home | Inloggen
Aantal schrijvers: 546 | Aantal boeken:

15793

Verhuyck, Paul

Paul Verhuyck

Antwerpen, 27 augustus 1940

Paul Verhuyck (1940) is filoloog oudere Franse en Occitaanse literatuur en schrijver van romans, essays en verhalen.

Vanaf  2007 vormt hij samen met Corine Kisling een schrijversduo.

Eerder hadden ze samen al een aantal vertalingen op de markt gebracht (oa  Marie de France, Lais &  Mirabeau, Erotische romans, Mijn bekering & Hic-et-Haec). Hoewel ze wonen in Grauw (Zeeuws Vlaanderen) spelen hun verhalen zich meestal af in het Antwerpse.

BIOGRAFIE

27 augustus 1940: Geboren te Antwerpen als Paul Emile Robert Verhuyck.

1958 tot 1962: Studeerde Romaanse Filologie aan de Rijksuniversiteit Gent.

  • Werkte ondermeer als docent Frans aan de Hogeschool voor Vertalers & Tolken in Antwerpen.

1972-1999: Vertrok naar Nederland, waar hij gedurende 27 jaar als universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit te Leiden verbonden was en oudere Franse en Occitaanse literatuur doceerde (1972-1999).

1977: Hij promoveerde aan de Faculteit Letteren van de Rijksuniversiteit Leiden op het proefschrift La Bible de Macé de la Charité, II, Lévitique, Nombres, Deutéronome, Josué, Juges, Den Haag: Nijhoff, (Leidse Universitaire Pers), 1977.

1991: Publiceert zijn eerste roman, De doodbieren, die bekroond werd met de Anton Wachter-prijs en de Vlaamse debuutprijs 1992.

  • In 1993 volgde Moord door geboorte en in 1995 De binnendienst, die getipt werd voor Ako- en Librisprijs. In 1999 verscheen Hout en koper, en in 2003 De elektrische man.

2007: Samen met  zijn echtgenote Corine Kisling – die zelf al een vijftal romans op haar naam heeft – kwam de roman Het Leugenverhaal op de markt. Deze roman werd bekroond met de Zeeuwse Boekenprijs 2007.

September 2008: Volgde de tweede roman die ze samen schreven, Kwelgeest.

2010: Publicatie van  De duim van Alva.

Paul Verhuyck woont in Graauw, Zeeuws-Vlaanderen.

Paul Verhuyck publiceerde journalistieke bijdragen over literatuur in de Gazet van Antwerpen (1965-1969), K.C.L.B.-Boekengids (1980-1993), Nieuw Wereldtijdschrift (1994-1998), De Standaard, Standaard der Letteren (1998-2004) en De Tijd (olim Financieel-Economische Tijd; 2003-2005).

Hij schreef ook negen cursiefjes in Mare, het weekblad van de Rijksuniversiteit Leiden, februari-juni 1993.

Hij is de broer van Luc Verhuyck, die boeken schreef over Rome en Florence.

BEKRONINGEN

  • 1992: de Anton Wachterprijs (1992) en de Vlaamse Debuutprijs (1992) voor de doodbieren.
  • 2007: De Zeeuwse Boekenprijs voor de roman Het Leugenverhaal

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografie bestaat uit de volgende afdelingen

  • A. Fictie (romans, vertalingen en verhalen in tijdschriften en verzamelwerken)
  • B. Non-fictie (literatuurgeschiedenis en tekstedities)

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

  • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
  • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
  • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

A. Fictie

Romans

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1991 De doodbieren. (roman)

Omslagontwerp: Alje Olthof
Omslag: Frans Floris de Vriendt, ‘De val der Engelen’ (detail), 1554 Koninklijk Museum  van Schone Kunsten, Antwerpen
 verhuyck-1 Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers. -287p.

Reeks: Grote ABC pockets nr 751
Afmetingen: 21.50 x 13.50 (paperback)
1993 Moord door geboorte. (roman)

Omslag: Hans Bockting (UNA, Amsterdam)
Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers. -225p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (paperback)
1995 De binnendienst. (roman)

Omslagontwerp: Hans Bockting (UNA), Amsterdam
Omslagfotografie: André Thijssen, Amsterdam
Verhuyck 2 Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij  De Arbeiderspers. -169p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (paperback)
1999 Hout en koper. (roman)

Omslagontwerp: Steven van der Gaauw
Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij De Arbeiderspers. -318p.

Afmetingen: 21.75 x 13.50 (paperback)
2003 De elektrische man. (roman) Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers. -192p.
2007 Het leugenverhaal. (thriller)

Auteurs: Corine Kisling & Paul Verhuyck
Omslagontwerp: Jan van Zomeren
Omslagillustratie: kaart van Vlaanderen, Nationaal Archief Den Haag, Hingman 2985 (detail)
Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij De Arbeiderspers. -319p.
2008 Kwelgeest. (roman)

Auteurs: Corine Kisling & Paul Verhuyck
Omslagontwerp: Bram van Baal
Omslagillustratie: Tijl Uilenspiegel met uil en spiegel (Straßburg-editie van 1515)
Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij De Arbeiderspers. -359p.
2010 De duim van Alva. (roman)

Auteurs: Corine Kisling & Paul Verhuyck
Omslagontwerp: Bram van Baal
Omslagfoto: Sophie Gotti/Arcangel Images/Hollandse Hoogte.
Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij De Arbeiderspers. -240p.
2012 Zwarte kant (roman)

Auteurs: Corine Kisling & Paul Verhuyck
Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers. -272p.
2014 Inmiddels op aarde. (roman) Amsterdam-Utrecht: Uitgeverij De Arbeiderspers. -176p.

Afmetingen: 20.70 mm x 13.50(gebonden – harde kaft)

Vertalingen

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1980 Marie de France, Lais.

Tekst en eerste Nederlandse vertaling, i.s.m. Corine Kisling.
Deventer: Ankh-Hermes. -380p.
1985 De achterkant van de Ronde Tafel,

De anonieme Oudfranse lais uit de 12e en 13e eeuw.
Eerste Nederlandse vertaling i.s.m. Ludo Jongen
Deventer: Sub Rosa.-148p.
1995 Mirabeau, Erotische romans.

Bevat: Mijn bekering & Hic-et-Haec, eerste Nederlandse vertaling i.s.m. Corine Kisling.
1996: 2de druk. Ibidem.
Amsterdam: De Arbeiderspers. -255 pp.

 
1997 Constantijn Huygens, Trijntje Cornelis: een volkskomedie uit de gouden eeuw.

Vertaling in hedendaags Nederlands (en Antwerps).
i.s.m. dr. H. Hermkens, tekstbezorging.
Amsterdam, Bert Bakker-Prometheus.-214p.

Reeks: Nederlandse Klassieken.
2009 Marie de France, De lais, Liefdessprookjes uit de twaalfde eeuw.

Eerste Nederlandse vertaling in proza, i.s.m. Corine Kisling
Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep. -142p.

VERHALEN  gepubliceerd in tijdschriften & verzamelwerken

Jaar Titel Fotogalerij Tijdschrift
1981 ‘De vier seizoenen’. In: Koebel, driemaandelijks literair tijdschrift, Gent 1981, 8e jg., nr. 30 (Gust-Gilsnummer), pp. 52-54.
1991 Het feest van de kapotte deur. (verhaal)

Engelse vertaling John Ike, ‘The Festival of the Broken Door’, in The Literary Review 40 (1997) pp. 542-549, Madison, NJ, USA (red. K. Dunkelberg, Columbus MS).
In: De Dertiende Deur.

Ed. NPP, Creative Concepts, Oudekerk a/d Amstel, i.o.v. Crawford Benelux B.V. te Amsterdam, december 1991, pp. 31-45.
Afmetingen: 19.50 x 13.30 (ingenaaid in luxe linnen kaft).
Relatiegeschenk Crawford – niet in de handel
1992 ‘De vadsige koning’. In: Gazet van Antwerpen, 24 december 1992, Kerstbijlage.
1993 ‘Auto biografie’ In: Maatstaf 93/3-4, april 1993, Autobio-nummer, pp. 38-46.
1993 ‘Het gesprek dat er niet van kwam’.

Deze tekst staat ook op www.dbnl.org.
In: Dietsche Warande en Belfort 138 (1993 – 5) pp. 639-646.
1993 ‘De Halve’. (verhaal) 1993 Metropolis In: de bundel Stad onder stroom, Schrijvers voor verdraagzaamheid. pp. 53-63.

Antwerpen: Dedalus. -117p.
Omslagontwerp: Greet Verhoeven en Forentine Peeters
1993 ‘Klein Jefke’. In: Maatstaf 93/10-11-12, oktober 1993, Vlaanderennummer, pp. 73-80.
1994 ‘Madame c’est moi’.

In licht gewijzigde vorm in Leydraden 17, Literaire Kring Goirle, september 1994, pp. 16-21.
In: Het Laatste Nieuws/De Nieuwe Gazet, 2 juli 1994, p. 63.
1995 ‘Gedroomde tijd’. In: Leydraden, Literaire Kring Goirle, mei 1995, pp. 82-85.
1996 ‘Grenzeloos’ (essai-verhaal) In: Het Boek in Vlaanderen [1996-1997], 65, VBVB-Boekenbeurs, 1996 (Jubileumnummer Boekenbeurs Antwerpen), pp. 12-13.
1998 ‘Les Possédés’.

Bijeengebracht en ingeleid door Jos Damen & Jan Just Witkam.
In: Voetstappen in het zand, De ultieme leeservaring van twintig Leidenaars,

Leiden: Bibliotheek der Rijksuniversiteit Leiden, 1998, p. 23 [reeks: `Kleine Publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek’, nr. 29]
1998 ‘Waarde Warande en Beste Belfort’.

[speciaal nummer Schrijvers op Post, redactie K. Vanhole & K. Peeters, oktober 1998].
In: Dietsche Warande & Belfort 143 (1998 – 5) pp. 730-731
1999 ‘Milletter, een spotprognosticatie’,

[speciaal nummer Last Post, 35 auteurs over het fin de millénaire en over DWB 100, redactie L. Gruwez & E. Verpale].
In: Dietsche Warande & Belfort 144 (1999 – 6) pp. 780-781
2009 ‘Gust Gils’ In: Zuurvrij Berichten uit het Letterenhuis 16, (juni 2009) pp. 62-68.

 

B.    Non fictie

Paul Verhuyck publiceerde een aantal wetenschappelijke studies op zijn vakgebied: dertien boeken (waarvan zes in het Frans) en vijfenvijftig artikelen (waarvan negenentwintig in het Frans). Hieronder worden alleen de boeken vermeld.

Literatuurgeschiedenis

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1987 Sermon joyeux et Truanderie, Villon-Nemo-Ulespiègle.

i.s.m. Jelle Koopmans
Amsterdam: Rodopi. -255p.
1987 Het Mandement van Bacchus, Antwerpse kroegentocht in 1580.

i.s.m. Corine Kisling.
Antwerpen-Amsterdam, uitg. C. de Vries-Brouwers. -125p.
1991 Een kijk op anekdotencollecties in de zeventiende eeuw: Jan Zoet, Het Leven en Bedrijf van Clément Marot.

i.s.m. Jelle Koopmans.
Amsterdam-Atlanta, GA, Rodopi, 1991 [“Atlantis”, n° 3]. -370p.
2008 De echte troubadours, De dichters die de wereld veranderden Antwerpen.

Omslag en binnenwerk: Mulder van Meurs.
Foto cover: Manesse handschrift, universiteis-tsbibliotheek Heidelberg (1300-1330)
The House of Books. -215p.

Afmetingen: 21 x 14 (ingenaaid)
2018 Minuten Middeleeuwen.

Omslagontwerp: Loudmouth.
Vormgeving binnenwerk TheSwitch, Antwerpen.
Afbeelding binnenkant omslag: Danza Macabre, detail Clusone, Bergamo, Italia.
Afbeelding pagina 204: Sermon Joyeux de Maux de Mariage, Paris (Alain Lothian, 1537-42)
Foto auteur: Corinne Kisling

Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag. -247p.

Afmetingen: 21 x 14 (ingenaaid)

Tekstedities

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1977 La Bible de Macé de la Charité, II, Lévitique, Nombres, Deutéronome, Josué, Juges.

Uitgave van proefschrift
Den Haag: Nijhoff, (Leidse Universitaire Pers), 1977, LII + 138p.
1988 Ulenspiegel, De sa vie de ses oeuvres,

Edition critique du plus ancien Ulespiègle français du XVIe siècle, ed. i.s.m. Jelle Koopmans
Antwerpen-Rotterdam, uitg. C. de Vries-Brouwers. -327p.
1991 Nicolas de la Chesnaye: La condamnation de banquet ; édition critique par Jelle Koopmans et Paul Verhuyck Genève: Librairie Droz. -321p.

Reeks: Collection Textes Littéraires Français, n° 395.
1995 Le Recueil des Repues franches de maistre François Villon et de ses compagnons.

Edition critique par Jelle Koopmans et Paul Verhuyck.
Genève: Librairie Droz. -203p.

Reeks: Collection Textes Littéraires Français, n° 455.
1998 Jean Molinet, Les Pronostications joyeuses, édition critique par Jelle Koopmans et Paul Verhuyck. Genève: Librairie Droz. -255p.

Reeks: Collection Textes Littéraires Français, n° 496.