home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Meuleman Bart

Bart Meuleman

Turnhout, 10 mei 1965

Theaterman, regisseur,  dichter,  essayist en schrijver van toneelteksten, romans en kinderboeken.
In de jaren ’90 stond Meuleman aan de wieg van de Antwerpse toneeltekstenuitgeverij Bebuquin.

 

BIOGRAFIE

10 mei 1965: geboren te Turnhout.

Volgt eerst een opleiding filmregie aan het Brusselse RITS, maar zijn interesse helt al snel over naar theater.

Hij studeert theaterwetenschap aan de K.U.Leuven

1989:  Komt eerder toevallig terecht bij Theater Het Gevolg in Turnhout. Vandaar gaat het – via de productie Dr. Zero op een Ziggurat (1990) met Willy Thomas – naar het Brusselse theatergezelschap Dito’Dito.

1990 tot 1994:  Meuleman wordt vast lid van Dito’Dito.

 • Het is voor Meuleman een intense periode die hij beschouwt als zijn eigenlijke theateropleiding. Gaandeweg komt hij echter ook tot het inzicht dat hij, als hij zelf iets wil betekenen als theatermaker, radicaal moet breken met alles wat hij tot dan toe geleerd heeft. En dat gebeurt.

Meuleman is dan korte tijd betrokken bij de toenmalige Leuvense Stuc-ateliers, “een werkklimaat voor kunstenaars die het werkproces even belangrijk vinden als het eindproduct.” Hij schrijft Hyperventilatie, voor het jonge Tristero, gezelschap-in-residentie in Stuc. Even later participeert hij er aan De Blinddoek, een zogenaamd levend tijdschrift, waar nieuw geschreven teksten meteen voorgelezen worden en van repliek gediend.

1997: Debuteert als dichter met de bundel kleine criminaliteit.

 • Zijn volgende bundel verschijnt pas in 2004 met als titel hulp en wordt bekroond met het Charlotte Köhlerstipendium en genomineerd voor de V.S.B.poëzieprijs en de H.C.Pernathprijs.
 • Zijn meest recente bundel omdat ik ziek werd (2008) sleept eveneens een nominatie voor de V.S.B.poëzieprijs (2009) in de wacht.
  • Een citaat uit het juryrapport: “Meulemans poëzie wil beter worden in een ziekmakende wereld. Vandaar het paradoxale samengaan van weerzin en levensdrift, afwijzing en herbeginnen. Zijn ogenschijnlijk transparante taal ontwikkelt steeds kleine syntactische weerstanden of onverwachte beelden waardoor de lezer ontheemd raakt en er op intrigerende wijze iets van het ‘niksige’ en tegelijk van het poëtische zichtbaar wordt.”
  • Deze bundel haalde ook de shortlist van de driejaarlijkse Paul Snoek Poëzieprijs 2010 en de Herman De Coninckprijs.

1999-2002: Theatergezelschap De Zweep.

Opnieuw doet zich een toevallige maar belangrijke ontmoeting voor, nu met acteurs Mark Verstraete en Herwig Ilegems. In hen vindt Meuleman bondgenoten voor een nieuwsoortig theater. Ze verenigen zich tot theatergezelschap De Zweep. Met z’n drieën werken ze overdag aan scènes die Meuleman ’s avonds uitschrijft.

Zo ontstaan drie stukken, Er hangt zwart in de lucht (1999), Staat er haar op? (2000) en Club Sandwich (2001), die samen De Smerige Trilogie zullen vormen.

 • De personages bevinden zich meer dan eens aan de rand van de maatschappij waar ze zich uitleven in hun meest duistere verlangens en (vaak seksuele) obsessies. Bart Meuleman: “We wilden een wereld laten zien die gevoed was door onze fantasieën, geworteld in de dorpse situaties, in het ‘gewone’ dat helemaal niet ‘gewoon’ is. En dat ook nooit gewoon geweest is: het gewone is ‘unheimlich’. Het geheim daarvan of daarachter wil je aanraken.”
 • Niet alleen met dit onderwerp onderscheidt De Zweep zich; ook de wijze waarop dit theater de grenzen van het medium aftast, valt op: “Meuleman zoekt naar grenssituaties. Naar de punten waar taboes doorbroken worden. Waar het vies en onwelvoeglijk wordt. Als toeschouwer zit je het met afgrijzen aan te kijken. Omdat Meuleman dan nog verder duwt, wordt het zowaar komisch. De lach in de zaal gaat voorbij aan het afwentelen van een onbehagen”, aldus Geert Sels in De Standaard (26 januari 2000).
 • Na Show (2003) stopt De Zweep: het project heeft zijn limieten bereikt.

2002:  Writer in residence voor het literaire tijdschrift Yang.

 • Van die gelegenheid maakt hij gebruik om niet alleen te schrijven over wat hem ergert, maar ook over wat hem lief is: sindsdien verschijnen van Meuleman (bij momenten speelse) essays over popmuziek en andere onderwerpen die hem dierbaar zijn.

2002: In samenwerking met de illustrator Paul Verrept komt het eerste van en reeks kinderboeken op de markt: ‘Mijnheertje Kokhals’. (Uitgeverij Afijn)

Weldra volgen Mijnheertje Kokhals krijgt bezoek (2003 eveneens bij Afijn) en -nu bij uitgeverij Eenhoorn: Mijnheertje Kokhals heeft een vriendje.(2006), Bedankt, mijnheertje Kokhals (2006), Mijnheertje Kokhals in het ziekenhuis. (2008).

 • Illustrator Paul Verrept en Bart Meuleman zelf maken inmiddels ook theatertournees op basis van deze reeks. ( Zo ging in februari 2013 Mijnheertje Kokhals doet mee in première bij Villanella.)

2004: Bart Meuleman ontmoet geluidskunstenaar Senjan Jansen en maakt samen met hem en met actrice-schrijfster Abke Haring het mooie Maison fragile (2004), vrij naar het leven van de Frans-Amerikaanse kunstenares Louise Bourgeois.

 • Maison fragile zoomt in op de getormenteerde verhouding tussen een meisje en haar vader. “Maison fragile wordt een pijnlijke herverkenning van vroeger, een soort helletocht waar je alleen maar de vonken van ziet. (…) Haring naait met naald en draad haar rode broekkousen bijeen en krijgt zo een rode vleeswonde tussen haar benen. In haar spel wordt ze persoonlijker, overtuigender, meer gekwetst. En dat geeft precies die speciale effectvolle effectloosheid waar ook De Zweep, dat andere theaterverband van Bart Meuleman, een patent op heeft: met niets in de mouwen, maar alles in de blik en in de oedipale beelding je publiek genadeloos aan je overleveren. Het blijft achteraf allemaal vreemd nasmaken in je mond.” (Wouter Hillaert in De Morgen, 13 januari 2004).
 • Met Abke Haring en Senjan Jansen zal Bart Meuleman nadien nog samenwerken als coach in Harings producties Hoop (2006) en Linoleum/speed (2009).

Tussendoor schrijft Bart Meuleman over kunst en politiek en, meer nog, over de verstrengeling van beide.

Een aantal van deze teksten zijn systematisch gepubliceerd in De Witte Raaf. Deze knap geschreven stukken dwingen de lezer tot een kritische kijk op de maatschappij, waarvan kunst en literatuur deel uitmaken, of meer nog, daarin een signaalfunctie kunnen hebben. Zijn kritiek op boegbeelden als Jan Fabre, Yves Desmet, de poëziezomer van Watou… is inmiddels bekend.

 • “Yves Desmet”, in De Witte Raaf, No 66, maart 1997.
  “Hit me”, in Yang 2002-1.
  “The Beach Boys, een tragedie”, in De Witte Raaf, No 113, januari 2005.

Toch is het hem nooit om provocatie te doen, maar wel om een welgemeend pleidooi tegen de intellectuele gemakkelijkheid, tegen een steeds verder om zich heen grijpend populisme.

2004: Ontvangt voor zijn dichtbundel Hulp het Charlotte Köhler Stipendium. De bundel werd bovendien genomineerd voor de J.C. Bloemprijs.

2006:  Schrijft voor NTGent en Antigone  rond de figuur van politicus Wilfried Martens het toneelstuk “Martens”.

 • Het project is uniek: expliciete politiek op scène die werkt”, schrijft Wouter Hillaert in De Morgen (10 april 2006). “Doordat je de toppoliticus als eenzame man te zien krijgt en omdat landspolitiek iets voor gevoelige mensen blijft, blijft het stuk vooral sterk theater, dat ook nog eens eerherstel, niet alleen voor Wilfried Martens maar voor het hele politiek bedrijf, afdwingt.” “Een meesterlijk alternatief voor populisme”, zo noemt Hillaert Meulemans’ monoloog over Wilfried Martens nog. De voorstelling beroert de gemoederen zowel in het theatermilieu als in politieke middens, met heftige voor- en tegenstanders.

2007: Een jaar later schrijft en regisseert Meulemans weer bij Antigone, The Bult and the Beautiful, voor Mark Verstraete en Amara Reta.

 • De twee personages die deze acteurs neerzetten, zien elkaar niet, maar horen elkaar des te meer in hun lange telefoongesprekken waarin ze hun wederzijdse fantasieën uitleven. Bart Meuleman weet hier de dunne lijn tussen ‘kinky’ en ‘needy’ scherp te treffen.
 • De voorstelling wordt geselecteerd voor het Theaterfestival 2007.
  • We citeren uitgebreid uit het juryverslag: “Bart Meuleman schreef met The Bult and the Beautiful een tekst die microscopisch inzoomt op de kwetsbare intimiteit die ontstaat wanneer een man een vrouw opbelt voor een potje anonieme telefoonseks. Deze afstandelijke vorm van betaalde liefde is hier een parabel voor het blootleggen van de grondeloze isolatie waarin de twee archetypes gevangen zitten en hun pogingen om daaraan te ontkomen. Bart Meuleman regisseert in vier sobere en duistere scènes tussen Mark Verstraete en Amara Reta de mechanismen van de onmogelijkheid tot ontmoeting in schijnbaar banale mededelingen, waarbij het verzwegene zoveel luider klinkt. Wat voor haar geld verdienen is, is voor hem van levensbelang. Deze productie zet de zintuigen op scherp, ondervraagt uit mededogen en haakt zich zonder veel omhaal onder de huid.”

2007-2008: Wint de cultuurprijs KU Leuven in 2007-2008 voor de discipline literatuur.

2008: Publicatie van de dichtbundel omdat ik ziek werd. De bundel werd genomineerd voor de V.S.B.poëzieprijs (2009) en haalde de shortlist van de driejaarlijkse Paul Snoek Poëzieprijs 2010 en de Herman De Coninckprijs.

2009: Verschijnt de essaybundel ‘De donkere kant van de zon’, met als ondertitel Over pop.

 • Meer dan tweehonderd pagina’s lang ontvouwt Bart Meuleman een coherente, contrastrijke visie op de popgeschiedenis en – in haar schoot – de kloof tussen platteland en stad, podium en studio, arm en rijk, hij en zij, ik en jij, donker en licht. Zo gaat het van de langspeler naar de vermaledijde mp3, van de macht van de artiest naar de macht van de consument, een evolutie die het slotessay blootlegt. ’t Is de navrante pointe van een uitstekende bundel.

Theaterseizoen 2009-2010: samen met o.m. de acteurs van Olympique Dramatique maakt  hij de theatervoorstelling In de strafkolonie/Het hol, naar twee kortverhalen van Franz Kafka.

 • Klaas Tindemans noemt het “de perfecte voorstelling” en legt uit: “Omdat de kwetsbaarheid van de personages zo efficiënt in licht, ruimte en – vooral – geluid is vertaald. Omdat de makers het conflict tussen dramaturgische abstractie en theatrale concreetheid virtuoos hebben opgelost.“ (De Standaard, 19 april 2010).

Najaar 2010: De tv-serie Duts, die Bart Meuleman samen met Herwig Ilegems creëert voor Canvas, gaat op antenne.

 • De reeks over een zonderling met een goed hart en veel verbeelding verwerft – ondanks een zeer atypische manier van filmen en een absolute weigering te conformeren aan soapconventies – een echte cultstatus.

Voorjaar 2011: Regisseert in KVS zijn bewerking van de roman Gregoria of een huwelijk op Elseneur van Maurice Gilliams.

 • “Met een oudere cast, een monumentaal decor en een paar radicale keuzes maakt Meuleman er een bevreemdende voorstelling van”, aldus Griet Op De Beeck die vervolgt: “Bart Meuleman is een echt regisseur. Een man met visie en verbeelding, met durf en talent om de mensen goed te sturen.” (in De Morgen, 10 maart 2011).
 • De voorstelling wordt geselecteerd voor het Theaterfestival 2011.

Najaar 2011: Werkt voor het eerst samen met choreografe en danseres Lisbeth Gruwez en componist Maarten Van Cauwenberghe. Dat resulteert in de danssolo It’s going to get worse and worse and worse, my friend, een voorstelling die geselecteerd wordt voor het Theaterfestival 2012 en inmiddels internationaal speelt. Die samenwerking zet zich de volgende jaren door, alvast met de nieuwe voorstelling AH ǀ HA (première mei 2014).

Januari 2012: Neemt deel aan Middenin de nacht, een voorstelling gecreëerd door het hele Toneelhuismakers- en spelersensemble naar het gelijknamige boek van Toon Tellegen.

Voorjaar 2012: Bart Meuleman creëert samen met het muziekensemble (SIC) De man in de mist, naar een kortverhaal van Maurice Gilliams.

 • Dat wordt een kleinood: “In de handen van Bart Meuleman werd deze korte tekst van Maurice Gilliams een koortsdroom, een fata morgana, een vlucht weg van de wereld zoals we die kennen. Met een minimum aan middelen: twee muzikanten (saxofonisten Bertel Schollaert en Eva Vermeiren), een acteur (Mark Verstraete); een sober soort projectie, slim licht en wat uitgestrooide mist roept hij in vijftig minuten grote emotie op.” (Griet Op De Beeck in De Morgen, 7 april 2012)

Najaar 2012: De broeierige roman van Marguerite Duras Half elf zomeravond, wordt voor toneel bewerkt en geregisseerd.

 • Evelyne Coussens: “Aan voorstellingen van Bart Meuleman moet je je overgeven, zoals je je aan muziek overgeeft: ze bespelen een ander register dan het normale, cerebrale. Meuleman kiest voluit voor de magie, en dat is in deze krampachtig gepolitiseerde tijden bijna subversief.” (De Morgen, 24 november 2012).

Voorjaar 2013: Meuleman neemt met de tekst Desperado van Kas & de Wolf vier Toneelhuisacteurs op sleeptouw: Tom Dewispelaere, Kevin Janssens, Marc Van Eeghem en Johan Van Assche.

Januari 2014: Première – Bart Meuleman voert zelf de regie – van De verwondering, een bewerking door hemzelf van de eerste grote roman van Hugo Claus uit 1962 waarin de meester ons – via de existentiële crisis van het hoofdpersonage – naar een van de meest akelige bladzijden van het flamingantisme voert.

 • “Mythevorming, heldenverering en de karikatuur van kroeglopers die uit solide West-Vlaamse klei zijn opgetrokken, reiken elkaar de hand in deze voorstelling. Wat De Rijckel beleeft, wat hij droomt en wat hij opschrijft, loopt in magisch-realistische tinten door elkaar. In de sterkste scène staat hij op het punt de het Vlaams-nationalisme te bewieroken in een speech. Het gaat om zijn ergste nachtmerrie, zo besef je, als je hem gegeneerd en halfnaakt op een tafel ziet klimmen.” (Geert Van der Speeten in De Standaard, 25 januari 2014)

Juni 2014: Verschijnt De jongste zoon, Meulemans eerste roman, bij Uitgeverij Querido.

 • Dit boek schetst het verhaal van een jongen die opgroeit in de Kempen en zich langzaam losmaakt van zijn geboortegrond, maar bij wie gaandeweg ook het besef groeit dat hij een kind van zijn ouders blijft. Wie hij ook wordt, het landschap van zijn jeugd, dat niet meer bestaat, heeft hem gevormd en houdt hem gevangen.

Januari 2015: Sirene – een monoloog voor een vrouw – in première, een voorstelling die de diepte peilt van de erotische fantasie.

 • Bart Meuleman: “Ik wil graag de achtergrond van het personage mee laten resoneren, en dus, zonder gemoraliseer, toch een confrontatie hebben tussen twee werelden: die van de erotische fantasie en die van het leven van het personage dat spreekt. Ik wil, met andere woorden, zowel de compleet vernauwde blik van de klant als de weidsheid en de verte van het leven van de prostitué aanwezig  laten zijn. Elk op de juiste manier, met de juiste middelen.”

2017: In Kijkverdriet worden zes uitgebalanceerde teksten verzameld. De ene keer lees je een intrigerend tranche de vie.  Dan weer een ‘gebeuren van niets’. Vervolgens een schuchtere observatie waarin onderhuids van alles plaatsgrijpt.

2018: Een nieuwe roman Hoe mijn vader werd verwekt waarin Bart Meuleman de herkomst van zijn vader, een ‘brave, goedmoedige’ man ‘bezwaard met een geschiedenis’ ontrafelt.

MEER OVER BART MEULEMAN

“Sinds zowat 15 jaar publiceert Meuleman in De Witte Raaf heel eigengereide en on-academische boekbesprekingen, recensies, analyses over kunst en politiek en, meer nog, over de verstrengeling van beide dimensies. Deze artikels kan men niet afdoen als gelegenheidsteksten. Niet alleen omdat ze knap geschreven zijn (er zijn wel meer auteurs die zich vandaag met alles en nog wat “als auteur” uitlaten), maar vooral omdat ze doen wat elke literaire tekst moet doen: de lezer dwingen in dialoog te treden met een kritische kijk op de maatschappij, waarvan kunst en literatuur deel uitmaken. Meuleman schuwt hierbij het tegendraadse niet, maar doet dit nooit om gratuit te provoceren. De kritiek die geleverd wordt op de boegbeelden van het Vlaamse culturele establishment (Jan Fabre, Jan Hoet, de Morgen van Yves Desmet, Watou, enz.: de reeks is helaas bijna eindeloos) vertrekt immers telkens vanuit een pleidooi tegen gemakkelijkheid, vanuit een verzet tegen “het nieuwe type intellectueel wiens denken en schrijven vrijwillig aan banden ligt van een ethisch verantwoord populisme.”

Bron:  prof. Jan Baetens. Laudatio Cultuurprijs K.U.Leuven

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Website

 

BEKRONINGEN

2004:  Charlotte Köhlerstipendium voor de dichtbundel hulp

 • Hulp werd ook genomineerd voor de V.S.B.poëzieprijs en de H.C.Pernathprijs.

2007-2008: Cultuurprijs KU Leuven in 2007-2008 voor de discipline literatuur

2009: Nominatie voor de V.S.B.poëzieprijs voor de dichtbundel omdat ik ziek werd.

 • Haalde tevens de shortlist van de driejaarlijkse Paul Snoek Poëzieprijs 2010 en de Herman De Coninckprijs.

 

SMAAKMAKER

‘We zijn weg,’ zegt mijn broer.
‘Allez dan,’ zegt mijn moeder.

Woorden van toegeeflijkheid. Al zou je het aan de grimmige stand van haar wenkbrauwen niet kunnen aflezen. Uit haar toon kun je het ook niet opmaken. Veeleer, als we de ware toedracht van wat ze wil zeggen proberen te begrijpen – en het is niet eens gezegd dat ze het zo bedoeld heeft – moeten we deze boodschap horen als een stug toewensen van een behouden reis, maar waarin ook de ijdele hoop van een spoedige en smadelijke terugkeer naar het ouderlijke huis in meegromt. Nee, geen woorden van toegeeflijkheid zijn dit, maar de aankondiging van onheil.  Dat het snel en niet te hard de kop moge opsteken. Opdat ik niet teveel zou afzien. Maar zou leren, O, melodrama. De hitte drukt, de donkere wolken zijn nu meer dan ooit aan het wijken. Ik zit in de bestelwagen op de middelste bank van de driezit, links van mij mijn broer aan het stuur, rechts mijn vader, die een grote rode zakdoek met witte bolletjes om zijn nek bindt.  Tegen de tocht. Voor als we dadelijk het raampje naar beneden draaien en de binnenwaaiende wind zijn zwetende nek verraderlijk weet te treffen.

Van haar geen enkele blik. Niet het geringste afscheid. Mijn broer trapt de bak in gang, rommelt met de versnellingspook, rijdt achteruit de oprit af. De lading, nu een massieve eenheid, bonkt in et schudden van de laadbak twee, drie keer tegen het houten latwerk van de binnenwanden. Ze vindt daarmee haar vaste plek. Als we goed en wel op weg zijn, breekt de zon door. In mijn maag het weeë gevoel van een nakende onafhankelijkheid.

Uit: De jongste zoon, p. 283-284. Uitg. Querido.2014

 

april, mijn hand woelt een klein nest godinnen bloot.

ik vlieg weer naar binnen, waar de kachel mijn enigste
moedertje bleef. mijn hartslag! mijn kopzorg!
uit loutere tegenzucht dovende liefde.

snel maak ik wat klaar in een koude pan,
kruip in mijn tochtige denkput.

wat mijn ambacht is, houdt mij daar bezig.

de dagelijkse brenger van boodschappen, op zijn gammele ronde,
laat zich zo alweer aan mij voorbijgaan.

maar het deert ons niet, we verdragen het van elkaar.
moeten daar vaak om lachen ook,

in elkaars afwezigheid.

Uit: In de donkere keuken. Antwerpen: Het Gonst. Reeks;: De Vlaamse maat nr 1 (2004)

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografie valt uiteen in 2 delen:

 • Dichtbundels, essays, romans
 • Theater

Enkel werken uitgegeven in boekvorm werden opgenomen.

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

A. DICHTBUNDELS, ESSAYS, ROMANS

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1997 Kleine criminaliteit. (dichtbundel)

Bevat de cycli: Marines; Een dag op het land; Kleine criminaliteit.
 Meuleman Bart 10 Antwerpen: Uitgeverij Amerika. -63p.

Afmetingen: 20 x 12.4 (ingenaaid)
Colofon: Kleine criminaliteit van Bart Meulemans werd gezet uit de Bembo volgens een ontwerp van Compagnie Paul Verrept en gedrukt op 90 g. romandruk.
Kleine criminaliteit is een uitgave van Amerika. Uitgeverij Amerika is een initiatief van Paul Verrept.
2002 Mijnheertje Kokhals (kinderboek)

Illustraties van Paul Verrept.
Amsterdam / Hasselt: Afijn. – Niet gepagineerd.
2003 Mijnheertje Kokhals krijgt bezoek. (kinderboek)

Illustraties van Paul Verrept.
Amsterdam / Hasselt: Afijn. – Niet gepagineerd.
2004 Hulp (dichtbundel)

Omslag: Brigitte Slangen.
Binnenwerk: Hannie Pijnappels.
Meuleman Bart 9 Amsterdam/Antwerpen: Em. Querido’s Uitgeverij bv. -45p.

Afmetingen: 20 x 15 (ingenaaid)
2004 In een donkere keuken (dichtbundel – bibliofiele uitgave)  Meuleman Bart 6 Antwerpen: Het Gonst. -13p.

Reeks: De Vlaamse maat nr 1

Afmetingen:24 x 17.30 (ingenaaid)
2006 [zonder titel] Middelburg, 117-234. – [16] p.

Inlegvel. keerdruk; de oplage bestaat uit 117 genummerde ex. en 26 geletterde. dit is ex. r;; gesigneerd door de auteurs; publicatie t.g.v. de gevlekte klimop iv op 8 juli 2006
2006 Mijnheertje Kokhals heeft een vriendje. (kinderboek)

Tekst: Bart Meuleman
Illustraties en vormgeving:  Paul Verrept
 Meuleman Bart 11 Wielsbeke: Uitgeverij De Eenhoorn. – [32]p.

Afmetingen:23.90 x 15.90 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
Druk: Oranje, Sint-Baafs-Vijve
Gezet uit de Cochin
2006 Bedankt, mijnheertje Kokhals. (kinderboek)

Tekst: Bart Meuleman
Illustraties en vormgeving:  Paul Verrept
Wielsbeke: Uitgeverij De Eenhoorn. -niet gepagineerd.
2008 Omdat ik ziek werd (dichtbundel)

Bevat de cycli: Wakker blijven; Vier gedichten; Wat ik deed.
Omslag: Brigitte Slangen.
Binnenwerk: Hannie Pijnappels.
 Meuleman Bart 7 Amsterdam, Antwerpen: Em. Querido’s Uitgeverij bv. -47p.

Afmetingen: 21 x 15 (ingenaaid)
2008 Mijnheertje Kokhals in het ziekenhuis. (kinderboek)

Tekst: Bart Meuleman
Illustraties en vormgeving:  Paul Verrept
Wielsbeke: Uitgeverij De Eenhoorn.
2009 De donkere kant van de zon. (essays) Amsterdam/Antwerpen: Em. Querido’s Uitgeverij bv. -218p.
2014 De jongste zoon (roman)

Omslag: Paul Verrept.
Omslagbeeld: Paviljoen Zilvermeer in Mol, ontwerp Jozef Schellekens (copyright Architectuurarchief Provincie Antwerpen)
Foto auteur: Koen Broos
 Meuleman Bart 2 Amsterdam/Antwerpen: Em. Querido’s Uitgeverij bv. -287p.

Afmetingen:20 x 12,50 (paperback)
 2015  Mijn soort muziek. (poëzie)

Bevat de cycli: Glimlachend zacht verstand; Enkele gedichten;  Stories of my life.
Omslag: Brigitte Slangen.
Binnenwerk: Steven van der Gaauw.
Foto auteur: Koos Breukel.
 Meuleman Bart 8  Amsterdam/Antwerpen: Em. Querido’s Uitgeverij bv. -65p.

Afmetingen: 21 x 15 (ingenaaid)
 2017  Kijkverdriet (autobiografische verhalen)

Omslagillustratie: Mariette, dite L’odalisk romane (1843), Jean-Baptiste-Camille Corot (1796-1875), olie op papier, gemaroufleerd op doek; 29.3 x 44.2 cm © Petit Palais, Musée de Beaux-Arts de la Ville de Paris.
Vormgeving:© Pieter Nyssen.
Gezet uit Sabon Roman.
Druk: Graphius, Gent.
Meuleman Bart5  Antwerpen: Plantin Instituut voor Typografie. -112p.

Afmetingen: 18 x 11.50 (ingenaaid – slappe kaft met stofomslag)
Oplage 400 exemplaren.
De vormgeving van deze uitgave, van de hand an Pieter Nyssen, werd gerealiseerd als boekproject binnen de opleiding Expert class Book design van het Plantin Instituut voor Typografie te Antwerpen in 2016, begeleid door Antoon de Vylder en Paul Verrept
2018 Hoe mijn vader werd verwekt. (roman)

Omslag: Brigitte Slangen.
Omslagbeeld: privéarchief familie Meuleman

Amsterdam-Antwerpen: Em. Querido’s Uitgeverij bv. -208p.

Afmetingen: 20 x 12.60 (ingenaaid)

2021 Wij zijn nooit alleen. (verhalenbundel)

Omslag: Paul Verrept.
Omslagbeeld: Jean Baptiste Camille Corot.
De verhalen zijn verdeeld over drie bundeltjes: Toen (pp 11-68 zes verhalen); Later (pp 69-130 zeven verhalen); Inmiddels (pp 131-204 vijf verhalen)

Amsterdam-Antwerpen: Em. Querido’s Uitgeverij bv. -205p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Nota: de verhalen ‘Pol’, De pijn kon erger’, ‘Toen Martine kwam’, Kijkverdriet’, ‘Apen schudden’, en ‘ Portret van mijn vriend Paul Verrept, bezien door de bril van onze vriendschap’ verschenen in licht gewijzigde versie eerder in ‘Kijkverdriet) (2017).

B.  THEATER

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1992 Koningsdrama’s : twee toneelteksten.

Auteurs: Bart Meuleman en Ignace Cornelissen
Turnhout: Theater Het gevolg.
1992 Figuurlijk natuurlijk : wintersprookje. Turnhout: Theater Het gevolg. -70p.
1994 Hyperventilatie (theatertekst)
1997 Prefab. (theatertekst)
1999 Er hangt zwart in de lucht. De lakens zijn  binnen. (theatertekst)

De Smerige Trilogie deel 1
Auteurscollectief : Bart Meuleman, Herwig Ilegems en Mark Verstraete (samen vormen zij de zweep)
1999 Staat er haar op ? (theatertekst)

De Smerige Trilogie deel 2
Auteurscollectief : Bart Meuleman, Herwig Ilegems en Mark Verstraete (samen vormen zij de zweep)
2001 Club Sandwich. (theatertekst)

De Smerige Trilogie deel 3
Auteurscollectief : Bart Meuleman, Herwig Ilegems en Mark Verstraete (samen vormen zij de zweep)
 

 

2001 Mille feuilles. (theatertekst) Première op 17 maart 2001 door Theater Antigone in het Miele Center, Overleistraat, 47, Kortrijk.

Regie: Wim Vandenbussche.
Spel: Sofie Decleir, Stef Lernous, Geert Six en JosVerbist.
Licht: Harry Cole

2003 Entertaining Mr Sloane. (theatertekst)

Oorspronkelijke auteur: JOE ORTON.
Oorspronkelijke titel: Entertaining Mr Sloane.
Uit het Engels vertaald door Bart Meuleman
2003 Maison fragile. (theatertekst)
2006 Nina en Thomas
2006 Martens. (theatermonoloog)
2010 Het hol. In de strafkolonie. (theatertekst)

Oorspronkelijke auteur: FRANZ KAFKA.
Oorspronkelijke titel: Der Bau, (1923-1924) & In der Strafkolonie (1914/1919)
Bewerking en vertaling door Bart Meuleman.
Bevat: Het hol (pp 3-24); In de strafkolonie (pp 25-52)
Vormgeving: Paul Verrept.
Eindredactie: Kristin Hex.
 Meuleman Bart 1  Antwerpen: Toneelhuis. -52p. + 1 losse bijlage.

Afmetingen: 20 x 12.50 (geniet)
Première: 15 april 2010, Bourla Antwerpen.
Spel: David Dernez, Willy Thomas, Stijn van Opstal, Geert van Rampelberg.
Dramaturgie: Ivo Kuyl.
Geluidsdecor: Senjan Jansen – Lichtontwerp: Mark van Denesse.
Kostuumontwerp: Ilse Vandenbussche.
Scenografie: Senjan Jansen en Bart Meuleman.
 2012  Half elf zomeravond (theatertekst)

Oorspronkelijke auteur: MARGUERITE DURAS.
Oorspronkelijke titel: Dix heures et demie du soir en été. (1960)
Vertaling door Bart Meuleman.
Boekontwerp: Compagnie Paul Verrept
Foto achterflap: Koen Broos.
Antwerpen: Bebuquin / Toneelhuis -64p.

Afmetingen:20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Colofon: Half elf zomeravond is een uitgave van Bebuquin en Toneelhuis.
Half elf zomeravond, een productie van Toneelhuis in regie van Bart Meuleman, ging in première op 15 november 2012 in de Bourla in Antwerpen

 2012  De man in de mist. (theatertekst)

Oorspronkelijke auteur: MAURICE GILLIAMS.
Oorspronkelijke titel: De man in de mist.  (verhaal uit “Oefentocht in het luchtledige” – 1933)
Bewerkt tot toneel door Bart Meuleman.
 Antwerpen: Bebuquin. -31p.
2014 Sirene. (theaterteksten)

Bevat: Sirene (pp 5-41, Bart Meuleman); The bult and the beautiful (pp 43-109 , Bart Meuleman); De waarheid van de hoer (pp 111-113, Erwin Jans)
Boekontwerp: Compagnie Paul Verrept.
Foto voor- en achterkant: Paul Verrept.
Redactie: Ellen Stynen
 Meuleman Bart 3 Antwerpen: Bebuquin/Toneelhuis. -115p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (ingenaaid)
Colofon: Sirene, een productie van Toneelhuis in een regie van Bart Meuleman, ging in première op 7 januari 2015in de Bourla in Antwerpen. Met Fien Maris.
The bult en the beautiful, een productie van Theater Antigone in een regie van Bart Meuleman, ging in première op 10 maart 2007 in Theater Antigone in Kortrijk. Met Amara Reta en Mark Verstraete.
 2014  De verwondering. (theatertekst)

Oorspronkelijke auteur: HUGO CLAUS.
Oorspronkelijke titel: De verwondering (roman, 1962)
Bewerkt tot toneel door Bart Meuleman.
Boekontwerp: Compagnie Paul Verrept.
Foto achterflap: Jan Coppens, Letterenhuis, Antwerpen.
Meuleman Bart 4  Antwerpen: Bebuquin/Toneelhuis. -111p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (ingenaaid)
Colofon: De verwondering is een uitgave van Bebuquin en Toneelhuis.
De verwondering, een productie van Toneelhuis, ging in première op 23 januari 2014 in de Bourla in Antwerpen.
Spel: Koen De Sutter, Laurence Roothooft, Manou Kersting, Mark Verstraete, Hendrik-Hein Van Doorn, Jonas Vermeulen, Anouck Luyten, Tomas Pevenage.
Regie: Bart Meuleman
 2016  Hedda Gabler. (theatertekst)

Oorspronkelijke auteur: HENRIK IBSEN.
Oorspronkelijke titel: Hedda Gabler.
Bewerking : Bart Meuleman
 Antwerpen: Bebuquin/Toneelhuis. -87p.