home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Dewulf, Bernard

 

Bernard Dewulf

Brussel, 30 januari 1960 – Antwerpen, 23 december 2021

Dichter, columnist, journalist en kunstkenner en essayist.
Dramaturg bij NTGent – Stadsdichter van Antwerpen.

Schatbewaarder van de ogentroost, sublieme bijlichter van de dagelijksheid, chroniqueur van het kleine leven

BIOGRAFIE

30 januari 1960: Geboren te Brussel.

Studeert Germaanse filologie en werkt als journalist.

Voor het dagblad De Morgen coördineert hij jarenlang de cultuur- en boekenbijlage Café des Arts, en schrijft hij over literatuur en beeldende kunsten. Hij is ook medewerker van de Nederlandse krant NRC-Handelsblad.

1982: Dat Bernard Dewulf ‘een stilist en een begenadigd waarnemer van kleine en late dagen’ was – terechte woorden van Filip Rogiers in De Standaard dd 24 december 2021 –  zag de jury van De dag van het Woord reeds in 1982 toen ze hem de eerste prijs toekenden in de derde Literaire wedstrijd van de stad Harelbeke, een wedstrijd uitsluitend voor jongeren en voorbehouden voor poëzie.

 • Uit het verslag: ‘Bij het beoordelen van de 75 inzendingen voor de DERDE LITERAIRE PRIJS VAN DE STAD HARELBEKE, deze keer voorbehouden voor de POEZIE, was de jury inderdaad zo enthousiast. Uitroepen als: “Wordt zoiets geschreven door een jongere van minder dan 22 jaar? Dit is hoopgevend voor de toekomst van de poëzie. Dit zijn volwassen gedichten!” waren niet uit de lucht.
 • De jury bestond uit Raf Seys, Walter Haesaert, Willy Spillebeen en André Velghe (secretaris)

Roerloos ingevuld

deze avond heeft het licht in handen,
heeft zich heel wat stilte opgelegd.

(een late vogel komt van ver terug,
op smalle slagen en met stil gesloten ogen
vaart hij mee met licht)

ik heb gelachen met de bomen, wit
gelachen in de wind en met hen
meegebogen naar de grond.

ik heb de avond ingevuld, de trage
gang van zaken is mij bijgebleven.

1987: Komt, na enkele gedichten in literaire tijdschriften, voor het eerst als dichter in de publieke aandacht doordat negen gedichten worden opgenomen in de bloemlezing (of misschien zou het beter zijn te spreken van een collectieve bundel), Twist met ons (1987).

 • Dat was een boekje waarin, naast die van hem, ook gedichten waren opgenomen van Dirk van Batselaere, Charles Ducal en Erik Spinoy. Benno Barnard schreef een uitvoerig woord vooraf. Die bundel was nogal toevallig tot stand gekomen, naar aanleiding van een gezamenlijk optreden van die vier jonge dichters. De reden van hun samenkomst was niet meer dan de gedachte dat het hier vier beloftevolle jongeren betrof. Maar door een speling van het lot en door de moeilijk te controleren macht van de literaire instituties werd het algauw meer dan dat.
 • Twist met ons kreeg de status van een manifest en van een datum in de poëziegeschiedenis van Vlaanderen: een eerste, luidruchtige en uitdagende confrontatie van een postmoderne generatie met de gezapigheid en de middelmatigheid van de Vlaamse poëzie tot dan toe.

1988: Treedt te midden van gerenommeerde dichters op tijdens de Nacht van de Poëzie,

DE KUNST VAN HET KIJKEN

1995: Zijn eerste eigen bundel: Waar de egel gaat wordt prompt bekroond met de ASLK-Prijs voor het literaire debuut.

 • De bundel bestaat uit drie cycli die eigenlijk weinig met elkaar te maken hebben. In de eerste cyclus gaat het over oude demente mensen met wie hij als gewetensbezwaarde tijdens zijn legerdienst vijftien maanden in contact is geweest. Over de vrouw gaat het in de tweede cyclus “Een vrouw”. In de afsluitende reeks, “Een egel” gaat het vooral over de poëzie en de kunst.

1998 tot 2001:  Is samen met Frank Albers  hoofdredacteur van het Nieuw Wereldtijdschrift.

2001: Publicatie van de essaybundel Bijlichtingen: kijken naar schilders.

 • Wanneer schilderen niet beschouwd wordt als een diepzinnige, maar als een diep-zinnelijke zaak gaat het niet zozeer om wat er te zien is, maar om het kijken zelf en wat dat kijken teweegbrengt in de kijker. Dewulf’s beschouwingen – zelf noemt hij ze ‘liefdesverklaringen’ zijn geen kunstkritieken, maar pogingen om te beschrijven wat de kunstwerken in hem losmaken, het zijn
 • Telkens opnieuw poogt hij de verleiding onder woorden te brengen die kan uitgaan van schilderijen en tekeningen van onder meer Xavier Mellery, Leon Spilliaert, Pierre Bonnard, Edgar Degas, Rik Wouters, Frits Van den Berghe, Jean Rustin,Luc Tuymans, Marlène Dumas, Thierry De Cordier, Raoul De Keyser, Vincent Geyskens en anderen..

2002-2009: Verzorgt om de twee dagen (afwisselend met Hugo Camps) een korte column van 300 woorden op de voorpagina van de krant De Morgen. Vaak met een teder voyeurisme naar het dichtbjje én soms ook naar het veraffe.

2005: Loerhoek is de titel van het boek waarin zijn korte columns in de Morgen worden gebundeld. In een nieuwe alfabetische ordening – van de A van Aandacht tot de Z van Zinnen  – verzameld het boek bijna 200 van die miniaturen

2006: Elf jaar na de debuutbundel ‘Waar de egel gaat’ rolt ‘Blauwziek’ een tweede dichtbundel van de persen

2006: Vertaalt voor de toneelgroep De Roovers het klassieke toneelstuk Alcestis in de bewerking van Ted Hughes.

2007:  Tweede bundel met teksten over plastische kunst met als titel Naderingen. Kijken en zoeken naar schilders.

 • Zestien schilders chronologisch op geboortejaar geschikt, als aanloop naar een essay over het grootste schilderij van alle, de zee. Het sluitstuk is een encore waarin enkele van zijn favoriete schilders nog even het publiek komen groeten; De Cordier, Spilliaert, Permeke en Ensor.
 • Weerom tast Dewulf de grenzen van het kijken naar en schrijven over schilderijen af

2008: Een nieuw boek ‘Kleine dagen’.

 • Miniatuurtjes zijn het over de vader die weemoedig zijn omgeving observeert, zijn huis, zijn vrouw maar vooral zijn zoontje en dochtertje. Allerlei schijnbaar onbelangrijke zaken, maar die de auteur juist door de ogen van zijn kinderen tot grootse gebeurtenissen verheft.
 • Wint in 2010 onverwacht de Libris Literatuurprijs voor zijn miniaturenbundel ‘Kleine dagen’.

2009: Samen met 12 andere medewerkers van De Morgen wordt hij ontslagen in het kader van bezuinigingsmaatregelen. Dit collectieve ontslag leidt tot veel protesten van lezers en een staking onder het personeel, waardoor de krant op 19 mei 2009 een dag niet verschijnt.

Juni 2009: De nieuwe artistiek directeur van het NTGent, Wim Opbrouck, vraagt  Bernard Dewulf als dramaturg. Hij gaat er in maart 2010 aan de slag.

Oktober 2011:, NTG Gent brengt Werner Fassbinder’s toneelstuk ‘De bittere tranen van Petra von Kant’ op de planken, in een vertaling van Bernard Dewulf

 • De regie was in handen van Suzanne Kennedy.
 • De zes vrouwenrollen werden schitterend vertolkt door Els Dottermans (Petra von Kant), Nettie Blanken (Valerie von Kant, haar moeder), Lien Wildemeersch (Gabriele von Kant, haar dochter), Betty Schuurman (Sidonie von Grasenabb, haar vriendin), Marie Vinck (Karin Thimm, haar geliefde) en Bien De Moor (Marlene, haar secretaresse).

December 2011: Wordt door de stad Antwerpen benoemd tot nieuwe Stadsdichter voor de periode 2012-2013. Op Gedichtendag 2012 gaat zijn stadsdichterschap officieel in en daarmee is het tijdperk van vorig Stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen afgerond.

 • Vele gedichten kregen een vaste plek in de stad, zoals in het containerpark in Berchem of in het nieuwe asbestemmingsgebied op het Schoonselhof, of in de bibliotheek in Wilrijk en in het Red Star Line Museum.

12 oktober 2012: Première van ‘Een lolita’, een stuk dat Dewulf schreef op vraag van regisseur Julie Van den Berghe (NTGent) voor Els Dottermans en Frank Focketyn.

Met lidwoord en zonder hoofdletter. Dat heeft zijn belang. De tekst leunt slechts losjes op Vladimir Nabokovs schandaalroman Lolita uit 1955. Met de gelijknamige film die Stanley Kubrick zeven jaar later realiseerde, heeft hij nog minder te maken. Lolita is een soortnaam geworden. Wat Dewulf overhoudt?. Herinneringen aan een verschroeiende relatie tussen een man en een meisje dat toen twaalf of hooguit dertien was, een seizoen lang. Hij: onderzoeker. Zij: een kind – of toch niet meer? Wie de jager is en wie de prooi, laat Dewulf in het midden. Of niet, dus.

Première: 24 oktober 2012 – Tekst Bernard Dewulf – Regie Julie Van den Berghe – Dramaturgie Steven Heene – Kostuumontwerp Annelies Bruneel – Beeld André Joosten.

2012-2013: Dewulf brengt zijn columns uit ‘Kleine dagen’ tot leven op het podium. (een coproductie tussen HetPaleis en NTGent).

 • In de theatrale lezing ‘Kleine dagen’ zit de schrijver alleen op het toneel en geeft hij een stem aan zijn tedere verhalen. Zijn stem wordt vergezeld, tegengewerkt en versterkt door videobeelden van Ilke De Vries, muziek van William Basinski en tekeningen van Marc Raes. Zo krijgen de verwondering en de weemoed van zijn teksten drie gezichten: woord, geluid en beeld.

2012: In Verstrooiingen. Over kijken en zien, een derde boek over kunst, is hij opnieuw de zelfbenoemde “hoerenloper van het dagelijkse”.

 • Dit keer richt Dewulf zijn blik voornamelijk op schilderijen, tekeningen, boeken, foto’s (o a de bekende foto waar de fotograaf Joe Shere de blik vangt van Sofia Loren die even loert naar de weelderige boezem van Jane Mansfield). Maar ook over Oostende en de zee en een stukje ‘voor Wout’ over Wout Xande Aaron, de baby die in oktober 2007 werd gevonden op het strand. Naakt en levenloos. Vijf dagen oud.

In het seizoen 2013-2014 van NTGent, maakte hij een gloednieuwe bewerking van Cyrano, de Franse klassieker van Edmond Rostand.

2014: ‘Toewijdingen. Verzamelde beschouwingen’ bundelt de essays die eerder in soms licht afwijkende versies zijn verschenen in  ‘Bijlichtingen’ (2001), ‘Naderingen’ (2007) en ‘Verstrooiingen’ (2012). Nieuwe essays zijn:  ‘Onder een stolp’, ‘Als verstarde motten’, ‘Zoals een blad in de wind’, ‘De holte van alles’ en ‘De kleuren van onze eenzaamheid’.

2018: 12 jaar na Blauwziek – zijn tweede dichtbundel – rolt zijn derde bundel Naar het gras van de persen.

2020:  ‘Tuimelingen’ – Bernard Dewulf’s laatste beschouwende werk – bevat essays en beschouwingen over leven, kunst en zinnelijkheid, een drie-eenheid waarover hij al jaren schrijft. Een ‘kroniek van een kijken’ noemt hij zijn ‘Tuimelingen’: telkens opnieuw even lucide als zinnelijk kijken en schrijven. En ons mee laten kijken.

23 december 2021: Overlijdt onverwacht ten gevolge van hartproblemen.

POSTUUM

2022: In ‘Jaargetijden’ – het afsluitende deel van de ‘Dagen-reeks’, het met de Libris Literatuur Prijs bekroonde ‘Kleine dagen’ (2009) en ‘Late dagen’ (2016) gaan eraan vooraf, neemt Dewulf ons opnieuw mee naar de intieme wereld rondom zijn eettafel, stamtafel en bureau, en geeft hij het ogenschijnlijk onopvallende de volle aandacht. Een melancholisch, verstild en poëtisch boek dat nog maar eens aantoont over welk uniek talent de auteur beschikte: er zijn maar weinig schrijvers die het doodgewone zo op kunnen schrijven dat het weer als nieuw wordt.

2023: Bij Atlas Contact te Amsterdam verschijnen zijn verzamelde gedichten onder de titel Licht dat naar ons tast.

Wij schuilen in het licht.
Maar overal zijn we schitterend zichtbaar.
We begrijpen dat zelf niet,
we zijn de kleuren maar.
Zonder ons was de wereld onzichtbaar

BEKRONINGEN

 • 1982: Laureaat (eerste prijs) in de derde Literaire wedstrijd van de stad Harelbeke, een wedstrijd uitsluitend voorbehouden voor jongeren en voor poëzie.
 • 1996: Prijs voor het Beste Literaire Debuut voor ‘Waar de egel gaat’
 • 2006: Publieksprijs voor de beste poëziebundel 2006 voor ‘Blauwziek’.
  • De Publieksprijs voor de beste poëziebundel 2006 is een gezamenlijk initiatief van  Rottend Staal en de Contrabas
 • 2007: Winnaar van de allereerste Saint Amourprijs voor Goede Seks (een initiatief van Behoud de Begeerte).
  • In totaal werden er 605 stemmen uitgebracht. Dewulf krijgt voor zijn winnende fragment uit Loerhoek eeuwige roem en een fles Saint Amour, een meer dan voortreffelijke Beaujolais. Uit de publieksstemmen van Dewulf wordt door een onschuldige hand een winnaar geloot die met de hoofdprijs aan de haal gaat: een romantisch weekend (met partner) in het Franse dorp Saint Amour en omgeving, waar de winnaars in de Auberge du Paradis verblijven.
  • Smaakmaker citeert de passage.
 • 2008: Dirk Martensprijs 2008 voor zijn essaybundel ‘Naderingen, kijken en zoeken naar schilders’.
 • 2010: Libris Literatuurprijs voor zijn miniaturenbundel ‘Kleine dagen’
 • 2011: Inktaap voor zijn boek Kleine dagen.
  • Voor deze prijs kiezen jongeren uit het middelbaar onderwijs in Nederland, Vlaanderen, Suriname en Curaçao hun favoriet uit de winnaars van de drie ‘grote’ literaire prijzen: De Gouden Uil, de AKO Literatuurprijs en de Libris Literatuurprijs.
 • 2013: De Taalunie Toneelschrijfprijs voor Een lolita.
  • De Taalunie Toneelprijs is een jaarlijks uitgereikte bekroning voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalig toneelstuk dat tijdens het vorige seizoen in première ging

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

 

SMAAKMAKER

Afwezig

Als zij weggaat trekt het huis zich terug.
Zij wuift nog en ik woon er al niet meer,
om mij heen verstrakken muren tot een zaak
van steen. Alles wacht op haar om ook van mij
te zijn. Een stoel heeft mij herleid tot
mijn gewicht, kasten staan, raam heeft zicht.
Ik zit aanwezig, nog verbonden met mijn ik.
 
Tot zij thuiskomt van de wereld houdt
de wereld op. Zij vestigt waar zij gaat,
en wat zij achterlaat, het huis en ik,
blijft van haar over, op haar ingericht.

Uit: Waar de egel gaat. (1995)

Het winnende fragment van de Saint Amour prijs komt uit Loerhoek (uitgeverij Atlas):

Banaan

“Kassa. Supermarkt. Voor mij staat een vrouw. Ik denk terug aan ochtendlectuur in de krant. Het betrof het inserteren van bananen in de vagina en anale consumptie van rode pepers. Dit ter interstellaire verbreiding van de seksuele drift.
De vrouw is welgevormd. Weinig wekt meer levensvreugde dan eenduidige vaststellingen. De jeans past als blauw cellofaan. De banaan moet na enige turnoefeningen naar de andere kant van de kamer worden geschoten. Dit ter ontwikkeling van de onderschatte bekkenbodemspieren. De onderkant van het truitje houdt op even boven de rand van de broek. Over die blote landengte heeft de zon geschenen.
Op de peper moet eerst gekauwd zijn, daarna kan hij worden ingebracht. Hiervan wordt men naar verluidt helemaal gek. De vrouw heeft Betterfood-koekjes en Nutricia-babyvoeding aangeschaft. Zij is aan de beurt. Men kan ook zijn geslacht tegen het computerscherm wrijven. Zulks veroorzaakt elektrische schokjes. Zij moet nu voorover buigen om haar boodschappen op de loopband te leggen. Uit het blauwe cellofaan verschijnt een streepje zwart. Zwarte kant. Hoe leger de kar, hoe breder de smalle verschijning.
Men kan ook, liefst eindeloos, het perineum masseren. Hierdoor komt opgeslagen energie vrij. Het dunne strookje zwart veroorzaakt een soort hallelujah in het schemergebied tussen geest en lichaam. Ook kan men te kleine borsten insmeren met glijmiddel. Dit alles dus ter ontbreideling van de seksuele drift.
Hoewel de kar nu leeg is, blijft het zwarte strookje uit het cellofaan steken. Het kijkt mij satanisch aan. Intussen is de prikkel door het lichaam gegaan als een balletje door een flipperkast. Geslingerd van hormoon naar hormoon. Alsof zij het tingelen van mijn speelautomaat heeft gehoord trekt de vrouw haar truitje naar beneden. De vertoning is voorbij. Het hallelujah zwelt nog even aan terwijl zij betaalt en haar karretje goddelijk besturend verdwijnt uit mijn supermarkt van simpele chemie.
Ik wil haar nog naroepen dat geen ton bananen, geen enkel peperveld, geen glijmiddel ooit kunnen verrichten wat haar eenvoudige onderschrift bij haar lichaam heeft verricht. Maar zij is al verdwenen uit mijn heerlijke, simpele bestaan.

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografie valt uiteen in 3 afdelingen:

1. Chronologisch overzicht van de poëzie, essays.
2. Chronologisch overzicht van het werk voor theater.
3. Bijdragen aan kunstpublicaties. (selectie)

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1985 Veronique. (poëzie)

Dewulf 1a

Dewulf 1 Brugge: Stichting-Jan Vercammen. -11p.

Reeks: Domeindreef jrg.1, nr.1
Domeindreef was een kwartaalschrift voor de leden van de vzw Stichting-Jan Vercammen
Afmetingen: 20.80 x 9.80 (geniet)
Druk: L. Vanmelle, Mariakerke, Gent
1987 Twist met ons. (poëzie)

Bevat: Pornschlegel van Dirk van Bastelaere; Negen gedichten van Bernard Dewulf; De hertog en ik van Charles Ducal en Oost, West van Erik Spinoy.
Met een woord vooraf van Benno Barnard.
Grafische vormgeving: Rikkes Voss
Dewulf 8 Wommelgem: Den Gulden Engel. -68p.

Afmetingen:  24 x 15.50 (ingenaaid)
1995 Waar de egel gaat. (poëzie)

De vormgeving was in handen van Marjo Starink.
De lithografie werd verzorgd door B& R lithografen en het bindwerk is uitgevoerd door binderij Stronkhorst van der Esch
Dewulf 2 Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas. -49p.

Afmetingen:19.50 x 12 (gebrocheerd)
Colofon: ‘Waar de egel gaat’ van Bernard Dewulf werd in opdracht van Uitgeverij Atlas gezet uit de Scala en gedrukt door Drukkerij Groenevelt te Landgraaf op 100 rs getint offset.
2001 Bijlichtingen. Kijken naar schilders. (essays)

Omslagontwerp: Marjo Starink.
Omslagillustratie: Léon Spilliaert, De blauwe teil, Museum voor Schone Kunsten, Oostende.

Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas. -119p.

Afmetingen: 20 x 15 (paperback)

2003 Camps en Dewulf : 2003 stukjesgewijs.

Auteurs: Hugo Camps, Bernard Dewulf.
De columns verschenen tussen november 2002 en september 2003 dagelijks in De Morgen.
Omslag: Studio Jan de Boer.
Omslagfoto: Patrick de Spiegelaere.
Typografie: Ceevan Wee
 Amsterdam: De Bezige Bij. -282p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Hooiberg, Epe

2006 Blauwziek. (poëzie)

Bevat de cycli: Langzaam oog; Naderingen; Winterhuis; De blauwzieke badkamer.
Omslagontwerp: Marjo Starink.
Omslagillustratie: Pierre Bonnard, ‘Het grote blauwe naakt’, 1924. Galerie Bernheim-Jeune, Parijs.
Tweede druk januari 2007
Derde druk, januari 2012
 Dewulf 3 Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas. -64p.

Afmetingen:19.50 x 11.80 (gebrocheerd)
Colofon: ‘Blauwziek’ van Bernard Dewulf werd in opdracht van Uitgeverij Atlas volgens ontwerp van Marjo Starink, gezet uit de Scala en gedrukt door Drukkerij Giethoorn Ten Brink te Meppel op 100 grs Munken Premium Cream. Het bindwerk is uitgevoerd door boekbinderij EMBE te Meppel.
2006 Loerhoek. (verzamelde columns)

Selectie uit de columns die hij schreef voor de krant De Morgen.
Omslagontwerp: Zeno.
Omslagillustratie: Raoul De Keyser, Zonder titel, 1988.
Foto auteur: Patrick de Spiegelaere.
 Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas. -430p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)

2007 Naderingen. Kijken & zoeken naar schilders. (essays)

Omslagontwerp en boekverzorging: Marjo Starink.
Omslagillustratie: © Thierry De Cordier, F.F.Pseudoseascape, 1998-1999

Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas. -222p.

Afmetingen: 20 x 15 (paperback)

2008 De wijdere blik. (essay) Gent : Hogeschool : ISKA. -27p.

Reeks: ISKA Cahier.
2009 Pense à moi. (erotisch verhaal)

Illustraties: Jan de Maesschalck.
Fotogravure: Steurs
Druk: Geers Offset
 2009 Alles kan heter  Uit de bundel: Alles kan heter: 15 erotische verhalen. pp.70-77.

Diegem: Sanoma Magazines Belgium. -127p. Bijlage bij het magazine Goedele.
Afmetingen: 21 x 16 (gebonden – harde kaft)
2009 Kleine dagen. (verzamelde columns)

Omslagontwerp: Zeno.
Vormgeving binnenwerk: Adriaan de Jonghe.
Omslagillustratie: Gordana Adamović Mladenović
Foto auteur: Patrick de Spiegelaere.
2011: 9de editie bij Atlas, Amsterdam

Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas. -192p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (paperback)
Bekroond met de Libris Literatuur Prijs 2010 en in 2011 met de literaire jongerenprijs de Inktaap.

2012 Trekvogels in de mist (essay)

Nieuwjaarslezing gehouden in het filosofiehuis ‘Het zoekend hert’ waarin Bernard Dewulf reflecteert  over het jaar dat zich aandient en de verdere toekomst – maar vooral met aandacht voor het kleine, het kwetsbare, het illusoire. De kleine radeloosheid en de minieme hoop in de wirwar van ons mensenbestaan.
Dewulf 4 Berchem/Antwerpen: Uitgeverij Luster -48p.

Reeks: De Nieuwjaarslezingen van filosofiehuis ‘Het zoekend hert’ vol 1
Afmetingen: 17 x  10.80 (harde zwartlinnen omslag, goudopdruk, leeslint, bijzonder papier en retrolettertypes die naar de mooiste jaren van het interbellum verwijzen)
2012 Verstrooiingen. Over kijken en zien. (essays)

Omslagontwerp: Marjo Starink.
Foto auteur: Merlijn Doomernik
Typografie binnenwerk: Marjo Starink, Amsterdam
Drukkerij Wilco, Amsterdam.
Dewulf 5 Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas/ Contact. -192p.

Afmetingen: 20 x 15 (ingenaaid)
De teksten in ‘Verstrooiingen’ verschenen eerder in kranten, bladen, tijdschriften, kunstbladen, tentoonstellingscatalogi, bibliofiele uitgaven en allerlei gelegenheidspublicatie’s. Vele ervan werden herwerkt voor dit boek.
2014 Toewijdingen. Verzamelde beschouwingen (essays)

Omslagontwerp: Herman Houbrechts
Omslagbeeld: Pierre Bonnard, Le cabinet de toilette au canapé rose (1908)
Foto auteur : Merlijn Doomernik
Typografie binnenwerk: Elgraphic bv, Vlaardingen.
Drukkerij Wilco, Amersfoort.

dewulf 1 Amsterdam/Antwerpen : Atlas/ Contact. -560p.

In ‘Toewijdingen’ zijn de essays opgenomen die eerder in soms licht afwijkende versies zijn verschenen in de bundels ‘Bijlichtingen’ (2001), ‘Naderingen’ (2007) en ‘Verstrooiingen’ (2012). ‘Onder een stolp’, ‘Als verstarde motten’, ‘Zoals een blad in de wind’, ‘De holte van alles’ en ‘De kleuren van onze eenzaamheid’ werden eerder niet gebundeld.
2014 Stadsgedichten. (bundeling van de 14 stadsgedichten)

Grafisch ontwerp & zeefdruk: Catapult.
Foto Poetry Flashmob: Bert Hulsemans.
Foto Dewulf: Koen Broos.

Antwerpen Boekenstad. Z.p. –[32]p.

Afmetingen: 24 x 17 (ingenaaid – zachte kaft)
Colofon: Stadsgedichten van Bernard Dewulf is een gelegenheidsuitgave van Antwerpen Boekenstad. De tekst werd gezet uit de Akzidenz Grotesk. De bundel werd gedrukt in een oplage van 1.000 genummerde exemplaren, waarvan de eerste honderd door de auteur werden gesigneerd.
Van de 1.000 exemplaren is dit nr. …

2016 Late dagen (proza) dewulf-9 Amsterdam/Antwerpen : Atlas/ Contact. -176p.

Afmetingen: 20.10 x 12.50 (paperback)
2018 Naar het gras. (dichtbundel)

Bevat de cycli: Van hier, De ramen, Anita, Bewegingen; Two comedians  (schimmenspel); (zelfportretten van een vrouw); (beelden ven een vrouw).
Omslagontwerp en vormgeving binnenwerk: Melle Hammer

Amsterdam/Antwerpen : Uitgeverij Atlas/ Contact. -64p.

Afmetingen: 24 x 16 (ingenaaid)

2020 Tuimelingen. Over leven, kunst en kijken. (essays en beschouwingen)

Omslag: Roald Triebels.

Amsterdam/Antwerpen : Uitgeverij Atlas/ Contact. -256p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (paperback)

Postuum

2022 Jaargetijden. (proza) Amsterdam/Antwerpen : Uitgeverij Atlas/ Contact. -240p.

Afmetingen: 19.90 x 12.50 (paperback)

2023 Licht dat naar ons tast. (poëzie – verzamelbundel)

Met een nawoord van Charles Ducal.
Bevat de drie bundels ‘Waar de egel gaat’ (1995), ‘Blauwziek’ (2006) en ‘Naar het gras’ (2018). Ook niet gebundelde gedichten werden opgenomen.

Amsterdam/Antwerpen : Uitgeverij Atlas/ Contact. -240p.

Afmetingen: 21.70 x 17 (gebonden – harde kaft)

THEATER

2006 Alkestis. (vertaling/bewerking)

Oorspronkelijke auteur: EURIPIDES.
In de bewerking van Ted Hughes, vertaald door Bernard Dewulf.
Amsterdam/Antwerpen: Atlas. -110p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Première op 12 januari 2006 in Kustencentrum Monty te Antwerpen.
Spel: De Roovers

2011 Oresteia (vertaling/bewerking)

Oorspronkelijke auteur: Aischylos
Bernard Dewulf vertaalde de versie van de Britse dichter Ted Hughes, de spelers voegden er onder meer fragmenten van de Amerikaanse auteur Jonathan Littell aan toe.

Première: Kunstencentrum Monty te Antwerpen op 4 mei 2011.

Scenografie: Stef Stessel
Kostuumontwerp: Lieve Pynoo
Lichtontwerp: Bert Vermeulen
Soundscape & bruitage: Eric Engels
Spel: Robby Cleiren, Sara De Bosschere, Luc Nuyens, Sofie Sente, Ilse Uitterlinden, Jeroen Vander Ven (De Roovers)
Compositie & dirigent: Peter Spaepen
Zang: Kurt Beheydt, Peter Pype, Eva Tulkens, Iris Berardocco, Fré Madou, Sara Raes, Valerie Mertens, Floris Lammens, Astrid Annicaert.

2011 De bittere tranen van Petra von Kant  (vertaling/bewerking)

Oorspronkelijke auteur: WERNER FASSBINDER
Oorspronkelijke titel: Die bitteren Tränen der Petra von Kant.

NTGent: première 21 oktober 2011

Regie: Suzanne Kennedy.
Cast: Els Dottermans, Nettie Blanken, Lien Wildemeersch, Betty Schuurman, Marie Vinck en Bien De Moor.

2011 Het meisje dat te veel van lucifers hield (bewerking)

Auteurs:  Gaetan Soucy, Jean de la Fontaine, Bernard Dewulf bewerkt door Hubertus Mayr vertaald door Han Meijer

Productie: Frascati Productions & NTGent. Première: 17 juni 2011

Regie: Julie Van den Berghe

2012 Drie monniken. (oorspronkelijke theatertekst)

Een coproductie met Theater Artemis, Theater Bellevue, Cultuurfonds Leiden en Theaterfestival Boulevard

Première: 20 april 2012 in Het Zonnehuis in Amsterdam

Tekst: Bernard Dewulf
Regie: Floor Huygen
Spel: Bert Luppes, Paul Koek, Titus Muizelaar
Muzikale compositie: Paul Koek
Toneelbeeld: Michiel van Cauwelaert
Kostuums: Dorien de Jonge
Dramaturgie: Peter Anthonissen
Fotografie: Claudia Hansen, Kurt van der Elst

2012 Een lolita. (theatertekst)

Omslagillustratie: Marc Raes
Vormgeving: Barends & Pijnappel
Dewulf 6 Amsterdam: Uitgeverij Voetnoot. -80p.

Afmetingen: 16.60 x 10.40 (ingenaaid – zachte kaft)
Druk: Koninklijke Van Gorcum, Assen
2013 Kleine dagen – theatrale lezing
2014 Cyrano  (vertaling en bewerking)

Oorspronkelijke auteur:EDMOND ROSTAND.
Oorspronkelijke titel: Cyrano de Bergerac (1897)
Vertaling en bewerking: Bernard Dewulf

 

Première: 12 maart 2014 in Theater aan het Spui, ‘s-Gravenhage

Regie: Julie van den Berghe.
Spel: An Miller, Bert Luppes en Harm Duco Schut
Decor en licht: Pol Heyvaert
Kostuumes: An de Mol

2014 Elektra  (hertaling/bewerking van de Oresteia)

Regie: Julie van den Berghe
Spel: Lien Wildemeersch; Chris Thys; Servé Hermans; Jaap Spijkers; Anne-Chris Schulting.
Muziek van Kwinten Mordijck en zijn blazerstrio

2017 Carrousel (theatertekst)

Carrousel is geïnspireerd op de waargebeurde, verfilmde roman They shoot horses, don’t they? over de eindeloze dansmarathons in de Verenigde Staten van de jaren ’30. Het resultaat is een meeslepende en muzikale voorstelling, waarin de acteurs van het Noord Nederlands Toneel, de dansers van Club Guy & Roni en de muzikanten van Asko|Schönbergs K[h]AOS je in een uitputtende competitie meeslepen, die wordt gadegeslagen door toeschouwers voor wie het leed van de deelnemers een vorm van vermaak is
Amsterdam: De Nieuwe Toneelbibliotheek.

Reeks: De nieuwe toneelbibliotheek: teksten. – Amsterdam; vol. 381.
Première: 4 maart 2017 door het Noord Nederlands Toneel te Groningen.
Regie: Guy Weizman.
Muziekcompositie: Mátyás Wettl.

Bijdragen aan kunstpublicaties (selectie)

2002 Jan De Maesschalck: een selectie van werken gemaakt voor de boekenbijlage van de krant De Morgen, van 1997 tot 2002.

Voorwoord door Bernard Dewulf.
Leuven: Oogachtend. -76p.
2002 Jan Vanriet, Transport.

Tentoonstelling: Kortrijk, Art Concern, van 1 maart tot 28 april 2002 & Sint-Amandsberg, Kapel Campo Santo, van 20 september tot 20 oktober 2002.
Antwerpen : L’ aire de madame. -44p.
2002 Thierry De Cordier. De Wijnjaren 1982-2002 (essay)

Met teksten van Bart de Baere, Bernard Dewulf, Stefan Hertmans, Anna Luyten, Xavier Tricot en Peter Verhelst.

Gent: Ludion. -269p.
2003 De Geschilderde Zee.

Beaufort 2003. Marines in Confrontatie.
Gent: Ludion. -48p.

Reeks: Beaux-arts collection. – Gent; vol. 2003: 1
2007 Raoul De Keyser: sherry & porto. (catalogus)

Tentoonstelling: Deinze, Museum van Deinze en de Leiestreek, 22 september – 25 november 2007.
Deinze: Museum van Deinze en Leiestreek.
2007 De uitgegomde dichter: over Roland Jooris.

Eindredactie : Nico Van Campenhout.
Tekening omslag : Roger Raveel.
Teksten: Nico Van Campenhout, Woord vooraf (pp 11-16); Bernard Dewulf,, Roland Jooris “geschilderd en geschreven” (pp 17-32);  Hans Vandevoorde, Roland Jooris, “het radeloze serene” (pp 33-36)

Lokeren: Stad Lokeren. -52p.

Afmetingen: 15 x 10.80 (ingenaaid – met stofomslag)
Druk: Cultura, Wetteren.
Deze brochure werd uitgegeven naar aanleiding van de tentoonstelling ‘De uitgegomde dichter – Roland Jooris’ in het Huis Thuysbaert te Lokeren (15 april t.e.m. 15 juli 2007)

2008 Karel Dierickx. (kunstmonografie)

100 illustraties.
Cover: Nuances der seizoenen; coll. S.M.A.K.
Twee inleidende teksten van de hand van Dr. Heiner Hachmeister, een eminent figuur in de Duitse kunstscène, en een slottekst van Bernard Dewulf. Het bevat ook een niet eerder gepubliceerd gedicht van Roland Jooris. (p. 89 – Engelse vertaling p. 117)
Gent : Ludion. -159p.

Afmetingen: 28 × 23 (gebonden –  harde linnen kaft met stofomslag) Engels/Nederlands
Fotogravure: Deloge, Brussel.
Druk: DeckersSnoeck, Antwerpen.
Vormgeving en zetwerk: Thomas Soete.

2009 Anita. (kunstmonografie – bijdrage van 2 gedichten)

Vincent Geyskens & Bernard Dewulf.
Design: Ingrid De Roover
Photografie: Vincent Geyskens en Luk Monsaert.
Print & Colour management: New Goff

Brussel : VdH Books. 180p.

Afmetingen: 29.70 x 29.70 (gebonden – dikke harde kartonnen kaft)
Rijk geïllustreerd

2010 Moments of writing: camera obscura. (fotoboek)

Fotografie: Alexandra Cool.
Tekst: Bernard Dewulf, Ulrike Draesner
Ontworpen door Casier/Fieuws.
Lannoo: Tielt. -96p.

Afmetingen: 32 x 25 (gebonden – harde kaft)
Engelse, Nederlandse, Franse en Duitse tekst.
 

Beknopt chronologisch overzicht

Poëzie

 • Veronique. 1985
 • Twist met ons. 1987
 • Waar de egel gaat. 1995
 • Blauwziek.  2006
 • Stadsgedichten. 2014
 • Naar het gras. 2018
 • Licht dat naar ons tast.  2023 (verzamelde gedichten)

Gebundelde columns

 • Camps en Dewulf : 2003 stukjesgewijs / Hugo Camps, Bernard Dewulf.
 • Loerhoek. 2006
 • Kleine dagen. 2008
 • Late dagen. 2016

Essays – beschouwingen over schilderkunst

 • Kijken naar schilders. 2001
 • Kijken & zoeken naar schilders. 2007
 • De wijdere blik. 2008
 • Over kijken en zien. 2012
 • Verzamelde beschouwingen 2014
 • Tuimelingen. Over leven, kunst en kijken 2021

Divers proza

 • Pense à moi. (erotisch verhaal) – Inde bundel : Alles kan heter: 15 erotische verhalen. 2009
 • Trekvogels in de mist 2012

Toneelwerk

 • Alkestis (vertaling/bewerking, uitgave: Atlas, Amsterdam, 2006), voor De Roovers, 2006.
 • Oresteia (vertaling/bewerking), voor De Roovers, 2011.
 • De bittere tranen van Petra von Kant (vertaling/bewerking), voor NTGent en Nationaal Toneel, 2011.
 • Drie monniken (oorspronkelijk stuk), voor Artemis, regie Floor Huygen, 2012.
 • Het meisje dat te veel van lucifers hield (bewerking), NTGent, Regie Julie Van den Berghe, 2011.
 • Een lolita (oorspronkelijke tekst, uitgave bij Voetnoot, 2013), NTGent, regie Julie Van den Berghe, 2012.
 • Kleine dagen (oorspronkelijke tekst), theatrale lezing, NTGent, regie Julie Van den Berghe.
 • Cyrano (vertaling en bewerking), NTGent, regie Julie Van den Berghe, 2014.
 • Elektra (hertaling/bewerking van de Oresteia), NTGent, regie Julie Van den Berghe, 2014.
 • Carrousel (oorspronkelijke tekst), Noord Nederlands Toneel, regie Guy Weizman, 2017.