home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Rosseels, Daniel

Maakt deel uit van:

ROSSEELS Daniel

Antwerpen, 22 juni 1912

 

BIOGRAFIE

22 Juni 1912: Geboren als Daniël Emmanuel Gerard Rosseels.

Direkteur van een reclameagentschap.

K. ter Laan vermeldt als beroepen: matroos, autowasser, chauffeur, reiziger, bureelbediende. (bron: Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid. G.B. van Goor Zonen’s Uitgeversmaatschappij, Den Haag / Djakarta 1952 (tweede druk)  ).

Over Rosseels’ eersteling Blindeman, schreef Em. Jansen in Streven Jaargang 9 in 1941 het volgende:

Deze roman is, lezen we, een eersteling; maar D. Rosseels kan schrijven. Hij schrijft een zuivere taal, en zijn stijl, zonder nog schitterend of op een andere wijze praegnant te zijn, vertoont een bij ons ongemeene voornaamheid, een nergens ontgoochelende degelijkheid… Een onbemiddelde jongen vertelt zijn geschiedenis: na voltooide studiën komt hij, spoedig herhaaldelijk en diep ontgoocheld, tenslotte in de zeevaart terecht en bouwt in Afrika zijn fortuin op. Tevergeefs zoekt hij naar een vrouw en naar rust; in het avontuur liggen zijn leven en zijn geluk. Hij is een ‘blindeman’; ‘ik heb nu de Storm als reisgezel en Vertrouwen als gids’ (blz. 173).

Als eersteling staat dit werk uitzonderlijk hoog. Kan de auteur nog stijgen, of ontvingen we reeds de volle maat van zijn menschelijk kunnen? We krijgen eerder den indruk als zou hij zich niet gauw meer overtreffen; doch wie weet?

Tegen de nogal amoreele en agnostische inspiratie bestaan wel bezwaren; om enkele prikkelende tafereelen ook blijve het boek volwassen lezers voorbehouden.

Em. Janssen

 

BEKRONINGEN

1955: De driejaarlijkse Lode Baekelmansprijs voor Windkracht 11

1960: Prijs Rotsaert 1958-1960 toegekend door de Belgische Zeevaartbond voor het geheel van zijn literair werk.

 

BIBLIOGRAFIE

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

  • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen
  • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
  • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1941 Blindeman (roman)

In 1964 heruitgegeven als VP 129
Antwerpen: N.V. De Nederlandsche Boekhandel. – 173p.

Afmetingen: 19.25 x 11.50 (ingenaaid)
Drukk. P. Lombaerts Schoten (Antw.)
1942 Halfwas. (roman)

Omslag:(MS)
 Rosseels Daniel 3 Amsterdam: A.J.G Stengholt’s Uitg. Mij. N.V. -214p.

© NV De Nederlandsche boekhandel, Antwerpen 1942
Afmetingen: 19.25 x 12 (ingenaaid)
Drukk. P. Lombaerts Schoten (Antw.)
1955 Windkracht 11. (roman)

Tipografie en Bandontwerp: Jos Verhaert
Bekroond met de driejaarlijkse Lode Baekelmansprijs.
Leuven: Boekengilde De Clauwaert vzw.

Verschijnt als eerste boek in de jaarreeks 1955-1956
Afmetingen: 19.75 x 13.75 (gebonden met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerckhove N.V. Sint Niklaas
1957 Buitenlandse Vrienden (verhaal)

 
2de druk 1957 bij ‘Lanteern’ , Utrecht.
Dit werkje werd geschreven tijdens de vliegende-bommen-periode in 1944, opnieuw ter hand genomen in 1955 en uitgegeven in 1957. Een Vlaams meisje wordt verliefd op een Duitse soldaat. Tijdens de aftocht van de Duitsers kan ze zich ‘rehabiliteren’. Talentrijk geschreven.
Eigen beheer: D.E.G. Rosseel. -101p.

 
Door de auteur in eigen beheer uitgegeven
Afmetingen: 16.50 x 11 (gebonden met stofomslag)
Gedrukt op de persen van de Drukkerij G. De Batist, op 500 exemplaren genummerd van 1 tot 500.
1964 Blindeman (roman)

Heruitgave van 1941
Hasselt: Uitgeverij Heideland. -163p.

Reeks: Vlaamse pockets nr 129
Afmetingen 18 x 10.80 (pocket)
1969 Tekstschrijven om te verkopen met vragen en opgaven. (schoolboek)

Samen met Richard de Wachter
Antwerpen: De Sikkel. -109p.

Reeks: Uitgaven van de Stedelijke Publiciteitsschool te Antwerpen. – Antwerpen; vol. 2
1971 Kennismaking met de reclame, met vragen en opgaven.

Samen met Richard de Wachter
Antwerpen: De Sikkel. -119p.

Reeks: Uitgaven van de Stedelijke Publiciteitsschool te Antwerpen. – Antwerpen; vol. 3