home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Dhondt Astère Michel

Astère Michel DHONDT

Machelen-aan-de-Leie, 12 oktober 1937

Dichter en prozaschrijver

Zijn  romans kunnen worden ingedeeld in een Gentse (1965-1968), een Amsterdamse (1969-1980) en een Zuiderse periode (1980-1990).

Zijn werk wordt voornamelijk beheerst door pedofiele belangstelling.

BIOGRAFIE

12 oktober 1937: Astère Michel Dhondt wordt geboren in Machelen-aan-de-Leie.

A.M. Dhondt woont tot 1940 bij zijn ouders in Machelen; nadien verhuizen ze naar Merelbeke. Hij verblijft in een kostschool en volgt daarna de moderne humaniora.

1962:  Na zijn legerdienst, verlaat hij zijn ouders en gaat in Gent wonen, aanvankelijk aan de Bijlokevest, vanaf 1965 in de Baudelostraat en een jaar later in de Smidsestraat. Beroepshalve verdient hij de kost als bediende.

1965: Beslist om voltijds schrijver te worden.

GENTSE PERIODE  (1965-1968)

1965: Debuteert met de roman God in Vlaanderen, die het jaar daarna bekroond wordt met de Arkprijs van het Vrije Woord.

 • Dit verhaal van een knapenliefde beschrijft een fase van 10 dagen (in evenveel hoofdstukken) uit het leven van het perfecte jongetje Tim dat in Gent een groeiproces doormaakt. Het is een boek vol symboliek waarin zelfs parallellen met het leven van Jezus worden getrokken. Tegelijk houdt het een moraal in: durf lief te hebben. Dhondts kritiek op de moderne maatschappij: wij gaan gebukt onder zwaarwichtige, verdoemde tradities en schoonheid is taboe.
 • De pedofiele aard van de auteur komt in dit werk duidelijk naar voor, zij het gereserveerd en (voor de normen van die tijd) aanvaardbaar. Het boek wordt door de kritiek algemeen gunstig onthaald.

De twee andere romans uit die periode, Zeven geestige knaapjes (1966) en De wilde jacht (1968), ademen dezelfde sfeer maar de terughoudendheid van het eerste boek verdwijnt geleidelijk aan. De kritiek reageert minder positief.

Het toneelstuk De Ceremonie in drie bedrijven, verschijnt, verspreid over drie nummers in het tijdschrift Yang 1965-1966  (november 1965 jg 3, nr 4 pp 26-38 ; januari 1966 jg 3 nr 5 pp 13-24 & mei 1966 jg 3 nr 6 pp 28-37) , en wordt bekroond met de tweejaarlijkse toneelprijs van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.

Ook maakte hij twee kortfilms: De wedijver (1967) en Propaganda (1970).

1966: Mag de Arkprijs van het Vrije Woord in ontvangst nemen. Zelfs in katholieke hoek (zie bv. Paul Hardy in Boekengids, 1966, p. 285) looft men zijn talent, al veroordeelt men de decadente sfeer in het verhaal.

AMSTERDAMSE PERIODE  (1969-1980)

1968: Gaat in Amsterdam wonen, omdat hij de respons op zijn boeken in Vlaanderen te gering vindt. Anderzijds voelt hij zich hier bekneld, gevangen gehouden door personen en instanties. Hij hoopt, in Nederland een gunstiger literair klimaat te vinden.

In de Amsterdamse periode publiceert Dhondt een zesdelige brievencyclus, gaande van De koning en de koningin van Sikkim in de Haarlemmerhouttuinen : gedichten, spelen, brieven 1968-1971 (1971) tot De tijd staat niet stil (1980) waarin de knapenliefde nog steeds centraal staat.

1969: Dhondt’s innoverende stijl komt voor het eerst boven in zijn vierde boek ‘Gezangen en gebeden’.

 • Het boek bestaat uit een aantal gedichten, verhalen, een lezing, foto’s, een inventaris van zijn seksuele en ‘seksuoïde’ contacten en een nauwkeurig bijgehouden masturbatiefrequentie in tabelvorm.
 • Inhoud: 1). Opdracht. 2). Vloek. 3). Vers. 4). Kerstavond. 5). In een Romaans klooster. 6). Mijn waarheid en verdichting. 7). Verslag uit de tijd van het zwellen van de knoppen in een Gallische stad. 8). Foto’s. 9). Dokumentatie. 10). Publiciteit. 11). Eerste en tweede waarschuwing. 12). Mededeling. 13). Uitdrukking.

Dhondts brieven evolueren tot echte prozagedichten, een specifieke stijl die hij vooral in de jaren 1971 tot 1979 zal perfectioneren. Naast de verheerlijking van jongetjes duikt nu ook de liefde tot de ongerepte natuur op, en op het thematisch vlak verbindt de schrijver beide gevoelens met elkaar.

1975: Neemt de Nederlandse nationaliteit aan.

1980: Vestigt zich in Maastricht.

Literair gezien begint hier zijn derde ZUIDERSE PERIODE (1980-1990)

Drie bundels reisnovellen vormen het corpus van deze periode: Het diepe Zuiden (1982), Een omweg naar Rome (1985) en Reis in het atoomtijdperk (1990).

 • Omdat pedofilie in onze maatschappij niet getolereerd wordt, ruilt de auteur nu de schoonheid van spelende knaapjes in voor de onvergankelijke schoonheid van de klassieke oudheid.

1991: De uitgeverij De Bezige Bij maakt een einde aan hun contract. Omdat hij geen nieuwe uitgever vindt, beschouwt hij zijn schrijverscarrière als beëindigd.

Meer over zijn werk

Zijn werk wordt voornamelijk beheerst door pedofiele belangstelling, zoals in de roman Zeven geestige knaapjes (1966). Zijn voorkeur voor de knapenliefde en de reacties daarop in zijn directe omgeving zijn onderwerp in de roman De tijd staat stil (1980) en de novellen Een beeldje voor Venus en Reis in het atoomtijdperk (1990). Veel van Dhondts boeken zijn door hemzelf geïllustreerd met foto’s omdat hij dat een verruiming acht van zijn middelen. Die visuele kant van zijn werk bracht hem ertoe twee korte tv-films te produceren: De wedijver (1967) en Propaganda (1970). Hij uit zich in een speelse, luchtige en verfijnde stijl, die soms (bijvoorbeeld in Gezangen en gebeden, 1969) cru realistisch wordt.

Bron: J. Goedegebuure en G.J. van Bork in Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I).

 

MEER OVER ASTÈRE MICHEL DHONDT

 • Daniël van Ryssel: God in Vlaanderen, in: Yang, jrg. 3 (1965), p. 20-43
 • Tom Schalken: De witte dijen der jeugd, of: het symbolisme van Astère Michel Dhondt, Yang, jrg. 4 (1966), nr. 4-5, p. 28-33
 • Hugo Bousset:  Schrijven aan een opus (1982), p. 171-186

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Website

Referentie

 • Koen Vermeiren, Dhondt, Astère Michel, in: Geboekstaafd. Vlaamse Prozaschrijvers na 1945 pp 115-117. Leuven, Davidsfonds 1988.
 • Hotel New Flanders. 60 jaar Vlaamse poëzie 1945-2005.  Samengesteld en ingeleid door Dirk van Bastelaere, Erwin Jans en Patrick Peeters. PoëzieCentrum, Gent.

 

BEKRONINGEN

1966: Bekroond met de Arkprijs van het Vrije Woord

1966: Tweejaarlijkse toneelprijs van de Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde. Voor toneelstuk De Ceremonie

 

SMAAKMAKER

Pierre LXIII

Beleg

Rome, woensdag 6 oktober 1976
Een groep erg pittige Romeintjes voetbalde voor de Franse ambassade.
Hun leider merkte dat ik foto’s wilde maken.
Hij deed zijn broek omlaag en piste op een bank tegen de gevel.
In de voorhuid van zijn pikje, tekende de ring van zijn eikel zich af.
Het eindigde ineen afgeknotte kegel.
Hij bukte zich en likte van de pis die over de marmeren bank vloeide.
Astère.

 

Uit: Nieuwe tijden/ Amsterdam 1978. De Bezige Bij.

 

Pierre XI

Danteplein

Napels, vrijdag 9 april 1976
Een twaalfjarige schoonheid komt alleen naar het plein.
Hij is in het beige en zijn wangen blozen.
Wij groeten elkaar.
Hij kijkt naar mijn schoenen.
Het zijn kickers. Made in France.
Wij niezen.
Michel

Uit: Nieuwe tijden/ Amsterdam 1978. De Bezige Bij.

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
 1965  God in Vlaanderen. (roman)

Met biografische gegevens over Astère Michel Dhondt op de achterzijde van het omslag.
Met een omslagontwerp door Karel Beunis en met een portretfoto van Astère Michel Dhondt door Gustaaf Prils op de achterzijde van het omslag.
1966: 2de druk ibidem – zelfde kaftontwerp.
 Dhont Astère 1  Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -136p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback).
Reeks: Literaire Reuzenpockets LRP 133
Druk Bosch Utrecht
1965

1966
De Ceremonie.  Toneelstuk in drie bedrijven.

Bekroond met de tweejaarlijkse toneelprijs van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.
Gent:  Yang.

Verspreid over drie nummers. in het tijdschrift Yang 1965-1966, (november 1965 jg 3, nr 4 pp 26-38 ; januari 1966 jg 3 nr 5 pp 13-24 & mei 1966 jg 3 nr 6 pp 28-37)
 1966  Zeven geestige knaapjes. (roman)

Omslagontwerp: Frits Stoepman cdg.
Met een foto door Astère Michel Dhondt op de achterzijde van het omslag.
1981: 2de vermeerderde druk bij De Bezige Bij , Amsterdam.
1986: 3de editie ibidem.
 Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. /Antwerpen: Uitgeverij Contact N.V. -136p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Reeks: Literaire Reuzenpockets LRP 208.
Druk: Bosch Utrecht
 1968  De wilde jacht. (verhalen)

Omslag en typografie: Tessa Fagel.
Het verhaal De wilde jacht verscheen tevens in Yang oktober 1967 jg 4 nr 4-5 pp 21-27, gevolgd door een bespreking van het verhaal door Tom Schalken.
 Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. (Antwerpen: Uitgeverij Contact N.V.) -96p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Reeks: Literaire Reuzenpockets LRP 264.
Druk: Bosch Utrecht
 1968  De pers en Dhondt. Analytisch dokument van de persrecensies verschenen over de drie paarse boeken van Astère Michel Dhondt [:] God in Vlaanderen [,] Zeven geestige knaapjes en De wilde jacht [,] samengesteld door de schrijver op verzoek van de werkgroep Yang.

Met een omslagontwerp door Julien Vangansbeke..
 Gent: Een uitgave van Yang – werkschrift voor literatuur, [St. Amandsberg bij Gent – 50 bladen, aan één zijde bedrukt.

Afmetingen: 27 x 21.50 (gestencild)
Reeks: Yang Kahier, tweede jaargang, nummer 8, oktober 1968
 1969  Gezangen en gebeden. (verhalen) Een selektie [,] 1965-1968.

Met een Bijlage, Het grote overzicht of een inventaris van mijn seksuele en seksoïde kontakten, op een uitslaand blad.
Omslag en typografie: Tessa Fagel.
Met 8 foto’s uit de film Wedijver door Marcel de Backer (2), Gustaaf Prils (4) en Astère Michel Dhondt (2) en 9 foto’s door Astère Michel Dhondt waarvan 1 op het omslag. 
 Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. (Contact NV, Antwerpen). -136p. + 1 uitslaand blad.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback) / uitslaand blad 47.5 × 75.5 gevouwen tot 16 bladen van 19 × 12 cm.
Reeks: Literaire Reuzenpocket LRP 290
1971 De koning en de koningin van Sikkim in de Haarlemmerhouttuinen. (Gedichten, Spelen, Brieven 1968-1971).

Omslagontwerp: Jacques Henkus.
Omslagfoto’s: Astère Michel Dhondt.
Foto buitenzijde voor: Freddy voor zijn hut in Watergraafsmeer achter: detail.
Foto binnenzijde (voor): Gatnizoenshuis in een Hongaarse vesting.
Foto binnenzijde (achter): Leegstaande woning van een jachtopziener in Hongarije.
Foto buitenzijde achter: Freddy voor zijn hut in Watergraafsmeer: detail
 Dhont Astère 3 Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. (Contact NV, Antwerpen). -140p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback – kaft met flappen)
Reeks: Literaire Reuzenpocket LRP 376.
Druk: Thieme, Nijmegen.
Bevat: 1). Gedichten. 2). Spel. 3). Hongarije: twaalf brieven uit een idyllisch land. 4). Kroonspel.
1973 Sindbad de Zeerover. (verhalen).

Omslagfoto: Michel Dhondt.
Typografie: Tessa Fagel.
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. (Contact NV, Antwerpen). -144p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Reeks: Literaire Reuzenpocket LRP 436.
Druk: Thieme, Nijmegen.
1975 De brieven van de troubadour. (brieven)

Omslag en typografie: Tessa Fagel.
Nota: De Brieven aan de koningin verschenen voor ’t eerst in Maatstaf april 1975; de eerste Dertien brieven aan mijn nicht Gabriëlle in De Gids, oktober 1973
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. (Contact NV, Antwerpen). -140p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Reeks: BB Literair.
Druk: Mouton & Co,  ‘s Gravenhage.
1977 De vruchten van het veld. (brieven).

Omslag: Frits Stoepman
Dhont Astère 2 Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -136p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Reeks: BB Literair.
Druk: Giethoorn – Huisman, Meppel.
1977 De lieverdjes van Amsterdam 1968-1969 (fotoboek) Roermond: Van der Marck. -46p.
1978 Nieuwe tijden. (brieven)

Omslag: Frits Stoepman
Deeltitels: de brieven van Michel aan Pierre; de anonieme brieven aan Wim Kleverwal; de brieven van de moordenaar aan Wim Kleverwal; de brieven van Astère aan Pierre; de brieven van de zwerver aan Wim Kleverwal; de brieven van de magere bloem aan Pierre; de brieven van de jager aan Pierre
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -137p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Reeks: BB Literair.
Druk: Mouton, Den Haag
1980 De tijd staat stil. (roman)

Omslag: Lendert Stofbergen.
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -141p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Reeks: BBLITERAIR.
Druk: Hooiberg
1982 Het diepe Zuiden (drie verhalen uit Zuid-Italië) (reisverhalen)

Omslag: Nico Dresmé.
Bevat: Apulië (pp 7-53); Abruzzen (pp 53-96); Sicilië (pp 97-171).
Dhont Astère 4 Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -171p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Reeks: BBLiterair.
Druk: Tulp
1985 Een omweg naar Rome (Een kring om de vulkaan) (twee reisnovellen)

Omslagfoto ‘twee muzikanten’, detail fresco van Simone Martini in de Franciscuskerk te Assisi. Met dank aan de ‘Azioenda Autonoma di Turismo’, Assisi.
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -160p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Reeks: BBLITERAIR.
Druk: Veenman, Wageningen.
1990 Reis in het atoomtijdperk (Een beeldje voor Venus) (twee reisnovellen)

Omslag: Lendert Stofbergen.
Foto voorkant: Astère Michel Dhondt.
Foto achterkant: Cleo Campert.Inhoud: ‘Een beeldje voor Venus’ gaat over een reis naar Zuid-Italië: Sorrento, Capri, Rome. In ‘Reis in het atoomtijdperk’ is Zuid-Frankrijk het reisdoel: het gewest Languedoc. Uitgangspunt is Nîmes, het Franse Rome. Eindpunt is Montpellier, de jeugdige hoofdstad van het gewest.
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -156p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Reeks: BBLITERAIR.
Druk: Hooiberg

 

Publicaties in tijdschriften (zonder volledigheid na te streven)

 • De ceremonie, toneelspel. In: Yang 16 (nov. 1965), 17 (jan. 1966) en 18 (mei 1966).
 • Een zondag in mei. In: Tirade, mei juni 1966. Jaargang 10 (nrs. 109-120)
 • Na het spel. In: De Vlaamse Gids, mei 1966.
 • Kroniek van de roman, 4. Terug naar Oegstgeest. In: Kentering, aug.-sept. 1966.
 • In een Romaans klooster. (tweede versie) In: Podium, september 1967.
 • In een Romaans klooster. (oorspronkelijke versie) In: Tirade, oktober 1967. Jaargang 11 (nrs. 121-132)
 • De pers en Dhondt, analytisch document van de persreacties verschenen over de drie paarse boeken van Astère Michel Dhondt God in Vlaanderen, Zeven geestige knaapjes en De wilde jacht, samengesteld door de schrijver. Yang Kahier, oktober 1968.
 • Gedichten voor enkele hunkerende jongens uit de omgeving van het Oosterpark. In: De Gids. Jaargang 132 (1969)
 • Grafschriften uit de tijd van keizerinnen en keizers (met foto’s). In: Podium, maart-april 1969. Timing. In: Hollands Maandblad, Jaargang 1969-1970 (258-277)
 • Hongarije. In: Maatstaf, december 1970. Jaargang 18.
 • Vier bouwstukken. In: Raam, december 1971.
 • Dertien brieven. In: De Gids. Jaargang 136. 1973
 • Debrieven van de soldaat aan de oningewijde lezer. In: Maatstaf. Jaargang 27. 1979
 • Abruzzen. In: Maatstaf. Jaargang 28. 1980
 • Apulië. In: Maatstaf. Jaargang 28  1980
 • Siena. De ideale stad van de middeleeuwen. In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 133 1988
 • Florence (II). De boodschap van deengel Gabriël. Het huwelijk van gnolo Doni. In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 134 1989
 • Florence (I). De geometrische schoonheid van Filippo Brunelleschi. Meditatie in het Marcusklooster. In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 134  1989
 • De uitroeiïng van de zuiveren. In: De Gids. Jaargang 154. 1991
 • De burcht van de bisschop. In: De Gids. Jaargang 156 1993