home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Stervelynck, Jaak

JAAK STERVELYNCK

Kortrijk, 10 december 1920– Kortrijk 5 november 2005

Naast romans schreef J. Stervelynck ook enkele novellen, toneelstukken, hoorspelen en een dichtbundel.

Onder het pseudoniem “Lanseloot” schreef hij toneelrecensies voor “De Gazet van Antwerpen”.

 

BIOGRAFIE

10 december 1920: Jaak Stervelynck wordt als Henri Alfons Vergote te Kortrijk geboren.

 • Oudste van 5 kinderen in het gezin van griffier Valere Vergote en Martha Deboosere (zijn broer Antoon, priester en hoogleraar godsdienstpsychologie, godsdienstfilosofie en wijsgerige anthropologie aan de K.U. Leuven, is één jaar jonger: o8 december 1921);

Lager onderwijs in het Kortrijkse St.-Jozefsinstituut (4 jaar) en in het St.-Amandscollege (2 jaar);
Middelbaar onderwijs (Grieks-Latijnse humaniora) in het St.-Amandscollege;

1938-1940: Studeert 2 jaar wijsbegeerte en letteren voorbereidend tot de rechten, aan de K.U. Leuven.

1940-1943: Omdat het gezin Vergote in 1940 naar Gent was verhuisd, voltooit hij zijn studie rechten en criminologie aan de R.U. Gent

1943-1947: Advocaat aan de balie te Gent.

1945-1946: Militaire dienstplicht. Als lid van het 39ste fuseliersbataljon is hij onder Brits bevel enkele tijd bewaker van het grote Duitse krijgsgevangenenkamp (63.000 man) P.O.W. 2228 Terlanen-Overijse, waar o.m. Heinrich Böll verbleef.

1947: Benoemd tot substituut-procureur des Konings te Kortrijk.

17 april 1948: Huwt met Gabrielle Denis; het echtpaar heeft twee kinderen (Patrick, o1950 en Katrien o1951)

1954: Benoemd tot eerste substituut-procureur des Konings.

1962-1971: PSYCHOLOGISCHE ROMANS VANUIT EEN CHRISTELIJK GEÏNSPIREERDE LEVENSVISIE

1962: Debuteert met de roman “De zorgelijke schat“.

Vooral de relatieproblemen staan centraal: Vader – dochter (De zorgelijke schat), een onregelmatig gezin met zijn moreel verziekt milieu (de onvolwassene, 1963), een alleenstaande vrouw en een jongere artieste (De harlekijn op de ruit, 1964), een sociaal assistente die die haar emotionele aanhankelijkheid kwijt wil aan één van haar probleemkinderen (Het oranjehuis, 1971).

Hoogtepunt uit deze eerste periode is Het tuinfeest (1970), een roman die gesitueerd is in het milieu van de gegoede burgerij (de hoofdfiguur is een notaris). Binnen het tijdsverloop van één dag confronteert de auteur zijn hoofdfiguur met een verleden dat eigenlijk weinig positiefs blijkt in te houden.

1971: De roman Bach, cognac en rozen , een belijdenisroman sluit deze periode af.

1962-1975: 12 à 13 jaar lang recenseert Vergote onder het pseudoniem Lanseloot toneel en kunst voor Gazet van Antwerpen ook voor B.R.T.-2 Omroep West-Vlaanderen levert hij talloze literair- kritische bijdragen.

1977:  EEN NIEUWE START

1977:  Wachten in Taormina verplaatst de handeling grotendeels naar Taormina, een badplaats op het eiland Sicilië.

 • Een gescheiden vrouw die met een Siciliaan een verhouding is begonnen, probeert haar relatie te doorgronden. De auteur speelt haar eigen verleden uit tegen dat van haar minnaar, met een weinig positieve slotsom als resultaat.
 • Het is een traag verlopende roman, maar de auteur slaagt er toch in de spanning tot het einde gaande te houden.

1979: OVER NAAR DE HISTORISCHE ROMAN

1979: Zijn meest bekende roman “De dagen van Hondschoote“, een historische priesterroman, vormt het onbetwistbare hoogtepunt in zijn romanoeuvre.

 • De roman werd meteen het jaar daarop bekroond met de prijs voor Letterkunde van de provincie West-Vlaanderen.
 • Over de beschreven periode, de tweede helft van de 16de eeuw, heeft de auteur zich blijkens de bronnenaanduidingen in de roman, grondig gedocumenteerd.
 • De gewetensstrijd van de vertellende ik-figuur, rustend pastoor van Dranouter, wordt meesterlijk verbonden met het verhaal van ene Jan Caemerlynck, een historische figuur, die zich liet inpalmen door de ‘hagenprekers’. Uit ontgoocheling na de dood van zijn vrouw en kinderen ? Uit rancune om de door roomse aanhangers gepleegde wreedheden ?
 • Terecht werd over deze roman geschreven: “Er is een opvallend contrast tussen de direct rauwe, ongekunstelde confrontatie met de revolutionairen uit Louis-Paul Boons Geuzenboek en de vertwijfelde, emotioneel diep beroerde benadering van Jaak Stervelynck; die behoedzaam, wikkend en peilend poogt te doorgronden hoe onuitstaanbaar het mensenleed destijds was.”

1983: Wat ik gevreesd heb speelt zich af tegen de achtergrond van de Franse Revolutie. Ook hier treedt een vertellende ik-figuur, een priester, op. Deze schrijft zijn levensverhaal neer ten behoeve van zijn zoon, die op het seminarie werd geweigerd. De verteller verklaart, vraagt om begrip, maar besluit: “Mijn zoon, je moet niet proberen alles te begrijpen”.

Zijn meestal psychologische romans hebben vaak een religieuze thematiek.

Men leze hierover in Vlaanderen. Jaargang 36:

 • Luc Daems, De bitterheid van het verzaken. Over het prozawerk van Jaak Stervelynck. pp 313-320.
 • Jozef Smeyers en Mireille Boone, De religieuze thematiek in de historische romans van Stervelynck pp 320- 323

1 augustus 1985: Met pensioen.

5 november 2005: Jaak Stervelynck overlijdt te Kortijk.

Het archief van de schrijver bevindt zich in het Rijksarchief te Brussel: Persoonsarchief Jaak Stervelynck – Rijksarchief

BEKRONINGEN

 • 1980: Prijs voor Letterkunde van de provincie West-Vlaanderen voor De dagen van Hondschoote
 • 1981: Karel Barbierprijs 1979-’80 van de Kon. Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde voor De dagen van Hondschoote

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Jooris van Hulle, Stervelynck, Jaak, in: Janssens e.a (red.). Geboekstaafd. Vlaamse prozaschrijvers na 1945 (1988), p. 254-257;

MEER OVER JAAK STERVELYNCK

 • Luc Daems, Jaak Stervelynck, Monografieën van Westvlaamse schrijvers. Vereniging van Westvlaamse Schrijvers, 1990. -80p.

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • Na het chronologisch overzicht volgt een beknopt overzicht gerangschikt per genre

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen
 • Koninklijke Bibliotheek van België -Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • Luc Decorte, Bio- en bibliografie ‘van’ en ‘over’ Jaak Stervelynck in Vlaanderen. Jaargang 36. pp. 323-326

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1957 Op Velghe’s Reke (novelle)  In: Dietsche Warande en Belfort 1957, CII, pp. 288-292;
1962 De zorgelijke schat (roman)

Omslagontwerp: Michel Olyff
[Z d] : tweede druk – niet als dusdanig aangemerkt – verder identiek qua tekst en lay-out maar met een omslagontwerp van  Michel Debaeke.
Stervelinck 2
Brugge/Utrecht: DDB Desclée De Brouwer. -130p.

Reeks: Korenaren
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van de Sint-Augustinusdrukkerij te Brugge in opdracht van de Uitgeverij Desclée De Brouwer te Brugge-Utrecht-Parijs-Bilbao.
1963 De onvolwassene (roman)

Omslagontwerp: Michel Olyff
Foto: Gianni Tortoli.
 Stervelynck 8 Brugge/Utrecht: DDB Desclée De Brouwer. -138p.

Reeks: Korenaren
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van de Sint-Augustinusdrukkerij te Brugge in opdracht van de Uitgeverij Desclée De Brouwer te Brugge-Utrecht-Parijs-Bilbao-Buenos-Aires-New-York
1964 Die thans geen huis heeft (roman)

Omslagontwerp: Michel Olyff.
Stervelynck 14 Brugge/Utrecht: DDB Desclée De Brouwer. -145p.

Reeks: Korenaren
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (ingenaaid – zachte kaft)
Gedrukt op de persen van de Sint-Augustinusdrukkerij te Brugge in opdracht van de Uitgeverij Desclée De Brouwer te Brugge-Utrecht-Parijs-Bilbao-Buenos-Aires-New-York
1964 De harlekijn op de ruit (novelle)  Stervelynck 15 Leuven: Boekengilde De Clauwaert v.z.w. -51p.

Reeks: Uitgegeven voor de leden van de Clauwaert-Vereniging nr 28
Afmetingen: 19.50 x 12 (ingenaaid)
1964 Angst. (novelle) In: Dietsche Warande en Belfort., 1964, CIX, blz. 107-111;
1965 Religie en kunst (essay) In: Dietsche Warande en Belfort., 1965, CX, blz. 611.
1967 Een seconde eeuwigheid (toneel) Gecreëerd door het Westvlaams Teater Antigone in Kortrijk op 21 april 1967.
1968 Het huis bij de spoorweg in Vlaanderen (novelle) In: Vlaanderen, 1968, XVII, nr. 100, blz. 274-276;
1970 Heuvel 331 (toneel) De creatie van Heuvel 331, door Westvlaams Teater Antigone in Kortrijk, gebeurde op 20 maart 1970
1970 Schoten (luisterspel) – De disc-jockey. (luisterspel) De luisterspelen van Jaak Stervelynck werden door B.R.T.-2 Omroep West-Vlaanderen uitgezonden; het eerste begin 1970, het tweede op 1 september 1970.
1970 Het tuinfeest (roman)

Lay-out en omslag: Wilfried Smets
Stervelinck 4 Leuven: De Clauwaert V.Z.W. -126p.

Reeks: verschijnt als 4de boek in het uitgavenplan 1969/1970 van Boekengilde De Clauwaert.
Afmetingen: 19.75 x 13 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V. , Sint-Niklaas.
1971 Bach, cognac en rozen (roman)

Lay-out en omslag: Wilfried Smets
 Stervelinck 3 Leuven: De Clauwaert V.Z.W. -191p.

Reeks: verschijnt als 2de boek in het uitgavenplan 1971/1972 van Boekengilde De Clauwaert.
Afmetingen: 20 x 12.75 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V. , Sint-Niklaas.
1971 Het oranje huis (novelle)

Lay-out en omslag: Wilfried Smets
Stervelynck 11 Leuven: Boekengilde De Clauwaert vzw. -63p.

Reeks: Uitgegeven voor de leden van de Clauwaert-Vereniging nr 45
Afmetingen: 19.50 x 12 (ingenaaid)
1972 Het oranje huis (novelle)

Tekeningen en lay-out van Herwig Driesschaert.
Tweede bibliofiele druk.
Omdat Henri Vergote de inspirator mag worden genoemd van de in Kortrijk opgerichte jeugdcentra (in de Moortselestraat en op de Dam), werden ze Oranjehuis 1 en 2 genoemd.
Moorsele: Theys.  -70p.
1972 Van een dichter die niet meer dichten kon (novelle)  In: Dietsche Warande en Belfort. 1972, CXVII, blz. 779-781;
1973 Laat bezoek (novelle)  In: Dietsche Warande en Belfort. 1973, CXVIII, blz. 642-646;
1974 De vossepels (verhaal)  Uit de bundel:  Kort lang – lang kort. Verhalen. pp 45-57

Uitgeverij Walter Soethoudt, Antwerpen . -79p.
Reeks: Kijkgatpaperback vol. 5

1974 Ook de vrouwen verloren de oorlog. (vertaling)

Het betreft een vertaling, op vraag van het Westvlaams Teater Antigone, van Anche le donne hanno perso la guerra van Curzio Malaparte, ps. van Karl Suckert (1898-1957).
Niet gepubliceerd.
1974 Anto Diez (essay)
1976 Herwig Driesschaert ( essay)

Auteurs: Julien van Remoortele; Jaak Stervelynck en Gaby Gyselen.
Tielt: Lannoo. -107p.
1977 Wachten in Taormina (roman)

Omslag: Wilfried Smets
Stervelinck 6 Leuven: De Clauwaert V.Z.W. -153p.

Reeks: verschijnt als vijfde boek in het uitgavenplan 1976/1977 van Boekengilde De Clauwaert.
Afmetingen: 20 x 12.75 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V. , Sint-Niklaas.
1979 De dagen van Hondschoote (roman)

Omslag: Lode Coen
Leuven: De Clauwaert V.Z.W. -158p.

Reeks: verschijnt als tweede boek in het uitgavenplan 1979/1980 van Boekengilde De Clauwaert.
Afmetingen: 20 x 12.75 (gebonden met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V. , Sint-Niklaas.
1979 Het veulen Wanfried (novelle)

Omslag: Raf Suttels
stervelynck-9 Leuven: Boekengilde De Clauwaert V.Z.W. -54p.

Reeks: Novellenbibliotheek nr 65
Afmetingen: 9.50 x 12 (ingenaaid)
1980 Een fee op het stadhuis (toneel) & Lijdzaam verzet (toneel).  Een fee op het stadhuis en Lijdzaam verzet beleefde tot op heden geen opvoering.
1981 De groene geit (roman)

Omslag: Ignace van Ingelgom
 Stervelynck 7 Leuven: De Clauwaert V.Z.W. -170p.

Reeks: verschijnt als eerste boek in het uitgavenplan 1981/1982 van Boekengilde De Clauwaert.
Afmetingen: 19.50 x 13 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V. , Sint-Niklaas.
1983 Wat ik gevreesd heb (roman)

Omslag: Wilfried Smets
1986: Verscheen als feuilleton in D.S. tussen 20 december 1986 en 6 februari 1987 (40 afleveringen).
 Stervelynck 12 Leuven: De Clauwaert V.Z.W. -191p.

Reeks: verschijnt als tweede boek in het uitgavenplan 1983/1984
Afmetingen: 19.50 x 13 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V. , Sint-Niklaas.
1984 Figuratief tekenen in Vlaanderen (essay)

Over het plastisch werk van André Deroo, Nicole Halsberghe en Marcel Notebaert.
1984 Het schilderij (verhaal)  In: Zeven rond de toren, een collectieve bundel van zeven Kortrijkse auteurs. Jan Boschmans, Axel Bouts, André Demedts, Joris Denoo, Fred Germonprez, Jaak Stervelynck, Jacques Walschap pp. 173-199.

Uitgegeven door de Vlaamse Klub Leieland te Kortrijk. -290p. (ill.) Ter gelegenheid van hun derde  lustrum viering.

1985 Gedichten Misschien (poëzie)

Fotografie: Patrick Cambien
De bundel bevat 24 gedichten, waarvan een aantal eerder in tijdschriften werden gepubliceerd (o.m. in ’t Kofschip en Vlaanderen);
 
Stervelinck 5 Tielt: Lannoo: -64p.

Afmetingen:24 x 16 (ingenaaid)
Colofon: Deze bundel Gedichten Misschien werd uitgegeven op initiatief van het huldekomitee Henri Vergote n.a.v. de 65ste verjaardag van de auteur.
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij Uitgeverij Lannoo, Tielt.
1985 Vakantie in Elounda (roman)

Omslag: Colette Cleeren
 Stervelynck 10 Leuven: De Clauwaert V.Z.W. -191p.

Reeks: verschijnt als vierde boek in het uitgavenplan 1985/1986 van Boekengilde De Clauwaert.
Afmetingen: 19.75 x 12.75 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V. , Sint-Niklaas.
1989 De zilveren madonna (roman)

Productie: Leo Peeraer.
Omslagontwerp: Gregie de Maeyer
Illustratie omslag: ‘Een verlaten stad’ (1904) van Ferdinand Knopff (1858-1921) Koninklijk Museum van Schone Kunsten, Brussel
Leuven: De Clauwaert V.Z.W. -169p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gezet in Garamond 2 11/11
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V. , Sint-Niklaas.
1990 De geschilderde wereld (roman)

Omslagontwerp: Gregie de Maeyer
Omslagillustratie : Mevrouw Nelly Hurrelbrinck (ca 1917) van Jules Schmalzigaug (1882-1917) Koninklijke Musea van Schone Kunsten, Brussel
Leuven: De Clauwaert V.Z.W. -137p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gezet in Garamond 2 11/11
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V. , Sint-Niklaas.
1995 De laatste heuvel (roman)

Vormgeving en omslagontwerp: Gregie de Maeyer
Omslagillustratie : Eugène Janson, ‘Zelfportret’, Thielska Galleriet, Stockholm
 Stervelynck 13 Leuven: Davidsfonds / Clauwaert. -219p.

Afmetingen: 22.50 x 14 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V. , Sint-Niklaas.

 

Beknopt overzicht per genre

 Romans

 • De zorgelijke schat (1962)
 • De onvolwassene (1963)
 • Die thans geen huis heeft (1964)
 • Het tuinfeest (1970),
 • Bach, cognac en rozen (1971)
 • Wachten in Taormina (1977),
 • De dagen van Hondschoote (1979, 19832)
 • De groene geit (1981)
 • Wat ik gevreesd heb (1983)
 • Vakantie in Elounda (1985)
 • De zilveren madonna (1989)
 • De geschilderde wereld (1990)
 • De laatste heuvel (1995)

Novellen en verhalen:

 • Op Velghe’s Reke in D.W.e.B., 1957, CII, blz. 288-292.
 • De harlekijn op de ruit (1964)
 • Angst in D.W.e.B., 1964, CIX, blz. 107-111.
 • Het huis bij de spoorweg: in Vlaanderen, 1968, XVII, nr. 100, blz. 274-276.
 • Het oranje huis (1971, 19732
 • Van een dichter die niet meer dichten kon in D.W.e.B., 1972, CXVII, blz. 779-781.
 • Laat bezoek in D.W.e.B., 1973, CXVIII, blz. 642-646.
 • De vossepels in Kort lang – lang kort. Antwerpen, Soethoudt, 1974, blz. 45-57.
 • Het veulen Wanfried (1979)
 • Het schilderij  in Zeven rond de toren. Kortrijk, Vlaamse Klub Leieland, 1984, blz. 173-199.

Toneel

 • Een seconde eeuwigheid (1967)
 • Heuvel 331 (1970)
 • Een fee op het stadhuis (1980)
 • Lijdzaam verzet (1980).

Luisterspelen

 • Schoten
 • De disc-jockey.

Vertaling

 • Ook de vrouwen verloren de oorlog (1974)

Essayistisch werk

 • Religie en Kunst in D.W.e.B., 1965, CX, blz. 611
 • Anto Diez (1974)
 • Herwig Driesschaert (1976)
 • Figuratief tekenen in Vlaanderen (1984)