home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Bruylants Jan sr

JAN BRUYLANTS Sr.

 Antwerpen, 30 september 1834 – Antwerpen, 24 november 1876

 Onderwijzer, redacteur en hoofdredacteur van het Antwerpse dagblad De Koophandel, en schrijver van volksdrama’s

Vader van Jan Bruijlants jz.

 

BIOGRAFIE

30 september 1834: Geboren als Jan Philip Leopold Bruylants te Antwerpen.

Behaalt zijn onderwijzersdiploma aan de Normaalschool te Lier.

18 november 1854 tot 1859:  Onderwijzer te Antwerpen.

Op het literaire podium debuteert hij met een historische studie De Nederlanden onder Filips den tweede 1555-1598, maar al snel schakelt hij over naar het theater.

1858: Zijn eerste stuk Burgemeester Van Stralen is een bijdrage aan het historische drama. Het stuk mangelt aan alle kanten en mag gerust het epitheton ‘draak’ dragen.

1860: Met Het Erfdeel of het geweten van een advocaat levert hij een schoolvoorbeeld af van melodrama met veel aandacht voor uiterlijk effect. Een inhalige advocaat en zijn handlangers maken een arme weduwe haar rechtmatige erfenis afhandig. In het vierde bedrijf sterft de vrouw van de honger, een handeling die duurt van het vierde tot het veertiende tafereel. Vanzelfsprekend komt de wraakengel in de vorm van jaar zoon na haar overlijden orde op zaken stellen.

1865: Wordt hoofdredacteur bij het Antwerpse liberale dagblad “De Koophandel”, een functie die hij tot aan zijn overlijden zal uitoefenen.

1865: In De man die de kas houdt berust de plot op de tegenstelling stad versus platteland.

In zijn stukken deelt Bruylants beslist niet het optimistische geloof in de goedheid van de mens dat zijn collega’s vaak poneren. Een zekere vorm van cynisme kan men zeker terugvinden in stukken als Fridolien (1865); De laatste stuiver (1867); De kostganger (1867).

1871: Geboorte van zijn zoon Jan Bruijlants jr

Jan Bruijlants zal eveneens een gevierd schrijver worden van toneelstukken en in de krant van Julius Hoste ‘Het laatste Nieuws’ onder de schuilnaam Auctor tal van feuilletons schrijven.

24 november 1876: Jan Philip Leopold Bruylants overlijdt te Antwerpen.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

 Referenties

  • Frank Peeters, Toneelletterkunde en theaterpraktijk als manifestatie van burgerlijke beschaving. In; Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de 19de eeuw Deel 3. Onder redactie van Ada Deprez, Walter Gobbers en Karel Wauters. KANTL, Gent. pp 227-324 (bespreking Jan Bruylants sr p 303)

 BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

  • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
  • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1856 De Nederlanden onder Filips den tweede 1555-1598 (historische studie) Gent: Boek- en Steendrukkerij I.S. Van Dooselaere.

Reeks: Derde deel der werken van het Nederduitsch Taelverbond.

 z d
[1858]
Burgemeester Van Stralen. Geschiedkundig drama in zes bedrijven. (theatertekst)

Auteurs: Jan Bruylants en Konstantijn Simillion.

Antwerpen: Drukkery van L. Schotmans, Mutsaertstraet. -128p.

Afmetingen: 20.50 x 13

1860 Het erfdeel of het geweten van eenen advocaat. Volksdrama in vijf bedrijven. (theatertekst)

Gent: I.S. Van Dooselaere, drukker-uitgever (Kleine botermerkt,4). -92p.

Afmetingen: 20.30 x 13
Reeks: Tooneelbibliotheek, 56

1864 Fridolien. Volksdrama in vijf bedrijven en zes tafereelen. (theatertekst) Antwerpen: Drukkerij van Ch. Mortelmans, Zirkstraat 26. -72p.

Afmetingen: 21.50 x 14

1865 Een man die de kas houdt. Blijspel met zang in één bedrijf. (theatertekst)

Antwerpen: Drukkerij van Ed. Donné, H. Geeststraat 12 & 18. -39p.

Afmetingen: 16.80 x 11
Reeks: Bibliotheek van oorspronkelijke tooneelstukken 1ste jg. 8ste afl.

1866 De Nieuwjaarsdoos. Blijspel met zang in één bedrijf. (theatertekst)

De muziek is vervaardigd door den heer Jozef de Poorter van Antwerpen.
z.d. [1867]: Uitgave bij  Drukkerij B.J. Mees in de reeks Tooneelrepertorium vol. 14.

Antwerpen: Drukkerij van Ed. Donné, H. Geeststraat 12 & 18. -39p.

Afmetingen: 16.80 x 11
Reeks: Bibliotheek van oorspronkelijke tooneelstukken, 2de jaargang, 3de aflevering.

1867 De martelaar der kunst. Drama in vijf bedrijven. (theatertekst) Antwerpen: Legros en De Deken. -19p.

Reeks: Tooneelrepertorium vol 1

1867 Mina de zinnelooze. Drama in acht taferelen. (theatertekst)

Dit stuk is tot de premie toegelaten door Koninklijk Besluit van 15 mei 1863.

Antwerpen: Drukkerij B.J. Mees, Rozestraat. – Boekhandel Marchand, Oude Beurs. -24p.

Afmetingen: 29 x 23
Reeks: Tooneelrepertorium vol 6
Tekst ter beschikking bij Google Books

z d
[1867]
Strooiken trek. Tooneelspel met zang in één bedrijf. (theatertekst) Antwerpen: Drukkerij B.J. Mees, Apostelstraat 14. – Boekhandel Marchand en Cie, Cité 11 & 13. -24p.

Afmetingen: 29 x 23
Reeks: Tooneelrepertorium vol 11

1867 De kostgasten. Blijspel met zang in één bedrijf. (theatertekst) Antwerpen: Drukkerij B.J. Mees, Apostelstraat 14. – Boekhandel Marchand en Cie, Cité 11 & 13. -24p.

Afmetingen: 29 x 23
Reeks: Tooneelrepertorium vol 12

1867 De laatste stuiver. Blijspel met zang in één bedrijf. (theatertekst) Antwerpen: Drukkerij B.J. Mees, Rozestraat. – Boekhandel Legros, Kathelijnestraat 25.  -9p.

Afmetingen: 29 x 23
Reeks: Tooneelrepertorium vol 16

1891 Beul en martelaar. Geschiedkundig drama in drie bedrijven. (theatertekst)

Antwerpen: Lodewijk Janssens en Zonen, drukkers – uitgevers, Carnotstraat 125. -36p.

Afmetingen: 17.30 x 10.50
Reeks: Vlaamsche Tooneelverzameling van Lodewijk Janssens  voor mannen alleen. 3de jg. Vol 25 vierde aflevering.

1893 De vrijers van Betteken. Blijspel met zang in één bedrijf. (theatertekst) Antwerpen: Lodewijk Janssens en Zonen, drukkers – uitgevers, Carnotstraat 125. -35p.

Afmetingen: 17.30 x 10.50
Reeks: Vlaamsche Tooneelverzameling van Lodewijk Janssens  voor gemengde rollen vol 54.

1914 Voor de parade, of: De broek van een garde civique. (toneel)

Opgevoerd op 13/07/1880

Antwerpen: Uitgeversfirma Gebroeders Janssens, Lod.-Jozef Janssens, opvolger-36p.

Afmetingen: 17.30 x 13.50
Reeks: Vlaamsche tooneelverzameling, nummer 11 der 34e reeks, voor gemengde rollen, volgnummer 407