst. Kristelijk onderwijs, Antwerpen – solist: Jan Joris (bariton) – Dirigent: Jos Peeters – Voordracht: René Gysemberg.
 • Track I: Ver van huis (muziek: J. Mertens) – De Wind (muziek: A. Preud’homme) – L. Vrouwke van de Kempen (muziek: F. Peeters) – Zondagmorgen (Muziek: Dirk Jans) – Als de brem bloeit (muziek: J. Vyvermans) – Kempenland (muziek: A. Preud’homme)
 • Track II: De mei viva (muziek: A. Preud’homme) – Als moeder zong (muziek: L. de Vocht) – Heimwee (muziek: A. Preud’homme) – De danstent (muziek: Dirk Jans) – Naar wat de dennen fluisteren (muziek: A. Preud’homme) – De Beeklok (muziek: A. Preud’homme).