home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Durnez, Gaston

GASTON DURNEZ

Wervik, 9 september 1928 – Lier, 22 november 2019

Dichter, prozaschrijver en journalist

Ook bedrijvig als tekstschrijver voor radiocabaret, als tv-medewerker (panellid voor taalspelletjes, literair interviewer) en filmscenarist  (“De Witte van Sichem”).

BIOGRAFIE

9 september 1928: Gaston Cyriel Durnez wordt geboren in Wervik, West-Vlaanderen, op  als zevende zoon in een arbeidersgezin met elf kinderen van Cyriel Durnez en Elisabeth (Elise) Mestdag.

 • Gaston was drie jaar toen de familie Durnez uitweek naar Asse, in de buurt van Brussel, op zoek naar werk in een fabriek.
  “Werk was Brussel en Brussel was Frans” zou Durnez daar later van zeggen. Het zijn ook de jaren waarin de misère van de Vlaamse pendelaars op zoek naar werk in Brussel en Wallonië op hem een grote indruk maakt. Hij zou er later – als journalist – grote aandacht aan besteden.

1934- 1942: Zijn lagere school – tot en met het achtste studiejaar – doorloopt Gaston bij de broeders van de Sint-Martinusschool te Asse. ”Ik was toen veertien jaar en zoals bij de meeste kinderen uit onze buurt lag mijn toekomst binnen de fabrieksmuren.”

Intussen had hij ook kennis gemaakt met de Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ) een jeugdbeweging opgericht door Kanunnik Jozef Cardijn.

 • Hoe belangrijk de kajottersbeweging van Jozef Cardijn voor hem is geweest, kan hij niet genoeg benadrukken. ”In de KAJ kregen wij ’lessen over zelfbewustzijn’ en dat was voor ons totaal nieuw. En natuurlijk werden ons ook die drie fameuze woorden van Cardijn in het hoofd geprent: zien, oordelen, handelen. Dat zijn trouwens de principes die ook elke journalist voor ogen zou moeten houden, in die volgorde.” (Uit: Gezinsbond, 16 december 2011, Actief p.4)

1942: Nadien wordt het een beetje moeilijker, want de familie is te arm om Gaston te laten doorstuderen aan een of ander college. Maar geen nood, want via een schrijfwedstrijd voor een lokaal gewestelijk weekblad trekt hij de aandacht van de plaatselijke industrieel Adolf Clauwaert, die zijn toekomstige bediendes opleidde in een eigen privé-schooltje de Praktische Handelsschool, waar Durnez de kans krijgt om gedurende 2 jaar boekhouding en dactylografie te studeren.

1943: Door oorlogsomstandigheden gedwongen, moet de 15-jarige Gaston echter de wereld in om voor brood op de plank te zorgen.

Hij werd aangeworven op het Brusselse hoofdkwartier van persbureau Belga als typist. Typist was in die tijd eigenlijk een vrouwenberoep, maar Gaston bewees er zo’n talent voor te hebben dat hij er aan de slag kon, en – niet onbelangrijk – het verdiende dubbel zoveel als loopjongen.

Oktober 1944: De kranten van de pas opgerichte De Nieuwe Standaard rollen van de persen en de 16-jarige Durnez kan er terecht … als loopjongen, maar niet voor lang.

1 mei 1945: Wordt aangeworven als journalist bij ‘De Nieuwe Standaard’ (later  De Nieuwe Gids) – ’t Vrije Volksblad – Het Nieuws van den Dag.

 • Tony Herbert, de toenmalige directeur van De Nieuwe Standaard, hoort van het verteltalent van Gaston Durnez via een gelauwerd verhaal in een verhalenwedstrijd. Gaston wordt bij hem geroepen en wordt de plaats aangeboden van Hubert Van Herreweghen die per 1 mei zijn legerdienst moest doen.
 • Komt terecht in een stimulerende omgeving met als collega’s o a Renaat van Elslande, Marc Neels alias Marc Sleen en Albert Coppé.

Korte excursie

Durnez was een goede vriend van striptekenaar Marc Sleen. Hij verzon de plot voor diens eerste Neroalbum Het geheim van Matsuoka (1947), waar Sleen echter een volledig ander verhaal van maakte. Ook bedacht hij de naam van het personage Detective Van Zwam.

In “Nero” zijn geregeld verwijzingen naar Gaston Durnez terug te vinden.

  • Zo leest Petoetje in “De zoon van Nero (1959) het fictieve boek “Kolder” door Gaston Durnez.
  • In De Zesde Kabouter” (1977) staan in strook 36 en 38 diverse boeken van Durnez op Adhemar’s slaapkamer.
  • In Het Gouden Hart (1987-1988) draagt dichter Piet Peerdezaag enkele gedichten van Gaston Durnez voor.

1 maart 1953: Gaat aan de slag als redacteur bij De Standaard/Het Nieuwsblad, de ‘oude’ Standaard,  die in 1947 door Albert De Smaele ‘opnieuw was opgericht. Hij evolueert er tot o.m. redactiechef van Het Nieuwsblad, hoofd van de algemene nieuwsdienst en adjunct-rubriekleider Cultuur van De Standaard.

De sociale reportages die Durnez in de jaren vijftig maakte over de Vlaamse arbeiders die in de Waalse industrie of mijnsector gingen werken, gelden nog steeds als toonvoorbeelden van sociale journalistiek.

 • Na de mijnramp in Marcinelle in 1956, waar 262 doden vielen, versloeg hij niet alleen de dramatische gebeurtenissen, maar keerde later terug voor een nieuwe reeks, Mannen met zwarte gezichten, waarin het het opnieuw over de ‘mobielen’ (de dagelijkse pendelaars) had.
 • In 1958 won hij er de eerste Vlaamse Journalistenprijs mee. Hij was daar zeer opgetogen over: “Voor mij was dat zoveel als mijn journalistiek diploma”.
 • De serie wordt in 2015 opnieuw uitgegeven door de ABVV

Gaston verhuist in het midden van de jaren ’60 naar Lier, aangetrokken door José De Ceulaer en Frans Verstreken, waarmee hij in 1972 het Felix Timmermans Genootschap opricht.

Durnez heeft zich reeds vroeg aangetrokken gevoeld door het werk en de persoon van Felix Timmermans. Hij zal dat zijn verdere leven blijven.

 • Als 14-jarige  had hij bij één van de opstelwedstrijden van de Fé een facsimilé van Een lepel herinneringen (1943) gekregen met daarin de opdracht “Voor den Heer  Gaston Durnez. Hoogachtend”. Timmermans had er ook een tekening bijgeplaatst van een pijprokend boertje die een groet paplepel over zijn schouder draagt.
 • Hij zal diverse publicaties aan hem wijden: De goede Fee. Pasfoto van Felix Timmermans. (1986), Het lied mijner kindsheid, of Een lepel herinneringen (1992); Felix Timmermans. Een biografie. (2000)
 • Talrijk zijn de bijdragen die hij leverde voor Jaarboek van het Felix Timmermans-Genootschap, dat hijzelf mee had helpen oprichten en waarvan hij een aantal uitgaven heeft samengesteld.

Intussen woont Gaston Durnez al dertig jaar in Itegem (Heist-op-den-Berg)

Van 1965 tot 2000: Redacteur van het algemeen culturele tijdschrift Ons Erfdeel en zijn Franstalige zusterblad Septentrion.

1966-1969: Onderbreking van zijn loopbaan bij de Standaardgroep om gedurende drie jaar redacteur te worden bij de Nederlandse krantengroep Brabant Pers en het Vlaamse dagblad Het Volk.  Tegelijkertijd was hij literair adviseur bij de uitgeverij Van In te Lier.

1969-1992: Redacteur bij ‘De Standaard’ tot aan zijn pensionering in 1992.

1969: Stichter en redacteur van ‘De Bladen voor de Grafiek’ die een vijftiental jaar hebben bestaan.

1972: Medestichter van het Felix Timmermans-Genootschap.

1973: Initiatiefnemer en redacteur van de ‘Encyclopedie van de Vlaamse Beweging’ .

1992-1999: Blijft columnist voor dezelfde krant.

1998: Redacteur van de ‘Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging’ .

1999: Wordt columnist van de weekbladen ‘De Bond’ en ‘Tertio’.

2000: Van zijn hand verschijnt bij uitgeverij Lannoo een forse biografie over Felix Timmermans. Het werd een goed gedocumenteerd verhaal, én een voorbeeld van empathische biografie met veel aandacht voor de mens Timmermans.

2015: De ABVV neemt het initiatief om zijn reportages over de mijnramp te Marcinelle in 1956 gebundeld opnieuw uit te geven onder de titel: Mannen met zwarte gezichten.

2018: Eindelijk – Durnez is 90 – verschijnen de memoires: Een mens is maar een wandelaar. Het boek schetst een fascinerend portret van een generatie, en indirect ook van de schrijver zelf.

 • Een bont gezelschap passeert de revue: van dichter Bert Decorte, schrijver Louis Paul Boon, journaliste Maria Rosseels en fotograaf Paul Van den Abeele, over kunstenaar Luc Verstraete, scenarist Jeroom Verten, regisseur Robbe De Hert, historicus Jozef Weyns en politicus Theo Lefèvre, tot krantenmagnaat Albert De Smaele, abt Ulrik Geniets, West-Vlaamse seizoensarbeiders en zelfs een clandestiene kajotter in nazi-Duitsland…

22 november 2019: Overlijdt in het ziekenhuis te Lier in het gezelschap van zijn familie. Hij werd 91.

 

MEER  OVER DURNEZ

 • 1991:  Jooris van Hulle,  Gaston Durnez. Vereniging van Westvlaamse Schrijvers  (In deze monografie vindt men een selectie uit diverse publicaties over G.D.)
 • 1998: Cas Goossens: Gaston Durnez. Paspoort (bloemlezing uit zijn werk). Tielt: Uitg. Lannoo
 • 1994: De Vuurtoren: Gaston Durnez. TV-programma KTRO

BEKRONINGEN

 • 1957: Prijs Vlaamse Journalistenclub 1957 (de eerste Vlaamse Persprijs) voor de reportage” Mannen met zwarte gedichten”, handelend over de mijnwerkers n.a.v. de Mijnramp van Marcinelle in 1956; deze reportage verscheen van 2 oktober 1956 af in 13 afleveringen in de kranten van de Standaard-groep.
 • 1958: Prijs van de provincie Antwerpen voor de verzenbundel Rijmenam.
 • 1958: Prijs van de stad Veurne voor een tweedelige reportage over de Westhoek, verschenen in de Standaard-groep.
 • 1958-59-60: Kampioen van België dactylografie in 1958, 1959 en 1960. Winnaar van de wisselbeker van dit kampioenschap.
 • 1960: Prijs voor een scenario, filmfestival Antwerpen.
 • 1962: Prijs voor het chanson, Vlaamse Poëziedagen, Wemmel.
 • 1964: Speciale Persprijs Frans Theelen voor de reportage in boekvorm over de perswereld: Spoedbericht, uitg. Davidsfonds.
 • 1965: Ereburger van geboortestad Wervik.
 • 1967: Prijs van het Davidsfonds voor de beste voorlichting in het buitenland over de actuele Vlaamse problemen (in de kranten van de Brabant Pers, Nederland).
 • 1968: Prijs voor filmcommentaar voor de BRT-televisiefilm “Prentkaart uit Brugge”, filmfestival Antwerpen.
 • 1969: Prijs provincie Antwerpen voor de verzenbundel voor kinderen “Sire”, uitg. Van In.
 • 1969: Prijs voor het Humoristisch Gedicht van het Poëziefestival Heist-aan-zee, voor “Standbeeld”.
 • 1971: Ridder in de Orde van Leopold II.
 • 1974: Orde van de Vlaamse Leeuw (als initiatiefnemer en redacteur van de Encyclopedie van de Vlaamse Beweging)
 • 1976: Bekroond in Referendum Vlaams Jeugd- en Kinderboek, voor “Faantje in het Circus”.
 • 1985: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
 • 1986: André Demedtsprijs.
 • 1986: Prijs van de Provincie Antwerpen 1986 voor “De Standaard. Het levensverhaal van een Vlaamse krant”, Uitgeverij Lannoo, 1985.
 • 1989: Prijs van de Vlaamse Gemeenschap, “Reinaert de Vos-trofee”, voor een journalistieke carrière.
 • 1993: Prijs van de stad Antwerpen voor “ De Standaard. Het levensverhaal van een Vlaamse krant van 1948 tot de VUM”.
 • 2002: Frans Drijversprijs 2002 als “Verdienstelijk werker voor Vlaanderen”.
 • 2002: Prijs provincie West-Vlaanderen 2002 voor essay en monografie, voor “Felix Timmermans. Een biografie”.
 • 2014: Prijs provincie Antwerpen 2013 voor het geheel van zijn rijke oeuvre.
 • 2018: Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Toon Horsten, Zien, oordelen, handelen. Interview met Gaston Durnez, eeuwige journalist. In: Knack, 1 juli 2009.
 • Geert van Hecke, Het opa-gevoel van Gaston Durnez, in: Actief , Gezinsbond, 16 december 2011. Pp 4-

SMAAKMAKER

Probatie

Ik heb een gouden pen gekregen
Mijn naam staat erop in gouden letters.
Een feestpen, een verjaardagspen !
een cadeau van de kinderen
die ook van goud zijn
ik ben verguld.
 
Nu moet ik de pen uitproberen.
Eerst lukt het niet goed,
ze is nog wat stroef,
ze schrijft twee onzichtbare letters.
Dan vloeit de inkt voluit.
 
Hebben alle vogels het nest verlaten
Behalve ik en jij.

Uit: Lichtverzen 2008

 

Cool Flanders

De Vlaming woont nu in Flanders
in een Loft met een Kitchen en Bar
met de Kids van zijn nieuwe Lover
en zijn eigen Nearly New Car.
 
En Privacy heet nu zijn vrijdom
en Sound maakt nu lawaai
en Cool is wat hij leuk vindt
als hij groeten wil, roept hij “haai!”
 
In de business als Sales Manager
in een driedelig grijze Outfit
op zijn maat gemaakt door zijn Taylor
verkoopt hij dure Bull Shit.
 

Uit: Lichtverzen 2008

 

Hulldegedihct

‘Xsstfr drkllem amaixiepfft

(uit mijn lijfblad)

 

Heden zij de drukfout eer gebrach,
Zij, het sieraat van de Vlamse-kranten,
Zij, de vreugt van al onze scribanten!
Zingen wij voor haar een stuk van Bacht !
 
Glorie zij de trukfout in de pers.
Hoe zout leven zonder haar verlopen ?
Wie zou nog één dgablad willen kopen %
£!+ Dichten wij voor haar een duister vers!
 
Vele correctoren zoeken u,
Dapepr fuotje, met verbeten woede,
Dat de Hemel u voor hen bejoede,
was mijn wens altjid, en ook nog nu.
 
Zoete, C°/%)à lieve drukkfaut kllm prr,
sta ons trouw terzijde asl wji scrijven.
Want om boeiend en plezant te blijven
heb ik, & drukfout, anders niets dan krr.

&Gsaton Drunez ? PPf

(Uit Hooikoorts, Antwerpen/Amsterdam 1962)

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • Gaston Durnez’s bibliografie beslaat een grote reikwijdte in genre’s.
 • Daarom hebben we na de chronologische oplijsting tevens en overzicht voorzien per genre alfabetisch op titel. Volgende rubrieken werden gebruikt:
  • Gedichten : 9 publikaties
  • Kinderboeken: 4 publikaties
  • Novellen en verhalen: 7 publikaties
  • Kronieken en cursiefjes: 24 publikaties
  • Aforismen en interviews: 2 publikaties
  • Reportages: 4 publikaties
  • Monografieën en biografieën: 13 publikaties
  • Bloemlezingen: 2
  • Persgeschiedenis: 3
  • Inleidingen: 3
  • Medewerking verzamelwerken: 4
  • Filmscenario’s : 2

De gedetailleerde bibliografische gegevens van de laatste drie rubrieken werden niet in de chronologische bibliografie opgenomen, maar apart weergegeven.

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1945 Einde op Kerstmis. (verhaal) Mechelen: Proost’s Uitgeverij. -32p.
1946 De partisaan (verhaal) Linkebeek: Uitgeverij Jos Proost. -16p.

Reeks: Avonturen in eigen stad en dorp nr 1
Afmetingen: 16° (geniet)
1946 De schoone kermis van Mieke Armoe (verhaal) Linkebeek: Uitgeverij Jos Proost. -16p.

Reeks: Avonturen in eigen stad en dorp nr 4
Afmetingen: 16° (geniet)
1954 Muzenissen. (poëzie)

Met een S.O.S.bericht van Kobus Klets.
Mechelen: Uitg. eigen beheer. -40p.
1956 Rijmenam. Verzen op rijm voor kinderen en andere mensen met ontvankelijk hart en kwetsbare zinnen St. Katelijne-Waver: Uitg. Wiltzang, -64p.

Afmetingen: 20.40 x 13.20 (ingenaaid)
1957 Moeder, wat zijn wij rijk. (ciné-verhaal)

Vrij bewerkt naar de gelijknamige Vlaamse film van Hein Beniest, Jef Van Riet en Tom Pogmans.
Het is een opvoedende film, gelanceerd door de ABN-centrale, met de bedoeling het gebruik van het Nederlands als standaardtaal in de Vlaamse gezinnen te propageren.
Antwerpen: A.B.N.-Centrale Prins Boudewijnlaan, 147 Antwerpen. -165p.

Afmetingen: 20 x 13 (ingenaaid – zachte kaft met stofomslag)
1959 Met muziek door ’t leven. (cursiefjes)

Band en illustratie: Broeder Max.
Keuze uit de kursiefjes verschenen in De Bond sinds 1954 onder de titel Met muziek door het leven. De rijke uren van een enthousiaste vader
Kasterlee: Uitgeverij De Vroente./ Breda : Desclée De Brouwer -219p.

Afmetingen: 20.25 x 13 (gebonden met stofomslag)
Walleyndruk p.v.b.a. Brugge.
1960 Lente in de woestijn. Het avontuur van Israël. (reisverslag)

Met 16 zwart-wit foto’s. (Foto’s 10 en 1 werden genomen door de auteur. De andere foto’s werden bereidwillig ter beschikking gesteld door de Israëlische ambassade te Brussel)
 Durnez 19 Hasselt: Uitgeverij Heideland. -175p.

Reeks: Vlaamse Pockets nr 18
Afmetingen: 18 x 11 (pocket)
1960
[z.j.]
Wiltzang. Een rijmen- en cartoonboek van Gaston Durnez en HugoKé.  (poëzie)

Deeltitels: Vlaamse verzen; Beestenspel; Kleengedichtjes; Azuren kunst.
1
961: Idem maar met colofon op titelblad: Ter gelegenheid van Nieuwjaar 1961 werden van de bundel Wiltzang 750 exemplaren gedrukt voor en verzonden aan de goede relaties van Uitgeversmij NV Standaard Boekhandel Singel 100 Amsterdam.
Durnez 5a
1965: opgenomen in de Vlaamse Pocket ‘Hooikoorts’ (nr 181) bij  Heideland, Hasselt, met herdrukken in 1966 en 1972
1968: opgenomen in de Omnibus Vlaamse Humor, D.A.P. Reinaert Uitgaven, Brussel, in drie drukken).
Antwerpen/Amsterdam: Uitgeversmij. N.V. Standaard -Boekhandel. -78p.

Afmetingen:22.60 x 14.90 (ingenaaid – harde geïllustreerde kaft)
Drukkerij Jacqmain & De Roeck, Antwerpen
Ook verschenen als Standaard Pockets
1962 Onze eerste krant. (educatief kinderboek)

Tekeningen: Chris Fontijn.
 Durnez 16 Antwerpen: Uitgeverij De Sikkel. -30p.

Reeks: Historische verhalen nr 30
(twee drukken).
1962 Hooikoorts. (poëzie)

1965: Heruitgave als Vlaamse Pocket nr 181.

Antwerpen/Amsterdam: Standaard Boekhandel.

Reeks: Standaard Pockets
1963 Spoedbericht. Een reportage in de krantenwereld.

Speciale Persprijs Frans Theelen voor de reportage in boekvorm over de perswereld.
Bevat 24 zwart-wit foto’s.
 durnez 33 Leuven: Davidsfonds. -304p.

Reeks: Keurreeks van het Davidsfonds ; nr 92 (1963-4)
Afmetingen: 19.50 x 12.25 (gebonden– harde linnen kaft met stofomslag)
1963 Slalom. (verhalen)

Met 6 volpagina pentekeningen van Ray Gilles
Bevat: Een gezonde toeristische politiek; John; Alexander de Romantische; De lezerstribune; De memoires van een lezer; Reportage.
Durnez 9 Hasselt: Uitgeverij Heideland. -138p.

Reeks: Vlaamse Pockets nr 92 ( Drie drukken).
Afmetingen: 18 x 11 (pocket)
1963 Kermis. (novelle)

1978: Opgenomen in “Dag, kind”, pp. 253-318. – Uitgever: Davidsfonds Leuven; romanreeks nr 612 ; 1978-1.
Afmetingen: 20.75 x 13 (paperback)
1978 Dag kind
Leuven: Boekengilde De Clauwaert V.Z.W.  -93p.

Reeks: De Clauwaert-Vereniging nr. 25
Afmetingen: 19.50 x 12 (ingenaaid – zachte kaft)
1963 Maria Rosseels. (monografie) Tielt / Den Haag: Uitg. Lannoo. -144p.

Reeks: Idolen en symbolen 19

1964 De lachende tekenpen Kartoens (Grafiese humor uit Vlaanderen)

Verzameld en ingeleid door Gaston Durnez
Met een “sienjalement van de daders”
 Durnez 20 Hasselt: Uitgeverij Heideland. -149p.

Reeks: Vlaamse Pockets nr 147
Afmetingen: 18 x 11 (pocket)
1965 Hooikoorts (poëzie)

In ‘Hooikoorts’ werden berijmde niesbuien opgenomen uit volgende bundels: Muizenissen (1954, in eigen beheer); Rijmenam (1956, in eigen beheer); Wiltzang ( 1960, N.V. Standaard-Boekhandel). Ook teksten uit radio- en televisiekabaret komen in ‘Hooikoorts’ voor, benevens enkele niet eerder gepubliceerde rijmen.
1966,1972: 2de en 3de druk ibidem
Hasselt Uitgeverij Heideland. -155p.

Reeks: Vlaamse Pockets nr 181
Afmetingen: 18 x 11 (pocket)

 

1965 Duizend kussen voor iedereen. Klein album met gekleurde prentkaarten verzameld door Bavo en Mieke. (cursiefjes)

Illustraties: Ray Gilles
Lay-out: P. vanden Dorpe.
 durnez 30 Leuven:Boekengilde De Clauwaert V.Z.W. -80p.

Reeks: uitgegeven voor de leden van d Clauwaert-Vereniging nummer 30
Afmetingen: 19.50 x 12.25 (gebonden in geïllustreerde harde kaft)
1965 Een bloem in het geweer. Beelden uit de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen.

“Dit boek bevat een reeks reportages, verschenen in de kranten van De Standaard-groep. Ik draag het op aan Fons Vanstappen, mijn journalistieke wapenbroeder.”
1988: heruitgegeven in een vermeerderde uitgave onder de titel: ‘Zeg mij waar de bloemen zijn’.
 Durnez 18 Hasselt: Uitgeverij Heideland. -152p.

Reeks: Vlaamse Pockets nr 167
Afmetingen: 18 x 11 (pocket)
(Twee drukken).
1965 Sire. Verzen voor kleine prinsen. (kinderpoëzie)

1967: Acht van deze teksten werden op muziek gezet door Jos Wuytack en gezongen door de ‘Meiklokjes’ o l v Madeleine Jacobs. Opname Kalliope 1967.
1968: Heruitgave met 10 kinderliedjes op muziek van Jos Wuytack door Musicerende Jeugd Brabant te Muizen.
 durnez-22 Lier: N.V. Jozef van In & Co.  – [26]p.

Afmetingen:17 x 19.20 (oblong ingenaaid – hrde geïllustreerde kartonnen kaft)
1966 De jager en de koning; De trein; Poets… (verhalen voor kinderen) In: Rippedepik: sprookjes en vertelsels. -118p.

Uitgever: Van In, Lier.
Auteurs: F. de Schrijver, Gaston Durnez, M. Huybrechts, Cyriel Verleyen, Gerard Walschap, Staf Weyts
Illustrators: Aloïs van den Bussche, Gommaar Timmermans, Stef.

1967 Sire. (kinderpoëzie op muziek gezet)

Acht kinderliedjes, muziek van Jos Wuytack, gezongen door De Meiklokjes o.l.v. Madeleine Jacobs.
Hasselt : Uitg. Kalliope. (grammofoonplaat).
1967 Een toer rechts / Piet Theys . Een toer averechts / Gaston Durnez. (cursiefjes)

Stukjes geschreven tijdens de Ronde van Frankrijk 1967.
 durnez 34 Lier: Van In.

Een toer rechts. -72p. / Een toer averechts. -67p.
Afmetingen: 19.50 x 11.50 (pocket)
1968 Sire. (kinderpoëzie – tekst & muziek)

Tien kinderliedjes, muziek van Jos Wuytack.
Inhoud : 10 éénstemmige liederen. 1. De goede koning; 2. De blijde koningin; 3. Het roos prinsesje; 4. Poets; 5. Bij de rozen; 6. De kinderen van de koning; 7. De trein; 8. Als ik groot ben; 9. De poes van de koning; 10. Aftelrijmpje.
 durnez 31 Muizen: Uitg. Musicerende Jeugd. -8p.

Afmetingen: 17,50 x 13 (geniet)
De teksten van deze liedjes werden genomen uit de bundel ‘Sire’ (1965) uitgegeven door de uitgeverij Van In & Co.
durnez 31a
1968 Denkend aan Nederland. Bibliofiele editie.

De prenten werden getekend door Ton Smits.
Het omslag en de grafische vormgeving werden verzorgd door Luk Mestdagh.
Tielt/Den Haag: Uitg. Lannoo. Ongepagineerd.

Afmetingen: 29.75 x 15 (ingenaaid)
Colofon: Denkend aan Nederland is een nieuwjaarsboekje van Gaston Durnez. Behalve ‘Ontdekkingsreis’ verschenen de teksten eerst in de kranten van ‘Brabant Pers’ Nederland.
Dit boekje werd ui de Garamond-letter en op eigen persen gedrukt. In de kerst- en nieuwjaarsdagen wordt het aan alle vrienden van de Uitgeverij Lannoo Tielt/Den Haag als geschenk aangeboden 1 januari 1968.
1969 Denkend aan Nederland. (gebundelde cursiefjes)

Eerste uitgebreide handelseditie.
Omslag: Boudewijn Delaere.
Nota op de achterkant van het titelblad: Het boek ‘Denkend aan Vlaanderen’ door Godfried Bomans verscheen in onze reeks ‘Levensaspekten’. Samen met ‘Denkend aan Nederland’ van Gaston Durnez vormt het één geheel.
1969: 2de druk ibidem – zelfde uitvoering.
1970: 3de druk ibidem.
 Durnez 27 Tielt/Den Haag: Uitg. Lannoo. -167p.

Reeks: Lannoo paperbacks.
Afmetingen: 19 x 11.50 (paperback)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij-Uitgeverij Lannoo pvba Tielt.
1969 Zondag in de week. (cursiefjes en enkele gedichtjes)

Omslagontwerp: A. Van Heusden (integraal bandje)
Dit boek bevat stukjes die ik schreef voor De Bond, Rosita of Het Volk. Ik draag ze op aan de grootmoeders en grootvaders van mijn kinderen? – G.D.
Durnez 26 Hasselt: Heideland-Orbis N.V. -112p.

Afmetingen: 19 x 11.50 (ingenaaid – met geplastificeerde kaft)
1970 Pennevluchten. (poëzie) Lier: Katholieke Vlaamse Club.
1970 Mijn leven onder de Belgen. Zeden en gebruiken in het Katholieke Koninkrijk aan de Noordzee. (een geschreven cartoon)

Lay-out: Paul vanden Dorpe.
Omslag: Wilfried Smets
Cartoons: Alidor.
(Vertaald in het Russisch)
Nota: Twee stukjes ‘Uitholling overdwars’ en ‘Het compromis der Belgen’ werden in 1985 opgenomen in de bundel ‘Schuin geschreven. Cursiefjes van Nederlandse en Vlaamse auteurs’ pp 65-80. Utrecht, Uitgeverij Het spectrum, Prisma boeken nr 2416.
 Durnez 10 Kessel-lo: © bij De Boekengilde De Clauwaert.

Reeks: 5de boek in het uitgavenplan 1969/70
Afmetingen: 20 x 13 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V. St.-Niklaas
(Twaalf drukken).
Colofon: Dit boek is ontstaan uit de gelijknamige kronieken die sedert september 1966 verschenen in het tijdschrift “Ons Erfdeel”. Ik draag het op aan de hoofdredakteur Jozef Deleu, aan Blanca en José De Ceulaer en natuurlijk aan Siemke.
1972 Jullie worden later gek dan wij. (Achttien interviews over allerlei onderwerpen maar vooral humor, goeie mensen, Nederland, Vlaanderen, geschiedenis, (geloof) en boeken, boeken, boeken)

Met foto’s van Paul Van den Abeele
Omslag: Leo Dresselaers
Durnez 14 Tielt/ Den Haag: Uitg. Lannoo –-270p.

Afmetingen: 19 x 13 (paperback)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij-Uitgeverij Lannoo pvba Tielt.
1973 Kijk, paps, een Belg! Zeden en gebruiken in het Katholieke Koninkrijk aan de Noordzee. (een geschreven cartoon)

Lay-out: Paul vanden Dorpe.
Omslag: Wilfried Smets
Cartoons: Alidor.
Vier drukken, waarvan twee in 1973 zelf.
Kessel-lo: © bij De Boekengilde De Clauwaert.

Reeks: 4de boek in het uitgavenplan 1972/73
Afmetingen: 19.75 x 12.50 (gebonden met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V. St.-Niklaas.
1973 Kleinbeeld. Momentopname van mijn leven onder de mensen. (cursiefjes)

Inleiding Anton van Wilderode (pp 7-10)
Omslagontwerp: Dani Dacquin
Tielt/Utrecht: Uitg. Lannoo. -157p.

Afmetingen: 19 x 11.25 (pocket)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij-Uitgeverij Lannoo pvba Tielt.
1975 Faantje in het Circus. Een vrolijke roman voor kinderen van 8 tot 14 jaar. (jeugdliteratuur)

Omslag en tekeningen van cis verhamme.
 durnez-23 Tielt/Amsterdam: Uitgeverij Lannoo nv. -112p.

Afmetingen: 26.50 x 19 (ingenaaid – harde kartonnen geïllustreerde kaft)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij-Uitgeverij Lannoo pvba, Tielt – 1975.
1976 Rika De Backer-Van Ocken : ik ben een kultuuroptimist. (monografie) Antwerpen: Artiestenfonds. -24p.
1978 Mokiektekedo. Zes cursiefjes rond OLLANDA. Kemmel: Malegijs.

Colofon: Dit boekje werd gedrukt op zoveel exemplaren als er intekenaars waren voor “Artistieke lening” voor het Heuvellandse Streekhuis Malegijs te Kemmel.
Druk: Vansevenant Poperingen.
1978 Dagboek van een verwonde(rde) b-forismen.

Samengesteld door Gerd de Ley
Brugge: Orion./ Den Haag: Uitgeverij Scheltjes & Giltay -64p.

Reeks: Dwarsligger.
Afmetingen: 15.50 x 11 (pocket)
Walleyndruk p.v.b.a. Brugge.
1978 Reinaarde, parel van Vlaanderen. (monografie)

Naar een idee en met teksten van Gaston Durnez, Prentkaarten. Uit een denkbeeldig maar autentiek Vlaams dorp door de Generale Bankmaatschappij tot uw lering en vermaak verzonden in het Jaar van het Dorp 1978.
De tekeningen zijn gemaakt door Steven, ( eig. Stefan Laurens Wilsens)
Antwerpen: Generale Bankmaatschappij. -31p.

Afmetingen: 46.20 x 32.50 (31 losse bladen in een beige map met opdruk)

1980 Sun Corner Bar. (notities uit het kalepijntje).

Inleiding door Bernard Kemp.
Gebundelde cursiefjes
Met vele documentaire zwart-wit foto’s.
Antwerpen: N.V. Uitgeverij Beckers (Antwerp Tower De Keyzerlei 5). -244p.

Reeks: Vlaamse auteurs.
Afmetingen: 18.25 x 11 (gebonden in kartonnen kaft met goudopdruk)
1981 Maria Rosseels. (monografie) Melsele : Orbis en Orion. -101p.

Reeks: Grote Ontmoetingen nr 35
1981 Een vogel in de brievenbus: cursiefjes.

Omslagontwerp: Robert Nix.
Nota: De stukjes in dit boek werden door de auteur gekozen uit zijn rubriek Kleinbeeld in het dagblad De Standaard.  Zij dateren uit de periode 1978-1980
 Durnez 13 Antwerpen: Manteau. / Amsterdam: Elsevier. -144p.

Afmetingen: 20 x 12 (paperback)
1981 Vergeet mij niet. Verjaardagboek.

Geïllustreerd door Wim van Rompuy met teksten van Gaston Durnez.
De eerste oplaag van deze uitgave werd uitgegeven onder de auspiciën van de Vereniging ter bevordering van het Vlaamse Boekwezen als Boek van de Maand.november 1981.
Grafische vormgeving: Cis Verhamme.
 durnez 28 1981_1 Tielt: Uitgeverij Lannoo nv – VBVB Antwerpen.

Afmetingen: 27.3 x 21.5 (ingenaaid – harde geïllustreerde kaft)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij-Uitgeverij Lannoo pvba – Tielt, 1981.
Eerste oplaag: 22.000 exemplaren
1982 Vlaamse schrijvers. Vijfentwintig portretten door Gaston Durnez.

Lay-out: redactie Manteau.
Typografie: Rikkes Voss.
Iconografie: J. Weverbergh
Omslagtekening: Myriam van Beneden.
Portretfoto’s: Paul Van den Abeele.
Durnez 1 Antwerpen/Amsterdam: Manteau. -160p.

Afmetingen: 27 x 20.50 (ingenaaid – zachte kaft)
Colofon: Vlaamse schrijvers van Gaston Durnez werd in opdracht van Uitgeverij A. Manteau n.v. te Antwerpen gezet in Plantin 10/12 en gedrukt op houtvrij opdikkend machinegestreken papier met ‘Magnoplus’ 1.3’ 135grs., aangemaakt door Leykam-Mûrztaler te Niklasdorf (Oostenrijk) en verkocht door de Papierfabrieken van België – Papier Express; gedrukt op de persen van de drukkerij Smits te Wommelgem; boekbinderij Van Looy te Deurne zorgde voor de afwerking. De eerste oplage van dit boek werd uitgegeven onder de auspiciën van de Propagandacommissie van de VBVB, Antwerpen als ‘Boek van de Maand’ september 1982.
1983 De engel op het eiland : 99 cursiefjes. (cursiefjes)

Omslag: Patrick de Ridder/Rikkes Voss.
De cursiefjes in dit boek verschenen in de loop van 1981, 1982 en 1983 in de rubriek ‘Kleinbeeld’ van het dagblad De Standaard.
 durnez-24 Antwerpen: Manteau. -134p.

Reeks: Grote Marnix Pocket nr 264
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Drukkerij Smits Wommelgem-Antwerpen
1983 Loeki Zvonik: een introductie.

Titel varieert: Loeki Zvonik: een introductie.

Brussel: Uitgeverij Manteau.
1984 Van leeuwtje tot DC : kroniek van een literaire uitgeverij. (essay)

Auteurs: Gaston Durnez & Gust Wittebols.

Leuven: De Clauwaert. -80p.

Reeks: Clauwaert literaire essays 1

1984 Ik heb u lief, gij zult gelukkig zijn. Gelukkige liefdesgedichten uit de Nederlanden. (bloemlezing).

Verzameld door Gaston Durnez.
Omslagontwerp: Wivina Lannoo.
Grafische vormgeving: Rik Daze.
1
991: 2de druk bij Uitgeverij  Lannoo, Tielt, afmetingen: 17.5 x 12.5, -160p. Gebonden.
Tielt: Uitgeverij Lannoo nv. -159p.

Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij-Uitgeverij-Lannoo pvba -Tielt -1984.
 
  2de druk 1991
1985 Klein Belgisch woordenboek : praatklare ideeën voor conversatie in het Koninkrijk der Belgen. (kolder) Sint-Stevens-Woluwe: Elsevier Librico. -140p.

Afmetingen: 21.50 x 12.50 (paperback)
1985 De Standaard. Het levensverhaal van een Vlaamse krant. Van 1914 tot 1948.

Omslagontwerp: Boudewijn Delaere.
Het tweede deel ‘Van 1948 tot de VUM ‘verschijnt in 1993.
Tielt: Uitgeverij Lannoo nv. -560p.
1986 De Goede Fee. Pasfoto van Felix Timmermans.

© Tekening voorpagina Marc Sleen. De tekening dateert van 1947, toen Sleen nog signeerde met zijn echte naam Neels.
 Durnez 17 Brussel: Marc Grammens (Martelaarplein, 21). -104p.

Afmetingen:19 x 11.90 (pocket)
Reeks: Aktueel nr 15.
Druk: Groeninghe Kortrijk.
(Twee drukken).
1987 God is een Sinjoor. (cursiefjes)

Omslagontwerp: Rikkes Voss/Pierre Wagemans.
Dit boek bevat cursiefjes die in de periode 1983-1987 in het Vlaamse dagblad De Standaard zijn verschenen, in de rubriek Kleinbeeld en in het Dagboek van een Kiezer. Ook een aantal cursiverende verzen werden uit die krant overgenomen, plus wat vroeger gebundelde maar niet meer verkrijgbare gedichten.
Durnez 7 Wommelgem: Den Gulden Engel bvba. -215p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Smits Wommelgem-Antwerpen
1987 De tijd van Toon. Antoon Breyne: uit het plakboek van De Wijze.

Samensteller: Gaston Durnez

Brussel: -77p.
1988 Zeg mij waar de bloemen zijn. Vlaanderen 1914-1948. Beelden uit de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen. (historische reportage)

Omslag: Gregie de Maeyer.
(Herziene, met foto’s en teksten uitgebreide editie van ‘Een bloem in het geweer’ – 1965).
durnez 29 Leuven: Davidsfonds. -237p.

Afmetingen: 24 x 16.50 (ingenaaid)
Gezet in Malibu 10/11
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerckhove N.V. St.-Niklaas
 
1989 Boekineren. (geschenkboekje met bloemlezing van cursiefjes)

Inleiding Sylvester Lambregts.
Vormgeving: Guido Goris.
Geschenkboekje met een bloemlezing van meestal in De Standaard verschenen cursiefjes en glossen.
Averbode: Altiora. -63p.

Afmetingen: 16.50 x 10.50 (pocket)
Colofon: werd gerealiseerd en gedrukt door Altiora – Averbode op aanwijzingen van de vormgever Guido Goris. Dit boek werd gedrukt op 600 genummerde exemplaren.
Dit boek is niet in de handel verkrijgbaar, maar wordt u met sympathie aangeboden door GP uitgaven en de uitgeverij-drukkerij Altiora te Averbode.
1991 Wij zijn allemaal amateurs. (cursiefjes)

Omslagontwerp: Gregie de Maeyer.
Foto omslag: cartoon van Rik Denys
 Durnez 25 Leuven: Uitgeverij De Clauwaert. -104p.

Reeks: Novellenbibliotheek. Nr 102
Afmetingen: 19.50 x 12 (ingenaaid)
Gezet in Garamond 11/11
Gedrukt en gebonden bij Groeninghe Drukkerij n.v. Kortrijk.
1992 Het lied mijner kindsheid, of Een lepel herinneringen. Lier: Felix Timmermanskring.
1993 De Standaard. Het levensverhaal van een Vlaamse krant. Van 1948 tot de VUM.

Omslagontwerp: Boudewijn Delaere.
Het eerste deel van deze studie verscheen in 1985
Prijs van de stad Antwerpen
Tielt: Uitgeverij  Lannoo nv.  -575p.

Hardcover met illustraties binnenin

1994 Wie betaalt het gelach? Humor in Vlaanderen na de Tweede Wereldoorlog. (kroniekjes)

Redactie: Jef Liefrink.
 durnez-21 Antwerpen: Standaard Uitgeverij. -176p.

Reeks: Waar is de tijd ?
Afmetingen: 21.50 x 15 (gelijmd)
Colofon: De prent op het omslag is een detail uit een cartoon van de Nederlandse tekenaar Smits. Lange tijd vormde ze het logo van het Humorfestival in Heist-aan-Zee (Nu Knokke-Heist). De volledige cartoon staat in het album Ton Smits. Schilderijen cartoons, Uitgeverij Van Spijk, Venlo 1981.
Druk: Smits Wommelgem-Antwerpen.
1998 Paspoort. (bloemlezing)

Met een woord vooraf van Cas Goossens.
Omslagontwerp: Studio Lannoo.
Foto omslag Marc Sels.
Naar aanleiding van zijn zeventigste verjaardag samengebrachte teksten. Een staalkaart van zijn kunnen als reporter, als essayist, als grappige verzenschrijver, als pittige-cursiefjesman en als historicus. (uit de flaptekst)
Tielt: Uitgeverij Lannoo nv. -252p.

Afmetingen: 21.40 x 13.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij Lannoo nv, Tielt

1998 Denkend aan Jozef Simons: een goede kracht in het hart van het volk Oelegem: Jozef Simonsgenootschap -31p.
2000 Felix Timmermans. Een biografie

Prijs provincie West-Vlaanderen 2002 voor essay en monografie
Tielt: Uitgeverij Lannoo nv. -820p.

(Twee drukken).
2003 Nu zal het wel gauw gaan sneeuwen. De 100 witste kerstgedichten. Tielt: Uitgeverij Lannoo nv -186p.

(Twee drukken)
2004 De krekels van de Provence. Brieven uit mijn Mas. (kroniek)

Met tekeningen van Lieve Zeghers.
Vormgeving: Studio Lannoo.
Tielt: Uitgeverij Lannoo nv. -224p.

Afmetingen: 21 x 14 (ingenaaid)
Gezet gedrukt en gebonden bij Drukkerij Lannoo nv, Tielt.
2006 De lach van Chesterton. Portret van een geestige pennenridder in gevecht met moderne draken. (essays)

Omslagontwerp: Studio Lannoo.
2020: Uitgave bij Davidsfonds uitgeverij te Leuven.

Tielt: Uitgeverij Lannoo nv. -260p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (ingenaaid)

2008 Vroeger waren wij veel jonger. Een jeugd in Vlaanderen. (autobiografie)

Omslagontwerp: Studio Lannoo
Omslagfoto: Gaston Durnez
De uitgave is rijkelijk geïllustreerd met foto’s. Het grootste deel werd aangeleverd door de Heemkundige kring Asse (7 foto’s) en door Gaston Durnez zelf (30 foto’s)
Tielt: Uitgeverij Lannoo nv. -411p.

Afmetingen 21 x 14 (paperback)
Gedrukt en gebonden bij Drukkerij Lannoo, Tielt.
2008 Lichtverzen. (poëzie)

Samengesteld en ingeleid door Jooris van Hulle.
Ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag.
Tekening van Marc Sleen.
Durnez 6 Leuven: Uitgeverij P. -40p.

Afmetingen:16.90 x 11.90 gebrocheerd met stofomslag)
Gedrukt door Drukkerij Overloop, Wilsele.
2015 Het ABC van Gaston Durnez. (kinderverzen)

Het gaat om een origineel kleurenalbum met, bij elke letter van het alfabet, een humoristisch gedicht voor kinderen ( “en gelijkgestelden”, zegt de auteur).
Met illustraties van Jacques & Lise (Jacques Maes & Lise Braekers)

Durnez 11 Sint Niklaas (Europark Zuid 9): -64p.

Afmetingen: 33 x 22.50 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
2015  Mannen met zwarte gezichten. (bundeling van zijn reportages over de mijnramp te Marcinelle in 1956)

Het geheel is verrijkt met fraaie beelden, annotaties, een voorwoord van Caroline Copers (algemeen secretaris Vlaams ABVV) en een interview met Durnez zelf.
 Durnez 12  Brussel: Uitgeverij Lynx + vzw, Watteeustraat 10.
2015  De bolhoed van mijn vader. (memoires)

Boekverzorging: Dooreman.
Foto auteur: Koen Broos.
Omslagbeeld: © Plaizier, Brussel.
 Durnez 15  Antwerpen: Uitgeverij Polis. -204p + 16 ongenummerde pagina’s platen.

Afmetingen: 20 x 13.50 (Paperback – kaft met flappen)
Zetwerk: Karakters, Gent.
2018 Een mens is maar een wandelaar. (memoires)

29 portretten  van mensen die in de loop der jaren zijn pad hebben gekruist.
Dit boek verschijnt naar aanleiding van zijn negentigste verjaardag.
Omslagontwerp: Herman Houbrechts.
Auteursfoto: Jef Boes.
Opmaak binnenwerk: Ready2Print.
Ee
rste druk september 2018, tweede druk oktober 2018

Leuven: Davidsfonds vzw. -429p.

Afmetingen: 23.00 x 15.00 (paperback)

POSTUUM UITGEGEVEN
2020 Een danser in de sneeuw. (bundeling essays)

Selectie van teksten die eerder verschenen in tijdschriften als De Lage Landen, Doorbraak, Tertio, De Bond aangevuld met nooit eerder gepubliceerd materiaal.
Samengesteld door Ria Durnez-Verstappen; Marleen Durnez en Toon Horsten.
Omslagontwerp: Herman Houbrechts
Opmaak binnenwerk: 5NUL8 Grafische Producties.

Antwerpen: Standaard Uitgeverij. Gemaakt onder licentie van Davidsfonds, Leuven. -271p.

Afmetingen: 21.50 x 14 ( garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

2020 De lach van Chesterton. Portret van een geestige pennenridder in gevecht met moderne draken. (essays)

Omslagontwerp: Herman Houbrechts
Opmaak binnenwerk: 5NUL8 Grafische Producties.

Antwerpen: Standaard Uitgeverij. Gemaakt onder licentie van Davidsfonds, Leuven. -265p.

Afmetingen: 21.50 x 14 ( garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

 

Inleidingen (selectie)

1965 Rayquiem – cartoons – Ray Gilles.

Voorwoord door Gaston Durnez in Ned., Frans en Engels.
Atelier Ray Gilles.

Lier: Van In & Co. -Niet gepagineerd.
1988 Richard Minne. Wolfijzers en schietgeweren. Antwerpen : A. Manteau
1991 Gerard Walschap. Verzameld Werk, Deel IV Antwerpen : A. Manteau
1993 Jef van Bilsen. Kongo 1945-1965. Het einde van een kolonie. Leuven : Davidsfonds.

 

Medewerking verzamelwerk (selectie)

1973
-75
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Twee delen.

Typografie, omslag en band: Boudewijn Delaere BKG

Redactie: Jozef Deleu, Gaston Durnez, Reginald de Schryver, Ludo Simons.
Bijdragen Gaston Durnez

 • Amnestie 2. Amnestie na de eerste wereldoorlog (pp 88-93)
 • Repressie: Repressie na de eerste wereldoorlog (pp 1314-1317)
 • 2. Vlamingen in Wallonië (pp 1575-1593)
Tielt/Utrecht: Uitgeverij Lannoo. Deel 1: 1-902pp. / Deel 2: 909-2117pp

Afmetingen: 27 x 18 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij-Uitgeverij Lannoo pvba, Tielt

1987 J.L. De Belder: wereldvreemd zanger van verdroomde poëzie. (essay)

Verschenen ter gelegenheid van de definitieve uitgave van de verzamelde gedichten van J.L. de Belder.

 • Het eerste artikel, van de hand van Durnez, handelt over de uitgever De Belder, die bekend werd door zijn Colibrant-Uitgaven.
 • Het grootste gedeelte wordt gevuld met een artikel van Jespers over het werk van de dichter, dat speciaal voor deze gelegenheid is geschreven.
 • Een al eerder gepubliceerd artikel van De Belder over zijn werkwijze, en een bibliografie besluiten dit boekje.
Lier: Nioba Uitgevers. -36p.
1991 De meest Nederlandse van alle Vlamingen. In: Johan Fleerackers, gedenk- en denkboek.

Tielt: Uitgeverij Lannoo

1991 Louis De Lentdecker: kleurrijk verslaggever in de boeken(onder)wereld. (essay) In: Vlaanderen moordt… misdaadliteratuur in Vlaanderen. Kreatief (themanummer) 25 (1991) 3/4 (oktober), 140 p. Samensteller: Chris Vandenbroucke
1994 Annemie van Winckel e.a Groot-Bijgaarden: Van Ganser Harte. Globe.
1998 Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Drie delen.

Redactie: Reginald de Schryver, Bruno de Wever, Gaston Durnez e.a.
In 2001 verscheen er op internet een bijgewerkte editie.

Tielt: Uitgeverij Lannoo. -3977p. + CD Rom

Afmetingen papieren uitgave: 25,6 x 17,2 (gebonden – drie delen in foedraal)

 

Filmscenario’s

1967: Onze Lieve Vrouw der Vissen.

Samen met Frans Verstreken, naar een verhaal van Felix Timmermans.
Film van Frans Verstreken

1979: De Witte van Sichem.

Samen met Fernand Auwera, Louis P. Boon, naar het boek van Ernest Claes.
Film van Robbe de Hert

 

Overzicht per genre alfabetisch op titel.

Poëzie

 • Hooikoorts. 1962
 • Lichtverzen. 2008
 • Muzenissen 1954
 • Pennevluchten. 1970
 • Rijmenam. 1956
 • Sire. 1967 & 1968
 • Wiltzang. 1961

Kinderboeken

 • Faantje in het Circus. 1975
 • Het Katje van Krakau. (s.d.)
 • Onze eerste krant. 1962
 • Het ABC van Gaston Durnez. 2015

Novellen en verhalen

 • De partisaan (verhaal) 1946
 • De schoone kermis van Mieke Armoe (verhaal) 1946
 • Einde op Kerstmis. 1945
 • Kermis. (novelle) 1963
 • Moeder, wat zijn wij rijk. (ciné-verhaal) 1957
 • Slalom. (verhalen) 1963
 • Vroeger waren wij veel jonger. (Een jeugd in Vlaanderen). 2008

Kronieken en cursiefjes

 • Boekineren. 1989
 • De engel op het eiland : 99 cursiefjes. 1983
 • De krekels van de Provence : brieven uit mijn Mas. 2004
 • De lachende tekenpen Kartoens (Grafiese humor in Vlaanderen) 1964
 • Denkend aan Nederland. Bibliofiele editie. 1968
 • Denkend aan Nederland. (cursiefjes) 1969
 • De tijd van Toon: Antoon Breyne: uit het plakboek van De Wijze. 1987
 • Duizend kussen voor iedereen. Klein album met gekleurde prentkaarten verzameld door Bavo en Mieke. (cursiefjes) 1965
 • Een toer rechts / Piet Theys . Een toer averechts / Gaston Durnez. (cursiefjes) 1967
 • Een vogel in de brievenbus: cursiefjes. 1981
 • God is een Sinjoor. 1987
 • Het lied mijner kindsheid, of Een lepel herinneringen. 1992
 • Kijk, paps, een Belg! Zeden en gebruiken in het Katholieke Koninkrijk aan de Noordzee. (een geschreven cartoon) 1973
 • Kleinbeeld. Momentopname van mijn leven onder de mensen. (cursiefjes) 1974
 • Klein Belgisch woordenboek : praatklare ideeën voor conversatie in het Koninkrijk der Belgen. 1985
 • Met muziek door ’t leven. (cursiefjes) 1959
 • Mijn leven onder de Belgen. Zeden en gebruiken in het Katholieke Koninkrijk aan de Noordzee. (een geschreven cartoon) 1970
 • Mokiektekedo. Zes cursiefjes rond OLLANDA. 1978
 • Paspoort. 1998
 • Sun Corner Bar: notities uit het kalepijntje
 • Vergeet mij niet. 1981
 • Wie betaalt het gelach? Humor in Vlaanderen na de Tweede Wereldoorlog (kroniek). 1994
 • Wij zijn allemaal amateurs. 1991
 • Zondag in de week. (cursiefjes) 1969

Aforismen – interviews

 • Dagboek van een verwonde(rde) b-forismen. 1978
 • Jullie worden later gek dan wij. 1972

Reportages

 • De bolhoed van mijn vader. (memoires) 2015
 • Een bloem in het geweer. Beelden uit de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen. 1965
 • Een mens is maar een wandelaar (memoires). 2018
 • Lente in de woestijn. Het avontuur van Israël. (reisverslag) 1960
 • Mannen met zwarte gezichten. (bundeling van zijn reportages over de mijnramp te Marcinelle in 1956) 2015
 • Spoedbericht. Een reportage in de krantenwereld. 1963
 • Zeg mij waar de bloemen zijn. Beelden uit de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen. 1988

Monografieën en biografieën

 • De echo van een stem / samenstelling : Gaston Durnez 2003
 • De Goede Fee. Pasfoto van Felix Timmermans. 1986
 • De lach van Chesterton. Portret van een geestige pennenridder in gevecht met moderne draken. 2006
 • Denkend aan Jozef Simons: een goede kracht in het hart van het volk. 1998
 • Felix Timmermans. Een biografie. 1998
 • J.L. De Belder: wereldvreemd zanger van verdroomde poëzie. 1987
 • Loeki Zvonik: een introductie. 1983
 • Louis De Lentdecker: kleurrijk verslaggever in de boeken(onder)wereld. 1991
 • Maria Rosseels. 1963
 • Maria Rosseels. 1981
 • Reinaarde, parel van Vlaanderen. 1978
 • Rika De Backer-Van Ocken : ik ben een kultuuroptimist. 1976
 • Vlaamse schrijvers. Vijfentwintig portretten door Gaston Durnez. 1982

Bloemlezingen

 • Ik heb u lief, gij zult gelukkig zijn. Gelukkige liefdesgedichten uit de Nederlanden. 1985
 • Nu zal het wel gauw gaan sneeuwen. De 100 witste kerstgedichten. 2003

Inleidingen

 • Gerard Walschap. Verzameld Werk, Deel IV
 • Jef van Bilsen. Kongo 1945-1965. Het einde van een kolonie. 1993
 • Richard Minne. Wolfijzers en schietgeweren. 1988

Medewerking verzamelwerk

 • Annemie van Winckel e.a 1994
 • De meest Nederlandse van alle Vlamingen, in: Johan Fleerackers, gedenk- en denkboek. 1991
 • Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging 1998
 • Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. 1973-1975

Medewerking aan het jaarboek van het Timmermansgenootschap

 • Gaston Durnez, Een bloem van het hart. Jaarboek [29] van het Felix Timmermans-genootschap. Lier 2001
 • Gaston Durnez (samenst.), De echo van een stem. Jaarboek [31] van het Felix Timmermans-genootschap. Lier 2003.
 • Gaston Durnez (samenst.), Houten mensen. Jaarboek [35] van het Felix Timmermans-genootschap. Lier 2007.

Persgeschiedenis

 • De Standaard. Het levensverhaal van een Vlaamse krant. Van 1914 tot 1948. (1985)
 • De Standaard. Het levensverhaal van een Vlaamse krant. Van 1948 tot de VUM. (1993)
 • Van leeuwtje tot DC : kroniek van een literaire uitgeverij. 1984

Filmscenario’s

 • De Witte van Sichem. 1979
 • Onze Lieve Vrouw der Vissen. 1967