home | Inloggen
Aantal schrijvers: 577 | Aantal boeken:

16435

 

 

Quinteyn, Frans

Maakt deel uit van:

QUINTEYN Frans

Aalst, 13 februari 1925

Auteur van twee autobiografische romans.

 

BIOGRAFI

13 februari 1925: Geboren te Aalst

Studeerde hij Economische Wetenschappen aan de Gentse universiteit.

1949: Wordt aangeworven door de Banque du Congo belge.

Werkte op diverse plaatsen in Kongo en werd tenslotte bankdirecteur te Stanleyville (het huidige Kisangani) waar hij in 1964 de bezetting meemaakte door de Simba.

1965: Na zijn koloniale tijd, vestigde hij zich in Gent, waar hij verder bedrijvig blijft in het bankwezen

1974: Publiceerde Als er geen hoop meer is : Stanleystad ’64, een roman met unieke getuigenissen over de terreur, uitgeoefend in Stanleystad (thans Kisangani) door de rebellerende Simba’s in hun strijd tegen het Congolese regeringsleger.

  • In 1964 breidt de volksopstand zich vanuit Kwilu – waar hij het jaar ervoor ontstond- uit naar het Zuit Oosten en het Noorden van Kongo. Op 5 augustus veroveren de Simba Stanleyville ( het huidige Kisangani). Gedurende vier maanden bezetten zij de stad, sluiten haar van de buitenwereld af en gijzelen op het einde de Belgische bevolking.
  • Op 24 november worden 600 Belgische paracommando’s in Stanleystad en Paulis door Amerikaanse vliegtuigen gedropt en slagen zij erin meer dan 2.000 landgenoten te bevrijden. Honderden Belgen blijven vermoord achter. Onder de Congoleese bevolking vindt ondertussen een genocide plaats, waarbij in totale wetteloosheid de ene stam de andere vermoord.
  • De roman is opgevat als een dagboek zonder data, geschreven in een nerveuze stijl enbeschrijft de simba terreur gezien door negen blanken.

1987: In zijn tweede roman, Ontworteld (1987), schetst Quinteyn zijn Vlaamse jeugd en de onvoorziene problemen van ontworteling tijdens de Tweede Wereldoorlog, zijn studentenjaren in Gent en zijn verblijf in Belgisch Congo, waar hij werk vond in Elisabethville.

2004: Bij L’Harmattan te Parijs verschijnt een Franstalige versie van Als er geen hoop meer is : Stanleystad ’64 onder de titel Mateka : le temps des ombres : 1964, Stanleyville sous la terreur simba : document-fiction / avant-propos de Benoît Verhaegen ; préface de Jean-Pierre Orban. -xvii, 167 p.

 

Addendum: Op dit kaartje van voormalig Belgisch Congo waarop is aangegeven in welke regio verschillende schrijvers – waaronder Frans Quinteyn (7) – actief waren. Het kaartje is van de hand van Julien Vermeulen en werd gepubliceerd in het themanummer van het Tweemaandelijkse Tijdschrift Vlaanderen nr 225 jg. 38 (1989) nr 2.

Voor vergroting en helderheid => klik op het kaartje !

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Website

Quinteyn, Frans – Literair Gent (artikel van Nicole Verschoore)

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

  • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
  • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
  • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1974 Als er geen hoop meer is in Stanleystad ’64 (koloniale roman)

Gent: De Backer Publishers pvba. (Christian De Backer Penitentenstraat 14 Gent). -157p.

Afmetingen: 21 x 15 (ingenaaid)
Colofon: Als er geen hoop meer is in Stanleystad ’64 door Frans Quinteyn, is uitgegeven door De Backer Publishers P.V.B.A. Penitentenstraat 14 B-9000 Gent/België en werd gedrukt opp de persen van de drukkerij Snoeck-Ducaju & Zoon N.V. / Gent op editiepapier 110 Gr. in lettertype Garamond C/ 12/12 Copyright 1974.
1987 Ontworteld (koloniale roman) Uitgegeven ten voordele van de sociale werken van Rotary Club Gent-Noord. -123p.

Afmetingen: 22 x 15 (ingenaaid)
Drukkerij L. Vanmelle N.V. Gent (Mariakerke)
2004 Mateka : le temps des ombres : 1964, Stanleyville sous la terreur simba : document-fiction.

Avant-propos de Benoît Verhaegen ; préface de Jean-Pierre Orban.
   Parijs: L’Harmattan. – XVII + 167 p.