home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Hannelore, Robin

Maakt deel uit van:

Robin Hannelore

Pulle, 21 maart 1937

Pseudoniem van August Maria Jozef Obbels.

Hij publiceerde romans, poëzie, verhalenbundels, cursiefjes, gesprekkenbundels, een bundel satires, een kinderboek en een jeugdroman en een toeristische gids over de Kempen.

Medestichter- met Walter Van den Broeck en Frans Depeuter – van het tijdschrift ‘Heibel’.(1965)
In samenwerking met Hubert Lampo publiceerde hij literair-polemische ‘gespreksboeken’ als Er is meer Horatio (1970) en Grobbendonkse brieven (1974).
Zijn anekdotische, soms dramatische thema’s put hij uit het gewone leven van de Kempische gemeenschap, waarmee hij zich intrinsiek verbonden voelt.

BIOGRAFIE

21 maart 1937: Als August Maria Jozef Obbels geboren te Pulle.

 • Latijn-Griekse afdeling aan het Klein Seminarie in Hoogstraten en aan het Sint-Jozefscollege in Herentals.

1955-1957: Opleiding tot regent in de Germaanse talen aan het Sint-Thomasinstituut in Brussel.

1957-1995: Na zijn huwelijk met Maria Somers, start hij zijn loopbaan in 1957 aan het Technisch Instituut Scheppers in Herentals, waar hij tot 1995 als leerkracht werkt.

1964-1997: Leraar aan het Algemeen Centrum voor Beroepsvervolmaking te Antwerpen.

1965: Richt samen met Walter van den Broeck en Frans Depeuter het tijdschrift Heibel op, waarvoor hij polemische stukken schreef.

Heibel 01.1      Heibel 05.1

 • In de beginselverklaring van het tijdschrift klinkt het zo: ‘Art. 7: Heibel zal zich niet gebonden voelen aan religieuze, politieke of andere vooropgestelde waarden, en evenmin aan tegenwaarden. Dit om de volledige objectiviteit te waarborgen. Art. 8: Het tijdschrift is kritisch zonder meer’. In 1975 hield de redactie ermee op en werd een overgangsjaar ingelast.
 • Heibel was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de zgn. “gestencilde revolutie”, waarbij de gestencilde vorm werd gezien als protest tegen de gangbare uitingsvormen van de gevestigde cultuur. (Ook de tijdschriften Bok, Mep … hoorden hierbij)

1981: Wordt eveneens leraar aan het Algemeen Centrum voor Beroepsvervolmaking in Antwerpen.

1981-1997: Naast schrijven en lesgeven, is hij ook actief als medewerker van allerlei tijdschriften en kranten, waaronder de De Standaard (1981-1997), waar hij, als fervent natuurliefhebber, geregeld een stukje schreef over de natuur.

 • Hij schreef wekelijks 2 of 3 stukjes voor de rubriek “Courant” over het reilen en zeilen in de Kempense natuur. Een  bundeling van deze stukjes verscheen onder de titel ‘Dagboek van een natuurliefhebber’‘ in 1984 en een tweede boek verscheen in 1988 onder de titel ‘Dagboek van een groenridder’.
 • Hij is lid van verschillende verenigingen waaronder de ‘Vereniging van Kempische Schrijvers’, ‘de Vereniging voor Vlaamse Letterkundigen’, de ‘Vereniging voor jeugdschrijvers’, de ‘Lionsclub-Zandhoven’, de ‘Vlaamse Penclub’, het ‘Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond’, het ‘Groencomité’ en de heemkundige kring van Grobbendonk.
 • Robin Hannelore heeft een grote productie: romans, poëzie, verhalenbundels, cursiefjes, gesprekkenbundels, een bundel satires, een kinderboek en een jeugdroman en een toeristische gids over de Kempen. Daarin is hij steeds de getuigende verteller over de Kempische gemeenschap waarmee hij zich intrinsiek verbonden voelt.
 • Sommigen beschouwen hem dan ook als de opvolger van Jozef Simons en Emiel van Hemeldonck.
 • Zijn poëzie is aanvankelijk experimenteel en sterk, bijna agressief geëngageerd. Hij werd om die reden wel de ‘angry young man’ van Vlaanderen genoemd. Maar geleidelijk wordt zijn toon milder en zijn poëzie meer ik-gericht of betrokken op de natuur. De latere gedichten uit de bundel Vaarwel gele schrijver (1994) zijn nog steeds sterk bewogen en geëngageerd, maar nu minder fel. Zijn thema’s zijn daarin het dichterschap, kinderen en de natuur van zijn geboortestreek, de Kempen.

2007: Start samen met Frans De Peuter opnieuw het tijdschrift Heibel op, uit onvrede met de gang van zaken in het letterwereldje.

Heibel 17.2     Heibel 19.1

 

BEKRONINGEN

 • 1969: Provinciale prijs voor letterkunde 1969 voor poëzie.voor zijn gedichtenbundel Raka (1966)
 • 1977: Diezelfde prijs kreeg hij acht jaar later voor zijn Kempische Brandbrieven.
 • 1995: Provinciale prijs voor letterkunde 1995 voor proza voor zijn roman De buizerd van Krabbels.

 

MEER OVER HANNELORE

 • 1976: Van de Weghe, Jan. ‘Iets over de poëzie van Robin Hannelore’. In: Appel: driemaandelijks literair tijdschrift. 1, nr. 4, p. 7-18. In: Appel: driemaandelijks literair tijdschrift. 1, nr. 4, p. 21-29.
 • 1976: Vanbrabant, Roger. ‘Mag ik even voorstellen… Robin Hannelore, Kempense rapsode’
 • 1980: Decan, Rik. Wie is wie in Vlaanderen 1980: Biografische encyclopedie. Brussel: Cegos Macrotest.
 • 1989: Hannelore, Robin. Op een wit paard naar Geel. Brecht/Antwerpen: De Roerdomp
 • 2000: Goris, J.M.. Lexicon van de Verenging van Kempische Schrijvers: stand 1997. Vereniging van Kempische Schrijvers.

Over zijn werk

Poëzie

 • In zijn eerste poëziebundel Waan en Pijn (1958) is een belangrijk thema uit zijn werk al aanwezig: het verzet tegen het kwaad in de wereld.
 • Zijn daaropvolgende bundels zijn afwisselend teder en opstandig. De taal wordt met de jaren eenvoudiger en de beeldspraak functioneler. De Geselbank (1972) zorgt voor een plotse verstilling na enkele bundels waarin de dichter zich verontwaardigt over het lelijke en slechte in de wereld. De eigen kleine leefwereld wordt nu intens bekeken en afgetast. In zijn latere poëzie concentreert Hannelore zich vooral op zijn geboortestreek, de Kempen, als het symbool van een verloederende wereld waaruit hij soms zou willen ontsnappen.
 • Thematische constanten in de poëzie van Robin Hannelore zijn de natuur, de solidariteit met de medemens, de poëzie als vorm van escapisme en de bezwering van al het kwade in de wereld. De poëtische taal die Hannelore hanteert bevat veel soortnamen uit de wereld van fauna en flora, klanknabootsingen, vulgaire krachttermen en gesubstantiveerde werkwoorden.

Proza

Uit het proza van Robin Hannelore komt een sterk sociaal engagement naar voor. Hij schaart zich aan de zijde van de onfortuinlijke underdog die door de ‘technisch-economische wereld’ niet wordt aanvaard. In vele romans onderneemt het hoofdpersonage een zoektocht, naar de initiële zuiverheid van zijn persoon. Soms speelt daarbij de Vatersuche een rol, zoals in ‘Apologie voor een rat’ (Hannelores vader werd toen de schrijver zeven jaar was getroffen door een bom).  Hoewel Hannelore een sobere verteltrant hanteert, gebruikt hij vaak poëtisch geladen natuurbeschrijvingen in zijn verhalen.

 • Nochtans speelt zijn grote productie hem af en toe parten, zodat de literaire kwaliteit er vaak onder lijdt. Vaak vervalt hij in cliché’s en vervalt hij in zwart-wit tegenstellingen. (zoals in De zaak Matijs (1971); De traditionele kus (1972); Bloedrode honig (1974); De wilde katten (1977) , waarin de zoektocht naar zuiverheid geconfronteerd wordt met de ontdekking van wansmakelijke maatschappelijke corruptie). Of het hoofdpersonage wordt een vrij irriterende moraalridder (zoals in Een regen van rozeblaadjes (1984); De korenpater (1986) en het triviale De Zwaanridder (1984).
 • In een aantal boeken voegt hij – wellicht onder invloed van zijn goede vriend Hubert Lampoeen magische dimensie toe aan het verhaal.
  • In De traditionele kus (1972) doet hij dat voor de eerste maal. Geheimzinnige krachten spelen hun rol bij de evolutie en de oplossing van het romangegeven.
  • De zwarte Madonna (1977) is een magisch-realistische roman.
  • Het naaigaren van de duivel (1981) poneert het volksgeloof in de mysterieuze geneeskracht van de kruiden.
  • Maar soms weet de auteur dan weer geen maat te houden zoals in De venusberg (1975), waar het wonderlijke zo buitenissig wordt dat de roman er een groot deel zijn geloofwaardigheid aan inboet.
 • Tot het betere werk behoren wellicht zijn dierenverhalen.
  • De memoires van een kerkuil (1979) is een dieren- en streekroman waarin de auteur vanuit het perspectief van een uilendynastie op een voorzichtig maatschappijkritische wijze mijmert over zijn dorp en bewoners.
  • Een merel met lange oren (1978) vertelt over de belevenissen van een hond in het gezin van de schrijver.
  • Het gaafste verhaal is misschien wel De blauwe reigers (1978), waarin een jongen zich onfermt over een gewonde reiger en hem op eigen krachten naar de dierentuin brengt.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Guido Goedemé, Hannelore, Robin, In: Geboekstaafd, Vlaamse Prozaschrijvers na 1945 Davidsfonds Leuven 1988. pp 142-144

 

SMAAKMAKER

‘Als de kraaien zo goddelijk sluw
Zo poëtisch gewiekst bijna
Tegen de wind vechten
Dit is een dag god dit is een dag
Die ik zou willen schilderen

Ik leef zo op het randje af
Zo uitzinnig soms
Dat ik spreek en schrijf buiten mijn reikwijdte
Woorden plonsend in het koningswater van het papier
En hoorbaar oplossend tot het lied van de windjammer

Op de middag in het dode uur van de vogels
Als de zon huilebalkt
Loop ik tussen meeuw en mol
Te wachten

Op de volgende aanval van poëzie

En als de winddoorn weer
Mijn vingers en tenen vreet
Vertel ik andere dingen dan ik weet
Met de stuiptrekkende februarilijster in mijn hand
En vloekend naar de zwevende milaan
Die haar ogen uitpikte.

I N T – P ET R U S – E N – P A U L U S – K E R K

(verdrietig sonnet)

Fort dat ooit het dorp behoedde,
middelpunt van geboorte, dood en gebod,
asiel toen de godsdienstoorlogen woedden,
nu nog buitenverblijf in de Kempen van God.

Sluis van gelovigen die kwamen en gingen
en hun armoede vergrootten voor een goed doel.
In de glasramen kon de zon zo barok zingen
In Paradisum en Te Deum, uitersten van gevoel.

Maria heet ze, de klok die zevenhonderd jaar
over Pulle jubelde en schreide
en de bange mensen bij elkaar

hield van de Molenbeek tot op de heide.
Maar de kerk is nu een geklasseerd monument.
Adieu kerkuilen. De spoken vieren het laatste sacrament.

Ach, aan verdriet geraakt geen mens gewend.

13 maart 2000

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • Deze bibliografie biedt een chronologisch overzicht van zijn scheppend werk en een selectie van zijn essayistisch werk,
 • Gevolgd door een overzicht gerangschikt per genre  en alfabetisch op titel.

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Universiteitsbibliotheek – Katholieke Universiteit Leuven.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

a. Scheppend werk

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1958 Waan en pijn. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Dossier nr 20; Verzachtende omstandigheden; Vonnis.

Lier: Bladen voor de poëzie. -31p.

Afmetingen: 20.40 x 13.30 (ingenaaid)
Reeks: De Bladen voor de Poëzie, jrg. 6 nr 1 [tweede Serie]
Colofon: Deze bundel werd gedrukt op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde; in opdracht van de Bladen voor de Poëzie, als 1ste nummer van de 6de jaargang, in de maand juli 1958.

1961 Kalk blussen op verloren maandag. (gedichtenbundel)

Omslagontwerp: Dries Van den Broeck.
Illustraties naar een tekening van René De Coninck.

Lier: De Bladen voor de Poëzie. -31p.

Afmetingen: 20.90 x 13.40 (ingenaaid – zachte kaft of harde kartonnen kaft)
Reeks: De Bladen voor de Poëzie, jrg. 9, nr 2 [tweede serie]
Colofon: Deze bundel met omslagontwerp van Dries van de Broeck uit Lier, en een illustratie naar een tekening van René De Koninck uit Antwerpen, werd gedrukt op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde in opdracht van de Bladen voor de Poëzie te Lier, als 2de nummer van de 9de jaargang, in de maand juli 1961.

1962 Heildronkaard in de hanebalken. (poëzie) Grobbendonk: Eigen Beheer. –niet gepagineerd -[29]p.

Afmetingen: 21.40 X 13.50 (geniet)
1963 Het gewei van de wind. (poëzie) Grobbendonk: Eigen Beheer. / Koningshooikt: Drukkerij Moderna. -30p.

Afmetingen: 21.40 x 13.40 (geniet)
1965 Visum voor Gomorra. (poëzie) Grobbendonk: Eigen Beheer. / Koningshooikt: Drukkerij Moderna. -32p.

Afmetingen: 21.40 x 13.40 (geniet)
1966 Raka. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Bliedspiegeling; Raka zegge ze; Ik kan deze koekoek niet langer azen.

Antwerpen: Die Poorte. -47p.

Afmetingen: 20.60 x 13.50 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Kolofon: De bundel Raka door Robin Hannelore werd gedrukt van de Baskerville in de maand februari 1966. De eerste oplage bedraagt 300 exemplaren genummerd van 1 tot 300. Dit is nummer …

1967 De ridderzwammen. (gedichtenbundel)

Het kaftontwerp is van Roos Van den Abeele.

Lier: De Bladen voor de Poëzie. -31p.

Afmetingen: 20.30 x 13.00 (ingenaaid met én zonder harde kaft)
Colofon: Deze bundel werd gedrukt op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in opdracht van De Bladen voor de Poëzie, in de maand januari 1967 als 6de nummer van de 14de jaargang.

1967 Abutilon. (‘gedichtenbundel) Grobbendonk: Heibel-uitgave. -31p.

Afmetingen: 22.60 x 16.10 (gebrocheerd)
Offsetdruk VITA Speelstraat 38, Zingem.

1968 Guerilla Utopia. (gedichtenbundel) Brugge: Deslée De Brouwer. -48p.

Afmetingen: 19.50 x 12.90 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Reeks: Noorderlicht – Jonge literatuur uit de Nederlanden.

1969 Modder voor de neushoorns. (gedichtenbundel) Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -55p.

Afmetingen: 22.40 x 15.70 (gebrocheerd)
Colofon: Deze bundel van Robin Hannelore werd uitgegeven in de meimaand van het jaar 1969 door de zorgen van de roerdomp/brecht en gedrukt van de Candidaletter op de persen van Drukkerij De Riemaeker/Nukerke.
De oplage bedroeg 300 genummerde eksemplaren.

1969 Het achtenvijftigste facet. (roman)

Omslagontwerp: Dorus van der Linden.
1970: 2de uitgave Leuven Davidsfonds. Beiaardreeks  nr 565 -1970-2. Afmetingen: 20.50 x 13 (paperback)
Hannelore 23 2de uitgave
Hannelore 51 Antwerpen/Utrecht: De Standaard Uitgeverij. -154p.

Reeks: Standaard Literatuur Vandaag.
Afmetingen: 20.50 x 13 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
1970 Mandragora. (poëzie) Grobbendonk: Heibel-uitgave. -36p.

Afmetingen: 23.50 x 17.40 (gebrocheerd)
Offsetdruk VITA Speelstraat 38, Zingem.
1970 Apologie voor een rat. (roman)

Foto auteur op achterflap: Walter Roland
 Hannelore 50 Antwerpen/Utrecht: De Standaard Uitgeverij. -137p.

Reeks: Standaard Literatuur Vandaag.
Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
1970 Trojka voor spoken. (roman)

Briefroman met Robin Hannelore en Walter van den Broeck.
Omslag en typografie: Jan Verhaert
 Depeuter Frans 30 Brugge: De Galge. -163p.

Reeks: Galgeboekjes nr 42.
Afmetingen: 20.25 x 10.50 (pocket)
1970 Voyeur : acht schokkende novellen. (verhalenbundel)

Bevat: Nihil (pp 7-18); Voyeur (pp 19-32); De witte vogels (pp 33-54); De rouwkrans (pp 55-71); De doofpot (pp 72-84); De andere Diskriminatie (pp 85-97); Vader rolde mij door het gras en door de bloemen (pp 98-112); Omerta (pp 113-133).

Antwerpen/Amsterdam: Brito. -133p.

Afmetingen: 20 x 12.50
Reeks: Brito paperbacks.
(paperback)
Scan van Colofon (klik voor vergroting)
1970 Er is méér, Horatio: Grobbendonkse gesprekken met Robin Hannelore/Hubert Lampo. (essays)

(Interviews door Hubert Lampo met Robin Hannelore)
Omslag en boekverzorging: Piet van Roemburg.
De foto van de auteurs is van Xavier Puls.
Lampo 2 Antwerpen/Utrecht: Brito. -237p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Colofon: Het boek werd gezet uit de Lectura 10 punt, in het atelier Hendrickx te Mortsel, Synco te Kontich plastificeerde het omslag dat gedrukt werd door meester-drukker Tibos te Oelegem
1970 Miranda en de negen vlinders. (kinderboek) Antwerpen/Utrecht: Brito. -45p.

Reeks: Berghmannetjes reeks nr 2
1970 Dagboek van een chicaneur en andere bijdragen. Depeuter Frans 45 In de bundel: Heibelboek. Een sarcastische reflectie van het literaire leven in Vlaanderen door: Hubert Lampo, Armand Boni, Dries Janssen, Walter Van den Broeck, Robin Hannelore, Frans Depeuter, Herman Vos en Jan Berghmans, samengelezen in opdracht van uitgeverij Brito. -230p.
1971 De zaak Matys. Het leger en de zwijnen. Reportageroman. (roman)

Typografie: Gerard van Kalmthout.
Cover: Vincent van der Linden.
Hannelore 47 Antwerpen/Utrecht: Brito. -127p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Snoeck-Ducaju & Zoon N.V. Gent.
1971 De vaaltgieren. (verhalenbundel)

Omslag: Paul Ibou.
Bevat: De Vaaltgieren (pp 11-20); Kolimat (pp 21-34); Monstrans (pp 35-43); De geluidsknop van de dood (pp 35-69);Epidemie (pp 70-81); De kanalen van Mars (pp 82-92); De donateur (pp 93-102); Witte merels (pp 103-111); Voetnoot bij de dood van een factotum (pp 112-121); Je hebt gelijk, Seneca (pp 122-131); Wachten op de volgende editie (pp 132-144); De Uriasbrief (pp 145-155); De basilisk (pp 156-171); Zand erover (pp 172-184).
Hannelore 49 Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -184p.

Reeks: Literatuur van Vroeger en Nu nr 01
Afmetingen: 21 x 13 (gebonden – geplastificeerde kaft)
1972 De geselbank. (poëzie)

Het omslagontwerp is van Piet Janssens
Brugge: N.V. Orion – Uitgeverij Desclée De Brouwer. -39p.

Reeks: De bladen voor de poëzie – Lier jrg.20, nr.1 [tweede serie].
Afmetingen:20.80 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Colofon: Deze bundel werd in de maand 1972 gedrukt op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in opdracht van Uitgeverij Orion – N.V. – Desclée De Brouwer als 1ste nummer van de 20ste jaargang van “De bladen voor de poëzie”.
1972 De schaamrode rapsode. (roman) Brecht: Uitgeverij De Roerdomp. -192p.

Reeks: Literatuur van vroeger en nu nr 09
1972 De traditionele kus. (roman)

Lay-out en omslag: Wilfried Smets.
Hannelore 45 Leuven: Uitgeverij De Clauwaert vzw. -158p.

Reeks: 1ste boek in het uitgavenplan 1972/1973.
Afmetingen: 20 x 13 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerckhove N.V. , St-Niklaas.
1973 Kampioen in een doodlopende straat. (roman)

Foto’s Fotoarchief Gazet van Antwerpen.
Brecht: Uitgeverij De Roerdomp. -146p.

Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid)
1973 De haringkoning. Een zondagsroman. (roman)

Lay-out: Wilfied Smets.
 Hannelore 41 Leuven: Uitgeverij De Clauwaert vzw . -144p.

Reeks: 2de boek in het uitgavenplan 1973/1974.
Afmetingen: 20 x 13 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerckhove N.V. , St-Niklaas.
1974 Bloedrode honig. (roman)

Omslag: Ronald Ergo
Brecht: Uitgeverij De Roerdomp. -119p.

Reeks: Literatuur van vroeger en nu nr 20
Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid)
1974 De Kempense brandbrieven. (poëzie – verzamelbundel)

Illustraties: Benny Blommaert
Deeltitels: De Kempense brandbrieven (1973); Mandragora (1970); Abutilon 1967); Visum voor Gomorra (1965); Het gewei van de wind (1963).

Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -136p.

Afmetingen:25.50 x 18.50 (ingenaaid)
Colofon: “de kempische brandbrieven” van robin hannelore, aangevuld met excerpten uit vier heibeluitgaven, en geïllustreerd met 6 originele tekeningen van benny blommaert werd in het voorjaar van 1974 uitgegeven door de roerdomp/brecht en gedrukt op de persen van de drukkerij sanderus pvba te oudenaarde.
1974 Grobbendonkse brieven. (brievenboek)

Met Hubert Lampo.
Omslag: Joris Lombaerts.
Hannelore 44 Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -160p.

Reeks: Literatuur van vroeger en nu nr 14
Afmetingen: 21.50 x 13.75 (ingenaaid)
1975 De Venusberg. Een griezelroman. (roman)

Omslag: Paul Vanden Dorpe.
Hannelore 43 Leuven: Uitgeverij De Clauwaert vzw. -125p.

Reeks: Tweede boek in het uitgavenplan 1975/1976.
Afmetingen: 20 x 13 (gebonden – harde linnen kaft  met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerckhove N.V. , St-Niklaas.
1975 Wolfskers. (verhalenbundel)

Omslag: Achilles Cools
Foto achterplat: John van Leemput
Hannelore 39_1975 Brecht: Uitgeverij De Roerdomp. -125p.

Reeks: Literatuur van vroeger en nu nr 32
Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
1977 De zwarte madonna. (roman)

Foto achterplat: John van Leemput
Brecht: De Roerdomp. -137p.

Reeks: Literatuur van vroeger en nu nr 36
Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
1977 De wilde katten: detectiveroman. (roman)  Hannelore 37 Leuven: De Clauwaert vzw. -177p.

Reeks: 2ste boek in het uitgavenplan 1977/1978.
Afmetingen: 20 x 13 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerckhove N.V. , St-Niklaas.
1977 De kempense zwanezang. (gedichtenbundel)

Het kaftontwerp is van Johan Mahieu
Bevat de cycli: Vier laattijdige gedichten voor G. Gezelle; Vier Kempense lentezangen; Acht Kempense zomerliederen; Vier Kempense herfstzangen; Drie Kempense winterzangen; Vikingliederen in het zand; Kempense ode aan Pol le Roy; Ballade van de blauwe reigers.
Brugge: Uitgeverij Orion. / Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer. –48p.

Reeks: Bladen voor de poëzie. Jrg.25, nr.6 [tweede serie].
Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
Colofon: ‘De Kempische zwanezang’ van Robin Hannelore werd in de maand augustus 1977, gedrukt op de persen van de Drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in opdracht van Uitgeverij Orion te Brugge als 6de nummer van de 25ste jaargang van “De bladen voor de poëzie”
1978 Het koekoeksspog. (poëzie – bloemlezing)

Bevat gedichten uit: Raka; De ridderzwammen; Guerrilla utopia; De geselbank; De kempense brandbrieven; De kempense zwanezang; Ongebundeld.
Hasselt: Heideland. -79p.

Reeks: poëtisch erfdeel der Nederlanden nr 101.
Afmetingen: 18 x 10.80 (pocket)
1978 Een merel met lange oren. (roman)

Heruitgegeven in 1991 bij uitgeverij De Roerdomp (ziel aldaar).
Leuven: Uitgeverij Davidsfonds. -134p.

Reeks: romanreeks nr 614 (1978 – 3)
Afmetingen: 21x 13 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
1978 Het bal van de burgemeester. (roman) Hannelore 35 Antwerpen/Brecht: Uitgeverij De Roerdomp. -196p.

Reeks: Literatuur van vroeger en nu nr 42
Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
1978 De blauwe reigers. (novelle)

1979: Opgenomen in de bundel ‘Een brief aan de Koning’

hannelore 26 Averbode: de Goede Pers.-31p.

Reeks: Vlaamse Filmpjes – Averbode nr 1309
1979 Memoires van een kerkuil. (novelle)

Omslag: Grafiekwinkel.
1981: Afzonderlijke druk bij Orion en Orbis te Belsele in de reeks Orions Cultuurbibliotheek.
1979 Anthologie In de bundel ‘Mijn dorp is de wereld’. pp.-255-354.

Uitgever: Davidsfonds Leuven – Romanreeks nr 618 1979-1.
Afmetingen: 21 x 13 (paperback – ook gebonden in vollinnen beige kaft met stofomslag)
1979 Requiem voor de geitenmelker: een schelmenroman. (roman)

Omslag: Ruvanti.
 Hannelore 25 Leuven: Davidsfonds. -227p.

Reeks: romanreeks nr 627 (1980 – 4)
Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
1979 Een Brief aan de Koning. (verhalenbundel)

Brecht / Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -130p.

Reeks: Literatuur van vroeger en nu nr 50
Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid – zachte kaft)
1980 De Dood van de Witte Raaf. (roman)

Omslagtekening: Karel Obbels.
Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -165p.

Reeks: Literatuur van vroeger en nu nr 56
Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
1981 Het naaigaren van de duivel. (roman)

Omslag: Ruvanti.
Leuven: Davidsfonds. -238p.

Reeks: romanreeks nr 633 (1981 – 4)
Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
1981 Het lied van een rotzak. (roman)

Omslagtekening: Bie Lombaerts.
Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -163p.

Reeks: Literatuur van vroeger en nu nr 63
Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
1981 Memoires van een kerkuil (novelle)

Eerste afzonderlijke druk.
Ingeleid en toegelicht door Jan Vorsselmans.
1979: publicatie in anthologie ‘Mijn dorp is de wereld’, Davidsfonds, Leuven.
Belsele: Orion © Orbis en Orion Uitgevers.

Reeks: Orions Cultuurbibliotheek.
Afmetingen: 19.50 x 13 (ingenaaid)
1982 Een haas voor de tienduizend meter. (roman) Leuven: De Clauwaert vzw. -176p.

Reeks: 4ste boek in het uitgavenplan 1980/1981.
Afmetingen: 20 x 13 (gebonden met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V. , St-Niklaas
1982 Liefde is wijn maken. (roman)

Omslag: Bie Lombaerts.
Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -172p.

Reeks: Literatuur van vroeger en nu nr 65
Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
1982 De blauwe reigers. (jeugdverhaal)

Omslag: Bie Lombaerts.
Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -62p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
1983 De diamantslijper en de hop. (novelle)

Omslag: Bie Lombaerts.
Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -48p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
1983 Jenever uit Pulle. (roman) Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -122p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
1984 Een regen van rozeblaadjes. (roman)

Omslag: Bie Lombaerts.
Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -128p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
1984 De zwaanridder. (roman)

Omslag: Bie Lombaerts.
Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -142p.

Reeks: Literatuur van vroeger en nu nr 3
Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
1984 De kempen. (reisgids) Zaventem: Elsevier-Librico -128p.

Reeks: Elsevier’s reiskompas.
1984 Dagboek van een natuurliefhebber. Anekdotische aantekeningen bij wandelingen door de vier seizoenen.

Illustraties van graficus Achilles Cools
Zaventem: Elsevier-Librico NV. -143p.

Colofon: Deze uitgave bevat een selectie van artikels, verschenen in de rubriek ‘Courant’ van het dagblad De Standaard.
Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
Druk Smits Wommelgem-Antwerpen.
1985 Pulse frambozen. (roman) Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -143p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
1986 De korenpater. (roman)

Omslag: Beatrijs Lombaerts.
 Hannelore 31 Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -155p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
1987 Ga je mee naar Groenland ? (roman)

Omslagtekening: Walter Van den Broeck.
 Hannelore 46 Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -181p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
1987 Lelies voor de duivenmelker. (novelle)

Omslag: Beatrijs Lombaerts.
 Hannelore 38 Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -55p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
1987 De heksenvlecht. (poëzie)

Publicatie t.g.v. de vijftigste verjaardag van de dichter.
 Hannelore 1 Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -124p.

Afmetingen: 21 x 27 (oblong gebrocheerd)
1988 Django de koningshond: het verhaal van een africhter en een herdershond. (roman) Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -103p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
1988 De meerval. (novellen)

Omslag en grafische vormgeving: Hugo van Nuffel.
Leuven: Boekengilde De Clauwaert vzw. -80p.

Licentieuitgave van Den Gulden Engel bvba, Wommelgem.
Reeks: Novellenbibliotheek nr 90
Afmetingen: 20 x 12 (paperback)
Druk: Smits Wommelgem-Antwerpen.
1988 Dagboek van een groenridder: een jaar wandelen in de natuur. Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -167p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
1989 Op een wit paard naar Geel. (roman)

Omslag: Karel Obbels.
Hannelore 19 Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -157p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
1989 Wie lijdt aan hondsdolheid? (verhaal)

Samen met: Spanning op de renbaan/ Mattart Anne
Averbode: De Goede Pers. -97-127p.

Reeks: Vlaamse Filmpjes nr 1864
1990 Een schild met everzwijnen. (roman)

Foto achterplat: Bart Obbels.
Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -121p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
1991 Het bloed van de pelikaan (Nibelungenliedje). (roman)

Vormgeving: Eric Willlems.
Omslagontwerp; Karel Obbels
Foto: Bart Obbels
Turnhout: Uitgeverij Heibrand vzw. -120p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (paperback)
Druk: Caers nv, Oud-Turnhout.
1991 Het zilver van de uilen. (poëzie) Hulshout, De Koofschep. -93p.

Reeks: Pantheon nr 69.
1991 Platgedrukt door goudhaantjes. Uit het dagboek van een grootvader. (dagboek)

Omslagontwerp: Georges Daemen
Foto: Bart Obbels.
 Hannelore 48 Hulshout, De Koofschep (Stationsstraat 53B). -160p.

Reeks: Pantheonreeks nr 68.
Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
1991 Een merel met lange oren. (roman)

Illustraties: Carlo Pannemans.
Heruitgave van 1978
Brecht: Uitgeverij De Roerdomp. -134p.

Afmetingen: 24 x 16 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Reeks: Bibliofiele uitgaven nr 2
1992 De orchideeëndief. (roman)

Vormgeving: Maria van Loon
Omslag: Karel Obbels
 Hannelore 33 Turnhout: Uitgeverij Heibrand vzw. -128p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Caers n.v., Oud-Turnhout
1992 Wanneer gedachten woorden worden: thematische bloemlezing samengesteld door Willy Copmans, Robin Hannelore. Utrecht: De Koofschep. -104p.

Reeks: Eratoreeks nr 81
1993 Geef de natuur een kans: thematische bloemlezing samengesteld ten behoeve van het onderwijs. Utrecht: De Koofschep. -157p.
1993 Een dikke roman van Mauriac en andere Pulse verhalen. (verhalenbundel)

Vormgeving: Eric Willems
 Hannelore 30 Turnhout: Uitgeverij Heibrand vzw. -122p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Zetwerk en Druk: Caers n.v., Oud-Turnhout
1993 Gouverneur Kinsbergenpad: toeristisch fietspad. (fietsgids) Toeristische federatie van de provincie Antwerpen. -16p.
1994 Vaarwel gele schrijver. (poëzie)

Beatrijs Lombaerts verzorgde de illustraties.
Alle exemplaren van deze éénmalige uitgave werden gesigneerd door de auteur.
 Hannelore 40_1994 Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -121p.

Reeks: bibliofiele uitgaven nr 10.
Afmetingen: 24 x 15.90 (ingenaaid – kaft met flappen)
Colofon: De dichtbundel ‘Vaarwel gele schrijver’ van Robin Hannelore werd uitgegeven in de grasmaand van 1994 door de zorgen van Uitgeverij De Roerdomp te Brecht en gedrukt op de persen van Drukkerij Van Gestel te Retie.
1994 De buizerd van Krabbels. (verhalenbundel)

Vormgeving: Eric Willems
Turnhout: Uitgeverij Heibrand vzw. -154p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Zetwerk en Druk: Caers n.v., Oud-Turnhout
1995 De witte ree. (jeugdroman)

Vormgeving: Eric Willems
Hannelore 34 Turnhout: Uitgeverij Heibrand vzw. -79p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Zetwerk en Druk: Caers n.v., Oud-Turnhout
1995 De krekels van Pulle. (roman)

Vormgeving: Eric Willems
Omslagtekening: Karel Obbels.
Foto auteur: Guy van Lutsenborg.
Turnhout: Uitgeverij Heibrand vzw. -197p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Caers n.v., Oud-Turnhout
1996 Naar Sint-Job op een ezel zonder kop. (roman)

Vormgeving: Eric Willems.
Omslagtekening: Karel Obbels.
Foto auteur: Guy van Lutsenborg.
Turnhout: Uitgeverij Heibrand vzw. -114p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Caers n.v, Oud-Turnhout.
1997 Kemphaan met witte kraag. (verhalenbundel)

Vormgeving: Eric Willems.
Omslagtekening: Karel Obbels.
Foto auteur: Guy van Lutsenborg.
Bevat: Tijgergenoegens (pp.5-14); De ananasvelden in Ecuador (pp. 15-24); De afrekening (pp. 25-36); De Koning van de groene Kikkers (pp. 37-54); Een file van zeven kilometer (pp. 55-66); De Antwerpse Madame (pp. 67-76); Een oude rekening (pp. 77-86); Martelares van de Liefde (pp. 87-94); Kemphaan met witte kraag (pp. 95-110); Kloten van witvis (pp. 111-118).
Hannelore 29 Turnhout: Uitgeverij Heibrand vzw. -118p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Caers n.v., Oud-Turnhout
1998 Het einde van het lang spoor. (kronieken)

Vormgeving: Eric Willems.
Omslag: Paul Caers
Foto auteur: Guy van Lutsenborg.
 Hannelore 42 Turnhout: Uitgeverij Heibrand vzw. -142p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Caers n.v., Oud-Turnhout
1999 Toen Onze-Lieve-Vrouw wegging uit Eisterlee. (roman)

Vormgeving: Eric Willems.
Omslag: Eric Willems.
Foto auteur: Guy van Lutsenborg.
Turnhout: Uitgeverij Heibrand vzw. -144p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Caers n.v., Oud-Turnhout
2000 Het malheur. (roman) Vosselaar: Uitgeverij Heibrand vzw. -147p.
2001 De dood van een coureur. (roman)

Omslag en vormgeving: Eric Willems
 Hannelore 36 Vosselaar: Uitgeverij Heibrand vzw. -142p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Caers NV, Oud-Turnhout
2002 De zandfluiter: 100 gedichten. (poëzie)

Omslag en vormgeving: Eric Willems
Bevat de cycli: Robin Hannelore [65] verheft werkelijkheid tot poëzie; Dichters zijn mensen die god vergat; Geboortedorp; Ik ben bang, zegt ze; Dichter op de dool; Baarlijke onzin; In het achterdijkse land van de Nete; Kerkuil in de Kempen; De wereld op een witte stip.
Vosselaar: Uitgeverij Heibrand vzw. -133p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Caers NV, Oud-Turnhout

 

2003 De Oude Belgen. (verhalenbundel)

Omslag: Eric Willems
Vormgeving: Eric Willems
Bevat: Het portret van de zandboer (pp. 5-12); De dorpsidioot (pp. 6-19); De tipgever (pp. 20-27); De oude Belgen (pp. 28-36); Groter dan Hemingway, denk ik (pp. 37-44); Het verbrijzelde Mariabeeld (pp. 45-54); Accident om kwart voor twaalf (pp. 55-63); De bosmuizen (pp. 64-71); Het misverstand (pp. 72-79); Zalig de fantasten (pp. 80-90); Vogelwachter (pp. 91-98); De snoek (pp. 99-106); De teelbal van Apollo (pp. 107-115); De treurbeuk (pp. 116-124); Klein Geel (pp. 125-133); Taverne ‘De Kardinaal’ (pp. 134-141); De prentkaarten van Marie (pp. 142-150).
Hannelore 28 Vosselaar: Uitgeverij Heibrand vzw. -150p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Caers NV, Oud-Turnhout
2005 Minneke-Poes. Lezing door Robin Hannelore, gehouden te Bouwel op zondag 2 mei 2004 tijdens de 27ste Ledendag van de Felix Timmermans Kring.

Auteiir: Robin Hannelore.
Illustraties: Dirk Baksteen, Frank-Ivo Van Damme.
Foto’s: Stanny Correwyn.

[Lier]: Felix Timmermans Kring. -9p.
2006 Het buitenverblijf van God. (roman)

Omslag: ARTrouvé, Berlaar
Drukwerk: Polen.
Westerlo: Uitgeverij Kramat. (Hulshoutsesteenweg, 24).  -169p.

Afmetingen: 22.50 x 15 (ingenaaid)

2007 De laatste Mispels. Gedichten 2002-2005. (poëzie)

Vormgeving: ARTrouvé, Berlaar
Drukwerk/ Vestagraphics.
Met een woord vooraf door Jan Vorsselmans.
Westerlo: Uitgeverij Kramat. -128p.

Afmetingen: 22.50 x 15 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
2007 De piano van de armen. (novelle)

Omslag: ARTrouvé, Berlaar
Drukwerk: Vestagraphics
 Hannelore 32 Westerlo: Uitgeverij Kramat. -80p.

Afmetingen: 22.50 x 15 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
2009 Er zitten geen goudvissen meer in het ven. (roman)

Omslagontwerp: Veerle Rooms – www.rooms-veerle.be
Vervolg op zijn prozadebuut, Het 58ste facet (1969)
Merksem/Antwerpen: Berghmans Uitgevers bvba. -96p.

Distributie boekhandel: C. de Vries-Brouwers bvba, Antwerpen.
2012 De menhir van Eisterlee (poëzie)

Vormgeving: MArc Jacobs
Bundeling van 100 nieuwe gedichten met 16 pentekeningen van Adrienne Michielsen
Hannelore 14 Merksem/Antwerpen: Berghmans Uitgevers. -124p.

Afmetingen: 21 x 14.80 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Verscheen t.g.v. de 75ste verjaardag van de auteur

 

b. Essayistisch werk

Woordje vooraf:

 • Hannelore publiceerde reeds vanaf 1965 tientallen artikels in Heibel. Enkel de artikels vanaf 1969 zijn hier opgenomen. Dit lijstje is dan ook enkel als illustratief te beschouwen.
1969 Wat scheelt er aan onze toneelliteratuur?. In: Heibel. 5, nr. 1, p.47-48.
Maak alsjeblieft kennis met iemand die het mooier ziet: Herman de Coninck’. In: Heibel. 5, nr.1, p.43-44.
‘Tussen appreciatie en depreciatie’. In: Heibel. 5, nr. 1, p.33-39.
Een poging om Dangin voor te stellen’. In: Heibel. 5, nr.1, p.25-27.
‘Ward Ruyslinck als satiricus’. In: Heibel. 5, nr. 2-3, p.64-66.
In het akwarium van de poëzie’. In: Heibel. 5, nr. 2-3, p.63-64.
De hardgekookte roman(tiek) van een Vlaams huwelijk’. In: Heibel. 5, nr. 2-3, p.52-53.
‘Interview met Walter van den Broeck’. In: Heibel. 5, nr. 2-3, p.36-40.
‘In gesprek met Hubert Lampo’. In: Heibel. 5, nr. 2-3, p.22-25.
‘Delen van het ene ondeelbare boek’. In: Heibel. 5, nr. 5, p.27-32.
‘Kapotgaan aan twijfel’. In:Heibel. speciaal Ivo Michiels-nummer. 5, nr. 5, p.18-26.
‘Ook in Zuid-Nederland is de poëzie weer een wapen geworden’. In: Ons Erfdeel. 12, nr. 4, p.128-131.
Hoe ontstaat mijn gedicht’. In: Zenit 74. 3, nr. 6, p.9-11.

 

Gerangschikt op genre en alfabetisch op titel.

Poëzie

 • Abutilon, Herentals, Heibel-uitgave, 1967
 • De Geselbank, Brugge, Orion, 1971
 • De Heksenvlecht, Brecht, De Roerdomp, 1987
 • De Kempense Brandbrieven, Brecht, De Roerdomp, 1974
 • De Kempense Zwanezang, Brugge, Orion, 1977
 • De laatste Mispels. Gedichten 2002-2005, Westerloo, Kramat, 2007
 • De menhir van Eisterlee (poëzie), 2012
 • De Ridderzwammen, Lier, De Bladen voor de Poëzie, 1967
 • De Zandfluiter, Vosselaar, Heibrand, 2002
 • Guerrilla Utopia, Brugge, Desclée De Brouwer, 1968
 • Heildronkaard in de Hanebalken, Grobbendonk, Eigen Beheer, 1963
 • Het Gewei van de Wind, Grobbendonk, Eigen Beheer, 1964
 • Het Koekoeksspog, Hasselt, Heideland, 1978
 • Het Zilver van de Uilen, Hulshout, De Koofschep, 1991
 • Kalk blussen op Verloren Maandag, Lier, De Bladen voor de Poëzie, 1961
 • Mandragora, Herentals, Heibel-uitgave, 1970
 • Modder voor de Neushoorns, Brecht, De Roerdomp, 1969
 • Raka, Antwerpen, Die Poorte, 1966
 • Vaarwel gele Schrijver, Brecht, De Roerdomp, 1994
 • Visum voor Gomorra, Grobbendonk, Eigen Beheer, 1965
 • Waan en Pijn, Lier, De Bladen voor de Poëzie, 1958

 

Proza

Romans

 • Apologie voor een Rat, Antwerpen, De Standaard, 1970
 • Bloedrode Honig, Brecht, De Roerdomp, 1974
 • De Dood van de witte Raaf, Brecht, De Roerdomp, 1980
 • De Dood van een Coureur, Vosselaar, Heibrand, 2001
 • De Haringkoning, Leuven, De Clauwaert, 1973
 • De Korenpater, Brecht, De Roerdomp, 1986
 • De Krekels van Pulle, Turnhout, Heibrand, 1995
 • De Orchideeëndief, Turnhout, Heibrand, 1992
 • De piano van de armen, Westerloo, Kramat, 2007
 • De schaamrode Rapsode, Brecht, De Roerdomp, 1972
 • De traditionele Kus, Leuven, De Clauwaert, 1972
 • De Venusberg, Leuven, De Clauwaert, 1975
 • De wilde Katten, Leuven, De Clauwaert, 1977
 • De witte Ree, Turnhout, Heibrand, 1995
 • De zaak Matys, Antwerpen, Brito, 1971
 • De Zwaanridder, Brecht, De Roerdomp, 1984
 • De zwarte Madonna, Brecht, De Roerdomp, 1977
 • Django de Koningshond, Brecht, De Roerdomp, 1988
 • Een Haas voor de Tienduizend Meter, Leuven, De Clauwaert, 1981
 • Een Merel met lange Oren, Leuven, Davidsfonds, 1977
 • Een Regen van Rozeblaadjes, Brecht, De Roerdomp, 1984
 • Een Schild met Everzwijnen, Brecht, De Roerdomp, 1990
 • Er zitten geen goudvissen meer in het ven. Merksem: Berghmans Uitgevers. 2009
 • Ga je mee naar Groenland?, Brecht, De Roerdomp, 1987
 • Het Bal van de Burgemeester, Brecht, De Roerdomp, 1978
 • Het Bloed van de Pelikaan, Turnhout, Heibrand, 1991
 • Het buitenverblijf van God, Westerloo, Kramat, 2006
 • Het Einde van het Lang Spoor, Turnhout, Heibrand, 1998
 • Het Lied van de Rotzak, Brecht, De Roerdomp, 1981
 • Het Malheur, Vosselaar, Heibrand, 2000
 • Het Naaigaren van de Duivel, Leuven, Davidsfonds, 1980
 • Het 58ste Facet, Antwerpen, De Standaard & Leuven, Davidsfonds, 1969
 • Jenever uit Pulle, Brecht, De Roerdomp, 1983
 • Kampioen in een doodlopende Straat, Brecht, De Roerdomp, 1973
 • Liefde is Wijn maken, Brecht, De Roerdomp, 1982
 • Memoires van een Kerkuil, Beveren-Melsele, Orbis en Orion, 1978
 • Naar Sint-Job op een Ezel zonder Kop, Turnhout, Heibrand, 1996
 • Op een wit Paard naar Geel, Brecht, De Roerdomp, 1989
 • Pulse Frambozen, Brecht, De Roerdomp, 1985
 • Requiem voor de Geitenmelker, Leuven, Davidsfonds, 1979
 • Toen Onze-Lieve-Vrouw wegging uit Eisterlee, Vosselaar, Heibrand, 1999
 • Trojka voor Spoken (in samenwerking met Frans Depeuter en Walter van den Broeck), Brugge, De Galge, 1970

 

Verhalenbundels

 • De Buizerd van Krabbels, Turnhout, Heibrand, 1994
 • De Oude Belgen Uitgever: Uitg. Heibrand, Vosselaar, 2003
 • De Vaaltgieren, Brecht, De Roerdomp, 1971
 • Een Brief aan de Koning, Brecht, De Roerdomp, 1979
 • Een dikke Roman van Mauriac en andere Pulse Verhalen, Turnhout, Heibrand, 1993
 • Kemphaan met witte Kraag, Turnhout, Heibrand, 1997
 • Voyeur, Antwerpen, Brito, 1970
 • Wolfskers, Brecht, De Roerdomp, 1975

 

Novellen

 • De blauwe Reigers, Brecht, De Roerdomp, 1978
 • De Diamantslijper en de Hop, Brecht, De Roerdomp, 1983
 • De Meerval, Leuven, De Clauwaert & Wommelgem, De Gulden Engel, 1988
 • Lelies voor een Duivenmelker, Brecht, De Roerdomp, 1987

 

Vlaamse Filmpjes

 • De blauwe reigers, 1978, Averbode: de Goede Pers.-31p. Vlaamse Filmpjes nr 1309.
 • Wie lijdt aan hondsdolheid? (Samen met: Spanning op de renbaan/ Mattart Anne) 1989 Averbode: De Goede Pers. -97-127p. Vlaamse Filmpjes nr 1864.

 

Kinderboeken

 • Miranda en de negen Vlinders, Antwerpen, Brito, 1970

 

Andere

 • Dagboek van een Natuurliefhebber, Zaventem, Elsevier-Librico, 1984
 • Dagboek van een Groenridder, Brecht, De Roerdomp, 1988
 • De Kempen (reiskompas), Zaventem, Elsevier-Librico, 1984
 • Er is méér, Horatio (gesprekken met Hubert Lampo), Antwerpen, Brito & Amsterdam, Meulenhoff, 1970
 • Grobbendonkse Brieven (met Hubert Lampo), Brecht, De Roerdomp, 1974
 • Platgedrukt door Goudhaantjes (dagboek), Hulshout, De Koofschep, 1991