home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Boschvogel, F.R.

Maakt deel uit van:

F.R. BOSCHVOGEL

Aartrijke, 22 september 1902 – Kortemarkt, 13 januari 1994

Hij schreef ook onder de schuilnaam “’t Houtmanneke”.

F.R. Boschvogel was een echte volksschrijver. Hij schreef vlot, geestdriftig en romantisch in een krachtige en beeldrijke stijl.

Al bij al, kan het oeuvre van Boschvogel in drie genres worden onder verdeeld: Historische romans, volksverhalen en boeken voor de jeugd. Het zijn vooral zijn historische verhalen die hem enige roem bezorgd hebben.

Hij behoort net als Jules Leroy, Victor Huys, Stijn Streuvels, Omer K. de Laey, Edward Vermeulen en vele anderen, tot de groep van auteurs, die hun werk in grote mate ‘uit het volk, voor het volk’ schreven en daarbij een volkse verteltrant hanteerden.

BIOGRAFIE

22 september 1902: F.R. Boschvogel, eigenlijk Frans Lodewijk Jozef Ramon, werd te Aartrijke geboren.

 • Zijn vader – eveneens Frans Ramon, was een vlaskoopman. Hij overleed enkele maanden voor de geboorte van de latere schrijver.
 • Zijn moeder, Leonie Ramon-Segier, hield een winkel open en maakte klederen.

1919-1922: Behaalde het diploma van onderwijzer aan de normaalschool te Torhout.

1922-1924: Onderwijzer in de St.-Leo’s school te Zedelgem.

1924 – 1933: Onderwijzer in Aartrijke.

1926: Uit een treinreis op bedevaart naar Rome – Emiel Van Hemeldonck was zijn reisgenoot – volgde een jeugdroman, zijn eersteling,  geschreven in samenwerking met Van Hemeldonck: ‘Van Toontje die naar Rome ging’.

1926: Verwierf door zelfstudie het diploma van regent voor Nederlandse en Franse letteren voor de examencommissie in Antwerpen.

In dezelfde periode zette hij zich in bij het regisseren van toneel in Zedelgem en Aartrijke, was medestichter van de afdeling Davidsfonds te Aartrijke (1925)

1927: Boschvogel wordt vast  medewerker aan “De Thouroutenaer”, een lokaal weekblad. Uit deze serie bijdragen groeide het boek “Ons schoon Westvlaanderen’. (1938), gevolgd door “Drie sinten in een kerkraam’.

1932: Huwt met Maria Decoussemaeker.

1933-1942: Aangesteld als leraar geschiedenis te Diksmuide.

1938: Na tal van bijdragen in Averbodes jeugdtijdschriften en Vlaamse Filmkes, verschijnt lijviger werk: Ons schoon West-Vlaanderen. (reisverhaal uit 1938), Als ich can. (levensbeschrijving van Jan Van Eyck uit 1940).

1941: “Als ick can “ is het geromanceerde leven van Jan van Eyck. Dit werk betekende zijn doorbraak. Het voerde hem naar de historische roman Willem van Lo, die in 1943 bekroond wordt met de Karel-Barbier prijs van de Koninklijke Academie..

1942-1958: Wordt leraar geschiedenis aan de Rijksmiddelbare school te Brugge, de stad van zijn dromen.

Na de oorlog verschijnen er tal van historische romans, volksverhalen en boeken voor de jeugd. Vaak geïllustreerd door zijn vriend Leo Van den Auweele, ook door de Kortrijkse tekenaar Jos Speybrouck.

Talloos zijn de bijdragen aan de P.M.K. tijdschriften voor de jeugd “Tam-tam”, en “Horizon”. Ook in ’t Kapoentje, de kinderkrant van de krant “Het Volk” duikt zijn naam vaak op.

1958: Als leraar op rust gesteld.

Over zijn werk

 • Men zegt dat “zijn zonnige, kommerloze jeugd” op de wijk ’t Engeltje, waar hij ter wereld kwam, de torens van Brugge, Torhout en Wijnendale, de lange tragedie van de oorlog 1914-1918,  het geregeld vertellen in de huiskring, al heel vroeg zijn oor en oog, zijn hart en gemoed, naar het volksvertelsel zouden hebben geleid (VWS-Cahier)
 • Al bij al, kan het oeuvre van Boschvogel in drie genres worden onder verdeeld: Historische romans, volksverhalen en boeken voor de jeugd. Het zijn vooral zijn historische verhalen die hem enige roem bezorgd hebben.
 • F.R. Boschvogel was een echte volksschrijver. Hij schreef vlot, geestdriftig en romantisch in een krachtige en beeldrijke stijl. Vele van zijn werken zijn intussen verouderd omdat ze veelal geschreven zijn in en stijl van “naïef katholicisme” Zijn meest klassieke boek is wellicht “Zandstuivers. Vier Houtlandsche novellen” uit 1954, waarin hij een beeld schetst van de armoede van de streek.

Hij was ook medewerker aan “Het manneke uit de mane”, een pittige West-Vlaamse almanak, waarin een aantal West-Vlamingen in hun eigen dialect allerlei vertellen.

13 januari 1994: F.R. Boschvogel overleed te Kortemark.

Epiloog

Te Aartrijke bestaat er een Boschvogelkring die het leven en werk van deze schrijvers in de herinnering wil houden.

Tevens staat er een klein borstbeeldje van Frans Ramon waarmee de gemeente haar schrijver eert.

Voor literaire fietsliefhebbers is er een 35km lange Boschvogel fietsroute

BEKRONINGEN

 • 1943: Karel Barbierprijs voor Willem van Loo

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Remi Braekeveldt, F.R. Boschvogel. O mijn houtland en Brugge. VWS-Cahier 1972 jg. 7 nr 4A.
 • Remi Braekeveldt, R. Boschvogel 75 jaar. Organisatie en publicatie Davidsfonds West-Vlaanderen. 1977 -16p.

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografie bestaat uit 2 rubrieken

 1. Chronologisch overzicht (met een klein aanhangsel ‘volledigheidshalve’)
 2. F.R. Boschvogel in vertaling

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1926/7 Van Toontje die naar Rome ging. Reisverhaal voor onze jongens en meisjes. (reisverhaal van een bedevaart naar Rome)

Auteurs: Emiel Van Hemeldonck en  FRANS RAMON (= eigen naam).
Naast de titelpagina is er een ingeplakte foto van ‘Z.H. Paus Pius XI’.
Een eigenaardigheid: op de titelpagina staat als jaar van uitgave 1926, op de rug staat 1927.
boschvogel-10 Averbode: Drukkerij der Abdij.  -98p. + 34 extra ongenummerde pagina’s met 44 reisfoto’s.

Afmetingen:27 x 19 (ingenaaid)
Reeks: Lenteweelde-bibliotheek – Reeks B ontspanningslektuur.
boschvogel-10a     boschvogel-10e
1927 Mielke. Toneelstukje voor de Eucharistische Kruistocht. Abdij Averbode.
1933 Een Vlaamsche martelares. (jeugdverhaal) Averbode: Drukker-Uitgever P.L. Robberechts.  -32p.

Afmetingen: 16.70 x 12.80 (geniet – geïllustreerde papieren kaft)
Reeks: Vlaamsche filmkens. – vol. 125
1934 Rik en Pol. (jeugdverhaal)

Illustraties: P.F.

Brugge: De Bron. -16p.

Afmetingen: 21.50 x 15.80 (geniet – zachte kaft)
Druk A & L Fockenier, Brugge

1934 Rechtsom.

Illustraties: P.F.
Brugge: De Bron. -16p.
1934 Pater Mathew. Brugge: De Bron. -48p.
1935 Graaf Hapken en de roofridder. (jeugdverhaal) Averbode: Drukker-Uitgever P.L. Robberechts.  -29p.

Afmetingen: 16.70 x 12.80 (geniet – geïllustreerde papieren kaft)
Reeks: Vlaamsche filmkens. – vol. 228.
1938 Ons schoon West-Vlaanderen: een bonte ontdekkingsreis doorheen onze gouw voor wakkere Vlaamsche knapen . (reisverhaal)

Verlucht met penteekeningen van L.V.d.A.
[1945]: 2e verbeterde en vermeerderde uitgave, drukkerij-uitgeverij J. Lannoo, Tielt, [1945], 149 p., ill. met de titel: Ons schoon West-Vlaanderen: een bonte ontdekkingsreis doorheen onze gouw, voor de wakkere Vlaamsche jeugd.
Tielt: Drukkerij–Uitgeverij Lannoo. -211p.

Afmetingen: 20.50 x 15
1939 Drie sinten in een kerkraam. (drie geromanceerde  levensschetsen van de H.  Godelieve,  S. Arnout en de Gelukz. Karel de Goede)

Illustraties Jos Speybrouck
Tielt: Drukkerij–Uitgeverij Lannoo. -109p.

Afmetingen: 20.75 x 15.25
1940 Godelieve, de verstooten edelvrouwe van Gistel.

Vooraf eene inleiding over den eeredienst van Sinte Godelieve in de dekanale kerk te Gistel.
Samen met Eug. Delcour
* Alternatieve titel: Sinte Godelieve van Gistel. Inleiding: E.H. Eug. Delcorte. Illustratie:Jos Speybrouck.
Tielt: Drukkerij–Uitgeverij Lannoo. -47p.

z.j.
[1941]

Als ich can… (roman)

Levensbeschrijving van Jan Van Eyck. Geïllustreerd met 16 pagina’s zwart-wit foto’s van enkele werken van de schilder.
Toenmalige prijs: 27 fr. 50
1942: 2de druk
Tielt: Drukkerij–Uitgeverij Lannoo. -203p.

Afmetingen: 22 x 17 (gebonden – harde kartonnen kaft)
 
1941 Willem Van Loo. (historische roman)

Illustraties Jos Speybrouck.
1954: De Arbeiderspers – Reinaertreeks nr 44 Titel: Willem van Lo. Volledige tekst herziene uitgave. 208p. Afmetingen: 18 x 11 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
boschvogel 17_2de druk
Tielt: Drukkerij–Uitgeverij Lannoo. -272p.

Afmetingen: 20.25 x 15.50
 
1942 Robrecht de Fries: de grootste graaf van Vlaanderen. (historische roman)

Illustraties Jos Speybrouck.
Met woord vooraf van F.R. Boschvogel
1961: 2de druk
1944: Bewerking ‘Robrecht de Fries’ Naar F. R. Boschvogel ; Aan de jeugd verteld door Rol. Deloose. In de reeks ‘Ons roemrijk verleden : verhalen uit onze nationale geschiedenis, lees- en werkboeken voor de schooljeugd’.
Illustraties door Gerard Torney
Tielt: Drukkerij–Uitgeverij Lannoo. -143p.

Reeks: Dietsche gestalten. – Tielt; vol. 1
Afmetingen: 16 x 12.50
 
z j
[1942]
Galerij van Dietsche Grooten. (album)

Teekeningen van R. DE RUYCK, tekst van F.R. BOSCHVOGEL.
Eerste reeks: portretten van H. van Veldeke, J. van Maerlant, J. van Ruusbroec, G. Gezelle, H. Verriest, A. Rodenbach, P. De Mont, K. Van de Woestijne, R. De Clercq, Stijn Streuvels, F. Timmermans, F. De Pillecijn
Tielt: Drukkerij–Uitgeverij Lannoo. -48p.

Afmetingen: ca. 36,5 x 28,5 (map met 11 katernen van 4 bladzijden. In elke katern zit een los blad met een kleurtekening)

1942 Rosalieke, het vierde blaadje. (verhaal)

1942-bloei-a

1942-bloei In de verhalenbundel: „Bloei – Een en twintig verhalen van Vlaamsche schrijvers” pp 43-60.

Colofon: Dit boek verscheen in den herfst van 1942 bij de uitgeverij “PRO ARTE”” p.v.b.a. te Diest, onder leiding van Jos Philippen, beheerder-directeur. De omslagteekening werd ontworpen door Hilda Leynen en de druk verzorgd door N.V. Vonksteen te Langemark.
Afmetingen: 19 x 14 (ingenaaid – licht gekartonneerde kaft met flappen)
1943 Peter Benoit. (biografie)

Illustraties: Hugo Speybrouck
Tielt: Drukkerij–Uitgeverij Lannoo. -141p.

Reeks: Dietsche gestalten. – Tielt; vol. 11.
Toelatingsnummer: 6135
Afmetingen: 16 x 12.50
1944 Pastoor Juul Leroy. (biografie met bloemlezing)

Met gepentekend portret van pastoor Leroy tegenover het titelblad door Hugo Speybrouck.
Tielt: Drukkerij–Uitgeverij Lannoo. -127p.

Afmetingen: 17 x 12.20 (ingenaaid – harde kartonnen kaft)
Reeks: Westvlaamsche boogaard; vol. 1
1944 Zandstuivers. Vier Houtlandsche novellen. (novellen)

Illustraties: Hugo Speybrouck
Bevat: Steven Dagraad en Blondientje Sinnaeve; Rare vogels uit de dorpskooi; Liete Mande; Zuster Marie.
Tielt: Drukkerij–Uitgeverij Lannoo. -241p.

Afmetingen: 17.50 x 13
1944 Antoon Van Dyck. (historische biografie)

Met 16 reproducties van zijn schilderijen.
Tielt: Drukkerij–Uitgeverij Lannoo. -182p.

Reeks: Dietsche gestalten. – Tielt; vol. 10.
Afmetingen: 16 x 12.50
1946 Het hof der Drie Koningen. (historische roman)

Omslagteekening en illustratie van Leo Van den Auweele.
1962: 2de druk bij Reinaert uitgaven Brussel
Vertalingen:
1957: Vertaald naar het Duits door Georg Hermanowski als Der Hof der drei Könige : Roman. Uitgever: Bachem, Köln 358p. (gebonden)
boschvogel-9 Tielt: Drukkerij–Uitgeverij Lannoo. -514p.

Afmetingen: 21 x 13.50. (ingenaaid – papieren kaft met stofomslag)
Colofon: Dit werk werd voltooid op Maria Hemelvaart 1943. Naamdag van mijn vrouw wie ik Het hof der drie koningen liefdevol opdraag.
1946 Boompje (missieverhaal) Sint-Andries-bij-Brugge : Drukkerij-uitgeverij E. Vercruysse-Vanhove. -84p.

Reeks: H. Kindsheids-reeks. (” Sancta Infantia “) – vol. 3

1946 Een boek vol sprookjes.

Deel van ‘F.R. Boschvogel vertelt vol I
Illustraties: Leo Van den Auweele.
Tielt: Drukkerij–Uitgeverij Lannoo. -180p.

Afmetingen: 20.40 x 15.20 (ingenaaid – zachte kaft)
Reeks: F.R. Boschvogel vertelt…vol 1
1947 De Beukenhage. (roman)

Illustraties: Leo Van den Auweele.
Tielt:  Drukkerij–Uitgeverij Lannoo. -199p. Ill.

Afmetingen: 20.75 x 15 (ingenaaid – slappe kaft met flappen)
1948 Een bont vertelselboek.

Deel van ‘F.R. Boschvogel vertelt…vol 2
Illustraties: Leo Van den Auweele.
Tielt: Drukkerij–Uitgeverij Lannoo. +/-180p.

Afmetingen: 20.40 x 15.20 (ingenaaid – zachte kaft)
Reeks: F.R. Boschvogel vertelt…vol 2
1948 Een gulden legendenboek.

Deel van ‘F.R. Boschvogel vertelt…vol 3
Illustraties: Leo Van den Auweele.
Tielt: Drukkerij-Uitgeverij Lannoo. +/-180p.

Afmetingen: 20.40 x 15.20 (ingenaaid – zachte kaft)
Reeks: F.R. Boschvogel vertelt…vol 3
1948 Een boek vol sagen.

Illustraties: Leo Van den Auweele.
Deel van ‘F.R. Boschvogel vertelt…vol 4
Bevat: Goedroen (pp 5-21); De vier Heemskinderen (pp 22-26); Roeland (pp 27-38); Karel ende Elegast (pp 39-49); Brabo, die Druon-Antigoon versloeg (pp 50-62); De eerste Forestier van Vlaanderen (pp 63-83); De Boudewijn-sage (pp 84-106); De sage van Kwinten Metsys (pp 107-120); De Vliegende Hollander (pp 121-133); Zannekin (pp 134-166).
boschvogel 15_1948_01 Tielt: Drukkerij–Uitgeverij Lannoo. -167p.

Afmetingen: 20.40 x 15.20 (ingenaaid – zachte kaft)
Reeks: F.R. Boschvogel vertelt…vol 4
1948 Niet wanhopen, Marie-Christine. (historische roman)

Met een tekening van Jozef Speybrouck bij het begin van elk hoofdstuk.
Met ingeplakte gekleurde prent tegenover titelblad (zelfde afbeelding als op stofomslag).
1957: 2de druk Arbeiderspers Reinaertreeks.
Vertalingen:
1951:  Vertaald in het Duits door Hans Heinrich Reykers als  Nicht verzweifeln, Maria-Christina. Uitgever: Pattloch, Aschaffenburg.
Tielt: Drukkerij–Uitgeverij Lannoo. -390p.

Afmetingen: 20.50 x 15 (gebonden -harde simililederen kaft met stofomslag)

 

1948 Avonturen uit Gods verre jachtvelden. Keur van missieverhalen. (jeugdliteratuur) Sint-Andries (Brugge) : Drukkerij-uitgeverij E. Vercruysse-Vanhove. -128p.
1949 Godelieve. (geromanceerde levensbeschrijving)

Band- en tekstversiering van Leo van den Auweele.
 Boschvogel 7 Leuven: Davidsfonds. -224p.

Reeks: Volksreeks van het Davidsfonds Nr. 373   1949-6
Afmetingen: 19.25 x 12.50 (ingenaaid & gebonden – in harde geïllustreerde kartonnen kaft)
Druk van de Etablissementen Brepols, N.V. Turnhout
1950 Uw glanzende vlechten, Amarilla. (historische roman)

Band- en tekstversiering van Leo Van den Auweele.
Vertalingen
1956: Vertaald naar het Duits door Georg Hermanowski als Dein leuchtendes Haar Amarilla  Uitgever: Bachem, Köln.
 Boschvogel 8 Leuven: Davidsfonds. -224p.

Reeks: Gulden Reeks van het Davidsfonds bij zijn 75-jarige Jubileum.  Nr. 386   1950-9
Afmetingen: 19.25 x 12.50 (ingenaaid & gebonden in harde geïllustreerde kartonnen kaft)
Druk van de Etablissementen Brepols, N.V. Turnhout.
1951 Een boek vol vreemde sagen.

Deel van ‘F.R. Boschvogel vertelt’…vol 5
Illustraties: Leo Van den Auweele.
Bevat: Odusseus en Penelopeia (pp 7-34); Parsifal (pp 35-50); Willem Tell (pp 51-68); Prins Marko (pp 69-86); Robin Hood (pp 87-110); Cid Rodrigo Diaz (pp 111-134); Siegfried en Kriemhild (pp 135-150); Prins Igor en prinses Jaroslana (pp 151-169).
 Boschvogel 6 Tielt: Drukkerij-Uitgeverij Lannoo. -169p.

Afmetingen: 20.40 x 15.20 (ingenaaid – zachte kaft)
Reeks: F.R. Boschvogel vertelt…vol 5
1951 Een boek vol avonturen.

Deel van ‘F.R. Boschvogel vertelt… vol 6
Illustraties: Leo Van den Auweele.
Tielt: Drukkerij-Uitgeverij Lannoo. +/-180p.

Afmetingen: 20.40 x 15.20 (ingenaaid)
Reeks: F.R. Boschvogel vertelt…vol 6
1952 Vlaanderen die Leu. (historische roman)

Omslagtekening en pentekeningen binnenin zijn van de hand van Jos Speybrouck.
Voorzien van verklarende aantekeningen
1957: 2de druk Arbeiderspers Reinaert junior
Tielt: Drukkerij-uitgeverij Lannoo. -331p.

Afmetingen: 17.25 x 11.25 (ingenaaid & gebonden met stofomslag)
1953 Waar Maas en Schelde vloeien. (toeristisch reisverhaal)

Omslagtekening is van Paul Voet.
Rijkelijk verlucht met eigentijdse documentaire zwart-wit foto’s

Tielt: Drukkerij-Uitgeverij Lannoo. -342p.

Afmetingen: 20.50 x 15.25 (ingenaaid – zachte kaft met stofomslag)

1954 Honderd jaar Rijksmiddelbare school Brugge. Brugge: Uitgave Rijksmiddelbare school Brugge
1954 Twintig Vlaamse avonturiers. Gent: Uitgaven Sancta Infantia vzwd. -94p.
1954 Roeland vaart met Magellaan. (historische roman)

Illustraties: A. Boschmans.
Voorzien van verklarende aantekeningen en lijst van geraadpleegde werken.
Leuven: Davidsfonds. –184p.

Reeks: Jeugdreeks van het/ Davidsfonds. – vol. 74
Afmetingen: 19.60 x 13.20 (ingenaaid – zachte kaft)
Druk van de N.V. Scheerders van Kerchove, St.-Niklaas.

1954 Maria, mijn moeder. Het leven van onze Lieve Vrouw voor kinderen verteld.

Verlucht door  Godelieve Schatteman [Lie]
Vertalingen:
1955: Vertaald in het Duits door Georg Hermanowski. Uitgegeven bij Bonner Buchgemeinde te Bonn.
1955: Vertaald naar het  Engels door Elisabeth Abbott als Mary is our mother. The life of Our Blessed Lord’s Mother told for children. Uitgever: Camion Press Ltd, London, Dublin. Illustraties: Godelieve Schatteman.
1955: Eveneens uitgegeven door P.J. Kenedy , New York.
boschvogel-11-voorplat Tielt: Drukkerij-uitgeverij Lannoo. -51p.

Afmetingen: 16,6 x 17,6 (oblong – geniet)
boschvogel-11b-achterplat achterplat
1954 Ik lees al fijn [!] (kinderboek)

Nota: uitroepteken ontbreekt op het voorplat, maar is aanwezig op het titelblad.
Verlucht met pentekeningen (tekenaar niet vermeld)
 boschvogel 13_1954 Gent: Uitgaven Sancta Infantia vzwd. -19p.

Afmetingen: 27 x 17.30 (ingenaaid – zachte kaft)
1954 Tik Tak Tok. (kinderboek) Gent: Uitgaven Sancta Infantia vzwd. -16p.
1955 In Dienst van zijne Hertog. (historisch verhaal) Antwerpen: Uitgeverij “De Sikkel”. -32p.

Reeks: Historische verhalen. – Antwerpen, 1953 – 1997; vol. 2:
1956 De jager Amandus. (historisch verhaal)

Tekenwerk door Grafische dienst – Davidsfonds.
 boschvogel 15_1956_01 Leuven: Davidsfonds. -199p.

Reeks: Gulden Reeks van het Davidsfonds ; nr 439   1956-2
Afmetingen: 19.25 x 12.25 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Druk van de Fabrieken Brepols N.V. Turnhout
1956 De Grote Sint en Baas Kap. (kinderverhaal)

Illustraties: J. Soens.
Brugge: Uitgeverij K. Beyaert -15p.

Reeks: Bim Bam Belletjes nr 1
1956 Mol de Kat. (kinderverhaal)

Illustraties: J. Soens.
Brugge: Uitgeverij K. Beyaert -15p.

Reeks: Bim Bam Belletjes nr 2
1956 Drie konijntjes op Zwier. (kinderverhaal)

Illustraties: Joriska
Brugge: Uitgeverij K. Beyaert -15p.

Reeks: Bim Bam Belletjes nr 3
1957 Brugge. (didactisch reisverhaal)

Met pentekeningen geïllustreerd door [F Job]
 boschvogel 20 Tongerlo: S.M. Sint Hubertus – Boekhandel. -34p.

Reeks: Land en Volk. Vol 2:4
Afmetingen: 21.80 x 14.70 (geniet – zachte kaft)
1958 De zoon van de Vikinger. (jeugdroman) Brugge: Uitgeverij K. Beyaert. -85p.

Afmetingen: 21 x 13.60 (ingenaaid – zachte kaft)
Reeks: Klokkenreeks. – Brugge; vol. 3
Drukkerij “De Gruuthuse Persen”, Brugge
1958 De ridder met de bult. Brugge: Uitgeverij K. Beyaert. -48p.

Reeks: Klare geluiden. – Brugge; vol. 5
1958 Aarnout, de onoverwinnelijke ridder. Brugge: Uitgeverij K. Beyaert. -46p.
1958 Godelieve, de edelvrouwe van Gistel. Brugge: Uitgeverij K. Beyaert. -48p.

Reeks: Klare geluiden. – Brugge; vol. 7
1959 Kunegonde speelt met vuur. (historische roman) Leuven: Davidsfonds. -311p.

Reeks: Davidsfonds / Davidsfonds. – Leuven; vol. 476
Afmetingen: 19.25 x 12..25 (gebonden met stofwikkel).
1959 Inkeltje en Pinkeltje. Voor kinderen van 9 tot 14 jaar. (kinderverhaal) Mariakerke-Gent: Horizon. -32p.
1959 Met de ballon van oom Stien. Voor kinderen van 9 tot 14 jaar. (kinderverhaal) Mariakerke-Gent: Horizon. -32p.
1961 Guido Gezelle. (monografie voor schoolgebruik)

Met talrijke foto’s ter beschikking gesteld door uitgeverij Lannoo te Tielt, alsook de VTB te Antwerpen.

Lier: Uitgeverij N.V. Jozef Van In & Co. -48p.

Afmetingen: 20.20 x 14.50 (geniet)
Reeks: Van Ins klasboekerij 4
Conscienceboekje
Nota: Het titelblad Van Ins schoolboekerij 4

1961 Vogeltentoonstelling.(didactisch jeugdverhaal)

Illustraties: Dirk van Sichem.

Lier: Uitgeverij N.V. Jozef Van In & Co. -48p.

Afmetingen: 20.20 x 14.50 (geniet – zachte kaft)
Reeks: Van Ins klasboekerij  nr 6
Van-Helmontboekje
Nota: Het titelblad Van Ins schoolboekerij 6

1961 Te Lourdes op de bergen. (didactisch religieus verhaal)

Met talrijke foto’s bezorgd door het Secretariaat van Vlaanderens Bedevaarten (Lourdes – Rome – Fatima), Plein 13a te Kortrijk

Lier: Uitgeverij N.V. Jozef Van In & Co. -48p.

Afmetingen: 20.20 x 14.50 (geniet – zachte kaft)
Reeks: Van Ins klasboekerij 7
Ruusbroecboekje
Nota: Het titelblad Van Ins schoolboekerij 7

1961 Klaas Zannekin. (jeugdverhaal)

Het werk “Klaas Zannekin” is een omwerking van de Zannekinsage uit “Een boek vol sagen” van F.R. Boschvogel. (1948)
 Boschvogel 4 Antwerpen: Uitg. V. Van Dieren pvba. -32p.

Afmetingen: 19.60 x 13.50 (geniet – slappe kaft)
Reeks: Wijsneus speurt. vol. 15
Redactie: M. Van der Bruggen, Hundelgemsesteenweg, 81, Ledeberg.
Redactiesecretaris: Fr. Breckx, Houtbriel, 12 Gent.
1961 Van Pier de schooier en het zieke prinsesje. Lier: Van In. -18p.
1962 Nan Sjen-Foe II. (geromanceerde biografie van pater Theofiel Verbist)

Geïllustreerd met 15 z-w foto’s van zijn verblijf in China.

 

Leuven: Davidsfonds. -227p.

Reeks: Gulden reeks van het Davidsfonds vol. 503 – 1962-6.
Afmetingen: 19 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofwikkel)
1962 Door een smal gangetje. (historisch verhaal) Mariakerke-Gent: Horizon – uitgaven. -64p.

Reeks: ’t Verleden leeft in ons. – Mariakerke-Gent; vol. 1962: 1
1962 De graaf die zijn naam verdiende. Mariakerke-Gent: Horizon – uitgaven. -48p.
1962 20 Vlaamse avonturiers. Gent: Uitgave ” Sancta Infantia ” -95p.
1962 Van de voet naar de top van de berg. Het leven van paus Joannes XIII. Mariakerke-Gent: Horizon – uitgaven. -48p.
1962 De geit van moeder Mie. (kinderverhaal) Mariakerke-Gent: Horizon – uitgaven. -20p.
1963 Jantje en Antje (kinderverhaal) Mariakerke-Gent: Horizon – uitgaven. -20p.
1965 Paulus op de stoel van Petrus. (historisch verhaal voor de jeugd) Mariakerke-Gent: Horizon – uitgaven. -39p.

Afmetingen: 22 x 16.80 (ingenaaid – zachte kaft)
Druk: N.V. Drukkerij L. Vanmelle, Gent.

1966 Op het paard van de koning. (historisch verhaal) Brugge: Lescrauwaet. -62p.

Reeks: ’t Verleden leeft in ons. – Mariakerke-Gent; vol. 4
1967 Gouden dagen in Italië. (reisverhaal)

Op de versozijde van de titelpagina staat ‘Uitgegeven ten bate van Sint-Lutgartkerk Assebroek’.
 boschvogel 18_1967 Assebroek: Uitg. Bouwpastoor K.M. Vercruysse. -192p.

Afmetingen: 21 x 13.8 (ingenaaid – zachte kaft)
Drukkerij Achiel Cornille, Torhout
1967 Hoor die Rika fluiten. (roman) Torhout: Achiel Cornille. -197p.

Afmetingen: 19 x 13.50 (gelijmd)
1968 Kom, Hermine. (zigeunerroman) Oostkamp: Uitgave van woonwagenwerk West-Vlaanderen (Delarue). -215p.

Torhout: Drukkerij-uitgeverij A. Cornille – Zuidstraat 6 Torhout.
Afmetingen: 19.25 x 13.50 (gelijmd)
Colofon: Dit boek wordt verkocht ten bate van Home Zwaluwnest, Oostkamp.
1971 De Brugse mastklimmer. (historische roman)

Omslag- en bandontwerp: Dirk Verstraete

Brussel: Reinaert Uitgaven. -254p.

Reeks: Reinaert romanreeks vol 217.
Afmetingen: 18.75 x 12.50 (gebonden – harde simili lederen zwarte kaft met goudopdruk)
Gedrukt op de persen van “Vooruitgang”, Kortrijk.
1974 Boschvogels groot sagenboek. (jeugdliteratuur) Leuven: Davidsfonds. -174p.
1977 Jan-Pier, de tempelier. (jeugdboek)

Omslag en illustraties: Stef Van Stiphout.
Boschvogel 3 Antwerpen/Amsterdam: Standaard Uitgeverij. -112p.

Reeks: Zegelvikings nr 33
Afmetingen: 21.50 x 14 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
1978 Boschvogels Europees sagenboek. (vertellingen – hertaald voor de jeugd)

Omslag: Tine Vercruysse.
Tekstillustraties: Nestje De Langhe, Tine Vercruysse.
Bevat 35 vertellingen – van Prometheus tot het Vrouwtje van Stavoren – zowel uit de klassieke, Germaanse, Latijnse als Slavische wereld als uit de christelijke levenssfeer
 boschvogel 12 voorplat Leuven: Davidsfonds. -215p.

Reeks: Jeugdreeks / Davidsfonds. – Leuven; vol. 150   – 1978-5.
Afmetingen: 24.50 x 17.40 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
1978 Vlaanderen de leeuw! De strijd van Dirk van Haveskerke. (jeugdboek)

Omslagontwerp: Chris Fonteyn
 Boschvogel 5 Antwerpen/Amsterdam: Standaard Uitgeverij. -215p.

Reeks: Zegelvikings. – Antwerpen; vol. 35.
Afmetingen: 21.50 x 14 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
1980 Sagen en legenden uit Vlaanderen.

Omslagontwerp en kleurenillustraties: Stef Van Stiphout.
Zwart/wit illustraties: Leo vanden Auweele.
Antwerpen/Amsterdam: Standaard Uitgeverij. -222p.

Afmetingen: 24 x 17.50 (ingenaaid – harde geïllustreerde kaft)

1982 Van Veurne tot Maaseik: volksvertellingen, sagen en legenden uit Vlaanderen. Antwerpen/Amsterdam: Standaard Uitgeverij. -252p.
1983 Italië van top tot teen. (reisboek)

 boschvogel 14_1983 Leuven: Davidsfonds. -170p.

Afmetingen: 21,7 x 15 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
1985 Verhalen wereldwijd.

Met tekeningen van André Sollie.
 boschvogel 19_1985 Leuven: Davidsfonds. -188p.

Reeks: Kinder- en jeugdreeks / Davidsfonds. – Leuven; vol. 183
Afmetingen: 29,7 x 21,7 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
1987 Rembert: de beroemdste Torhoutnaar. Torhout: Publitor Cornille. -130p.

 

Volledigheidshalve

 • 1958-1968: 23 albums Horizon-encyclopedie voor het lager en voortgezet onderwijs. 16p. elk. Mariakerke-Gent: Horizon. Waaronder:
  • Ons eigen land. 1 : zo is België 1968
  • Ons eigen land. 2 : van streek tot streek 1968
  • Op zoek naar nieuwe werelden
  • Wegen en voertuigen
  • Zo bouwen wij 1966
  • Zo groeide ons vaderland : 1. tot de nieuwe tijd-
  • Zo groeide ons vaderland : 2. van de nieuwe tijd tot heden
  • Amerika (het nieuwe werelddeel) en Oceanië
  • Afrika (het zwarte werelddeel) en de poolgebieden
  • AZÏE : Wieg van de mensheid en Australië
  • Belgische steden. I. West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen;
  • Belgische steden II. Henegouwen, Namen, Luxemburg, Luik;
  • Belgische steden III. Antwerpen, Brabant, Limburg
  • Grote figuren uit onze nationale geschiedenis : I. van Cesar tot de nieuwe tijd;
  • Grote figuren uit onze nationale geschiedenis : II. van de nieuwe tijd tot heden
  • Speciale dagen
 • Luisterspelen voor de B.R.T.
 • Talrijke bijdragen in ‘Het wekelijks Nieuws’ en de ‘Thouroutenaar’ waarvan hij jarenlang vast medewerker is geweest.

.

F.R. BOSCHVOGEL IN VERTALING

DUITS

 • 1951:  Nicht verzweifeln, Maria-Christina Duits / vert. uit het Nederlands door Hans Heinrich Reykers. Uitgever: Pattloch, Aschaffenburg. Fictie, Vert. van Niet wanhopen, Marie-Christine. Brussel Tielt: Drukkerij – uitgeverij Lannoo 1948.
 • 1955: Maria, meine Mutter Duits / vert. uit het Nederlands door Georg Hermanowski. Uitgever: Bonner Buchgemeinde, Bonn. Vert. van Maria, mijn moeder. Tielt: Drukkerij-uitgeverij Lannoo, 1954.
 • 1956:  Dein leuchtendes Haar Amarilla Duits / vert. uit het Nederlands door Georg Hermanowski. Uitgever: Bachem, Köln. Fictie, Vert. van Uw glanzende vlechten, Amarilla. Leuven: Davidsfonds, 1950.
 • 1957:  Der Hof der Drei Könige Duits / vert. uit het Nederlands door Georg Hermanowski. Uitgever: Bachem, Köln. Fictie, Vert. van Het hof der Drie Koningen. Tielt: Lannoo, 1946.

ENGELS

 • 1955:  Mary is our mother. The life of Our Blessed Lord’s Mother told for children. Engels / vert. uit het Nederlands door Elisabeth Abbott.  Uitgever: Camion Press Ltd, London, Dublin. Illiustraties: Godelieve Schatteman. Fictie, Vert. van Maria, mijn moeder. Tielt: Drukkerij-uitgeverij Lannoo, 1954.
 • 1955: Eveneens uitgegeven door P.J. Kenedy , New York.