home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Flanders, John

Maakt deel uit van:

John Flanders

Gent, 8 juli 1887 – Gent, 17 september 1964

Raymundus Joannes de Kremer of Raymond Jean de Kremer schreef onder de pseudoniemen Jean Ray en John Flanders honderden fantastische verhalen bijeen.

Als Jean Ray schreef hij in het Frans voor volwassenen; voor zijn Nederlandse jeugdverhalen gebruikte hij meestal de naam John Flanders.

Frans- en Nederlandstalige auteur van (meestal fantastische) romans en verhalen, detectives, sprookjes, scenario’s voor stripverhalen, gedichten en liederen. Bovendien schreef hij teksten voor revues en honderden columns en journalistieke bijdragen over folklore.

Voorts hanteerde hij talrijke andere pseudoniemen (Tiger Jack, R.M. Temple, John Sailor, Kapitein Bill, Alice Sauton…) en publiceerde hij veelvuldig anoniem (o.m. zijn Harry Dickson-verhalen). Qua vorm gaat zijn oeuvre van het superkorte verhaal (tien regels en alles is gezegd) tot lijvige romans.

 • Men heeft hem – in het dagelijkse leven – een “fantast” genoemd. Zo beweerde hij zélf, ooit met een Indiaanse getrouwd te zijn en in de rumsmokkel “gezeten” te hebben. Literair was de “fantastiek” alvast zijn sterk punt.
 • Maar er is meer:
  • Voor het jeugdblad ‘Bravo’(dat hij onder allerlei pseudoniemen nagenoeg alleen vol schreef) creëerde hij de jonge detective Edmund Bell die tevens – op scenario van hemzelf en met tekeningen van zijn jeugdvriend Frits Van den Berghe – stripheld werd. Beide mannen zouden daarmee aan de basis hebben gelegen van het Vlaamse stripverhaal.
  • In zijn jeugdverhalen maakte hij vanaf de jaren ’30 komaf met de “brave hendrikken”-mentaliteit, zowel in zijn ‘Vlaamse filmpjes’voor de katholieke uitgeverij Averbode als in het eerder vrijzinnige jeugdblad ‘Bravo’.
  • Met Raf Verhulst wordt hij (met de ‘Avonturen van Harry Dickson’) beschouwd als de grondlegger van het Vlaamse speurdersverhaal.
 • Tenslotte introduceerde hij in zijn volwassenenliteratuur het begrip “vierde dimensie” en wordt hij ook wel eens de voorloper van het magisch-realisme genoemd, vooral voor zijn (griezel)roman ‘Malpertuis’.

Onder de naam John Flanders is hij vooral bekend als schrijver van Nederlandstalige jeugdboeken en medeauteur van de reeks Vlaamse Filmpjes (uitgeverij Altiora Averbode). Later zal bij diezelfde filmpjes ook een John Flandersprijs ( zie: Uitgeverij Averbode – johnflandersprijs) gegeven worden voor beloftevolle schrijvers.

De Kremer was ook zeer actief in jeugdbladen en voorzag striptekenaars van gags en scenario’s.  Hij werkte oa mee aan Zonneland –en de Franstalige pendant Petits Belges/Tremplin – Ons Volkske en ’t Kapoentje, was ook bedrijvig in Bravo! (vooroorlogse periode), Tintin/Kuifje, Mickey Magazine en Chez Nous Junior.

BIOGRAFIE

8 juli 1887: Geboren in de Ham, een straat van de Sint-Jacobsparochie te Gent, in een gezin van de kleine burgerij. Hij is de zoon van Joseph Edmond, die als spoorbeambte werkzaam is in de Gentse haven, en Marie Thérèse Anseele, onderwijzeres en zus van de socialistische voorman Edouard Anseele.

1894: Wordt ingeschreven voor het lager onderwijs in het Laurentinstituut (Onderstraat).

Oktober 1901: Op internaat in Pecq bij Doornik. Het is de enige niet-katholieke Franstalige school die niet op te grote afstand van Gent ligt en tevens over een internaat beschikt.

1903 en 1904: Studeert opnieuw te Gent. Aan het Koninklijk Atheneum aan de Ottogracht te Gent volgde hij het derde jaar moderne humaniora, industriële en handelsafdeling.

 • Uit die tijd stammen zijn eerste pennenvruchten (toen nog getekend door  Raymond De Kremer)  in het studentenblad ‘De Goedendag’ gepubliceerd door het Verbond der Vrijzinnige Zuid-Nederlandse Studenten, die opkwamen tegen de verfransing en voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit.
 • Zijn verhaal, ‘Herfstdagen. Uit het kostschoolleven’ schreef hij in 1904 en is een melancholische herinnering aan zijn kostschooltijd in Pecq (Doornik, 1901- 1903) waar hij, als toenmalig kind in een Gentse burgerfamilie, Frans moest leren’.

3 november 1904: Slaagt in het toelatingsexamen van de Gentse Rijksnormaalschool

1905-1908: Studietijd aan de Normaalschool in de Ledeganckstraat waar hij kennis maakt met het antiklerikale, liberale Vrijzinnige Studentengenootschap “’t Zal Wel Gaan”.

 • In hun jaarlijkse almanak (1907-1908)  publiceert hij twee gedichten (“Heengaan” en “Postkaart uit De Panne”) en een  novelle, ‘Pension Muffle-Flou’, opnieuw gesitueerd  in het Doornikse en opgedragen aan Adriaan Martens, de latere arts-hoogleraar.
 • Ook studentenliederen uit die tijd zouden van zijn hand zijn.
 • Hij vernederlandst zelfs zijn voornaam Raymond in Reimond.

1907: Trekt met Paul Kenis naar Parijs, waar ze toneelteksten schrijven en in weekbladen publiceren. Echter, het gaat het niet voor de wind en ontgoocheld keert De Kremer terug naar Gent.

Zijn studie aan de de Gentse Rijksnormaalschool mislukt, zowel zijn eerste jaar als zijn bisjaar lopen af zonder resultaat en de toekomst in het onderwijs die zijn ouders voor hem hadden uitgestippeld, ligt aan scherven.

Hij komt in de revuewereld terecht, schrijft teksten voor voorstellingen en ontmoet er zijn toekomstige vrouw, actrice en zangeres Nini Balta.

15 juli 1910 tot eind april 1919: In dienst bij het Gentse stadsbestuur als klerk-expeditionaris. Wellicht heeft zijn oom Edouard Anseele, die inmiddels als volksvertegenwoordiger en als schepen in de Gentse gemeenteraad zetelt, deze wending mogelijk gemaakt.

 • Een voorbeeldige ambtenaar was hij niet. Telkens wanneer er een nieuwe revue in première gaat, houdt hij zich ziek en laat een doktersattest afleveren op kantoor, zodat hij zich volledig kan concentreren op het theatergebeuren.
  • Jean Ray schrijft de Franse coupletten voor de revue ‘Ze zijn daar’, op liberetto van R. Schmidt en Henri van Daele.
  • De revue wordt op 12 mei 1911 voor het eerst opgevoerd in de Nouveau Cirque, en waarin ook een rol is weggelegd voor Nini Balta. Deze revue is tevens het begin van een nauwe samenwerking tussen Jean Ray en Henri Van Daele. In hetzelfde jaar creëren ze de operette De Familie Krinkelaere of slachtoffer der nieuwe legerwet.

In 1912 bleek hij verwikkeld in  een duistere affaire: twee geprotesteerde wissels op naam van Raymond De Kremer bleken door hem op het adres van het stedelijk onderwijsbureau te zijn uitgeschreven. Hij bleef enkel in dienst dank zij politieke bescherming.

17 februari 1912: Huwelijk van de vierentwintigjarige schrijver Raymond De Kremer met de vier jaar oudere revuester Virginie Bal te Brussel.Ze vestigen zich in de Zondernaamstraat te Gent. Hun enige kind, een dochter, wordt ruim een jaar later geboren.

In deze vooroorlogse periode is De Kremer overigens niet alleen actief als schrijver voor Music-hall en revue, we vinden hem ook terug als schrijver en journalist.

Zo is hij actief in het Gents tweetalige cultureel maandblad “Gand XXième siècle – Gent XXe eeuw”

 • 1911: twee gedichten en een novelle (“le voleur”)
 • 1912-1913: novelle “Sur la route” en verscheidene “Vers à Dolly”
 • 1913 en later : zijn eerste jopurnalistieke reportage

WO I : De literaire activiteiten beperken zich opnieuw tot het volkstoneel.

1918: Voor de “Bekende Gentenaar” Jean Ray (en zijn gezin) breken echter geen slechte tijden aan. Integendeel. Hij wordt vrijwel onmiddellijk in dienst genomen door de Gentse wisselagent August Van den Bogaerde.

1920-23: Aan de slag als redacteur bij het liberale dagblad ‘Journal de Gand- Echo des Flandres’. Aanvankelijk verzorgt hij er een theaterrubriek en een “Chronique fantaisiste”. Daarna wordt hij literatuurrecensent voor de krant. Hij krijgt ook de kans om eigen proza in het dagblad te publiceren.

De ‘Uitg. Vriendenkring Jean Ray-John Flanders, Ruitersweg 20, 8520 Kuurne verzamelde de teksten die De Kremer voor dit blad schreef:

 • Een indrukwekkend aantal novellen (die in 1925 werden hernomen in ‘LesContes du whisky’ – in de oorspronkelijke versie, na elke novelle staan de variaties in de tekst), verhalen, de eerste ‘fantastieke’verhalen (La dette de Gumpelmeyer), literaire novellen (Les étranges études du Dr Paulensläger), een hele reeks van ‘fantaisistische ‘kronieken (getekend: John), lokale kronieken (over het Hotel Zeebrugge Palace, in een bepaald stuk heeft hij het zelfs over graffiti op muren:
Karel geeft les in ’t Nederlandsch
Maar zijn K.K. doet hij in ’t Fransch
Al wat gij deed voor school en klas
Oh! Karel, mijn vriend, dat was
Het helpen vallen van dien plas.
 • Vrij origineel zijn ook zijn ‘automobielbijdragen’ die hij met ‘Anonyme’ ondertekent.
 • Verder zijn er zijn ‘wereldkronieken’, mysterieuze en wetenschappelijke kronieken, zijn toneelbesprekingen (hij bezoekt wekelijks het ‘théâtre flamand in Gent en bespreekt de voorstellingen, vaak volkse stukken als ‘De Zwansbaron’, ‘Vadertje Langbeen’, ‘In den zesden hemel’);
 • Filmrecensies mogen er – gezien de tijd, meestal 1921  –  best zijn (‘ de cinema en de Italiaanse komedies’, ‘de cinema van de toekomst’.
 • Zijn literaire kronieken lijken mij het meest interessant van zijn krantenbijdragen. Hierin heeft hij het o.m.over H.G. Wells, een demystificatie van bekende auteurs, Franse literaire salons (waar hij toch zo graag zou bijhoren), Courteline, André Maurois, en een hele reeks gepubliceerd onder de titel ‘Les livres qu’il faut lire’ en ‘Les beaux livres’.

1923: Wanneer Florimond De Meyer, uitgever van ‘Journal de Gand-Echo des Flandres’, merkt dat de verkoop van zijn krant sterk daalt, wordt op 1 mei 1923 begonnen met een tweemaandelijks tijdschrift dat gewijd is aan literatuur en kunst: ‘L’Ami du Livre’.

 • Ook  L’ami du livre, blijkt het moeilijk te hebben om te overleven en -zeker is het niet – hij begint nogal creatief om te gaan met het geld dat hem wordt toevertrouwd door klanten van het wisselkantoor. Langzaam ontstaat een carrousel waarbij hij de ene put met de andere moet dempen. Tot de zaak in 1926 ontploft.

1925: Publicatie van zijn eerste verhalenbundel ‘Contes du whisky’ bij de Brusselse uitgeverij La Renaissance du livre.

 • Als pseudoniem gebruikte hij de naam Jean Ray, een samentrekking van twee van zijn voornamen (RAYmond & Joannes= JEAN).
 • De verhalenbundel werd lovend onthaald door de toenmalige (Franstalige) pers en kende een (voornamelijk) cultsucces, tot in Parijs toe.
 • Ook Karel Van de Woestijne brengt in de “Nieuwe Rotterdamse Courant” hulde aan het talent van de schrijver.
 • Raymond De Kremer (RDK, alias Jean Ray/John Flanders) wou dit succes direct verzilveren, getuige hiervan een advertentie in het blad La Revue Belge dat binnen afzienbare tijd een tweede verhalenbundel, La Rum Row, zou uitkomen, wat nooit gebeurde.

Raymond De Kremer is 38 en wordt door de ‘roaring twenties’ op sleeptouw genomen. Hij leidt een schijnbaar feestelijk leven, verplaatst zich in een (gehuurde) Austro Daimler met chauffeur. De weekends brengt hij meestal door met zijn gezin aan de kust waar hij logeert in het luxueuze Palace Hotel te Zeebrugge.

1926: Werd samen met August Van den Bogaerde gearresteerd wegens wisselfraude. Uit het proces blijkt dat Raymond De Kremer ongeveer 1 miljoen frank heeft verduisterd ten nadele van de wisselagent en diens klanten.

20 Januari 1927: Veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar en 6 maanden.

 • Zijn gezin is volkomen ontredderd. De vroegere actrice moet de eindjes zien aan elkaar te knopen met naaiwerk en herstellingen. De familie Anseele keert hen de rug toe.
 • Met de gevangenisdirectie onderhoudt hij goede contacten. De meeste tijd brengt hij door in de gevangenisbibliotheek en aan zijn schrijftafel.
 • Hij begint een briefwisseling met hoofdredacteur Pierre Goemaere van ‘La Revue Belge’. Uit deze correspondentie blijkt duidelijk dat De Kremer maar al te goed besefte dat de naam ‘Jean Ray’ verbrand was. Er werd besloten om voortaan te publiceren onder de naam ‘John Flanders’.  Onder die pseudoniem zullen tussen 1929 en 1935 zullen in “La Revue Belge” een 20-tal novellen verschijnen.

23 juni 1928: In het weekblad ‘Ons land’ verschijnt de eerste Nederlandstalige tekst van John Flanders.

1 Februari 1929: Wordt vervroegd in vrijheid werd gesteld wegens voorbeeldig gedrag.

 • Hij heeft enkele van zijn mooiste verhalen op zak, zoals “La Ruelle Ténébreuse” en “Le Psautier de Mayance”, geschreven in zijn cel. Meer dan ooit is hij voor zijn levensonderhoud aangewezen op zijn pen.

1931: Publiceerde ‘Croisière des ombres ‘ als Jean Ray bij de Brusselse uitgeverij Editions de Belgique. Het boek werd door zowel pers als publiek compleet genegeerd.

In hetzelfde jaar verschenen de eerste  ‘Vlaamsche filmkes’ van John Flanders bij de uitgeverij Altiora van de paters van Averbode. Het is de start van een levenslange samenwerking en de definitieve take-off van de verhalenlawine waarin de schrijver om den brode uitbarst. Er zullen in totaal ongeveer 150 ‘Vlaamse Filmkes’ verschijnen.

1935: Uitgeverij Altiora brengt ook  Spoken op de ruwe heide op de markt, zijn tot nu toe meest succesvolle jeugdroman. Het is het laatste boek van zijn hand in de vooroorlogse periode.

Maar de druk om den brode in de jaren dertig beperkt zich niet tot zijn medewerking aan de uitgeverij Altiora.

 • De Kremer alias Jean Ray, alias John Flanders werkt mee aan de Franstalige Harry Dickson-reeks (Le Sherlock Holmes Américain). Aanvankelijk gaat het om vertalingen, maar geleidelijk aan komen er toch zo’n 100 speurdersverhalen van elk 60 gedactylografeerde bladzijden uit zijn pen. Het zal een tijdlang duren vooraleer men de werkelijke auteur van deze anonieme uitgegeven verhalen ontdekt.
 • In mei 1936 verschijnt voor het eerst het Vlaams geïllustreerd tijdschrift voor de jeugd “Bravo”, waarvan John Flanders de redactiesecretaris is. Tijdens de vier jaar dat hij voor “Bravo” instaat, komen er zo’n 200 korte verhalen en 23 feuilletons uit zijn schrijfmachine. Zo creëert hij de figuur van ‘Edmund Bell, een zestienjarige detective’, die ook als stripfiguur optreedt. Een kluif voor Flanders-adepten: de verhalen zijn ondertekend met de meest exotische schuilnamen.
 • In 1934 verschijnen enkele verhalen van John Flanders in Amerikaanse tijdschriften als ‘Terror Tales’ en ‘Weird Tales’.

1940: WO II: De meeste uitgaven waaraan John Flanders meewerkt stoppen hun activiteiten.

Maar vanaf 1942 maakt de naam Jean Ray zijn come-back.

1942: Eens de Duitse bezetting een feit richtte hij samen met enige vrienden de oorlogsuitgeverij ‘Les Auteurs Associés’ op. Hierbij verschenen in een razendsnel tempo zijn meest befaamde verhalenbundels:

–       Le Grand Nocturne (1942),
–       Les Cercles de l’épouvante (1943),
–       Cité de l’indicible peur (1943),
–       Malpertuis (1943).
–       De raamvertelling Derniers contes de Canterbury (1943) – allemaal voor volwassenen, allemaal met een soms zeer hoog “Gent-gehalte”.

Allen zijn ze geschreven onder het pseudoniem Jean Ray. Wegens de oorlogsomstandigheden kenden ze maar een beperkt succes en het gerucht gaat dat ze op het einde van de oorlog per kilo aan papierprijs werden verkocht…

1946: Na de bevrijding zien we John Flanders terug in Averbode.

 • Hij produceert verder voor de reeks “Vlaamse Filmkes”
 • Levert korte verhalen, nieuwe rubrieken, scenario’s voor strips, vertalingen en vervolgromans aan het jeugdblad ‘Zonneland’/’Petits Belges’ en later aan “Het Weekblad” / “La Semaine d’Averbode”
 • Schrijft avonturenromans voor de jeugd zoals “De Zilveren Kaap”, “Bataille d’Angleterre”, “Zwarte Eiland” en “Geheimen van het noorden”.

Daarnaast levert hij talloze bijdragen aan kranten en tijdschriften, vaak onder wisselende schuilnamen of naamloos. Zijn geesteskinderen verschijnen in ‘Kuifje’, ‘Mickey Magazine’, ’t Kapoentje’, Ons Volkske’ (ook in de Franstalige editie), ‘Spectator’, ‘Pat’, “Het Volk”, “Gazet van Antwerpen”, “De Nieuwe Gids”, “Ons  Zondagsblad” enz.

Opmerkelijk is het verschijnen in 1946 van enkele Franstalige gedichten in het poëzietijdschrift “Klaverdrie”, geleid door o.a. Johan Daisne

1947: Twee nieuwe boeken rollen van de persen: “Le livre des Fantômes”, een novellenbundel en “La Gerbe Noire” met daarin het reeds eerder verschenen “La Ruelle Ténébreuse“.

1952: Vanaf 1952 verschijnen regelmatig novellen van Jean Ray in de “Cahiers de la Biloque”, een Gents Franstalig tijdschrift geleid door zijn vriend en huisdokter Urbain Thiry alias Côme Damien.

Tussen 1955 en 1959 verschijnen bij Altiora (naast een herdruk van Spoken op de ruwe heide): Bij de roodhuiden, Roman de la mer, Prisonniers de Morstanhill en Hirro, l’enfant de la jungle. Eigenaardig is dat er voor beide laatste boeken geopteerd is voor de naam Jean Ray (ze kennen wel een Nederlandstalige versie onder de naam John Flanders). Hirro, het kind van het oerwoud was het laatste boek dat tijdens het leven van John Flanders bij de uitgeverij van Averbode verscheen. Hierna moeten we wachten tot 1971 om nog een boek van zijn hand bij de paters te zien verschijnen

1958: Aanstelling van  Albert Van Hageland  tot literair agent van het John Flanders-oeuvre.

 • Onder zijn impuls verscheen bij de Spaanse uitgeverij Herder als John Flanders een vertaling van zijn jeugdroman Bij de roodhuiden. Samen met Michel Jansen (= Jacques van Herp) schreef John Flanders aan Porte sous les eaux, dat in 1960 bij de Parijse uitgeverij Spes werd gepubliceerd.
 • Terwijl Van Hageland de belangen van het John Flandersoeuvre behartigde, behartigde uitgeverij Gérard uit Verviers dat van Jean Ray… en met veel meer succes.

Tijdens de laatste vier jaar van zijn leven mag Raymond De Kremer nog de publieke waardering meemaken waar hij reeds lang niet meer op hoopte.

1961: Doorbraak van Raymond de Kremer als ‘Jean Ray’ in Frankrijk.

 • Uitgeverij Gérard publiceert zijn 25 meilleures histoires noires et fantastiques. Het boek kreeg veel media-aandacht en zal in 1963 in het Italiaans vertaald worden. Jean Ray was vanaf dat moment voorgoed gelanceerd. Hierna volgden bij Gérard herdrukken van Malpertuis en Derniers contes de Canterbury.

1963: Bekroond met de enige prijs toegekend die hem bij leven te beurt viel: de Franse Prix des Bouquinistes. Jean Ray is op dat ogenblik ziek en kan de prijs niet in ontvangst gaan nemen.

Bij de uitgeverij Robert Laffont verschenen de eerste drie delen van Jean Rays Oeuvres complétes, een wat bombastische titel voor wat in de praktijk herdrukken waren van zijn voornaamste verhalenbundels en romans.

1964: Gedurende zijn laatste levensjaar bracht uitgeverij Gérard nog twee boeken van Jean Ray op de markt: Carroussel des maléfices en Contes noirs du golf.

17 september 1964: een hartaandoening werd hem fataal. Hij werd begraven op de Westerbegraafplaats (graf F 4-8) naast zijn echtgenote Virginie Bal, overleden in 1955.

 • Het werd op aandringen van zijn dochter een begrafenis in intieme kring. Alleen zijn familie en enkele vrienden zoals dokter Thiry, Roger d’Exteyl, Albert van Hageland, Walter Beckers, Henri Vernès waren aanwezig.

Epiloog

Na zijn dood hebben velen getracht, zijn gedachtenis in ere te houden.

 • Zowel zijn geboortehuis als zijn sterftehuis kregen een gedenkplaats.
 • Op dit moment wijden nog twee verenigingen aandacht aan hem en aan zijn werk: De Vriendenkring Jean Ray poogt zijn integrale oeuvre voor iedereen beschikbaar te maken. Vervolgens is er de Werkgroep Tiger Jack, verbonden aan v.z.w. De Trap, die zich in de eerste plaats richt op de biografische studie van deze auteur en die zoektochten naar “Malpertuis” organiseert door het nachtelijke Gent.
 • Drie tentoonstellingen werden aan hem gewijd: in december 1971 in galerij Art Center (Penitentenstraat, Gent), in 1981 in de Koninklijke Bibliotheek Albert I (Brussel) en in 1989 in het Museum Arnold Vander Haeghen (Veldstraat, Gent).
 • In 1978 behandelde Marc Vuylsteke uitvoerig de “Géographies imaginaires de Jean Ray” op een internationaal colloquium “Gent en de literatuur”, georganiseerd door de Gentse universiteit.
 • en in 1998 ging in zijn geboortestad, onder impuls van de Vriendenkring Jean Ray, een internationaal “Jean Ray-colloquium” door.

Terwijl zijn Franstalig oeuvre nog geregeld wordt herdrukt, wacht het gros van zijn Nederlandstalige werk (verschenen in talrijke periodieken) nog steeds op boekpublicatie. Het merendeel van zijn Franstalig oeuvre is bovendien nooit in het Nederlands vertaald. Er is dus (dankbaar) werk aan de winkel voor zichzelf respecterende Vlaamse uitgeverijen.

 • Ter gelegenheid van zijn dood brengt uitgeverij Walter Beckers van Jean Ray Les derniers contes de Canterbury suivi des plus belles pages de les contes du whisky uit.
 • In 1964 werden van John Flanders Vlucht naar Bradford (Van In, Lier) op de markt gebracht en van Jean Ray Griezelen (Heideland, Hasselt) en Vlaamse Griezelverhalen (Bruna, Utrecht). Dit laatste boek is een selectie van twaalf verhalen uit 25 meilleures histoires noires et fantastiques. Voor het eerst werd zodoende zijn Franstalige oeuvre voor een Fransonkundig publiek ontsloten. Razend interessant is de bundeling Griezelen. Deze telt vijftig verhalen die RDK tussen 1930 en 1959 onder tal van pseudoniemen in tal van (voornamelijk Nederlandstalige) tijdschriften gepubliceerd heeft. Hiermee werd een tipje van de sluier van de schat die zijn Nederlandstalige oeuvre herbergt opgelicht.
 • Toch oogstte hij het meeste succes in Frankrijk onder de naam Jean Ray waar zijn magisch-realistische roman Malpertuis (1955) uitgegeven wordt in de reeks “Présence du Futur” naast werk van onder andere Ray Bradbury en H.P. Lovecraft.
 • De fantastische sfeer in zijn werken doet denken aan de etsen van de Gentenaars Jules De Bruycker en Frits Van den Berghe. Zijn koppeling aan het onderbewuste geeft ons indrukken van het werk van Salvador Dali en aan de helse visioenen van Jeroen Bosch (bijvoorbeeld zijn verhaal Griezelen). John Flanders geloofde in de Vierde dimensie (is ook de naam van een verhaal van hem): een krachtveld dat de andere drie klassieke dimensies doorkruist.

1972: Harry Kümel verfilmt “Malpertuis“.

 • Een zeeman erft het huis van zijn oom. In het huis blijken de vroegere goden van de mythische berg Olympos te wonen. De overtuiging van een aantal gelovigen houdt hen in leven. Maar is de zeeman zelf nog wel bij zijn verstand? Op het witte doek geven onder andere Orson Welles, Mathieu Carrière, Susan Hampshire, Michel Bouquet, Jean-Pierre Cassel, Sylvie Vartan gestalte aan de figuren van Jean Ray.
 • Hubert Lampo, boegbeeld in Vlaanderen van het magisch-realisme, zal het oorspronkelijk in het Frans geschreven Malpertuis vertalen in het Nederlands.

Over J. Ray

 • François Truchaud en Jacques Van Herp (redactie): Jean Ray (1980)
 • Jean-Baptiste Baronian en Françoise Levie: John Flanders, Jean Ray, 1887-1964 (1981)
 • Geert Vandamme: Het boekoeuvre bij leven van Raymond De Kremer, alias Jean Ray/John Flanders (1996)
 • Sailor’s Memories (1987). Losbladig werk met de meest volledige bibliografie

Werkgroep Tiger Jack publiceerde tal van artikelen over hem in het tijdschrift Gandavum.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Doreen Gaublomme, Lieven Tavernier, Jean Ray of de werkelijkheid voorbij een stad. Uitgave Stad Gent 1989.
 • Geert Vandamme, Soms overtreft de werkelijkheid de fantasie. Raymond De Kremer alias Jean Ray / John Flanders (1887-1962). Een biografie. Poespa Productions. -632p. (2 delen), 2019.

BIBLIOGRAFIE  &   FILMOGRAFIE

Bij de vriendenkring Jean Ray zijn volgende publicaties beschikbaar

 • Bibliografie/Bibliographie Jean Ray/John Flanders (2 delen/volumes) (romans, novellen, contes, kortverhalen) (A4, 464 p) (35€)
 • Bibliografie/Bibliographie Jean Ray/John Flanders (diverse teksten/textes divers) (A4, 176p) (21€)
 • Biografie/biographie Jean Ray/John Flanders (ned ou fra) (A4,44p) (5€)

We beperken ons tot

 • Publicaties onder eigen naam: RAYMOND DE KREMER
 • Publicaties onder pseudoniem JEAN RAY
 • Publicaties onder pseudoniem JOHN FLANDERS
 • Publicaties in de reeks ‘VLAAMSE FILMPJES’
  • Vooroorlogse Vlaamsche Filmkens
  • Naoorlogse Vlaamse Filmpjes
  • Herdrukken
 • Postume publicaties in het Nederlandse taalgebied.

A. Publicaties onder eigen naam: RAYMOND DE KREMER

 

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1907-
1908
Heengaan (R. De Kremer) / Pension Muffle-Flou (novelle) / Postkaart uit De Panne (Raymond De Kremer) In : Gentsche Studentenalmanak, Algemeene Boekhandel Ad. Hoste te Gent
1911 Chanson Blanche.

Onder de naam RAYMOND DE KREMER

Gand : R. Paternotte.
1911 Ultime sérenade.

Onder de naam RAYMOND DE KREMER

Tournai : Les Arts Graphiques

B. Publicaties onder pseudoniem JEAN RAY

Bibliografische bronnen:

 • We verwijzen ook naar de bibliografie opgesteld door Joseph Peeters in Cahier de l’Herne, Jean Ray, p. 397-415;
 • De volledige bibliografie opgesteld door Francis Goidts kan men raadplegen in Bulletin Jean Ray, Bruxelles, Les Amis de Jean Ray et Émile Van Balberghe, 1983.

Electronisch beschikbaar :

1911 Ze zijn daar. Revue locale en 3 actes et 5 tableaux. Gand : Nouveau Cirque.
1912 Murmure d’avril. Gand : Oscar Berte / Paris : Max Eschig
1912 Par un soir d’avril. Gand : Oscar Berte / Paris : Max Eschig
1912 Regain d’amour. Gand : Oscar Berte.
1912 Tarif d’amour (Valse Tzigane) Gand : Oscar Berte.
1912 Un P’tit peu d’amour. Gand : Oscar Berte / Paris : Max Eschig.
1912-
1913
Dans la Pampa. Gand : Editeur R. Guillemin.
1913 Après l’Adieu. Gand : Oscar Berte.
1913 Dolly Walzer. Gand : Paternotte-Caucheron.
1913 L’École qui chante. Gand : Oscar Berte / Paris : Max Eschig.
1914 Seul brochure des couplets de Gent…In nesten! Gand : De Vos en Hussein.
1916 Psst…! Ze zit binne! Lokale revue in 1 proloog,2 bedrijven en 6 tafereelen. Gent : Carel.
1917 Ten tiene toe! Jaarlijksche lokale revue in 3 bedrijven en 4 tafereelen. Gent : Minardschouwburg.
1917 Barnum in Gent. Groot spektakelstuk. Lokale fantazij-operette. Gent : Hussein
1919 Gent herleeft. Gent : Nieuw Circus.
1919 Programma der opvoering van Pinnen af. Parodie op de Duitsche bezetting 1914-18 door het Henri Van Dael”’s Gezelschap Gent : Hussein
1924 –
1925
[Liederenboek van Grande Revue-Féerie] Gent : Nieuw Circus
1925 Contes du Whisky. (verhalenbundel)

Bevat 27 verhalen: «  Irish whisky»; « À minuit », « Le nom du bateau », « Un conte de fées à Whitechapel », « La fortune d’Herbert », « Dans les marais de Fenn », « La nuit de Camberwell », « Petite femme aimée au parfum de verveine », « Le saumon de Poppelreiter », « Entre deux verres », « Josuah Güllick, prêteur sur gages », « La vengeance », « Mon ami le mort », « Le crocodile », « Une main », « La dernière gorgée », « Le singe », « La fenêtre aux monstres », « Minuit-vingt », « La bête blanche  », « Le gardien du cimetière », « La bonne action », « Le tableau », « L’observatoire abandonné », « Les étranges études du Dr. Paukenschläger », « La dette de Gumpelmeyer » & « Herr Hubich dans la nuit »
1972: De verhalen ‘Irish Wisky’, ‘La vengeance’, ‘Le gardien du cimetière’ en ‘Le tableau’ werden naar Nederlands vertaald door Clem Schouwenaars en gepubliceerd in “Canterbury, gevolgd door de beste bladzijden uit de Wisky verhalen”, Banana Press, Kapellen. (zie daar)

Brussel: La renaissance du livre. -219p.

1946: 2de sterk gewijzigde herdruk bij Atalante, Bruxelles.
Bevat: Van de oorspronkelijke 16 verhalen uit de eerste subtitel (de eigenlijke Les Contes de Wisky) blijven er 9 over. Van de 11 verhalen uit de 2de subtitel (‘Histoires dans le brouillard’) blijven er 8 over. Toegevoegd werd een derde titelHistoires hanté de terre en mer’ met 3 verhalen afkomstig van ‘La Croisière des Ombres’ (1931)

1927 Irish Wisky. (verhaal)

1943: 2de druk van Les maîtres de la peur, La Librairie Delagrave, Paris

In : Les maîtres de la peur (diverse auteurs). La Librairie Delagrave, Paris.
1931 La Croisière des ombres. Histoires hantées de terre et de mer. (verhalenbundel)

Bevat 7 verhalen: La Présence horrifiante; Le Bout de la rue ; Le Dernier voyageur ; Dürer, l’idiot ; Mondschein-Dampfer ; La Ruelle ténébreuse ;  Le Psautier de Mayence

Brussel: Editions de Belgique. -227p.

Collection Yvettte nr 113
Heeft twee verschillende kaften één in rode inkt voor verspreiding in Frankrijk en één in blauwe inkt bestemd voor de Belgische markt.

1932 Automnale (novelle – auteur A. Herckenrath -vertaling Jean Ray) & Ombre d’escale (verhaal, Jean Ray) In: La Semaine du Livre Belge (Diverse auteurs) – Office de Publicité, Bruxelles.
1942 Le Grand nocturne. (verhalenbundel)

Kaftontwerp: Jules Lempereur.
Bevat 7 verhalen: Le Grand Nocturne (nieuw verhaal); Les Sept Châteaux du roi de la mer. (nieuw verhaal); Le Fantôme dans la cale (gepubliceerd in Revue Belge, 1925); La Scolopendre. (gepubliceerd in La Parole universitaire, 1932); La Ruelle ténébreuse (uit: Croisière des ombres); Quand le Christ marcha sur la mer. (gepubliceerd in Revue Belge, 1931); Le Psautier de Mayence (uit: Croisière des ombres)

Brussel: Les Auteurs Associés.

Reeks: Littérature de ce Temps

1943 Les cercles de l’épouvante. (verhalenbundel)

Kaftontwerp: Jules Lempereur.
Bevat 9 verhalen gevat tussen een luminaire en een Fin
Vijf nieuwe verhalen: La main de Goetz von Berlichingen; L’Asiette de Moustiers; Le cimetuère de Marlyweck, L’Homme qui osa en Le Miroir noir.
Twee overgenomen uit La Croisière des Ombres (1931): Le Dernier voyageur; Dürer l’idiot.
L’Histoire du Wülkh is een herwerking van het Harry Dickson verhaal nr 169 ‘L’Etrange Ennemi’.  L’Auberge des spectres was pas gepubliceerd in het blad Mon Copain.

Brussel: Les Auteurs Associés. -199p.

Reeks: Littérature de ce Temps nr. 7

1943 Malpertuis. Histoire d’une maison fantastique. (roman)

Kaftontwerp: Jules Lempereur.
1955: Uitgave bij Denoël, Paris (Reeks: Présence du futur, n° 7). [Nota : diffusé sous deux formats différents].
1962: bij Gérard & C°, Verviers. ( Reeks: Bibliothèque Marabout géant, n° G142/Bibliothèque Marabout, n° 142)
1964: in : Œuvres complètes, tome 3, recueil, Laffont, Paris : Librairie des Champs-Élysées.
1984: Paris : J’ai Lu, 07/1984 ([Science-fiction], n° 1677).
1993 Bruxelles, Belgique : Labor, 1993 (Espace Nord, n° 88).
2001: in : Œuvres choisies, recueil , Renaissance du Livre, 2001.
2001: Bruxelles, Belgique : Ananké, 2001.
2017: Paris : Alma, 04/2017 (Jean Ray)

Brussel: Les Auteurs Associés.

Reeks:Littérature de ce Temps nr 10
1970: Vertaald in het Nederlands door Hubert Lampo – Meulenhoff Amsterdam
1972: Malpertuis. / Jean Ray. Heruitgave als filmeditie)

1944 La cité de l’indicible peur. (roman)

Kaftontwerp en vijf binnentekstillustraties : Jules Lempereur.
1963:  in : Œuvres complètes, tome 1, recueil, Laffont, 1963.
1965:  Verviers, Belgique : Gérard, 1965 (Bibliothèque Marabout géant, n° G223/Bibliothèque Marabout, n° 223).
1979:  Paris : Librairie des Champs-Élysées, 3e trim. 1979 (Le masque fantastique [2e série], n° 19).
1985:  Paris : Nouvelles Édition Oswald, 02/1985 (Fantastique/ Science-fiction/Aventure, n° 130).
2009:  Kuurne, Belgique : Sailor’s Memories, 09/2009 (Œuvres complètes, n° 11). [Reprise en fac-similé de l’E.O.].
2016:  Paris : Alma, 04/2016 (Jean Ray)

Brussel: Les Auteurs Associés. -189p.

Reeks: Les Auteurs associés ; 25
1944 Les derniers contes de Canterbury. (raamvertelling)

De eerste druk is een luxe-editie bestaande uit 2020 exemplaren met 99 kleurenillustraties van de hand van Roger De Ruyck.
1944 : 2de gewijzigde druk.
1963 : 3de druk bij Gérard & C°, Verviers.

Brussel: Les Auteurs Associés.
1944 Les crimes de l’arc-en-ciel (verhaal) In: Almanach du paysan (diverse auteurs), C.N.A.A., s.l.
1947 Le livre des fantômes. (verhalenbundel)

Bundel met sterk autobiografische inslag.
Bevat 10 verhalen waarvan 9 gloednieuwe. Enkel “La vérité sur l’oncle Timotheus” verscheen eerder op 16 april 1944 in het tijdschrift Cassandre.
« En matière de préface », « Mon fantôme à moi », « Maison à vendre », « La Choucroute », « M. Wohlmut et Franz Benschneider », « La nuit de Pentonville », « L’histoire de Marshall Grove  », « La Vérité sur l’oncle Timotheus », « Ronde de nuit à Koenigstein », « Le cousin Passeroux », « Rues » & « Après »

Bruxelles : La Sixaine. -143p.

Reeks: Le roman noir.

1947 La Gerbe noire. (anthologie)

Samengebracht door Jean Ray.
Van zichzelf neemt hij het verhaal ‘La Ruelle ténébreuse’ op, afkomstig uit La Croisière des Ombres (1931).
Andere auteurs : Ambrosius Bierce, Henri Heine, Herckmann-Chatrian sic, Maurice Renard, Francisque Parn, Johann Aug. Apfel et Mmr Fr. Laun, Thomas Ingolsby, Catherine Crowe, Jean Ray, Thomas Owen, Alice Sauton, Gustave Vigoureux, Alphonse Denouwe

Bruxelles : La Sixaine. -232p.

Collection: La Résurrection du roman noir. Nr. 1

1954 Radiohoorspelen. (adaptations radiophoniques)

La nuit de Pentonville (uitgezonden op 6 oktober); Ronde de nuit à Koeigstein; Maison à vendre; Monsieur Wolmuth et Franz Beischneider, Le Dernier  Voyageur; Celui qui osa; L’Auberge des spectres; L’Histoire de Wülkh; Irish Wisky, Le Gardien du cimetière; Josuah Gullick prêteur sur gages; La Dette de Gumpelmeyer; La bête blanche

Institut Nationale Belge de Radiodiffusion. (INR), Liège.

 

1955 Radiohoorspelen. (adaptations radiophoniques)

Suite à Tyburn; La Plus belle petite fille du monde; Le grand nocturne (dertien afleveringen); Malpertuis (acht afleveringen); La Tête de M. Ramberger (drie afleveringen)

Institut Nationale Belge de Radiodiffusion. (INR), Liège.

 

1956 Radiohoorspelen (adaptations radiophoniques)

La Conjuration du lundi (vier afleveringen); La Sorcière (twee afleveringen); Le Sortilège de Bruges. Qui?

Institut Nationale Belge de Radiodiffusion. (INR), Liège

 

1956 Radiohoorspelen (bis)

La Ruelle ténébreuse; La Plus belle fille du monde.

Radio Bruxelles, Brussel
1957 Radiohoorspelen. (adaptations radiophoniques)

Merry-go-round; La cimetière de Marlyweck; Le Miroir noir; La Main de Goetz von Berlichingen; Les Gens célèbres de Tudor Street; J’ai tué Alfred Heavenrock ( 4 december)

Institut Nationale Belge de Radiodiffusion. (INR), Liège.
1958 Dents d’or (verhaal) In : Vingt nouvelles belges (diverse auteurs) – Seghers, Paris / Gérard & C°, Verviers.
1959 Les Prisonniers de Morstanhill. (verhaal)

De Nederlandse versie van dit verhaal werd bij dezelfde uitgever tegelijkertijd uitgegeven onder de schuilnaam John Flanders

Averbode : NV Uitgeverij Altiora.
1959 Hirro, l’enfant du jungle. (verhaal)

De Nederlandse versie van dit verhaal werd bij dezelfde uitgever tegelijkertijd uitgegeven onder de schuilnaam John Flanders

Averbode : NV Uitgeverij Altiora.
1961 Les 25 meilleurs histoires noires et fantastiques. (bloemlezing)

Kaftontwerp van Henri Lievens.
Voorwoord : Henri Vernes.
Bevat 17 verhalen uit de bundels  ‘Les Contes du Wisky’ (1925) ; La Croisière des Ombres’ (1931) ; ‘Le Grand nocturne (1942); Les Cercles de l’épouvante’ (1947). De overige acht komen uit een zestal verschillende tijdschriften.

Verviers : Collection ” Marabout “, Gérard & Co. -446p.

Série: Marabout-géant nr 114
1963 : Vertaald in het Italiaanse als ‘ 25 racconti neri e fantastici’ – Editore Baldini e Castaldi, Milano

1961 Narraciones terrorificas (diverse auteurs)
Vijf verhalen vertaald in het Spaans: La Noche de Camberwell ; Le Princessa tigre ; El Albergue de los espectros ; Yo maté à Alfred Heavenrock ; El Callejon tenebroso.

1964 : 2de druk ibidem

Barcelona: Ediciones Acervo.

 

1962 Mes rencontres avec le doc. (verhaal) In : Rencontres … et quelques impromptus. ‘Côme Damien), Pfizer, Bruxelles.
1963 Œuvres Complètes I

Bevat : Le livre des fantômes – Les Cercles de l’épouvante en La Cité de l’indicible peur.

Paris : Robert Laffont.
1964 Œuvres Complètes II

Bevat : Les Contes du Whisky (1925) ; waaraan toegevoegd de drie verhalen uit  ‘La Croisière des Ombres’ (1931) die in de herdruk van 1946 onder de subtitel ‘Histoires hanté de terre en mer’ waren gegroepeerd.; Le Grand nocturne (1942) en een nieuwe publicatie nl. ‘Saint-Judas-de-la nuit

Paris : Robert Laffont. -430p.

 

1964 Œuvres Complètes III

Bevat:  Les derniers contes de Canterbury ; gevolgd door 7 verhalen [met als titel : Les nouveaux contes]  : « Dieu, toi et moi… », « Je cherche Mr. Pilgrim », « Merry-go-round », « La Princesse Tigre », « Dents d’or », « Mr. Gless change de direction » & « Storchhaus ou la maison des cigognes », alsook de roman : Malpertuis.

Paris : Robert Laffont. -418p.

 

1964 Carroussel des maléfices. Une ronde fantastique au coeur de l’épouvante. (verhalenbundel)

Bevat 19 verhalen waarvan er 18 verschenen in Le Cahiers de la Biloque. De ene uitzondering is het verhaal ‘Le Formidable secret du pôle’ dat in 1960 bij uitgeverij Spes was gepubliceerd als boek

Verviers: Uitgeverij Gérard & C°. -314p.

Série: Marabout-géant nr 197
« Mathématiques supérieures », « La tête de monsieur Ramberger », « Bonjour, Mr. Jones ! », « Histoires drôles », « Têtes-de-lune », « Le banc et la porte », « Croquemitaine n’est plus… », « Puzzle », « L’envoyée du retour », « La sortie de l’araignée », « Le beau dimanche », « Le “Tessaract” », « La sorcière », « Les gens célèbres de Tudor Street », « Trois petites vieilles sur un banc », « La conjuration du lundi », « Un tour de cochon », « Smith… comme tout le monde… » & « Le formidable secret du pôle »
1964 Contes noirs du golf. (verhalenbundel)

Bevat 26 verhalen:

« 72 holes…36…72 (Decided over 36 holes) », « Le “Golfeur” de Mabuse », « Seul dans le club-house (Alone, in the club-house) », « Mademoiselle Andrette Forget », « Influence », « La balle de l’engoulevent (The nightjar Ball) », « La parade des soldats de bois », « Les hazards du colonel Midgett », « Le swing », « La bête des links », « Les links hantés (the haunted green) », « La grande ourse (the David’s Car) », « La chance des aigles blancs (The rope of chance) », « Le plus ancien membre (The Oldest-member) », « E G-1405 », « La balle volée (Fatal accidents on the links) », « La forêt de Madrones (I will tell you all…) », « Hecate », « Monsieur Ram (The case of Gene Claver) », « La fin (The unhappy end) », « Le septième trou », « Qui ? (Somewhere… down…)  », « La belle partie », « Le driver doré », « Le vestiaire (Réflexions d’un observateur grincheux) » & « Le mystère du Dip-Club »

Verviers: Uitgeverij Gérard & C°. -282p.

Série: Bibliothèque Marabout géant, n° 208/Bibliothèque Marabout, n° 208

1964 Griezelen. / Jean Ray.

50 korte verhalen verzameld door Maurice Peeters.
Voorwoord: ‘Jean Ray de onvatbare’ door A. van Hageland

Hasselt: Uitgeverij Heideland. -174p.

Reeks: Vlaamse pockets nr 108.
Afmetingen: 18 x 11 (pocket)

1964 Vlaamse Griezelverhalen. / Jean Ray.

Vertaald door: J.W. Staalman.
Een selectie van twaalf verhalen uit “25 meilleures histoires noires et fantastiques: De hand van Götz von Berlichingen; De geschiedenis van de Wûlkh; Het kerkhof van Marleyweck;De grote duisterling ; Draaimolen; De zwarte spiegel; De kerkhofwachter; Gouden tanden; De laatste reiziger; De nacht van Camberwell; Mijnheer Gless verandert van richting; Neef Passeroux

Utrecht: A.W. Bruna. -190p.

Reeks: Zwarte Beertjes nr 784.
Afmetingen: 17.50 x 11 (pocket)
Omslag: Dick Bruna.
Ontwerp en druk: Mouton & Co Den Haag

1964 La Bague (balletbewerking)

Interpretatie voor ballet van het verhaal “Joseph Güllick, prêteur sur gages” uit de bundel Les Contes du whisky

Ballet van de XXste eeuw
1964 La Choucroute (scenario voor kortfilm naar de gelijknamige novelle)

Kortfilm (20 minuten) naar de novelle van Jean Ray in 1947 verschenen bij  La Sixaine, Brussel in de bundel Le livre des fantômes

Première op de RTBf op 19 september 1964.

Scenario: Jean Delire.
De film behaalde op het 6de nationaal festival van Belgische films te Antwerpen (november 1964) de prijs ‘korte speelfilm’ en ‘Prijs voor de beste vertolkin’ (de muziek was van Fernand Schirren. Camerawerk: André Goeffers.

1964 La Grande Frousse (scenario voor film)
De film ging op 28 oktober 1964 in première. Inspecteur Simon Triquet werd gespeeld door André Bourvil.
1970 Malpertuis (Nederlandse vertaling uit het Frans)

Oorspronkelijke titel: Malpertuis.
Oorspronkelijke auteur: JEAN RAY
Met nawoord door Hubert Lampo: Jean Ray of Merlijn in Vlaanderen
Omslagtekening: Corstiaan de Vries. Grafische vormgeving: Joost van de Woestijne.

1972: 2de druk Filmeditie. Oorspronkelijke titel: Malpertuis. Nederlandse vertaling door Hubert Lampo. – Amsterdam, Meulenhoff, 1972. – 244 p. + 10 p. nawoord door Hubert Lampo: Jean Ray of Merlijn in Vlaanderen, 199 x 122 – Met foto’s ontleend aan de film Malpertuis van Harry Kümel.
Meulenhoff Editie 263. Omslag: Studio Facet.
Druk: Nijmegen, Thieme.
1987: 3de druk bij Helmond / Antwerpen, Facet / Uitgeverij Helmond. – 227 p. + 10 p. (paperback, 20x 12.70) nawoord door Hubert Lampo: Jean Ray of Merlijn in Vlaanderen, 199 x 130 Reeks: Moordmix.
Bekroond met de SFAN-Award.

Amsterdam: Meulenhoff Nederland NV.   -256p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag).
Druk: Thieme Nijmegen.

     

Derde druk             Filmeditie

1972 Canterbury, gevolgd door de beste bladzijden uit de Whisky-verhalen en een nawoord van Claude Seignolle.

Oorspronkelijke titel: Les derniers contes de Canterbury (1944)
Vertaald door Clem Schouwenaars.
Grafische verzorging en omslagontwerp van Walter Beckers met een aquarel van kunstschilder Pol Mara.

Kapellen: Banana Press n.v. -239p.

Afmetingen: 22 x 14.70 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

B.    Jeugdboeken als John Flanders

1935 Spoken op de ruwe heide. Een onuitgegeven avonturenroman voor de Jeugd. (jeugdroman)

Nota: op de kaft staat als datum 1934 vermeld, maar op het titelblad 1935
Kaft is van de hand van Jozef De Swerts.

1944: 2de druk Goede Pers Altiora, Averbode.
1954: 3de druk Uitgeverij Altiora, Averbode.
1986: Antwerpen: De Dageraad. -112p. hardcover
1986: Franse vertaling door Paule en René Depauw onder de titel ‘Les feux follets de Satan’ (ill. Jean Michel Nicollet) bij Nouvelles Editions Oswald (Néo), Paris, Cool. Fantastique / Sf /Aventure N° 160.

Averbode: Uitgeverij Altiora. -208p.

Afmetingen: 21.50 x 15.50 (ingenaaid – zachte geïllustreerde kaft)

1936 Le Secret de la Roche-qui-gronde. (verhaal) In: Le Plus jeune des croisés; (Diverse auteurs) -Bonne Presse, Averbode.
1936 Het Zilveren eiland & De Blauwe lantaarn. (twee verhalen) In: Maria almanak (diverse auteurs) Uitgeverij Altiora, Averbode.
1936 Kinderen in den Pokusnacht. (verhaal) In: Zonneland almanak (diverse auteurs) – Uitgeverij Altiora, Averbode.
1941 The mystery of the last guest. (verhaal)

1942: 2de  druk van Other Worlds (diverse auteurs), Garden City Publishing Company, New York.

In: Other worlds. The best modern stories since Dracula and Frankenstein. (diverse auteurs) Wilfred Funk , New York.
1946 Het Kerstgeschenk van … den duivel. (verhaal)

In feite een herneming van het verhaal: De driehonderd pond van de duivel verschenen op 14 augustus 1937 in het tijdschriftje Bravo!

In: Kerstboek van Nonkel Fons (diverse auteurs), Goede Pers, Averbode.
1946 Het Zingende vallei. (jeugdroman) Averbode : Uitgeverij Altiora
1946 De zilveren kaap. (jeugdroman)

Kaftontwerp van Eugeen Hermans

Brussel: Uitgeverij De Pijl. -144p.
1946 Mystères et aventures. Nouvelles fantastiques.

Bevat 6 verhalen: – La statue assassinée; -Le carrefour de la Lune Rousse; – La jonque noire; – Le nègre de l’ascenseur;- l’aventure espagnole; – la neuvaine d’épouvante.

Alle zes verhalen zijn oorspronkelijk als Presto Films verspreid door de uitgeverij van Averbode.
1965 : Uitgegeven in een Nederlandse bewerking door Roger d’Exsteyl als Gejaagd door de angst. (verhalen) uitgegeven in de reeks Vlaamse Pockets als nr 116, Hasselt Uitgeverij Heideland.

Bruxelles: Editions Atalante. -172p.

Afmetingen : 21,5 × 14,5 (ingenaaid – geïllustreerde kaft).
1947 Het Kerstgeschenk voor ’t kindeke Jezus. (verhaal) In: Kerstboek van Nonkel Fons (diverse auteurs), Goede Pers, Averbode.
1947 La bataille d’Angleterre. Trois jeunes gens dans la grande tourmente. (jeugdboek)

Kafttekening en tekstillustraties verzorgd door Renaat Demoen.

Averbode : Uitgeverij Altiora

Verspreid via bestelling door de jonge lezers van ‘Petits Belges’. Kwam vermoedelijk noot in de boekhandel.

1946 Het zwarte eiland. Twee Vlaamsche jongens in Polynesië. (jeugdroman)

Kaft en binnentekstillustraties zijn van de hand van Renaat Demoen.

Averbode : Goede Pers. –171p.

Reeks: Trekkersreeks ; 5
1948 Geheimen van het Noorden. Groot onuitgegeven avonturenroman.

Omslag en illustratie van Jan Flameng.
Averbode : Goede Pers. -163p.

Reeks: Trekkersreeks ; 8
1952 Het Spookeiland. (stripverhaal)

De enige strip van de auteur die bij leven in albumvorm is verschenen.
Tekenwerk: Gray Croucher

Averbode : Uitgeverij Altiora
1954 Het Geheim van Wu-tai-shan.

Oorspronkelijke auteur: J.A. Otto
Vertaling John Flanders

Averbode : Uitgeverij Altiora
1954 Le Prince ensorcelé. (verhaal)

Oorspronkelijke auteur: Nonkel Fons
Vertaling John Flanders
.

Averbode : Uitgeverij Altiora.
1956 Bij de roodhuiden. (jeugdroman)

Kaft en binnentekstillustraties zijn van de hand van Renaat Demoen.
In feite gaat het hier om een verhaal dat in 1939 als twee aparte ‘Vlaamse Filmpjes is verschenen, nl. Curtiss bij de roodhuiden I & II.
1958: Vertaald naar het Spaans door Eduardo Ogg als Entre los pielos rojas.

Averbode: Uitgeverij Altiora. -95p.

Reeks: Uit verre landen. Nr 38
1956 Kerstnacht onder zee (verhaal) In: Kerstboek Nonkel Fons (diverse auteurs) uitgeverij Altiora, Averbode.
1957 De Twee Munshis

Oorspronkelijke auteur: G.A. Lutterbeck.
Vertaling: John Flanders

Averbode : Uitgeverij Altiora –
1957 Un roman de la mer. (jeugdboek)

Oorspronkelijk een Presto Film boekje nr 64 (1935)  Editions Bonne Presse – (Imprimerie d’Averbode) (1935) – Edition originale – 32 pp afmetingen 12,5 x 16,5 1992: Heruitgave bij Sailor’s memories te Kuurne. (nota: Sailor is één van pseudoniemen van Raymond de Kremer)

Averbode : Uitgeverij Altiora. -39p.

Afmetingen: 26,50 x 19,50

1958 Entre los pielos rojas. (jeugdboek)

Vertaling van ‘Bij de roodhuiden’ naar het Spaans door Eduardo Ogg

Barcelona: Ediciones Herder.
1959 De Gevangenen van Morstanhill. (verhaal)

Nota : de Franse vertaling werd tegelijkertijd  bij dezelfde uitgeverij uitgegeven onder de schuilnaam Jean Ray hoewel het in 1934 als eerste bijdrage aan de Presto reeks onder de naam John Flanders werd gepubliceerd.

Averbode : Uitgeverij Altiora
1959 Hirro, het kind van het oerwoud: een vreemde geschiedenis uit het Maleise woud.

Nota : de Franse vertaling werd tegelijkertijd  uitgegeven onder de schuilnaam Jean Ray.

Averbode: Uitgeverij Altiora. -32p.
1959 De Bange nacht. & Pantervel.

 ‘Pantervel ‘ is een nieuw verhaal dat anoniem verscheen. ‘De Bange Nacht’ dat onder de naam van John Flanders verscheen verscheen oorspronkelijk in 1939 in het tijdschrift Bravo als ‘De Bange nacht van Herringer-Hall’.

In: Snoeck’s jeugdalmanak (diverse auteurs), Snoeck Ducaju, Gent.

 

1959 De Tabak van Djahli. (verhaal) In: Vakantieboek Nonkel Fons (diverse auteurs) – uitgeverij Altiora Averbode
1960 La Porte sous les eaux. (verhaal)

Auteurs: John Flanders en Michel Jansen.
1960: 2de druk ibidem

Paris: Spes
1960 In de haai gods. (verhaal) In: Vakantieboek Nonkel Fons (diverse auteurs) – uitgeverij Altiora Averbode
1961 Kerstgoud. (verhaal) In: Kerstboek Nonkel Fons (diverse auteurs) – uitgeverij Altiora Averbode
1962 Het Sleutelgat. (oorspronkelijk verhaal) In: Kerstboek Nonkel Fons (diverse auteurs) – uitgeverij Altiora Averbode
1962 De Schelmenstreken van St. Duncan (anoniem); Terreur over Londen (anoniem) & Zes witte draadjes (anoniem) In: Snoeck’s Grote Almanak (Diverse auteurs) – Snoeck Ducaju, Gent.
1962 Inspecteur Wheeler kreeg een kans…

Afkomstig uit de Vlaamse Filmpjes reeks aldaar getiteld ‘De kans van een speurder’ (16.11.1960)

In: Vakantieboek Nonkel Fons (diverse auteurs) – uitgeverij Altiora Averbode
1964 Vlucht naar Bradford. / John Flanders.

Oorspronkelijk in : Ons Kinderland, tijdschrift,  1937.

Lier: Jozef Van In & C°.

D.    Vlaamse Filmpjes

D.1. Vooroorlogse nummers Vlaamsche Filmkes

Voor het opstellen van dit overzicht werd beroep gedaan op volgende uitstekende publicatie:

 • John Rijpens, Vlaamse Filmpjes. Troetelkind of Ondergeschoven Kindje ? Brussel, ASP 2010, 368 blz., pp 89-95
Jaar Nr. Fotogalerij Titel
1931 42 Het vervloekte land.

31-8-1931: Originele Vlaamse versie.
1991: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 1939 (18.1.1991) Bewerking Roger Vanbrabant.
1932 78 De jongens van Wapping.

8-5-1932: Originele Vlaamse versie.
1991: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 1948 (22.3.1991) Bewerking Roger Vanbrabant.
1932  84 De vijf blauwe huizen.

19.6.1932: Originele Vlaamse versie.
1991: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 1960 (19.6.1991) Bewerking Roger Vanbrabant.
1932  93 De eerste Robinsons der lucht.

21-8-1932: Originele Vlaamse versie.
1991: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 1970 (2.8.1991) Bewerking Roger Vanbrabant. Titel: De eerste Robinsons van de lucht.
1932 101

De wreker van het slapende dal.

16-10-1932: Originele Vlaamse versie.
Werd ook als bijvoegsel bij het weekblad voor de jeugd ‘Zonneland’ nr 42 uitgegeven met blauwe kaft.
1973: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 1039 (25.5.1973 ) Bewerking Jos Boven.
1991: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 1971 (6.9.1991) Bewerking Roger Vanbrabant.
1933 117 Het huis der woeste schaduwen.

5-2-1933: Originele Nederlandstalige versie.
1973: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 1032 (6.4.1973 ) Bewerking Jos Boven. Titel: ‘Het huis van de woeste schaduwen’.
1992: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 1989 (10.1.1992) Bewerking Roger Vanbrabant. Titel: ‘Het huis van de woeste schaduwen’.
1933 122 De wreede nacht van het slot Huntingdon.

12-3-1933: Originele Nederlandstalige versie
1964: Heruitgave als Vlaams Filmke nr 598 – 16-1-1964 onder de titel ‘Een nacht van vuur en water’.
1992: Opgenomen als ‘De wrede nacht van Huntingdon Manor’ in de verhalenbundel ‘De straat van 7 duivels’  Bewerking Roger Vanbrabant. Uitgever: Averbode. pp 91-128.
1933 133 De straat der zeven duivels.

28-5-1933: Originele Nederlandstalige versie
1962: Heruitgave als Vlaams Filmke nr 468 – 20-5-1962 onder de titel ‘Het zwarte plein’.
1972: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 1000 (25.8.1972 twee versies! ) Bewerking Jos Boven.
1980: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 1403 (11.7.1980) Bewerking Roger Vanbrabant. Titel: ‘Het zwarte plein’.
1992: Opgenomen als titelverhaal in de gelijknamige verhalenbundel. ewerking Roger Vanbrabant. Uitgever: Averbode. pp 5-50
1933 155 Hikky, de otter.

29-10-1933: Originele Nederlandstalige versie
1992: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 1999 (20.3.1992) Bewerking Roger Vanbrabant.
1934 166 Tempest, de gevreesde; een dierengeschiedenis.

14-1-1934: Originele Nederlandstalige versie
1987: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 1767 (4.9.1987) Bewerking Roger Vanbrabant.
1935: Vertaald in het Frans door J. Desmet als ‘Tempest le Terrible’ als PF nr 20 – 3.2.1935.
1934 190 Het geheim van Dork-Glen.

1-7-1934: Originele Nederlandstalige versie
1963: Heruitgave als VF nr 549 – 8-12-1963
1977: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 1259 (23.9.1977) Bewerking: Bert van Hageland.
1987: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 1756 (12.6.1987) Bewerking: Roger Vanbrabant.
1934 193 De klauw in de sneeuw.

22-7-1934: Originele Nederlandstalige versie
1935: Vertaald in het Frans als ‘La griffe dans la neige’ en uitgebracht als PF nr 26 (17.3.1935)
1963: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 505 3-2-1963
1977: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 1255 (19.8.1977). Bewerking: Bert van Hageland.
1992: Opgenomen in de verhalenbundel ‘De straat van 7 duivels’  Bewerking Roger Vanbrabant. Uitgever: Averbode. pp 51-90
1934 197 Op bange wegen.

19.8.1934: Originele Nederlandstalige versie
1963: Heruitgegeven als VF 552 (29.12.1963)
1966: Heruitgegeven als ‘De bange tocht’ (VF 689 – 12-8-1966)
Vervolgens tweemaal bewerkt:
1977: door Bert van Hageland VF nr 1241 – 13.5.1977)
1992: door Roger Vanbrabant Vlaamse Filmpjes nr 2025(25.9.1992)
1934 207 De groote nood van Torrington.

28-10-1934: Originele Nederlandstalige versie
1992: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 2006 (8.5.1987) Bewerking: Roger Vanbrabant.
1938: In het Frans vertaald als ‘Le salut de Torrington’ en uitgebracht als PF nr 191 (15.5.1938)
1935 217 Het raadsel der puinen.

6-1-1935: Originele Nederlandstalige versie
1972: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 1006 (6.10.1972 ) Bewerking Jos Boven.
1992: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 2012/2013 (12.6.1992) Bewerking Roger Vanbrabant. Titel: ‘Het raadsel van de tempelruïne’.
1935 220 De booze rechters van Fenwick.

27-1-1935: Originele Nederlandstalige versie.
1992: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 2012/2013 (12.6.1992). Bewerking: Roger Vanbrabant.
1935 222 De gevaarvolle winternacht.

10-2-1935: Originele Nederlandstalige versie.
1935: In het Frans vertaald door Lucia Maes als ‘La nuit tragique’. PF nr 60 (10-11-1935)
1972: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 1068 (21.12.1972 ) Bewerking Jos Boven. Titel: ‘Klokslag middernacht’.
1993: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 2076 (24.9.1993) Bewerking Roger Vanbrabant. Titel: ‘Een vervaarlijke winternacht’.
 
1935 233 De gevangenen van Morstanhill.

28-4-1935: Uit het Frans vertaald door Em. Van Putten: ‘les prisonniers de Morstanhill’.
1973: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 1064 (23.11.1973 ) Bewerking Jos Boven.
1993: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 2042 (11.1.1993). Bewerking Roger Vanbrabant.
1935 237 Het spook der Fancymijn.

26-5-1935: Originele Nederlandstalige versie.
1973: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 1054 (14.9.1973). Bewerking: Jos Boven. Titel: ‘Het spook van de Fancymijn’.
1993: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 2055(23-4-1993). Bewerking: Roger Vanbrabant.
1935 240 De nachtelijke tocht.

29-6-1935: Originele Nederlandstalige versie.
1973: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 1059 (19.10.1973). Bewerking: Jos Boven.
1993: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 2062 (11-6-1993). Bewerking: Roger Vanbrabant.
1935 245 De jonge straatroover.

17-7-1935: Originele Nederlandstalige versie.
1973: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 1092 (7-7-1973). Bewerking: Jos Boven. Titel: ‘De jonge struikrover’.
1993: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 2091 (7-1-1993). Bewerking: Roger Vanbrabant. Titel: ‘De jonge straatrover’.
1936 283 Sint Ambrosiusnacht.

12-4-1936: Originele Nederlandstalige versie.
1974: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 1117 (6-12-1974). Bewerking: Jos Boven.
1987: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 1749 (24-4-1987). Bewerking: Roger Vanbrabant.
1936 300 In den greep der misdaad.

9-8-1936: Originele Nederlandstalige versie.
1961: Heruitgave als Vlaams Filmpje nr 406 (12-3-1961) onder de titel: ‘De nachten van Preston’.
1974: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 1111 (25-10-1974). Bewerking: Jos Boven. Titel: ‘In de greep van de misdaad’.
1994: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 2098 (25-2-1994). Bewerking: Roger Vanbrabant.
1936 313 De toovenaar van Balderham.

8-11-1936: Originele Nederlandstalige versie.
1961: Heruitgave als Vlaams Filmpje nr 414 (7-5-1961) onder de titel: ‘De steeg van de gehangene’.
1994: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 2106 (22-4-1994). Bewerking: Roger Vanbrabant. Titel: ‘De tovenaar van Balderham’
1937 340 Het geheim van de grommende rots.

Afmetingen 24 x 16.70 (geniet)
16-5-1937:
Vertaald uit het Frans ‘Le secret de la Roche qui gronde’, uit Le plus jeune des Croisés. (Bonne Presse, Averbode, 1936)
1987: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 1734 (9-1-1987). Bewerking: Roger Vanbrabant.
1937 341 De zingende vallei.

Afmetingen 24 x 16.70 (geniet)
23-5-1937:
Vertaald uit het Frans ‘Le vallon qui chante’ (PF nr 87 , 17-5-1936)
1994: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 2113 (10-6-1994). Bewerking: Roger Vanbrabant.
1937 353 De geheimzinnige Babet Brown.

Afmetingen 24 x 16.70 (geniet)
15-8-1937:
Vertaald uit het Frans ‘La singulière Babet Brown’. (PF nr 84, 26-4-1936)
1948: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 54 (7-3-1948) onder de titel ‘De zonderlinge Babet Brown’.
1967: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 738 (21-7-1967). Bewerking: Carl Ley) Titel: ‘De zonderlinge geschiedenis van Babet Brown’.
1978: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 1311 (19-9-1978). Bewerking: A. van Hageland. Titel: ‘De zonderlinge Babet Brown’.
1994: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 2126 (23-9-1994). Bewerking: Roger Vanbrabant. Titel: ‘De geheimzinnige Babet Brown’.
1937 363 Het avontuur van Missi.

Afmetingen 24 x 16.70 (geniet)
24-10-1937:
Originele Nederlandstalige versie.
1994: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 2135 (25-11-1994). Bewerking: Roger Vanbrabant.
1958: In het Frans vertaald en gesigneerd door John M. Sailor (= John Flanders) als ‘L’aventure de Missi’ (uitg. Samedi Jeunesse, avril 1958)
1938 378 De melaatsche abt van St. Albans.

6-2-1938: Originele Nederlandstalige versie.
1974: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 1101 (9-8-1974). Bewerking: M. Boven. Titel: ‘De melaatse abt van St. Albanus’.
1995: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 2146 (10-2-1995). Bewerking: Roger Vanbrabant.
1938 391 In den langen poolnacht.

8-5-1938: Vertaald uit het Frans, ‘Dans la grande nuit du pôle’ (PF nr 98, 2-8-1936), door A. Adriaens.
1968 : Vertaald door Carl Ley als ‘In de lange poolnacht’ Vlaams Filmpje nr 783 (1-6-1968)
1995: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 2164 (16-6-1995). Bewerking: Roger Vanbrabant.
1938 418 Het raadselachtige avontuur.

13-11-1938: Originele Nederlandstalige versie. Vertaald in het Frans als L’aventure énigmatique.(PF nr 217, 13-11-1938)
1995: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 2175 (8-9-1995). Bewerking: Roger Vanbrabant. Titel: ‘Een raadselachtig avontuur’.
1938 422 De laatste Triton.

1-12-1938: Originele Nederlandstalige versie. Vertaald in het Frans als ‘le dernier triton’ (PF nr 221, 11-12-1938)
1972: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 969 (29-1-1972). Bewerking: Carl Ley.
1995: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 2187 (1-12-1995). Bewerking: Roger Vanbrabant.
1939 429 Aan de electrische stoel ontsnapt.

29-1-1939 : Originele Nederlandstalige versie. Vertaald in het Frans als ‘Un homme allait mourir…Une aventure parmi les gangsters d’Amérique’.
1972: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 975 (3-3-1972). Bewerking: Carl Ley.
1996: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 2195 (26-1-1996). Bewerking: Roger Vanbrabant.
1939 433 De onzichtbare leeraar – Een avontuur van Jack Linton, den 18-jarige detectief.

26-2-1939: Vertaald uit het Frans ‘Le professeur invisible. Une aventure de Jack Linton, detective de 18 ans. (PF nr 232, 26-2-1939).
1961 : Heruitgave als VF nr 420 (18-6-1961)
1996: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 2195 (26-1-1996). Bewerking: Roger Vanbrabant. Titel: ‘De onbekende leraar’.
1939 444 Curtiss bij de roodhuiden I.

14-5-1939: Originele Nederlandstalige versie.
1996: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 2229 (27-9-1996) ). Bewerking: Roger Vanbrabant.
1939 445 Curtiss bij de roodhuiden II.

21-5-1939: Originele Nederlandstalige versie.
1996: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 2229 (27-9-1996). Bewerking: Roger Vanbrabant.
1939 446 Het verminkte standbeeld.

28-5-1939: Vertaald uit het Frans, La statue assassiné (PF nr 273, 2-4-1939) door H. Käller.
1996: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 2204 (29-3-1996). Bewerking: Roger Vanbrabant.
1939 455 Het oog in de nacht; avonturen van den 18-jarige detectief, Jack Linton.

30-7-1939: Vertaald uit het Frans, ‘L’Oeil de la nuit, suite des aventures du jeune détective Jack Linton’.(PF nr 242, 7-5-1939)
1996: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 2211 (17-5-1996). Bewerking: Roger Vanbrabant.
1939 465 Het Kruispunt: Het roode maantje.

8-10-1939: Vertaald uit het Frans, ‘Le carrefour de la lune rousse, suite des aventures du jeune détective Jack Linton’. (PF nr247, (11-6-1939) door H. Käller.
1996: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 2238 (2-1-1996). Bewerking: Roger Vanbrabant.  Titel: ‘Het rode maantje’.
1939 468 Het plan van Lucky Jim.

29-10-1939: Originele Nederlandstalige versie. Vertaald in het Frans: ‘Le plan de Lucky Jim’. (PF nr 272, 3-12-1939)
1997: Heruitgave als Vlaamse Filmpjes nr 2265 (6-6-1997). Bewerking: Roger Vanbrabant.
1939 469 De ‘Thalys’ verdwenen.

5-11-1939: Originele Nederlandstalige versie. Vertaald in het Frans: ‘Le sous-marin assassiné’. (PF nr 272, 3-12-1939)
1997: Heruitgave als Vlaamse Filmpjes nr 2265 (6-6-1997). Bewerking: Roger Vanbrabant. Titel: ‘Het plan van Lucky Jim’.
1939 477 Het lied van den Hang-Ho.

31-12-1939: Vertaald uit het Frans: ‘Le mail hanté’ (PF nr 265, 25-10-1935)
1997: Heruitgave als Vlaamse Filmpjes nr 2282(10-10-1997). Bewerking: Roger Vanbrabant.

D.2.   Naoorlogse nummers Vlaamse Filmkes

Jaar Nr Fotogalerij Titel
1946 4 De laatste atoombom. (31.1.1946)

10-10-1997: Heruitgave als tweede verhaal. (Titelverhaal: Het lied van Hang-Ho), in Vlaamse Filmpjes nr 2282(10-10-1997). Bewerking: Roger Vanbrabant.
1946 8 Minotaur, de robot. (26.5.1946)

24-4-1998:Heruitgave als Vlaamse Filmpjes nr 2310 (24-4-1998). Bewerking: Roger Vanbrabant.
1946 12 Het geheimzinnig groene vuur. (21.7.1946)

12-6-1998: Heruitgave als Vlaamse Filmpjes nr 2317 (12-6-1998). Bewerking: Roger Vanbrabant.
1946 15 De witte pest. (1.9.1946)

1998: Heruitgave als Vlaamse Filmpjes nr 2332 (3-10-1998). Bewerking: Roger Vanbrabant
1946 18 De verschrikking van Shoreham. (13.10.1946)

1998: Heruitgave als Vlaamse Filmpjes nr 2341 (4-12-1998). Bewerking: Roger Vanbrabant.
1947 20 De eilanden van de mist. (10.11.1946)
1947 22 Het huis met de 7 torentjes.  (8.12.1946)

1980: Heruitgegeven als nr 1399
1947 27 De rokende doodskop. (16.2.1947)
1947 29 De schat der Färoër-Eilanden. (16.3.1947)
1947 33 Vier van Kristus’ Leger & De Leidsman in de duisternis. (11.5.1947)

30.11.1979: heruitgave als nr 1371 met als titel Een bloedrood klaverblad van vier.

1947 36 De geheimzinnige rivier. (22.6.1947)
1947 40 De vijand op het eiland. (17.8.947)
1947 42 De witte hel & De buitenkans van den marktkramer. (14.9.1947)
1947 44 Schrik op Wash-Gronden (12.10.1947)
1947 46 Vuren op Fuglö. (9.11.1947)

1979: Heruitgave als VF nr 1346 Bewerking: Bert van Hageland.
1948 52 Drie rode pijlen. (1.2.1948)

1976: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 1210 (8.10.1976) Bewerking: Bert van Hageland.
1948 54 De zonderlinge Babet Brown. (29.2.1948)

15-8-1937: Vertaald uit het Frans ‘La singulière Babet Brown’. (PF nr 84, 26-4-1936) Oorspronkelijke titel: De geheimzinnige Babet Brown.
1967: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 738 (21-7-1967). Bewerking: Carl Ley) Titel: ‘De zonderlinge geschiedenis van Babet Brown’.
1978: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 1311 (19-9-1978). Bewerking: A. van Hageland. Titel: ‘De zonderlinge Babet Brown’.
1994: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 2126 (23-9-1994). Bewerking: Roger Vanbrabant. Titel: ‘De geheimzinnige Babet Brown’.
1948 57 De man die God haatte. (11.4.1948)
1948 59 De nacht van de Zevenslaper. (9.5.1948)
1948 65 De koperen duivelsklauw. (1.8.1948)
1948 70 Hirro, het kind der wildernis & Het zeer geheimzinnig avontuur. (10.10.1948)

1968: heruitgave als Vlaams Filmke nr 798 met als titel ‘Hirro, het kind van de jungle’.

1948 72 Het geheim der rode heuvels. (7.11.1948)
1949 77 Het wonder van Oberstein. (16.1.1949)
1949 80 De vlucht uit de hel. (27.2.1949)
1949 85 Het geheim van het oerwoud. (8.5.1949)
1949 90 De Zwarte Schaduw treedt op & De bergruïne. (17.7.1949)
1949 93 Het moeras der Zwarte Acacia’s.  (26.8.1949)
1950 103 De filosoof der Bikkel-Heide. (15.1.1950)

Het kortverhaal ‘De filosoof der Bikkel-Heide’ bevindt zich op pagina 29-32 binnenin.

1950 104 De kweekschool en het avontuur. (29.1.1950)
1950 106 Onrust op de Caraïben. (26.2.1950)
1950 113 De wrekende valken. (4.6.1950)
1950 121 De raadselachtige zeereis & De kunstminnende stowaway. (KAPITEIN BILL) (24.9.1950)
1950 125 De verjaagde monniken & De neus van de kat (Cat-nose). (19.11.1950)

1976: De verjaagde monniken werden heruitgegeven als VF nr 1197 (25.6.76) – Bewerking Bert van Hageland.
1951 129 De bloedige relikwie. (15.1.1951)
1951 132 De vloek van Trevor-Castle. (25.20.1952)
1951 135 Een aspirant-Robinson (KAPITEIN BILL) (8.4.1951)
1951 137 De wonderbare historie van Peter Stone & De weddenschap van kapitein Moodey. (6.5.1951)
1951 142 De Boeman van Stockton. (15.7.1951)

21.7. 1978: Heruitgave als nr 1302 (21.7.1978) in een bewerking door Bert van Hageland.
1951 149 De luidjes van Bury-Square & De groene man. (21.10.1651)

1976: Heruitgave onder de titel ‘De speurder van Bury Square’. VF nr 1200 (16.7.1976) in een bewerking door Bert van Hageland.
1952 155 De terugkeer van Sir Lionel Brent. (13.1.1952)
1952 161 Het slot van de havik. (6.4.1952)

1977: heruitgave als VF nr 1231 (4.3.1977) Bewerkt door Bert van Hageland.
1952 164 Gevangen op Thunder-Manor. (18.5.1952)
1952 166 Het geheim van de drie Zevensterren. (15.6.1952)
1952 168 De verdwijning van Menheer Haes. (13.7.1952)

Een speurdersverhaal
Verantw. Uitg. S.I. Vanderwaerden – Abdij Averbode

1952 172 Het sprookjesachtig geluk van Edward Larkins. (7.9.1952)

18-7-1975: Heruitgegeven als Het avontuur van Edward Larkins. Bewerkt door A. van Hageland. Vlaamse Filmpje nr 1149
1952 176 De zwervende graaf. (2.11.1952)

16.5.1980: Heruitgave als nr 1395 in een bewerking van Bert van Hageland.
1953 185 Gevangene nr. 117. (8.3.1953)

1975: Heruitgave als VF nr 1153 (15.8.1975)
1953 195 Gevaarvolle vakantiedagen. (26.7.1953)
1953 205 In het duister hart van New York. (13.12.1953)

 

1954 224 De verdwenen student. Een zestienjarig speurder begint zijn loopbaan. (5.9.1954)
1954 232 Mensenjacht. (26.12.1954)
1955 253 De Meester der Tijgers. (16.10.1955)
1955 259 Het eiland der tijgers. (11.12.1955)
1956 259 De 7 Robinsons van Kerstmis. (8.1.1956)
1956 263 De onzichtbare stad. (4.3.1956)
1956 268 12.000.000 pond sterling. (13.5.1956)
1956 275 De gouden berg. (19.8.1956)
1956 276 De betoverde schilderij. (2.9.1956)
1957 295 De kruisweg der Rode Maan. (26.5.1957)
1957 301 Het Australische avontuur. (18.8.1957)
1957 307 Op het spoor van Mr. Hummes. (10.11.1957)

1975: Heruitgave als nr 1166 (21.11.1975) in een bewerking door Jos Boven.

1958 315 Het Pratt-House mysterie. (2.3.1958)

1975: Heruitgave als nr 1170 (19.12.1975) in een bewerking door Jos Boven

1958 323 De spooktrein op de heide. (22.6.1958)
1959 345 De vreselijke negen dagen & Het geheimzinnige handschrift & De dood als lading. (26.4.1959)
1959 352 De rode schaduw. (2.8.1959)

1975: Heruitgave als nr 1160 (10.10.1975) in een bewerking door Bert van Hageland.

1960 365 Een roman van de zee. (31.1.1960)
1961 388 De klopgeest van Spring-Lodge. (6.11.1960)

Bevat tevens de verhalen: De kans van de speurder; De ekster; Een debuut met boterletters; Het verbijsterend circusnummer.
1961 406 De nachten van Preston. (12.3.1961)

9-8-1936: Originele Nederlandstalige versie. VF nr 300
Oorspronkelijke titel:  In den greep der misdaad.
1974: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 1111 (25-10-1974). Bewerking: Jos Boven. Titel: ‘In de greep van de misdaad’.
1994: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 2098 ((25-2-1994). Bewerking: Roger Vanbrabant.
1961 414  De steeg van de gehangene. (7.5.961)

8-11-1936: Originele Nederlandstalige versie. VF nr 313
Oorspronkelijke titel: De toovenaar van Balderham.
1961 420 De onzichtbare leraar. (18.6.1961)

Bevat tevens: De les der dieren; Het misdadige geraamte.
26-2-1939: Vertaald uit het Frans ‘Le professeur invisible. Une aventure de Jack Linton, detective de 18 ans. (PF nr 232, 26-2-1939). VF nr 433
1961 430 Het Horlockmysterie. (27.8.1961)
1961 438 De 7 geheimen van Lavender-Hill.  (22.10.1961)
1961 444 De verdwenen kostschool. (3.12.1961)
1962 452 De duivel in Hilston-Jail. (28.1.1962)

Bevat tevens; Vliegende Joe.
1962 468 Het zwarte plein. (20.50.1962)

Oorspronkelijke titel: De straat der zeven duivels.
28-5-1933: Originele Nederlandstalige versie VF nr 133
1962 474  Mijnheer Byslop verdwijnt ! (1.7.1962)
1962  486  Mister Kipps en het vurige hart. (23.9.1962)

Bevat tevens: Lady Sue en De kloppende schaduw
1963  505  De klauw in de sneeuw. (3.2.1963)

22-7-1934:: Originele Nederlandstalige versie VF nr 193
1963: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 505 (3-2-1963)
1977: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 1255 (19.8.1977). Bewerking: Bert van Hageland.
1963 549 Het geheim van Dork-Glen. (8.12.1963)

1-7-1934: Originele Nederlandstalige versie VF nr 190
1963 552 Op bange wegen. (19.12.1963)

19.8.1934: Originele Nederlandstalige versie VF nr 197
1964 598 Een nacht van vuur en water &  De nacht van de marskramer. (13.11.1964)

12-3-1933: Originele Nederlandstalige versie. VF nr 122
Oorspronkelijke titel: De wreede nacht van het slot Huntingdon
1966 689 De bange tocht. (12.8.1966)

19.8.1934: Originele Nederlandstalige versie VF 197onder de titel ‘Op bange wegen’
1963: Heruitgegeven als VF 552 (29.12.1963) onder de titel ‘‘Op bange wegen’
1966: De titel wijzigt in ‘De bange tocht’ (VF 689 – 12-8-1966)
Vervolgens tweemaal bewerkt:
1977: door Bert van Hageland VF nr 1241 – 13.5.1977)
1992:door Roger Vanbrabant Vlaamse Filmpjes nr 2025 (25.9.1992)
1967 726 De geheimzinnige vogel. (24.4.1967)
1967 730 Het Groene vuur. (26.5.1967)
1967 738 De zonderlinge geschiedenis van Babet Brown. (21.7.1967)

Bewerking: Carl Ley
15-8-1937: Vertaald uit het Frans ‘La singulière Babet Brown’. (PF nr 84, 26-4-1936)
1948: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 54 (7-3-1948) onder de titel ‘De zonderlinge Babet Brown’.
1968 783 In de lange poolnacht. (31.5.1968)

Opnieuw vertaald door Carl Ley
8-5-1938: Vertaald uit het Frans, ‘Dans la grande nuit du pôle’ (PF nr 98, 2-8-1936), door A. Adriaens.
1995: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 2164 (16-6-1995). Bewerking: Roger Vanbrabant.
1968 798 Hirro, het kind van de jungle. (13.9.1968)

1948: Oorspronkelijke uitgave als VF 70 onder de titel ’Hirro, het kind der wildernis’.
1968 808 Vakantie in Amerika. (22.11.1968)

12-7-1936 oorspronkelijke Franstalige  uitgave  PF95 (Presto Film) onder de titel   Vacances américaines.
Vertaald door Carl Ley (= ps voor  Karel Verleyen)

Tot daar de werkelijke uitgaven van Flanders, alle nummers hierna zijn herdrukken.

D.3.  Herdrukken van Vlaamse Filmpjes

Jaar Nr Fotogalerij Titel
1972 969 Flanders 14 De laatste triton.

Wekelijkse uitgave Goede Pers Averbode – 29-1-1972
Bewerking: Carl Ley.
1-12-1938: Originele Nederlandstalige versie. VF nr 422
1972  975  Aan de elektrische stoel ontsnapt.

Naverteld door Carl Ley. (= ps voor  Karel Verleyen)
29-1-1939: Originele Nederlandstalige versie. Vertaald in het Frans als ‘Un homme allait mourir…Une aventure parmi les gangsters d’Amérique’. (PF228 29-1-1939)
1996: heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 2195 (26-1-1996). Bewerking: Roger Vanbrabant.

 1972 1000  Flanders 20  John Flanders nummer

Bevat bechouwingen van R. Boschvogel; Jos Boven; Rik Clement; Bert Decorte; Jos Ghijsen; Cor Ria Leeman; René Struelens; Em. Van Hemeldonck; Julien van Remoortele
Bevat tevens het kortverhaal “De straat der zeven duivels”.
1972 1006 Flanders 91 Het raadsel van de puinen.

Bewerkt door Jos Boven.
Wekelijkse uitgave Goede Pers 3281 Averbode (6-10-1972)
6-1-1935: Originele Nederlandstalige versie
1992: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 2012/2013 (12.6.1992) Bewerking Roger Vanbrabant. Titel: ‘Het raadsel van de tempelruïne’.
1973 1032 Flanders 78 Het huis van de woeste schaduwen.

Bewerkt door Jos Boven. Omslag: G. Jespers.
Wekelijkse uitgave Goede Pers 3281 Averbode (6.4.1973)
5-2-1933: Originele Nederlandstalige versie.
1992: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 1989 (10.1.1992) Bewerking Roger Vanbrabant. Titel: ‘Het huis van de woeste schaduwen’.
1973 1039 Flanders 13 De wreker van het slapende dal.

Wekelijkse uitgave Goede Pers Averbode -25.5.1973
Bewerkt door Jos Boven.
16-10-1932: Originele Vlaamse versie. VF nr 101
1973 1054  Flanders 65 Het spook van de Fancymijn.

Bewerking: Jos Boven.
Wekelijkse uitgave (14.9.1973) – De Goede Pers, 3281 Averbode.
26-5-1935: Originele Nederlandstalige versie. VF nr 237 onder de titel ‘Het spook der Fancymijn’.
1993: Heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 2055(23-4-1993). Bewerking: Roger Vanbrabant.
1973 1059  Flanders 83 De nachtelijke tocht.

Bewerkt door Jos Boven.
Wekelijkse uitgave (19.10.1973). De Goede Pers, 3281 Averbode.
29-6-1935: Originele Nederlandstalige versie. VF nr 240
1973 1064 Flanders 84 De gevangenen van Morstanhill.

Vrij bewerkt naar een verhaal van John Flanders door Jos Boven.
Wekelijkse uitgave (23.11.1973 ) – De Goede Pers, 3281 Averbode.
28-4-1935: VF nr 233. Uit het Frans vertaald door Em. Van Putten: ‘les prisonniers de Morstanhill’.
1973 1068 Flanders 63 Klokslag middernacht.

Bewerkt door Jos Boven.
Wekelijkse uitgave (21.12.1972) – De Goede Pers, 3281 Averbode.
10-2-1935: Originele Nederlandstalige versie met de titel: De vervaarlijke winternacht. VF 222
1993:heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 2076 (24.9.1993) Bewerking Roger Vanbrabant. Titel: ‘Een vervaarlijke winternacht’.
1935: in het Frans vertaald door Lucia Maes als ‘La nuit tragique’. PF nr 60 (10-11-1935)
1973 1092  Flanders 94 De jonge struikrover.

Bewerkt door Jos Boven.
Wekelijkse uitgave Goede Pers 3281 Averbode.
9-8-1936: Originele Nederlandstalige versie. VF nr 245
1974 1101  Flanders 90 De melaatse abt van Sint-Albanus.

Bewerkt door M. Boven.
Wekelijkse uitgave Goede Pers 3281 Averbode.
6-2-1938: Originele Nederlandstalige versie. VF nr 378
1974 1111  Flanders 79 In de greep van de misdaad.

Bewerkt door Jos Boven.
Wekelijkse uitgave Goede Pers 3281 Averbode. (25-10-1974).
9-8-1936: Originele Nederlandstalige versie. VF nr 300
1961: heruitgave als Vlaams Filmpje nr 406 (12-3-1961) onder de titel: ‘De nachten van Preston’.
1994: heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 2098 ((25-2-1994). Bewerking: Roger Vanbrabant.
1974 1117  Flanders 64  Sint-Ambrosiusnacht.

Bewerkt door Jos Boven.
Wekelijkse uitgave (6-12-1974) – De Goede Pers, 3281 Averbode.
12-4-1936: Originele Nederlandstalige versie. VF nr 283
1987: heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 1749 (24-4-1987). Bewerking: Roger Vanbrabant.
1975 1149 Flanders 75 Het avontuur van Edward Larkins.

Bewerkt door Bert van Hageland.
Wekelijkse uitgave (18.7.75) – De Goede Pers, 3281 Averbode.
7-9-1952: oorspronkelijke versie onder de titel ‘Het sprookjesachtig geluk van Edward Larkins’  VF nr 172.
1975 1153 Flanders 58 Gevangene nr. 117.

Bewerkt door Jos Boven.
Wekelijkse uitgave (15.8.1975) – De Goede Pers, 3281 Averbode.
1953: Oorspronkelijke uitgave als VF nr 185
1975 1160 Flanders 11 De rode schaduw.

Wekelijkse uitgave Goede Pers Averbode – 10.10.75
Bewerkt door Bert van Hageland.
1959: Oorspronkelijke uitgave als VF nr 352.
1975 1166 Flanders 12 Op het spoor van Mr. Hummes.

Wekelijkse uitgave Goede Pers Averbode – 21.11.75
Bewerkt door Jos Boven.
1957: Oorspronkelijke uitgave als VF nr 307
1975 1170 Flanders 10 Het Pratt house mysterie.

Wekelijkse uitgave Goede Pers Averbode -19.12.75
Bewerkt door Jos Boven.
1958: Oorspronkelijke uitgave als VF nr 315
1976 1197 Flanders 80 De verjaagde monniken & Leven onder de microscoop.

Bewerkt door Bert van Hageland.
Wekelijkse uitgave GP-Uitgaven 3281 Averbode 25.6.76.
1950: Oorspronkelijke uitgave als VF nr 125 (19.11.1950)
1976 1200 Flanders 57 De speurder van Bury-Square.

Bewerkt door Bert van Hageland.
Wekelijkse uitgave (16.7.1976) – De Goede Pers, 3281 Averbode. Bevat tevens het verhaal ‘Geschreven in de lucht’.
1951: Oorspronkelijke uitgave onder de titel ‘De luidjes van Bury Square’ VF nr 149, (21.10.1951)
1976 1203  Flanders 37 De terugkeer van Sir Lionel Brent.(een verhaal uit de tijd van Cromwell: 1657)

Wekelijkse uitgave Goede Pers Averbode -13.8.76
Bewerkt door Bert van Hageland.
13-1-1952: Originele Nederlandstalige versie. VF nr 155
1976 1206  Flanders 56 De duivel van Hillston-Jail & De duivel en Peter Stolz.

Bewerkt door Bert van Hageland.
Wekelijkse uitgave (3.9.1976) – De Goede Pers, 3281 Averbode.
1962: De duivel in Hillston-Jail VF nr 452 (28.1.1962) dat tevens het verhaal ‘Vliegende Joe’ bevat.
1976 1210  Flanders 66 Drie rode pijlen.

Bewerkt door Bert van Hageland.
Wekelijkse uitgave (8.10.1976) – De Goede Pers, 3281 Averbode.
1948: Verscheen voor het eerst in 1948 als VF 52 onder dezelfde titel
1977 1231 Flanders 9 Het slot van de havik.

Wekelijkse uitgave (4.3.1977) – De Goede Pers, 3281 Averbode.
Bewerkt door Bert van Hageland.
1952: oorspronkelijke uitgave als VF 161 (6.4.1952)
1977 1241  Flanders 55 Op bange wegen.

Bewerkt door Bert van Hageland.
Wekelijkse uitgave (13.5.1977) – De Goede Pers, 3281 Averbode.
19.8.1934: Originele Nederlandstalige versie VF nr 197
1963: Heruitgegeven als VF 552 (29.12.1963)
1966: Als ‘De bange tocht’ (VF 689 – 12-8-1966)
1992: Door Roger Vanbrabant Vlaamse Filmpjes nr 2025(25.9.1992)
1977 1255  Flanders 62 De klauw in de sneeuw.

Bewerkt door Bert van Hageland.
22-7-1934:: Originele Nederlandstalige versie VF nr 193
1963: Heruitgave als VF 505.
1977 1259 Flanders 8 Het geheim van Dork Glen.

Wekelijkse uitgave – 23.9.1977
Bewerkt door Bert van Hageland.
1-7-1934: Originele Nederlandstalige versie VF nr 190
Zie ook nr 1756
1978 1285  Flanders 6  De bloedige relikwie.

Wekelijkse uitgave 24.3.1978
Bewerkt door Bert van Hageland.
1978 1296 Flanders 7 De raadselachtige zeereis.

Wekelijkse uitgave – 9.6.1978
Bewerkt door Bert van Hageland.
1978 1302 Flanders 48 De boeman van stockton.

Wekelijkse uitgave – 21.7.1978
Bewerkt door Bert van Hageland.
15.7.1951: Oorspronkelijke uitgave als nr 142
1978 1311 Flanders 77 De zonderlinge Babet Brown.

1978: nr 1311 (19-9-1978).
Bewerking: A. van Hageland.
15-8-1937:Vertaald uit het Frans ‘La singulière Babet Brown’. (PF nr 84, 26-4-1936) VF nr 353
1979 1341  Flanders 81  Wahoe.

Bewerkt door Bert van Hageland.
Wekelijkse uitgave – 27.4.1979
1979 1346 Flanders 19 Vuren op Fuglö.

Wekelijkse uitgave – 1.6.1979
Bewerkt door Bert van Hageland.
1947: Oorsronkelijke uitgave als VF nr 46
1979 1354 Flanders 18 De verdwenen student.

Wekelijkse uitgave – 27.7.1979
Bewerkt door Bert van Hageland.
1979 1356 Flanders 21 De onzichtbare stad.

Wekelijkse uitgave – 24.8.1979
Bewerkt door Bert van Hageland.
1979 1371 Flanders 87 Een bloedrood klaverblad van vier (& De leidsman in de duisternis)

Bewerkt door G. Cornelis.
Wekelijkse uitgave 30.11.1979.
1947: verschenen als nr 33 onder de titel: Vier van Kristus’ Leger & De Leidsman in de duisternis. (11.5.1947)
1980 1395  Flanders 50 De zwervende graaf.

Wekelijkse uitgave – 16.5.1980.
Bewerkt door Bert van Hageland.
2.11.1952: oorspronkelijke uitgave als nr 176
1980 1399 Flanders 22 Het huis met de zeven torentjes.

Wekelijkse uitgave – 13.6.1980
Bewerkt door Bert van Hageland.
1947: Oorspronkelijke publicatie als VF nr 22
2000: Heruitgave als VF nr 3036
1980 1403 Flanders 17 Het zwarte plein.

Wekelijkse uitgave – 11.7.1980
28-5-1933: Originele Nederlandstalige versie VF nr 133
Oorspronkelijke titel: De straat der zeven duivels.
1980: heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 1403 (11.7.1980). Bewerking: Roger Vanbrabant.
1987 1734 Flanders 82 Het geheim van de grommende rots.

Bewerkt door Roger Vanbrabant.
16-5-1937: VF nr 340. Vertaald uit het Frans ‘Le secret de la Roche qui gronde’, uit Le plus jeune des Croisés. (Bonne Presse, Averbode, 1936)Weekblad – 57ste jg. Nr 19 – 9.1.1987 .
1987 1749  Flanders 89  Sint–Ambrosiusnacht.

Bewerkt door Roger Vanbrabant.
12-4-1936: Originele Nederlandstalige versie. VF nr 283
1974: heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 1117 (6-12-1974). Bewerking: Jos Boven.
1987 1756  Flanders 54  Het geheim van Dork Glen.

Bewerkt door Roger Vanbrabant.
1-7-1934: Originele Nederlandstalige versie VF nr 190
1977: Heruitgave als VF nr  1259
1987 1767  Flanders 28 Tempest, de gevreesde.

Weekblad – 58ste jg. Nr 1 – 4.9.1987
Bewerkt door Roger Vanbrabant.
14-1-1934: Originele Nederlandstalige versie VF nr 166
1991 1939  Flanders 46 De witte koning. Het vervloekte land.

Weekblad – 61ste jg. – nr 20 – 18.1.1991
Bewerkt door Roger Vanbrabant. Omslagillustratie Wout Olaerts.
31-8-1931: Originele Vlaamse versie. VF nr 42
1991 1948  Flanders 38 De jongens van Wapping.

Weekblad – 61ste jg. nr 41 – 14.6.1991
Bewerkt door Roger Vanbrabant, omslagillustratie Wout Olaerts.
8-5-1932: Originele Vlaamse versie.VF 78
1991 1960 Flanders 40 De vijf blauwe huizen.

Weekblad – 61ste jg. nr 41 – 14.6.1991
Bewerkt door Roger Vanbrabant, omslagillustratie: Wout Olaerts
19-6-1932: Originele Vlaamse versie VF nr 84
1991 1967  De eerste Robinsons in de lucht.

Bewerkt door Roger Vanbrabant, in één band met Ina Vandewijer: De Brilleman / Tarinde.
21-8-1932: Originele Vlaamse versie. VF nr 93
1991 1971 Flanders 68  De wreker van het slapende dal.

Bewerkt door Roger Vanbrabant. Omslagillustratie: Wout Olaerts
16-10-1932: Originele Vlaamse versie. VF nr 101
1992 1989 Flanders 44  Het huis van de woeste schaduwen.

Weekblad – 62ste jg. Nr 19 (10.1.1992)
Bewerkt door Roger Vanbrabant, omslagillustratie: Wout Olaerts.
Oorspronkelijke titel: Het huis der woeste schaduwen.
5-2-1933: Originele Nederlandstalige versie. VF nr 117
1973: heruitgave als Vlaamse Filmpje nr 1032 (6.4.1973 ) Bewerking Jos Boven. Titel: ‘Het huis van de woeste schaduwen’.
1992 1999 Flanders 49 Hikky, de otter.

Weekblad – 62e jg. Nr 29 – 20.3.1992
Bewerkt door Roger Vanbrabant, omslagillustratie:Leo De Kort
Dit verhaal verscheen voor het eerst in 1933 als nr 155 in de reeks Vlaamsche Filmkens.
1992 2006  Flanders 43 De grote nood van Torrington.

Weekblad – 62ste jg. Nr 36 (8.5.1992)
Bewerkt door Roger Vanbrabant, omslagillustratie: Wout Olaerts.
28-10-1934: Originele Nederlandstalige versie VF nr 207
1992 2012  Flanders 42  Het raadsel van de tempelruïne.

Weekblad – 62ste jg. Nr 42/43 (19.6.1992)
Bewerkt door Roger Vanbrabant, omslagillustratie: Wout Olaerts
6-1-1935: Originele Nederlandstalige versie verscheen onder de titel ‘Het raadsel der puinen’ als VF nr 217.
6-10-1972:  VF nr 1006 in een bewerking door Jos Boven onder de titel ‘Het raadsel van de  puinen’. Wekelijkse uitgave Goede Pers 3281 Averbode (6.10.1972 )
1992 2013 Flanders 42 De boze rechters van Fenwick.

Weekblad – 62ste jg. Nr 42/43 (19.6.1992)
Bewerkt door Roger Vanbrabant, omslagillustratie: Wout Olaerts.
27-1-1935: Originele Nederlandstalige versie. VF nr 220
1992 2025 Flanders 34 Op bange wegen.

Weekblad – 63ste jg. Nr 4 (25.9.1992)
Bewerkt door Roger Vanbrabant, omslagillustratie: Wout Olaerts.
Verscheen voor het eerst in 1934, als nr. 197 van de reeks Vlaamsche Filmkes.
19.8.1934: Originele Nederlandstalige versie VF nr 197
1993 2042 Flanders 35 De gevangenen van Morstanhill.

Weekblad – 63ste jg. Nr 21 (22 januari 1993)
Bewerkt door Roger Vanbrabant, omslagillustratie: Wout Olaerts.
Verscheen voor het eerst in 1935, als nr. 233 van de reeks Vlaamsche Filmkes.
1993 2055 Flanders 32 Het spook van de Fancy-mijn.

Weekblad – 63ste jg. Nr 34 (23.4.1993)
Bewerkt door Roger Vanbrabant, omslagillustratie: Wout Olaerts.
Verscheen voor het eerst in 1935, als nr. 237 van de reeks Vlaamsche Filmkes
1993 2062 Flanders 45 De nachtelijke tocht.

Weekblad – 63e jg. Nr 41 (11.6.1993)
Bewerkt door Roger Vanbrabant, omslagillustratie: Wout Olaerts.
Verscheen voor het eerst in 1935, als nr. 240 van de reeks Vlaamsche Filmkes
1993 2076 Flanders 33 Een vervaarlijke winternacht.

Weekblad – 64ste jg. Nr 4 (24.9.1993)
Bewerkt door Roger Vanbrabant, omslagillustratie: Wout Olaerts.
Verscheen voor het eerst in 1935, als nr. 222 van de reeks Vlaamsche Filmkes.
1994 2091 Flanders 61 De jonge straatrover.

Weekblad – 64ste jaargang nr 19 (7.1.1994)
Bewerkt door Roger Vanbrabant, omslagillustratie: Wout Olaerts.
Verscheen voor het eerst in het Nederlands in 1935, als nr. 245 van de reeks Vlaamsche Filmkes.
1994 2098 Flanders 70 In de greep van de misdaad.

Weekblad – 64ste jaargang nr 26 (25.2.1994)
Bewerkt door Roger Vanbrabant. Omslagillustratie: Wout Olaerts.
Verscheen voor het eerst in het Nederlands in 1936, als nr. 300 van de reeks Vlaamsche Filmkes.
1994 2106 Flanders 67 De tovenaar van Balderham.

Weekblad – 64ste jaargang nr 34 (22.4.1994)
Bewerkt door Roger Vanbrabant. Omslagillustratie: Wout Olaerts
8-11-1936: Originele Nederlandstalige versie. VF nr 313
1994 2113 Flanders 72 De zingende vallei.

Weekblad – 64ste jaargang nr 41 (10.6.1994)
Bewerkt door Roger Vanbrabant. Omslagillustratie: Wout Olaerts.
Verscheen voor het eerst in het Nederlands in 1937, als nr. 341 van de reeks Vlaamsche Filmkes.
1994 2126 Flanders 15 De geheimzinnige Babet Brown.

Weekblad – 64ste jg. nr 3 – 23.9.1994
Bewerkt door Roger Vanbrabant, omslagillustratie: Wout Olaerts
15-8-1937: Vertaald uit het Frans ‘La singulière Babet Brown’. (PF nr 84, 26-4-1936) VF nr 353
1994 2135 Flanders 16 Het avontuur van Missi.

Weekblad – 64ste jg. nr 12 – 25.11.1994
Bewerkt door Roger Vanbrabant, omslagillustratie: Wout Olaerts
24-10-1937: Originele Nederlandstalige versie. VF nr 363
1995 2146 Flanders 76 De melaatse abt van St. –Albans. (Het leven van Richard Wallingford)

Weekblad – 65ste jaargang nr 23 – 10.2.1995
Bewerkt door Roger Vanbrabant, omslagillustratie: Wout Olaerts.
6-2-1938: Originele Nederlandstalige versie VF nr 378
1995 2164 Flanders 36 In de lange poolnacht.

Weekblad – 65ste jaargang nr 41 (16.6.1995)
Bewerkt door Roger Vanbrabant, omslagillustratie: Wout Olaerts.
Verscheen voor het eerst in het Nederlands in 1939, als nr. 391 van de reeks Vlaamsche Filmkes.
1995 2175 Flanders 59 Een raadselachtig avontuur.

Weekblad – 66ste jaargang nr 1 (8.9.1995)
Bewerkt door Roger Vanbrabant, omslagillustratie: Wout Olaerts.
Verscheen voor het eerst onder de titel “Het raadselachtig avontuur” in 1938, als nr. 418 van de reeks Vlaamsche Filmkes.
1995 2187 Flanders 84 De laatste triton.

Weekblad – 66ste jaargang nr 13 (1.12.1995)
Bewerkt door Roger Vanbrabant.  Omslagillustratie: Wout Olaerts.
1-12-1938: Originele Nederlandstalige versie. VF nr 422
1996 2195 Flanders 71 De onbekende leraar/Aan de elektrische stoel ontsnapt.

Bewerkt door Roger Vanbrabant, omslagillustratie: Wout Olaerts.
 – De onzichtbare leraar.
26-2-1939: Vertaald uit het Frans ‘Le professeur invisible. Une aventure de Jack Linton, detective de 18 ans. (PF nr 232, 26-2-1939).  Verscheen voor het eerst in het Nederlands in 1939, als nr. 433 van de reeks Vlaamsche Filmkes.
– Aan de elektrische stoel ontsnapt.
29-1-1939: Originele Nederlandstalige versie als nr 429. Vertaald in het Frans als ‘Un homme allait mourir…Une aventure parmi les gangsters d’Amérique’.
1996 2204 Flanders 60 Het verminkte standbeeld.

Weekblad – 66ste jaargang nr 30 (29.3.1996)
Bewerkt door Roger Vanbrabant, omslagillustratie: Wout Olaerts.
Verscheen voor het eerst in het Nederlands in 1939, als nr. 446 van de reeks Vlaamsche Filmkes.
1996 2211 Flanders 69 Het oog in de nacht.

Weekblad – 66ste jaargang nr 37 (17.5.1996)
Bewerkt door Roger Vanbrabant, omslagillustratie: Wout Olaerts.
Verscheen voor het eerst in het Nederlands in 1939, als nr. 455 van de reeks Vlaamsche Filmkes.
1996 2229 Flanders 29 Curtis bij de roodhuiden. (Uit het merkwaardige leven van Charles Curtis, vice-president van de Verenigde Staten).

Weekblad – 67ste jg. Nr 4 – 27.9.1996
Bewerkt door Roger Vanbrabant, omslagillustratie: Wout Olaerts
Verscheen voor het eerst in 1939, als nrs. 444-445 van de reeks Vlaamsche Filmkes.
1996 2238 Flanders 31 Het rode maantje.

Weekblad – 67ste jg. Nr 13 – 29.11.1996
Bewerkt door Roger Vanbrabant, omslagillustratie: Wout Olaerts
Verscheen voor het eerst in 1939, als nrs. 465 van de reeks Vlaamsche Filmkes.
1997 2265 Flanders 30 Het plan van Lucky Jim. (Uit Gustaaf Vigouroux’ dagboek: Een avontuur van twee uit Duitsland weggevluchte Belgische krijgsgevangenen).

Weekblad – 67ste jg. Nr 40– 276.6.1996
Bewerkt door Roger Vanbrabant, omslagillustratie: Wout Olaerts
Verscheen voor het eerst in 1939, als nrs. 469 van de reeks Vlaamsche Filmkes.
1997 2280 Flanders 53 HET LIED VAN HANG-HO.

Verscheen voor het eerst in 1939, als nr. 477 van de reeks Vlaamsche Filmkes.

De laatste atoombom.

Verscheen voor het eerst in 1946, als nr. 4 van de reeks Vlaamsche Filmkes na de oorlog
Weekblad – 68ste jg. Nr 6 – 10.10.1997
Bewerkt door Roger Vanbrabant, omslagillustratie: Wout Olaerts
1998 2310 Flanders 52 Minotaur de robot.

Weekblad – 68ste jg. Nr 34– 24.4.1998
Bewerkt door Roger Vanbrabant, omslagillustratie: Wout Olaerts
Verscheen voor het eerst in 1946, als nr. 8 van de reeks Vlaamsche Filmkes.
1998 2317 Flanders 51 Het geheimzinnige groene vuur.

Weekblad – 68ste jg. Nr 41– 12.6.1998
Bewerkt door Roger Vanbrabant, omslagillustratie: Wout Olaerts
Verscheen voor het eerst in 1946, als nr. 12 van de naoorlogse reeks Vlaamsche Filmkes.
1998 2332 Flanders 41 De witte pest.

Bewerkt door Roger Vanbrabant, omslagillustratie: Wout Olaerts
Verscheen voor het eerst in 1946, als nr. 15 van de naoorlogse reeks Vlaamsche Filmkes.
1998 2341 Flanders 39 De verschrikking van Shoreham.

Weekblad 69ste jg. – nr 14 – 4.12.1998
Bewerkt door Roger Vanbrabant, omslagillustratie: Wout Olaerts
Verscheen voor het eerst in 1946, als nr. 18 van de naoorlogse reeks Vlaamsche Filmkes.
1999 2380 Flanders 26 De eilanden van de mist.

Bewerkt door Roger Vanbrabant, omslagillustratie: Wout Olaerts.
Dit verhaal verscheen vooor het eerst in 1946, als nr 20 van de naoorlogse reeks Vlaamsche Filmkens.
2000 3036 Flanders 25 Het huis met de zeven torentjes.

Bewerkt door Roger Vanbrabant, omslagillustratie: Wout Olaerts.
Zie ook 1399
Dit verhaal verscheen voor het eerst in 1947, als nr 22 van de naoorlogse reeks Vlaamsche Filmkens.
2001 3065 Flanders 27 De rokende doodskop.

Bewerkt door Roger Vanbrabant, omslagillustratie:Tom Goovaerts.
In 1 band met Paul Vincken & Frank Nemo.
Dit verhaal van John Flanders verscheen voor het eerst in 1947, als nr 27 van de naoorlogse reeks Vlaamse Filmkens.
 
 

D.  Postume publicaties in het Nederlandse taalgebied.

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007 .

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1964 Vlucht naar Bradford. / John Flanders Lier: Van In.
1964 Griezelen. /Jean Ray

50 korte verhalen verzameld door Maurice Peeters.
Voorwoord: ‘Jean Ray de onvatbare’ door A. van Hageland.
Flanders 47 Hasselt: Uitgeverij Heideland. -174p.

Reeks: Vlaamse pockets nr 108.
Afmetingen: 18 x 11 (pocket)
1964 Vlaamse Griezelverhalen. /Jean Ray.

Vertaald door: J.W. Staalman

Een selectie van twaalf verhalen uit “25 meilleures histoires noires et fantastiques:

1. DE HAND VAN GÖTZ VON BERLICHINGEN
2. DE GESCHIEDENIS VAN DE WÛLKH
3. HET KERKHOF VAN MARLEYWECK
4. DE GROTE DUISTERLING
5. DRAAIMOLEN
6. DE ZWARTE SPIEGEL
7. DE KERKHOFWACHTER
8. GOUDEN TANDEN
9. DE LAATSTE REIZIGER
10. DE NACHT VAN CAMBERWELL
11. MIJNHEER GLESS VERANDERT VAN RICHTING
12. NEEF PASSEROUX
Utrecht: A.W. Bruna. -190p.

Reeks: Zwarte Beertjes nr 784.
Afmetingen: 17.50 x 11 (pocket)
Omslag: Dick Bruna
Ontwerp en druk: Mouton & Co Den Haag
1965 John Flanders omnibus.

Bevat: De geheimzinnige regenman; Drie rode pijlen (1948 VF nr 52); Het zwarte plein (1962 VF nr 468); De nachten van Preston (1961 VF nr 406); Het huis met de zeven torentjes (1947 VF nr 22); Het geluk van Edward Larkins (1952 VF nr 172); Gevangene nr 117 (1953 VF nr 185); Een roman van de zee (1960 VF nr 365); De meester der tijgers (1955 VF nr 259); Vuren op Fuglo (1947 VF nr 46); De eilanden van de mist (1947 VF nr 20)
Brussel/Amsterdam: D.A.P. Reinaert. -413p.

Hardcover met stofomslag
Omslag en bandontwerp: C. Haubrechts
1965 Gejaagd door de angst. (verhalen)

Onder pseudoniem: Flanders John/ Ray Jean
Oorspronkelijke titel:
Mystère et aventures (1946)
Nederlandse bewerking: Roger d’Exsteyl.
Bevat: Gejaagd door de angst; De zwarte jonk; Harlem nocturne; Het vermoorde standbeeld; Het kruispunt van de rode maan; De novene der verschrikking.
Flanders 73 Hasselt: Uitgeverij Heideland. – 149p.

Reeks: Vlaamse pockets nr 116
Afmetingen: 18 x 11 (pocket)
1966 Galgenaas. Scotland Yard in actie. (detective) Antwerpen: Uitgeverij De Kentaur. -189p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (gebonden met stofomslag)
1966 Het geheim van de Sargassen. (Science fiction roman voor de jeugd).

Geïllustreerd met pentekeningen.
Flanders 74 Lier: N.V. Jozef Van In & C°. -68p.

Afmetingen:26.40 x 19.50 (ingenaaid)
Reeks: Belfortreeks vol 3
1968 Super-Suspense-Omnibus. (verhalen)

Bandontwerp: Will Vaerten.
Kapellen-Antwerpen: Walter Beckers. -280p.

Reeks: “Europa-Selectie” geselecteerd voor de leden van WBBC.
Afmetingen: 21.25 x 14 (gebonden in similederen kaft met lint)
Colofon: Deze uitgave is gezet uit de Bodoni en gedrukt op speciaal voor deze editie vervaardigd houtvrij opdikkend “prestige” papier.
Er werden 10 present-exemplaren gedrukt genummerd van I tot X.
1968 De angst vaart mee… Fantastische verhalen. / John Flanders.

Omslag en tekeningen: Wim Van Beers.

Bevat: Op bange wegen (1934 VF nr 197); Sint Ambrosiusnacht (1936 VF nr 283); Het geheim van Dork-Glen (1934 VF nr 190); Een nacht van vuur en water (1964 VF nr 598); De nacht van de marktkramer (1964 VF nr 598); De klauw in de sneeuw (1934 VF nr 194)
Antwerpen: Standaard Uitgeverij. – 115p. hardcover.

Reeks:: Viking boeken. – Antwerpen; vol. 1968: 1
1969 4de dimensie – Fantastische verhalen.

Bevat 31 korte verhalen in een bewerking door A. Van Hageland

Hasselt: Uitgeverij Heideland. -149p.

Reeks: Vlaamse pockets nr 242.
Afmetingen: 18 x 11 (pocket)
1970 Malpertuis. / Jean Ray.

Vertaald door: HUBERT LAMPO.
Oorspronkelijke titel: Malpertuis (1962)
Omslagtekening: Corstiaen de Vries.
Grafische vormgeving: Joost van de Woestijne.
1987: Heruitgave bij Facet,  Antwerpen.
Lampo 26 Amsterdam: J.M. Meulenhoff bv. – 256p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Druk Thieme Nijmegen.
Lampo 26a uitgave 1987
1971 De zilveren kaap. (jeugdroman)

Bevat 5 pentekeningen over de volle bladzijde. Tekenaar niet vermeld.
1946: Oorspronkelijke uitgave bij Uitgeverij De Pijl, Brussel.
1986: Heruitgave bij De Dageraad pvba, Antwerpen in een bewerking van A. Van Hageland & Walter Soethoudt.

Lier: J. Van In. -85p.

Afmetingen: 22.60 x 17.50 (garenloos gebrocheerd – zachte geïllustreerde kaft)

1972 Het slapende dal. / John Flanders.

Bewerking: Anna Haamers-Verhoeven.
Vertaling van: Slumber Valley.
Omslagtekening: Leo Fabri.
Omslagmontage: Gijs Mertens.
Beeldmerk: Eddy Ryssack.
Redactie: Danny de Laet.
Breda: Brabantia Nostra (Vogelzanglaan 3). -93p.

© A. van Hageland
Reeks: Kludde-reeks nr. 2.
Afmetingen: 18 x 11 (pocket)
1972 Malpertuis. / Jean Ray. (filmeditie)

Vertaald door: HUBERT LAMPO.
Oorspronkelijke titel: Malpertuis (1962)
Amsterdam: Meulenhoff. -256p.

Reeks: Meulenhoff Editie  E263
2e druk, filmeditie.
1972 Canterbury. / Jean Ray (gevolgd door de beste bladzijden uit de Whisky-verhalen)

Vertaald door Clem SCHOUWENAARS en nawoord van Claude Seignolle.
Oorspronkelijke titel: Les Derniers Contes de Canterbury (1963).
Grafische vormgeving en omslagontwerp van Walter Beckers met een aquarel van kunstschilder Pol Mara
Flanders 95 Kapellen: Banana Press N.V. (Beckers Groep), -239p.

Afmetingen: 21.75 x14.75 (ingenaaid)
1973 John Flanders omnibus voor de jeugd: Het slot van de havik.

Moderne bewerking: PAUL KOECK.
Druk en verantwoordelijke uitgever – typografie: Walter Soethoudt, Perenstraat 13 – 2000 Antwerpen;
Bevat: Het slot van de havik. (pp 7-36); Het huis van de woeste schaduwen. (pp 37-66); De zeven geheimen van Lavender-Hill. (pp 68-99); De laatste triton. (pp 100-120); De wreker van het slapende dal. (pp 121-145); Het vervloekte land. (pp 146-161); De witte koning. (pp 163-170); De boze rechters van Fenwick. (pp 171-198); Het spook van de Fancymijn. ( pp 199-230); De tovenaar van Balderham. ( pp 231-264); De melaatse abt van St. Albans. (pp 265-287).
Flanders 85 Antwerpen: Uitgeverij Walter Soethoudt.  -287p.

Afmetingen: 19.20 x 12.50 ( ingenaaid – harde kartonnen geïllustreerde kaft )
 1974  De zwarte schaduw./ John Flanders. (verhalen)

Omslagtekening: Nele Geldhof.
In een bewerking van A. van Hageland
Bevat: De Vlucht uit de hel (Vlaams Filmke nr 80); De zwarte schaduw treedt op (VF nr 90); De wrekende valken (VF nr 113); Gevaarvolle vakantiedagen (VF nr 195)
 Flanders 96  Averbode: Uitgeverij Altiora. -104p.

Afmetingen: 22 x 14.50 (ingenaaid & harde kaft)
 1976  Leven onder de microscoop. (horrorverhaal)  Uit de bundel: Land van de griezel pp 51-56.

Uitgeverij: D.A.P. Reinaert uitgaven – Zele.afmetingen: 21 x 13 (gebonden met kartonnen kaft)
 1976  Een angstwekkende reportage (horrorverhaal)  Uit de bundel: Land van de griezel pp 337-341..

Uitgeverij: D.A.P. Reinaert uitgaven – Zele.
Afmetingen: 21 x 13 (gebonden met kartonnen kaft)
 1976  Ogen in de nacht. (horrorverhaal)  Uit de bundel: Land van de griezel pp 385-389.

Uitgeverij: D.A.P. Reinaert uitgaven – Zele.
Afmetingen: 21 x 13 (gebonden met kartonnen kaft)
1977 Steekspel met de duivel. (verhalenbundel)

Met portretfoto – foto handschrift en 5 documentaire zw-w foto’s voorin.
[Met een inleiding door Albert van Hageland: John Flanders en de poëzie van de angst]
Bevat: Het slot van de Havik (pp 53-90); De raadselachtige zeereis (pp 91-120); Drummer-Hinger (pp 121-132); De stow away (pp 133-136); De rode schaduw (pp 137-186); De neus van de kat (pp 187-190); De duivel van Hillston-Jail (pp 191-218); De bloedige relikwie (pp 219-254); De boeman van Stockton (pp 255-292); Het duivels huwelijk van Peter Stolz (pp 293-308)

Kalmthout-Antwerpen: Uitgeverij Beckers (Brasschaatsteenweg 200). -308p.

Afmetingen: 17.25 x 11 (gebonden – kartonnen kaft met lint)
Verantwoordelijke uitgever R. Peeters Tanghoflaan 5 – 2550 Kontich.
1978 Speurders in actie. (verhalen)

Omslagtekening: René Brantonne.
Selectie en nawoord: Dany de Laet.
Verantwoordelijke uitgever / photosetting Walter Soethoudt, Perenstraat 15 2000 Antwerpen.
Flanders 5 Antwerpen: Uitgeverij Soethoudt. -288p.

Afmetingen: 20 x 13 (paperback)
1981 De avonturen van Edmund Bell (speurders in actie II) (verhalen)

Verantwoordelijke uitgever / photosetting Walter Soethoudt, Perenstraat 15 2000 Antwerpen.
Selectie en nawoord: Dany de Laet.
Woord vooraf door Rik Clément.
Omslagtekening: Griffo met de medewerking van Gideck.
Flanders 3 Antwerpen: Uitgeverij Soethoudt. -286p.

Afmetingen: 20 x 13 (paperback)
 1983  De avonturen van Edmund Bell Deel II (speurders in actie III) (verhalen)

Verantwoordelijke uitgever Walter Soethoudt & Co, Perenstraat 15 2000 Antwerpen.
Selectie en nawoord: Dany de Laet.
Omslagtekening: Griffo
 Flanders 2  Antwerpen: Uitgeverij Soethoudt. -212p.

Afmetingen: 20 x 13 (paperback)
1983 John Flanders Omnibus.

Kaft: Paul de Becker.
Bevat: Geheimen van het Noorden (pp 7-142); De straat der zeven duivels (pp 143-172); De gevangenen van Morstanhill (pp 173-200); De jonge straatrover (pp 201-225).
Flanders 93 Leuven: Davidsfonds. -225p.

Reeks: Kinder- en jeugdreeks nr 173 – 1983 – 3.
Afmetingen: 20 x 13 (ingenaaid)
 1984 Het monster van Burrough. Gevolgd door De rode burcht. / John Flanders.(detective)

Bewerking: Albert van Hageland.
Omslag en illustratie: An Candaele.
 Kalmthout-Antwerpen: Uitgeverij Beckers. 250p.

Reeks: Europa Reeks – Europa Boek Club nr 1.
Afmetingen: 21.50 x 13.50 (gebonden)
1984 Het geheim van de grommende rots. (verhalenbundel)

Bevat: Het geheim van de grommende rots (1937, VF nr 340); Sint-Ambrosiusnacht (1936 – VF nr  283); Het geheim van Dork-Glen (1934 VF nr 190); Tempest, de gevreesde (1934 – VF nr 166)
I
llustraties: Gijs Mertens

Averbode/Apeldoorn: Uitgeverij Altiora. -144p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (paperback)
Reeks: Jeansboek

1986 Spoken op de ruwe heide. / John Flanders. Antwerpen: Uitgeverij De Dageraad pvba. -112p. hardcover.
1986 De zilveren kaap. (jeugdroman)

Bewerking : A. Van Hageland & Walter Soethoudt.
Omslag: Gijs Mertens.
Verantwoordelijke uitgever: R. van Hevel, Ilsestraat 95, Oevel, België.
1946: Oorspronkelijke uitgave bij Uitgeverij De Pijl, Brussel.
1971:
Uitgave bij Uitg. J. Van In, Lier

Antwerpen: De Dageraad pvba. -135p.

Afmetingen: 20 x 13 (garenloos gebrocheerd, paperback)

1987 Geheimen van het Noorden. (jeugdroman)

3de druk uitgegeven t g v de 100ste verjaardag van zijn geboorte.
De 2de druk verscheen in de John Flanders Omnibus uit 1983.
De 1ste druk verscheen in 1948 in de Trekkersreeks als nr 8 bij Uitg. Altiora.

Averbode/Apeldoorn: Uitgeverij Altiora. -142p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (paperback)
Reeks: Jeansboek

1992 De straat van de 7 duivels. / John Flanders.

Samengesteld en bewerkt door Roger Vanbrabant, met tekeningen van Johan Dockx.
Omslag en illustraties: Johan Dockx.
Vormgeving: Catherine Bourgeois.
Bevat De straat van de zeven duivels (pp 6-50); De klauw in de sneeuw (pp 51-90); De wrede nacht van Huntingdon Manor (pp 91-128)
 Flanders 92 Averbode/Apeldoorn: Altiora, -128p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
Reeks: Jeansboek.De drie verhalen werden ook als Vlaamse Filmpjes gepubliceerd resp. in 1933 VF nr 122 (De wrede nacht…) & VF nr 133 (de 7 duivels…); 1934 VF 193 (De klauw…)
1993 De weerwolf in de sneeuw (Een Edmund Bell verhaal)

In een bewerking van Walter Soethoudt en John Riedijk.
Omslagontwerp: Chris Vandendriessche.
Bevat: De weerwolf in de sneeuw (pp 9-61); Het monster van de Rode Puinen (pp 63-128)
1937: De weerwolf in de sneeuw is voor het eerst verschenen in twee afleveringen in het jeugdtijdschrift BRAVO! Op 17 april (anoniem) en op 24 april 1937.
1981: ‘De weerwolf in de sneeuw’ is tevens opgenomen in de verzamelbundel De avonturen van Edmund Bell (speurders in actie II van Danny de Laet Uitg. Soethoudt.

Antwerpen/Dronten: Uitgeverij Facet. -128p.

Afmetingen: 20 x 13 (paperback)

1998 Gouden tanden. De beste verhalen van Jean Ray. (Verhalen)

Omslagontwerp: Wil Immink
Flanders 4 Antwerpen: A. Manteau / Standaard Uitgeverij. -327p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (paperback)
SINDS 2004 geeft de Vriendenkring Jean Ray / Amicale Jean Ray Ruitersweg 20, 8520 Kuurne systematisch het verzamelde werk uit van Jean Ray/John Flanders.

Tot op heden zijn er 32 volumes uitgegeven.
Een overzicht vindt u na deze bibliografie
2010 Op zoek naar de zonne-eilanden. (stripverhaal)

Heruitgave in albumvorm van het gelijknamige Stripverhaal (tekenaar: Buth ps van Leo DeBudt; scenario: Flanders) dat tussen april 1949 en maart 1950 verscheen in Zonneland.
Als gratis bijlage bij dit album (Brabantse Filmkens nr 1:  Het lot der eilanden. Scenario van het vervolg op ‘Op zoek naar de zonne-eilanden’ – nooit uitgetekend.
Flanders 23 Brabant Strip vzw.

Reeks: Fenix nr 71
Flanders 24
2023 Het huwelijk van juffrouw Bonvoisin en andere  Gentse verhalen van Jean Ray. (verhalenbundel)

Opmaak omslag: Herman Houbrechts.
Opmaak binnenwerk: 5NUL8Grafische Producties.
Bevat: Deel 1 : Een schrijver en zijn stad. Jean Ray en Gent (essay door Lieven Tavernier) – Deel II : De Gentse verhalen: Het huwelijk van juffrouw Bonvoisin (pp 53-57); De hand van Götz von Berlichingen (pp 58-70); Het Grote Duister (pp 71-110); Straten (pp 111-113); De magie van een plaats (pp 114-116); Mijn eigen spook (pp 117-121); Herinneringen (pp 122-125); Vieruurtje (pp 126-128); En hier eindigt mijn liedje (pp 129-131); In de kring (pp 132-134); Voorbij alle grenzen (pp 135-138).

Antwerpen: Davidsfonds / Standaard Uitgeverij nv.  -144p.

Afmetingen: 21.70 x 13.70 (gebonden – harde blauwkartonnen kaft met stofomslag)

VERZAMELD WERK – UITGEGEVEN DOOR DE VRIENDENKRING JEAN RAY

Eerste teksten: De goedendag, Almanac, ‘t Zal wel gaan / Premiers textes: De goedendag, almanak ’t Zal wel gaan.
Kuurne : Vriendenkring Jean Ray, 2009
Keerdruk
Deel van: Verzameld werk / Ray, Jean. – Kuurne, 2004, currens; vol. 1

La Flandre libérale
Kuurne : Amicale Jean Ray, 2008
Franse en Nederlandse tekst
Deel van: Verzameld werk / Ray, Jean. – Kuurne, 2004, currens; vol. 2

De vloek der oude huizen /La malédiction des vieilles demeures
Kuurne : Vriendenkring Jean Ray, 2004
Keerdruk
Deel van: Verzameld werk / Ray, Jean. – Kuurne, 2004, currens; vol. 3

Le journal de Gand
Kuurne : Amicale Jean Ray, 2005
Deel van: Verzameld werk / Ray, Jean. – Kuurne, 2004, currens; vol. 4

Geierstein
Kuurne : Amicale Jean Ray, 2006
Deel van: Verzameld werk / Ray, Jean. – Kuurne, 2004, currens; vol. 5

Vlaamsche filmkens
Kuurne : Amicale Jean Ray/Vriendenkring Jean Ray, 2007, currens
Deel van: Verzameld werk / Ray, Jean. – Kuurne, 2004, currens; vol. 6 (= v. 1)
Deel van: Verzameld werk / Ray, Jean. – Kuurne, 2004, currens; vol. 7 (= v. 2)
Deel van: Verzameld werk / Ray, Jean. – Kuurne, 2004, currens; vol. 9 (= v. 3)

L’ami du livre
Kuurne : Amicale Jean Ray, 2008 – 2013
Deel van: Verzameld werk / Ray, Jean. – Kuurne, 2004, currens; vol. 8 (=v. 1)
Deel van: Verzameld werk / Ray, Jean. – Kuurne, 2004, currens; vol. 20 (=v. 2)

L’homme derrière la porte
De man achter de deur
Kuurne : Amicale Jean Ray, 2009
Deel van: Verzameld werk / Ray, Jean. – Kuurne, 2004, currens; vol. 10

La cité de l’indicible peur
Ray, Jean; Huftier, Arnaud; Verbrugghen, André
Kuurne : Amicale Jean Ray, 2009
Deel van: Verzameld werk / Ray, Jean. – Kuurne, 2004, currens; vol. 11

Le livre des fantômes / Het boek der spoken
Ray, Jean; Huftier, Arnaud; Verbrugghen, André
Kuurne : Amicale Jean Ray/Vriendenkring Jean Ray, 2011
Keerdruk
Deel van: Verzameld werk / Ray, Jean. – Kuurne, 2004, currens; vol. 16

Presto films
Ray, Jean; Huftier, Arnaud; Verbrugghen, André
Kuurne : Vriendenkring Jean Ray/Amicale Jean Ray, 2012 – 2015
Deel van: Verzameld werk / Ray, Jean. – Kuurne, 2004, currens; vol. 17 (= v. 1)
Deel van: Verzameld werk / Ray, Jean. – Kuurne, 2004, currens; vol. 21 (= v. 2)
Deel van: Verzameld werk / Ray, Jean. – Kuurne, 2004, currens; vol. 25 (= v. 3)

Les derniers contes de Canterbury /De laatste verhalen van Canterbury
Ray, Jean; Huftier, Arnaud; Verbrugghen, André
Kuurne : Amicale Jean Ray/Vriendenkring Jean Ray, 2012
Keerdruk
Deel van: Verzameld werk / Ray, Jean. – Kuurne, 2004, currens; vol. 18

Edmund Bell
Kuurne : Amicale Jean Ray/Vriendenkring Jean Ray, 2012 – 2013
Deel van: Verzameld werk / Ray, Jean. – Kuurne, 2004, currens; vol. 19 (=v. 1)
Deel van: Verzameld werk / Ray, Jean. – Kuurne, 2004, currens; vol. 22 (=v. 2)
Deel van: Verzameld werk / Ray, Jean. – Kuurne, 2004, currens; vol. 23 (=v. 3)

L’engoulevent
De nachtzwaluw
Ray, Jean; Verbrugghen, André
Kuurne : Amicale Jean Ray/Vriendenkring Jean Ray, 2014
Keerdruk
Deel van: Verzameld werk / Ray, Jean. – Kuurne, 2004, currens; vol. 26

Op vlucht naar Bradford
Ray, Jean
Kuurne : Vriendenkring Jean Ray/Amicale Jean Ray, 2015
Deel van: Verzameld werk / Ray, Jean. – Kuurne, 2004, currens; vol. 28

Bravo! Vervolgverhalen
Bravo! Feuilletons
Kuurne : Amicale Jean Ray/Vriendenkring Jean Ray, 2007, currens
Deel van: Verzameld werk / Ray, Jean. – Kuurne, 2004, currens; vol. 30 (=v. 1)
Deel van: Verzameld werk / Ray, Jean. – Kuurne, 2004, currens; vol. 31 (=v. 2)

 

 FILMOGRAFIE

1964 La cité de l’indicible peur.

 • Naar een verhaal van Jean Ray.
 • Met coupures ook uitgegeven als La grande Frousse.
 • Regie: Jean Pierre Mocky.  Scenario: Jean Pierre Mocky
 • Cast: Bourvil; Jean-Louis Barrault; Francis Blanche;
1972 Malpertuis.

Regie: Harry Kümel.
Cast: Orson Welles (Cassavius); Susan Hampshire (Nancy, Eurale/Alice); Michel Bouquet (Dideloo),  Mathieu Carrière, Jean-Pierre Cassel, Sylvie Vartan e a

 • Een zeeman erft het huis van zijn oom. In het huis blijken de vroegere goden van de mythische berg Olympos te wonen. De overtuiging van een aantal gelovigen houdt hen in leven. Maar is de zeeman zelf nog wel bij zijn verstand?