home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

FLANDRIA’S NOVELLEN BIBLIOTHEEK (1900-1913)

FLANDRIA’S NOVELLEN BIBLIOTHEEK (1900-1913)

            

Inleiding

Gesticht in 1900 en aanvankelijk gedrukt bij Geirnaert-Vandesteene te Gent. Vanaf nummer 14 gedrukt in de eigen drukkerij Plantyn. Het bleef er tot het laatste nummer, het dubbelnummer 158-159 dat in november 1913 de reeks besloot.

Flandria’s Novellen-Bibliotheek was een initiatief van Hippoliet Meert; hij voerde er samen met de atheneumleraar en letterkundige Maurits Sabbe de redactie van. Beiden wilden vanuit een liberaal perspectief – op periodieke wijze voorzien in  kwaliteitsvolle en betaalbare boeken voor een ruim publiek.

De reeks bracht 12 deeltjes per jaar à 0.15 frank per stuk, of 2.50 frank voor een jaarabonnement.

  • Ze startte in 1900 met het verhaal Brigitta van Tony Bergmann en vervolgde traditioneel met werk van August Snieders, Rosalie Loveling enz.
  • Alleen de naam Herman Teirlinck (nr 10 Landelijke Historiën) doet even opkijken: hij had bij in het Brusselse atheneum bij Meert in de klas gezeten

Bron: L. Simons, Het boek in Vlaanderen. Een cultuurgeschiedenis. Lannoo pp. 242-244.

 

OVERZICHTSLIJST

1900

1    Tony Bergmann, Brigitta.
2     Dr. August Snieders. Sneeuwvlokske.
3     Rosalie Loveling, Po en Paoletto

1901

4     Dr. Judocus Frans De Hoon, O’Neal: hoe de Menschen Gods lieve Wereld bederven.
5     Emiel Seipgens, De Heeren von Wiedenholt.
6     Hilda Ram, Slachtoffers voor Transvaal.
7     Edgar Pattijn, Zwart leven.
8     Domien Sleecks, Miss Arabella Knox.
9     J. en G-D. Minnaert, Het geheimzinnig kistje.
10   Herman Teirlinck, Landelijke Historiën.
11    Martin Brants, Sint Joris.
12 – 13  Jan Jacob De Laet, Het Lot.
14    Justus Van Effen. Kobus en Agnietj –  Een verjaarfeest bij burgerlieden.
15    Anna Germonprez, Amelie’s oom  – Feemke.

1902

16       Karel De Clercq, Bottientjes.
17       Gustaaf Segers, De Beren.
18       Gustaaf Segers, De Beren (vervolg)
19       Omer Wattez, De koorknaap.
20      Ernst Houdet,  Elena Tortorella.
21       Mevr. Clara Cogen-Ledeganck,  Mandus; Tienduizend Frank.
22      Hendrik De Marez,  Haar zoon.
23       Jhr. Napoleon de Pauw,  De opstand van 1540. Samen met Plokhooy, C., Kees uit vrijen.
24       Jhr. Napoleon de Pauw,  De opstand van 1540 (vervolg)
25       Marie-Elisabeth Belpaire, Het kerkportaaltje. Samen met  Emiel De Grave, Drie schetsjes.
25-26  J. Alberdinck, Thym, Geertruide van Oosten: geschiedenis van een Delftsch begijntjen uit de 14e eeuw

1903

28       Maurits Sabbe, Sublime Harmonie Automatique; – Een driekoningenavond; Kindertooneeltjes.
29       Mej. Augusta Peaux, In een leven; Op zolder.
30       Cyriel Buysse, Aan ’t Strand; Moeder; Gampelaarken; Een Zonnedroom.
31       Lodewijk Scheltjens, Oude Jonkmans; Een Rakker; Dood voor de Wereld; Hannekenuit.
32       Emiel De Grave, Een Beproeving.
33       Pol Anri, Lotje uit den porseleinwinkel.
34       Potgieter, Blaauw bes, Blaauw bes !!!
35       Frans Van den Berg, Eene Moeder, Eene Passie, Tot wederziens !
36       Reimond Stijns, Het Paradijs.
37       Johan Lefèvre, Herinnering Samen met Reimond Stijns, Vlug als de wind.
38       Jozef Minnaert, Hun Gustaaf.
39      Herman Baccart, Sinte Merten – Een Uitgang. Samen met P.M. Ternest, Verzoend.
40      Frans Stockmans, Geschiedenis van een ouden Ezel door hemzelven verteld: Kikvorschenverstand.

1904

41       Karel van de Woestijne, Parabel en Laethemsche brieven over de Lente.
42      Albijn Van den Abeele, Eene getrouwe Liefde en Zieneken.
43      Lode Baekelmans, Ratten, Zachtmoedigen, Hooidag.
44      Albert Bollansée, Intieme Schetsjes.
45      Simon Gorter, Een Praatje.
46      Reimond Janssens, Wroeten.
47      Mej. E. Cramer, Catherine.
48      Mej. E. Cramer, Catherine (vervolg) Samen met Mej. Augusta Peaux, In Memoriam.
49     Ernest Windels, Van Maaitijd.
50     Leo Van Nerum, De oude Bartels, Ook een belofte.

1905

51      Dyna Demers, Eene Roeping.
52      Pieter Tack, Een Rat.
53      H. Van Zype, Die Katte, De Vlag van Willegem. Samen met Omer Wattez, De oude Vedelaar.
54      Lambrecht Lambrechts, De Kapucijn.
55      Gustaaf D’Hondt, De Deserteur.
56      Oktaaf Steghers, Bloote voetjes, Mysterie.
57      Frans van Kuyck, Een kind, Een rustiger Woning.
58      Omer Wattez, De Pruttelaars van Brakel.
59      Jaak Boonen, Boer Hannes, Baas Klits.
60     Alfred Van Neste, Het Geheim van Tante Clara.
61      Piet Van Assche, De Zwerver, Treed binnen en zondig niet meer…
62     Hilda Ram, Token en Toon.
63     Karel Hyppoliet De Quéker, Busschen maken.
64     Jozef De Cock, De “Alte Zoll”, Studenten.
65     Alfons Vermast, Ave Verum, Verzoeking, Een Kaakslag

1906

66     Pieter Tack, Beiaardindrukken. Samen met Isidoor Teirlinck, De Droom van Meester Ignatius, Sonneblomme.
67      Maurits Basse, Pet, Pijp en Schaats.
68      Leo Meerts, Duivenmelkers.
69      François Haverschmidt, We gaan den heelen dag uit rijden. Samen met Emanuel De Bom, Een Moord.
70-71. Léonce Ducatillon, De Baljuw.
72      Albert Bollansée, Germaansche beelden uit de Godensagen (Dit nummer kost uitzonderlijk 0.50fr.)
73       Bert Van Mettenijen, Te Kortrijk, Ledeganck’s Klavier.
74        Ernest Claes, Uit mijn Dorpken.
75-76.  Huf Van Buren, De twee Invasies. Samen met Maurits Sabbe, Hoe Grootvaders Broer uit den Oost weerkeerde.
77-78   Louis H.J. Lambrechts-Hurrelbrinck, Carnavalsbeelden

1907

79      Jozef De Cock, Eene oude Historie.
80      Jozef De Cock, Eene oude Historie (vervolg) Samen met Jan Boucherij, Willem.
81      Jan Boucherij, Willem (vervolg). Samen met August Van Acker, Martje Martens.
82      August Van Acker, Martje Martens (vervolg)
83      Amaat De Paepe, De Grootvader.
84      Raf Vermandere, Schuchtere Liefde. Samen met Fritz Van Praet, De Bloem der Liefde.
85      Frans Verschoren, Grijze Dagen, Nonkel Sooi.
86      Omer Wattez, De Burgers van Groenendale.
87      Leo Steppenbach, Twee Uitersten, Het Verleden dat spreekt.

1908

88     Oktaaf  Steghers, Oudste Broeder.
89     Karel Hyppoliet De Quéker, De Kerremes-maaltijd van den Keunebuk.
90     Victor Naveau, Kinderspel, Vacantie !
91      Frans Van Cuyck, De Vader, Het Leven gaat voorbij, Herinnering.
92      Emiel Serroen, Een eerste Huwelijksnacht, De Hond van Kapitein Vernon, Violetta en Mozart.
93     Camiel De Waegenaere, Het Portret van den Duivel.
94      Abramsz. Simon, Een Betuwse Boer in Amsterdam.
95      Everard Johannes Potgieter, Frans Hals en zijne Dochter.
96      Lodewijk De Schutter, De Loteling , Het Vertrek.
97     Tine Van Berken, Mijn Oom uit Indië –  Een afscheid.
98     Frans Delbeke, In den nieuwen thuis.
99     Jeanne Kloos, Vijf schetsen: zondagmiddag . Een dief . Ontgoocheling . Zomer . Het carnavalsbal.
100   Richard De Cneudt, De Primus.

1909

101     Hugo Van Walden, De Rekentafel, Van een Kleinen en de Grooten.
102     Pol De Mont, Te Veere.
103     Felix Timmermans en Frans Thiry,  « Ecce Homo » en het bange Portieresken.
104     Lode Dekenbon, Herrijzenis, De Katte.
105     Cyriel Buysse, De Eenzame.  Samen met Jaak Boonen, “Klok” “Klok”; Een lustige Broeder.
106     Jaak Boone, De Wraak; De Koemeester; Een vliegend Man.
107     Maurits Sabbe, De Schutsgeest.
108     Camiel De Waegenaere, De twee Heidetakjes.
109     Stijn Streuvels,  Het Duivelstuig; Jeugd.
110     André de Ridder, Londen; Sprookjesavond; Zondag.
111     Leo Steppenbach,  Lijk ’t gebeurd is; Ook al lijnvisscher.
112     Omer Wattez,  Kleine oorlog in Vlaanderen.

1910

113     Ary Delen, Ratten en fokken; Meezenvangers.
114     Joris Heyman,  Haar beteekenis ; Samen met  Maria Bultinck-D’Hani, Gust en Deesken of één jaar uit en om het leven van twee Vlaamsche boerenjongens (deel 1)
115     Pol Anri, Nand Vandragen Samen met  Maria Bultinck-D’Hanis, Gust en Deesken of één jaar uit en om het leven van twee Vlaamsche boerenjongens (deel 2)
116     Coopman, Hendrik Thz , Geen novellen; Samen met Maria Bultinck-D’Hanis, Gust en Deesken of één jaar uit en om het leven van twee Vlaamsche boerenjongens. (deel 3)
117    Gerard Ceunis,  Gothiek sprookje; De eenvoudige kamer; Samen met Maria Bultinck-D’Hanis, Gust en Deesken of één jaar uit en om het leven van twee Vlaamsche boerenjongens (deel 4)
118    Jul Krekel, Ziek; Eene moeder; Hertetolken; Samen met Maria Bultinck-D’Hanis, Gust en Deesken of één jaar uit en om het leven van twee Vlaamsche boerenjongens (deel 5)
119    Marie Metz-Koning, De kelders van koning Perugallus : sprookje voor groote menschen; Maria Bultinck-D’Hanis, Gust en Deesken of één jaar uit en om het leven van twee Vlaamsche boerenjongens (deel 6)
120     Frans De Wilde, Schetsen uit de dorpsschool.
121     Smoormans, Blasius, Uit mijn studententijd : schetsen. Bevat: 1. Misdaad en boete; 2. De historie van den wekker; Maria Bultinck-D’Hanis , Gust en Deesken of één jaar uit en om het leven van twee Vlaamsche boerenjongens (deel 7)
122      Octaaf Polfliet, ’t Jaar uitkaarten; Wraak; Een spook.
123      Leo Steppenbach, Op een zwoelen zomeravond.

1911

124         Victor Naveau,  Kleine oorlog.
125          Leo Steppenbach,  Bobijnen van mizerie.
126-127  Octaaf Polfliet,  Cabooter; Van ’t verksken. Samen met van Praet, Fritz, Al wat blinkt…
128          Pol De Mont,  Zanna: oorspronkelijk tooneelspel in één bedrijf en in verzen ; Maria Bulthinck-D’hanis,  Uit P. C. Hooft’s Nederlandsche historiën; Westvlaamsche schoolmaats 1
129           Emiel Van der Straeten, Drie fragmenten uit Triomf der liefde. Maria Bulthinck-D’hanis,  Westvlaamsche schoolmaats 2
130          P. C. (Pieter Corneliszoon) Hooft, Uit P.C. Hooft’s Nederlandsche historiën; Maria Bulthinck-D’hanis, Westvlaamsche schoolmaats 3.
131         Genoveva van Braband; Maria Bulthinck-D’hanis, Westvlaamsche schoolmaats 4.
132         Simon Gorter, Van een officiertje en een bakkersdochtertje; Maria Bulthinck-D’hanis, Westvlaamsche schoolmaats 5.
133          Jacob Van Lennep,  Het verhaal van Kees Dirksz; Maria Bultinck-D’Hanis, Westvlaamsche schoolmaats; 6 .
134-135   Fernand, V. Toussaint van Boelaere,  Een legende van Onze Lieve Vrouw van Halle.

1912

136     Omer Wattez  De fijnproevers of gelukkig zijn;  Armand Roggen, “Beelden uit de Romeinsche godenleer”.
137-138     Jaak Boonen,  Naar Leuven (fragment) Maria Bultinck-D’Hanis, Westvlaamsche schoolmaats; 8.
139     Lode Baekelmans  De schrik der kindermeiden. Maria Bultinck-D’Hanis, Westvlaamsche schoolmaats; 9.
140     George P.M Roose, & Jan De Schuyter, Gabriëlla Samen met Franciscus’ duiven / Coopman Thzn, Hendrik.
141      Bruno Merel,  Zomeravond, Nacht; Droom.
142      Jozef Simons, Uit eene eenvoudige wereld: Gieleken’s os . Kramers . Stieneken . Lente-idylle . De besteding . Eene kunstenaarsziel . Een reclaam; Maria Bultinck-D’Hanis, Westvlaamsche schoolmaats;
143       Fritz Van Praet,  Het standbeeld . Geschiedenis van een ouden schoen . Voor vijf cent lektuur.
144      Jan Frans van Cuyck, Ikzucht . Maria Bultinck-D’Hanis, Westvlaamsche schoolmaats; 13
145-146   Jan Feith, Voetbalwedstrijd; Samen met: Lode Monteyne, Drie schetsen uit het leveken van Monneken Peeters / & Roeland, Kerstmis.
147     Vanderweiden, K.A., Van twee Nichtjes.

1913

148     Gazaël Ten Naïl,  Naar den disch.
149     Omer Wattez,  Een kermisvogel. De nieuwe Heer.
150     Jos Impe,  De hagemeester; Het ongeluk; Amerika; Een beschrijvingsweerdig manneke;  Djoken de leurder.
151-152    A.J. Hoogembrik, Onze meester; Samen met Frans de Wilde, De ruïne.
153-154   Frans Stockmans, Eene waterkuur; Samen met Joanna Louise Frederique de Liefde, Vertroosting.
155     Jos Maville,  Minus’ wondere historie.
156     André de Ridder, Het kindje . De dief . De nadood.
157      E.  Verlée, Sportfurie; samen met van Praet, Fritz, Eene vrouw die kan zwijgen: Drama van den huiselijken haard.
158-159    Maurits Sabbe,  Philemons dans om de bruid . Toneelervaringen.