home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Dank u wel lijst

En avant, schrijversgewijs

Een

Dank u wel lijst

 

Vele mensen hebben een steentje bijgedragen aan wat heden Schrijversgewijs is. Velen deden dat terloops door één of andere opmerking ter verbetering, aanmoediging of blijk van waardering te sturen. Anderen stapten daadwerkelijk een tijd met Schrijversgewijs mee. Allen dank ik hiervoor. De laatste groep verdient wel een speciale vermelding. Vond ik toch.

 

ORGANISATIES

 

 • Poëziecentrum Gent en zijn bibliothecaris Stefaan Goossens, die mij toeliet om gedurende een jaar elke woensdag en donderdag zijn boekenrekken te doorzoeken naar de werken van dichters opgenomen in Schrijversgewijs.
 • Stadsarchief Lier, voor de bereidwillige hulp bij mijn opzoekingen omtrent, Arras, Timmermans en Van der Hallen.
 • Erfgoedbibliotheek Antwerpen en bibliothecaris Dirk van Duyse, voor zijn blijvende ondersteuning en aanmoedigen, maar ook alle mensen van de instelling die mij vriendelijk hielpen en helpen met het ter beschikking stellen van de vele gevraagde werken

 

PERSONEN

 

 • Marc Andries, auteur, voor de warme ontvangst en de toelating om scans van zijn werken te mogen nemen ter publicatie in Schrijversgewijs. Ook  voor de talrijke tips waarmee hij mij attent maakte op auteurs die mogelijk in sSchrijversgewijs konden worden besproken.
 • David Bogaerts, voor het ter beschikking stellen van biografisch materiaal over zijn grootvader en auteur Theo Bogaerts
 • Stefan Brijs, auteur, voor het ter beschikking stellen van zijn documentatiemappen en talrijke boeken over Vlaamse literatuur. Stefan Brijs.
 • Luc Brysse, drs. in de Cultuurwetenschappen en tevens Gegradueerde in de Informatiekunde en bibliotheekwezen, werkzaam aan de U-Gent, voor zijn bereidheid om – toekomstgericht – mee na te denken over de verdere uitbouw van Schrijversgewijs
 • Katrien Brondeel, muzikante, voor haar enthousiasme voor het werk van haar vader Paul Brondeel en de bladzijde die eraan gewijd is in Schrijversgewijs.
 • Philippe Cailliau, dichter, voor de bemoedigende woorden en zijn aanstekelijk enthousiasme bij het opstellen van het lemma over zijn werk. Philippe Cailliau
 • Paul Claes, auteur & literair vertaler, voor zijn e-mails telkens er een nieuw boek van zijn hand verschijnt. Tevens voor de vriendelijke ontvangst ten huize en toestemming om de covers van zijn boeken te mogen inscannen voor publicatie in de bibliografie. Het werd een mooie pagina.
 • Luc Cocquyt, neerlandicus, medewerker aan leerboeken, leraar en bezielend lid van de tweedehandsboekenwinkel De Tinten te Gent voor de talrijke scans van covers van boeken vermeld in de bibliografie van Schrijversgewijs en de vele bijzonderheden die hij onder mijn aandacht brengt. Dat er een A-Z pseudoniemen bijdrage is, kwam er op zijn aandringen.
 • Marleen De Crée , die me uit dankbaarheid spontaan een exemplaar van Fluisterlicht opstuurde.
 • Job Deckers, vroegere eigenaar en uitbater van het in 2012 gesloten boekenantiquariaat Schoon Lier aan de Florent Van Cauwenbergstraat in Lier. Voor zijn boekenaanbod vooral van Vlaamse schrijvers uit het interbellum, de vele aanmoedigingen en de gezelligheid. Menig mooi boek, gekocht uit zijn rekken, siert nu mijn boekenkast. Menig interessante tip heb ik van hem mogen ontvangen.
 • Luc Filliaert, kleinzoon van Jules Filliaert en beheerder van diens archief, voor de vriendelijke ontvangst en toestemming om de covers van de boeken van Juul Filliaerts te mogen inscannen voor publicatie in de bibliografie.
 • Jef Habex, voor het ter beschikking stellen van zijn vier deeltjes over het Limburgs driemanschap Jacob Lenaerts, Jan Mathijs Winters en August Cuppens, gepubliceerd in Limburgse monografieën.
 • Mark Meekers, dichter en kunstschilder, voor zijn enthousiaste steun bij het opstellen van zijn bladzijde en het mij toesturen van enkele van zijn bundels. Mark Meekers
 • Jan H. Mysjkin, dichter-literair vertaler, voor de vele aanvullingen en preciseringen in de bibliografie. Het mag gezegd, Schrijversgewijs biedt waarschijnlijk als enige de meest volledige bibliografie van deze auteur, vertaler.
 • Hans Kleiss, Gilliams kenner, door mij op zijn goed gedocumenteerde www.mauricegilliams.nl te wijzen.
 • Walter Resseler, voor de reeks interessante mails die hij Schrijversgewijs deed toekomen over zijn overgrootmoeder en schrijfster Siska Van Daelen.
 • Willem Roels, groot pleitbezorger  van het werk van Loekie Zvonik. Willem Roels is een pseudoniem van Wout Vlaeminck (°1989). Hij won in 2008 de Noord-West-Vlaamse voorronde van Kunstbende in de categorie Txt. Publicatie van de recensie Liefde met de dood als eindpunt. ‘Maartse kamers’ van Y.M. Dangre (2013). Werkt momenteel aan een biografische studie omtrent de schrijver Dirk de Witte, en pleit voor de publicatie van het verzameld werk van de Vlaamse schrijfster Loekie Zvonik, omtrent wie hij binnenkort een biografisch essay hoopt te publiceren.Dat hij meer pijlen op zijn boog heeft bewijst zijn bijdrage over Maria Messens in schrijversgewijs en Lucrèce Van Hecke dat kortelings zal worden gepubliceerd.
 • Ludo Simons, emeritus hoogleraar, bibliothecaris en auteur, voor de aanmoedigingen en de vele ‘kleine’ verbeteringen die hij mij aan Schrijversgewijs liet aanbrengen.
 • Iris Vandecasteele, dichteres, voor haar langdurige mailcorrespondentie, haar steun en het opsturen van haar recente bundels.
 • Agnès Van Emelen, die vanuit het archief van haar echtgenoot Kamiel Vanhole een volledige bibliografie in boeken en tijdschriften voor Schrijversgewijs samenstelde. Hierdoor kon Schrijversgewijs de meest volledige bibliografie van de auteur aanbieden.
 • Guy Van Hoof, auteur en dichter, voor zijn heel boze mail ingevolge een leuk misverstand en zijn enthousiaste steun bij het opstellen van zijn bladzijde. Guy Van Hoof
 • Gilbert Vanhove, eminent Elskamp kenner en vertaler, die de tekst van de biografie van Elskamp op Schrijversgewijs drastisch onder handen heeft genomen.
 • François Vermeulen, uitgever van Eigen-Zinnige publicaties, voor de vele tips en informatiebronnen die aan het lemma ‘Ben Klein’ mee vorm hebben gegeven.