home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Deleu, Jozef

Jozef  Deleu

Roeselare, 20 april 1937

Deleu Jozef 0

Foto: ©Stephan Vanfleteren

Dichter en prozaïst

Schrijver van cultuurhistorische essays, monografieën, samensteller van bloemlezingen, vertaler.

Medestichter van de Vlaams Nederlandse Stichting Ons Erfdeel
Stichter en hoofdredacteur van Het Liegend Konijn. Tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie..

BIOGRAFIE

20 april 1937: Jozef Deleu is geboren te Roeselare (West-Vlaanderen) als jongste zoon in een landbouwersgezin van zeven kinderen.

 • Zijn vader Louis was een Fransman, geboren te Rijsel in 1897, die afstand deed van de Franse nationaliteit om Belg te worden. Hij overleed in 1986.
 • Zijn moeder, Germaine Demyttenaere, geboren in het West-Vlaamse Geluwe in 1902, overleed in 1996.

1956: Behaalt zijn Nederlandstalig onderwijzersdiploma. Nog in hetzelfde jaar behaalt hij ook zijn onderwijzersakte in het Frans. Aan het Conservatorium te Roeselare volgt hij daarna voordracht en toneel bij Guido Cafmeyer.

1956 tot 1960: Titularis van het ‘septième préparatoire’ in het St.-Jozefscollege te Moeskroen;

1957: Richt het driemaandelijks tijdschrift Ons Erfdeel op met als doel te berichten over de culturele betrekkingen tussen Nederland en Vlaanderen.

 • Ons Erfdeel, werd in 1957 opgericht door Jozef Deleu ingaand op een suggestie van zijn mentor André Demedts, nestor van het West-Vlaamse culturele leven. Ons Erfdeel-Notre Patrimoine heette het aanvankelijk. Het was tweetalig en bedoeld als contactblad voor jongeren uit Vlaanderen, Nederland én Frankrijk. Vanaf het tweede nummer werden al Nederlandse redacteuren aangetrokken, onder wie Anton Claessens en Frits Niessen, vrienden voor het leven.
 • De eerste nummers (vanaf 1957) werden gedrukt in een oplage van 250 exemplaren en telden 20 pagina’s; er verschenen drie nummers per jaar. Na drie jaar volgde al een explosieve groei: het tijdschrijft werd geheel Nederlands. Van zodra de Vlaams-Nederlandse Stichting in het leven werd geroepen werd het een ‘Algemeen-Nederlands tweemaandelijks cultureel tijdschrift’ dat vijf maal per jaar verschijnt. Het doel, ‘de culturele samenwerking tussen de Nederlandssprekenden bevorderen en de cultuur van Nederland en Vlaanderen in het buitenland bekend maken’, werd inmiddels ook tot andere terreinen uitgebreid.

1960 tot 1970: Titularis van het ‘zevende voorbereidende’ in het St.-Aloysiuscollege te Menen.

1962: Debuteert met een novelle De ontmoeting met als hoofdthema de fundamentele eenzaamheid van de mens.

 • De vertellende ik-figuur is een kantoorklerk die er, in weerwil van een tweevoudige ontmoeting, er niet in slaagt zichzelf of de andere te vinden.

1968: In De purperen jasmijn – zijn tweede novelle – gaat over een gelijkaardig thema.

 • Een jonge luitenant, geërgerd door de wantoestanden in het officiersmilieu, geeft zich over aan de drank. In zijn geestelijke ontreddering wordt hij zowel geconfronteerd met beelden uit het verleden als met hallucinante analogieën met de Christusfiguur. Hij slaagt er niet in zijn daden te verantwoorden en gaat in waanzin ten onder.

1970: Geeft als drieëndertigjarige onderwijzer zijn vaste baan op en wordt medestichter en afgevaardigde beheerder van de Vlaams Nederlandse Stichting Ons Erfdeel. Behalve het gelijknamige tijdschrift Ons Erfdeel,zal de stichting vanaf 1972 ook nog het tijdschrift Septentrion. Revue de culture néerlandaise uitgeven en vanaf 1976 de jaarboeken De Franse Nederlanden – Les Pays-Bas Français en The Low Countries.

 • 1972: Verschijnen van het Franstalig tijdschrift, Septentrion. Arts, lettres et culture de Flandre et des Pays-Bas, dat de Vlaams-Nederlandse aanwezigheid niet alleen in het Franse taalgebied maar in het geheel van het verenigde Europa zichtbaar wil maken. Kennelijk voldeed het breed informatieve karakter van Septentrion aan een behoefte.
 • 1976: Daarnaast heeft de onvermoeibare hoofdredacteur in 1976 ook nog een tweetalig jaarboek De Franse Nederlanden / Les Pays-Bas Français aan zijn waaier toegevoegd.

1972: In de roman Brieven naar de overkant wordt de thematiek verder uitgediept.

 • Een 30-jarige ik-figuur schrijft brieven naar zijn overleden grootvader, de aangewezen man om te ‘luisteren’ naar zijn intieme bekentenissen. Ook dit boek geeft ons een beeld van een rusteloze, kwetsbare persoon, die met zichzelf overhoop ligt en zich wapent tegen de ontluisteringen van het leven. Antwoorden zijn er uiteraard niet.

1976: Stelt de eerste editie samen van het Groot Gezinsverzenboek. 500 gedichten over leven, liefde en Dood’ een thematische bloemlezing rond thema’s die hem reeds zijn gehele dichterscarrière bezighouden.

 • De bloemlezing blijkt een schot in de roos, omdat Deleu zich toont als de chroniqueur van de momenten die de poëzie nodig hebben. Want ondanks de kleine oplages en het beperkte lezerspubliek van poëziebundels weet Deleu maar al tegoed, dat er op begrafenissen, bij huwelijken, op geboortekaartjes en in liefdesbrieven nog steeds volop toevlucht tot versregels of rijmpjes wordt gezocht.
 • Er kwamen nieuwe versies uit in 1985, 1992, 1998 en 2004. Versie nummer zes stamt uit 2009 en dan durft men een uitbreiding aan: 555 gedichten staat op de omslag, maar of ze toen goed geteld hebben? In 2015 verschijnt dan de laatste versie met maar liefst 600 gedichten (met een bonusgedicht)

1981: Gezangen uit het achterland

 • De hoofdpersoon is een als ‘je’ aangesproken vrouw. Haar echtgenoot was in de oorlog in Duitsland te werk gesteld. Angst en honger hebben zijn geest verstoord en vlak voor de bevrijding voert de waanzin hem naar zijn dood. Verteerd door verdriet, eenzaamheid en schuldgevoelens moet zij dit gebeuren verwerken.

1981: Start met een reeks handige boekjes in vele talen over het Nederlands, de geschiedenis van de Lage Landen, de poëzie, het proza en de beeldende kunsten.

1985: De hazen aan de kim is opgebouwd uit 14 korte stukjes die de auteur ‘staties’ noemt.

 • De hij-figuur – een nauwelijks verholen zelfportret van de auteur – is een veertiger, die zijn illusies kwijtraakt en zich terugtrekt op ‘het eiland van zijn smal verdriet’ . Dat verdriet is veroorzaakt door de ontluistering van de eens gekoesterde droom van zuiverheid. Zijn herinneringen en mijmeringen verweven zich rond het meisje Cecilia, een jeugdliefde. Het enige verweer tegen ‘de ziekte die ouderdom heet’, is op zoek gaan naar een evenwicht dat het leven draagbaar maakt.

1993: Een fraai uitgegeven, Engelstalige jaarboek The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherlands wordt over de hele wereld verspreid.

2002: Jozef Deleu 65, doet afstand van zijn diverse hoofdredacteurschappen en verlaat de Stichting Ons Erfdeel.

 • Hij kon terugblikken op een ongemeen succesrijke uitgeverscarrière. Hij mocht ook vaststellen dat hij bij het tot stand komen van de culturele samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen en bij de bekendmaking van de Nederlandstalige cultuur in de wereld een stimulerende en decisieve, nauwelijks te overschatten rol heeft gespeeld.

2003: Stichter en hoofdredacteur van Het liegend konijn, het radicaalste poëzietijdschrift der lage landen.

 • Het liegend konijn rooft nieuwe ongepubliceerde gedichten uit het nest van zowel bekende als onbekende dichters, en doet dit zonder omkaderend blabla.  Bibliografische informatie blijft beperkt tot de naam van de maker, diens bouwjaar en geboorteplaats,  eventueel de mededeling ‘is ook prozaïst’, en de  naam van zijn laatst verschenen dichtbundel. Poëzie zoals poëzie bedoeld is en verder niets.
 • 2016: Jozef Deleu en uitgever André van Halewyck besluiten om aal correspondentie en materiaal van de eerste dertien jaargangen (2003-2015) onder te brengen bij het Antwerpse Letterenhuis. Het archief bevat de correspondentie van de redacteur met 315 dichters die aan het tijdschrift hebben meegewerkt.

Juni 2009: Onderscheiden met de eerste tweejaarlijkse prijs voor de Vlaams Nederlandse Culturele Samenwerking. Samen met Jeroen Brouwers.

 • De prijs werd in het leven geroepen door de Vlaamse minister van Cultuur Bert Anciaux (sp.a) en gaat telkens naar een Nederlander én een Vlaming die zich beiden tenminste tien jaar lang hebben ingezet als culturele bruggenbouwers tussen Vlaanderen en Nederland.
 • De laureaten ontvangen elk 25.000 euro.

2015: Onder een gewijzigde titel ‘Nieuw Groot Verzenboek. 600 gedichten over leven, liefde en Dood’ komt de zevende editie  – tegelijk de achttiende, herziene en uitgebreide druk – op de markt van een thematische bloemlezing poëzie die een eerste maal verscheen in 1976 onder de toenmalige titel ‘Groot Gezinsverzenboek. 500 gedichten over leven, liefde en Dood’.

 • De bloemlezing kent zeven afdelingen met titels als: 1. Verwachting en geboorte. Vader en moeder. 2. Het kind, de jaren van de jeugd. 3. Het leven ontwaakt, de liefde. 4. Man en vrouw. Het samenleven. Het huwelijk. De vriendschap. 5. Het ouderhuis en de herinnering eraan. 6. Het grote leven. De vragen. De pijn. en de laatste afdeling: Ziekte. Dood.

2017: Ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag kwam een kleine bloemlezing van 4 lezingen uit onder de titel Hoe Vlaming te zijn ? Zes teksten van August Vermeylen / Jozef Deleu.

 • Bundelt twee essays van August Vermeylen (1872-1945) en vier toespraken van Jozef Deleu (1937). Hans Vandevoorde (docent Nederlandse literatuur aan de VUB) heeft de teksten geselecteerd en peilt in zijn inleiding naar de actualiteitswaarde ervan.

2019: Bij het PoëzieCentrum te Gent verschijnt Ondoorgrond : gedichten, 1963-2019 een verzamelbundel met de gedichten uit de zeven bundels verschenen sinds Jozef Deleu’s debuut in 1963.  In dezelfde band biedt de auteur ook de ongepubliceerde bundel Tussentijd aan samen met twee uitgaven lyrisch proza.

2020: Neemt de 70e Arkprijs van het Vrije Woord in ontvangst.

BEKRONINGEN

 • Prijs van de Vlaamse Poëziedagen, Meise, 1965.
 • Eerste premie in de Provinciale Prijs voor de roman van West-Vlaanderen. Voor de roman ‘Brieven naar de overkant’. Brugge. 1970.
 • Karakterprijs Visser-Neerlandia, ’s Gravenhage. 1970.
 • Orde van de Vlaamse Leeuw, Gent. 1972.
 • Zilveren Medaille Robert Schuman, Metz. 1973.
 • André Demedts-prijs,samen met echtgenote Annemarie Deblaere, Kortrijk. 1974.
 • Ere-Senator van de Europese Beweging, Antwerpen. 1976.
 • Prix Descartes , Parijs. 1980.
 • G.H.’s Gravesandeprijs van de Jan Campert Stichting, ’s Gravenhage. 1981.
 • Lieven Gevaert Prijs, Antwerpen. 1989.
 • Grote Cultuurprijs van de Provincie Oost-Vlaanderen, Gent. 1989.
 • P.E.N.-prijs , Antwerpen. 1991.
 • Adam de la Poésie, Brussel. 1994.
 • Doctor honoris causa, Universiteit Gent. 1994.
 • Prijs voor Poëzie van de Provincie West-Vlaanderen. Voor de bundel ‘De jager heeft een zoon’, Brugge. 1995.
 • Taaluniepenning van de ‘Nederlandse Taalunie’, ’s Gravenhage. 1995.
 • Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau . Nederland. 1996.
 • Chevalier des Arts et Lettres. Frankrijk. 1997.
 • Chevalier de l’Ordre National du Mérite. Frankrijk. 2001.
 • Gouden Erepenning van het Vlaams Parlement. Brussel. 2002.
 • Prijs van de Vlaamse Regering. Brussel. 2002.
 • Het Gulden Boek van het Vlaams Boekbedrijf. Boek.be. Antwerpen. 2002.
 • Officier des Arts et Lettres. Frankrijk. 2003.
 • Ereburger. Stad Menen. 2003.
 • Grootofficier in de Leopoldsorde. België. 2003.
 • Erelid Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. 2006.
 • Prijs voor Vlaams-Nederlandse Culturele Samenwerking, uitgereikt aan Jozef Deleu en Jeroen Brouwers. 2009.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Website

Referenties

 • Rudolf van de Perre, Deleu, Jozef, , in: M. Janssens e.a (red.). Geboekstaafd. Vlaamse prozaschrijvers na 1945 (1988), p. 101-103.

SMAAKMAKER

Balans

Het einde van een dag
is alles zien,
de aarde als een hoenderpark
vanuit een vliegmachien.
 
Het einde van een dag
is altijd horen,
het hart van Elsschot, Nescio
boven de motoren.
 
het einde van een dag
is alles krijgen
op de naden van de nacht
het doodse zwijgen.
 
Het einde van een dag
is niets meer weten,
ook de schaduw van de boom
vergeten.

Uit: De stilte groeit. (1974)

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • De bibliografie bevat een chronologisch overzicht met daarna een uitgebreid overzicht per genre (dit laatste werd ontleend aan de zeer informatieve website Jozef de Leu.) Ik zou zeggen ‘vaut le détour’.

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent
  • Naast de Poëzieshop biedt het Poëziecentrum voor liefhebbers van antiquarische kleinoden ook een uitgebreid aanbod modern antiquariaat aan. Recentelijk werd het aanbod uitgebreid tot meer dan 3500 titels èn werden alle prijzen geherwaardeerd. Je vindt een overzicht van al de antiquarische titels op Antiqbook.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

A.  Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1962 De ontmoeting. (novelle) Rekkem: Huize Oranje. (eigen beheer) -48p.

Afmetingen: 17.50 x 13 (gelijmd)
Colofon: Deze novelle werd gedrukt op de persen van Drukkerij Fieuws en Quartier P.V.B..A. te Lauwe (België) in het najaar van 1962, de oplage bedraagt 600 exemplaren.
1963 Schaduwlopen. (poëzie)

Illustraties: Jeanine Behaeghel
Voor elke cyclus werd een bedrukt vel carbonpapier ingevoegd.
Bevat de cycli: De schaduw; De boom; Het bed; Het kind.
Deleu Jozef 9 Rekkem: De Doorn. -68p.

Afmetingen: 22 x 14.50 (gebrocheerd)
Colofon: Deze bundel werd gedrukt op de persen van de drukkerij Fieuws en Quartier p.v.b.a. te Lauw (België), in opdracht van de Uitgeverij De Doorn, in het najaar van 1963.
De omslag en de opmaak zijn van Jeanine Behaeghel.
De oplage bedraagt 350 exemplaren.

 

 

1963 De hedendaagse Afrikaanse Letterkunde. (studie)

Vertaald en bewerkt uit het Afrikaans van Prof. Abel Coetzee.
Inhoud : Inleiding; Overzicht van de Afrikaanse letterkunde. Voor 1900. Sinds 1900. De dramatiek van 1900 tot heden; Samenvatting; Beknopte tabel; Bloemlezing
Brugge: Desclée de Brouwer. -130p.

Afmetingen: 19 x 13.50 (harde kaft)

1965 Ludo en Fliepo. (kinderboek)

ill. A. Deroo.
Antwerpen: ’t Fonteintje. – 24 p.
1965 Die Literatur in Afrikaans. (essay) Zürich: Kindlers Literatur Lexikon, Band VII.
1966 De purperen jasmijn. (novelle) Brugge/Utrecht: Desclée de Brouwer. -48p.

Reeks: Noorderlicht
Afmetingen: 19.50 x 13 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van de Sint-Augustinusdrukkerij te Brugge in opdracht van Uitgeverij Deslée De Brouwer.
1966 Nederlander en Europeeër. Journaal van een cultuurimperialist. (essay/ monografie)

Omslagontwerp: Ernest Verkest
Foto op de achterzijde: A.M.V.C., Antwerpen en Jean Mil (Oostende)
Tielt/Den Haag: Lannoo. -192p.

Afmetingen: 18.50 x 11.50 (ingenaaid)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij-Uitgeverij Lannoo p.v.b.a. Tielt.
1966 Frans- Vlaanderen. (essays)

Auteurs: Jozef Deleu en Frans Niessen.
Bevat
een kort overzicht van de belangrijkste feiten over Frans-Vlaanderen, een reeks bijlagen, een personenregister en een uitvoerige literatuuropgave.

Lier: Van In & Co. -112p.
1966 Moderne Zuid- Afrikaanse Lyriek. (bloemlezing) Lier: Bladen voor de Poëzie. -88p.

Reeks: De bladen voor de poëzie. – Lier; vol. 13: 9- 10
1968  Rafaël Debevere. Historische en essayistische fragmenten (essay/ monografie)

Bevat: inleiding door J. Deleu, bloemlezing, bibliografie

Brugge: Vereniging van Westvlaamse Schrijvers VZW. -16p.

Reeks: VWS-Cahiers jg. III nr 3  herfst 1968.

1968 ABN op school. – Samen met A. Desiere. (Essay/ monografie) Menen: Redactie ABN- krant. -16p.
1970 Nachtwerk. (poëzie)

Gedichten met originele tekeningen van Octave Landuyt.
Bevat de cycli: Nachtwerk; Tekens; Beelden; Plant en dier.
Deleu Jozef 6 Antwerpen- Utrecht: Standaard. -56p.

Afmetingen: 22 x 14.40 (gebrocheerd)
Colofon: Deze bundel werd gedrukt op de persen van de drukkerij Fieuws en Quartier p.v.b.a. te Lauwe, België, in opdracht van de Standaard Uitgeverij te Antwerpen – Utrecht in de zomer van 1970. De omslag, de opmaak en de originele tekeningen zijn van kunstschilder Octave Landuyt uit Heusden, Gent.
De oplage bedraagt 750 eksemplaren

 

1970 Vlaanderen-West. (essays/fotoboek)

Teksten A. Demedts, K. Jonckheere, J. Deleu.
Foto’s W. de Mulder, J. Mil, R. Vansevenant.
Tielt- Utrecht: Lannoo. -236p.
1971 Rafaël Debevere. Verzamelde Opstellen.

Redactie en inleiding.
Rekkem: Eigen beheer. -224p.
1972 Frans-Vlaanderen. (essays/ fotoboek)

Redactie . Teksten J. Deleu, A. Demedts, E. Vandewalle, F. Pittery.
Foto’s P. van den Abeele.
Tielt- Utrecht: Lannoo. -198p.
1972 Brieven naar de overkant. (roman)

[voor beide uitgaven]: Omslag en illustraties: Jeanine Behaeghel.
Deleu Jozef 20 Leuven: Davidsfonds. -136p.

Reeks: Belfortreeks vol. 579 (1972-1)
Afmetingen: 21 x 13 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag & paperback)

Brugge- Utrecht: Orion Desclée De Brouwer. -135p.

Reeks: Merkstenen vol. 44
Afmetingen: 18.75 x 12.50 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van Scheerders van Kerckhove te Sint Niklaas in opdracht van de uitgeverij Orion Desclée De Brouwer Brugge.
1972 Kritisch akkoord ’72. – Een keuze uit in 1971 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften, samengesteld door J. Deleu , M. J. G. de Jong, W. G. van Maanen, L. Simons. (bloemlezing) Amsterdam: Paris- Manteau. – 160p.
1973 Kritisch Akkoord ’73. – Een keuze uit in 1972 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften, samengesteld door J. Deleu, W. Hazeu, W. G. van Maanen, W. Verhegghe. (bloemlezing) Amsterdam: Paris- Manteau. -148p.
1974 Arthur Deltour. 65. (Essay/ monografie) Rekkem: Eigen beheer. -l6p.
1974 De stilte groeit. (bloemlezing)

Bevat gedichten uit: Schaduwlopen; Nachtwerk; Ongebundeld.
Deleu Jozef 7 Hasselt: Uitgeverij Heideland- Orbis. -80p.

Reeks: Poëtisch erfdeel der Nederlanden nr 90
Afmetingen:18 x 10.80 (pocket)
1975 Een boeket van 50 Nederlandse gedichten in Engelse en Franse vertaling.

Bloemlezing samengesteld uit de tijdschriften Ons Erfdeel, Septentrion en Delta – Uitgegeven n. a. v. het 25- jarig bestaan van de Algemene Conferentie der Nederlandse Letteren.
Redactie B. Decorte, J. Deleu, J. S. Holmes, E. van Itterbeek, K. Meeuwesse, L. Simons, G. Sötemann , J. de Wit. (bloemlezing)
Brugge: Orion . -128p.
1976 Groot Gezinsverzenboek. Vijfhonderd gedichten over leven, liefde en dood . Een thematische bloemlezing uit de Noord- en Zuid- Nederlandse poëzie van de 20e eeuw. (bloemlezing)

Met 8 tekeningen van H. van de Perre.
Tielt – Amsterdam: Lannoo. -628p.
1977 Nooit was je mij zo ver. (poëzie)

Geschreven toen de dichter veertig jaar werd.

Rekkem: Bibliofiel. -12p.

Afmetingen: 10,5 x 22 cm, leporello.
Beperkte uitgave van 250 genummerde ex. Gesigneerd door Deleu.

1979 De handen voor de bruid. (poëzie) Rekkem: Bibliofiel. -16p.
1980 Lees maar . Bloemlezing uit vijftig recent verschenen dichtbundels met korte toelichtingen. (bloemlezing) Brugge- Nijmegen: Orion & Gottmer. -120p.
1981 Gezangen uit het achterland. In de maat van zeven. (roman)

Omslagillustratie: Paul Menses.
‘s- Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar. -80p.

Afmetingen: 20 x 12.60 (gebonden– harde geïllustreerde kaft)
Voor België: C. De Vries-Brouwers PVBA, Antwerpen.
 
1982 Frans-Vlaanderen. (essays – fotoboek)

Redactie . Teksten J. Deleu, J. Fermaut, F. Persyn, E. Vandewalle, L. Verhaeghe .
Foto’s P. van den Abeele, P. Holderbeke.
Tielt- Utrecht: Lannoo. -232p.
1984 Tekenen van tijd. (poëzie)

Bevat de cycli: Tekenen van tijd; Zwerfziek; Een knaap die schelpen raapt.
Omslagillustratie: Paul Menses
Deleu Jozef 10 ‘s- Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar. -30p.

Afmetingen:20 x 13 (ingenaaid)
1985 De hazen aan de kim. In veertien staties. (proza)

Omslagillustratie: Paul Menses.
‘s- Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar. -48p.

Voor België: A.G.H.A. Baart pvba, Deurne.
Afmetingen: 20 x 11.50 (gebonden –  harde geïllustreerde kaft)
1986 Vlaams Leesboek. Een halve eeuw poëzie, proza en literair essay. (bloemlezing)

Een bloemlezing samengesteld en ingeleid door Jozef Deleu en Anne Marie Musschoot.
Omslagontwerp: Philippe Boxy
Op het titelblad luidt de ondertitel: Poëzie, proza en literair essay tussen 1932 en 1986.
Tielt: Lannoo. -480p.

Afmetingen: 18.50 x 11.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomlag)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij-Uitgeverij Lannoo bvba, Tielt.
Colofon: De eerste druk van dit boek verscheen in oktober 1986, onder de auspiciën van de Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen, als gelegenheidsuitgve bij de 50ste Boekenweek voor Vlaanderen.

1987 Nooit zag ik eerder . (bloemlezing)

Een keuze gedichten met een inleiding van Jan Van der Vegt.
Publicatie n.a.v. de vijftigste verjaardag van de auteur.
Omslag: Willem Nobbe.
Bevat de cycli: Schaduwlopen; Nachtwerk; Tekenen van tijd.
Deleu Jozef 12 ‘s- Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar. – 32 p.

Afmetingen:20 x 12 (ingenaaid – harde kaft)
Colofon: ‘Nooit zag ik eerder’ bevat een keuze uit de gedichten die Jozef Deleu publiceerde in de bundels ‘Schaduwlopen’ (1963) ‘Nachtwerk’ (1970) en ‘Tekenen van tijd’ (1984), en verscheen ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de auteur.
De inleiding is van Jan Van der Vegt.

 

1987 De pleinvrees der kanunniken (rede)

Omslagontwerp: Dooreman en Hendryckx.
Woord vooraf door Hendrik Brugmans Ere-rector Europa College te Brugge.
Bevat: Over ‘Vlaamskiljonisme’ en andere kwalen (pp 13-22); De pleinvrees der kanunniken (pp 23-48); Van ‘Vlaanderen’ tot ‘Flanders’, van mythe tot cynisme. (pp 49-64).
1993: 2de en vermeerderde druk bij Kritak, Leuven. Deze uitgave bevat de tekst van 9 redevoeringen. (zie 1993)
Leuven: Kritak (Andreas Vesaliusstraat 1) -64p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (paperback)
1988 ‘Citoyen de la Frontière’. In de maat van zeven (zeven korte levensstukjes)

Omslagontwerp: Dooreman.
‘Citoyen de la Frontière’. In de maat van zeven verscheen eerder in De Gids, jg. 150, 1987, nr. 9-10.
Deleu Jozef 17 Leuven: Kritak (Andreas Vesaliusstraat 1) -30p.

Afmetingen: 20 x 12 (ingenaaid – kaft met flappen)
Colofon: ‘Citoyen de la Frontière’. In de maat van zeven van Jozef Deleu, werd in opdracht van Standaard Boekhandel geproduceerd door Uitgeverij Kritak, Leuven, en wordt tijdens de Week van het Vlaamse Boek 1988 verspreid door de deelnemende boekhandels. Het werd gezet uit de Trump en gedrukt door Groenvelt BV, Landgraaf. Het omslagontwerp is van Dooreman.
1989 Een beetje Columbus zijn: een pleidooi voor schrijver, boek en lezer. (rede)

Bevat de tekst uitgesproken door Jozef Deleu ter gelegenheid van de opening van de Boekenweek voor Vlaanderen 1989 op dinsdag 31 oktober te Antwerpen.
 Deleu Jozef 21 Antwerpen: Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen (VBVB) / Leuven: Kritak. -32p.

Afmetingen: 20 x 12 (paperback)
Colofon: De productie van ‘Een beetje Columbus’ werd verzorgd door uitgeverij Kritak Leuven voor de Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen vzw. Het werd gezet uit de Trump en gedrukt door Groenvelt BV, Landgraaf. Het omslagontwerp is van Dooreman.
1990 Voorbij de grens. Lyrisch proza 1972-1988 (gebundeld proza)

Bevat: Brieven naar de overkant (1972); Gezangen uit het Achterland (1981); De hazen aan de kim (1985); Citoyen de la Frontière (1988)

Amsterdam: Meulenhoff  / Leuven:  Kritak. -186p.
1990 Mijn vaderland is de Nederlandse taal. (rede)

Bevat de tekst uitgesproken door Jozef Deleu op de themadag van het ‘Genootschap Onze Taal’ op zaterdag 24 november 1990 te Utrecht.
Het verscheen in december 1990 in opdracht van uitgeverij Kritak, ter gelegenheid van de jaarwisseling.
Deleu Jozef 2 Amsterdam: J.M. Meulenhoff  / Leuven:  Kritak.-24p.

Afmetingen: 20 x 12 (ingenaaid)
De tekst werd gezet uit de Bembo door Aanzet, Gent. Het boek werd gedrukt door drukkerij Groenvelt, Landgraaf.
Deze uitgave is uitsluitend bestemd voor vrienden van de uitgeverij en is niet in de handel.
1991 Verzwegen misverstanden. Over onze onvoltooide emancipatie. (rede)

Omslagontwerp: Dooreman.
Bevat de tekst uitgesproken door Jozef Deleu op 15 juni 1991 in het ontmoetingscentrum Westrand te Dilbeek voor het ‘Verbond der Vlaamse Academici’.
Het verscheen in december 1990 in opdracht van uitgeverij Kritak, ter gelegenheid van de jaarwisseling.
 Deleu Jozef 24 Amsterdam: J.M. Meulenhoff  / Leuven:  Kritak. -29p.

Afmetingen: 20 x 12 (paperback)
De tekst werd gezet uit de Bembo door Aanzet, Gent. Het boek werd gedrukt door drukkerij Groenvelt, Landgraaf.
1992 Gezangen uit het achterland. (voorgelezen proza)

Gelezen door de auteur.
Cello N. De Rudder.
Concept C. Dumolin
Discus CD 922. Brugge, VISIONdisc.
1993 De pleinvrees der kanunniken. Negen redevoeringen. (bundeling)

Omslagontwerp: Dooreman.
Omslagtekening: Peter Vos.
Bevat: Woord vooraf (pp 7-8); Over ‘Vlaamskiljonisme’ en andere kwalen (eerste druk 1987 – pp 9-16); De pleinvrees der kanunniken (eerste druk 1987 – pp 17-36); Van ‘Vlaanderen’ tot ‘Flanders’, van mythe tot cynisme (eerste druk 1987 – pp37-48); Cultuur als schoudervulling(pp 49-66); Een beetje Columbus zijn (eerste druk 1989 – pp 67-84); Mijn vaderland is de Nederlandse taal (eerste druk 1990 – pp 85-96); Verzwegen misverstanden (eerste druk 1991 – pp 97-112); Van bezuiden bezien (pp 113-126); Laudatio voor Jeroen Brouwers (pp 127-134).
 Deleu Jozef 22 Leuven: Uitgeverij Kritak /Amsterdam: J.M. Meulenhoff. -136p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (ingenaaid – kaft met flappen)
Zetwerk: Griffo, Gent.
Druk: Groenevelt, Landgraaf.
1994 Ik zou graag een vogel willen zijn. (Essay/ monografie) Amsterdam: J.M. Meulenhoff  / Leuven:  Kritak.-24p.
1994 Wonen als een merel in de nacht. (Essay/ monografie) Brugge: Provincie West – Vlaanderen. -32p.
1995 De jager heeft een zoon. (poëzie)

Omslagontwerp & vormgeving: Dooreman
Bevat de cycli: Landschappen; zaterdagmiddag; de jager heeft een zoon; oude meisjes
Deleu Jozef 11 Leuven: Uitgeverij Van Halewyck. -41p.

Afmetingen:18.20 x 11.20 (ingenaaid harde kaft – stofomslag)
Zetwerk: Griffo, Gent
Druk: Imschoot, Gent
1998 Groot Verzenboek.  (bloemlezing)

Vierde, geheel herziene uitgave -Achtste druk – van het in 1976 uitgegeven ‘Groot Gezinsverzenboek’.
Tielt: Lannoo. -594p.
1998 Waar zit die heldere zanger? De mooiste gedichten van Guido Gezelle. (bloemlezing) Deleu Jozef 3 Tielt: Lannoo. -64p.

Afmetingen: 17 x 10.50
Colofon: Deze bloemlezing verschijnt naar aanleiding van het Gezellejaar 1899 – 1999 in samenwerking met de steden Brugge, Kortrijk en Roeselare, de Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap en met de steun van de Krant van West-Vlaanderen, De Morgen, Het Nieuw Wereldtijdschrift, De Lijn en Radio I.
1999 La Normandie de mes rêves. (proza) Leuven: Van Halewyck. -8p.
2000 De 100 beste gedichten van 1999. (bloemlezing) Amsterdam- Antwerpen: De Arbeiderspers. -140p.

Reeks: De 100 beste gedichten van ….
2000 Hazen troepen samen. (poëzie)

Vormgeving: Dooreman
Bevat de cycli: Les yeux de coeur; Fin de siècle; De schreeuw; Blauw licht
Deleu Jozef 14 Leuven: Uitgeverij Van Halewyck. -44p.

Afmetingen: 18.10 x 11.40) ingenaaid – harde kaft – stofomslag)
Zetwerk: Griffo, Gent
Druk: Imschoot, Gent

 

2002 Weggaan. Een gedicht in zeven talen. (poëzie) Rekkem: Bibliofiel. -8p.
2002 Waar het op aankomt. Een gedicht in negen talen. (poëzie)

illustraties: G.Vervisch.
Rekkem: Bibliofiel Stichting Ons Erfdeel. -20p.
2002 Hoe het licht wandelt . (poëzie)

Bloemlezing samengesteld en ingeleid door Hugo Brems.
Foto auteur: Stephan Vanfleteren.
Bevat de cycli: Hoe het licht wandelt, De poëzie van Jozef Deleu; Schaduwlopen; Nachtwerk; Tekenen van tijd; De jager heeft een zoon; Hazen troepen samen.
Deleu Jozef 1 Leuven: Uitgeverij Van Halewyck – Amsterdam: J.M.Meulenhoff. -72p.

Afmetingen: 21.50 x 14.40 (gebrocheerd)
Zetwerk: Griffo, Gent
Druk: Imschoot, Gent

 

2002 Vlaanderen & Co.  Poëten in het Parlement. (bloemlezing)

Naar aanleiding van het dertigjarig bestaan van het Vlaams parlement en de opening van het Vlaamse Huis van de Volksvertegenwoordigers, een nieuw administratief complex van het parlement, organiseerde het Vlaamse Parlement op 14 juli 2002 het poëziefeest ‘Vlaanderen en C°.  Poëten in het Parlement’. 24 dichters lazen voor uit eigen werk. Dit boek bevat de teksten van de voorgelezen gedichten.
Artistieke leiding en samenstelling van deze bloemlezing Jozef Deleu.
Deleu Jozef 25_2002 Leuven: Uitgeverij Van Halewyck. -200p.

Afmetingen: 20,0 x 11,5 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
2003 De Lage Landen ‘in de vaart der volken’. (Essay/ monografie) Gent: Larcier. -16p.
2004 Poëten in het Vlaams Parlement. Noord & Zuid / Poètes au Parlement flamand. Nord & Sud. (bloemlezing) Tielt: Lannoo. -264p.
2004 Groot Verzenboek. Dertiende, geheel herziene uitgave. (bloemlezing)

Vijfde editie van het in 1976 uitgegeven ‘Groot Gezinsverzenboek’.
Omslagontwerp, band, typografische vormgeving: Dooreman.
Omslagfoto: Bart Van Leuven

Tielt – Amsterdam: Lannoo – J.M.Meulenhoff. -588p.
2005 Gras dat verder groeit. Miniaturen. (proza)

Cover, vormgeving & zetwerk: Griffo, Gent.
2007: Feestuitgave bij het Mercatorfonds in een tweetalige Frans Nederlandse editie n a v de 70ste verjaardag van Jozef Deleu. (zie 2007)
Leuven: Uitgeverij Van Halewyck. -48 p.

Afmetingen: 20 x 12.60 garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Druk: Imschoot, Gent.

 

2005 Het Huis. Het Kruisherenklooster. Nederlandstalige gedichten rond het thema ‘huis’. Ook in Franse,Duitse en Engelse vertaling. (bloemlezing) Maastricht: Gianni. -134p.
2007 Het gaat voorbij. Poëzie, lyrisch proza, redevoeringen. (bloemlezing)

Cover: Filip Coopman
Foto auteur: Stephan Vanfleteren.
Keuze uit het werk van Jozef Deleu met uitleiding door Dirk de Geest.
Gedichten uit de bundels:  Schaduwlopen; Nachtwerk; Tekenen van tijd; De jager heeft een zoon; Hazen troepen samen; Lyrisch proza; Redevoeringen; Uitleiding; Bibliografie.
Deleu Jozef 8 Leuven: Uitgeverij Van Halewyck  -440p.

Voor Nederland: Amsterdam J.M. Meulenhoff.
Afmetingen: 23 x 14.80 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Druk: New Goff, Mariakerke
2007 Gras dat verder groeit. Miniaturen. / L’herbe continue à croître. Miniatures.

Geïllustreerd met werk van 28 beeldende kunstenaars.
Boekverzorging: Louis Van en Eede.
Vertaling: Marnix Vincent.
Productie: Tijdsbeeld & Pièce Montée.
Druk en afwerking: Die Keure.
2005:  Oorspronkelijke uitgave ‘Gras dat verder groeit’, Uitgeverij Van Halewyck.
 Deleu Jozef 23 Brussel: Mercatorfonds. / Gent: Galerie S.- G.De Buck . -141p.

Afmetingen: 24 x 17 (ingenaaid – kaft met flappen)
Colofon: Gras dat verder groeit. Miniaturen. / L’herbe continue à croître. Miniatures verschijnt naar aanleiding van de 70ste verjaardag van Jozef Deleu.
Deze feestuitgave  wordt aangeboden aan de auteur door Mercatorfonds, Tijdsbeeld & Pièce Montée, Marnix Vincent, Louis Van den Eede en Die Keure.
De tentoonstelling ‘Miniatures / Miniaturen’, met kunstwerken die in dit boek zijn afgebeeld, is een initiatief van Hermine de Groeve van Galerie S. & H. De Buck.
2008 Het huis herinnert zich mij – bloemlezing over het huis, (thematische bloemlezing)

Samengesteld en ingeleid door Jozef Deleu. Met foto’s van Lodewijk Deleu. Vormgeving: Peer De Maeyer

Leuven: Uitgeverij P. -160p.

Afmetingen: 24 x 17 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gezet uit Pentagraf en gedrukt op Muncken Print extra 18  115gr per m² opdikking  1.8 door Drukkerij Bema Graphics, Wommelgem.

2009 Groot verzenboek, 555 gedichten over leven, liefde en dood. (bloemlezing)

Zesde vermeerderde editie van 1976 ‘Groot Gezinsverzenboek’.

Tielt: Lannoo. / Amsterdam: Podium. -625p.
2009 Onbeschut: gedichten. (poëzie)

Bevat de cycli: Weggaan; jonge [uil]; kleine ballade.
Deleu Jozef 5 Leuven: Uitgeverij Van Halewyck. / Amsterdam: Meulenhoff. -63p.
2011 Wij, paarden. – Poëzie over paard en mens. (poëzie – bloemlezing)

Samenstelling: Jozef Deleu met fraaie lichtplaten van zijn zoon Lodewijk Deleu.
Tielt: Lannoo. 160p.
2012 Overboord. Gedichten (poëzie)

Cover: Filip Coopman
Druk: New Goff, Mariakerke
Bevat de cycli: Beelden; Leven; Overboord.
Deleu Jozef 15 Leuven: Uitgeverij Van Halewyck / Amsterdam: Van Gennep. -80p.

Afmetingen: 21.50 x 14.50 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Oplage 1000ex.
2014 Alle malen zal ik wenen. Nooit eerder gepubliceerde gedichten over oorlog (poëzie – bloemlezing oorlogsgedichten)

Samenstelling: Jozef Deleu
Is de boekuitgave van het themanummer OORLOG van Het Liegend Konijn met dezelfde inhoud – 383 nieuwe gedichten – maar met een aangepaste cover.
Deleu Jozef 16 Leuven: Uitgeverij Van Halewyck. -436p.

Afmetingen: 21,50 x 14,50 (paperback)
2015 Nieuw groot verzenboek; 600 gedichten over leven, liefde en dood. (bloemlezing)

Zevende vermeerderde editie, tegelijk de achttiende, herziene en uitgebreide druk.
Vorige edities: 1976, 1985, 1992, 1998 en 2004. Versie nummer zes stamt uit 2009 met uitbreiding naar 555 gedichten.

Deleu Tielt: Uitgeverij Lannoo. -692p.

Afmetingen: 24 x 17 (paperback met flappen)
2015 Un grand cru. 50 poèmes choisis par Jozef Deleu. (anthologie)

Een keuze van vijftig gedichten uit de Derniers crus die Jozef Deleu, stichter van Septentrion en hoofdredacteur van 1972 tot 2002, voor dat tijdschrift heeft samengesteld sinds 2001.
Alle gedichten werden opgenomen in het Nederlands en in Franse vertaling.
Met gedichten van Lut De Block, Anneke Brassinga, Hugo Claus, Charles Ducal, Anna Enquist, Luuk Gruwez, Miriam Van hee, Stefan Hertmans, Roland Jooris, Hester Knibbe, Rutger Kopland, Anton Korteweg, Gerrit Kouwenaar, Anne Vegter, Leo Vroman, Menno Wigman en vele anderen.
 Deleu Jozef 19  Uitgave Septentrion -112p.
2017 Hoe Vlaming te zijn ? Zes teksten van August Vermeylen / Jozef Deleu.

Uitgegeven ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag.
Bundelt twee essays van August Vermeylen (1872-1945) en vier toespraken van Jozef Deleu (1937). Hans Vandevoorde (docent Nederlandse literatuur aan de VUB) heeft de teksten geselecteerd en peilt in zijn inleiding naar de actualiteitswaarde ervan.

Antwerpen: Uitgeverij Polis. -176p.

Afmetingen: 20 x 13.50 (paperback met flappen)
Bevat: Over ‘Vlaamskiljonisme’ en andere kwalen (pp 103-110); De pleinvrees der kanunniken (pp 111-134); Van ‘Vlaanderen’ tot ‘Flanders’ van mythe tot cynisme (pp 135-150); Verzwegen misverstanden (pp 151-168).
De drie eerste teksten vormen samen de bundel ‘Pleinvrees der kanunniken’ uit 1987. De vierde tekst komt uit de bundel onder dezelfde titel uit 1993.
Ook in ‘Alles gaat voorbij ‘ uit 2007

2019 Ondoorgrond : gedichten, 1963-2019

Ingeleid door Carl De Strycker  “De Schaduw van de Dood : Bij de Verzamelde Gedichten van Jozef Deleu” pp 3-6.
Bevat de gedichten uit de zeven bundels verschenen sinds Jozef Deleu’s debuut in 1963, en de ongepubliceerde bundel Tussentijd. Twee uitgaven lyrisch proza worden ook opgenomen in de nieuwe bundel.
Boekverzorging: Dooreman.
Druk: Stevens Print, Gent.

Gent: PoëzieCentrum vzw. -368p.

Afmetingen: 24 x 16 (gebonden: harde kartonnen kaft – met leeslint)

2021 Geluiden voor de laatste dag. Miniaturen. (gedichtenbundel)

Vormgeving: Dooreman

Gent: PoëzieCentrum vzw. -48p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (ingenaaid –  harde kaft)

2023 Het paard van mijn vader. (gedichtenbundel)

Vormgeving: Dooreman.

Gent: PoëzieCentrum vzw.  -48p.

Afmetingen: 20.60 x 12.20 (ingenaaid – ruime harde bruinkartonnen kaft het blok meet 18.40 x 11.20 – letterdruk van de tekst in bruin)

B.  Overzicht per genre alfabetisch op titel  (inclusief werk in vertaling)

1. Poëzie

 • De handen voor de bruid . – Rekkem: Bibliofiel, 1979. – 16 p.
 • De jager heeft een zoon . – Leuven: Van Halewyck, 1995. – 44 p.
 • De stilte groeit. – Hasselt: Heideland- Orbis, 1980. – 80 p.
 • Geluiden voor de laatste dag. Miniaturen.- Gent: PoëzieCentrum vzw. 2021.  -48p.
 • Gezangen uit het achterland. – ‘s- Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1981. – 80 p.
 • Gras dat verder groeit. – Leuven: Van Halewyck, 2005,  2007². – 48 p
 • Hazen troepen samen . – Leuven: Van Halewyck, 2000. – 44 p.
 • Hoe het licht wandelt . – Bloemlezing samengesteld en ingeleid door Hugo Brems – Leuven – Amsterdam:Van Halewyck – J.M.Meulenhoff , 2002. – 72 p.
 • Nachtwerk / ill. O. Landuyt. – Antwerpen- Utrecht: Standaard, 1970. – 56 p.
 • Nooit zag ik eerder . – ‘s- Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1987. – 32 p.
 • Nooit was je mij zo ver. – Rekkem: Bibliofiel, 1977. – 12 p.
 • Onbeschut: gedichten. Leuven: Van Halewyck. -63p.
 • Ondoorgrond : gedichten, 1963-2019. Gent: PoëzieCentrum vzw, 2019.  -368p.
 • Overboord: gedichten. Leuven: Van Halewyck. 2012.  -80p.
 • Het paard van mijn vader. Gent: PoëzieCentrum vzw, 2023 -48p.
 • Tekenen van tijd. – ‘ s- Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1984. – 32 p.
 • Schaduwlopen / ill. J. Behaeghel. – Rekkem: De Doorn, 1963. – 68 p.
 • Waar het op aankomt. Een gedicht in negen talen / ill.G.Vervisch. – Rekkem: Bibliofiel Stichting Ons Erfdeel, 2002. – 20 p.
 • Weggaan. Een gedicht in zeven talen. – Rekkem: Bibliofiel, 2002 . – 8 p.

 

2. Proza

 • Brieven naar de overkant. – Brugge- Utrecht: Orion / Leuven: Davidsfonds. , 1972. – 136 p.
 • Citoyen de la Frontière . – Leuven: Kritak, 1988. – 32 p. De hazen aan de kim. – ‘s- Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1985. – 48 p.
 • De ontmoeting. – Rekkem: Huize Oranje, 1962. – 48 p.
 • De purperen jasmijn . – Brugge- Utrecht: Desclée de Brouwer, 1966. – 48 p.
 • Gezangen uit het achterland. – Gelezen door de auteur. Cello N. De Rudder. Concept C. Dumolin, Brugge, VISIONdisc, Discus CD 922, 1992.
 • La Normandie de mes rêves. – Leuven: Van Halewyck, 1999. – 8 p.
 • Voorbij de grens . – Amsterdam- Leuven: Meulenhoff- Kritak, 1990. – 186 p.

 

3. Verzameld werk

 • Het gaat voorbij. Poëzie, lyrisch proza, redevoeringen. – Keuze uit het werk van Jozef Deleu met uitleiding door Dirk de Geest. Leuven- Amsterdam: Van Halewyck & Meulenhoff, 2007. – 440 p.
 • Ondoorgrond : gedichten, 1963-2019. Ingeleid door Carl De Strycker  “De Schaduw van de Dood : Bij de Verzamelde Gedichten van Jozef Deleu” . PoëzieCentrum vzw, Gent 2019.


4. Essay en monografie

 • Die Literatur in Afrikaans. – Zürich: Kindlers Literatur Lexikon, Band VII, 1965. –
 • Nederlander en Europeeër. Journaal van een cultuurimperialist . – Tielt- Den Haag: Lannoo, 1966. – 192 p.
 • Frans- Vlaanderen . Samen met F. Niessen. – Lier: Van In, 1966. – 112 p.
 • Rafaël Debevere. – Koekelare: VWS- Cahiers, 1968. – 16 p.
 • ABN op school. – Samen met A. Desiere . Menen: Redactie ABN- krant, 1968. – 16 p.
 • Vlaanderen-West. – Teksten A. Demedts, K. Jonckheere, J. Deleu . Foto’s W. de Mulder, J. Mil, R. Vansevenant. – Tielt- Utrecht: Lannoo, 1970. – 236 p.
 • Rafaël Debevere. Verzamelde Opstellen . Redactie en inleiding. Rekkem: Eigen beheer, l971. – 224 p.
 • Frans-Vlaanderen . – Redactie . Teksten J. Deleu, A. Demedts, E. Vandewalle, F. Pittery. Foto’s P. van den Abeele. – Tielt- Utrecht: Lannoo, 1972. – 198 p.
 • Arthur Deltour. 65. – Rekkem: Eigen beheer, 1974. – l6 p.
 • Frans-Vlaanderen . Redactie . Teksten J. Deleu, J. Fermaut, F. Persyn, E. Vandewalle, L. Verhaeghe . Foto’s P. van den Abeele, P. Holderbeke . – Tielt- Utrecht: Lannoo, 1982. – 232 p.
 • De pleinvrees der kanunniken. – Leuven: Kritak, 1987. – 64 p.
 • Een beetje Columbus zijn . – Antwerpen: VBVB / Leuven: Kritak. , 1989. – 32 p
 • Mijn vaderland is de Nederlandse taal. – Amsterdam-Leuven: Meulenhoff- Kritak, 1990. – 24 p.
 • Verzwegen misverstanden . – Leuven: Kritak, 1991. – 32 p.
 • De pleinvrees der kanunniken . Negen redevoeringen – Leuven- Amsterdam: Kritak- Meulenhoff, 1993. – 136 p.
 • Ik zou graag een vogel willen zijn . – Leuven- Amsterdam: Kritak – Meulenhoff. , 1994. – 24 p.
 • Wonen als een merel in de nacht . – Brugge: Provincie West – Vlaanderen, 1994. – 32 p.
 • De Lage Landen ‘in de vaart der volken’ . – Gent: Larcier, 2003. –   16 p.

5. Kinderboek

 • Ludo en Fliepo / ill. A. Deroo . – Antwerpen: ’t Fonteintje, 1965. – 24 p.


6. Bloemlezingen

 • Moderne Zuid- Afrikaanse Lyriek . – Lier: Bladen voor de Poëzie, l966. – 88 p.
 • Kritisch akkoord ’72. – Een keuze uit in 1971 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften, samengesteld door J. Deleu , M. J. G. de Jong, W. G. van Maanen, L. Simons. Amsterdam: Paris- Manteau, 1972. – 160 p.
 • Kritisch Akkoord ’73. – Een keuze uit in 1972 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften, samengesteld door J. Deleu, W. Hazeu, W. G. van Maanen, W. Verhegghe. Amsterdam: Paris- Manteau, 1973. – 148 p.
 • Een boeket van 50 Nederlandse gedichten in Engelse en Franse vertaling. Bloemlezing samengesteld uit de tijdschriften Ons Erfdeel, Septentrion en Delta – Uitgegeven n. a. v. het 25- jarig bestaan van de Algemene Conferentie der Nederlandse Letteren. – Redactie B. Decorte, J. Deleu, J. S. Holmes, E. van Itterbeek, K. Meeuwesse, L. Simons, G. Sötemann , J. de Wit – Brugge: Orion , 1975. – 128 p.
 • Groot Gezinsverzenboek. Vijfhonderd gedichten over leven, liefde en dood . Een thematische bloemlezing uit de Noord- en Zuid- Nederlandse poëzie van de 20e eeuw. – Met 8 tekeningen van H.van de Perre . Tielt – Amsterdam: Lannoo, 1976. – 628 p.
 • Lees maar . Bloemlezing uit vijftig recent verschenen dichtbundels met korte toelichtingen. – Brugge- Nijmegen: Orion & Gottmer, 1980. – 120 p.
 • Vlaams Leesboek . Samen met A. M. Musschoot. – Tielt: Lannoo, 1986. – 480 p.
 • Groot Verzenboek . Achtste, geheel herziene uitgave van Groot Gezinsverzenboek . – Tielt: Lannoo, 1998. – 594 p.
 • Waar zit die heldere zanger? De mooiste gedichten van Guido Gezelle. – Tielt: Lannoo, 1998. – 64 p.
 • De 100 beste gedichten van 1999. – Amsterdam- Antwerpen: De Arbeiderspers, 2000. – 140 p.
 • Vlaanderen en C°.Poëten in het Parlement. – Leuven: Van Halewyck, 2002. – 200 p.
 • Poëten in het Vlaams Parlement. Noord&Zuid / Poètes au Parlement flamand.Nord&Sud. – Tielt: Lannoo, 2004. – 264 p.
 • Groot Verzenboek. Dertiende, geheel herziene uitgave. – Tielt – Amsterdam: Lannoo – J.M.Meulenhoff, 2004. – 588 p.
 • Het Huis. Het Kruisherenklooster. Nederlandstalige gedichten rond het thema ‘huis’.Ook in Franse,Duitse en Engelse vertaling. – Maastricht: Gianni, 2005. – 134 p.
 • Het huis herinnert zich mij – bloemlezing over het huis, samengesteld en ingeleid door Jozef Deleu, met foto’s van Lodewijk Deleu, Uitgeverij P, 2008, 160p.
 • Wij, paarden.Poëzie over paard en mens, samengesteld door Jozef Deleu, met foto’s van Lodewijk Deleu, Tielt, Uitgeverij Lannoo, 2011.  160p.
 • Alle malen zal ik wenen. Nooit eerder gepubliceerde gedichten over oorlog, Uitgeverij Van Halewijck, Leuven, 2014.  -436p.
 • Nieuw groot verzenboek: 600 gedichten over leven, liefde en dood. Tielt, Uitgeverij Lannoo, 2015.  692p.
 • Un grand cru. 50 poèmes choisis par Jozef Deleu. (anthologie) – Uitgave Septentrion 2015 -112p.
 • Nieuw groot verzenboek: 600 gedichten over leven, liefde en dood. Tielt, Uitgeverij Lannoo, 2021 (19de geactualiseerde editie).  688p.

7. Naslagwerken

 • Encyclopedie van de Vlaamse Beweging . Twee delen. Redactie Jozef Deleu , Gaston Durnez, Reginald de Schryver, Ludo Simons, Johan Ducheyne. – Tielt- Utrecht: Lannoo, l973- 1975. – 2118 p.

8. Vertalingen

 • De hedendaagse Afrikaanse Letterkunde . – Brugge: Desclée de Brouwer, 1963. – 130 p. – Vertaald en bewerkt uit het Afrikaans van Abel Coetzee.

9. Werk in vertaling

in het Frans

 • Poèmes. Een keuze gedichten vertaald door H.Fagne. – Bruxelles: Fagne, 1967. – 16 p.
 • Citoyen de la frontière. Dans la mesure de Sept. – Vertaald door U. Dewaele. – Liège: Pierre Mardaga, 1993. – 108p.
 • Vivre la Frontière . Vertaling van Gezangen uit het achterland en De jager heeft een zoon . door M.Vincent. – Lausanne- Paris: L’Age d’Homme, l999. – 108 p.
 • La Normandie de mes rêves . Vertaald door Ph. Noble. – Leuven: Van Halewyck, l999. – 8 p.
 • Les lièvres s’attroupent. Vertaling van De hazen troepen samen .Vertaald door M.Vincent en ingeleid door H.Brems en M.Vincent.- Avin-Hannut: Editions Luce Wilquin, 2001.- 40 p.
 • Lettres à l’autre rive .Vertaling van Brieven naar de overkant .Vertaald door L.Wouters. – Avin-Hannut : Editions Luce Wilquin, 2002.-80 p.
 • Citoyen de la Frontière/La Normandie de mes rêves . Ingeleid door U.Dewaele.Vertaald door U.Dewaele en Ph.Noble. – Avin-Hannut: Editions Luce Wilquin, 2003.- 46 p.
 • La langue néerlandaise est ma patrie. Ingeleid door Thomas Beaufils. Vertaald door Pierre Meersschaert. Strasbourg: Impasses de l’Encre, collection du Département d’Etudes Néerlandaises et de l’UFR des langues vivantes de l’Université Marc Bloch, 2006. – 30 p.
 • L’herbe continue à croître. Miniatures / Gras dat verder groeit. Miniaturen.
  Tweetalige uitgave. Geïllustreerd met werk van 28 beeldende kunstenaars. Vertaald door Marnix Vincent. Brussel – Gent: Mercatorfonds/Galerie S.- G.De Buck, 2007. – 144 p.

in het Duits

 • Grenzbürger. Jenseits d er Grenze. Vertaling van Citoyen de la Frontière door H. Bloemen. – Köln: Jürgen Dinter. Verlag für Philosophie, 1993. – 32 p.

in het Hongaars

 • Brieven naar de overkant . – Vertaald door J.Gera. – Budapest: Magnetö, 1993. – 96 p.
 • Citoyen de la Frontière . – Vertaald door J.Gera. – Budapest: Magyar Naplo, 1996. – 32p.

in het Bulgaars

 • De jager heeft een zoon . – Vertaald door A.Dancheva- Manolova. – Sofia: Plus 5, 1999. – 48 p.

in het Servo-Kroatisch

 • Citoyen de la Frontière. – Vertaald door J.Novakovic- Lopusina. – Beograd: Erazmo, 1992. – 32 p.
 • Mijn vaderland is de Nederlandse taal . – Vertaald door J.Novakovic- Lopusina. Beograd: Erazmo, 1993 . – 16 p.
 • Brieven naar de overkant. – Vertaald door J.Novakovic- Lopusina. Beograd: LutErazmo, 1995. – 60 p.
 • De jager heeft een zoon. – Vertaald door J.Novakovic- Lopusina. Beograd: Erazmo, 1996. – 64 p.
 • Hazen troepen samen. – Vertaald door J. Novakovic- Lopusina Beograd: Erazmo, 2001. – 64 p.


10. Redactioneel werk

 • Ons Erfdeel. Algemeen- Nederlands tweemaandelijks cultureel tijdschrift. – Rekkem: Stichting Ons Erfdeel vzw, 1957. – Stichter en hoofdredacteur van 1957 tot 30 april 2002.
 • Septentrion. Arts, lettres et culture de Flandre et des Pays- Bas. Revue trimestrielle. – Rekkem: Stichting Ons Erfdeel vzw, 1972. – Stichter en hoofdredacteur van 1972 tot 30 april 2002.
 • De Franse Nederlanden- Les Pays- Bas Français. Jaarboek- Annales. – Rekkem: Stichting Ons Erfdeel vzw, 1976. – Stichter en hoofdredacteur van 1976 tot 30 april 2002.
 • Reeksen boeken in verschillende talen over de cultuur van de Lage Landen. Rekkem: Stichting Ons Erfdeel vzw, 1981. – Stichter en hoofdredacteur van 1981 tot 2002.
 • The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherlands. A yearbook. – Rekkem: Stichting Ons Erfdeel vzw, 1993. – Stichter en hoofdredacteur van 1993 tot 30 april 2002.
 • Het Liegend Konijn. Tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie. Leuven – Amsterdam: Van Halewyck – J.M.Meulenhoff, 2003. – Stichter en hoofdredacteur.