home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Blommaert Aloïs

ALOÏS BLOMMAERT

Wuustwezel-Heibos 19 november 1912 – Wuustwezel, 30 juni 1958

Onderwijzer en schrijver van jeugdboeken, hagiografieën, historische romans en boeiende plattelandsverhalen.

 

BIOGRAFIE

19 november 1912: Aloïs Jan Blommaert werd geboren te Wuustwezel-Heibos. Zoon van Garde Commissaris Gustaaf Alfons uit Oost-Vlaanderen en Louise Grignard uit de Kempen

Na kleuterschool en gemeentelijke lagere school in zijn geboortedorp, gaat hij naar het Sint Eduardusgesticht van de Broeders van Liefde te Merksem.

1926 – 1931: Op 14-jarige leeftijd gaat hij naar de katholieke normaalschool in de Mutsaertstraat te Antwerpen.

Tijdens deze opleiding schrijft hij zijn eerste verhalen voor de jeugd en levert verzen en proza aan verschillende studententijdschriften.

1931: Behaalt zijn onderwijzersdiploma.

1932: Deed zijn legerdienst als soldaat bij het vijfde linieregiment te Antwerpen.

1933: Onderwijzer in het tweede leerjaar te Wuustwezel. Hij is al gauw gekend als ‘meester Wies’. Jaarlijks verschijnen er een reeks boekjes, aanvankelijk uitgegeven bij L. Opdebeek in Antwerpen met tekeningen van Edmond van Offel.

1936: Huwt met Clem. Meyssen, die zelf ook een aantal sprookjes schreef, zoals ‘Een rijtje van tien’, ‘Een wondere feestnacht’, ‘De toversteen van koning Ris’, ‘Kiekemieke’. Ook haiku’s schrijven kon haar boeien.

1939: Geboorte van hun eerste kindje Maria geboren, later volgen nog in 1941 Lieve, in 1943 een zoontje Wies en in 1944 een dochtertje Lutgart. De kindjes Maria en Wies sterven in hun eerste levensjaar.

1939: Meester Wies wordt getroffen door een longziekte. Hij zal er nooit van herstellen en wordt met 1/5 de van zijn wedde op pensioen gezet. Maar heel zijn verder leven zal hij via zijn jeugdboeken de jeugd trachten te blijven bereiken.

1945 tot 1948: Verblijf in een sanatorium te Zwitserland.

 • Blijft – ondanks een soms wankele gezondheid – schrijven o m in het ziekenblad ‘Onder Ons’ onder de pseudoniemen Wies Veteraan en Professor Letterman.
 • Overigens zien nog twee romans het licht over zijn geliefde Kempen en haar stille werkers: Piet Pauwels schrijft een roman (1954) en De heikeuters (1957).
 • Ook bleef hij verhalen voor de jeugd schrijven. Van zijn verhalen in de Recordreeks. Avontuur, spanning, durf uitgegeven door J. Van In & Co te Lier, vindt u een klein overzichtje achteraan de bibliografie. Bij de Vlaamse Filmkes/Filmpjes werden geen verhalen van zijn hand teruggevonden.

Wies was ook een zeer gelovig man.

Jaarlijks gaat hij met zijn vrouw naar het bedevaartsoord te Lourdes.

30 juni 1958: Overlijden van Aloïs Blommaert te Wuustwezel op 45-jarige leeftijd.

Epiloog

 • Enkele maanden na de begrafenis wordt een grafsteen onthuld. Het is een zwaar en massief arduinen blok met het gelaat van de lijdende Christus van beeldhouwer en vriend Herman Cornelis en boven op het kruis troont de Blauwvoet van kunstsmid Maarten Pauwels.
 • 1983: Herdenking met een academische zitting, een opstelwedstrijd voor de jeugd, de heruitgave van ‘Het gestolen miljoen’ en de onthulling van een gedenkplaat aan het huis waar meester Wies leefde en werkte
 • Augustus 2001: Feestelijke inhuldiging door burgemeester J. Ansoms van het ‘cultureel centrum Blommaert’.
 • 2008: Naar aanleiding van het 50-jarig overlijden van de schrijver richtte de bibliotheek van Wuustwezel een kleine tentoonstelling in over leven en werk van de Wuustwezelse schrijver Aloïs Blommaert.

 

BEKRONINGEN

 • 1941: Tweede prijs in de Vlieberghprijskamp van het Davidsfonds voor Kuningas
 • 1944: Prijs van het beste Kempisch historisch verhaal van de Vereniging der Kempische Schrijvers voor Zwarte heide
 • 1945: Derde prijs in de Gottmer-prijs, Holland voor De varkensboer
 • 1945: Derde prijs in de romanprijsvraag van het Davidsfonds van 1945 voor De wroeters.
 • 1948: De driejaarlijkse prijs van de provincie Antwerpen voor het jeugdverhaal Van vier woudlopers en een dubbele knoop.
 • 1955: De ‘Sheed & Ward’ prijs voor het beste jeugdboek voor Met Tamara op avontuur

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografie bevat 3 delen

 1. De romans
 2. De verhalen voor de jeugd
 3. Verhalen verschenen in het jeugdblad Recordreeks. Avontuur, spanning, durf uitgegeven door J. Van In & Co te Lier

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007

 

Chronologisch overzicht

Romans

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1941 Kuningas. (roman)

Onder naam BLOMMAERT – MEYSSEN
Bandversiering en verluchting van Frans Van Immerseel.
Bekroond met de tweede prijs in de Vlieberghprijskamp van het Davidsfonds
1944: 2de druk bij Snoeck Ducaju te Gent (bandversiering: Oscar Bonnevalle)
Leuven: Davidsfonds. -195p.

Afmetingen: 19.50 x 15.50 (ingenaaid – zachte kaft)
Reeks: Dit is nr 25 der Keurreeks eerste boek der Jaarreeks 1941
s.a.
[1942]
Willebrord. Brouwer en boer. (historische biografie)

Onder de naam BLOMMAERT ALOÏS
Illustraties: J S  [=Jos Speybrouck].
[z d ] : 3de druk – in nieuwe spelling – uitgeverij Horizon te Mariakerke-Gent,  -64p.
Lettrines en vignetten en twee tekenigen zijn overgenomen uit de eerste druk (Jos Speybrouck) De omslag is van A Boschmans.
 Blommaert 18 Tielt: Drukkerij-Uitgeverij Lannoo. -152p.

Reeks: Dietsche Gestalten nr 3 [DG 3]
Afmetingen: 16 x 12.50 (ingenaaid – zachte kaft &  gebonden met stofomslag)
s.a.
[1943]
Het moeilijke begin – roman uit het leven. Brussel: Uitgeverij “Ignis”.   -191p.

Reeks: Dit is nummer 11 der “Ster-Reeks”
Afmetingen: 18.75 x 12.25 (ingenaaid)
P.C. Nr. 275, Antwerpen Toelating Nr 452
1944 Zwarte heide. (Kempisch verhaal)

De ingenaaide uitgave draagt de naam ALOÏS BLOMMAERT; de gebonden uitgave ALOYS BLOMMAERT.
Tweede druk als feuilleton in De Gazet van Antwerpen
Bekroond door de Vereniging der Kempische Schrijvers als meest verdienstelijk werk voor de Prijsvraag om het beste Kempisch historisch verhaal
Antwerpen: Uitgeverij “Ons Volk”.   -275p.

Afmetingen: 17.75 x 12 (gebonden met stofomslag) – 18 x 12 (ingenaaid)
Drukkerij De Vos – Van Kleef P.V.B.A.) Roodestraat, 44 Antwerpen
Toelatingsnummer P.A. 8743 Nr. P.C. 275
1944 Heksenjong. Roman van Mensch en Natuur. Brussel: Groep der uitgaven J. Meuwissen. (10-12, Charles de Costerstraat) -183p.

Afmetingen: 19 x 12.50 (ingenaaid – zachte kaft)
Drukkerij J. Felix,  Inquisitiestraat, 31, Brussel.
P.A. 11452
s.a.
[1945]
De laatste vracht (roman)

Omslagteekening en bandversiering van A. Herckenrath.
Antwerpen: Uitgeverij De Magneet. -190p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (gebonden met stofomslag)
Drukkerij De Vos – Van Kleef P.V.B.A.) Roodestraat, 44 Antwerpen
1945 De varkensboer (roman)

Band en omslagteekening van E. Hermans
Bekroond met de derde prijs in de Gottmer-prijs, Holland
Herdruk als feuilleton in De Standaard-Het Nieuwsblad en De Boer
Turnhout/Antwerpen: Uitgeverij De Sleutel. 200p.

Copyright by J.B. Gottmer Haarlem – voor België Uitgeverij De Sleutel Antwerpen.
Afmetingen: 19 x 15 (gebonden met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Henri Proost & C° Turnhout
1945 Wroeters. (roman)

Bandversiering: René Demoen
Bekroond met de derde prijs in de romanprijsvraag van het Davidsfonds van 1945
Tweede druk als feuilleton in De Standaard-Het Nieuwsblad
Blommaert 4 Leuven: Davidsfonds.  -231p.

Reeks: Volksreeks nr 334      1945-7
Afmetingen: 19 x 12.50 (ingenaaid en gebonden – geïllustreerde kartonnen kaft)
Druk van de Etablissementen Brepols, N.V., Turnhout.
s.a.
[1954]
Piet Pauwels schrijft een roman. (roman) Hasselt: Uitgeverij Hofboekerij. 236p.

Reeks: Huisbibliotheek voor het gezin.
Afmetingen: 20 x 12 (gebonden met stofomslag)
1957 De heikeuters. (roman)

Tekenwerk door Grafische Dienst Davidsfonds.
Blommaert 5

Leuven: Davidsfonds. -227p.

Reeks: Gulden reeks nr 448     1957-1
Afmetingen: 19.25 x 12.50 (ingenaaid – zachte kaft en gebonden – harde linnen kaft met geïllustreerde stofomslag)
Druk van de Fabrieken Brepo ls N.V., Turnhout.

JEUGDBOEKEN

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1935 Indië, het land der geheimnis.

Penteekeningen van Edmond van Offel
Antwerpen: L. Opdebeeck. -30p.
1935 Toon Mijzen

Penteekeningen van Edmond van Offel
1953: 2de uitgave bij Antwerpen: L. Opdebeeck.
Antwerpen: L. Opdebeeck. -56p.
1935 De ‘Wereldschool’ bij de kabouters.

Penteekeningen van Edmond van Offel
Antwerpen: L. Opdebeeck. -48p.
1936 De oorlogsjaren van Lewieke.

Penteekeningen van Edmond van Offel
Antwerpen: L. Opdebeeck. -40p.
1936 De bekeerde reus.

Penteekeningen van Edmond van Offel
Antwerpen: L. Opdebeeck. -48p.
1936 ’t Eenzame graf.

Penteekeningen van Edmond van Offel.
Antwerpen: L. Opdebeeck. -39p.
1937 De bende van meester Wies.

Penteekeningen van Edmond van Offel.
Antwerpen: L. Opdebeeck. -46p.
1937 Jan Sukkel

Penteekeningen van Edmond van Offel.
1953: 2de uitgave bij Antwerpen: L. Opdebeeck.
Antwerpen: L. Opdebeeck. -48p.
1937 De nieuwe.

Penteekeningen van Edmond Van Offel
1951: 2de herwerkte uitgave bij A. Desoete te Lier.
Antwerpen: L. Opdebeeck. -47p.
1937 Sus, de zwerver.

Penteekeningen van Edmond Van Offel
1953: 2de uitgave bij Antwerpen: L. Opdebeeck.
Antwerpen: L. Opdebeeck. -48p.
1937 Seppe.

Penteekeningen van Edmond Van Offel
Antwerpen: L. Opdebeeck. -47p.
1938 Lange Jef.

Penteekeningen van Edmond Van Offel
Antwerpen: L. Opdebeeck. -47p.
1939 Gezworen kameraden.

Penteekeningen van Edmond Van Offel
1951: tweede herwerkte uitgave bij Desoete te Lier titel varieert: Drie kameraden.
Antwerpen: L. Opdebeeck. -40p.
1940 Vier tegen vier.

Penteekeningen van Edmond Van Offel
1951: 2de uitgave bij A. Desoete te Lier
Antwerpen: L. Opdebeeck. -47p.
1943 Bonte bende. (jeugdverhalen) Antwerpen: Ons Volk. -168p.

Reeks: Sprookjes en verhalen voor de jeugd nr 1
Bestaat zowel met slappe als met harde kaft.
1944 Avonturen van Stalen Vuist Antwerpen: Ons Volk. -147p.
1944 Berthold de moedige. Een historisch verhaal.

Illustraties en bandversiering van Jan Waterschoot
Leuven: De Pijl. -123p.

Reeks: Tijl-jeugdverhalenreeks. – Leuven; vol. 1944: 2
1945 Flinke kerels
1948 Van vier woudlopers en een dubbele knoop.

Bekroond met de driejaarlijkse prijs van de provincie Antwerpen
Met pentekeningen van Anny Lebbe
Lier: J. Van In & Co. -141p.

Reeks: Kleine Belfortreeks – Lier vol. 2
1949 Avontuur in gang n° 7 Blommaert 10 Lier:  Uitgeverij A. Desoete / Lier: J. Van In & Co. -31p.

Reeks: Recordreeks nr 4. Avontuur, spanning, durf.  Verschijnt om de 14 dagen
Afmetingen: 22.50 x 15.70 (geniet)
Drukkerij L. Van  Loon –Lage Kaartbaan, 352, Brasschaat
1949 De schatgravers. Lier: Uitgeverij A. Desoete. -31p.
z.d.
[1949

1950]
De schat van de spookridder. Blommaert 14 Lier:  Uitgeverij A. Desoete / Lier: J. Van In & Co. -30p.

Reeks: Recordreeks. Avontuur, spanning, durf.  Verschijnt om de 14 dagen
Afmetingen: 22.50 x 15.70 (geniet)
Drukkerij L. Van  Loon –Lage Kaartbaan, 352, Brasschaat
1950 Reinaart de vos. (bewerking voor de jeugd)

Omslagillustratie in kleur en zwart-witillustraties binnenin van Jan Gris.
Bevat: Een aantal geïllustreerde prozaverhalen, vooral naar de Roman de Renart en vage reminiscenties aan Reynaert I
Blommaert 17_1950 S.l.: Uitgeverij Het Park. -63p.

Afmetingen: 26,5 x 21 (ingenaaid en gelijmd in papieren omslag.)
Lees meer over de context van dit jeugdboek: De Vos en de Koningskwestie. Over Reinaart de Vos van Aloïs Blommaert. Jan de Putter stelt in deze studie dat de bronnen die Blommaert voor deze publicatie gebruikte enerzijds de Fabels van La Fontaine zijn en vooral P. de Keyser, De avonturen van Ysingrijn en Reinaert, Antwerpen, 1942 (zie p. 97-99)
1950 Grappen van  Tijl Uilenspiegel. (bewerking voor de jeugd) S.l.: Uitgeverij Het Park. -63p.

Afmetingen: 26,5 x 21 (ingenaaid en gelijmd in papieren omslag.)
1951 De jacht op de vlakteschuimers. Brasschaat: L. Van Loon, uitgever. -32p.

Reeks: De avonturen van Stalen Vuist
1951 De strijd om het leeuwenoog. Brasschaat: L. Van Loon, uitgever. -32p.

Reeks: De avonturen van Stalen Vuist.
Afmetingen: 27 x 21.50 (ingenaaid – geïllustreerde kaft in licht karton)
1951 Onze jongens in het vuur Lier: A. Desoete. -30p.
1951 Het toverland van Nolleke Meizen. Bonte vertellingen van dieren en mensen voor de kleine lezertjes.

Illustraties: Lode
Lier: A. Desoete. -30p.
1951 De koning van de beek.

Illustraties: Lode
1954: 2de uitgave bij Lier Van In
Lier: A. Desoete. -15p.
1952 De leeuwen klauwen. (historiserend verhaal voor de jeugd)

Verlucht met enkele pentekeningen. (tekenaar niet vermeld)

Lier: NV J. Van In & Co. -39p.

Reeks: Uit vroeger dagen – Lier 1952-1.
Afmetingen: 22.50 x 17 (tekstblok is geniet – zachte geïllustreerde kaft is aan de rug gekleefd)
1952 Avonturen bij de heksen. (jeugdroman) Brasschaat: L. Van Loon, uitgever. -90p.

Afmetingen: 21.30 x 13.20 (ingenaaid –  zachte kaft)

1952 Berthold de Moedige. (historiserend jeugdverhaal) blommaert-16 Brasschaat: L. Van Loon, uitgever. -79p.

Afmetingen: 21.50 x 13.70 (ingenaaid – licht kartonnen kaft)
1952 Meneerke Molleman

Illustraties: Lode
1954: 2de uitgave bij Jozef Van In & Co te Lier in de reeks Vergeet-mij-niet
Lier: A. Desoete. -15p.
1952 Jan Pannekoek bij de grotmensen.

Verlucht met pentekeningen. (tekenaar niet vermeld)
blommaert 1 Lier : N.V. J. Van In & Co. -40p.

Reeks: Serie Uit vroeger dagen
Afmetingen: 27 x 20.50 (geniet – zachte kaft)
1952 De duivel in de put Lier: N.V. Jozef Van In & Co. -30p.

Reeks: Sprookjesreeks. Vol 5
1953 Fried, de jonge kruisridder. (historische novelle voor de jeugd) Lier: N.V. Jozef Van In & Co. -47p.

Reeks: Uit vroeger dagen – Lier 1953-1.
Afmetingen: 22.80 x 17.50 (ingenaaid – zachte kaft)
1954 Het gestolen millioen. Geheimzinnig verhaal voor de jeugd.

Tot toneelstuk herwerkt door Neel Vermeiren.
Hasselt: Heideland. -127p.
1954 De linten uit het haar Gent: L. Vanmelle. – 2 dln, 175 + 143p.
1955 Kooi de smid Lier : A. Desoete. -32p.
1955 Avonturen in grotten en gangen.

Illustraties: van V Schoonhoven-van Beurden.
Antwerpen: L. Opdebeeck. -62p.
1955 De familie Trippel-Trappel-Troppel Lier: N.V. Jozef Van In & Co. -16p.

Reeks: Vergeet-mij-nietjes. – Lier; vol. 1955: 1
1956 De Trippel-Trappel-Troppeltjes in nood. (sprookje) Lier: N.V. Jozef Van In & Co. -16p.

Reeks: Vergeet-mij-nietjes.

1956 Dieven op de Trippel-Trappel-Troppelberg. (sprookje) Lier: N.V. Jozef Van In & Co. -16p.

Reeks: Vergeet-mij-nietjes.

1956 Met de ‘Tamara’ op avontuur. (jeugdroman)

Won de prijskamp van “Ward & Sheed” voor het beste jeugdboek 1955.
Verlucht met pentekeningen van Jansseune
Blommaert 19 Antwerpen: Uitgeverij Sheed & Ward. -108p.

Afmetingen: 22 x 15.50 (ingenaaid – harde geïllustreerde kartonnen kaft)
Reeks: nr 40 in de Bibliotheek voor Jongens en Meisjes LEES MEE!
N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent
1957 Twee zusjes en een broereman Antwerpen: L. Opdebeek
1957 De droom van Pietje de Schaper. (jeugdverhaal)

Illustraties: G. van Wangha

Lier: N.V. Jozef van In & Co. -16p.

Afmetingen: 22.50 x 17.50 (geniet – zachte geïllustreerde kaft)
Reeks: Vergeet-mij-nietjes.
1957 De Leie, gouden rivier Tongerlo: Sint Norbertus Boekhandel. -36p.

Reeks: Land en Volk Vol 2:1
1958 Gent, de trotse stede Tongerlo: Sint Norbertus Boekhandel. -36p.

Reeks: Land en Volk Vol 3:4
1958 De jongens van Tamara Mortsel: Seizoenen. -166p.

 

De verhalen van Aloïs Blommaert verschenen in de Recordreeks. Avontuur, spanning, durf. Verschijnt om de 14 dagen. Lier : J. Van In & Co.

1945-1946

Nr 4. Blommaert (A.). Het avontuur in gang nr 7.

Blommaert 10

Nr 4a: Blommaert (A.). Van 3 Koningen… die ’t zelf niet wisten.

Blommaert 11

Nr 14. Blommaert (A.). De roode tijger ;

 

1948

Nr 28. Blommaert (A.). De strijd om het Leeuwenoog ;

Nr 29. Blommaert (A.). De bende van Jack ;

Nr 30. Blommaert (A.). De jacht op Zwarten Pijl ;

Nr 34. Blommaert (A.). Schuimers in de vlakte.

Blommaert 12

 

1949-1950

Nr 40. Blommaert (A.). De rode tijger ;

Nr 41. De schrik der woestijn ;

Nr 50. Blommaert (A.). De schat van de spookridder ;

Nr 51. Blommaert (A.). Als de brug springt… ;