home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Deleu, Thierry

Thierry Deleu

Menen, 11 februari 1940 – Veurne 18 januari 2013

Dichter, schrijver van essays, romans, biografieën, bloemlezingen en leerboeken Nederlands.

Hij debuteerde in 1965 met de dichtbundel Met de teerling, waarna in de loop der jaren nog een twintigtal bundels volgden. Zijn meest recente bundel heet Chaos en dateert van 2012.

Als dichter behoort hij tot geen stroming. Zijn poëzie evolueerde van laat-experimenteel naar nieuw-romantiek, altijd in een leesbare taal, met aandacht voor mens en natuur.

Eind- of hoofdredacteur van verscheidene tijdschriften en e-zines.

Deleu was ook actief als tijdschriftenmaker. In 1966 was hij met Lionel Deflo betrokken bij de oprichting van het tijdschrift Kreatief. In 1970 hield hij ook het tijdschrift Boulevard mee boven de doopvont.

Werk van hem verscheen ook in verschillende andere literaire tijdschriften.

Was beroepsmatig actief in het onderwijs, respectievelijk als leerkracht, directeur en kabinetsattaché.

 

BIOGRAFIE

11 februari 1940: Geboren te Menen. Zijn vader was een wever en zijn moeder had een winkel in textiel.

 • Hij doorloopt het atheneum en de normaalschool te Kortrijk

1962 tot 1988: Leraar Nederlands en intern pedagogisch begeleider aan de Middenschool van het Gemeenschapsonderwijs te Harelbeke.

 • Hij is co-auteur van enkele leerboeken Nederlands ten behoeve van het beroepsonderwijs, onder de titel Ons Taalboek (1968-1972).

1965: Debuteert met de bundel Met de Teerling, die hij in eigen beheer uitgeeft.

1966: Richt met Lionel Deflo het tijdschrift Kreatief op.

 • Aanvankelijk opgericht om het culturele debat in Zuid-West Vlaanderen aan te zwengelen, maar verbreedde vanaf 1969 – met Deflo als eindredacteur – naar het hele Nederlandstalig taalgebied en werd de spreekbuis van het Vlaams Nieuw Realisme.
 • Een paar themanummers hebben het literaire landschap wel degelijk beïnvloed: ‘Nieuw-realistische poëzie in Vlaanderen’ (jg. 4 nr 3, oktober 1970) en ‘Het jongste Vlaams proza: een stille generatie’ (jg. 14 nr 2-3 Juli/augustus 1980).
 • Nieuw-realistische poëzie in Vlaanderen’ werd zelfs in aangepast vorm in boekvorm uitgegeven en telde nog drie herdrukken.
 • In 2004 kreeg het tijdschrift een negatief advies van het Vlaams Fonds voor de Letteren en werden de subsidies ingetrokken, wat meteen het einde van het tijdschrift betekende.

1970: Richt met de kunstschilder Marcel Coolsaet het tijdschrift Boulevard (1970-1980) op.

 • De samenwerking met Marcel Coolsaet luidt een vruchtbare periode in. Vele van zijn dichtbundels (zie bibliografie) worden grafisch in samenwerking met Marcel Coolsaet gepubliceerd.
 • Als dichter beweert Deleu tot geen specifieke stroming te behoren. Zijn poëzie evolueerde van laat-experimenteel naar nieuw-romantiek, altijd in een leesbare taal, met aandacht voor mens en natuur.
 • De evolutie van zijn werk is terug te vinden in de twee essays die Guy van Hoof over hem schreef: Aan wat overblijft heb ik genoeg (1986), en Thierry Deleu, jager in zijn grondgebied (2000).
 • Liefde, dood, erotiek en natuur zijn de voornaamste thema’s van zijn poëzie.

1973: Wordt voor een periode van twee jaar de eerste gedetacheerde leerkracht bij Humanistische Jongeren Service.

1970 tot 2000: Politiek actief als copywriter, campagneleider en parlementair medewerker.

1976: Deleu kiest voor Harelbeke als woonplaats en bij zijn pensionering verhuist hij naar Oostduinkerke.

1981: Wanneer Boulevard in 1980 ophoudt te bestaan richt hij samen met de Antwerpse dichter en essayist Guy Van Hoof een kleinschalige uitgeverij op: Het Schaap.

 • Tot 1987 zal het aan diverse auteurs (meestal dichters) publicatiemogelijkheden bieden. Tot het fonds behoren Dirk Claus, Guy Commerman, Monika Lo Cascia en natuurlijk Deleu en Van Hoof zelf.

1982: Wordt voorzitter van de confrérie “Orde van het Zwarte Schaap“, datzelfde jaar opgericht te Beveren (Roeselare) en waarvan de leden ijveren voor een open, verdraagzaam en pluralistisch Vlaanderen. De confrérie steunt op het modern humanisme dat aanzet tot nadenken en creatieve bezinning. Zij doet een beroep op menselijke vermogens die zij als positief ervaart, zoals redelijkheid, verantwoordelijkheid en kritische zin.

 • Terloops: Het zwarte schaap bekroont regelmatig een dichter: de 1ste Schaap Prijs werd in 1984 toegekend aan Guy Commerman. In 1988 (3de schaapprijs) was het de beurt aan Mark Braet

1989: Wordt benoemd tot directeur van de Middenschool in Tielt.

1995 tot 1999: Attaché op het onderwijskabinet van Vlaams minister Luc Van den Bossche en Eddy Baldewijns.

2000: Ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag wordt hij gehuldigd door de Stad Harelbeke en komt De Gebeten Hond een selectie van zijn beste gedichten, op de markt onder de titel ‘In de weelde van de liefde’. Hij wordt toen ook Culturele Figuur van de Stad Harelbeke.

2002: Debuteert als romanschrijver met Eindterm.

 • Eindterm is het eerste deel van de Creuse Trilogie. In 2003 volgt het tweede deel Amélie Laforêt en in 2004 het slotdeel: de historische roman ‘Arsène du Frêne, heer van La Vallade’.

12 november 2004: Het bestaan van “The Knights of the Razorblades” wordt openbaar gemaakt.

 • “The Knights of the Razorblades” is de eerste significante oneline-ridderorde in Vlaanderen.
 • Het is een eerder ludieke (en virtuele) ridderorde met veel simili-maçonniek jargon (webbouwstukken e d ), die als printing-on-demand uitgeverij onder de naam Razor’s Edge Editions . De uitgeverij opereert vanuit Deleus woonplaats in Oostduinkerke en geeft vooral dicht- en prozawerken van Deleu zelf uit.

2006: Gedichtenbundel ‘De kiemjaren’ en de vierde roman ‘Klamme handen’ werden voorgesteld in de stadsbibliotheek van Harelbeke. Beide zijn uitgaven van Razor’s Edge Editions.

2007: Magisch alfabet (gedichten & foto’s), speciale editie, verscheen eveneens bij uitgeverij Razor’s Edge Editions Gent.

2007: Voorzitter van het dichtersgenootschap ‘De 50 Meesterdichters van de Lage Landen bij de zee‘.

Deleu in Meander * Eerder * Dichters * Thierry Deleu:

Het dichtersgenootschap is een boze reactie op de literaire ongelijkheid, op de discriminerende positie waarin zovele goede dichters zich bevinden. Zij vinden geen uitgever, ze hebben weinig naamsbekendheid, ze krijgen geen overheidssteun, ze worden weinig gerecenseerd, ze worden slechts sporadisch door de bibliotheken aangekocht, kortom: zij blijven – hoe mooi hun gedichten ook zijn – lokale vedetten die, indien ze enkele persmaatjes hebben, worden opgevoerd als regionaal nieuws.

Inmiddels is het aantal meesterdichters tot vijftig uitgebreid onder de ridderlijke bescherming van ‘De Orde van de Scheermesjes’, de eerste online ridderorde. Het toekennen van de eretitel ‘Meesterdichter’ is immers te arrogant om er niet het relativerende ‘ludiek’ aan te verbinden.’ Het is de bedoeling dat de vijftig meesterdichters in Vlaanderen en Nederland de boodschap van het genootschap zullen uitdragen: als elke dichter een gelijke kans krijgt van hen die met poëzie begaan zijn of dat toch beweren zullen er geen eersterangs- en tweederangsdichters meer bestaan, maar dichters: goede en minder goede.

2008: Publicatie van een politieroman De doden zwijgen niet.

2009: Verscheen zijn zesde roman Liefde en dood op Sint-André.

2011: N.a.v. zijn 70ste verjaardag wordt de verzamelbundel Strandjutter voorgesteld in het gemeentehuis van Koksijde. Een uitgave van Demer Uitgeverij.

Datzelfde jaar verschijnt zijn zevende roman, Niets is wat het lijkt, bij Boekscout (Nederland).

Tevens rolt het tweede jaarboek uit van “De 50 Meester-dichters van de Lage Landen bij de zee” van de persen.

In december 2011 wordt de familiekroniek 1661 – Dum spiro, spero in Cinema Koksijde voorgesteld. Het boek komt uit onder het co-auteurschap van burgemeester Marc Vanden Bussche en Thierry Deleu.

April 2012: Voorstelling van zijn essay Een gelukkig, gedroomd Arcadia (essay over de poëzie van Fernand Florizoone) voorgesteld op het gemeentehuis van Koksijde.

Niet minder dan zes gedichtenbundels verschijnen als netbook bij Het Prieeltje Online Diest en De Geletterde Mens Uitgevers, resp. Bourgondische suite, Helvetiaanse verzen, Wulpen, in nevel van tijd, Eb en vloed en Chaos.

18 januari 2013: Overlijdt te Veurne op 72-jarige leeftijd na een kort ziektebed.

Tijdens de kerstperiode voelde Thierry Deleu zich niet lekker, hij had overal pijn. De diagnose na een bezoek aan het ziekenhuis was verpletterend. “De agressieve kanker was terminaal”, zegt zijn echtgenote Ginette Vandenbussche. “Woensdag besliste hij in volle bewustzijn om zijn leven te beëindigen. Hij stierf vrijdag 18 januari vreedzaam in het bijzijn van zijn familie.

Gedurende heel zijn literaire carr!ère was Deleu actief met poëzie, proza en kritiek in de tijdschriften en e-magazines:

8Weekly (N), Ambrozijn, Art-04, Boulevard, Bries (N), Concept, Curtricke, De Brakke Hond, De gekooide roos (N), De Geletterde Mens, De Houten Gong, Den Hopsack, De Verfpot, Dichtersweb (N), Digther, Dimensie (N), Evocatief, Gedicht.nu (N), Gierik-NVT, Heibel, Het gedichtenplein (N), Het Hemelbed, Het muzenkoeriertje, Het Prieeltje, Het verboden evangelie van de dichter (N), Jong-Nederlands Literair Tijdschrift, KK-Literair, Krakatau (N), Kreatief, Kruispunt-Sumier, Leestafel (N), Leespunt, Mandragora, Meander (N), Morgen, Nationaleboekenblog (N), ’t Kofschip, Omslag, OpSpraak (N), Parlando, Papaver (N), Persoon & Gemeenschap, Poetry Alive! (N), Portulaan, Schoon Schip (N), Schrijven (N), Ticket Noord, Trefpunt, Verlaine Schrijversmagazine (N), Via Poetica, Vlaanderen, Weirdo’s, Writers Block magazine (N), Yang

 

MEER OVER THIERRY DELEU

 • Van Hoof Guy: Aan wat overblijft heb ik genoeg: over de poëzie van Thierry Deleu. – Brugge: Pablo Nerudafonds, 1986
 • Van Hoof, Guy: Thierry Deleu, als een jager in zijn grondgebied. – VWS, Bibliotheek van de West-Vlaamse Letteren, 2002

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

 

SMAAKMAKER

 

Zeemeeuw

De breedgebouwde schouderzee
die weemoed draagt in glazen schuiten
en stalwaarts in de regen kruipt;
in haar lucht hijs ik jouw zeemeeuw.
 
Ik schuif te hoog wellicht de vogel
in de windweg van haar adem;
hij gooit zijn vlerken uit op haar
dijen en bijt een vis in de kuit.
 
Zie hoe hij slalomt door de lucht
zich een weg geselt tegen wind
en moe gestreden doorgeregend
bakzeil haalt in het warme zand.

 

Voor later

De grote, witte regenvogel,
landingsgereed de ogen zichtbaar
laag over lege zee hysterisch
zwart schreit hij de lucht voor later.
 
Een late krekel zingt van het blad
op zijn partituur springt een sprinkhaan
een sprinkhaan achterna een derde
en een vierde bezat bezeten.
 
Een jonge zuster in Ter Duinen,
badend haar borstjes met bleekwater,
innig blozend nu zij naakt, kijkt
door het raam. Mijn ogen schieten
 
beelden voor later. Snel nijpt de zee
de lippen stijf de horizon dicht
een Jan van Gent schreeuwt windkrachtig
de laatste wandelaars van de dijk.

 

Aan zee

De stad broedt de zomer uit, mijn kind.
Een late valk slaat de vlerken uit.
En in de verte kirren als vogels
meisjes op de schelpen van de zee.
 
Een vogel wiekt onhoorbaar naar de zon.
En killer voert de wind een snavel.
Een boot stoot schoorvoetend voorbij.
En kruiers voeren de zomer naar de haven.
 
De zee zet gretig haar lippen in het strand.
En witveren vogels schillen het schuim
met het scherp van hun vleugels.
En straks staat de kou op uit de helmen.

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

Om redenen van overzichtelijkheid werd de bibliografie als volgt gepresenteerd:

Gedichtenbundels
Romans
Essays
Taal
Poëzie in bloemlezingen

Alle overzichten zijn chronologisch gerangschikt.

Deze bibliografie werd onder meer nagekeken bij

 

Gedichtenbundels

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1963 Proweezie. (gedichtenbundel)

Auteurs: Thiery Deleu en Lionel Deflo
Bevat: 12 dichtoefeningen /Thierry Deleu; De tong Hot-dog /lionel deflo; vrijschoppen op het veld van eenzaam worden met verveling /Margo.
Wevelgem: Ahorn. -64p.

Afmetingen: 22.40 x 14.70 (ingenaaid)
Colofon: ‘Proweezie’ door thierry deleu – lionel deflo – margo werd in het najaar van 1963 gedrukt op de persen van de drukkerij fieuws en quartier p.v.b.a. te lauwe
De oplage bedraagt 300 exemplaren.
1965 Met de Teerling. (gedichtenbundel) Wevelgem: Eigen beheer. -42p.
1967 Met neergehurkte adem. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Omdat ik nergens wortel schiet; De regenvogel; Rekwisieten bij een tijd; Met gulzige hand
Wevelgem: Ahorn. -56p.

Afmetingen: 24.30 x 12.50 (ingenaaid)
Colofon: ‘Met neergehurkte adem’ door Thierry Deleu werd in de zomer van 1967 gedrukt op de persen van Drukkerij Fieuws en Quartier p.v.b.a. te Lauwe in opdracht van de auteur, Fabrieksstraat 20, Wevelgem, in een oplage van 250 exemplaren.
1970 Postume Gedichten. (gedichtenbundel)

Omslag en zeefdrukken: Marcel Coolsaet
Wevelgem: Boulevard-Uitgaven. 64p.
1971 Prenatale Gedichten. (gedichtenbundel)

Omslag en zeefdrukken: Marcel Coolsaet
Wevelgem: Boulevard-Uitgaven. -58p.
1971 Staalkaart 1. (gedichtenbundel)

Omslag en losse zeefdruk: Marcel Coolsaet
Wevelgem: Boulevard-Uitgaven. -62p.
1971 Punt, uit! (gedichtenbundel)

Losse zeefdruk: Marcel Coolsaet
Wevelgem: Boulevard-Uitgaven, muurkrant, 2 blz
1972 Staalkaart II. (gedichtenbundel)

Omslag en zeefdrukken: Marcel Coolsaet.
Wevelgem: Boulevard-Uitgaven. -66p.
1974 Klein Alfabet voor Maag en Nier. Verzamelde gedichten 1963-1973. (poëzie – bloemlezing)

Omslag: Marcel Coolsaet, Wevelgem
Foto achterzijde omslag: Roger Vandenbulcke, Wevelgem
Bevat de cycli: Met de teerling; Met neergehurkte adem; Posthume gedichten; Prenatale gedichten; Staalkaart 1; Staalkaart 2.
Wevelgem: Uitgave van de stichting Boulevard. vzw. -63p.

Afmetingen:20.40 x 14 (ingenaaid)
Druk: Vita Zingem
1977 Ik, een naaktloper. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Mijn droom heeft waterende ogen; Ik ben de lente niet mijn kind.
1979: Tweede druk
Menen: Boulevard-Uitgaven. -32p.

Afmetingen: 24 x 16.40
1979 Verzenboek over de Dood. (poëzie – bloemlezing)

Omslag en tekeningen: Jean Oosterlynck
Kortrijk: Boulevard-Uitgaven. -124p.
1980 In dit landschap. (gedichtenbundel)

Omslag, gewassen tekening en natuurschetsen Marcel Coolsaet
Bevat de cycli: Dit wordt mijn heerlijkste koude; Genezend van haar weifeling; Dit is mijn heerlijkste zomer.
Kortrijk: Boulevard-Uitgaven. -34p.

Afmetingen: 24 x 16.50 (ingenaaid)
Colofon: ‘In dit landschap’ in offset gedrukt bij Vita te Zingem in opdracht van Stichting Boulevard (Maatschappelijke Zetel te Kortrijk, Vredelaan 78 bus 2C), bevat gedichten geschreven kort voor januari 1979 en na februari 1979. Zij hebben als thema de periode januari-februari 1979.
1982 Eigen-liefde. (poëzie – bloemlezing)

Omslag en tekeningen: Jos Naessens
Harelbeke: Het Schaap. -96p.
1984 Jaren na Lichtmis. (gedichtenbundel)

Bevat de cyclus: Verteldichten voor vader.
Harelbeke: Het Schaap. -42p.

Afmetingen:24 x 16.50 (gelijmd)
Colofon: ‘Jaren na lichtmis’ werd gedrukt op houtvrij offsetpapier van 100 gram en genummerd van 5 tot 300.
De exemplaren B – C – D zijn bestemd voor de auteur.
Het exemplaar A is voorbehouden aan zijn vader.
Dit is nummer …
1993 Memoires. Gedichten 1974-1980 (poëzie – bloemlezing)

Voor- en achterplat: 3-On-Design-Antwerpen
Opmaak en typografie: Dirk Claus.
Geïllustreerd door Henk Deleu
Antwerpen: Paradox Pers vzw. -40p.

Afmetingen: 20 x 13.70 (ingenaaid)
Colofon: ‘Memoires’ van Thierry Deleu, geïllustreerd door Henk Deleu werd uitgegeven door Paradox Press, v.z.w. Leopoldstraat 55/1 te B-2000 Antwerpen.
Oplage .300 exemplaren
Druk: H.U.P. Antwerpen
1997 Val der Engelen. (gedichtenbundel)

Tekeningen Henk Deleu
Harelbeke: Het Schaap. -48p.
2000 In de weelde van de liefde. (poëzie – bloemlezing)

Deeltitels: Ten geleide door Jan van Herreweghe; Met de teerling; Met neergehurkte adem; Postume gedichten; Prenatale gedichten; Staalkaart I en II; Punt, uit!; Ik, een naaktloper; In dit landschap; Jaren na lichtmis; Val der engelen; Niet gebundeld.
Harelbeke: De gebeten hond. -199p.

Afmetingen:22.20 x 14.90 (ingenaaid – met flappen)
Colofon: ‘In de weelde van de liefde’ van Thierry Deleu werd in een oplage van 300 exemplaren uitgegeven naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de auteur.
Het boek ingeleid door Jan van Herreweghe, werd in opdracht van de uitgeverij De Gebeten Hond, Nijverheidstraat 8 te 8530 Harelbeke, gedrukt bij Vita te Zingem.
2006 De kiemjaren. (gedichtenbundel) Gent: Razor’s Edge Editions. -40p.

Afmetingen: 21 x 14.50 (geniet)
Colofon: De gedichten in ‘De kiemjaren’ werden geschreven in de zomer van 2003 op het landgoed ‘Écurie’ in La Vallade (Creuse, Frankrijk)
2007 Amor vincit omnia. (gedichtenbundel) Het Prieeltje Online, netbook -54
2007 Magisch alfabet, volgens Juliette. (gedichtenbundel)

Met foto’s van Henk Deleu
Bevat de cycli: Het wijgevoel; reisgedichten; in opdracht; derek van ’t gulle zand
De foto’s zijn van Henk Deleu, beeldend kunstenaar, persfotograaf en cartoonist.
Gent: Razor’s Edge Editions. -140p.

Afmetingen: 20.70 x 14.70 (ingenaaid)
Colofon: Poëzie met een linkje. Gedichtjes en versjes geschreven bij een blijde geboorte, een overlijden, een opstoot van verliefdheid, een reis, een reünie, of een ridderlijke opwelling.
Eerste druk in opdracht van Razor’s Edge Editions bij NetCopX, Menen.
2009 Bourgondische suite. (gedichtenbundel) Het Prieeltje Online, netbook 60
2009 Helvetiaanse verzen. (gedichtenbundel) Het Prieeltje Online, netbook 62
2010 Klaprozen en Kamermuziek. (bloemlezing)

Co-samensteller Hannie Rouweler Poppies and Chamber Music. co-samensteller Hannie Rouweler.
Diepenbeek: Demer Uitgeverij
2010 De strandjutter. Een selectie van 51 gedichten. (verzamelbundel)

Ingeleid door de bekende Leuvense dichter/essayist en beeldend kunstenaar Mark Meekers/Marcel Rademakers.
Diepenbeek: Uitgeverij Demer.
2010 Wulpen, in nevel van tijd. (gedichtenbundel) Oostduinkerke: de geletterde mens

Afmetingen: 29.60 x 21
Online. Verscheen als e-book
2011 Eb en vloed (bloemlezing)

Gedichten over reizen en thuiskomen, weggaan en terugkeren, niet alleen wezenlijk maar ook in gedachten
De gedichten verschenen eerder in bloemlezingen, tijdschriften en op e-zines. Ze werden gebundeld in ‘In de weelde van de liefde’, Magisch Alfabet’, Bourgondische suite’ en ‘Helvetiaanse Verzen’.
Oostduinkerke: de geletterde mens

Online. Verscheen als e-book

 

Romans

2002 Eindterm. (roman)

Het eerste deel van de Creuse Trilogie.
Harelbeke: De Gebeten Hond.
2003 Amélie Laforêt. (roman)

Het tweede deel van de Creuse Trilogie.
Harelbeke: De Gebeten Hond
2004 Arsène du Frêne, heer van La Vallade. (historische roman).

Het derde deel van de Creuse Trilogie.
Harelbeke, De Gebeten Hond
2006 Klamme handen. (roman) Gent: Razor’s Edge Editions. -170p.
2008 De doden zwijgen niet (roman) Gent: Razor’s Edge Editions. -178p.
2009 Liefde en dood op Sint-André. (roman) Gent: Razor’s Edge Editions. -237p.
2011 Niets is wat het lijkt. (roman)

Omslagontwerp: Peter Deleu
Schilderij op cover: Mia Goovaerts
Foto auteur: Ginette Vandenbussche
Thierry Deleu en Boekscout. -116p.

Afmetingen: 20 x 1205 (paperback)

 

Essays

1986 Marc Bourry, man van het volk. Geschiedenis van een beweging, kroniek van een stad, verhaal van een leven. (essay) Stad Harelbeke. -384p.
1989 André Velghe, liefde voor het woord. (essa – monografie) Torhout: Vereniging van Westvlaamse schrijvers. -16p.

Afmetingen: 22 x 14.70 (ingenaaid)
Reeks:V.W.S.-Cahiers – Monografieën van Westvlaamse Schrijvers. Vol 134

1998 Verslag van een literaire ontmoeting met André Velghe. (essay) Harelbeke: De Gebeten Hond. -150p.
2001 Ik zou liegen als ik het anders zei. Teksten 1965-2000. (essay) Harelbeke: De Gebeten Hond. -240p.
2001 Guy van Hoof, dichter zonder kroon. (essay) Harelbeke: De Gebeten Hond
2004 À titre Personnel (brievenboek).

Briefwisseling tussen Jan Van Herreweghe en Thierry Deleu. (essay)
Groningen: Gopher Publishers
2008 De waarheid die men je voorhoudt, is niet de waarheid die jij zoekt. (essay) Diest: Het Prieeltje Online(netbook)
2010 Dichters dromen lucide.- Essays over poëzie. Inleidingen (voor- of nawoord) bij gedichtenbundels van Catharina Boer (N), Leni De Goeyse, Marleen De Smet, Fernand Florizoone, Julie Goderis, Tine Hertmans. (essay) Diepenbeek: Demer uitgeverij
2011 Dichters dromen lucide. – Essays over poëzie; (essay) Diepenbeek: Demer uitgeverij (2de druk)
2012 Een gelukkig, gedroomd Arcadia. – Over de poëzie van Fernand Florizoone. Gent: Razor’s Edge Editions
2012 Schoon volk in de hemel. Essay over wetenschap, religie en spiritualiteit. Denkbeelden, replieken (voorlopige) conclusies. (essay) Gent: Razor’s Edge Editions

 

Daarnaast ook nog

Korte essays over het werk (poëzie/proza) van o.a. Bert Bevers, Dirk van Babylon, Catharina Boer (N), Dirk De Bosschere, Philippe Cailliau, Hervé J. Casier, Bart Chabot (N), Job Degenaar (N), Leni De Goeyse, Jenny Dejager, Patricia De Landtsheer, Hervé Deleu, Frans Depeuter, Francis De Preter, Marleen De Smet, Frank De Vos, Staf De Wilde, Christine D’haen, Germain Droogenbroodt, Fernand Florizoone, Bärbel Geijsen (N), Gijs Gellings (N), Julie Goderis, Trijntje Gosker (N), Luk Gruwez, Albert Hagenaars (N), Paula Hagenaars (N), Jan Van Herreweghe, Tine Hertmans, Guy van Hoof, Frans Kuypers (N), Jan Lauwereyns, Franky Leyssens, Amanda Malinka (N), Mark Meekers, Frans Mink (N), Peter le Nobel (N), Edith Oeyen, Nicole Van Overstraeten, Xavier Roelens, Eric Rosseel, Hannie Rouweler (N), Annmarie Sauer, Ina Stabergh, Maurits Sterkenburg (N), Peter Theunynck, Dirk van Babylon, Jan Van Herreweghe, VPM Bio, Lies Van Gasse, Joris Maurits Vanhaelewijn, Maria Van Overstraeten, André Velghe, Katelijn Vijncke, Levi Weemoedt (N), Martin Wings (N), Peter Wullen

 

Taal

1968 Ons Taalboek 2.

Voor het tweede leerjaar van het beroepsonderwijs – in samenwerking met C. Devos
Antwerpen: De Sikkel. -272p.
1972 Ons Taalboek 3.

Voor het derde leerjaar van het beroepsonderwijs – in samenwerking met C. Devos
Antwerpen: De Sikkel. 208p.

 

Poëzie in bloemlezingen

 

 • Mandarijn, Eenmansvlucht en De Herinnering. In: Skrow ’66. Koekelare: Vriendenkring RMS Koekelare, 1966 –Schrijvers en Kunstenaars in het Rijksonderwijs in West-Vlaanderen – samengesteld door Raf Seys
 • Liefde. In: Honderd Dichters. – Gent: Yang-Kahier, 1ste jg., nr. 2, 1967 – samengesteld door Julien Vangansbeke
 • Oneindig bespeelbaar. In: Vlaamse poëzie van dit ogenblik. Vorselaar: Heibel, 6de jg., nr. 2, 1971 – samengesteld door Luc Vancampenhout.
 • De Dag. In: Honderd Nieuwe Dichters 2 (van dichtersgroep Dimensie). Eindhoven: Stichting Opwenteling, 1977 – samengesteld door Jan Biezen
 • Regen. In: Uit de bloem gelezen. Kofschip Kring, 1978 – samengesteld door André Polfliet
 • Het huis van jaren. In: Het Blanke Waaien. Keerbergen/Hilversum: Kofschip-Kring, 1979 – samengesteld door Frans Cornelis en Gie Luyten
 • Weinig. In: Kinderen dromen zich een wereld. Mortsel: De Natuurlijke Weg, in samenwerking met de ABN-kernen, 1979 – samengesteld door Gie Luyten
 • Vergeefs. In: Verzenboek over de Dood. Kortrijk: Boulevard-Uitgaven, 1979 – samengesteld door Thierry Deleu
 • Ontwaken. In: Zeventig voorbij. Beveren/Antwerpen: Orion-Colibrant, 1980, een keuze uit tien jaar Vlaamse jongerenpoëzie (1970-1979) – ingeleid en samengesteld door Willy Tibergien
 • In dit landschap. In: Denken(d) aan Vlaanderen. Blankenberge: Kofschip Cahier, 1982 – samengesteld door Ton Luiting
 • Liefde (1 en 2). In: Eigen-liefde. Harelbeke: Het Schaap, 1982, een thematische bloemlezing van Noord- en Zuid-Nederlandse poëzie – samengesteld door Thierry Deleu
 • Het Ontwaken. In: Na het ruischen van het riet. Kortrijk, 1985 – West-Vlaamse dichters verzameld door Chris Vandenbroucke
 • Vergeefs. In: Hedendaagse Zuid-West-Vlaamse auteurs. Kortrijk: De Gulden Sporen, 1986
 • Is het herfst nog of reeds winter? In: 1988. – Gedichten van Zuid-West-Vlamingen omtrent de jaarwisseling. – Kortrijk: De Gulden Sporen, 1987
 • Als ik aan land ga. In: Met niet minder dan zoveel woorden. Antwerpen: Modus Vivendi, 1999 – samengesteld door Guy van Hoof
 • De reiger zweeft. In: Blauwe Reiger. Bergen op Zoom/Antwerpen: Kleinood & Grootzeer, 1999. – Reigergedichten, een bloemlezing door Bert Bevers Roots. In: Omtrent Verkavelingen. – Harelbeke: De Gebeten Hond, 1999.
 • Gedichten bij de schilderijenreeks “Omtrent Verkavelingen” van Antoon De Clerck Sint-Flora. In: De Poëzietuin (Iris van de Casteele). – Vrij Maldegem, 20 december 2002
 • Ik dacht mij een vogel. In: Altijd Vrede (Peace fot Ever, Site IJzertoren, Diksmuide). – Vermeylenfonds Diksmuide, 2003
 • Poète Maudit. In: In de stilte van papier (Gedichtendag 27 januari 2005). – Overleg Cultuur Zuid-West-Vlaanderen, 2005.
 • Ouderlijk huis. In: Kostbare momenten (Ton Luiting & Mark Meekers). – Concept, Hilversum/Brugge/Pretoria, 2004
 • Ik dacht mij een vogel. In: 100 dichters 8. – Internationaal Forum, Leiden, 2005
 • Kindervriend. In: De 11de Poëzieprijs (verzamelde gedichten). – een uitgave van de Culturele Centrale Boontje: Joop Leibbrand. – Opwenteling Eindhoven 2005.
 • Blesle. In: de bloemlezing “22 jaar Gierik/NVT” – poëzie in haar verscheidenheid. – Een initiatief van Rose Vandewalle en François Vermeulen. Uitgave: “Stroom”, Antwerpen, mei 2005.
 • Tekens. In: Ontkomen aan de tijd (Ton Luiting & Eke Veenbrand). – Concept, Hilversum/Brugge/Pretoria, 2005.
 • Sint-Flora. In: Gastdichters. – uitgeverij INTERNET 2003-2004,
 • Rolling Stone. In: Muziek is meer dan luisteren (Ton Luiting & Hans Hogendoorn). – Concept, Hilversum/Brugge/Pretoria, 2006
 • Vlinders. In: De 13de Poëzieprijs (verzamelde gedichten) – een uitgave van de Culturele Centrale Boontje Aalst, 2007
 • Een nieuwe leegte. In: Zacht als huid (François Vermeulen). – Integan, kabeltelevisie, Hoboken, 2007
 • Irak. In: Je begrijpt me niet (Ton Luiting & Klaas Koopman). – Concept, Hilversum/Brugge/Pretoria, 2007
 • Oud worden. In: Snuisterboekje (streekinformatie en poëzie editie 2008), De Lijn i.s.m. Davidsfonds Beselaere
 • Zonsopgang. In: Snuisterboekje, editie 2009, De Lijn i.s.m. Davidsfonds Beselare
 • Doel-gericht. In: Bedichting van een dorp, Dichters voor DOEL, 2009-2010
 • Mijn wisje en Met vader in de tuin (uit De kiemjaren, 2006). In: “De Tuinscheurkalender 2010”, Uitgeverij Contact, Amsterdam
 • Een reiger. In: Hond en kat en andere beestjes, gedichten, Demer Uitgeverij, 2009
 • Einde(r) en De lichtheid van het bestaan (gedichten). In: Vergankelijkheid (bloemlezing – poëzie Gedichtendag 2010 Dendermonde)
 • 5 gedichten. In: Klaprozen en Kamermuziek, samenstellers: Thierry Deleu en Hannie Rouweler, Demer Uitgeverij, 2010
 • 5 gedichten. In: Poppies and Chamber Music, samenstellers: Thierry Deleu en Hannie Rouweler, Demer Uitgeverij, 2010
 • Schrei niet. In: Bellen Blazen (gedichten over vissen en zeedieren), Demer Uitgeverij, 2010
 • Vooruitblik (Mark Meekers en Eke Veenbrand). In: Toekomst (bloemlezing).Concept, Brugge/Nuenen, 2010
 • Na de dageraad, Misschien en En het water neemt je naam. In: Bloemlezing Vlassenbroek Poëziedorp 2010, samengesteld door Patricia De Landtsheer, Symbiose Dendermonde, 2010
 • Haar favoriete pianist. In: Woorden, een ander geschenk hoef ik niet/Words, another gift I don’t need, Liber Amicorum, Hannie Rouweler, Demer Press, 2010
 • Als een jager, Na de dageraad. In: Gewoon lekker, gedichten, Demer Uitgeverij, 2010
 • De haeteren. In: Dichter bij Gierik, Epo, oktober 2010
 • 21 lentes. In: Kerstnummer van Meander, literair magazine, 26 december 2010 Tsunami in: Ik ben een verzamelaar (bloemlezing n.a.v. 11de editie Gedichtendag Dendermonde 2011)
 • Soldaatje spelen. In: Watermerk (een doorslag van 10 jaar literaire passie), Digther, Comsa!, 2010
 • WK Veldrijden 2012. In: Persdossier,
 • Met neergehurkte adem en Liefde. In: Van alles 1 + 1 (jubileumbundel). – Demer uitgeverij, 2011
 • The writer en The sea is a woman. In: One plus One. – Demer press, 2011

 

Onder zijn redactie

 • Boulevard. – Tijdschrift voor kunst & cultuur, 1970-1980
 • Schaap Boeken. – Uitgeverij Het Schaap, 1981-1987
 • Het Verhaal. – Waregem: Vriendenkring, 1999, 361 blz. – Het verhaal van 50 jaar
 • Rijksonderwijs te Waregem
 • De Geletterde Mens. – E-magazine.
 • Hoe de dichter zich een weg geselt tegen wind… – jaarboek 2007-2008 van “De 50 Meesterdichters van de Lage Landen bij de zee, Gent, Razor’s Edge Editions, 2008
 • Dichter, uit de hemel gevallen meteoriet. – 2de jaarboek, 2011