home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Derluyn, Eric

DERLUYN Eric

Roeselare: 17 november 1943

 

BIOGRAFIE

17 November 1943:  Geboren te Roeselare.

Lager onderwijs aan de ‘Spanjeschool’ in Roeselare en humaniora in dezelfde stad aan het beroemde Klein Seminarie.

1962: Wint de Streuvelsopstelprijskamp, een schrijfwedstrijd waar zestigduizend leerlingen uit heel Vlaanderen aan deelnamen.

1962-1966: Licentiaat Germaanse filologie aan de Katholieke Universiteit Leuven met als eindwerk Betrekkingen tussen het Brugse bisdom en de Engelsen in de 19de eeuw, (KU Leuven, Fac. Wijsbegeerte en Letteren, afd. Germaanse Filologie, 1966).

1967-1972: Wetenschappelijk navorser bij het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, werkend aan een doctoraal proefschrift over Guido Gezelle en Engeland,

1969: Debuteert als dichter met De geliefden van Altena, uitgegeven bij Brugge, Desclée De Brouwer.

 • Het duurt tot 1980 vooraleer de volgende bundel Het eerbare bestaan van de egel, (Beveren, Orion-Colibrant) verschijnt.

1972-1976: Docent Nederlands aan de universiteit van Rijsel.

1976: Geeft vroeger dan gepland zijn academische carrière op en vestigt zich als dichter, schrijver, schilder en beeldhouwer, zonder vaste betrekking.

Zijn bijzondere voorliefde voor mooie oude huizen en de nodige ambitie om ze te restaureren, brengt hem achtereenvolgens in:

 • de Panishoeve in Sint-Jans-Molenbeek-Wersbeek (17e eeuw);
 • de Refugie van de Duitse Orde in Diest (18e eeuw);
 • het 17e-eeuws kasteel van Mascaraas in de buurt van Pau en de Pyreneeën.

1980: Verschijnt weer aan de poëtische horizon met de opgemerkte bundel Het eerbare bestaan van de egel met hierin enkele gedichten die naar de keel grijpen en – zonder meer – tot de beste Vlaamse poëzie behoren.

 • Gaston Durnez vist er in zijn bloemlezing Ik heb u lief het volgende gedichtje uit de afdeling ‘Kleine muziekjes’.

Mijn klein muziekje, mijn 
rimpeltje van licht, 
ik dek het landschap met 
zijn huizen en bomen dicht

opdat het nacht zou zijn 
en jij heel zachte klank en
zachte glans zou zijn.

1982: In de bundel Geen mooier luchtschap volgt Derluyn het stramien van de vier seizoenen, telkens negen gedichten, van lente tot winter: pars verna, pars aestiva, pars autumnalis en pars hiemalis. De Latijnse omschrijving van de seizoenen is typisch voor het aristocratische karakter van de bundel. Een proloog- en epilooggedicht, waarin hij de functie van de dichter bevraagt, rondt het geheel af.

In de epiloog, On-gedicht, komen de belangrijke motieven in de poëzie van Eric Derluyn bovendrijven: onmacht, blindheid, het landschap en het reizen erin, het ontoereikende van de taal om de echte werkelijkheid achter de dingen te benoemen: het zijn.

‘Niet in een gedicht raak ik het
landschap meester, waaruit ik
mijn gedichten maak.

Op smalle spraak drijven die
blind zijn en wier handen
weinig hebben aangeraakt’.

1989: Verhuist naar het 17e-eeuws kasteel van Mascaraas in Zuid-West-Frankrijk: een schitterende plek in de Béarn, die niet zo ver gelegen is van het stadje Pau en van de Pyreneeën. Het kasteel is een historisch monument uit de zestiende en de zeventiende eeuw met een omliggend park en een wijngaard. De schrijver beheert er eveneens een imposante bibliotheek met een collectie boeken uit de vijftiende tot de zeventiende eeuw.

2007: Na jaren van stilzwijgen komt de bundel Asdag en nadien uit, zijn eerste bundel bij de Antwerpse uitgeverij De Vries-Brouwers.

 • Het is een bundel – eigenlijk één groot gedicht – waarin hij de fusillade van de Duitse bezetter in herinnering brengt, uitgevoerd op ‘Schuwe Maandag 19 oktober 1914’. Op die dag executeerde de Duitsers in Roeselare een grote groep mensen, onder wie Derluyns grootvader.

2018/2019: In Adour River doet hij iets wat in de Nederlandstalige poëzie nooit eerder werd gedaan.

 • De gedichten beschrijven in grote lijnen de rivier Adour, niet ver van waar hij woont, die voorbijtrekt net zoals het leven van een ouder wordende schrijver. “Het oppervlak van de stroom beweegt. Het reflecteert al de beelden die op het water vallen. Dat is een multitude van beelden die in mekaar overvloeien.

Eric Derluyn herdicht het boek vervolgens in het Engels. Niet als vertaling, maar als een spiegelgedicht. Door de vorm van de gedichten te bewaren en ze tegenover elkaar af te drukken, reflecteert hij de Nederlandse gedichten in de Engelse. Net zoals op het water van de stroom, is het ene beeld een reflectie van het andere. “De schrijver verdwijnt helemaal uit het boek, hoewel hij er helemaal in is. Hoe minder zichtbaar hij is, hoe meer de lezer zichzelf het gedicht approprieert en hoe meer de lezer zelf schrijver wordt.”  Bron: Mededelingsblad van de Leuvense Germanisten

MEER OVER ERIC VERDUYN

 • F. DESCHEEMAEKER, Eric Derluyn, in: Diogenes, 1986.
 • Jooris VAN HULLE, Eric Derluyn, in: Poëziekrant, 1986.
 • Fernand BONNEURE, Eric Derluyn, in: Lexicon van West-Vlaamse schrijvers, Deel 4, Torhout, 1987.
 • Ann MARCOEN en Peter ASPESLAGH, Eric Derluyn, Zonder woorden om te noemen is er niets, VWS-cahiers nr. 269, 2012.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

 Website

Referentie

 • Guy van Hoof, Eric Derluyn. Schrijven is een nooit voltooid proces. In: ART 04 pp 47-53.
 • Stefan VAN DEN BOSSCHE, Neerwaarts dalen, over de dichter Eric Derluyn, in: Kunsttijdschrift Vlaanderen, Jrg. 63 (2014) nr. 351, p. 50-51 (raadpleegbaar via DBNL – klik op deze LINK )
 • Rudolf VAN DER PERRE, Het aantrekkelijke ‘luchtschap’ van Eric Derluyn, in: Ons Erfdeel, 1983. (raadpleegbaar via DBNL – klik op deze LINK )

SMAAKMAKER

De archeologische vondst

Dit is de groeve van een oud-germaanse
krijger. De schedelpan rust als een 
zwerfsteen in het poederige zand. 
(Kiest iemand zijn eigen graf?)

Het gave schouderblad, een wervelrij 
en hier – bezijden, de rest van zijn hand.   

Willekeurig heeft de tijd zijn tekens 
gekrast in de aarden kroes (als 
kinderen doen in torens hier en 
daar op de wand) 
en op het botte mes staat 
als starre schimmel de roest.

Maar onderaan de smalle schenen 
zijn enkel en voeten helemaal 
verdwenen. 
Alsof ze bij dit tijdeloos verpozen
weg van hier en andere wegen kozen.

Orgel van glas

Orgel van glas, 
         gebogen over 
de gepuiste kas 
         van rug en ribben  
         zit roerloos de pad; 

laat uit zijn helder 
gefluit, ééntonig als in 
         ijsweer de lucht: een 
dunne blauw dat inhoudt

elk verlangen, kleine
        melkweg hangend in 
de nacht. 
        Gedoken in

 ’t gewicht van gouden 
schelen zijn blik. Alleen 
bezwaard door dit: een steen. 
         En over hem zeilt zuiver

 zijn stem: een maan zo wit.

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografie van Eric Derluyn bevat

 1. Een chronologisch overzicht
 2. Prozabijdragen in diverse tijdschriften

Wie een overzicht wil van de vele bijdragen die Eric Derluyn aan verschillende tijdschriften en bloemlezingen heeft geleverd kan terecht op de site Roeselaarse Auteurs. Eric Derluyn (Roeselare 17 november 1943).

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1969 De geliefden van Altena. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli:

Brugge/Utrecht: Uitgeverij Desclée De Brouwer. -85p.

Afmetingen: 18.50 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Reeks: Noorderlicht
Colofon: Gedrukt op de persen van drukkerij”De Windroos” te Beernem in opdracht van Uitgeverij Desclée De Brouwer.

1980 Het eerbare bestaan van de egel. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Het eerzame bestaan; Ik houd het nest warm; Mijn liefde komt van nergens; Kleine muziekjes; Gedachtenis aan mijn vader; Een tuin gedicht; Jachttaferelen; De tuin en zijn grenzen; Nagedicht.

Beveren: Orion/Colibrant. -77p.

Afmetingen: 21 x 13.30 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: De Bladen voor de Poëzie Lier 28ste jg. Vol 3
Colofon: “Het eerbare bestaan van de egel” van Eric Derluyn werd in de maand september 1980 gedrukt op de persen van drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in opdracht van Uitgeverij Orion te Beveren/Antwerpen als derde nummer van de 28ste jaargang van “De Bladen voor de Poëzie”.

1981 Het tastbare bewijs. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Het tastbare bewijs. Oefeningen in toenadering.

Sint-Niklaas: Uitgeverij Danthe NV.  -75p.

Afmetingen: 21.50 x 15.30 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Danthe Gedichten Vol 8

1982 Geen mooier luchtschap. (gedichtenbundel)

Omslagontwerp en grafische vormgeving: Wivina Lannoo.
Bevat de cycli: Pars verna; Pars aestiva; Pars autumnalis; Pars hiemalis.

Tielt/Bussum: Uitgeverij Lannoo. -72p.

Afmetingen: 22.50 x 14 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Reeks: De Golfbreker vol 4
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij-Uitgeverij Lannoo pvba – Tielt

1982 Roos in een roos (gedicht – bibliofiele uitgave) [Molenbeek-Wersbeeck]: De smerige Pers.  -[2] + VIIIp.

Afmetingen: 24 x 17 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Colofon: ROOS IN EEN ROOS werd geschreven voor LIEVE DE WIT op 20 april 1982 en in dezelfde maand van hetzelfde jaar in 10 exemplaren gedrukt door de dichter zelf op DIE SMERIGE PERS van de PANISHOEVE.
Dit is nummer …

1982 Et iterum. (gedicht – bibliofiele uitgave) [Molenbeek-Wersbeeck]: De smerige Pers.  -[8]p.

Afmetingen: 24 x 17 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Colofon: ET ITERUM werd geschreven op 23 december 1981 en in december 1982 door de dichter zelf gedrukt op DE SMERIGE PERS van de PANISHOEVE in een oplage van 30 exemplaren.
Elk exemplaar is genummerd en gehandtekend.
Dit is nummer …

1982 Hoe open ook de dag. (gedicht – bibliofiele uitgave)

    

[Molenbeek-Wersbeeck]: De smerige Pers.  -[8]p.

Afmetingen: 24 x 17 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Colofon: HOE OPEN OOK DE DAG werd geschreven op 31 oktober 1982 en in november van hetzelfde jaar door de dichter zelf gedrukt op DE SMERIGE PERS van de PANISHOEVE in een oplage van 30 exemplaren.
Elk exemplaar is genummerd en gehandtekend.
Dit is nummer …

1983 Een zwemmer in 1983. (gedicht – bibliofiele uitgave)

    

[Molenbeek-Wersbeeck]: De smerige Pers.  -[8]p.

Afmetingen: 24 x 17 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Colofon: EEN ZWEMMER IN 1983 werd geschreven in februarie 1984 en in dezelfde maand door de dichter zelf gedrukt op DE SMERIGE PERS van de PANISHOEVE in een oplage van 50 exemplaren.
Elk exemplaar is genummerd en gehandtekend.
Dit is nummer …

1984 Kleine sprong in de onsterfelijkeheid. (gedicht – bibliofiele uitgave) [Molenbeek-Wersbeeck]: De smerige Pers.  -44p.

Afmetingen: 19 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Colofon:

1985 Loper op een helling. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Loper op een helling; Het belemmerde lichaam; Getamde tweedracht I & II.

Kessel-Lo: Leuvense Schrijversaktie vzw.  -108p.

Afmetingen: 21 x 13.70 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Leuvense Cahiers / Europese Reeks vol 50.

1985 Adem van de Glasblazer. (gedichtenbundel) Antwerpen: Lens Fine Art.
1987 D’un bond léger dans l’immortalité = Kleine sprong in de onsterfelijkheid. (tweetalige gedichtenbundel)

Poèmes traduits du néerlandais par Rose-Marie François et introduits par Anne Marcoen.
Couverture: Eric Derluyn et mise en pages St. Filips.

Kessel-Lo: Leuvense Schrijversaktie vzw.  -79p.

Afmetingen: 21 x 14 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Leuvense Cahiers – Europese Reeks vol 73
Colophon: Ce livre, le soixente-treizième numéro des “Cahiers de Louvain” a été achevé d’imprimer le 30 octobre 1987 sur les presses de l’imprimerie Van der Poorten S.A. à Kessel-Lo (Belgique)

2007 Asdag en nadien. Gedicht uit een brand gered. (gedichtenbundel)

Amsterdam / Rotterdam: Uitgeverij C. de Vries – Brouwers.  -79p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte witte kaft en geïllustreerde stofomslag)
Colofon: Asdag en nadien werd begonnen in oktober 2004 en voltooid in maart 2005.
Deze bundel werd uitgegeven door C. de Vries-Brouwers i.s.m. de Stad Roeselare n.a.v. Gedichtendag 2007.

2009 Orgel van glas. (gedichtenbundel)

Bevat gedichten geschreven tussen november 2004 en januari 2008.

Amsterdam / Rotterdam: Uitgeverij C. de Vries – Brouwers.  -95p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte witte kaft en geïllustreerde stofomslag)
Colofon: Dit boek werd in het voorjaar van 2009 voor uitgeverij C. de Vries-Brouwers, gezet in Garamond door TheSWitch te Antwerpen en gedrukt op de persen van drukkerij Wöhrmann te Zutphen.

2012 Een reiziger, hij slaapt. Een verdwijnboek. (gedichtenbundel)

Bevat gedichten geschreven tussen november 1995 en januari 2008.
De ‘slapende Endymion’ op de omslag is een detail uit een XVIIIe eeuwse paneel dat de ontmoeting voorstelt tussen Endymion en Selene. Het behoort tot een decor rond liefde en mythologie in een salon van het kasteel van Mascaraas. (Pyrénées Atlantiques)
Bevat de cycli: Dingen – Chinees gedicht (2 openingsgedichten); Geen luchtiger bestaan; ’t Onhoorbaar vallen; Verlangen dat plots overkomt; Ach, de hitte en de schoonheid; Nidus nihil – Een reiziger slaapt (2 slotgedichten)

Amsterdam / Rotterdam: Uitgeverij C. de Vries – Brouwers.  -11p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte witte kaft en geïllustreerde stofomslag)
Colofon: Dit boek werd in het voorjaar van 2012 voor uitgeverij C. de Vries-Brouwers, gezet in Stempel Garamond door TheSWitch te Antwerpen en gedrukt op de persen van drukkerij Baal Media te Schiedam.

2015 Waaier van asse. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Regelrecht; Een waaier van asse; Ara lunae.

Amsterdam / Rotterdam: Uitgeverij C. de Vries – Brouwers.  -111p.

Afmetingen: 22 x 14 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Colofon: WAAIER VAN ASSE  is samengesteld uit REGELRECHT , resten van een ‘Handboek van Regelrecht’ uit 1983, EEN WAAIER VAN ASSE uit 2006-2007 en ARA LUNAE geschreven in 2003.
Dit boek werd in het voorjaar van 2015 voor uitgeverij C. de Vries-Brouwers, gezet in Stempel Garamond 12 door TheSWitch te Antwerpen en gedrukt op de persen van drukkerij Wilco te Amersfoort.

2016 Requiem voor asinus. (gedicht)

Opgenomen in ‘Ruiten deuren grendels’ (2017)

s.l., s.n. losbladig;  [6]p.

Afmetingen: 22 x 16 (los – gevouwen bladen in blanco paars kaftje)

2017 Ruiten deuren grendels (gedichtenbundel)

In ‘Ruiten deuren grendels’ zijn gedichten samengebracht geschreven tussen 2012 en 2016.

Bevat de cycli: Selva oscura (openingsgedicht); Voor kinderen; Schimmelhoek; Requiem voor Asinus; Wat ze zei; Momenten monumenten; Wa dit spelen ? (slotgedicht)

Amsterdam / Rotterdam: Uitgeverij C. de Vries – Brouwers.  -111p.

Afmetingen: 22 x 14 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Dit boek werd in het voorjaar van 2017 voor uitgeverij C. de Vries-Brouwers, gezet in Stempel Garamond 12 door TheSWitch te Antwerpen en gedrukt op de persen van drukkerij Wilco te Amersfoort.

2018 Adour river. A poem in twenty poems. (gedichtenbundel bibliofiel uitgegeven)

s.l.: De smerige Pers.  -2 x 22p.

Afmetingen: 21.80 x 15.50 (losbladig in blanco groen kaftje met flappen)

2019 Adour river. Twee keer twintig gedichten – twice twenty poems. (tweetalige gedichtenbundel)

Tweetalige editie Nederlands, Engels.
Adour River werd geschreven tussen december 2016 en december 2017.

Amsterdam / Rotterdam: Uitgeverij C. de Vries – Brouwers. -53p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte witte kaft met stofomslag)
Colofon: Dit boek werd in het voorjaar van 2019 voor uitgeverij C. de Vries Brouwers gezet in Adobe Garamond Pro 12 door theSWitch in Antwerpen en gedrukt op de persen van drukkerij Wilco te Amersfoort.

2020 Hazegrauw. (gedichtenbundel)

Illustratie omslag: Eric Derluyn.
In Hazegrauw zijn gedichten samengebracht geschreven tussen 2016 en 2020.
Bevat de cycli: Dag van denken; Wat ik zag; Pestjaar; Hoe het verging; Hazegrauw.

Amsterdam / Rotterdam: Uitgeverij C. de Vries – Brouwers. -109p.

Afmetingen: 22 x 14 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Dit boek werd in het najaar van 2020 voor uitgeverij C. de Vries-Brouwers, gezet in de Adobe Garamond Pro 12 door TheSWitch te Antwerpen en gedrukt op de persen van drukkerij Wilco te Amersfoort.

2020 In mijn boeien eiland. (Vertaalde Latijnse poëzie)

Oorspronkelijke auteur: FORTUNATUS CAECUS
Oorspronkelijke titel: In vinculis insula.
Deeltitels: I. Alba ut in silva nigra (pp 7-28); Splijtsteen (pp 29-31); II. Nidus nihilo nidus (pp 32-53

s..l.: De smerige Pers.  -58p.

Afmetingen: 21.80 x 15.50 (losbladig in blanco blauw kaftje)
Colofon:

2020 Tot wie spreken. (gedichtenbundel – bibliofiel uitgegeven)

De bundel bevat 20 gedichten, telkens op een los blad afgedrukt.

s..l.: De smerige Pers. -22p.

Afmetingen: 21.80 x 15.50 (losbladig in blanco roos kaftje)
Colofon:

2020 Wintergebeden. (gedichtenbundel – bibliofiel uitgegeven) s..l.: De smerige Pers.

Afmetingen: 21.80 x 15.50 (losbladig in blanco roos kaftje)

Prozabijdragen in diverse tijdschriften

 • Wanneer de bakker gaat schrijven over de oogst, in: De Boom, Stijn Streuvelsnummer, 1961.
 • Betrekkingen tussen het Brugse bisdom en de Engelsen in de 19de eeuw, KU Leuven, Fac. Wijsbegeerte en Letteren, afd. Germaanse Filologie, 1966.
 • Bruno Vanderstichele van Wevelgem en zijn parochiestichting in Engeland, in: Biekorf, 1968.
 • De jonge Gezelle en zijn geestelijke oversten, in: Biekorf, 1969.
 • Zo haalde De Mandelbeke dan toch de filosoof Gezelle, het seminarie binnen, in: Gezellekroniek, 1971.
 • Gezelles pedagogische aanpak te Roeselare anders bekeken, in: Eertijds, 1980.
 • Het ontzenuwde vers, in: Poëzie en muziek, 1985.
 • Het beeld van het gedicht, in: Trimestrieel tijdschrift voor poëzie, 1989.

Wie een overzicht wil van de vele bijdragen die Eric Derluyn aan verschillende tijdschriften en bloemlezingen heeft geleverd kan terecht op de site Roeselaarse Auteurs. Eric Derluyn (Roeselare 17 november 1943).