home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

De Sterck, Marita

Maakt deel uit van:

Marita de Sterck

Antwerpen, 16 augustus 1955

Marita de Sterck  is antropologe.

Ze is ook auteur van boekjes voor beginnende lezers, informatieve boeken over ander culturen, jeugdromans, prentenboeken, makkelijk-lees-verhalen,  boeken over jeugdliteratuur en een liedjesboek met Vlaamse ‘aangebrande’ volksliedjes.

Ze kent een groot engagement voor de promotie van jeugdliteratuur. Talrijk zijn haar bibliografische, thematische publicaties. Ook een paar monografieën moeten worden vermeld.

BIOGRAFIE

16 augustus 1955: Geboren te Antwerpen.

 • Op haar website schrijft ze:

«Veel boeken waren er thuis niet. Wat er was, las ik stuk. Een dik boek met de sprookjes van Grimm met illustraties van Anton Pieck was mijn favoriet, vooral het verhaal over de jongen die wilde leren griezelen vond ik ongelooflijk spannend. Ook al kon ik daarna niet slapen, ik moest en zou het blijven herlezen. Mijn vader kon urenlang vertellen: verhalen over vroeger, over dorpsfiguren, over de pekduivels in de rivier die onvoorzichtige kindjes in het slib trokken… De ergste straf was zonder verhaal naar bed en dan nam ik wel eens mijn vaders taak over. Als puber zwierf ik over de Kalmthoutse heide, waar bomen, moerassen, duinen … doordrongen zijn van verhalen. De lichtjes boven de moerassen waren floddermadammekes die de mensen het moeras in lokten. Landschappen en de bijhorende verhalen keren vaak terug in mijn boeken. In ‘Met huid en haar’ laat ik verhalen door de generaties reizen. In ‘Wild vlees’ heb ik heide-verhalen gevlochten, ook het verhaal over Pitta die nog altijd klopt in haar kist. Dat waren bloedstollende verhalen, je haren rezen ten berge maar je had als kind wel het gevoel iets over het echte leven te horen. Ik droomde ervan om zelf verhalen te vertellen en te reizen. Ik bestudeer verhalen die mensen vertellen tijden feesten of rituelen die te maken hebben met de overgang van kind naar volwassene. Ik verzamel nu wereldwijd verhalen over de groei van meisje naar vrouw.”

Marita de Sterck studeerde perswetenschappen, antropologie en talen. Aan de bibliotheekschool van Gent doceert ze literatuur en antropologie. Ze geeft ook workshops aan jongeren: verhalen schrijven.

In haar studie antropologie legt ze zich toe op initiatierituelen en op de verhalen die van generatie op generatie worden doorgegeven.

1982: Debuteert met Hakim de kleine ezeldrijver : 7 boeiende verhalen over kinderen uit derde-wereld-landen, dat in 1985 door de uitgeverij Davidsfonds in haar kinder- en jeugdreeks als ‘Hakim de ezelsdrijver’ wordt heruitgegeven.

 • Er zullen nog tientallen titels volgen: boekjes voor beginnende lezers, informatieve boeken over ander culturen, jeugdromans, prentenboeken, makkelijk-lees-verhalen, boeken over jeugdliteratuur.
 • En van meet af aan zullen de groeirituelen en de inwijdingsverhalen die ze als antropoloog bestudeert, op een of andere manier en weg naar haar eigen jeugdromans. Terugkerend thema: hoe je kunt leren liefhebben zonder jezelf te verliezen. Ook de kracht van het vertellen en de ingewikkelde relaties tussen de generaties duiken vaak op.

In de jaren 80 is ze redactioneel actief bij het Katholiek Centrum voor Lectuurinformatie en Bibliotheekvoorziening. Ze werkt er als redacteur voor een aantal bibliotheektijdschriften als Boekengids en Jeugdboekengids.

In de jaren 90 vinden – naast haar literaire productie – verschillende zowel informatieve als bibliografische boeken over diversiteit in cultuur, in religie, het lezerslicht. Onze bibliografie wijdt een aparte afdeling aan deze activiteit.

1998: Van haar hand verschijnt de jeugdroman Splinters, een verhaal over de pijn van verliefd te zijn.

2000: In Wild vlees, – bekroond met de Nederlandse Zilveren Zoenwordt de 17-jarige Max onverwachts geconfronteerd met het feit dat zijn grootvader tijdens zijn bergtocht bij de scouts overleden en begraven is. Wanhopig verdrietig en boos gaat hij op zoek naar “de schuldigen”. Deze over elkaar tuimelende gevoelens worden door de auteur aardig vorm gegeven, ook al omdat het verhaal afgewisseld wordt met drie andere verhalen uit de familiegeschiedenis, met als verbindend element het belang van de liefde als levenskracht.

2004: In de adolescentenroman Met huid en haar – eveneens bekroond met de Nederlandse Zilveren Zoen – wordt de Groote Oorlog een beslissend gebeuren in een boeiende Vlaamse familieroman. Maar eigenlijk is het meer: Marita de Sterck plaatst generaties tegen een achtergrond waarin de oorlogen van de voorbije eeuw, 9/11 en de nasleep ervan dreigend aanwezig zijn. Hierbij laat ze zien hoe de beklemmende angst voor zinloos geweld levens verknoeit, relaties vertroebelt, gevoelens verlamd.

2006: Kwaad bloed is helemaal een vrouwenboek geworden, over de ontwikkeling van een onnozele bakvis tot jonge vrouw, met als achtergrond een katholieke Vlaamse kostschool in de jaren 50. Een boek over angst en schaamte, over de kracht van de verbeelding en over het verlangen naar verboden vruchten.

2008: In ‘En rijen is plezant : 69 vuile Vlaamse volkse liedjes, tot lering en vermaak van jong en oud,  worden oude Vlaamse volkswijsjes verzameld.

 •  Het zijn 69 (!) traditionele liedjes met “impliciete, suggestieve erotische beeldspraak (zoals de kaars in de lantaarn, de vogel in de kooi, de koele wijn die wordt geschonken en gedronken) , en die door elke luisteraar of lezer, jong of oud, zelf, op geheel eigen wijze, kunnen worden ingevuld. Wie het schoentje past, trekke het aan. De groeibevorderende kracht van metaforen, van literaire gelaagdheid en meerduidigheid voor jonge mensen is een van mijn stokpaardjes als antropoloog geworden”. (uit: inleiding van ‘En rijen is plezant, p.11)

2009: Twee mooie publicaties: Boto : een liefdesverhaal uit het Amazonewoud, een prachtig verhaal met prachtige illustraties van Jan Bosschaert en een met de publieksprijs van de Gouden Uil bekroonde jongerenroman De hondeneters.

 • De hondeneters is een coming of ageroman én een imposant portret van de verpauperde Rupelstreek tijdens de eerste wereldoorlog.

2010: Marita de Sterck trekt de registers open naar de wijde wereld. In ‘Bloei. Zestig volksverhalen uit de hele wereld die van meisjes vrouwen maken, eStoute meisjes overal. Volksverhalen over liefde en lef,  wordt een bloemlezing gepresenteerd van verhalen uit de vijf wereldcontinenten. Eén ding hebben ze gemeen: het zijn initiatievertellingen over hoe meisjes vrouw worden.

2012: Met ‘Beest in bed. Negen echte volkssprookjes’, zijn de sprookjes opnieuw aan de orde, ditmaal put De Sterck uit West-Europese oersprookjes.

 • Ze hoopt met deze uitgave ‘weerwerk te hebben geboden aan de vertrutting van de volkscultuur’. Ze wil aan deze ‘negen volkssprookjes die we denken te kennen, maar die gehavend tot ons zijn gekomen, hun ruigte, narratieve oerkracht en rauwe energie terug geven’ (inleiding p.20).
 • Het boek wordt afgesloten met een heel interessant nawoord dat ieder sprookje in zijn context van ontstaan en evolutie op sprankelende wijze uit de doeken doet.
 • Jonas Thys – haar zoon die leraar plastische opvoeding is en workshops lino geeft – maakte de prenten

2015: In Voil vel rakelt Marita de Sterck ditmaal  veertig tegendraadse Vlaamse sprookjes op – in een ruwe versie zoals die doorgaans niet gelezen worden. “niet verkleuterd en versuikerd” zoals ze dat zelf omschrijft.

……

Er was eens een vrouw die elke dag, van de vroege ochtend tot de late avond op het veld moest travakken. Veel harder dan haar man wroette die vrouw op het land. Ze spaarde haar man op zijn minst twee kloeke knechten uit.

Op een dag werd uit haar een kind geboren. De vrouw riep uit: ‘Wat moet ik met dir rommel aanvangen? Ik heb toch helegans geen tijd om een kind te verzorgen! Ik heb meer dan mijn handen vol op het veld.’

Toen vermoordde de vrouw haar kind met haar eigen blote handen. Ze ging het volgende nacht op het kerkhof begraven, zodat niemend er van wist.

De volgende dag deed ze wat ze alle dagen deed. Ze zwoegde op het veld, alsof er niets gebeurd was.

Uit: Van de vrouw die haar drie kinderen vermoordde pp 162-165.

…..

Het boek wordt afgesloten met een nawoord waarin ze haar belangrijkste bronnen aan de lezer voorstelt, gevolgd door een beknopte uitleg bij elk sprookje en tenslotte een bibliografie.

2017: Voor Wreed schoon, de vierde telg in de serie van verzamelde volkssprookjes, tekende Marita de Sterck verhalen op van migranten en andere nieuwe Belgen. Het werden 75 verhalen verteld door mensen uit Polen, Syrië, Marokko, Burundi, Indonesië, Afghanistan, Griekenland, Congo en vele andere landen. “Ik was nieuwsgierig naar de narratieve rijkdom die met hen is meegereisd”.

2018: Een nieuwe adolescentenroman: Duivelskruid

 • Tanne groeit op op een boerderij bij de hei in de eerste helft van de vorige eeuw. Als kind is ze gefascineerd door de schrikwekkende verhalen over hel en duivel. Ze begint al vroeg te experimenteren met toverplanten en wordt een volleerde kruidenvrouw. Ze weet welke kruiden liefde opwekken, genezen, giftig zijn. Maar ze overschrijdt de grenzen en kwetst wie haar het dierbaarst zijn.

2020: In haar vijfde boek van verzamelde volksverhalen, Demonen, brengt de auteur 57 volksverhalen bijeen gesprokkeld over de hele wereld over onze angst voor het kwaad. Van pekduivels, tot kannibalistische woudgeesten, vampiers en serpenten. “Vertellend anticiperen op levensgevaarlijke situaties is een universeel overlevingsmechanisme”, weet De Sterck.

BEKRONINGEN

 • 1984 Prijs Letterkunde Provincie Antwerpen voor Hakim de kleine ezeldrijver
 • 1994 Boekenwelp voor Een vijf met negen nullen
 • 2000 Prijs van de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen voor Splinters
 • 2001 Gouden Zoen voor Wild vlees
 • 2004 Prijs van de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen voor Op kot
 • 2005 Zilveren Zoen voor Met huid en haar
 • 2006 Prijs van de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen voor Met huid en haar
 • 2007 Boekenleeuw voor Kwaad bloed
 • 2007 Zilveren Zoen voor Kwaad bloed
 • 2010 Gouden Uil Publieksprijs voor De hondeneters.
 • 2012 Halewijn prijs voor Niet zonder liefde.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

 

BIBLIOGRAFIE

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience  – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België -Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • STICHTING LEZEN / Focuspunt Jeugdliteratuur – Antwerpen

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1982 Hakim de kleine ezeldrijver : 7 boeiende verhalen over kinderen uit derde-wereld-landen.

Met illustraties van Jeanne Prasatya;
Omslagfoto: © Marita De Sterck;
Bevat: Een avontuur op het eiland van de buffels (pp 7-18); De tempel van de morgenster (pp 19-36); Sumi, een Balinees danseresje (pp 37-50); Hakim, de kleine ezeldrijver (pp51-66); Seri, de Papoea uit de bergen (pp 67-78);Are en de opiumsmokkelaars (pp79-96); Een vreemde vakantie (pp 97-108)

de-sterck-62 Aartselaar/Harderwijk : Deltas. -108p.

Afmetingen:22.20 x 15.50 (ingenaaid)
1984: Bekroond met de prijs Letterkunde Provincie Antwerpen
1985 Hakim de ezeldrijver. (jeugdroman)

Foto’s: Marita de Sterck
Omslag: Gregie de Maeyer.
Bevat: In de spiegel (pp 7-14); De tempel van de morgenster (pp 15-32); Hakim, de ezeldrijver (pp 33-48); Sumi, een Balinees danseresje (pp 49-64); Een brief voor de president (pp 65-80); Nog lang niet voorbij (pp 81-94); Een avontuur op het eiland van de buffels (pp 95-106); Seri, de Papoea uit de bergen (pp 107-120);Are en de opiumsmokkelaars (pp 121-140); Een vreemde vakantie (pp 141-153); Boeken uit de derde wereld (pp 154-159).
De Sterck 23 Leuven: Davidsfonds. -159p.

Reeks: Kinder- en jeugdreeks/Davidsfonds; nr 192.
Afmetingen:21 x 14.50 (gebonden-harde geïllustreerde kaft)
Gezet in Sabon 11 punt.
Gedrukt en gebonden bij Scheerders van Kerckhove N.V. , Sint-Niklaas.
1986 Sander en de kippen.

Tekeningen van Lieve Baeten.
De Sterck 39 Averbode: Altiora. Den Haag: Omniboek.  -48p.

Reeks: Trommelboek
Afmetingen: 21 x 13.80 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
1986 Komt de baby nu al ?

Omslag en illustraties: Francien Van Westering.
De Sterck 7 Tilburg: Zwijsen / Meerhout: Infoboek. -24p.

Reeks: kangoeroe vol 7
Afmetingen: 20.50 x 15.10 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
1987 Wat een verjaardag !

Met illustraties van Koen Fossey.
De Sterck 18 Averbode: Altiora. -37p.

Reeks: Trommelboek.
Afmetingen: 21 x 14 gebonden – harde geïllustreerde kaft)
Gedrukt door Altiora, Averbode.
1989 Vandaag komt opa spelen ! (jeugdboek vanaf 4 jaar)

Tekeningen van Herman Spruyt.
De Sterck 33 Averbode : Altiora. -45p.

Reeks: Trommelboek.
Afmetingen: 21 x 14 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
Gedrukt door Altiora, Averbode
1990 Het trimspook. (jeugdboek)

Omslag en illustraties: Fred De Heij.
De Sterck 32 Tilburg: Zwijsen bv/ Meerhout: Infoboek. -27p.

Reeks: Neushoorn vol 7
Afmetingen: 20.50 x 15 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
1990 Schrikzalf.

Met tekeningen van André Sollie.
Vormgeving: Guido Goris
De Sterck 38 Averbode / Apeldoorn: Altiora. -79p.

Reeks: jeansboek.
Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
1991 Ben jij mijn vriend?

Tekeningen : Klaas Verplancke.
De Sterck 13 Averbode: Altiora. -36p.

Reeks: Trommelboek.
Afmetingen: 23 x 16 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
1991 Feest in de klas. (kinderboek)

Omslag en illustraties : Gerda Dendooven
De Sterck 22 Leuven: Davidsfonds – Infodok. -27p.

Afmetingen: 21.30 x 14.30 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
Druk: Scheerders van Kerchove N.V. , Sint-Niklaas
1992 Red de meester.

Tekeningen van Klaas Verplancke.
De Sterck 37 Averbode: Uitgeverij Altiora nv. -36p.

Reeks: Trommelboek.
Afmetingen: 23 x 16 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
1993 Daar gaat mijn tak!

Omslag en illustraties: Ruud Bruijn.
Saltologo’s en schutbladen: Jürg Furrer
Omslagontwerp: Rob Galema (Studio Zwijsen)
De Sterck 21 Tilburg: Zwijsen / Meerhout: Infoboek. -41p.

Reeks: salto 16
Afmetingen: 20 x 13.60 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
1993 Ook een garnaal heeft een hoofd. Een lees-, kook- en speelboek.

Omslag, illustraties en vormgeving: Klaas Verplancke.
De Sterck 35 Berchem: Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen. -62p.

Afmetingen: 21.30 x 14.20 (gebonden – harde geïllustreerde kaft &  ingenaaid)
Druk: Van der Poorten, Kessel-Lo.
1993 Sofie en Fatima.

Omslag en illustraties : André Sollie.
De Sterck 44 Leuven / Almere: Davidsfonds-Infodok. -58p.

Reeks: Davidsfonds-Infodok kinderboek.
Afmetingen: 21.50 x 14.20 (ingenaaid – harde geïllustreerde kaft)
Druk: Lannoo Tielt.
1993 Een vijf met negen nullen. Over gelijkenissen en verschillen tussen mensen. (educatief)

Omslagontwerp en illustraties: Klaas Verplancke.
Met uitgebreid fotomateriaal
Belettering en vormgeving: Studio Lannoo
1994: Bekroond met Boekenwelp.
De Sterck 34 Tielt: Uitgeverij Lannoo nv. -32p.

Afmetingen: 26 x 20 (gebonden – harde kartonnen & geïllustreerde kaft)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij Lannoo nv, Tielt

 

1994 Vlinders op het dak .

Omslag en illustraties: Julian Webber.
Omslagontwerp: Rob Galema (Studio Zwijsen)
De Sterck 15 Tilburg: Zwijsen / Meerhout: Infoboek. -76p.

Reeks: zoeklicht plus
Afmetingen: 19.50 x 11 (pocket)
1994 De toren. (jeugdverhaal)

Illustraties : Klaas Verplancke.
De Sterck 30 Averbode: Uitgeverij Altiora nv. -45p.

Afmetingen: 25.50 x 15 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
1995 Wachten. (jeugdnovelle 14+)

Omslag: Egon Schiele
Vormgeving: Guido Goris
Averbode: Uitgeverij Altiora nv. -61p.

Afmetingen: 20.50 x 11 (pocket)
1995 Liefste. (jeugdnovelle)

Omslag en illustraties: André Solllie.
Omslagontwerp: Rob Galema (Studio Zwijsen)
De Sterck 26 Tilburg: Uitgeverij Zwijsen Algemeen BV / Meerhout: Uitgeverij Infoboek NV.  -75p.

Reeks: zoeklicht plus
Afmetingen: 19.50 x 11 (pocket)
1996 Prettige verjaardag! Averbode: Uitgeverij Altiora nv.
1996 Zoë zwijgt. (jeugdnovelle)

Omslag: Modigliani
Vormgeving: Guido Goris
 De Sterck 43 Averbode: Uitgeverij Altiora nv. -72p.

Afmetingen: 20.60 x 11 (ingenaaid)
1996 Indianen verhalen: de Noord-Amerikaanse Indianen. (infoboek)

Omslagfoto: John Running
Lay-out: Joke Van Eyck
Met veel fotomateriaal
De Sterck 24 Averbode: Uitgeverij Altiora nv. -159p.

Brussel: Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking.
Afmetingen: 24 x 17 (ingenaaid)
1997 Mijn eiland. (kinderboek 8 – 9 jaar)

Omslag en illustraties: Leo Timmers.
De Sterck 28 Tilburg: Zwijsen / Meerhout: Infoboek. -85p.

Reeks: bizonboek
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
1997 Alle dagen feest : godsdiensten van de wereld. (infoboek)

Met illustraties van Klaas Verplancke.
Omslagontwerp en grafische vormgeving: Inge Ketelers.
Redactioneel advies: Hugo Verkest.
Met talrijke foto’s
De Sterck 11 Tielt: Uitgeverij Lannoo nv. / Baarn: Uitgeverij Callenbach.  -32p.

Afmetingen: 26.30 x 20 50 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
1998 Het woordenboek of hoe Jasper zijn woorden vond. (jeugd 8+)

Omslagontwerp, illustraties en grafische vormgeving Klaas Verplancke.
De Sterck 42 Tielt: UItgeverij Lannoo nv. -48p.

Afmetingen: 23 x 16 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
1998 Splinters. (jeugdroman)

Omslag: Dooreman & Hendryckx
1999: Prijs van de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen
De Sterck 6 Amsterdam/Antwerpen: Em. Querido’s uitgeverij B.V. -143p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
1999 Vroem vroem … boem.

Geïllustreerd door Ingrid Godon.
Band: Barbara van Dongen Torman
 De Sterck 16 Amsterdam/Antwerpen: Em. Querido’s uitgeverij B.V. -26p.

Afmetingen: 20 x 22 (oblong) (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
1999 Loop naar de zon.

Tekeningen van Rita van Bilsen
Tilburg: Zwijsen / Meerhout: Infoboek. -88p.

Reeks: bizonboek
2000 Wild vlees. (jeugdroman)

Omslag: Dooreman & Hendryckx
2001: Bekroond met Gouden zoen
De Sterck 19 Amsterdam/Antwerpen: Em. Querido’s uitgeverij B.V. -170p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (paperback – kaft met flappen)
2001 Grote tanden.

Illustraties : Ingrid Godon.
 De Sterck 10 Wielsbeke: De Eenhoorn. zp. [26]p.

Afmetingen: 29.50 x 20.50 (oblong) (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
Druk: Oranje, Sint-Baafs-Vijve
2002 Op kot. (jeugdroman)

Omslag: Dooreman
Foto: Lieve Blanquaert.
2003: Prijs van de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen
 De Sterck 36 Amsterdam/Antwerpen: Em. Querido’s uitgeverij B.V. -200p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (paperback – kaft met flappen)
2003 Vingeroefeningen (Afijn)
2003 Bollenbuikbaby .

Illustraties : Marjolein Pottie.
 De Sterck 9 Wielsbeke: Uitgeverij De Eenhoorn bvba. Zp. [32]p.

Afmetingen: 29.50 x 20.50 (oblong) (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
Druk: Oranje, Sint-Baafs-Vijve
2004 Wolven in het donkere bos.

Tekeningen van Joyce Van Oorschot.
De Sterck 40 Tilburg: Zwijsen / Meerhout: Infoboek. -74p.

Reeks: bizonboek
Afmetingen: 19.40 x 12.30 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
2004 Met huid en haar. (jeugdroman)

Omslag: Dooreman
Foto: James Leynse.
2005: Bekroond met Zilveren Zoen.
De Sterck 27 Amsterdam/Antwerpen: Em. Querido’s uitgeverij B.V.  -232p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (paperback)
2006 Maandag maandag. Tielt: Lannoo.
2006 Tasjes.

Tekeningen van Ceseli Josephus Jitta.
Vormgeving: De Witlofcompagnie, Antwerpen.
2010: Heruitgave in de reeks Leesleeuw zelfde uitgeverij.
 De Sterck 29 Tilburg: Zwijsen / Meerhout: Infoboek. -zp.

Reeks: Avontuur voor peuter en kleuter
Afmetingen: 25.50 x 18.50 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
2006 Kwaad bloed. (jeugdroman)

Omslagfoto: Carla van de Puttelaar
Omslagontwerp: Brigitte Slangen
2007: Bekroond met Zilveren zoen en Boekenleeuw.
De Sterck 14 Amsterdam/Antwerpen: Em. Querido’s uitgeverij B.V. -159p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (paperback)
2008 En rijen is plezant : 69 vuile Vlaamse volkse liedjes, tot lering en vermaak van jong en oud.

Cover en binnenwerk: Filip Coopman
Illustraties Gerda Dendooven
Muzieknotaties: Wilfrid Moonen
Auteursfoto: Mark Claus
De Sterck 1 Leuven: Uitgeverij Van Halewyck. -248p.

Afmetingen: 20 x 15 (gelijmd)
2008 Het feest van het nieuwe meisje = A festa da Moça Nova. Antwerpen : Stadsbestuur. -62p.
2008 Koekeloeren.

Illustraties: An Candaele
Omslagontwerp: quod. voor de vorm.
Gezet uit de Adelon.
 De Sterck 25 Wielsbeke: Uitgeverij De Eenhoorn bvba. -26p.

Afmetingen: 26 x 19.80 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
Druk: Oranje, Sint-Baafs-Vijve
2009 Boto : een liefdesverhaal uit het Amazonewoud. (jeugdnovelle)

Illustraties: Jan Bosschaert
Cover en vormgeving binnenwerk: Peer de Maeyer
Fotogravure: Steurs nv
 De Sterck 20 Leuven: Uitgeverij Van Halewyck. -64p.

Afmetingen: 14.50 x 20 (oblong) (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
Druk: New Goff, Mariakerke
2009 Schatjepatatje.

Illustraties: Ceseli Josephus Jitta
 De Sterck 8 Wielsbeke: Uitgeverij De Eenhoorn bvba . zp [32]p.

Afmetingen: 29.50 x 20.50 (oblong) (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
Druk: Oranje, Sint-Baafs-Vijve
Gezet uit de VAG.
2009 Hondeneters. (WO I roman)

Omslagfoto: Corbis
Omslagontwerp: Nanja Toebak
2010: Bekroond met de Gouden Uil Publieksprijs
 De Sterck 31 Amsterdam/Antwerpen: Em. Querido’s uitgeverij B.V. -197p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (paperback)
2010 Liefde en lef. Vijf volksverhalen op reis. (verhalen°

Tekstadvies: Wablieft
Omslagontwerp: Hanna Maes
Foto omslag: Marita de Sterck
Lino-illustraties blz. 6, 26, 36, 46 en 66: Jonas Thys
Vormgeving binnenwerk: Ready2Print
Bevat: Het mooie meisje in de hoge boom pp.7-26; Verliefd op de paardenman pp.27-36; Savitri en Satyavan pp.37-46; De prinses die met een varken trouwde pp.47-66; Waarom de flodder-madammen de mannen niet met rust laten pp.67-76
De Sterck Antwerpen: A. Manteau. -96p.

Reeks: Wablieft-boeken. –
Afmetingen: 20 x 12.40 (zachte kaft)
Druk: Ter Roye NV Oostkamp
2010 Bloei. Zestig volksverhalen uit de hele wereld die van meisjes vrouwen maken.

Verzameld en naverteld door Marita de Sterck.
Boekverzorging: Dooreman.
Omslagbeeld: Ceseli Josephus Jitta
Er bestaat een jongereneditie onder de titel ‘Stoute meisjes overal’ , die echter qua inhoud identiek is aan de uitgave voor volwassenen.
De Sterck 2 Antwerpen: Meulenhoff/Manteau. -248p.

Afmetingen: 20 x 13.50 (gebonden met stofomslag)
Zetwerk: Karakters Gent
2010 Stoute meisjes overal. Volksverhalen over liefde en lef.

Jongereneditie van Bloei – inhoud is identiek aan Bloei
Omslagontwerp: Mediacombo
Omslagfoto: Marita de Sterck (Ticuna maisje bij het slot van haar groeiritueel)
Boekverzorging: Dooreman
Zetwerk: Karakters Gent.
De Sterck 41 Antwerpen: A. Manteau/Standaard Uitgeverij. -295p.

Afmetingen: 20 x 13.50 (paperback)
2012 Niet zonder liefde (jeugdroman 15+)

Omslag: Nanja Toebak
Omslagfoto: Getty Images
2012: Bekroond met de Halewijnprijs
De Sterck 45 Amsterdam/Antwerpen: Em. Querido’s uitgeverij B.V.  -167p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (paperback)
2012 Beest in bed. Negen echte volkssprookjes.

Met 27 lino’s van haar zoon van Jonas Thys.
Boekverzorging: Dooreman
Omslagbeeld: Jonas Thys
Antwerpen: De Bezige Bij. -192p.

Afmetingen: 20.80 x 15.90 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
2014 Valavond. (roman)

Omslag: Nanja Toebak
Omslagbeeld: Popperfoto/Getty Images
De Sterck 4 Amsterdam/Antwerpen: Em. Querido’s uitgeverij B.V. -254p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (paperback)
2015 Vuil vel. Veertig Vlaamse volkssprookjes.

Met prenten van Jonas Thys.
Boekverzorging: Dooreman
Foto auteurs: Koen Broos
Omslagbeeld: Jonas Thys.
De Sterck 60  Amsterdam/Antwerpen: De Bezige Bij. -270p.

Afmetingen: 20.80 x 15.90 (gebonden – harde kaft met stofomslag).
Zetwerk: Karakters, Gent
Druk: Bariet, Steenwijk
2017 Wreed schoon.

Met prenten van Jonas Thys.
Omslagontwerp: Nora Demoen.
Zetwerk: Karakters, Gent.
Omslagbeeld: Jonas Thys.
Foto auteurs: Koen Broos.
De Sterck 63 Antwerpen: Uitgeverij Polis. -392p.

Afmetingen: 23 x 15 (gebonden – harde kartonnen kaft met stofomslag).
Wreed schoon biedt 74 volkssprookjes, een bont palet van niet-verkinderlijkte, ongecensureerde verhalen uit veertig cultuurgroepen die België en Nederland bewonen.
2018 Duivelskruid (roman)

Omslag: Nanja Toebak
Omslagbeeld: Carla van den Puttelaar, Ophelia

Amsterdam/Antwerpen: Em. Querido’s uitgeverij B.V. -176p.

Afmetingen: 21.60 x 13.60 (paperback)

2020 Demonen. Volksverhalen.

Met prenten van Jonas Thys.
Boekverzorging: Wouter de Boeck.
Zetwerk: Intertext.be
Omslagbeeld: Jonas Thys.
Foto auteurs: Koen Broos

 

Antwerpen: Uitgeverij Polis.-320p.

Afmetingen: 23 x 15 (paperback met flappen)
Demonen gaat over onze angst voor het kwaad. 57 beklemmende archetypische volksverhalen uit 45 cultuurgroepen voeren ons naar de bronnen van de angst.

2021 Mirakel. (roman) Amsterdam/Antwerpen: Em. Queridos uitgeverij B.V. -188p.

Afmetingen: 21.50  x 13.50  (paperback)

Redactioneel, essayistisch & bibliografisch werk over jeugdliteratuur

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1983 Nederlandstalige vakliteratuur over jeugdliteratuur en jeugdbibliotheekwerk / samengesteld door Marita De Sterck.  De Sterck 55 Antwerpen : K.C.L.B. -26p.

Afmetingen: 29.80 x 10.30 (geniet)
Reeks: jeugdboekengids – Kritisch-bibliografisch tijdschrift.
1983 Nederlandstalige uitgaven over jeugdliteratuur en jeugdbiliotheekwezen 1965-1985. (jeugdboekengids) De Sterck 54 Antwerpen : K.C.L.B. -59p.

Afmetingen: 29.80 x 10.30 (geniet)
Reeks: jeugdboekengids – Kritisch-bibliografisch tijdschrift.
1985 Prentenboeken kiezen / samengest. door Marita De Sterck. Antwerpen : K.C.L.B. -84p.
1986 In de spiegel: beeld van de immigrant in kinderboeken. Leuven: Acco. -111p.
1987 Zwartafrikaanse romans in Nederlandse vertaling / samengesteld door Marita De Sterck Antwerpen :Katholiek Centrum voor Lectuurinformatie en Bibliotheekvoorziening. (K.C.L.B.) -20p.
1988 Schrijver gezocht: encyclopedie van de jeugdliteratuur

Hoofdredacteur Marita De Sterck ; red. Robert Baccarne, Jan van Coillie, Ria De Schepper… et al.] (Lannoo)
Omslagontwerp: Joep Bertrams
Grafische vormgeving Studio Lannoo.
 De Sterck 57 Tielt: Lannoo. / Bussum: Van Holkema & Warendorf. -406p.

Jubileumuitgave ter gelegenheid van het dertigjarige bestaan van Jeugdboekengids
Afmetingen:20 x 12.40 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij-uitgeverij   Lannoo nv – Tielt
1989 Prentenboeken keuzelijst.

Samengesteld door Marita de Sterck.
 De Sterck 51 Antwerpen :Katholiek Centrum voor Lectuurinformatie en Bibliotheekvoorziening.  (K.C.L.B.)-52p.

Afmetingen: 20 x 14.20
1990 Leeswijzer. 14-16 jaar.Keuzelijst en werkmodellen voor de tweede graad van het secundair onderwijs.

Omslagtekening: Gerda Dendooven.
De Sterck 53 Leuven-Amsterdam: Uitgeverij Infodok. -192p.

Afmetingen: 24 x 16 (ingenaaid)
Zetwerk: K.C.L.B., Antwerpen
Druk: Van der Poorten, Leuven.
1990 Derde Wereld: keuzelijst kinder- en jeugdboeken.

Samengesteld door Marita de Sterck.
 De Sterck 49 Antwerpen : K.C.L.B. Brussel: NCOS. -46p.

Afmetingen: 21 x 14.20 (geniet)
Uitg. op initiatief van Jeugdboekengiddss, kritisch-bibliografisch maandschrift, en van het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking.
1991 Immigranten: keuzelijst kinder- en jeugdboeken.

Samengesteld door Marita de Sterck.
 De Sterck 50 Antwerpen : K.C.L.B. Brussel: Koninklijk Commissariaat voor het Migrantenbeleid.-44p.

Katholiek Centrum voor Lectuurinformatie en Bibliotheekvoorziening.
Afmetingen:21 x 14.20 (geniet)
1991 Romans uit Zwart-Afrika : een overzicht / samengesteld door Marita De Sterck. Brussel: NCOS ; Antwerpen : KCLB. -30p.
1992 Anders is niet gek: kennismaking met andere culturen.

Omslag en Lay-out: Catherine Bourgeois.
Met talrijke foto’s.
De Sterck 12 NCOS – Averbode/Apeldoorn: Altiora. -159p.

Afmetingen:24 x 17 (paperback)
1992 Bij nader inzien : mensen uit andere culturen onder ons.

Omslagfoto: Paul van Wouwe.
Omslagontwerp en opmaak: Typeface nv.
Druk: drukkerij Lannoo, Tielt.
De Sterck 61 Leuven: Davidsfonds-Infodok / Brussel : Adventsactie Welzijnszorg. -191p.

Afmetingen: 24 x 16 (paperback)
1992 Keuzelijst Anders Lezen.

Keuzelijst gepresenteerd naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Anders lezen, Boeken voor en over kinderen met een handicap’ van 1 tot 20 december 1992.
Redactie en inleiding: Marita de Sterck.
De Sterck 48 Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur in samenwerking met Geïntegreerd Onderwijs (NVKBO) en de Centrale Openbare Bibliotheek – Antwerpen. -32p.

Afmetingen: 29.50 x 20.70 (geniet)
1993  Leeswijzer 16-18 jaar / samengesteld door Marita De Sterck en Marc Van Bavel.  Leuven: Davidsfonds-Infodok. -176p.
1995 Leesbevordering 14+ : verslagboek van het symposium van 15 oktober 1994 / georganiseerd door de Vlaamse Minister van Cultuur .

Eindredactie Marita de Sterck
Bevat 2 bijdragen van Marita de Sterck
-Overname aanbevolen, een selectie van leesbevorderingsprojecten voor 14+ (pp. 21-46)
Willen we ze wel ? Anders omgaan met adolescenten in de Openbare Bibliotheek. (pp. 47-49)
Vormgeving: Gregie de Maeyer
De Sterck 46 Brussel: Koning Boudewijnstichting. -64p.

Afmetingen: 29.80 x 20.80 (gebonden – harde kaft)
Druk: De Coker
1997 Lees je mee ? : Een gids voor wie boeken en kinderen wil samenbrengen.

Omslagontwerp en grafische vormgeving: Studio Lannoo.
Omslagillustratie: Ingrid Godon
 De Sterck 52 Tielt : Uitgeverij Lannoo nv. -208p.

Afmetingen: 24 x 15.50 (ingenaaid)
1998 Bubi 1998: wegwijs in de Vlaamse jeugdliteratuur, boek uit boek in, de jeugdboeken van 1997, nuttige adressen, de mening van kinderen.

Samengesteld door Marita De Sterck, Karin Kustermans.
Antwerpen: Icarus. -112p.
1998 Schrijver gevonden: encyclopedie van de jeugdliteratuur.

Auteurs: Marita De Sterck, Herman Kakebeeke, Ed Franck
Omslagontwerp: Ingrid Godon
Grafische vormgeving: Studio Lannoo
 De Sterck 58 Tielt: Lannoo. / Den Haag: Biblion. -358p.

Afmetingen: 19.80 x 12 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)

Monografieën

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1984 Henri van Daele. (monografie)  De Sterck 56 Lier: Uitgeverij Van In / Den Haag NBLC. -54p.

Reeks: Refleks. Visies op jeugdliteratuur jrg. 1984, nr 1
Afmetingen: 23.60 x 15.80 (geniet)
1997 Anne Provoost. (monografie) De Sterck 47 Brugge: Vereniging van Westvlaamse Schrijvers. -32p.

Reeks: VWS-cahiers: bibliotheek van de Westvlaamse letteren. Jrg. 32 nr 2 Vol. 181
Redactie: Christiaan Germonpré;
Afmetingen:22.50 x 15 (geniet)