home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Meekers, Mark

Mark Meekers

Blaasveld, 1939

pseudoniem van Marcel Rademakers

Dichter, schrijver van kortverhalen, essays, recensies, 1 roman, schildersmonografieën en samensteller van bloemlezingen en verzamelbundels.

Dubbeltalent: Zijn visuele poëzie en beeldpoëmen maken de brug naar het beeldend werk van Marcel Rademakers (echte naam).

Hij is stichtend lid van de internationale groep “Lumen Numen”, richtte “Fusion, artistes peintres du Sud-Ouest” (Frankrijk) op. Zijn visie op kleur, licht, ruimte leidde tot de theorie van het intensivisme.

 

BIOGRAFIE

1939: Marcel Rademakers werd geboren in Blaasveld uit Limburgse ouders. Zijn jeugd bracht hij door in de Antwerpse havenbuurt (Sint-Andrieskwartier) en keerde in de vakanties terug naar de idyllische Kempen, vanwaar zijn ouders afkomstig waren.

Hij volgde Grieks-Latijnse humaniora aan het Sint-Jan Berchmanscollege in Antwerpen en studeerde Wijsbegeerte en Letteren aan de Katholieke Universiteit Leuven Moderne geschiedenis . Hij was actief in de jeugdbeweging, schreef teksten, stapliederen en het zangspel De sprekende vogel (opgevoerd in Antwerpen, 1965).

Dichten als Mark Meekers…

1958: Schreef zijn eerste dichtbundel Grenslijn van Verveling, dat hij in eigen beheer uitgaf.

De jaren 60: Raakte verzeild in het kleinkunstwereldje en schreef op instigatie van Kor Vander Goten luisterliedjes (tekst en muziek) waarmee hij zelf optrad.

Na kortstondig wetenschappelijk onderzoek koos hij voor een loopbaan in het onderwijs waar hij geschiedenis en esthetica doceerde.

In de marge van het literair bedrijf werd hij gaandeweg actief als redacteur van de tijdschriften Zefier, Letters, Leuvense Letters / www.conceptcircuit.nl. Hij jureerde in poëziewedstrijden zoals de Poëzieprijs van de stad Leuven, van de stad Tongeren, van Keerbergen, van de Stad Oostende, juryvoorzitter van de Mengmettaal Poëzieprijs, de Concept Poëzieprijs, de DorpsdichterDoel-prijs, de poëzieprijs van de Universiteit Limburg en de hogescholen van Hasselt.

Rademakers trad op voor radio en televisie (Coda TV2 // VTM /VRT 1/ de plaatselijke zender ROB, TV-Oost, ATV)) en las geregeld voor uit zijn werk op literaire manifestaties (Het Europees Poëziefestival, Leuven Literair enz.).

1991-2006: Stichter en voorzitter van het dichterscollectief Mengmettaal. (deze site geeft tevens een mooi overzicht van de mengmettaal-publicaties waaraan Mark Meekers meewerkte).

 • Mengmettaal was actief tot 2012 en sloot in dat jaar haar ruim 20 jaar culturele activiteiten af met een tentoonstelling ‘Twintig jaar Mengmettaal ‘in Het Centrum Tweebronnen te Leuven. Gelijktijdig verscheen de laatste uitgave ‘Sluitsteen’ te Leuven bij Uitgeverij P.

 • De inleiding van dit boekje is van de hand van Mark Meekers (Marcel Rademakers), stichter en vijftien jaar voorzitter van Mengmettaal. Mark Naessens en Karel Sergen tekenen voor de samenstelling. Jan Devijver illustreert met foto’s. Elke Mengmettaler is vertegenwoordigd met twee gedichten, de uitgave sluit af met een overzicht van alle activiteiten gedurende deze twee decaden

1992: Debuteerde als romancier met een ‘existentialistische’ roman, Asiel in Niemandsland, waarin verlies van identiteit, verdubbeling en ontdubbeling van de persoonlijkheid en de paradox van de dubbelganger centraal staan.

1993: Wordt fulltime kunstenaar.

… beeldend kunstenaar als Marcel Rademakers.

Op één roman na kennen we hem als dichter, maar parallel daaraan is hij onder zijn echte naam, Marcel Rademakers eveneens actief als beeldend kunstenaar. Hij pionierde op het vlak van de visuele poëzie, sloeg met zijn beeldgedichten en beeldpoëmen een brug tussen gedicht en beeldende kunst.

 • Hij werd meermaals bekroond voor zijn ironische tekeningen en ‘sculptoons’, hield in de jaren 1950-60 voeling met het Antwerpse literaire en artistieke milieu rond G58 – waartoe onder meer kunstenaars als Michel Seuphor en Paul Van Hoeydonck behoren – en het Hessenhuis.
 • Hij was mede-initiator van de internationale groep LUMEN NUMEN (Antwerpen, 1967)
 • In de ‘Mededelingen van het Centrum voor Documentatie & Reëvaluatie’ lezen we: In 1967 kwam deze internationale schilders- en beeldhouwersgroep tot stand. Kari Bert, Serge Largot en Marcel Rademakers (Mark Meekers) waren de oprichters. Zij werden gesteund door criticus Philippe d’Arschot en dichter Erik Van Ruysbeek.

‘We wilden reageren tegen het zielloos avant-gardistisch “gemodder” en meenden dat inhoud primair moest staan en niet het experiment om het experiment’ aldus Mark Meekers.

 • Het gezelschap bestond verder uit Wannes Van de Velde, Rudi Polder, Ben Koelman, Roger Wouters en Gilberte Deleger. Ook Fred Bervoets hing rond deze ‘onderaardsen” zoals zij zichzelf als miskenden graag noemden.
 • Hield een twintigtal solotentoonstellingen in België, Nederland en Frankrijk. Nam deel aan vele groepsexposities in binnen- en buitenland.
 • Hij schreef essays over schilder- en beeldhouwkunst en leidde het werk in van een vijftigtal artiesten.

Uitwaaiering…

1997 & 1999: Twee van zijn gedichtencycli werden op muziek gezet door componist Dirk Blockeel.

 • “Terug naar de bron” vier geestelijke liederen voor sopraan, viool en orgel naar gedichten van Mark Meekers, op muziek gezet door Dirk Blockeel, 1997.
  • Creatie: Sint-Gilliskerk Brugge (22/09/1998). Uitvoeringen: Vlaamse Dag van het Orgel, Kortrijk, september 1998; De Nacht van het orgel, Veurne, december 1998)
 • “Feste di Luce” zeven liederen voor sopraan, altviool en klavecimbel op tekst van Mark Meekers, getoonzet door Dirk Blockeel, 1999.
  • Creatie: Abdij Keizersberg, Leuven 22/10/1999. Uitvoering: De Rode Pomp, Gent (14/12/00); Literaire Conceptdag, Eernegem (26/05/2001)

2007-2009: Het bedreigde polderdorp Doel verkoos Mark Meekers als eerste ‘dorpsdichter’ om de aandacht te vestigen op de geplande vernietiging van Doel.

2007-2011: Voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Literair-Culturele Vereniging Concept.

 • Concept is een literaire organisatie, opgericht in 1988 door Ton Luiten en Roger Wastijn, met meer dan 500 leden uit Nederland en Vlaanderen, die het tijdschrift ‘Concept’ uitgaf, jaarlijks een Conceptdag organiseerde, een poëzieprijs uitschreef, een poëzietuin inrichtte (Eernegem), publicaties uitgaf enz.
 • Vanaf 1992 werd ook uitdrukkelijk Zuid-Afrika bij het project betrokken.
 • In 2011 verscheen de bloemlezing VERBARIUM met de mooiste gedichten uit 25 jaar concept. (samensteller Mark Meekers, maakt in zijn inleiding goed zichtbaar – wat overigens blijkt uit de gedichten van de bloemlezing – hoe belangrijk dit initiatief is geweest voor tal van debuterende dichters)

2009: Poëzieambassadeur van de Provincie Vlaams-Brabant.

2013: Werd door de Universiteit van Namibië en de krant “De Republikein” uitgenodigd om het Nederlandstalig gedeelte van het “WOORDFEES(t)” (2-7 september 2013) in Windhoek stem te geven.

Samen met Prof. S. Huigen gaf hij twee colleges aan de vierdejaars Neerlandistiek van de Universiteit van Namibie. Hij zette er zijn visie op poëzie uiteen en vertaalde met de studenten zijn gedichten naar het Afrikaans.

Er stonden eveneens twee poëzieprogramma’s rond zijn werk geprogrammeerd

 • Dit Reën” (“Het regent”), met prof. Aldo Behrens, hét monument van de Namibische toneelwereld, en “Op Jou Merke!” (“Op uw plaats!”), met Jo Decaluwe.
 • Tijdens een ‘skrywerspraatjie’ werd hij door prof. Jacques van der Elst, van de Afrikaanse taalraad geïnterviewd over zijn poëtische prestaties en zijn werk als beeldend kunstenaar.

 

BEKRONINGEN

Zijn literair werk werd veelvuldig onderscheiden zowel in Vlaanderen als in Nederland. We vermelden hier een kleine selectie uit de meer dan 100 bekroningen

 • Poëzieprijs van Amnesty International (Brugge, 1985)
 • Poëzieprijs van Kasteel Groeneveld, Centrum voor Natuurbehoud, (Baarn-Hilversum, 1991)
 • Internationale Ambrozijnprijs voor poëzie (Ieper, 1993)
 • Poëzieprijs Haarlem (Literaire Instuif) (Haarlem, Nederland, 1995)
 • Poëzieprijs van de stad Sint-Truiden en het tijdschrift Appel (Sint-Truiden, 1998)
 • Driejaarlijkse gemeentelijke “Blanka Gijselenprijs voor Poëzie” (Sint-Martens-Latem,1998)
 • Apollo Poëzie Prijs (Amsterdam, Berlagebeurs 1999)
 • Poëzieprijs van Merendree (voor bundel) (Merendree, 2001)
 • Tweejaarlijkse Gorcumse literatuurprijs, (Gorinchem, 2004)
 • Achtste Poëziewedstrijd van het Masereelfonds, Nerudajaar (Gent, 2004)
 • Prijs Poëziewedstrijd van de Provincie Vlaams-Brabant (2006)
 • Roger Wastijnprijs voor essayistisch en kritisch proza (Hilversum/Brugge/Pretoria, 2006)
 • Tweejaarlijkse Schrijverswedstrijd voor kortverhaal van de stad Deinze (2007)
 • Herman J. Claeysprijs (Antwerpen, 2013)

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

 

MEER OVER MARK MEEKERS

Het tijdschrift Ambrozijn wijdt zijn eerste nummer van 2014 bijna geheel aan het werk van Mark Meekers (een diepte-interview met D. Blockeel en een selectie van zijn gedichten).

Verder:

 • art.: Marcel Rademakers / Mark Meekers, in: Poëzie in beeld / Poésie et Image / Poetry and Image, II. Het Verbeelde Woord / Le Mot Image / The Visualised Word, uitg.: Europese Reeks, Leuvense Cahiers, nr. 83,Leuvense Schrijversaktie, Leuven, 1988, p. 245-247, foto.
 • Luuk Rademakers, De artistieke Unio Mystica of de participatie in de poëzie van Mark Meekers, in: Randschrift, jg. 4, maart-april, 1988, p. 29-31
 • Rigo Mathijs, Meest bekroonde kunstenaar, Mark Meekers barst van creativiteit, in: Gazet van Antwerpen, vrijdag 10 maart 1989, p. 28, kol. 1-8, 3 ill.
 • M. Vandendorpe, art.: Gedichten als fakkels op papier geworsteld, in: Ambrozijn, driemaandelijks artistiek tijdschrift, jg. 20, nr. 4, 2002-2003, p. 17-30
 • Ivo A. Dekoning, art.: Mark Meekers, in: Schrijvend over Leuven, uitgeverij P, Leuven 2005, p. 76-78, ill.
 • Nienke Wijkstra, Grensoverschrijdende Poëzie, proefschrift, Universiteit Amsterdam, Amsterdam 2006, 46 p., 14 kleurenillustraties, 1 zwart-wit. (over visuele poëzie van Mark Meekers/Marcel Rademakers)
 • G. De Preter, art.: God noch Gebod, in: Concept, multicultureel literair tijdschrift, jg. 20, nr. 4, december 2006, p. 276-283, 2 ill.
 • Art.: Er schuurt een letter in mijn oog, in: Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift, jg. 25, nr. 2 zomer 2007, p. 34-37, 3 ill.
 • F. Van Campenhout, art.: Mark Meekers alias Marcel Rademakers, in: Vlaams-Brabantse Auteurs te weinig bekend, Dilbeek, 2008, p. 80-119, 3 ill.
 • Art.: Mark Meekers, in: Bibliografie VVL-leden 2000-2010, bijlage De Auteur, juninummer 2010, Antwerpen, 2010, p. 13, kol. 1, 2
 • Ronelle Rademeyer, art.: Om te skilder met woord én kwas in: Republikein. Jou land. Jou taal. Jou koerant, Namibië, donderdag 19 september 2013, 5 ill.

 

SMAAKMAKER

Uit: Verrukkelijk vergankelijk (1984)

hoe vertrouwd de dag ook is, de oorsprong is niet na te wijzen.
op de campus bloeit de magnolia, optimistisch en vol overmoed,
zonder zich te bekommeren om wetenschap, die geloof zou bewijzen
of geloof, dat vertrouwen in de wetenschap herstellen moet.
*
in de veranda van het hoofd vlucht ik voor het redeneren,
in de blik: bij sekuurder kijken zal de wereld zich reveleren
in metaforen. In devote dimensie kan ik achter de dingen zien,
ontdek ik een kleine zekerheid achter perkament misschien.
om de frontale botsing met de buitenwereld te ontlopen z
al ik door het rookglas van beeldspraak en simbolen kijken.
de zachte technologie der poëzie doet mij daarbij hopen
dat ik niet voor finale realiteiten zal bezwijken.
de natuurlijke droom van het water zijn de gelatine vissen,
de eeuwigheden van de zee zijn geteld in vloed- en ebbelijnen:
zo moeten ook onze meest drieste, dierbaarste gelijkenissen,
ondanks verblinding en bloeding boei-bestaande blijken.

 

Uit: Ropsiennes (2009)

Aanbidding

een damessalon in de hel. de kaarsenkroon
hartstochtelijk laaiend. tussen wanden van
geronnen bloed, in de schoot van een zetel
ontpopt ze zich als bleke larve. haar ogen
 
zwarte mee-eters. tegenover de hyena: een
burgergezicht uit een hoge hoed gevallen.
zij kent de kleine formaten van de tederheid
de gemengde technieken van de liefde.
 
hij wakkert de papavers van haar lippen met
popelende champagne aan, licht de sluier tot
zijn ogen over haar gevoelige plekken dan-
sen, de vingers pluizen op haar kousen.
 
hij koopt een visum af om vreemd te gaan,
eeuwig asiel vinden in haar tropisch land.
verguld kijkt een notabele vanuit zijn lijst toe
hoe zij haar tabernakel opent: filantropisch.

Bij “La Chanson du Chérubin” [“het cherubijnenlied”], 1878-1880 aquarel en potlood, Musée Provincial Félicien Rops, Namur.

 

SCHILDERSVERDRIET

weer schildert hij met het laatste grijs
van zijn adem een afgeleefd landschap.
bomen, ziek en moe van zoveel licht
te dragen. de ogen wondkorsten. klap
 
rozen het zwijgen opgelegd. het penseel
verliest zijn wilde haren, wordt kaler
met de dag. uit belegen tubes een vijver
geknepen. verschaald water grauw als
 
gietijzer, de horizon muurvast, geen kans
erover te kijken, daarboven een zon
zoals enkel een gestigmatiseerde hand
ze weergeven kan. wie niet door vergaan
 
getekend is, verdient de schoonheid niet.
zijn enig verweer tegen de genadeklap,
de kleine eeuwigheid op mensenmaat.
en toch, wanhoop doet soms wonderen.

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografie biedt een chronologisch overzicht en is opgedeeld in

 • Poëzie en romans in boekvorm
 • Kortverhalen in verzamelbundels
 • Kortverhalen in tijdschriften
 • Essays in verzamelbundels / catalogi o.a
 • Essays in tijdschriften

Informatie met betrekking tot de verspreid gepubliceerde poëzie en andere teksten (in bloemlezingen, schoolboeken en tijdschriften) kunt u vinden op de website van de auteur: www.markmeekers.be

De bibliografische gegevens van de in boekvorm gepubliceerde werken werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique / Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Poëzie en romans in boekvorm

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1958 Grenslijn van Verveling. (poëziebundel) Antwerpen: eigen beheer. -48p.
1983 Bladspiegels, flinterverzen. (poëziebundel)

Bevat de cycli: Bloesems; Libellen; Herfstdraden; Kristallen.
Heverlee: Eigen beheer. -49p.

Afmetingen: 20.40 x 14.40 (ingenaaid)
Copyright by Marcel Rademakers L. Dartelaan 20 Heverlee 3030 België
1984 Wat blijft er nog na woorden ? (poëziebundel)

Bevat de cycli: ontwortelde woorden; tot op de nerven van de twijfel; onder het loof der lofbomen; rocamadour
Omslagtekening: Peter Verdonck

 

Hilversum/Brussel, Kofschipkring. V.z.w. -38p.

Reeks: Getijden reeks nr 41
Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
Druk: Ten Berge, Weelde (B)
1984 Verrukkelijk Vergankelijk. (poëziebundel)

Bevat de cycli: Lipbloemig; Archeologisch; Clair-obscur; Vol-ledig
Omslag: Jan Dries, “Om-dat”, 1982, Carrara-marmer
Foto: Peter de Kort
Grafische vormgeving: Julien Vangansbeke
Druk Vita, Zingem
Gent: Yang. -56p.

Reeks: Yang poëzie reeks nr 111
Afmetingen: 20 x 11.50 (paperback)
1985 Op het lichtende kleurenpad. (poëziebundel) Heverlee : Mark Meekers. -28p.
1986 Kleine hartkamersuite. (poëziebundel) Beringen: Litera. -42p.
1988 Mark Meekers bekritiseert…d (essays) Heverlee: Marcel Rademakers. -43p. ill.
1988 Ongeneeslijk Feest. (poëziebundel)

Bevat de cycli: Letaal geluk; Genadeloos zacht; Ongeneeslijk feest.
Omslag: Greet Lesage
Leuven: Leuvense schrijversactie. -64p.

Reeks: Nederlandse reeks; Leuvense Cahiers. Nr 78
Afmetingen: 21 x 14 (gebrocheerd – zachte kaft)
1990 Een druppel licht. Flinterverzen. (poëziebundel) Champnier: F-Fusion. -40p.
1990 Een schot in de zon. Gedichten rond Vincent Van Gogh. (poëziebundel) Leuven: Leuvense schrijversactie. -43p.

Reeks: Nederlandse reeks; Leuvense Cahiers. Nr 96
Afmetingen: 21 x 14 (gebrocheerd)
Colofon: Gedrukt op de persen van de drukkerij Van der Poorten NV in opdracht van de Leuvense Schrijversactie, 1990.
1992 Camille, een steenworp in de tijd. (poëziebundel) Torhout: Uitgeverij deBeer. -58p.

Reeks: Het vel van de beer nr 2
Afmetingen: 21 x 14 (ingenaaid)
z.d.
[1992]
Asiel in Niemandsland. (roman)

Omslagontwerp: Mark Meekers
Antwerpen /Harmelen: Fantom. -144p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1995 Spiegelschrift. (poëziebundel)

Bevat de cycli: Verloren paradijs; Onvergetelijk; Trompe l’oeil; Onthoofd.
Omslagontwerp: Gregie De Mayer
Leuven: Uitgeverij P. -47p.

Afmetingen: 20.80 x 13 (Gelijmd in katernen in kartonnen omslag met flappen)
Colofon: Gezet in Minion door Typeface n.v.
Gedrukt door Drukkerij Overloop, Wilsele
1995 Oh ! Flinterverzen. (poëziebundel) Champnier: F-Fusion. -38p.
1996 Een wijze van zien, een wijze van zijn.(poëtische vertaling van het picturale werk van F. Lambregs) (Bibliofiele uitgave – poëziebundel)

12 gedichten elk op apart blad, gescheiden door velijnpapier, 30 x 42 cm., handgezet, livre d’artiste, 4 litho’s van Frieda Lambregs op Japans papier

 

Uitgave Linden
1999 Feesten van Licht. Rembrandt gedichten. (poëziebundel)

Bevat de cycli: 1606 1631; 1632 1641; 1642 1650; 1651 1657; 1658 1661; 1662 1669
Vormgeving: André Scherens.
Leuven: Uitgeverij P. -60p.

Afmetingen: 20.80 x 13 (Gelijmd in katernen in kartonnen omslag met flappen)
Colofon: Gezet in Minion. Gedrukt door Drukkerij Overloop, Wilsele
2002 Paradijskoorts. Gedichten omtrent Paul Gauguin. (poëziebundel)

Bevat de cycli: Te tiare farani; Noa noa; Tussen twee stoelen; Rupe rupe; Waar gaan we heen?
Leuven: Uitgeverij P. -61p. + 11 kleurillustraties

Afmetingen: 20 x 17 (ingenaaid – kaft met flappen)
Colofon: Gezet in Veljovic Book. Gedrukt op JOB 170 grams door Drukkerij Overloop, Wilsele
2005 Een adem van brons: gedichten bij leven en beelden van Constantin Meunier, 1831-1905 / Un souffle d’airain: poèmes auprès de la vie et des sculptures de Constantin Meunier, 1831-1905

Vertaling: Bernard de Coen
Illustraties: Constantin Meunier
Leuven: Uitgeverij P. -63p. + 10 kleurillustraties
2006 Orpheus in de haven. Gedichten rond Eugeen van Mieghem. (poëziebundel)

Inleiding: Erwin Joos.
Illustraties: Eugeen van Mieghem.
Verantwoordelijke uitgever: Eugeen van Mieghem Stichting, Beatrijslaan 8 bus 6, 2050 Antwerpen L.O., tel.: 03 211 03 30, www.vanmieghemmuseum.com
Antwerpen: Eugeen van Mieghem Stichting. -86p. , 11 Kleurenillustraties, 41 illustraties uit een Nederlandse privéverzameling

Afmetingen: 24 x 17 (hardcover)
Colofon: Dit boek werd in april 2006 gedrukt door EPO, Berchem, op 1000 met de hand genummerde exemplaren.
Papiersoort: bioset natuurwit 170 gram, lettertype: Sabon, prijs: 25 euro
2009 Ropsiennes. Gedichten bij leven en werk van Félicien Rops [1833 – 1898] Leuven: Uitgeverij P. -55p. + 10 illustraties

Afmetingen: 20 x 17 (ingenaaid – kaft met flappen)
Colofon: Gezet in Perpetua
Gedrukt op MultiDesign Natural Original, 150 gr door Drukkerij Peeters, Herent
2009 Doelgericht. (poëziebundel)

Gedichten geschreven in de periode dat de auteur dorpsdichter van doel was.
S.L. : Mijnboek.be. -59p.

Afmetingen:24 x 16 (ingenaaid)
2009 Land van stand: “was Brabant maar dichterbij” (Erasmus). (poëziebundel) Leuven: Provincie Vlaams-Brabant. -38p.

Afmetingen: 17 x 12 (ingenaaid)
Gelegenheidspublicatie t.g.v. gedichtendag 2010
‘Land van stand’ werd gedrukt op 1000 exemplaren bij drukkerij Vanderpoorten in lettertype Pro Minion en op Biotop en Modigliani/Neve papier.
2009 Over leven en overleven in Tanzanië. (poëtisch fotoboek)

Gedichten: Mark Meekers.
Fotografie: Antoon Verelst en Bram Rumbaut.
Vormgeving: Antoon en Dany Verelst
Bevat 32 gedichten en 77 kleurenfoto’s
S.l.: Verelst. -87p. + Foto’s.

Afmetingen: 22 x 22 (gebrocheerd)
Publicatie ter gelegenheid van het gouden priesterjubileum van pater Albert Bolle.
Gedrukt op 2000 exemplaren.Met de opbrengst werd de bouw van een middelbare school voor 450 meisjes bekostigd. 
2010 Rudy van Meekers : schilder = pintor = painter. ; (monografie)

Meertalig (Nederlands, Spaans, Engels)
23 Zwart-witafbeeldingen en 9 illustraties in kleur verhelderen de tekst
Leuven: Uitgeverij Artcadia. -86p. : ill.
2012 FUSION, kunstenaars uit Zuidwest-Frankrijk, artistes-peintres du Sud-Ouest. (monografie)

Meertalig (Nederlands, Frans)

Gent : Mijnboek.be, -129 p., 28 zwart-witill., 4 kleurenill.
2012 Hink-stap-sprong. (bundel essays over Haiku). Leusden: Demer uitgeverij. -104p.
2013 Oorsteentjes. Flinterverzen. Haiku / Senryu (poëziebundel)

Cover: Fotowebsite Internet.
Bevat de cycli: Met andere woorden; Ruimten; Ontmoetingen; Stille gezellen; Op mensenmaat; Oorlog en vrede; Oeverloos beminnen; Avond en voorbij; Te stil voor oren, te ver.

Leusden: Demer uitgeverij. -100p.

Afmetingen: 23.40 x 15.60 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

2014 Salto Vitale. (poëzie – bloemlezing uit 15 bundels en 30 jaar poëzie)

Ingeleid en gekozen door Gerda de Preter.
Auteursfoto: Bas Broothaerts
Bevat gedichten uit: Verrukkelijk Vergankelijk (1984); Wat blijft er nog na woorden ? (1984); Kleine hartkamersuite. (1986); Ongeneeslijk Feest. (1988); Een schot in de zon. (1990); Camille, een steenworp in de tijd. (1992); Spiegelschrift.(1995); Feesten van Licht. Rembrandt gedichten. (1999); Paradijskoorts. (2002); Een adem van brons. (2005) ; Orpheus in de haven. (2006); Doelgericht. (2009); Over leven en overleven in Tanzania. (2009); Land van stand. (2009); Ropsiennes. (2009); Mijn ogen lopen leeg van licht.
Leuven: Uitgeverij P. -192p.

Reeks: Parnassus nr 13
Afmetingen: 21.50 x 13.90 ((gebrocheerd – kaft met flappen)
Colofon: ‘Salto Vitale’, poëzie van Mark Meekers, samengesteld en ingeleid door Gerda de Preter, is het dertiende deel in een reeks bloemlezingen van dichters van vandaag, Parnassus.
In opdracht van Uitgeverij P werd dit boek in de lente van 2014 gedrukt door drukkerij ACCO, Herent.
De tekst werd gezet uit Elegant Garamond en gedrukt op Free Life Vellum White 120g.
De foto op het omslag is van Bas Broothaerts
2016 Bodemloos blauw. Gedichten bij leven en werk van Marc Chagall, 1887-1985. (poëzie)

Cover: Marc Chagall, “De geliefden in blauw”, 1914, olieverf op karton, privé-collectie, Sint-Petersburg.
Bevat de cycli: Rusland, de ezels en de anderen; Lampje in een lichtstad; Hart, en veldslagen; Bella, Basinka, Bovenaards; Een Rus in Parijs; Nieuwe maan in een nieuwe wereld; Op licht gebrand; Message Biblique; Salto Vitale.
Meekers 29 Leuven: Uitgeverij P. -122p.

Afmetingen: 20x 17 (ingenaaid – stijve kaft met flappen)
Gezet in PerpetuaGedrukt op Arctic the volume, 150g. door Drukkerij BestInGraphics, Vosselaar.
2016 Alleen in een lied kan ik wonen. Poëtische chansons. (poëzie)

Illustratie Marcel Rademakers. (1968)
Bevat de cycli: Alleen in een lied kan ik wonen; Op vele vinnen van muziek; Daar ligt tussen dijken de wereld in het klein; Zie je het niet ?; Arm in arm; Loop er achter vlug, vlug, vlug; Eensklaps dooft het vuurwerk.
Meekers 28 Eernegem: Concept Uitgeverij. -159p. + 1 Compact Disc.

Afmetingen: 24 x 16 (ingenaaid)
Meekers 28c
2019 Uit de volière van mijn hart. Nagelaten gedichten 1958-1982.(poëzie)

Cover: Marcel Rademakers, “Licht”, 2016, acryl op linnen ©
Bevat de cycli: Grenslijn van de verveling (1958); Ogenmuziek (1964); Pijnloos begeren (1965); Een bewoonbaar eiland worden (1966); Kandelaar van kiemend licht (1967); Rozelaar van licht (1968); Retabel van woorden (1969); Reukerwten (1970); Nenufaren op het vuuraltaar (1970-1972); Tintoretto’s (1974); Tussen twee stilten (1975); Feest van het falen (1978); Gemene gedichten (1979); Buitenbeens (1980); Een schip met licht geladen (1981-1982)

Heverlee: ARTsenicum. -270p.

Afmetingen: 29.50 x 18.50 (ingenaaid)

2020 Slagwerk. Kleine coronasuite. (poëziebundel)
Gedichten over de coronacrisis

Omslagontwerp: Marcel Rademakers.
Sculptoon: ‘Glimlach met geweld’, 1990

Heverlee: ARTsenicum. -43p.

Afmetingen: 20.60 x 14.60 (garenloos gebrocheerd)

 

 

KORTVERHAAL IN VERZAMELBUNDELS

2007 Rewind. (kortverhaal) in: Laureaten schrijverswedstrijd 2007 Kortverhaal, uitg.: Stad Deinze, Deinze 2007, p. 3-6.
2006 De wereld van kunst gered. (kortverhaal) in: Laureaten schrijverswedstrijd 2007 Kortverhaal, uitg.: Stad Deinze, Deinze 2007, p. 3-6.
1999 Villa L’Avenir (verhaal) in: Het Huiszielenproject, een verzameling korte verhalen van Vlaamse en Nederlandse auteurs, pp. 86-92, ill.  Uitgeverij: Littera, Gent.
1997 Mourir c’est partir un peu (verhaal) in: Verhalenbundel Nederland-België, pp. 16-18.  Uitgeverij: PS Items/ Literaire Culturele kring Apollo, Harderwijk.
1992 De Zweefvlucht. (verhaal) in: Handpalmverhalen 1987-1992 pp. 47-48. Uitg.: Paradox pers, Antwerpen
1992 Slipgevaar. (verhaal) in: Verhalen pp.3ev. Uitgeverij: Openbare Bibliotheek Vlissingen, Vlissingen
1992 Das Lied von de Erde. (verhaal) in: Handpalmverhalen 1987-1992 pp.22-23. Uitgeverij: Paradox pers, Antwerpen
1991 Een woord is maar een woord. (verhaal) in: M. De Smet en A. Middendorp, Om een lang verhaal kort te maken pp. 8-10. Uitgeverij: De Koofschep, Hilversum-Antwerpen
1991 Proza of Poezie. in: M. De Smet en A. Middendorp, Om een lang verhaal kort te maken pp.7-8. Uitgeverij: De Koofschep, Hilversum-Antwerpen
1989 Elk vogelhuisje heeft zijn kruisje. (verhaal) in: I. Stabergh en A. Middendorp, Uit het leven gegrepen, thematische verhalenbundel over gebeurtenissen uit het dagelijks leven pp. 118-122. Uitgeverij: de Koofschep, Hulshout/Hilversum
1987 Een onbewoonbaar huis. (verhaal) in: Korte Verhalen, wedstrijd 1987 pp.9-12. Uitgeverij: Coremanskring, Antwerpen.
1986 De ontpopte pop. (verhaal) in: Briesing ’85, met bekroonde werken van de gelijknamige korte verhalen- en poëziewedstrijd pp.2-10. Uitgeverij: Bries/Bits, Vilvoorde-Gent

 

KORTVERHAAL IN TIJDSCHRIFTEN

 

 • 2012 Ondraaglijk licht, in: Verba, driemaandelijks tijdschrift van de Vereniging van Brabantse Auteurs, jg. 16, nr. 3, augustus-oktober 2012, p. 19-20 (kortverhaal)
 • 2012 Ondraaglijk licht, in: Wel, Universitaire Werkgroep Literatuur en Media, jg. 29, nr. 1, maart 2012, p. 13-15 (kortverhaal)
 • 2007 Rewind, in: Dighter, jg. 9, nr. 2, 2007, p. 22-23 (kortverhaal)
 • 2005 Ongehoord, in: Verba, driemaandelijks tijdschrift van de Vereniging van Brabantse Auteurs, jg. 9, nr. 3, augustus-oktober 2005, p. 10-12 (kortverhaal)
 • 2005 Ongehoord, in: Wel, Universitaire Werkgroep voor Literatuur en Media, jg. 22, nr. 1, 2005, p. 10-12 (kortverhaal)
 • 2003 Een Freule van Heule, in: Verba, driemaandelijks tijdschrift van de Vereniging van Brabantse Auteurs, jg. 7, nr.1, 2003, p. 22-24 (kortverhaal)
 • 1999 Humoritis, in: De Wekker, kwartaalschrift van v.z.w. De Wekker, december 1999, p. 3-4 (kortverhaal)
 • 1999 Handel en wandel, in: Concept, multicultureel literair tijfdschrift, jg.13, nr. 4, december 1999, p. 257-259
 • 1996 Over de eindstreep, in: Wel, driemaandelijks tijdschrift, jg. XIII, nr. 3/4, december 1996, p. 72-74
 • 1995 Een glimlach uit de hel, in: Zulma, nr. 10/11, Leuven, 1995, p. 8-10
 • 1992 Het sprookje van moeder de huisvrouw, in: Ons Brussel, maandblad van de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschap & Letteren, Brussel, 1992, p. 12 en p. 46
 • 1992 De Zweefvlucht, in: Gierik, Nieuw Vlaams Tijdschrift, nr. 36, december 1992, p. 35 e.v.
 • 1990 Das Lied von der Erde, in: Gierik, Nieuw Vlaams Tijdschrift, nr. 26, juni 1990
 • 1989 Een reis achter de kleur, in: Leuvense Letters, jg. 5, nr. 1, maart 1889, p. 24-34
 • 1986 Een verre vlucht, in: Ambrozijn, driemaandelijks artistiek tijdschrift, jg. 8, nr. 3, winter 1985-1986, p. 7-13
 • 1985 Een loopbaan, in: Initiatief, Literair Tijdschrift, jg. 3, nr. 22, januari 1985, p. 40-46
 • 1985 Terugkeren is een beetje sterven, in: Appel, driemaandelijks literair tijdschrift, jg. 10, juni 1985, p. 67-71
 • 1983 SaltoVitale, in: Knack, weekblad, juli 1983
 • 1982 Salto Vitale, in: Appel, driemaandelijks literair tijdschrift, jg. VII, nr. 2, juni 1982, p. 139-142

 

ESSAY IN VERZAMELBUNDELS / CATALOGI o.a.

2012 Jan Vanriet, een dubbelster in: Gedichten over schilderijen van Jan Vanriet, uitg.: Demer Uitgeverij, Diepenbeek, 2012, p. 26-29
2011 Het Licht moet in de Vlaamse duisternis eens schijnen, een geschenen hebben in: J. Tange – M. Burke, Kari Bert, Liber amicorum, Oostende 2011, p. 73-74
2011 Concept, een Verbarium 1986-2011 in: Verbarium, de mooiste gedichten uit 25 jaar Concept, uitg.: Concept, Brugge-Nuenen, 2011, p. 4-16
2011 Dichter op juttersbenen in: Th. Deleu, Strandjutter, de mooiste gedichten van Thierry Deleu 1965-2010, uitg.: Demer uitgeverij, Diepenbeek 2011, p. 5-13
1994 In de tuin der liefde. Een staalkaart van de liefdeslyriek van Raoul Maria de Puydt in: De Oevers van Geluk, essaybundel pp. 18-39. Uitgeverij: Zuid & Noord, Beringen, 1994
1994 Beminnelijke antipoden (R.M.de Puydt en L. Nolens) in: De Oevers van Geluk, essaybundel pp. 40-49. Uitgeverij: Zuid & Noord, Beringen, 1994
1990 De Lachende School. in: Cartoontentoonstelling: de Lachende school, catalogus pp. 3-5, ill.  Uitgeverij: Vrij Technisch Instituut, Mariëndaal, Diest, 1990
1988 Tussen beeldschrift en schriftbeeld.

Over Marcel Rademakers
in: Het verbeelde woord pp. 247-251, ill. Uitgeverij: Leuvense Schrijversactie, Leuven, 1988

 

ESSAY IN TIJDSCHRIFTEN

 • 2011 Een poëtische hink-stap-sprong in: De Auteur, driemaandelijks tijdschrift, december 2011, p. 1-5
 • 2011 Een poëtische hink-stap-sprong in: Vuursteen, tijdschrift voor haiku, senryu en tanka, jg.: 31, december 2011, p. 133-141 (essay)
 • 2011-12 Thierry Deleu – dichter op juttersbenen in: Ambrozijn, jg. 29, nr. 3, 2011-2012, p. 54-59 (essay)
 • 2010 Aan de lijn gehouden: Peter Verdonck, schilder-graficus Introductietekst tentoonstelling, Boechout, december 2010 (essay)
 • 2010 “Wees sterk persoonlijk: het gras onder uw voeten is van u” in: Verba, jg. 14, nr. 3, augustus-oktober 2010, p. 12-15 (essay)
 • 2009 Het “DOEL” van Wannes Van de Velde in: Verba, driemaandelijks tijdschrift van de Vereniging van Brabantse Auteurs, jg. 13, nr. 1, februari-maart-april 2009, p. 33-43 (essay)
 • 2008 Crinolinografieën of de tekeningen van Felicien Rops (1833-1898) in: Stroom, driemaandelijks digitaal poëzietijdschrift, jg. 8, nr. 30, september 2008, p. 11 e.v. (essay)
 • 2005 Constantin Meunier, een adem van brons (1831-1905) in: Concept, multicultureel literair tijdschrift, jg. 19, nr. 4, december 2005, p. 272-289, 2 ill. (essay)
 • 2004 Paul Gauguin, gepluimde paradijsvogel (1848-1901) in: Concept, multicultureel literair tijdschrift, jg. 18, nr. 1, 2004, p. 36-51, 3 ill. (essay)
 • 2004 Malta in literaire vogelvlucht in: Concept, multicultureel literair tijdschrift, jg 18, nr. 3, september 2004, p.198-203 (essay)
 • 2003 Met de matrix als maat (over Frieda Lambregs), in: Concept, multicultureel literair tijdschrift, jg. 17, nr. 2, 2003, p.126-132, 2 ill. (essay)
 • 2001 Schilderij en sculptuur in beeld, beeldende kunstenaars uit Vlaanderen en Nederland. in: Concept, multicultureel literair tijdschrift, jg. 15, nr. 3, september 2001, p.196-204, 8 ill.
 • 2000 Emile Verhaeren opnieuw ter sprake (1855-1916) in: Concept, multicultureel literair tijdschrift, jg. 14, Nr. 3, september 2000, p. 184-201, 2 ill.
 • 1999 Humoritis in: De Wekker, kwartaalschrift van v.z.w. De Wekker, december 1999, p. 3-4, ill. frontpagina
 • 1999 Portret van François Langlois in: Concept, multicultureel literair tijdschrift, jg. 13, nr. 4, december 1999, p. 276-278, ill.
 • 1999 William Vermeesch: Meer dan natuurlijk en figuurlijk in: Concept, multicultureel literair tijdschrift, jg. 13, nr. 2, mei 1999, p. 102-106, 2 ill.
 • 1998 Nucha Sauvage of Sprongen in brons in: Concept, jg. 12, nr. 3, september 1998, p. 220-223, 2 ill.
 • 1997 Een groot vuur in de ziel in: Concept, jg. 11, nr. 1, februari 1997, p. 34-37
 • 1996 Rood dat kermt van pijn. Kunst en het Oog / Le rouge qui gémit de douleur. L’Oeil dans l’Art in: Sobeveco, Journal of the Belgian Societies of Cataract and Refractive Surgeons, Edegem-Luik, vol.4, nr. 2, 1996, p. 42-46, kleurenill.
 • 1996 Alice in Kleurenland. Kunst en het Oog. / Alice au Pays des Couleurs. L’Oeil dans l’Art in: Sobeveco Journal, vol. 4 nr. 1, 1996, p. 30-32, 2 kleurenill.
 • 1995 Een Vuurwerk van Kleur. Kunst en het Oog / Un Feu d’Artifice de Couleurs. L’Oeil dans l’Art Sobeveco Journal, vol. 3, nr. 2, 1995, p. 28-36, 6 kleurenill.
 • 1995 Oog in Oog met kleur. Kunst en het Oog / Face à face avec la Couleur. L’Oeuil et l’Art in: Sobeveco Journal, vol. 3, nr. 1, 1995, p. 17-27, 5 kleurenill.
 • 1992 O Schone tintelkleure. Herman Gorter, die dichter met het schildersoog, in: Wel, driemaandelijks tijdschrift, jg. IX, nr. 2, maart 1992, p. 15-23
 • 1991 Als klimop tegen de muren, zoo moet de pen tegen het papier op in: Wel, driemaandelijks tijdschrift van de Universitaire Werkgroep Literatuur, jg. 8, nr. 2, maart 1991, p. 20-60
 • 1990 Een land van roze laurier en zwavelgele zon in: Letters, driemaandelijks tijdschrift, jg. 6, nr. 4, december 1990, p. 69-73
 • 1989 Dossier: kartoen en poëzie. Humoreske, poëteske, kartoeneske in: Zefier, jg.4, nr.13, eerste kwartaal 1989, p. 4-32, ill.
 • 1989 Dossier: Meerstemmig, dubbeltalent in Vlaanderen in: Zefier, jg. 4, nr. 16, vierde kwartaal, 1989, p. 24-40, ill.
 • 1989 “Een reis achter de kleur” in: Leuvense Letters, jg. 5, nr. 1, maart 1889, p. 24-34 (essay)
 • 1988 Het doodernstig spel van de humor (gesprek met Bob Vincke) in: Zefier, jg. 3, nr. 9, eerste kwartaal 1988, p. 52-55
 • 1987 Het beeld als revolver (over Leo Copers) in: Zefier, driemaandelijks tijdschrift voor literatuur en niet-verbale kunsten, jg. 2, nr.7, tweede kwartaal 1987, derde kwartaal 1987, p. 52-54
 • 1987 Ironie, dialectiek, ernst. gesprek met Leo Copers in: Zefier, driemaandelijks tijdschrift voor literatuur en niet-verbale kunsten, jg. 2, nr. 7, 1987, p. 55-60
 • 1986 Een vergezicht is vooral veel pijn hebben (over Alain Delmotte in: Zefier, driemaandelijks tijdschrift voor literatuur en niet-verbale kunsten, jg. 2, nr. 6, vierde kwartaal 1986, eerste kwartaal 1987, p. 46-47