home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Geerts, Leo

Maakt deel uit van:

Leo GEERTS

Doel, 18 februari 1935 – Deurne, 17 augustus 1991

Geerts schreef gedichten, toneelstukken, verhalend proza en kritieken.

Een paar boeken schreef hij onder de pseudoniemen Mike Adams en Marcel Van der Linden.

Van 1965 tot aan zijn dood was hij literatuurrecensent bij verscheidene tijdschriften. Gedurende twintig jaar was hij verbonden aan De Nieuwe, het onafhankelijk weekblad dat in Brussel verscheen. Eerst was hij er tv-criticus en vanaf 1 januari 1965 tot 28 juni 1984 literatuurrecensent.

Contestatie was wellicht het belangrijkste motief tot schrijven.

Contestatie dreef hem tot het samenstellen en becommentariëren van documenten (scholierenrevolte te Westmalle, bezetting van de RBP- fabriek te Antwerpen). Contestatie, van mild tot bitter, en sociaal engagement zijn de grondtoon van al zijn werk, dat overigens door een zeer gevarieerde humor in balans wordt gehouden. Door een pseudoniem te kiezen om de novelle ‘De pupil’ van Harry Mulisch te persifleren in ‘De mentor’ contesteerde hij de vooringenomenheid die hij bij literatuurrecensenten had opgemerkt. Hij was een luis in de pels van de literaire productie, maar kon bemoedigend zijn waar hij nieuw talent bemerkte, en was een groot bewonderaar van F. Bordewijk, wiens werk hij vreesde in de vergetelheid te zien terechtkomen.

(uit: In memoriam Leo Geerts – De Bezige Bij)

 

BIOGRAFIE

18 februari 1935: Geboren te Doel. Leo was de derde van vier kinderen in het arbeidersgezin van Gerard Geerts en Anna Huygen.

Na WO II: Gezin gaat in Wilrijk bij Antwerpen wonen.

1947-1953: Middelbare school aan het internaat van het Heilig Hartcollege te Essen.

1953-1957: Studeert Germaanse filologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Licentiaatsthesis over het toneelwerk van Herman Teirlinck. Promotor: Albert Westerlinck.

ca 1955: Publikatie van het verhaal De gevangen vrouw in Germania, KU Leuven.

Zomer 1956: Bouwkamp met de Bouworde in de buurt van Wenen.

EEN AARZELEND BEGIN – LERAAR – JEUGDTONEEL – LITERATUURKRITIEK

Kerst 1956: Eerste toneelstuk Het Feest der Zuiverheid (opgevoerd door studenten Germanistiek; regie: Joos Florquin); leert zo Rika Heymans kennen, zijn latere echtgenote.

December 1957: Publicatie van Het Feest der Zuiverheid in het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort.

1957-1958: Interim leeropdrachten te Namen, Tienen, Anderlecht.

1958: Tolk in het Kongo-paviljoen op Expo ’58.

1958-1959: Militaire dienst te Aarlen en te Mönchen-Gladbach.

1959-1969: Leraar Nederlands, Engels en Duits aan het Sint-Jans-Berchmanscollege te Westmalle.

Het zijn de sixties, het decennium van The Beatles, de Rolling Stones, de Vietnamoorlog, Woodstock, de Parijse studentenrevolutie, Leuven Vlaams, de vrouwenemancipatie en de televisie. Het woelt in die wilde contestatiejaren, de contestatie door de jonge generaties van het gezag en de gevestigde waarden.

4 juli 1961: Huwelijk met Rika Heymans (°1938), lerares Nederlands, kunstgeschiedenis en Engels in een Steinerschool. Ze krijgen twee dochters.

Herfst 1961: Schrijft tijdens de herfstvakantie, samen met Jan Verachtert,  Teenagerspook (scholierentoneel; Westmalle, opgevoerd aan het einde van het schooljaar)

4 september 1962: Geboorte van dochter Hank Helena Gerda Geerts.

 • Hank Geerts werd slaviste, literair vertaalster uit het Tsjechisch en Slowaaks, ging in Amsterdam wonen waar ze verbonden werd aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

Herfst 1962: Opvoering van Wie ben je, Parcifal ? (scholierentoneel; Turnhout)

1963: Publicatie van Zeven deuren (eenakter) in Nieuwe Stemmen.

9 oktober 1964 tot 15 oktober 1965: Wekelijkse televisiekritiek in De Nieuwe, onafhankelijk weekblad, Brussel.

 • In Geen daden maar woorden (interviewboek uit 1970 van Fernand Auwera) werd Leo Geerts zo geïntroduceerd [de tekst komt van hem zelf]: ‘Het grote feit in mijn leven is het kleine, onooglijke, Brusselse weekblad De Nieuwe. Nee, niet de universiteit, niet de liefde, niet de literatuur, niet mijn andere publikaties. Het intellect dat achter De Nieuwe schuilgaat dwingt mij nu al vier jaar elk woord dat ik neerschrijf te overwegen, elk woord te zien als een relationeel teken dat zowel naar literaire theorieën als naar publicitaire studies, ideologische en politieke realiteiten en menselijke waarden verwijst.’

1 januari 1965 tot 5 juli 1984: Wekelijkse literatuurkritiek in De Nieuwe.

Voorjaar 1965: Opvoering Vijfmaal Jeanne (jeugdstuk), Stella Maris, Oostmalle.

17 november 1965: Geboorte van een tweede dochter Ina Anna France Geerts .

 • Studeerde aan de Studio Herman Teirlinck
 • Actrice voor theater en film: Needcompany, Ultima Vez, De Parade, Wooshing Machine, film ‘Een ander zijn geluk’ ‘Bo’, ‘Adem’, ‘Blind’, ‘Blush’.

1967-1969: Optredens doorheen heel Vlaanderen met Pamfliet, een programma van eigen teksten op muziek van en gezongen door Guy Convents.

1968-1970: Problemen in het college te Westmalle en scholierenrevolte.

Maart 1968: Verhuist naar Waalhofstraat 51 te Deurne Zuid.

1968- 1980: CONTESTATIE – EERSTE ROMANS – TONEEL

1968: Eerste artikel in Streven, maandblad, Antwerpen. (Wolkers’ Horrible tango, p.686)

 • In Streven zal hij blijven publiceren tot 1991.

1969-1972: Gastdocent aan de Sociale academie van Breda en Eindhoven.

1969: Publicatie van Seksguerilla (NVSH, Den Haag; Van Gennep, Amsterdam) onder pseudoniem MIKE ADAMS.

30 september 1971: Neemt ontslag in het college te Westmalle.

Wordt in oktober docent Engels aan het Provinciaal Hoger Instituut voor Toegepaste Communicatie (nu onderdeel van de Plantijn Hogeschool) in Antwerpen.

1971: Zwartboek Westmalle, verslag van een scholierenrevolte (De Gekleurde Boekjes, 9)

Oktober 1974: Wordt lid van de redactie van Streven.

1975: Publicatie van zijn eerste roman LoeDers in eigen beheer op gebruikt computerpapier.

 • In zijn eerste roman, Loeders (1975), beschrijft Geerts de bewoners van zijn geboorteplaats Doel en de gevolgen van het kapitalistische denken op de bewoners van dit kerncentrale-dorp. Die gevolgen zijn eenzaamheid en vervreemding, waarin de tegenstellingen tussen collectivisme en individualisme, kapitalisme en socialisme een hoofdrol spelen.
 • Verscheen op een alternatieve wijze (op de achterzijde van gebruikt computerpapier) bij wijze van protest tegen de papierverspilling en werd nauwelijks opgemerkt.

Zomer 1977: Verblijf in Praag en Bohemen. Contacten met Tsjechische dissidenten.

Tsjechoslowakije beleefde woelige tijden:

 • In 1968 kwam een groep van hervormers aan het bewind, onder leiding van Alexander Dubček. Het doel was de ontwikkeling van een “communisme met een menselijk gezicht”. Dit half jaar wordt de Praagse Lente genoemd. Troepen van het Warschaupact maakten eind augustus een einde aan het experiment.
 • In 1990 werden voor het eerst vrije verkiezingen gehouden sinds de Tweede Wereldoorlog, waarbij de communistische partij slechts 14% van de stemmen kreeg. Václav Havel werd president. Deze overgangsperiode heet de “Fluwelen Revolutie”.

1977: De Ballade van Bloed en Tranen (Toneelspel in 12 taferelen) ging in première op 23 november 1977. Opgevoerd door NVT/De Waag te Antwerpen.

 • In Ballade van bloed en tranen (1977) baseert Leo Geerts zich op de moorden van Charles Manson in de VS. Pseudo-bijbelse verwijzingen, actualiteit, zwarte humor en trivialiteiten warden met elkaar vermengd.

1978: Schrijft een reportage over de bedrijfsbezetting van de RBP-raffinaderij in de Antwerpse haven.

1979: Publicatie van De bezetting van RBP (Kritak, Leuven).

1979: Schrijft het libretto voor het muziekdrama Ulrike, een antieke tragedie, waarin hij de levensloop van de revo­lutionaire militante Ulrike Meinhof centraal: zij wordt een soort Antigone die vanuit een hogere morele orde in opstand komt tegen het maatschappelijke gezag. De vraag die Geerts opwerpt is: hoe kon deze groep optreden als de mythische vertegenwoordiger van een generatie die geconfronteerd werd met de tegenstelling in de vervolging van de kleine criminaliteit en de straffeloosheid van volkerenmoord.

Première op 13 maart 1979 door het NVT te Antwerpen.

1979: Vertaalt samen met Aline Dereere scènes uit het theater van Karl Valentin voor theater ‘De mannen van den Dam’. Later vertalen ze er nog meer.

1980: Vrij België’ toneelspel in 3 bedrijven, gaat in première op 11 maart door het NVT te Antwerpen.

1980: Vertaalt in samenwerking met Aline Dereere de theatertekst Ella van Herbert Achternbusch voor het Brabants Kollectief Theatergezelschap te Brussel.

December 1980: Publicatie van 10 gedichten in het tijdschrift Deus ex Machina.

1981: Vertaalt in samenwerking met Aline Dereere Frankenstein, oder das Leben der Angestellten van W. Deichsel voor het theater ‘De mannen van den Dam’.

1982: Pagadders (tweede deel van Loeders 1975) waarin Geerts eerdere personages laat heroptreden.

 • Geerts maakt gebruik van verschillende verteltechnieken, zoals die van het reisverhaal, de detectiveroman, de liefdesroman en de schelmenroman. Voorts past hij collagetechnieken toe. Geerts’ proza is grotesk, ironisch en soms absurd.

1982: De Bloedkermis, of het dagelijks leven in Vlaanderen na de grote Franse Revolutie. (toneelspel in drie bedrijven), gaat in première op 25 mei door het NVT te Antwerpen.

1983: Mederedacteur van het boek Nieuw Vlaams Theater. Voor een eigen dramaturgie (tgv 10 jaar NVT, Antwerpen)

1983: Deelname aan Verknipte schrijvers, een tentoonstelling van collages in het modern antiquariaat van Van Gennep te Amsterdam

1983: Dadaders (derde deel van de trilogie na LoeDers en Pagadders) wordt gepresenteerd met eigen videofilm over de ‘bezetting’ van het hangende gebouw van L. Stijnen aan de Antwerpse Van Rijswijcklaan in literair café Vécu te Antwerpen.

Pasen 1983: Bezoek aan Venetië

Zomer 1983: Tweede verblijf in Tsjechoslowakije

Voorjaar 1984: Organiseert met Herman Verbeeck, Ina Antonis en Nic van Bruggen de theaterpromenade in Antwerpen. Op 19 en 20 mei wordt in het kader van de theaterpromenade Dadaders, een multimediaal en multilinguaal spel van L. Geerts (door hemzelf en in regie van hemzelf) in de jeugdherberg bij het hangend gebouw opgevoerd.

September 1984 tot begin 1988: Wordt binnen de school (PHITC) verkozen tot afgevaardigde van de socialistische vakbond ACOD.

1984: Lid van de jury van de Staatsprijs voor Vlaams verhalend proza die wordt toegekend aan Hugo Claus voor Het verdriet van België.

Voorjaar 1985: Treedt toe tot de redactie van Deus ex Machina, tijdschrift voor hedendaagse kunst (vanaf nr 34), Zwijndrecht.

April 1985: Koppelteken, een tentoonstelling van een portfolio met poëzie van Lucienne Stassaert, Marcel van Maele, K. Geerts en L. Geerts en grafisch werk van I. Ledent, V. Rooms, D. van der Eecken en L. Vinck in De Brakke Grond te Amsterdam (9-28 april)

1985: Lidmaatschap van PEN-club Vlaanderen. Publicatie van Geen Rusland meer (gedichtenbundel) in Deus ex Machina nr 35.

1986: Publicatie van Ada D’Hondt-Audinck (verhaal) in Deus ex Machina nr 37

Augustus 1986: Reis door Suriname met dochter Ineke (met werkbeurs van Ministerie van Cultuur: ontmoet er tal van schrijvers, dichters en plastische kunstenaars).

 • Zowel in Streven als in Deus ex Machina zullen verschillende bijdragen gepubliceerd worden over o m de literatuur in Suriname.

Januari/februari 1987: Tentoonstelling van collages in groepstentoonstelling van Grafisch en Plastische Werk van schrijvers in Sint-Maria-Instituut te Antwerpen.

Voorjaar 1987: Publicatie van Surinaamse literatuur in samenwerking met Michiel van Kempen in Deus ex Machina nr 42.

1987: Publicatie van het verhaal ‘Was Lucky Luke homofiel ?’ in Diogenes, derde jg. Nr 7/8, p.328.

Oktober 1987: Publicatie van 2 gedichten in Deus ex Machina.

Kerst 1987: Derde verblijf in Praag, waar dochter Hank een jaar aan de Karelsuniveriteit studeert.

1988: Na romans en toneelstukken begon Geerts zich meer en meer toe te leggen op het fenomeen van de intertekstualiteit.

 • Onder het pseudoniem MARCEL VAN DER LINDEN schreef hij een pastiche op Mulisch’ De pupil onder de titel De mentor (1988). Het boek moest niet alleen van Mulisch’ boek een tegenbeeld geven, maar het tevens overtreffen.
  Het boek is zo goed geschreven en geconstrueerd dat enthousiaste critici zich verbaasd afvroegen wie die Van den Linden wel mocht zijn. Maar toen de echte auteur eenmaal bekend was, verscheen in de Standaard der Letteren een zeer vileine recensie waarin het hele boek werd afgebrand – voor Geerts het bewijs dat “wanneer men weet wie de auteur is, men soms heel anders schrijft dan wanneer dat niet het geval is”.
 • In Sapfo’s lief (1991) doet hij iets soortgelijks met Petronius’ Satyricon, waarbij hij Petronius’ tekst ziet als een spiegel van onze tijd.

November 1988: Creatie van Zwei Damen allein een cabaretprogramma met teksten voornamelijk van Leo Geerts, gesproken en gezongen door Ineke Geerts en Karlijn Sileghem

12 december 1988: Interviewt de bekende Britse  toneelauteur Harold Pinter op de eerste Nicaragua-avond, die hij mede organiseerde als stichtend lid van het Nicaragua-comité Vlaanderen.

11 april 1989: Leo’s broer, Francis Geerts (4 maart 1931) overlijdt aan de gevolgen van een hersentumor.

Voorjaar 1989: Opvoeringen van de door R.. De Smet tot opera omgewerkte tragedie Ulrike, een antieke tragedie (libretto: L. Geerts) door Transparant te Gent, Antwerpen en Brussel.

Juni 1989: Publicatie Oude Russische graven (poëzie en collages) in Deus ex Machina nr 50.

Winter 1989: Ik Rusland (poëziebundel) rolt van de persen bij Uitgeverij Berghmans te Antwerpen,  in een tweetalige editie met vertaling in het Russisch door I. Grivina en Hank Geerts

1989: Publicatie van Het sleutelbeestje (sonnet en assemblage) in Dubbeltalent in Vlaanderen in Zefier (IVde jg. Vierde kwartaal)

ZIEKTE: VERLIES VAN EEN STEM

1 maart 1990: Gaat vervroegd met pensioen en verlaat het onderwijs.

Juni 1990: Voltooit Eva en de maskers (drama in drie bedrijven)

Zomer 1990: Hubert van Lier richt in samenwerking met Leo Geerts de Academie voor Schrijfkunst – ook De Schrijversacademie” genoemd – op te Antwerpen, met de bedoeling een opleiding te verzorgen om het schrijven aan te leren, zoals die in de Verenigde Staten aan de meeste hogescholen gegeven wordt.

5 september 1990: Eerste uitzending van Eigenwijs (rubriek in het BRT-programma Wie schrijft die blijft).

Oktober 1990: In september merkt Geerts dat zijn stem drastisch fel aan kracht verliest. Bij het daaropvolgend medisch onderzoek wordt longkanker vastgesteld.

Herfst 1990: Schrijft Sapfo’s lief. Laatste uitzending van Eigenwijs.

Februari 1991: Publicatie van Sapfo’s lief

Maart 1991: Voltooit Een gewoon mens (zelfpositionering, geestelijk testament). Postuum gepubliceerd.

29 maart 1991: Laatste optreden in het publiek met Inneke op Time for Peace, een optreden in het Zuiderpershuis te Antwerpen na afloop van de Golfoorlog.

April 1991: Tijdens een korte vakantie in Toscane getroffen door de effecten van de metastasen in de hersenen.

Juli 1991: Publicatie van laatste artikel Literatuur en cultuurrelativisme in Streven

17 augustus 1991: Overlijdt thuis aan de gevolgen van longkanker.

Hij werd op 22 augustus begraven op Schoonselhof in Antwerpen.

Briefwisseling

Bij Geerts resulteerde het schrijven van een recensie of het opstellen van een uitgebreid portret van een auteur vaak in een uitvoerige briefwisseling. Samen met zijn gehele literaire nalatenschap bevindt deze correspondentie zich in het AMVC- Letterenhuis in Antwerpen. Uit deze omvangrijke correspondentie selecteerden de erven enkele brieven aan auteurs, aan debutanten, aan redacties, of aan wie hem om informatie vroeg.

 • De selectie omvat 11 brieven, integraal opgenomen in  het tijdschrift Deus ex Machina, nr 122, september 2007, jg 31, p. 100-111. In hetzelfde nummer van Deus ex Machina het artikel van Johan Vandenbroucke getiteld: ‘ Leo Geerts: criticus en mentor – verlies van een stem’ , p. 91-99.

De honderden brieven van Geerts laten zien hoe hij, soms mild, soms scherp, vaak ook zonder zichzelf te sparen, de wereld van literatuur en journalistiek beoordeelde en hoe hij binnen deze wereld heel zelfstandig in functioneerde.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

 

Referenties

 • Leo Geerts, Het gras in de duinen – opstellen over literatuur. Antwerpen/ Uitg. Contact (Elsbos 33, 2650 Edegem)/Amsterdam: Uitgeverij In de Knipscheer. -303p.
  • Aan dit boek werd een ‘Korte levensloop’ en ‘Bibliografie van het kritisch werk’ toegevoegd, waaruit voor dit lemma in grote mate geput werd.

 

MEER OVER LEO GEERTS

 • Fernand AUWERA, Leo Geerts, in: Geen daden maar woorden. Interviews (1970)
 • Anne Marie MUSSCHOOT, Leo Geerts: bonte schelmenroman, in: Ons Erfdeel 26 (1983) 1, p. 106-108
 • Fernand AUWERA, Leo Geerts, in: Engagement of escapisme? (1985)
 • Joris GERITS, Hoe vrolijk is een anarchistenroman?, in: Streven 52 (1985) 11, p. 970-972
 • Koen VERMEIREN, Terreur in het Zirkus van de Geest!, in: Dietsche Warande & Belfort 131 (1986) 5, p. 378-381
 • Joris GERITS, Leo Geerts zaait illusies in het bed van de realiteit, in: Ons Erfdeel 32 (1989) 3, p. 426-429
 • Leo Geerts-nummer van Deus ex Machina 15 (1991)
 • Joris GERITS, Het testament van Leo Geerts, in: Streven 60 (1993) 3, p. 265-267
 • Marc VAN ALSTEIN, Over Leo Geerts: vijf jaar later, in: Kreatief 30 (1996) 2, p. 42-45
 • Frank ALBERS, Leo wie?, in: de Standaard, 16 augustus 2001
 • Wim VAN ROOY, Leo Geerts, vorm èn vent, in: Deus ex Machina 27 (2003) 104, p. 24-27
 • G.J. VAN BORK, Schrijvers en dichters, elektronisch dbnl biografieënproject, 2005.

 

BIBLIOGRAFIE

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1957 Het Feest der Zuiverheid. (Leo Geerts’ eerste toneelstuk) In: het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort.

Eerste opvoering op kerst 1956 door studenten Germanistiek onder de regie van Joos Florquin.
1963 Zeven deuren (eenakter) In: Nieuwe Stemmen
1970 Seksguerilla.

Onder pseudoniem MIKE ADAMS
Amsterdam: Van Gennep

Paperback
1971 Zwartboek Westmalle: verslag van een scholierenrevolte. Brugge: Sonneville. -77p.

Reeks: De gekleurde boekjes; vol. 9
1975 Loeders. Een verhaal verteld door Leo Geerts. (roman)

LOED is een fonetische omkering van DOEL mijn geboortedorp.
Eerste roman in een trilogie over de teloorgang van het kerncentraledorp Doel.
Deel 2: Pagadders (1982); deel 3 Dadaders (1983)
Antwerpen: Uitgeverij Soethoudt. .—-p.

Afmetingen: 40 x 20.50 (gedrukt op versokant van 33 computer – uitdraaien = kettingpapier)
1977 Ballade van Bloed en Tranen. (Toneelspel in 12 taferelen) Antwerpen: Nieuw Vlaams Toneel De Waag. -56p.

Première op 23 november 1977 door NVT/De Waag (creatie) te Antwerpen
1979 De bezetting van R.B.P. (reportage) Leuven: Uitgeverij Kritak. -248p.
1979 Ulrike, een antieke tragedie

Libretto voor een muziekdrama. (over de geschiedenis van de Baader-Meinhofgroep)
Muziek: Raoul de Smet.
Antwerpen: Uitgeverij Soethoudt. -56p.

13 maart 1979: première op door NVT (creatie) te Antwerpen)
Voorjaar 1989: Opvoeringen door Transparant te Gent, Antwerpen en Brussel
1979 Bang voor een pak slaag & Satirisch kabaret (theaterteksten)

Vertaald ism Aline Dereere
Scènes uit het werk van Karl Valentin
Bang voor een pak slaag werd opgevoerd op 12 maart 1980 door het Brabants Kollectief Theatergezelschap te Brussel.Satirisch kabaret werd opgevoerd door het theater De mannen van den Dam speeljaar 1979-1980.
1980 Vrij België: een toneelspel in drie bedrijven.(toneel) Antwerpen/Deurne: W. Beckers. -40p.

Reeks: Nieuw Vlaams Theater nr 1
Première 11 maart 1980 in het Ankerrui-theater te Antwerpen door Het Nieuw Vlaams Theater.
1980 Ella.

Vertaald ism Aline Dereere
Oorspronkelijke titel: Ella
Oorspronkelijke auteur: Herbert Achternbusch
Opgevoerd op 12 september 1980 door het Brabants Kollectief Theatergezelschap te Brussel
1981 Frankenstein – Uit het leven der bedienden.

Vertaald ism Aline Dereere
Oorspronkelijke titel: Frankenstein oder aus das Leben der Angestellten.
Oorspronkelijke auteur: W. Deichsel.
Opgevoerd in 1981 door het theater De mannen van den Dam
1982 De Bloedkermis, of het dagelijks leven in Vlaanderen na de grote Franse Revolutie. (toneelspel in drie bedrijven)

affiche

Antwerpen: W. Beckers. -48p.

Paperback.
Première op 25 mei 1982 door NVT (creatie) te Antwerpen) in een regie van Matthijs Rümke
1982 Pagadders (roman).

Omslag: Rudo Hartman
Foto auteur: Jan Van Der Weerd
Deel 2 van Trilogie. Deel 1: LoeDers (1975); deel 3 Dadaders (1983)
 Geerts Leo 3 Amsterdam: De Bezige Bij. -243p.

Reeks: BB Literair – Amsterdam; vol. 1982: 3
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Veenman, Wageningen
1985 Dadaders. (roman)

Ontwerp omslag: Loek Lafeber
Typografie omslag: Harm Meijer
Foto achterplat: L. Depreeuw
Deel 3 van Trilogie. Deel 1 LoeDers (1975); Deel 2: Pagadders (1982);
Schoten: Uitgeverij Hadewijch nv -120p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
1988 Een held die armoe zaait (autobiografische novelle)

Omslag: Wout Muller
Bevat: Deel I: Een Held pp 7-84; Deel II: Die armoe zaait pp. 87-142
 Geerts Leo 4 Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -142p.

(Voor België Contact NV Antwerpen.)
Reeks: BB Literair
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Tulp Zwolle
1988 De mentor (een persiflage op De pupil van Harry Mulisch),

Onder pseudoniem MARCEL VAN DER LINDEN.
Omslag: Marcello Bertinetti / Leendert Stofbergen.
 
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -157p.

(Voor België Contact NV Antwerpen.)
Reeks: BB Literair
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Hooiberg, Epe
1989 Ik Rusland. (poëziebundel)

Tweetalige editie met vertaling in het Russisch door I. Grivina en Hank Geerts
Antwerpen/Apeldoorn: Uitgeverij Berghmans
1991 Sapfo’s lief. (roman)

Omslag: Walter Jouret
 
Geerts Leo 5 Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -125p.

(Voor België Contact NV Antwerpen.)
Reeks: BB Literair- Amsterdam; vol. 1991: 15
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Thieme, Nijmegen.
POSTUME UITGAVEN
1991 Een gewoon mens. (zelfpositionering, geestelijk testament)

Geschreven in maart 1991
Uit de bundel: ‘k Heb menig menig uur bij U gesleten en genoten. (paperback). Uitgeverij De Bezige Bij Amsterdam. pp.63-96

Afmetingen: 19 x 11.50 (paperback)
1993 Het gras in de duinen – opstellen over literatuur. (bloemlezing)

Uit het kritisch werk werd gekozen door Ludo Abicht, Alstein, Hank Geerts, Ineke Geerts, Rika Geerts-Heymans, Eric Hulsens, Frans van Bladel s.j., Mark Verstockt en met bijdragen van Michel Ouckhow, Cyrille Offermans, Dirk van Ginkel.
Omslagfoto: Mario Galindo
Vormgeving omslag: Henrik Barends
Antwerpen/ Uitg. Contact (Elsbos 33, 2650 Edegem)/Amsterdam: Uitgeverij In de Knipscheer. -303p.

Afmetingen: 20 x 13 (paperback)
Colofon: Deze uitgave kwam mede tot stand dank zij het door de familie Geerts ter beschikking stellen van een door het Vlaams Ministerie van Cultuur aan Leo Geerts toegekende werkbeurs.

 

 

PUBLICATIES VAN KRITISCH WERK IN TIJDSCHRIFTEN

Tijdschrift: Bevrijding

 • 1989: over Vlaams Blok
 • 1990: over Feminisme en Koningskwestie
 • 1990: nr 4-5: Een Golf van racisme.
 • 1991: nr 1: over Maaltijdcheques: open brief aan de heer Daniël Coens.

Tijdschrift: Blaazuit

 • Begin oktober 1990: Het Andere Boek

Tijdschrift: De Nieuwe

 • Wekelijks van 9 oktober 1964 tot 28 juni 1984

Tijdschrift: Deus ex Machina

Jg. 9 – nr. 33 1985 Bijdrage over het kortverhaal en jeugdherinneringen, die later de aanzet zouden vormen voor Een held die armoe zaait.
Jg. 9 – nr. 35 1985 Tweedehands superioriteit.Leesverslag over Cirkel in het gras, roman van Oek de Jong.
Jg. 10 – nr. 38 1986 Inleiding tot ‘Het Interbelleum’, een katern over de kunst tussen de beide wereldoorlogen.De tijd van 1880. Interdisciplinair onderzoek P.A.J. Winkels. (recensie)
Jg. 10 – nr. 40 1986 Inleiding tot het katern ‘Kleine Tsjechische Bloemlezing’.Inleiding tot de poëzie van Vladimir Holan.Inleiding bij het verhaal van Jan Stavinoha.Erasmus. Recensie van een nieuw stuk van Vaclav Havel.
Jg. 11 – nr. 42 1987 Koralen, jeeps, ravijnen en letteren. Een nummer geheel gewijd aan Surinaamse literatuur, met een voorwoord van Leo, waaraan dochter Ineke en Michiel van Kempen meewerkten.
Jg. 11– nr. 44 1987 Inleiding bij liederen van Kurt Tucholski, vertaald door Herwig Hensen.Inleiding tot het plastisch werk van Ingrid Ledent.
Jg. 12– nr. 45 1988 Getuige à décharge. Bijdrage over de Surinaamse dichter Orlando Emanuels.
Jg. 12– nr. 46 1988 Assemblages van houtafval. Overwegingen bij het plastische werk van Jean Groenen.Vertalen, de nieuwe slavernij. Bedenking bij het vertaalwerk t.g.v. een nummer over literatuur uit de DDR.De parawaanzin van het kind. Recensie van de dichtbundel Zanger met zuurstofmasker van Gust Gils
Jg. 14– nr. 54 1990 Welkom aan de improviserende musici. Inleiding bij een nummer gewijd aan Free Jazz.
Jg. 14– nr. 56 1990 De kater van een jurylid. Beschouwingen rond de AKO-literatuurprijs.

COLLAGES

 • Jg. 9 – nr. 33 1985 Jan Cremer
 • Jg. 9 – nr. 34 1985 Ward Ruyslinck
 • Jg. 9 – nr. 35 1985 Louis Paul Boon
 • Jg. 9 – nr. 36 1985 Maria Rosseels
 • Jg. 10 – nr. 37 1986 Maarten t’Hart
 • Jg. 10 – nr. 38 1986 Gerard Reve
 • Jg. 10 – nr. 39 1986 Rose Gronon
 • Jg. 10 – nr. 40 1986 Jef Geeraerts
 • Jg. 11 – nr. 41 1987 Suriname
 • Jg. 11 – nr. 42 1987 Hubert Lampo
 • Jg. 13 – nr. 50 1989 ‘Oude Russische graven’ Tolstoi-Aleksandra Kollontai Dostojevski-Trotski-Stalin.

 

Tijdschrift: Dietsche Warande & Belfort

 • April 1962- p. 271 Over Herman Teirlinck
 • Juli 1963- p.445 Over Herman Teirlinck
 • Oktober 1966- p.612 Over Herman Teirlinck
 • Juni 1967- p.375 Over Hugo Claus
 • Sept. 1967 p. 533 Over Samuel Beckett

Tijdschrift: Etcetera

 • Nr 14 juli 1986 Over ‘L’histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanoek’ (regie Mnouchkine)
 • Nr 18 juni 1987 Over het KJT (Waarborg voor continuïteit en traditie)
 • Nr 23 sept. 1988 Rockers op zoek naar een infrastructuur

Tijdschrift: Kreatief

 • 1975, nr. 2/3 Over Roger van de Velde
 • 1976, nr. 4 Over Bertold Brecht
 • 1988, nr. 1 Het individu is een bom

Tijdschrift: Media

 • Juni 1969 p.6 Film en literatuur

Tijdschrift: Ons Erfdeel

 • 1981, nr. 1 p.585 Over Alstein: Het vertrek naar Amerika, of de geruisloosheid van het eerlijke ambacht.

Tijdschrift: Nieuw Vlaams Tijdschrift

 • 1983 Voor een eigen dramaturgie.
  • p. 13-123: Tien jaar Nieuw Vlaams Theater
  • p. 148-189: Gebroken armen en benen of toneel ?
  • p. 238-242: Schrijversportret

Tijdschrift: Streven

1967-1968 Wolkers’ Horrible tango, p. 686Publicistiek, engagement, vormgeving. Harry Mulisch, Wenken voor de jongste dag, p. 902.
1968-1969 Geert van Beek, p.487.Gust Gils, p. 626 Literatuur en politiek, p. 705.
1969-1970 Daniël Robberechts: De grote schaamlippen, p. 716.Daniël Robberechts en zijn uitgevers, p. 741.Jef Geeraerts, hoe links is een bourgeois ?, p. 939
1973-1974 Marquez: wanhoop en geweld in Columbia, p. 489. Carlos Castaneda: tovenaar van beroep, p. 489.
1974-1975 Arbeidsliteratuur uit de Bondsrepubliek, p. 1097.
1975-1976 Leren leven met Robberechts, p.46 De vrouwmens Erica Jong, p. 314.
1976-1977 Paul Koeck: de grens tussen fictie en realiteit, p.112. Gesprek met Maarten ’t Hart: van ratten en mensen, p.589. Veel motorfiets en een beetje Zen, p. 973.
1977-1978 Boeken van vrouwen, p. 318. De hysterische toverlantaarn van Louis Ferron, p.811. Wat verlangt Hugo Claus eigenlijk ?, p.975.
1978-1979 Rudolf Bahro, kritiek op het feitelijk socialisme, p.793. Marcuse over Bahro, p.804. De bezetting van RBP, een laboratorium van de arbeidersbeweging, p.1018. Een Belgische jood en een Witrussische Belg, p.1037.
1980-1981 Onze schande is onleesbaar: Cambodja, p.27. Een degelijk Vlaams boek over Cambodja, p.558. Chomsky: van Viëtnam, Ausschwitz, Cambodja naar El Salvador, p.560. Gendarm en dokter, een dubbel gesprek, p.147.
1981-1982 Binnenkamers of buitengebieden ? Nederlandse literatuur tussen 1970 en 1980, p.29.
1982-1983 De vorm van het teken. Mark Verstockt, p.239.
1983-1984 Theoretische literatuurwetenschap en npraktisch onderzoek, p.59 Surinaamse en Antilliaanse literatuur. Een inleiding, p.233.Surinaamse en Antilliaanse literatuur. Enkele voorbeelden, p.336. Milan Kundera, p.986.
1984-1985 Milan Kundera, De ondraaglijke lichtheid van het bestaan, p.986. Alsteins meesterwerk, p.144 Belgische verdrietigheidjes, p.177. Helman en Cairo. Een indiaanse en een zwarte visie op Suriname, p.240. Anagram van een Vlaams debuut, p.569. Bordewijk. Stugge grootheid als misverstand, p.704. Jaap Kruithof: tussen theorie en empirie, p.806.
1985-1986 De ondergang van Manteau-Antwerpen ?, p.945. Jongere Vlaamse literatuur anno 1985, p.934. Hoe religieus is Jaap Kruithof ?, p.518. Schijndood: tussen terreur en burgerlijkheid, p.455. De god-koning van Cambodja is een clown, p.375.
1986-1987 Het literair klimaat 1970-1985, p.52. Over polemiek, p. 849.
1987-1988 Een Vlaamse literaire kroniek (I), Het gras in de duinen, p.341. Een Vlaamse literaire kroniek (II), Het gras in de duinen, p.440. Een Vlaamse literaire kroniek (III), Het gras in de duinen, p.651.Een Vlaamse literaire kroniek (IV), Het gras in de duinen, p.735. Bordewijks schedel: een pot vol raadsel, p.124. Meevooizen met de vozen, p.1027. Kritiek op Bordewijk-editie, p.177.

Switi Sranan, Bigi Kondre. Zoet Suriname, Groot Land, p.37.

1988-1989 Over immigranten gesproken (I). Integratie is mogelijk, indien…, p.588. Over immigranten gesproken (II). De Berbers van Borgerhou, p.690. Over immigranten gesproken (III). P.818. De Vlaamse contrarevolutie, p.332. Een boontje voor een hart als Boon, p.69.
1989-1990 De AKO-prijs, een koekoeksei ?, p.84 Hoe helder is het glas van glasnost ?, p. 143 Suriname; een roman en de werkelijkheid. Eerst de indianen, dan de bomen, p.453. Moeizame vredespogingen, p. 464. De Surinaamse literatuur in kaart gebracht, p. 726. AKO: overvoeding en bewustzijnsvernauwing, p. 813.
1990-1991 Bordewijks vrouwen (I) p. 60. Bordewijks vrouwen (II) p. 156. Politiek en demagogie p. 238. Pjeroo Roobjee en zijn arcadie vol demonen. Een voorstelling en een interview, p. 512 Literatuur en cultuurrelativisme p. 887

 

Tijdschrift: Tijdschrift voor Diplomatie

 • Februari 1975, p.235 Over Baader Meinhof
 • April 1975, p.319 Over James Baldwin
 • Mei 1975, p.393 Over Sulzberger
 • Nov. 1975, p.151 Over Octavio Paz
 • Januari 1976, p.245 Over Baader Meinhof
 • Juni 1976, p.481 Over Baader Meinhof
 • April 1977, p.430 Over Günter Wallraff

Tijdschrift: ’t Liedboek

 • 15 sept. 1975, p.13 Over J.F. Degenhardt

Tijdschrift: De Vlaamse Gids

 • januari 1973, p.42 Over Ivo Michiels
 • Juli 1974, p.44 Over Gust Gils
 • Juli-aug. 1985, p.53 Over A. Kossmann

Tijdschrift: Vlaams Marxistisch Tijdschrift

 • Dec. 1968, p. 205 T 68 en de Vlaamse onmacht

Tijdschrift: Vlaanderen Morgen

 • Nr. 4 1988, p. 48 Over Nic van Bruggen

Tijdschrift: Vrij Nederland

 • 8 april 1989 Hugo Claus 60. Zo oud als de regen.

 

PUBLICATIES VAN LITERAIR WERK IN TIJDSCHRIFTEN

 

Tijdschrift: Deus ex Machina

 • December 1980 Publicatie van 10 gedichten
 • Jg. 9 – nr. 35 1985 Geen Rusland meer gedichtenbundel)
 • Jg. 10 – nr. 37 1986 Ada D’Hondt-Audinck (verhaal)
 • Jg. 11– nr. 44 1987 Publicatie van 2 gedichten
 • Jg. 13– nr. 50 1989 Oude Russische graven (poëzie en collages)

Tijdschrift: Diogenes

 • Jg. 3– nr. 7/8 1987 ‘Was Lucky Luke homofiel ?’ (verhaal), p.328.

Tijdschrift: Zefier

 • Jg. 4– vierde kwartaal 1989 Het sleutelbeestje (sonnet en assemblage) in: Dubbeltalent in Vlaanderen

 

TONEELWERK

 • 1957 Het Feest der Zuiverheid.
 • 1963 Zeven deuren (eenakter) In: Nieuwe Stemmen.
 • 1977 Ballade van Bloed en Tranen. (Toneelspel in 12 taferelen) Antwerpen: Nieuw Vlaams Toneel De Waag. -56p.
 • 1979 Ulrike, een antieke tragedie.  Libretto voor een muziekdrama. Antwerpen: Soethoudt. -56p.
 • 1979 Bang voor een pak slaag & Satirisch kabaret (theaterteksten)
 • 1980 Vrij België: een toneelspel in drie bedrijven. Antwerpen:/Deurne: W. Beckers. -40p.
 • 1980 Ella
 • 1981 Frankenstein – Uit het leven der bedienden.
 • 1982 De Bloedkermis, of het dagelijks leven in Vlaanderen na de grote Franse Revolutie. (toneelspel in drie bedrijven) Antwerpen:/Deurne: W. Beckers.
 • 1990 Eva en de maskers (drama in drie bedrijven)