home | Inloggen
Aantal schrijvers: 577 | Aantal boeken:

16435

 

 

Gruwez, Luuk

Luuk Gruwez

Kortrijk, 9 augustus 1953

Dichter, prozaïst en essayist.

Gruwez’ poëtisch werk wordt wel eens tot de neoromantiek gerekend, een stroming die als reactie op het nieuw-realisme van de jaren ’60 weer aandacht opeiste voor de grote gevoelens omtrent leven, liefde, ziekte, vergankelijkheid en dood. Bij Luuk Gruwez gaat deze vorm van romantiek altijd gepaard met een flinke portie (zelf)ironie.

In zijn latere poëzie – het keerpunt situeren verschillende critici rond 1990 – valt op dat de onderwerpkeuze breder wordt en de vorm verhalender. Van dan af begint hij ook scheppend proza te schrijven

 

BIOGRAFIE

9 augustus 1953: Geboren te Kortrijk

 • Lager onderwijs volgt hij in de Gemeentelijke Jongensschool van Deerlijk; middelbaar onderwijs (Grieks-Latijnse humaniora) in het Damiaancollege op de Pottelberg te Kortrijk. Kort na zijn studententijd aldaar wordt de school opgedoekt
 • Hij studeert daarna Germaanse filologie: de kandidaturen aan de KULAK te Kortrijk, de licenties werkt hij af in Leuven. Hij maakt een licentiaatsverhandeling over ‘Een literair-psychologisch onderzoek naar de ik in twee brievenbundels van G.K. van het Reve’.

1973: Debuteert met de bundel Stofzuigergedichten, uitgegeven in de reeks Noorderlicht door de uitgeverij Orion – Desclée De Brouwer te Brugge.

 • De bundel wordt in 1977 gevolgd door Ach, wat zacht geliefkoos om een mild verdriet en in 1981 door Een huis om dakloos in te zijn.
 • Tussendoor is hij productief als schrijver van essays zoals bvb: Het vleermuisje en de kanselier in Yang (1979), XV, nr 86 pp 41-53. De weg terug opgenomen in de essaybundel Dichters en dichtkunst uit Europa 1950-1980 samengesteld door Eugène Itterbeek, Leuvense Schrijversactie 1980. Tussen dakloos en geborgen in Nieuw Vlaams Tijdschrift, 1982, XXXV. pp 367-372. (dit zijn maar enkele voorbeelden: zie DBNL)

1976 – 1995: Verruilt het West-Vlaamse Kortrijk voor Hasselt, waar hij leraar Nederlands wordt aan het Provinciaal Hoger Instituut voor Kunstonderwijs.

VINDT ERKENNING

1985: Breekt door met de dichtbundel De feestelijke verliezer, die mag pronken met de literaire prijs Dirk Martens van de stad Aalst in 1986.

Ook de daarop volgende bundels Dikke mensen uit 1990 en Vuile manieren uit 1994) werden meermalen bekroond.

EVOLUTIE

1990: Verschillende critici merken omstreeks 1990 een keerpunt op in Gruwez’ poëtische oeuvre:

 • In zijn latere poëzie staat het ik minder centraal en neemt het romantisch gehalte
 • Daarnaast stapt de dichter af van nadrukkelijke poëticale positionering en kiest hij ervoor om ook scheppend proza te schri
 • De drie grondmotieven van zijn poëzie blijven zeker wel overeind: de liefde, de dood en het schrijven.

1992: Samen met zijn kompaan Eriek Verpale draagt hij bij tot hun gezamenlijk prozawerk Onder vier ogen: Siamees dagboek. Met daarin, uit Gruwez’ pen gevloeid: Tippetotje  (dagboek)- Medusa (zelfportret)  – Een nadeel van geluk (Brief aan Eriek Verpale).

 • In 1994 stelt hij een bloemlezing samen van gedichten van Eriek Verpale onder de titel Nachten van Beiroet.

1993: Deelname aan het Groot Dictee van de Nederlandse Taal in Den Haag. Eindigt tweede, wat hem enigszins catapulteert binnen de rangen van Bekende Vlamingen en Nederlanders.

1994: Publiceert het min of meer autobiografisch proza: Het bal van opa Bing, wat hem de bekroning oplevert van de Geertjan Lubberhuizenprijs voor het beste prozadebuut.

1995: Loopbaanonderbreking naar aanleiding van het verwerven van een schrijversbeurs.

1996: De verzamelbundel Bandeloze gedichten biedt een ruime bloemlezing van herziene gedichten uit de periode van voor Vuile manieren.

Eind 1998: In de prestigieuze reeks Privé-domein verschijnt Het land van de wangen.

 • Aan de hand van dagboekfragmenten, brieven, reisnotities, persoonlijke reflecties en foto’s brengt hij een portret van zichzelf als iemand die zichzelf slechts kan definiëren door zijn verbondenheid met de mensen in zijn onmiddellijke omgeving.
 • Het land van de wangen is het logische vervolg op het eerder verschenen en bekroonde Het bal van opa Bing (1994)

1999: Een bundel columns komt in het najaar 1999 op de markt onder de titel Slechte gedachten.

 • In de verantwoording lezen we: De meeste van de hier gebundelde teksten verschenen in een andere versie in De Standaard Magazine, De toestand is hopeloos maar niet ernstig (VRT, Radio I) en Humo, tussen 1994 en 1999.

2000: En een nieuwe dichtbundel, Dieven en geliefden, ziet eind september 2000 het licht.

2001-2003: Schrijft maandelijks een column voor de krant De Morgen.

2002: Voor het eerste een ‘echt’ fictiewerk: De maand van Marie, een boek met vier monologen waarin telkens een vrouw centraal staat.

2004: Twee jaar later zien twee nieuwe publicaties het licht: het prozaboek Een stenen moeder en de dichtbundel Allemansgek.

BELANGSTELLING UIT ANDERE TAALGEBIEDEN

2005: Bij uitgeverij Le Castor Astral te Bordeaux verschijnt een bloemlezing met Franse vertaling door Marnix Vincent onder de titel Poèmes dissolus : un choix de poèmes (1977-2004).

2007 Blijkt een jaar van een bundel ultrakorte verhaaltjes, prozagedichten eigenlijk onder de titel Psilo.

In hetzelfde jaar verscheen er ook een tweetalige bloemlezing uit het werk van Luuk Gruwez in Afrikaans, onder de titel Bandelose Gedigte (Uitgeverij Praag, 2007).
De vertaling is van H.P. van Coller en de gedichten zijn afkomstig uit Vuile manieren (1994), Bandeloze gedichten (1996), Dieven en geliefden (2000) en Allemansgek (2004)

2008: Lagerwal, een poëziebundel die op algemeen gejuich wordt onthaald.

Nog meer internationale belangstelling: Een Noorse bloemlezing uit het werk van Luuk Gruwez – onder de titel Akk, sa Mjuke Kjaerteikn for ei mild sorg (Katakomber Forlag, 2008) – verscheen bij Katakombe Forlag. De gedichten werden vertaald door Ronny Spaans

2009:  Het gedicht ‘Moeders‘ uit de bundel Lagerwal krijgt van het publiek de Herman de Coninckprijs. Tuur Florizoone en Jessa Wildemeersch zetten de genomineerde gedichten op muziek.

2010: Cosas perdidas / Verloren dingen, (antología personal), zo luidt de in het Spaans vertaalde bloemlezing uitgegeven bij La Cabria Ediciones te Coyoacan (Mexico D.F).

2010: Gruwez wordt door het Vlaams Fonds voor de Letteren aangezocht voor het schrijven van het gedichtendagessay dat uiteindelijk op Gedichtendag het licht ziet onder de titel Pizza Peperkoek.

 • In Pizza Peperkoek & andere geheimen beschrijft Luuk Gruwez hoe de dichter de contratenor van de literatuur is. “Mannen zonder kloten (…) die seksueel hoogstens te kwalificeren zijn als schitterende nichten en als man misschien weinig imposant lijken, maar die dragers zijn van de lichte angst en de verslavende melancholie die beluisterbare schoonheid inboezemt.”
 • De beluisterbare schoonheid is wat Gruwez aantrekt in de poëzie. Het is de schoonheid waarmee de dichter de liefde opluistert. Want het begin van alle lyriek is de liefdeslyriek. De zang van de vogels voor de paring. Dichten om harten te veroveren: het is wat elke dichter doet.

Met onder meer zes gedichten in het Groot Verzenboek van Jozef Deleu en acht in Komrij’s Nederlandse poëzie van de 19de t/m de 21ste eeuw geldt Gruwez als één van de meest gebloemleesde dichters in het Nederlandse taalgebied.

2016: Ik wil de hemel en ik wil de straat. Poëzie en trawanten, een bundel beschouwingen, essays.

 • Waarom bent u begonnen met schrijven? Hebt u zich al die tijd niet vergist?` Dit is de onderliggende, nogal lapidaire vraag die Gruwez zich in dit boek stelt. Het leidt hem niet alleen tot bespiegelingen over zijn eigen poëzie, maar ook over die van talloze anderen: van Herman de Coninck en Leonard Cohen tot Hester Knibbe, Menno Wigman en Miriam Van hee. In dit werk zijn allerlei kruisbestuivingen te vinden met onder meer de wereld van de kunst, de muziek en het proza. Zijn belangstelling behelst zowel het verhevene als het aardse: hij wil de hemel en hij wil de straat.

13 december 2018:  Bij De Arbeiderspers verschijnt de nieuwste dichtbundel:  Bakermat.

In de zomer van 2018 viert de schrijver zijn 65ste verjaardag. Daarom ontwikkelde het Poëziecentrum een online tentoonstelling Luuk Gruwez: van Stofzuigergedichten tot Bakermat.  U kan de tentoonstelling op de website van Paukeslag, de digitale archiefsite van het Poëziecentrum bekijken.

2020: Met ‘Het land van de handen’ publiceert Luuk Gruwez ruim twintig jaar later nu het pendant van ‘Het land van de wangen’ (1998), een tweede autobiografische boek in de prestigieuze reeks ‘Privé-Domein’ van De Arbeiderspers.

 • Een verkwikkend amalgaam van brieven, dagboekaantekeningen en droomrelazen doet de lezer terechtkomen in het huis van Stijn Streuvels, de psychiatrische inrichting in Zoersel, de Westhoek en de cisterciënzerabdij van Westvleteren,

BEKRONINGEN

1986: Literaire prijs Dirk Martens van de stad Aalst voor de gedichtenbundel De feestelijke verliezer.
1994: Geertjan Lubberhuizenprijs voor het beste prozadebuut voor Het bal van opa Bing
2009: Herman de Coninckprijs voor zijn gedicht ‘Moeders‘ uit de bundel ‘Lagerwal’
2013: Zesde poëzieprijs van Gemeente Laarne voor het gedicht ‘Kapper’, gepubliceerd in Poëziekrant 2013 nr 5

Hij weet niet wie er woont onder mijn schedel,
maar zorgt met schaar en scheermes en tondeuse
dat het er onherbergzaam wordt en ieder mij
verlaat en op de vlucht slaat naar de verre plek
 
waar men maar beter zonder mij kan wonen.
Mijn kapper zwijgt zo traag dat hij zich peinzen
hoort en vraag na vraag welt pijnlijk in hem op.
O, alle vragen die hij mij niet stelt.
 
Maar sta ik uit zijn kapstoel op, voel ik mij
niettemin beroofd en kaal en leeggevraagd.
Daar waait mijn laatste engel uit mij weg: zie hoe
die zich te pletter vliegt tegen het spiegelglas.

 

MEER OVER GRUWEZ

 • Luuk Gruwez & Eriek Verpale. Onder vier ogen. Siamees dagboek. [Foto’s Filip Claus … et al.]. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1992. Omvang: 113 p. ISBN: 90-295-1681-X.
 • Luuk Gruwez. Het land van de wangen. Privé-domein nr. 226. De Arbeiderspers, Amsterdam [etc.], 1998. Omvang: 277 p., [16] p. pl. Autobiografisch.
  • Fragmenten uit dit boek verschenen eerder in een andere versie in Maatstaf, Nieuw Wereldtijdschrift, Poëziekrant, De Vlaamse Gids, Optima, Tirade, Cahier d’Amour, Zij lagen bij nacht in het veld, De Standaard Magazine en De Morgen. 2de druk 2000.
 • Willem M. Roggeman. Beroepsgeheim. Gesprekken met schrijvers. Deel 6. Paradox Pers, Antwerpen, 1992. Omvang: 111 p., [7] p. port. ISBN: 90-72533-06-2. Interviews met Monika van Paemel, Willem van Maanen, Luuk Gruwez, Hella Haase, Chris Yperman, Miriam Van Hee en Charles Ducal.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

SMAAKMAKERS

Chemotherapie
 
Het liefste wat ik heb, ligt aan een vreemd infuus
waaruit weer toekomst in haat sijpelen moet
die zich vermomd met chique namen
als flubastine en methotrexaat
 
De liefste die ik heb, heeft hier geen naam.
Zo hulpeloos dat ze zichzelf vergeet
en onherstelbaar als een mens
knikt zij bij elke druppel gif
alsof zij steeds een aalmoes krijgt.
 
Dokters, pillen, reizen en recepten
zijn in agenda’s genoteerd.
Alleen haar dood mag nergens binnen.
Slechts één ding heeft zij hem te melden:
‘Ik heb geen tijd, ik moet beminnen.
 
Moeders
 
Men herkent ze van ver en van vroeger: altijd in rep en roer,
altijd dat vertrouwde rumoer. Of wij het niet te koud hebben
misschien, dat onze jas wat hoger moet geknoopt, dat wij
die slechte vrienden beter kunnen mijden. Et cetera,
   
et cetera. Zij zijn van overdosissen voorzichtigheid vervuld,
van levenslang et cetera, stupide stuwingen in buik en boezem.
Fluorescente details, eeuwenoud van eenvoud: spermavlekken die zij
stil, met dromerige ogen uit de lakens van hun zonen wassen,
  
meisjes die zij halsoverkop uit de vrouwen moeten wissen
die zij tussentijds geworden zijn. Het kan in goede moeders
allemachtig sneeuwen, voornamelijk wanneer geen mens
het al verwacht, begin november, zodra de doden victorie kraaien.
  
Zij geven kleuters sjaal en wollen wanten mee. Bananen.
Iets dapper tegen tranen. En van hun eigen moeders die hun meer
en meer ontglippen, worden zij de laatste moeders. Tot zij
de handen wantrouwen die hen niet langer vasthouden kunnen .
  
November wordt het niet, november valt. Als avond.
Lucht verplaatst zijn diepste rood in bladeren van beuk en eik.
En wegens alles wat zij niet meer kunnen houden, houdt hij op:
hun wereld vol et cetera, et cetera en totterdood.
 
(Uit : Lagerwal p.9)
 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • Nagenoeg het volledige archief tot dusver, inclusief publicaties van en over Luuk, alsook zijn werk, bevindt zich in het Letterenhuis (AMVC) in Antwerpen. Op de hieronder vermelde sites kan u uitgebreide bibliografieën vinden in pdf-formaat.
 • Schrijversgewijs biedt u een bibliografisch overzicht in drie rubrieken:
  1. Een chronologisch overzicht aan van de oorspronkelijke uitgeven van het werk van Luuk Gruwez,
  2. Bloemlezingen in vertaling naar andere talen.
  3. Een overzicht per genre alfabetisch op titel met aanduiding van het jaar van uitgave.

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht
Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1973 Stofzuigergedichten. (poëzie)

Bevat de cycli: Een herkenbaar teken; Streefdoel geboorte; Lieve zeepbel; Tafereeltjes voor verkrachte sprookjes.
Brugge: Orion – Desclée De Brouwer. -64p.

Reeks: Noorderlicht
Afmetingen: 19.40 x 12.80 (ingenaaid)
Colofon: Gedrukt op de persen van Drukkerij “De Windroos” te Beernem in opdracht van Uitgeverij Orion – Desclée De Brouwer.
1977 Ach, wat zacht geliefkoos om een mild verdriet. (poëzie)

Bevat de cycli: Uit naam van een toegenegen verdriet; Wij zullen nooit meer samen naar het bos gaan; Epitaphen, Bidprentjes en nagedachtenissen.
Brugge: Orion / Nijmegen: B. Gottmer. -51p.

Reeks: De Bladen voor de Poëzie jrg.25, nr.2 [tweede serie]
1981 Een huis om dakloos in te zijn. (poëzie)

Bevat de cycli: De modderen engel; Du temps jadis; Als zonderlinge geliefden.
Grafische vormgeving: Rikkes Voss

 

Antwerpen: Manteau /Amsterdam: Elsevier -43p.

Afmetingen: 20 x 12 (ingenaaid)
1984 ‘Voor de liefde van Badroelboedoer’ (verhaal)

Oorspronkelijk verhaal, nooit eerder gepubliceerd.
 De Wispelaere 6 Uit de bundel ‘Vlaamse verhalen na 1965’. pp. 170-199.

Samengesteld door Paul de Wispelaere. Manteau, Antwerpen. -480p.
Omslagontwerp en typografie: Rikkes Voss Afmetingen: 21.50 x 13.50 (paperback ) kaft met flappen)
1985 De feestelijke verliezer. (poëzie)

Bevat de cycli: Niet de zwaan maar het water; De strategie van het strelen; De eerste heer en de laatste dame.
Grafische vormgeving: Rikkes Voss.
1986: Bekroond met de Dirk Martensprijs van de stad Aalst.
2de druk 1986

 

 

Antwerpen-Amsterdam: Manteau nv. -49p.

Afmetingen: 21.50 x 13 (ingenaaid – kaft met flappen)
Colofon: ‘De feestelijke verliezer’ van Luuk Gruwez werd in opdracht van Uitgeverij Manteau nv te Antwerpen gezet in de Trump Mediaeval 10/12 en gedrukt bij Smits te Wommelgem, de boekbinderij De Bruyn & Gouffeau te Schoten zorgde voor de afwerking

 

1990 Dikke mensen. (poëzie)

Bevat de cycli: Minstens mij; alle anderen; duurzame doden.
Omslag: Marjo Starink
1991: 2de druk

 

Amsterdam: De Arbeiderspers. -55p.

Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid – kaft met flappen)
Colofon: ‘Dikke mensen’ werd in 1990 in opdracht van Uitgeverij De Arbeiderspers, volgens ontwerp van Marjo Starink, door Geuze & Co’s Drukkerij bv te Dordrecht gezet uit de Baskerville en gedrukt op 100 grams getint gevergeerd romandruk in een eerste oplaag van 950 exemplaren.

 

1992 Onder vier ogen, Siamees dagboek. (proza)

Samen met Eriek Verpale
Omslagillustratie: Nico Richter
Foto’s Luuk Gruwez: Filip Claus
Foto’s Eriek Verpale: Michiel Hendryckx
Foto auteurs: Alice Paesmans
Amsterdam: De Arbeiderspers. -113p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Bevat: Eriek Verpale: De verteller van Akko (dagboek)- Foto op erewoord retour (zelfportret) – Plicht (Brief aan Luuk Gruwez)
Luuk Gruwez: Tippetotje  (dagboek)- Medusa (zelfportret)  – Een nadeel van geluk (Brief aan Eriek Verpale).
1993 Privacy. (poëzie)

Met tekeningen van [de kinderen] Willy Van de Velde, Karina Geyst, Johan Vervecken, Linda Laureyssen, Christine Luyten.
Verantwoording: Het gedicht ‘Nichtje’ verscheen eerder in de bundel ‘Dikke mensen’, De Arbeiderpers Amsterdam , 1990.

 

Zoersel: Monnikenheide. -25p.

Afmetingen: 20 x 20 (japans ingenaaid)
Colofon: ‘Privacy’ van Luuk Gruwez werd gedrukt in opdracht van Monnikenheide op de persen van Drukkerij Sanderus – Oudenaarde september 1993.
Monnikenheide is een verblijfscentrum voor mentaal gehandicapte kinderen. De opbrengst van deze bundel gaat naar het centrum.
1993 Bambi (verhaal)

Verscheen eerder in: Nieuw Wereldtijdschrift (NWT) 6/1992
 1993 Metropolis In: Metropolis: stad onder stroom / nieuwe verhalen en gedichten van Herman de Coninck, Luuk Gruwez (pp 10-32) , Bob van Laerhoven … et al. Antwerpen: Dedalus. -117p.

Omslagontwerp: Greet Verhoeven en Forentine Peeters
1994  De beste leugenaar ter wereld. (verhaal) In: De Zestiende Deur

Ed. NPP, Creative Concepts, Oudekerk a/d Amstel, i.o.v. Crawford Benelux B.V. te Amsterdam, december 1994
Afmetingen: 19.50 x 13.30 (ingenaaid in luxe linnen kaft).
Relatiegeschenk Crawford – niet in de handel
1994 Vuile manieren. (poëzie)

Bevat de cycli: Levenslang; Lof der zotheid; De laatste lucht.
1995: 2de druk.
Amsterdam: De Arbeiderspers. -49p.

Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid)
Colofon: ‘Vuile manieren’ van Luuk Gruwez werd in 1994 in opdracht van Uitgeverij De Arbeiderspers , door Perfect Service te Schoonhoven gezet uit de Janson en gedrukt door Gueuze & Co’s drukkerij bv te Dordrecht op 100 grams houtvrij gevergeerd romandruk in een oplage van 1500 exemplaren.
1994 Het bal van opa Bing: verhalen, portretten, herinneringen. (proza)

Omslagfoto: Carole Laure in de film ‘Préparez vos mouchoirs’ van Bertrand Blier Collectie ‘La Cinémathèque Française’ Parijs.
Omslagontwerp: Nico Richter
Foto: Alice Paesmans.
1994: Bekroond met de Geertjan Lubberprijs.
Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers. -159p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1994 Brief aan Piepelotje. (briefverhaal)

Cahiers d’Amour verscheen ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de v.z.w. Behoud de Begeerte en in de marge van de 5de editie van Saint-Amour, een literair programma rond liefde en begeerte.
Boekverzorging: Zeno Amsterdam
Omslagtekening: Jan Bosschaert.
 1994 Cahier d'amour  Uit de bundel: Cahier d’Amour. Liefdesbrieven. pp.77-81.

Uitgever: Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, / Dedalus, Antwerpen. 1994. -144p. (Afmetingen: 20 x 12.50, paperback)
Samenstelling: Luc Coorevits
1994 Deze man is krankzinnig. (verhaal – bibliofiele uitgave)

Kalligrafie: Joke van den Brandt.
Foliodruk, Drukkerij Ceysens, Brussel.
Papier, “Esprit de nature” geleverd door Grepapier Aalter.
Foto Erike Verpale: Koen Devriese

 

 

Gruwez 16 Brasschaat: De Lezer vzw.Afmetingen: 18 x 11 (ingenaaid)
Colofon: ‘Deze man is krankzinnig’ van Luuk Gruwez werd gemaakt in opdracht van De Lezer v. z.w. in april 1994.
Gezet in de Plantin door Erapho, Borgerhout.
Opmaak en druk, Drukkerij Van Winckel, Antwerpen.
De oplage bedraagt 35 exemplaren waarvan 25 ex. genummerd van 1 tot en met 25 en 10 ex. Hors Commerce.
Alle exemplaren zijn gesigneerd door Luuk Gruwez en Eriek Verpale.
De opbrengst van deze uitgave komt volledig te goede aan de Huntington Liga vzw.   Dit is nr …
1995 Lucky Star, televisiemonoloog voor de IKON en de BRTN.

9 november 1995: Uitgezonden. Gespeeld door Hilde van Mieghem.
2002: Opgenomen in de bundel ‘De maand van Marie’
Inhoud:

Emma Weemaes zit alleen aan een tafeltje in Hotel La Grange. Morgen is de reunie van haar oude school. De schoolmaatjes, van wie ze twintig jaar geleden afscheid nam, met hun bijnamen en eigenaardigheden, ze heeft ze allemaal nog in haar hoofd. En ‘die van Engels’, de leraar op wie ze verliefd was, die haar haar eerste sigaret liet roken, haar ontmaagdde, gedichten van Emily Dickinson voorlas. Maar Emma heeft zo haar redenen om te denken dat ‘die van Engels’ de reünie niet zal bezoeken.

1996 Een bijzonder bevallig paar. (scenario voor de IKON en de BRTN).

Uitgezonden als aflevering 8 op 22 januari 1998 in een tiendelige reeks OVER DE LIEFDE

Inhoud:

Vijf jaar geleden hadden Matthias, een dichter van midden veer­tig en Manon, een jonge fotografe een week lang een pas­sionele relatie in de Franse stad Arras. Destijds hadden ze elkaar beloofd ieder jaar elkaar een week lang terug te zien op dezelfde plek. Dit is de week van hun laatste ontmoeting. Voor het laatst beleven ze een liefde die ze koste wat het kost willen behoeden voor slijtage, cliché en gewoonte.

1996 Bandeloze gedichten (poëzie – bloemlezing)

Een keuze uit de poëzie 1977-1990; geredigeerd en van een nawoord voorzien door Georges Wildemeersch.
Bevat gedichten uit de bundels: Overspel; De feestelijke verliezer; Dikke mensen.
Foto omslag: Les danaïdes’ fotograaf: Sean Hudson
Omslagontwerp: Marjo Starink.
2007: Afrikaanse vertaling door H.P. van Coller met als titel ‘Bandelose gedichte 1977-1990, ’ uitgegeven door uitgeverij Praag, Dainfern. (zie aldaar)

 

Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers. -132p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Colofon: ‘Bandeloze gedichten van Luuk Gruwez, geredigeerd en van een nawoord voorzien door Georges Wildemeersch, werd in 1996 in opdracht van Uitgeverij De Arbeiderspers volgens ontwerp van Steven van der Gaauw gezet uit de Scala en gedrukt door Drukkerij Groenevelt bv te Landgraaf op 90 grams romandruk.

 

1996 Kiekeboe. (verhaal)

Het omslag en de lay-out werden ontworpen door Carine Cuypers.
De tekst werd gezet uit de Bembo.
Drukkerij Van Winckel verzorgde het druk- en bindwerk.
Het boek is gedrukt op Lompenhoudend Rivoli Wit 120 gr. Voor het omslag werd gebruik gemaakt van Zuurvrij Marcate Acquerello 240gr.
Dit is nummer …
1998: Opgenomen in ‘Het land van de wangen’.

Gruwez 17 s.l. : Prosis Europe.

Afmetingen: 18 x 15 (geniet in een mapje)
Colofon: ‘Kiekeboe‘, is verschenen bij de jaarwisseling 1996-1997 in een oplage van 300 ex. voor de vrienden en relaties van Prosis Europe nv. Met toestemming van de opdrachtgever werden 26 exemplaren gemaakt van A tot Z, bestemd voor de auteur en de medewerkers. Deze exemplaren zijn gesigneerd door de auteur.

1998 Het land van de wangen. (autobiografisch proza)

Omslag Foto: Michiel Hendryckx
Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers. -277p.

Reeks: Privé domein nr 226
Afmetingen: 19.50 x 11.50 (paperback)
1999 Slechte gedachten. (verzamelde columns)

Omslagontwerp: Nico Richter
Omslagfoto: Jean-François Jonvelle/ Stichting Foto Anoniem.
Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers. -176p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Verantwoording: De meeste van de hier gebundelde teksten verschenen in een andere versie in De Standaard Magazine, De toestand is hopeloos maar niet ernstig (VRT, Radio I) en Humo, tussen 1994 en 1999.

 

2001 Dieven en geliefden. (poëzie)

Bevat de cycli: Dieven; Dieven en geliefden; Geliefden.
Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers. -73p.

Afmetingen: 21 x 13 ((ingenaaid – kaft met stofomslag)
Colofon: ‘’Dieven en geliefden’ van Luuk Gruwez werd in 2000 in opdracht van Uitgeverij De Arbeiderspers volgens ontwerp van Steven Van der Gaauw gezet uit de Lexicon [2] en gedrukt door Drukkerij Groenevelt bv te Landgraaf op 90 grams houtvrij romandruk.
2002 De maand van Marie: vier vrouwen. (Vier monologen)

Bevat: Fijne koppen (pp 7-24); De Madonna met de blote Konte (pp 25-56); Lucky Star (pp 57-84); Marion (pp 85-112) Woordenlijst (pp 115-117).
Omslagontwerp: Nico Richter.
Omslagfoto: Stefan Vanfleteren.
 Gruwez 19 Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij De Arbeiderspers. -117p.

Afmetingen: 19 x 12 (ingenaaid met flappen)
‘Fijne koppen’ werd in 2008 op de scène gebracht door Chris Lomme. 
2004 Een stenen moeder. (gebundeld autobiografisch proza)

Omslagontwerp: Bram van Baal.
Foto omslag: Jimmy Gruwez.
De meeste van de opgenomen teksten zijn eerst – in een soms enigszins andere versie – verschenen in De Morgen  en de Standaard Magazine.

Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij De Arbeiderspers. -191p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

2004 Allemansgek. (poëzie)

Bevat de cycli: Een merkwaardig spraakgebrek; Het dichtbevolkte lichaam; Sterftewinst.
De publicatie omvat een cd waarop de auteur alle gedichten uit de bundel voorleest.
Gruwez 8a  Gruwez 8b
Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij De Arbeiderspers. -51p. + CD

Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid)
Colofon: ‘Allemansgek’ van Luuk Gruwez werd in 2004 in opdracht van Uitgeverij De Arbeiderspers volgens ontwerp van Steven Van der Gaauw gezet uit de Lexicon en gedrukt door Drukkerij Giethoorn Ten Brink te Meppel op 90 grams houtvrij romandruk.
2007 Psilo. (korte stukjes proza)

Met illustraties van Ilah.
Omslagontwerp: Nico Richter
Omslagillustratie: Ilah
Gruwez 15 Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers. -123p.

Afmetingen:20.50 17 (garenloos gebrocheerd)
2008 Lagerwal. (poëzie)

Bevat de cycli: Extra time; Artiesten, meneer; Plaats en tijd; Sprekend vlees.
Omslagontwerp: Marjo Starink
Foto omslag: SAP – Societa Archeologica – Mantua
Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij De Arbeiderspers. -51p.

Afmetingen: 20.50 x 17 (ingenaaid)
Colofon: Lagerwal van Luuk Gruwez werd in 2008 in opdracht van Uitgeverij De Arbeiderspers volgens ontwerp van Steven van der Gaauw gezet uit de Lexicon en gedrukt door Drukkerij Giethoorn Ten Brink te Meppel op 90 grams houtvrij romandruk.
2008 Een wereld van verloren dingen. (luisterboek)

Ingelezen door Luuk Gruwez.
Deze cd begint met poëzie uit Bandeloze gedichten (1996) en eindigt met gedichten uit Lagerwal (2008).

Kobbegem: Hans Kusters Music Literatuur. / Amsterdam: Rubinstein [dist.], -1 compact disc (75’32”).
2009 Pizza Peperkoek & andere geheimen. (essay)

Vormgeving: Karakters
Druk: New Goff
 Gruwez 21 Gent: PoëzieCentrum vzw. -39p.

Reeks: Gedichtendagessay nr 2
Afmetingen: 18 x 11.50 (ingenaaid)
Verscheen te Gent op 29 januari 2009 als tweede gedichtendagessay, een publicatiereeks waarin een dichter een persoonlijk pleidooi voor de poëzie houdt.
2010 Garderobe: een keuze uit al zijn gedichten. (poëzie – bloemlezing)

Bevat de cycli: De feestelijke verliezer; Dikke mensen; Vuile manieren; Dieven en geliefden; Allemansgek; Psilo; Lagerwal.
Omslagontwerp: Steven van der Gaauw
Foto omslag: Annika Vannerus/Johnér Images/Corbis.
Herdrukken:
2010: 2de druk ibidem.
2015: derde vermeerderde druk (bevat eveneens de bundel Wijvenheide) Omslagontwerp: Steven van der Gaauw
Foto omslag: M. Dochter/ Hollandse Hoogte.
Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers. -318p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (paperback)
 
3de druk
2010 Heuvelland tranquillizer : een stiltekuur voor hart en ziel : 10x stille plek / Michiel Hendryckx, Randall Casaer en Luuk Gruwez.

Bevat: 1. De Broekelzen Westouter ; 2. De dikste wilg Westouter ; 3. Entre deux fermes Westouter ; 4. Back to the roots Westouter ; 5. Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën Westouter ; 6. Het Eeuwenhout Loker-Dranouter ; 7. De Kruistombe Nieuwkerke ; 8. Spanbroekmolen British Cemetery Wijtschate ; 9. De Dietrichschacht Wijtschate ; 10. De oude buizenfabriek Wijtschate.
Gent: MADOC. Heuvelland-Kemmel : VVV Heuvelland.

6 folders : ill. ; 12 x 17 cm + bijlage in een doos.
2011 De kerf in je wang. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Gedichten bij een suite van vijf losse zwart-wit etsen van de hand van kunstenaar Karel Dierickx.
Voorgesteld op zondag 11 december 2012 in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Gent).
Gent: Octave de Achtste.

Afmetingen:40,6 x 28,2 cm, ingenaaid, stofomslag, foedraal.
Colofon: De kerf in je wang, met gedichten van Luuk Gruwez en 5 etsen van Karel Dierickx werd uitgegeven in een oplage van zesendertig exemplaren Arabisch genummerd van 1-36 tot en met 36-36 en zes exemplaren Romeins genummerd van I-VI tot en met VI-VI bestemd voor de medewerkers. Bij elk exemplaar hoort een suite van vijf zwart-wit etsen gesigneerd en genummerd door Karel Dierickx. Alle exemplaren werden in het colophon gesigneerd door Gruwez en Dierickx. Dit is exemplaar ../..
2011 Deerlijk retour / Krombeke retour (proza)

Omslagontwerp: Bram van Baal
Foto’s omslag: Privé-archief Luuk Gruwez

Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij De Arbeiderspers.

Keerdruk: Krombeke retour -80p. / Deerlijk retour  -166p.
Afmetingen:  21,5 x 13,5 (paperback – kaft met flappen)
2012 Wijvenheide. (poëzie)

Omslag: Steven Van der Gaauw
Schilderijen op p. 16, 18 en 39: Kunstbezit Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, Pretoria, Zuid-Afrika.
Deels eerder verschenen in onder meer Het Liegend Konijn en in Poëziekrant.

 

Gruwez 2 Amsterdam: De Arbeiderspers. -84p.

Afmetingen: 20,50 x 17 (gebrocheerd)
Colofon: Wijvenheide van Luuk Gruwez werd in 2012 in opdracht van Uitgeverij De Arbeiderspers volgens ontwerp van Steven van der Gaauw gezet uit de Albertina en gedrukt door Drukkerij Hooiberg/Haasbeek te Meppel op 90 grams houtbrij romandruk
2015 De eindelozen.  (poëzie)

Omslagontwerp: Steven van der Gaauw.
Omslagillustratie: Alexey Pushkin/Shutterstock.com
Bevat de cycli: Inhoud – De eindelozen – Vreemd heelal – Vlees na vlees – Slachtoffers en daders.
 Gruwez 18 Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers. -63p.

Afmetingen: 20.50 x 17 (ingenaaid – zachte kaft)
Colofon: De eindelozen van Luuk Gruwez werd in 2015 in opdracht van Uitgeverij De Arbeiderspers volgens ontwerp van Steven van der Gaauw gezet uit de DTL-Haarlemmer en gedrukt door Drukkerij Ten Brink te Meppel op 80 grams houtvrij romandruk.
2016 Ik wil de hemel en ik wil de straat. Poëzie en trawanten. (bundel beschouwingen, essays)

Omslagontwerp: Steven van der Gaauw.
Foto auteur op achterflap: © Mieke Deferme.
Bevat: Miscellanea  (pp 17-70); Pizza Peperkoek (pp 72-110); Sterven is geen excuus (pp 111-296)

Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij De Arbeiderspers.  -312p.

Afmetingen: 21.1 x 13. 2 (ingenaaid – zachte kaft)
2018 Bakermat (poëzie)

Bevat de cycli: Limbus; Uitgekleed; Dance me to the end of love: Het huis van de verloren meisjes; Met stille trom; Laꞵ, Fürstin, Laꞵ noch einen Strahl.
Omslagontwerp: Steven van der Gaauw.
Omslagillustratie: Portrait of a Woman with Black Tie, Amadeo Modigliano, 1917 ©Walter Mori/Bridgeman Images.

Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij De Arbeiderspers. -80p.

Afmetingen: 20.50 x 17.00 (ingenaaid – zachte kaft)
Colofon: Bakermat van Luuk Gruwez werd in 2018 in opdracht van Uitgeverij De Arbeiderspers volgens ontwerp van Steven van der Gaauw gezet uit de DTL-Haarlemmer en gedrukt door Drukkerij Ten Brink,te Meppel op 80-grams houtvrij romandruk.
2020 Het land van de handen. (autobiografisch proza)

Pendant van Het land van de wangen (1998)

Amsterdam: De Arbeiderspers. -472p.

Reeks: Privé domein nr 308
Afmetingen: 19.50 x 11.50 (paperback)

2021 We zouden naar zee gaan. (bloemlezing)

Een bloemlezing door Luuk Gruwez en Thomas Möhlmann  n.a.v. het project Dichters van Wacht
Verhalen: Jelle Van Riet
Boekverzorging: Vrints Kolsteren

Gent: Poëziecentrum vzw -80p.

Afmetingen: 21.70 x 16 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)

LUUK GRUWEZ IN VERTALING

2005 Poèmes dissolus : un choix de poèmes (1977-2004) / Luuk Gruwez ; traduits du néerlandais (Belgique) par Marnix Vincent.

Oorspronkelijke titels: Een keuze uit de bundels Vuile manieren, Bandeloze gedichten, Dieven & geliefden, Allemansgek

Bordeaux : Le Castor Astral. -125p.

Reeks: Escales des letters.

2007 Bandelose Gedigte (vertaalde poëzie -tweetalige bloemlezing)

Vertaald in het Afrikaans door H.P. van Coller.
De gedichten zijn afkomstig uit Vuile manieren (1994), Bandeloze gedichten (1996), Dieven en geliefden (2000) en Allemansgek (2004)

Dainfern: Uitgeverij Praag. -140p.

Afmetingen: 20.50x 14 (ingenaaid – zachte kaft)
Colofon

2008 Akk, sa Mjuke Kjaerteikn for ei mild sorg. (poëzie vertaald – bloemlezing )

Een Noorse bloemlezing uit het werk van Luuk Gruwez
De gedichten werden vertaald door Ronny Spaans;

Katakomber Forlag, -35p.

Afmetingen: 21 x 15

2010 Cosas perdidas / Verloren dingen, (antología personal), (poëzie – bloemlezing)

Traducción del neerlandés / Stefaan van den Bremt, Revisión y versión rítmica / Marco Antonio Campos, Prólogo / Carl De Strycker.

Van den Bremt 42 Coyoacan (Mexico D.F) : La Cabria Ediciones. -157p.

Reeks: Alforja Serie Azor.
Het is een bloemlezing uit zijn werk die is geïnspireerd op een eerdere uitgave, Bandeloze gedichten uit 1996 en is aangevuld met een selectie uit Vuile manieren en recenter werk uit bundels als Dieven en geliefden, Allemansgek en Lagerwal.

2020 Weerbare weemoed: gedigte. (vertaalde poëzie -tweetalige bloemlezing)

Vertaald in het Afrikaans door H.P. van Coller.
Een keuze uit de bundels Lagerwal (2008), Wijvenheide (2012), De eindelozen (2015) en Bakermat (2018)

Centurion: Kraal Uitgewers.

AFRIKAANS

 • 2007:  Bandelose gedigte 1977-1990. Afrikaans / vert. uit het Nederlands door H.P. van Coller. Dainfern: Praag. Poëzie, paperback. Oorspronkelijke titel: Bandeloze gedichten. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1996. Nederlandse en Afrikaanse tekst.
 • Z d: Vet mense. Afrikaans / vert. uit het Nederlands door n.n.. Bloemfontein: Universiteit van die Oranje-Vrijstaat, s.a.. Poëzie. Bloemlezing.
 • 2020: Weerbare weemoed: gedigte. Afrikaans / vert. uit het Nederlands door Hennie van Coller. Uitgever: Kraal Uitgewers Centurion. Vertaling van een keuze uit de bundels Lagerwal (2008), Wijvenheide (2012), De eindelozen (2015) en Bakermat (2018)

DUITS

 • 1991: Gedichte. Duits / vert. uit het Nederlands door n.n.. In: Krautgarten, jrg.10, nr.19 (november 1991), Poëzie. Bloemlezing.

ENGELS

 • 1983: Pliant Engels / vert. uit het Nederlands door Greta Kilburn. In :  Paris/Atlantic: an international magazine of poetry, nr.2 (1983), p.58. Poëzie. Vertaling van een keuze uit het werk.
 • 1992: Hell under a skirt; Fat people; Aesthetics; Years later Engels / vert. uit het Nederlands door Ria Leigh-Loohuizen. In: The Southern review, vol.28 (1992) nr.2, p.329-332. Poëzie, Vertaling van een keuze uit het werk.

FRANS

 • 2005: Poèmes dissolus. Un choix de poèmes (1977-2004) Frans / vert. uit het Nederlands door Marnix Vincent. Bordeaux, Pantin, Paris: Le Castor Astral (Escales du Nord). Poëzie, paperback. Oorspronkelijke titel: Allemansgek. Vertaling van een keuze uit de originele titels. Amsterdam: De Arbeiderspers, 2004. Nederlandse en Franse tekst.

NOORS

 • 2008: Akk, sa Mjuke Kjaerteikn for ei mild sorg. Noors/ Uit het Nederlands vertaald door Ronny Spaans.  Katakomber Forlag

SPAANS

 • 2010:  Cosas perdidas = Verloren dingen Spaans / vert. uit het Nederlands door Stefaan van den Bremt, Marco Antonio Campos. México City: La Cabra, 2010 (Azor). Poëzie, paperback. Vertaling van een keuze uit het werk. Voorwoord Carl De Strycker. Nederlandse en Spaanse tekst.

 

Overzicht per genre alfabetisch op titel (met aanduiding van jaar van uitgave).

Poëzie
 1. Ach, wat zacht geliefkoos om een mild verdriet (1977), Orion-DDB, Brugge.
 2. Allemansgek (2004), De Arbeiderspers, Amsterdam.
 3. Bakermat (2018), De Arbeiderspers, Amsterdam.
 4. Bandeloze gedichten (1996), bloemlezing uit de poëzie van Vuile manieren, De Arbeiderspers, Amsterdam.
 5. Cosas perdidas (2010), De Arbeiderspers, Amsterdam.
 6. De eindelozen. (2015), De Arbeiderspers, Amsterdam.
 7. De feestelijke verliezer (1985), Manteau, Antwerpen-Amsterdam.
 8. De kerf in je wang (2011) Oktave de Achtste, Gent
 9. Dieven en geliefden (2000), De Arbeiderspers, Amsterdam.
 10. Dikke mensen (1990), De Arbeiderspers, Amsterdam.
 11. Een huis om dakloos in te zijn (1981), Manteau, Antwerpen-Amsterdam.
 12. Garderobe (2010), Amsterdam: De Arbeiderspers. -318p.
 13. Lagerwal (2008), De Arbeiderspers, Amsterdam.
 14. Privacy (1993, Monnikenheide, Zoersel
 15. Psilo (2007), De Arbeiderspers, Amsterdam.
 16. Stofzuigergedichten (1973), Orion-DDB, Brugge.
 17. Vuile manieren (1994), De Arbeiderspers, Amsterdam.
 18. Wijvenheide (2012) De Arbeiderspers, Amsterdam
Proza
 1. De maand van Marie (2002), De Arbeiderspers, Amsterdam.
 2. Deerlijk retour / Krombeke retour (2012) De Arbeiderspers, Amsterdam
 3. Een bijzonder bevallig paar (1996), scenario voor de IKON en de BRTN.
 4. Een stenen moeder (2004), De Arbeiderspers, Amsterdam.
 5. Het bal van opa Bing (1994), De Arbeiderspers, Amsterdam.
 6. Het land van de wangen (1998), Reeks: Privé-domein, De Arbeiderspers, Amsterdam.
 7. Ik wil de hemel en ik wil de straat. (2016), De Arbeiderspers, Amsterdam.
 8. Lucky Star (1995), televisiemonoloog voor de IKON en de BRTN.
 9. Onder vier ogen, Siamees dagboek, samen met Eriek Verpale (1992), De Arbeiderspers, Amsterdam.
 10. Pizza Peperkoek (2010), Poëziecentrum, Gent.
 11. Slechte gedachten (1999), De Arbeiderspers, Amsterdam.