home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Claes-Vetter, Stephanie

Maakt deel uit van:

STEPHANIE CLAES-VETTER

Zutphen, 25 februari 1885 – Elsene 9 oktober 1974

Romanschrijfster,  echtgenote van Ernest Claes

BIOGRAFIE

24 februari 1885: Johanna Maria Stephanie Vetter wordt geboren te Zutphen in Gelderland (Nederland)

  • Haar vader Anton Vetter stamt uit de gegoede katholieke burgerij. Haar moeder Ninette van Ghert is Vlaamse, eveneens stammend uit een oud geslacht. Stephanie Vetter woont tijdens haar jeugd met haar ouders achtereenvolgens te Brussel, Wespelaar, Brummen en Rotterdam. De gave van spreken en schrijven is erfelijk bij de Vetters, Ook haar vader en  tante zijn verdienstelijke schrijvers.
  • Onder invloed van de geestelijke raadgever van de familie, pater Ermann, en aangespoord door o.m. August Van Cauwelaert begint ook zij te schrijven. Volgt tot haar zeventiende jaar de middelbare school. Studeert tot haar twintigste Frans, Engels en Duits.

1905: Op haar twintigste sterft haar vader. Hierop verhuist het gezin naar Den Haag. Hier begint haar letterkundige loopbaan. Werkt ook  mee aan katholieke congressen en vergaderingen.

1909-1914: Redactrice van het damestijdschrift De Lelie (1909-1914).

Augustus 1910: Te Averbode wordt n.a.v de “Kroning van Onze Lieve-Vrouw van het H. Hart”een indrukwekkende feestweek georganiseerd. Van 26 tot 28 augustus vindt er tevens het “Eerste Nederlands Mariacongres” plaats. Op deze bijeenkomst houdt ze op 26 augustus een lezing over “Maria-Vereering en drankbestrijding in Holland” en ontmoet zij voor het eerst Ernest Claes.  In september zal zij hem opnieuw ontmoeten en een tijd later zijn ze verloofd.

29 oktober 1912: Huwelijk te Oude-God.

6 maart 1913: Het echtpaar Claes-Vetter wordt officieel geregistreerd als woonachtig te Mortsel, Lindenlei, 87.

  • Stephanie Vetter zegt de Nederland vaarwel. Haar hele leven lang blijft zij Hollands wat godsdienstige en morele opvatting betreft, maar zij voelt zich toch dichter bij Vlaanderen, waar haar werken meer bijval vonden.

5 oktober 1913: Geboorte van hun zoon Erik (Kiki).

9 juni 1914:  Claes wordt benoemd tot ambtenaar in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het gezin verhuist naar Sint-Joost-ten-Node (Poststraat 58).

1914: WOI.  Ernest Claes wordt gewond en verblijft als krijgsgevangene in Duitsland. Zij woont de eerste twee jaren van Wereldoorlog I met haar zoontje in Nederland.

1915: Het eerste werk van Stephanie Vetter, “Eer de Mail sluit” verschijnt in 1915.

  • Het is een romannetje in briefvorm waarvan A. Van Cauwelaert schreef dat het fonkelde van radde gevatheid en geestigheid. Ze was een revelatie in Vlaanderen waar de narratieve taal en stijl en de novelle nogal eens zwaar op de hand waren.
  • Dit werkje en de novelle  “Vroeg schemer” verschijnen in Nederland. Al haar volgende werken zullen in Vlaanderen uitgegeven worden.

1916: Het gezin herenigd te Le Havre (Frankrijk).

1919: Na de oorlog nemen zij hun intrek in “Huize Terstalle” te Ukkel.

Tijdens het interbellum blijft zij in alle bescheidenheid verder aan haar letterkundige carrière werken terwijl haar echtgenoot uitgroeit tot  de bekende en gevierde Vlaamse heimatschrijver. Zij laten zich niet door elkaars werk beïnvloeden. Bij Stephanie Vetter blijft de Hollandse aard bovendrijven, terwijl Ernest Claes uitkomt voor zijn Vlaams-Brabantse ingesteldheid. Beiden hebben een groot respect voor elkaars werk. Het is Stephanie die het documentatiemateriaal van Ernest Claes archiveert en klasseert.

Na enkele novellen zoals  “Vertelsels uit het schone hemelrijk” (1920) en “Vroeg schemer” (1924) volgen een aantal omvangrijkere romans.

Het hoofdthema is de huwelijksproblematiek, beleefd vanuit de vrouwelijke psyche. ‘Martine, een ontgoocheling’ (1954) is daar een goed voorbeeld van. Haar romanpersonages behoren tot de Brusselse gegoede burgerij. Haar werken behoren tot het genre van de zedenroman.

10 oktober 1974: Stephanie Claes-Vetter sterft te Brussel en wordt bijgezet bij haar man in de schaduw van de abdij van Averbode.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

 

BIBLIOGRAFIE

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

  • Erfgoedbibliotheek Hendrik – Antwerpen.
  • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
  • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1906 Zuster Pascale. (roman – vertaald uit het Frans)

Oorspronkelijke auteur: RENÉ BAZIN
Oorspronkelijke titel: L’Isolée
Vertaling van Stephanie Vetter
Inhoud: – Eerste deel: Een juni-avond (pp 1-26); Tweede deel: Roeping (pp 27-86); Derde deel: De lijdensweg (pp 87- 144); Vierde deel: De boetelingen (pp 145-182); Vijfde deel: Pascale (pp 183-433)
Den Haag: M. Hols. – 234p.

Afmetingen: 21,2 x 15,5.
Zonder illustraties
1915 Eer de mail sluit. (roman) Leiden : J. W. Van Leeuwen. (K. Frencken) Hoogewoerd 29 – Leiden. -120p.

Afmetingen: 15 x 10.25 (gebonden)
1920 Vertelsels uit het schoone hemelrijk. (verhalen)

Bevat:
1. Vertelsels uit het Schoone Hemelrijk, pp 7 – 15.
2. Het Oudste Vertelsel, pp. 16 – 19.
3. Van den Jongen Monnik, pp. 20 – 27.
4. Van den Ongenooden Gast, pp. 28 – 33.
5. De Berg der Volmaaktheid, pp. 34 – 47.
6. Wierook, pp. 48 – 51.
7. Gauw en Goed, pp. 52 – 57.
8. Laatste Avond, pp. 58 – 69.
9. De Kleine Typiste, pp. 70 – 79.
10. De Hoofdzaak, pp. 80 – 85.
Claes Vetter 3 Antwerpen: Het Vlaamsche Land. -86p.

Reeks: Vlaamse Jeugd.
Afmetingen: 18.50 x 13 (gebonden in kartonnen kaft met geïllustreerde omslag)
1924 Vroeg schemer. (novelle) Claes Vetter 2 Edam: De Klyne Librye. -45p.

Afmetingen: 15.75 x 12 (ingenaaid met geïllustreerde omslag)
1926 Verholen krachten. (verhalen)

Bevat: Tante Hessie (pp 5 – 28); Masoeurke Basilie (pp 29 – 52); Mijnheer en Mevrouw (pp 53 – 78); Leed (pp 79 – 108); Uitstaan (pp 109 – 120); Van den Wonderen Steen  (pp 121 – 126); Uit lang vervlogen Tijden (pp 127 – 132); Het Kruis bij Nieuwpoort (pp 133 – 146).
 Brugge: Drukkerij Uitgeverij Excelsior. -146p.

Afmetingen: 20.25 x 12.50 (ingenaaid)
Reeks: Davidsfonds nr 213
1928 Stil leven. (roman) Antwerpen: N. V. Leeslust. -312p.

Afmetingen: 17 x 12.50 (ingebonden met stofomslag)
Druk. V. Van Dieren en Co.
1932 Miete. (roman) Antwerpen: N. V. Leeslust. -462p.

Afmetingen: 16.25 x 12.50 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van V. Van Dieren & Co, Venusstraat 27, Antwerpen
1941 Als de dagen lengen. (roman)

Omslagteekening: Martha van Coppenolle
1962: Heruitgave bij uitgeverij Heideland, Hasselt in de reeks Vlaamse Pockets nr 55 -190p.
Claes Vetter 8
Antwerpen: Vlaamsche Boekcentrale. -198p.

Afmetingen: 19.75 x 14.25 (gebonden- harde kaft met stofomslag)
Gedrukt op de persen van V. Van Dieren & Co, Venusstraat 27, Antwerpen
1944 Haar eigen weg. (roman) Claes Vetter 5 Brugge: De Kinkhoren. -243p.

Reeks: Zesde boek der romanreeks Korenaren.

Afmetingen: 19.50 x 13.25 (gebonden in kartonnen kaft)
Druk: Desclée De Brouwer & Cie Brugge
1952 Vrouwen zonder betekenis. (roman) Claes Vetter 6 Antwerpen: Uitgeverij P. Vink. -232p.

Afmetingen: 22.50 x 14
1954 Martine. Een ontgoocheling. (twee verhalen)

Bevat: Martine (pp 5 – 156); Een ontgoocheling (pp 157 – 206).
Hasselt: Uitgeverij Heideland.P.V.B.A. -208p.

Reeks: Vlaamse schrijvers
Afmetingen: 20,30  x 14 00 (ingenaaid – zachte kaft met stofomslag)
Drukkerij en binderij Scheerders van Kerchove N.V. , St-Niklaas
1959 De boeteling. (roman vertaald)

Vertaling van de roman ‘Un pénitent de Furnes’ van Henri Davignon (1879-1964).

Verscheen in 39 afleveringen als feuilleton in de krant ‘De Standaard’ van 1959
1960 Angst. (roman)

Band: A. Boschmans
Typografie: Jos Verhaert.
Nota: Angst werd tegelijkertijd uitgegeven bij  Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Standaard Boekhandel, pp. 227 + [II], 21,0 x 13,5 cm. met een licht anders ingekleurde cover.
 Claes Vetter 4 Leuven: Boekengilde De Clauwaert VZW. -227p.

Reeks: eerste boek van het uitgavenprogramma 1960/61
Afmetingen: 19.75 x 13.75 (gebonden – geïllustreerde harde kaft – geen stofomslag)
1965 ERNEST CLAES en STEPHANIE CLAES-VETTER vertellen. (novellen)

Omslagfoto: C. Ferguson / Hilversum
Bevat: ERNEST CLAES, Mijnheer Albert, pp. 9-79 / STEPHANIE CLAES-VETTER, Martine, pp. 83-186; Een ontgoocheling, pp. 189-220
Claes Vetter 1 Brussel / Amsterdam: D.A.P. Reinaert Uitgaven. -223 + [I] p.

Afmetingen: 17.50 x 11.75 (gebonden – harde simili leren kaft met stofomslag)