home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Leenders Herman

Herman Leenders

Brugge, 10 mei 1960

Schrijver van dichtbundels, romans en verhalen

BIOGRAFIE

10 mei 1960: Geboren te Brugge.

Volgt lager onderwijs in de gemeenteschool van Sint-Michiels en het middelbaar in het Sint-Lodewijkscollege te Brugge.

1978-1983: Studeert Germaanse Filologie eerst in Kortrijk vervolgens in Leuven. Behaalt in 1983 zijn licentiaat Germaanse filologie.

Daarna werkt hij als ambtenaar bij verschillende overheidsdiensten in Oost-Vlaanderen.

Vanaf 1979 publiceert hij poëzie in verschillende Vlaamse en Nederlandse tijdschriften.

1982:  Debuteert met Mijn landschap, een beeldinventaris, een dichtbundel die verschijnt in de Yang-poëziereeks.

1992: De volgende bundel, ‘Ogentroost’, laat tien jaar op zich wachten.

 • Ogentroost zorgt ervoor dat Leenders als dichter bekendheid krijgt, mede omdat hem er drie prijzen voor worden toegekend: de Hugues C. Pernath-prijs in 1993, de Cees Buddingh’-prijs in 1993 en in 1995 nog de Prijs van de Provincie West-Vlaanderen.

1994: Verschijnt de verhalenbundel Het mennegat, een fragmentair geheel waarin stads- en plattelandsleven tegenover elkaar worden geplaatst.

1995-2005: In deze perioden volgen vier dichtbundels (Landlopen (1995), Speelgoed (2000), Vervalsingen (2008) en Dat is wij (2013) allen verschenen bij De Arbeiderspers.

 • Dat is wij: Wat we denken, wat we doen het is niet altijd allemaal erg verheffend, het is soms zelfs allemaal nogal ontluisterend. Maar: dat is wij. Het lukt de dichter niet naast het verlies te kijken. Achter schoonheid schuilt wreedheid, achter liefde onverschilligheid. Hij ziet het einde opdoemen terwijl het leven nog volop aan de gang is. Hij ziet de ziekte die op de loer ligt, de onoverkomelijke dood, het nakende einde van onze individualiteit. Daarin worden we allemaal gelijk.

2005: Debuteert als romanschrijver met De echtbreukeling,  een boek over een echtscheidingsprocedure en de Kafka-achtige omstandigheden waarin het hoofdpersonage verzeild raakt. Het is een cynisch, maar ook poëtisch verslag van de geestelijke ontwrichting van dat personage. (Bron: G.J. van Bork in Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I))

2016-2017: Wordt de vijfde (vrije) stadsdichter van Brugge.

 • Het stadsdichterschap voor Brugge is een vrij initiatief. Begonnen met een officiële vraag van de bosdichters van de Lappersfort Poets Society in 2006 en een eerste officieus stadsdichter Hedwig Speliers als geschenk voor Brugge in 2012. Vervolgens Peter Theunynck als vrije stadsdichter van Brugge in 2013 en Lies Van Gasse als vrije Brugse stadsdichteres in 2014. In 2015 kreeg Marcus Cumberlege de stadsdichtersmegafoon door.
 • Dit resulteerde in 2018 in de uitgave Kanten stad (bij de Leuvense uitgeverij P) waarin de vijf stadsdichters  hun liefde voor de stad uitzingen. Naar het Engels vertaald door Annemarie Sauer.

2017: God speelt drieband, , zijn nieuwste roman over het meedogenloze speelveld van de liefde en het noodlot.

 2020: In de bundel Overstekend wild vormt de ontmoeting met een ree de aanleiding voor reflecties over schoonheid, liefde en dood.

We stonden oog in oog
de eenhoorn en de jager
de wandelaar en de ree
bevroren als een still

Overstekend wild bevat ook gedichten die Leenders schreef naar aanleiding van honderd jaar WO I en als Brugs stadsdichter.

2021: Als eenentwintigste deel van de bekende Parnassusreeks van Uitgeverij P verschijnt Het huis van de dichter. Voor zijn ‘zelfbloemlezing’ herschikte Herman Leenders zijn poëzie op thematische gronden. Daardoor ontstaat een beeld van een consistent dichterschap dat over de jaren heen weliswaar variatie kent, maar steeds dezelfde kwesties aan de orde stelt.

 • De poëzie van Leenders – schrijft Carl De Stryker in zijn voorwoord – heeft een verbindende en conserverende werking. Hij is geen vormvernieuwer of postmodern ontregelaar, maar schrijft zich in de traditie in: zijn gedichten zien eruit als gedichten, ze leggen intense ervaringen uit het dagelijkse leven vast met verrassende beelden. Door zijn milde spot, ironie en taalspel blijft toch enige lichtvoetigheid bewaard ondanks de zwaarte van de thematiek.

BEKRONINGEN

 • 1990 – Prijs van de stad Harelbeke
 • 1993 – C. Buddingh’prijs voor Ogentroost
 • 1993 – Hugues C. Pernathprijs voor Ogentroost
 • 1995 – Prijs van de provincie West-Vlaanderen voor Ogentroost
 • 1997 – Prijs van de provincie West-Vlaanderen voor Het mennegat

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

SMAAKMAKER

De ingang glanst als en trechter
Uitgelaten cirkelen wij in grote banen
Altijd kortere, altijd sneller
Klokkend kolken wij naar binnen

Mensen hopen zich op in het donker
Het is koud en stil
Het ruikt naar zweet
Regen, klamme kleren

Wij hebben niets met vreemden
Die worden opgeslokt, afgevoerd
Via donkere tunnels

Nieuwkomers duwen
Met tassen en paraplu’s
Ongeduldig in onze rug

 

MEER OVER HERMAN LEENDERS

 • Jooris van Hulle, ‘Het moment is mijn atelier’, in: De Poëziekrant, jg. 37 nr 5 pp 52-58.
 • Demets, ‘Witlof in het donker’, in: Ons Erfdeel 36 (1993) 4, p. 597-599;
 • Middag, ‘Landschap op huiskamerformaat’, in: Alles valt in stukken uiteen. Beschouwingen over poëzie (1993), p. 120-123;
 • T’Sjoen, ‘Mijn fata morgana van glas’, in: Dietsche Warande & Belfort 140 (1995) 6, p. 779-787;
 • Deschoemaeker. Herman Leenders (1998);
 • Vergeer, ‘De binnenkant van het landschap’, in: Ons Erfdeel 41 (1998) 3, p. 422-430;
 • Flamend, ‘Scheiden is lijden’, in: Ons Erfdeel 49 (2006) 3, p. 452-454.

BIBLIOGRAFIE

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw- Gent

Om de foto in de fotogalerij te vergroten, klik op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1982 Mijn landschap, een beeldinventaris. (dichtbundel)

Omslag en grafische vormgeving: Julien Vangansbeke.
Bevat de cycli: Tussen de wereld; Tegen de wereld; De gouden tak; Cerberus; President Rooseveltplein; De nacht verraadt alleen de stad; April; Landschap met bomen
 Leenders Herman 1 Gent: Yang. -48p.

Reeks: Yang poëziereeks nr 102
Afmetingen: 20 x 11.50 (pocket)
Druk Vita, Zingem
1992 Ogentroost (dichtbundel)

Bevat de cycli: Helle; Mollevijver; Blakkeveld.
Omslag: Marjo Starink
 Leenders Herman 2 Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers. -59p.

Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Colofon: ‘Ogentroost’ van Herman Leenders werd in 1992 in opdracht van Uitgeverij De Arbeiderspers door Cédilles te Amsterdam gezet uit de Garamond en gedrukt door Geuze en Co’s Drukkerij B.V. te Dordrecht op 100 grams houtvrij getint gevergeerd romandruk in een oplage van 750 exemplaren.
1994 Het mennegat (verhalenbundel)

Omslagontwerp: Alje Olthof.
Omslag: Co Westerik.
Foto auteur: Wim Verstraete
 Leenders Herman 8 Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij De Arbeiderspers. -145p.

Afmetingen: 20 x 12 (paperback)
1994 In naam van de liefde. (verhaal)

 

In de bundel ‘Jonge sla, Vlaams literair talent’, pp 21-30.

Uitgegeven door Uitgeverij Kritak, Leuven. Samenstellers: Jan Denolf, Manu Claeys. 274pp.

1995 Landlopen (dichtbundel)

Bevat de cycli: Amatus; Landloper; de Kikkerkoning; Museum.
Omslagontwerp: Marjo Starink.
Omslagillustratie: Piet Peere
Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij De Arbeiderspers. -57p.

Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Colofon: ‘Landlopen’  van Herman Leenders werd in 1995 in opdracht van Uitgeverij De Arbeiderspers volgens ontwerp van Steven van der Gaauw door Perfect Service te Schoonhoven gezet uit de Scala en gedrukt door Geuze en Co’s Drukkerij B.V. te Dordrecht op 100 grams houtvrij getint gevergeerd romandruk
2000 Speelgoed. (dichtbundel)

Bevat de cycli: Biljart; Kinderspel; Stoelendans; Jongen die in boom klimt.
Omslagontwerp: Steven van der Gaauw.
Omslagillustratie: Klaas Gubbels
Leenders Herman 4 Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij De Arbeiderspers. -59p.

Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Colofon: ‘Speelgoed’ van Herman Leenders werd in 2000 in opdracht van Uitgeverij De Arbeiderspers volgens ontwerp van Steven van der Gaauw gezet uit de Swift en gedrukt door Drukkerij Groenevelt BV te Landgraaf op 90 grams houtvrij romandruk.
2005 De echtbreukeling (roman)

Omslagontwerp: Steven van der Gaauw.
Omslagillustratie: Corinne & Yves © Clark et Pougnaud, Paris, France.
 Leenders Herman 9 Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij De Arbeiderspers. -142p.

Afmetingen: 19 x 11 (paperback)
2008 Vervalsingen (dichtbundel)

Omslag: Marjo Starink
 Leenders Herman 5 Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij De Arbeiderspers. -66p.

Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid – zachte kaft)
Colofon: ‘Vervalsingen’ van Herman Leenders werd in 2008 in opdracht van Uitgeverij De Arbeiderspers volgens ontwerp van Steven van der Gaauw gezet uit de DTL-Albertina en gedrukt door Drukkerij Giethoorn ten Brink te Meppel op 90 grams houtvrij romandruk.
2013 Dat is wij (dichtbundel)

Omslagontwerp: Steven van der Gaauw.
Bevat de cycli: Onchristelijke gedachten, Ora pro nobis en Naar wens.
 Leenders Herman 6 Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij De Arbeiderspers. -66p.

Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid – zachte kaft)
Colofon: ‘Dat is wij’ van Herman Leenders werd in 2013 in opdracht van Uitgeverij De Arbeiderspers volgens ontwerp van Steven van der Gaauw gezet uit de Lexicon en gedrukt door Drukkerij Giethoorn ten Brink te Meppel op 90 grams houtvrij romandruk.
2017 God speelt drieband. (roman)

Omslagontwerp: Steven van der Gaauw.
Omslagillustratie: © André Vallotton, Femme nue agenouillé devant un canapé rouge, 1915 /AKG Images.
Foto auteur op achterplat: © Broos Breukel
 Leenders Herman 7 Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij De Arbeiderspers. -172p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
2020 Overstekend wild (poëzie)

Omslagontwerp en typografie: Steven van der Gaauw.
Omslagfoto: Trophy (2010) © Ruben Bellinckx.
Bevat de cycli: Overstekend wild; Zo onbetamelijk stil; Gedichten voor Brugge.
Geïllustreerd met drie zwart wit  foto’s

Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers BV -78p.

Afmetingen: 20.50 x 17 (paperback)

Nota: Overstekend wild bevat ook de gedichten die Herman Leenders schreef naar aanleiding van honderd jaar Eerste Wereldoorlog en als stadsdichter van Brugge.

2021 Het huis van de dichter (poëzie – bloemlezing)

Een keuze uit zijn poëtisch werk 1992-2020.
Met een voorbeschouwing door Carl De Strycker.
Naar aanleiding van zijn 60ste verjaardag

Leuven: Uitgeverij P. -190p.

Reeks: Parnassusreeks nr 21
Afmetingen: 21.50 x 14 (ingenaaid)

2023 Het voorland. Gedichten (gedichtenbundel)

Omslagontwerp en typografie: Steven van der Gaauw

Amsterdam – Antwerpen: Uitgeverij De Arbeiderspers.  -62p.

Afmetingen: 20.70 x 17 (gebrocheerd – zachte kaft)

 DIVERSEN

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1997 Turkooizen scheepje van verschil: twaalf jonge Vlaamse dichters. Amsterdam, Prometheus. -190p.
2002 Piet Peere. (tentoonstellingscatalogus).

Tekst : Frans Boenders, Johan Debruyne, Herman Leenders ;
Vertaling naar het Frans : Jan Duran ; vertaling naar het Engels : Paul Soete.
Tielt : Lannoo. -180 p. : ill. ;

Afmetingen : 30 x 30 cm.
2010 Paul de Wispelaere leest “Ik ben ongeneeslijk” [Geluidsdocument = Document sonore]

Met gedichten van Frank Adam, Frederik Lucien De Laere, Herman Leenders, Peter Theunynck, Schipdonkblues door Jack van Poll.
 De Wispelaere 17 Kobbegem : HKM records. 2 CD’s (61 min 48 s.; 16 min 01 s.)

Afmetingen:  25.2 x 14.2
CD 1 : Ik ben ongeneeslijk ; CD 2 : Ik ben ongeneeslijk (vervolg) ; Fragment uit “Het verkoolde alfabet” ; Slotscéne uit de roman “Tussen tuin en wereld” ; Schipdonkblues door Jack van Poll ; Guy Plasschaert “Over Watersnood en nood aan water” ; Frederik Lucien De Laere “IM” (In Memoriam) ; Frank Adam “Protestdicht tegen de stadsdichter van Damme” ; “Soort van Haiku voor een oude boom “Protestapocalyps” ; Herman Leenders “Ondank”, “Na Blakkeveld”, “Lege handen”, “Charon” ; Peter Theunynck “Canadezen” ; Schipdonkblues door Jack van Poll
2013 Frontière 1713/2013 = Grens 1713/2013.

[Herman Leenders, Luc Devoldere… et al. ; traduit du néerlandais par Hans Hoebeke… et al.]
Rekkem : Ons Erfdeel, 2013.  -172p.
2018 Kanten stad. Gedichten voor Brugge. (bloemlezing stadsgedichten)

Gedichten van de 5 stadsdichters van Brugge
Hedwig Speliers, Peter Theunynck, Lies van Gasse, Marcus Cumberlege, Herman Leenders.
Coverillustratie: Lies van Gasse
Naar het Engels vertaald door Annemarie Sauer.
Bijdrage van Herman Leenders: Atlas/Atlas (pp 56-57); February is for Bruges/Februari is voor Brugge (pp 58-59); L & M/ L & M (pp 60-61); Boeveriestraat 41 – Saint Godelieve Abbey/ Boeveriestraat 41 – Sint Godelieveabdij (pp 62-63); Poem for whom is from the city/Gedicht voor wie van de stad is (pp 64-65)

Leuven: Uitgeverij P. -72p.

Afmetingen: 23 x 17 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gezet in Bembo
Gedrukt door BestInGraphics, Vosselaar