home | Log in
Aantal schrijvers: 459 | Aantal boeken:

13440

Claes, Paul

Maakt deel uit van:

Paul Claes

Leuven, 30 oktober 1943

Meestervertaler, essayist, polemist, dichter en schrijver

Academische studies: Het netwerk en de nevelvlek (1979) – De mot zit in de mythe(1984)

Literaire essays: Echo’s Echo (1988); Raadsels van Rilke (1995); Zwarte Zon (2013)

Virtuoze vaak sterk erotische poëzie: Rebis (1989); Embleem (1994)

Verhalen en historische romans: Het laatste boek (1992); De sater (1993) e a

Vertalingen:Van Sappho tot Labé; Van Catullus tot Mallarmé; Van D.H. Lawrence tot Pound; De complete Rimbaud; Ulysses van J.Joyce …

BIOGRAFIE

30 oktober 1943: Geboren als zoon van een hoogleraar klinische biologie.

Studeerde klassieke letteren en vervolgens Germaanse filologie (Nederlands en Engels).

 • Deze studies stelden hem in staat onderzoek te doen naar klassieke tekstverwijzingen in het werk van Hugo Claus, resulterend in zijn proefschrift De mot zit in de mythe (1981).

1981: Promoveerde hij aan de Katholieke Universiteit Leuven op het proefschrift De mot zit in de mythe: antieke intertextualiteit in het werk van Hugo Claus.

1983: Debuteerde met de sonnettenbundel De Zonen van de Zon, later opgenomen in de dichtbundel Rebis (1989).

1984: Bij de uitgeverij De Bezige Bij verscheen een herziene versie van zijn dissertatie .

 • Hij kreeg er de Prijs voor de Kunstkritiek van het Vlaamse Willemsfonds (1984) voor, de Literaire Prijs van de Stad Antwerpen (1985) en de Eeckhout-prijs van de Vlaamse Academie (1986).

1984-1985: Wetenschappelijk medewerker aan de KULeuven

1985-1988: Wetenschappelijk medewerker aan de universiteit van Nijmegen.

 • Claes is vooral bekend als vertaler van o.a. Joyce, Horatius, Bataille, Pound, Catullus, Sappho, Mallarmé en Rimbaud, maar schrijft zelf ook gedichten, verhalen en romans die voor een deel beïnvloed zijn door de teksten die hij vertaald heeft.

1988: Publiceerde de essaybundel Echo’s echo’s, waarin Claes allerlei vormen van intertekstualiteit en hun betekenis voor het literaire werk beschrijft. In 1991 werd deze bundel bekroond met de driejaarlijkse Belgische Staatsprijs voor het Essay.

1992: In de verhalenbundel Het laatste boek (1992) trekt Claes de consequenties van zijn geobsedeerdheid voor tekstverwijzingen tot in het absurde door. Zijn held pleegt zelfmoord door zich met een omgekeerde letter A in het hart te steken.

1993: Publicatie van zijn eerste roman: De Sater

1994: Vertaling ‘Ulysses’: voorgedragen voor de Europese Aristeionprijs.

1994 tot 2009: Hoofddocent vertalen aan de Katholieke Universiteit Leuven.

1996: Claes ontving voor zijn gehele vertaalwerk de Martinus Nijhoff Prijs; het prijzengeld maakte de definitieve uitgave mogelijk van de Gedichten (1998) van Arthur Rimbaud, waar hij zich al zo’n vijfendertig jaar mee had beziggehouden.

2012: Ontvangt de Amerikaanse Adele Mellen Prize voor zijn essay A Commentary on T.S. Eliot’s poem The Waste Land.

 • In de studie, A Commentary on T.S. Eliot’s poem The Waste Land, toont Claes voor het eerst aan dat het klassieke modernistische gedicht van de Amerikaans-Britse Nobelprijswinnaar, een autobiografische achtergrond heeft. Het gedicht, dat doorspekt is met intertekstuele verwijzingen en allusies naar klassieke mythologie en literatuur, is ook een verborgen autobiografie over het mislukte, kinderloze, huwelijk met zijn vrouw Vivien. Voor het eerst wordt het overspel van zijn vrouw met Bertrand Russel in verband gebracht met specifieke verzen in het lange gedicht.

2013: Claes publiceert zijn109de boek: Zwarte zon: code van de hermetische poëzie. Dit boek is een pendant van Echo’s echo’s (1988 – vermeerderd heruitgegeven in 2011). Na de raadsels van de duistere allusie behandelt Paul Claes in Zwarte zon de geheimen van de duistere poezie. De modernisten van vandaag zijn de erfgenamen van de manieristen. Alle moeilijke dichters hanteren een code die hun verzen tegelijk ontoegankelijker en aantrekkelijker maakt.

 • Zwarte zon leert de lezer de geheimtaal van de hermetische poëzie lezen. Claes past zijn nieuwe ontcijferingsmethode toe op twaalf duistere dichters: Horatius, Gongora, Van Swaanenburg, Nerval, Mallarme, Rimbaud, Van de Woestijne, Rilke, Breton, Stevens, Cummings en Claus. Een semiotiek van het hermetisme vat zijn theorie samen.
 • Het is een misverstand te denken dat de poëzie verdwijnt als we haar mysterie doorgronden. Integendeel, pas zo verschijnt ze in haar volle luister: als de zon na een verduistering.

 

Meer over Paul Claes

 • Raymond van den Broeck, De velerlei gedaanten van Proteus. Een bijdrage over Paul Claes, Ons Erfdeel, 36, 5 (1993)
 • Martijn de Bont, Paul Claes, Kritisch Literatuur Lexicon (febr. 1997)
 • Christine D’haen, De zoon van de Zon: het werk van Paul Claes (1997)
 • Rudi van der Paardt, Claes, a New Literary Wizard, The Low Countries (2002)
 • Johan Velter, Paul Claes: De vele kanten van een verlichtingsmens, Leesidee (2002)
 • Luc Devoldere, Alexandrijn in Kessel-Lo, Ons Erfdeel, 46, 5 (2003)
 • Johan Velter, “Een bepaling van het oeuvre tussen 1998 en 2008″, http://www.druksel.be/nl/fondsen/claes/oeuvre.html
 • Carl De Strycker, The Message is the Meaning. De dichter Paul Claes, Ons Erfdeel (2009), 164-168

 

BEKRONINGEN

 • 1984: Willemsfondsprijs voor kritiek voor De mot zit in de mythe.
 • 1985: Literaire Prijs van de stad Antwerpen voor De mot zit in de mythe.
 • 1986: Cornetteprijs en Eeckhoutprijs van de Vlaamse Academie voor De mot zit in de mythe.
 • 1986, 1993 & 1996: Koopalbeurs voor vertaling.
 • 1991: Driejaarlijkse Belgische Staatsprijs voor essay en kritiek voor Echo’s echo.
 • 1993: Prijs van de provincie Brabant voor proza.
 • 1996: Martinus Nijhoff Prijs voor vertaling.
 • 2002: de ECI-prijs voor de roman De Kameleon.
 • 2002: Multatuli – prijs voor de roman De Kameleon.
 • 2002: Interprovinciale prijs voor de roman De Kameleon.
 • 2011: Prix du sonnet (Amis de Ronsard)
 • 2012: De Amerikaanse Adele Mellen Prize voor A Commentary on T.S. Eliot’s poem The Waste Land

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites:

Referenties:

 • Bont, Martijn de. 1980. ‘Paul Claes’. In: Hugo Brems, Tom van Deel, Ad Zuiderent (red.). Kritisch lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur. Groningen: Martinus Nijhoff Uitgevers. band 2. februari 1997.

 

BIBLIOGRAFIE

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience- Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

De bibliografie werd in 4 delen gesplitst:

 1. Het scheppende werk: poëzie, verhalen, romans.
 2. Het essayistische werk
 3. De vertalingen naar het Nederlands per auteur in vertaling
 4. De vertalingen vanuit het Nederlands naar een andere taal

Tenslotte volgt een overzicht per genre, alfabetisch per titel, behalve de vertalingen naar het Nederlands, die zijn chronologisch gerangschikt.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

A. Het scheppende werk: poëzie, verhalen, romans.

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1983 De Zonen van de Zon. (poëzie) 

(een sonnet uit 1963 en zeven transposities, in het Engels, Latijn, Duits, Grieks, Italiaans, Frans en Spaans)
Bijvoegsel: Deze uitgave van ‘De Zonen van de zon’ van Paul Claes wordt U door de uitgevers aangeboden met alle goede wensen voor het jaar 1984.
Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. – 22p. 

Afmetingen:21.50 x 14.25 (genaaid)
Colofon: De zonen van de zon, een sonnet en zeven transposities geschreven door Paul Ckaes, is door Athenaeum – Polak & Van Gennep in december 1983 uitgegeven in een oplage van 350 exemplaren. De tekst is gezet uit de letter Bembo en gedrukt door Geuze en Co’s Drukkerij BV te Dordrecht.

 

1989 Rebis. (poëzie) 

= officieel debuut als dichter.
Deeltitels: Genesis; Gradus; De zonen van de zon; Rebis.
Omslagontwerp: Leendert Stofbergen
Amsterdam: De Bezige Bij. – 60p. 

Reeks: BB poëzie
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Thieme Nijmegen

 

1989 Dodendans. (poëzie – bibliofiele uitgave) Zandhoven: De Diamant Pers. – 45p. 

Afmetingen: 29 x 19 (genaaid)
Colofon: Dit is de derde uitgave van De Diamantpers te Zandhoven.
De tekst is handgezet door Antoon en Lisette de Vijlder uit Bembo romein en cursief, Garamond romein en cursief en Gill sans mager en halfvet en gedrukt in de winter van 1988 1989.
160 exemplaren op bijbeldruk, houtvrij ivoorkleurig van 40grs.. Hiervan werden er 50 genummerd van 1 tot 50 en tien van A tot J niet in de handel gebrachte..
De 60 genummerde exemplaren werden met de hand gebonden in een half-leren band en van een foedraal voorzien door boekbinderij Luc Jansen te Edegem.
Zes luxe-exemplaren op naam werden gedrukt op Japans papier van 26grs, en in een kunstband en –foedraal gebonden door Françoise Bausart.
Dit is exemplaar 26

 

1991 Hij (korte teksten) Uit de bundel: ‘k heb menig uur bij U gesleten en genoten. pp. 43-56. 

Uitgeverij De Bezige Bij Amsterdam
Afmetingen: 19 x 11.50 (paperback)
1992 Het laatste boek. (verhalen) 

Omslag: Rudo Hartman
Afbeelding: Michelangelo De Lybische Sibylle, Sixtijnse kapel, Vatikaanstad.
Foto auteur: Chris van Houts
Amsterdam: De Bezige Bij. -135p. 

Reeks: BB Literair
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Hooiberg Epe
1992 Feux. (Bibliofiele uitgave) Zandhoven: De Diamantpers.
1993 Feux. (Franstalige poëzie)
1993 De Sater (roman) 

Shortlist Libris literatuurprijs
Omslag: masker van een sater, wandschildering Pompeï
Foto auteur: Chris van Houts
Amsterdam: De Bezige Bij. -150p. 

Reeks: BB Literair
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Hooiberg Epe
1992 Mimicry. Tien pastiches. (poëzie) 

Omslag: Dooreman
Leuven: Uitgeverij Kritak. – 12p. 

Afmetingen: 24 x 17 (ingenaaid)
Colofon: Mimicry, een bundel van 10 pastiches van Paul Claes verscheen in januari 1992 in opdracht van Uitgeverij Kritak, ter gelegenheid van de jaarwisseling. De tekst werd gezet uit de Bembo en de Copperplate door Aanzet, Gent en gedrukt door drukkerij Groeneveldt, Landgraaf. Deze uitgave is uitsluitend bestemd voor vrienden van de Uitgeverij en is niet in de handel.
1994 Mimicry. Pastiches. (poëzie) 

Geschiedenis van de Nederlandse poëzie in vijftig pastiches; à la manière de
Achterzijde foto: Lieve Blancquaert
Uitgebreidere versie van 1992
Leuven: Uitgeverij Kritak. -87p. 

Afmetingen: 22 x 14 (gebrocheerd)
Zetwerk: Griffo Gent
Druk, Groenevelt, Landgraaf

 

1994 Embleem. Beeldgedichten. (poëzie) 

Deeltitels: Dodendans; Poppenspel; Maskerade; Schaduwbeeld.
Amsterdam: De Bezige Bij. -56p.
1996 De zoon van de Panter. (roman) 

Omslag: Fernand knopff: ‘Les caresses’ 1896
Foto auteur: Chris van Houts
Amsterdam: De Bezige bij. -118p. 

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Groenevelt, Landgraaf
1996 De Bloomiade. (verhaal)Een heroïsch-komisch epyllion in achttien strofen 

Oorspronkelijke titel: The Bloomiad.
Bezorgd en toegelicht door William Horn
Vertaald door Paul Claes.
Dit is een 2de druk van het verhaal ‘De Driehoek’, dat eerder verscheen in ‘Het laatste boek’ (1992)
Omslag: Rudo Hartman.
Amsterdam: De Bezige Bij. -62p. 

Afmetingen: 20 x 12.30(gebonden – harde kaft met stofomslag)
Druk: Hooiberg Epe

 

1997 X Tien dizijnen. (poëzie – bibliofiele uitgave) Gent: Ergo Pers. [27]p. 

Afmetingen: 27.50 x 22 (gebonden )
Colofon: X , tien dizijnen van Paul Claes, is een uitgave van Ergo Pers te Gent. De tekst werd gezet uit Plantin corps 14 en gedrukt op vélin d’Arches door Rein Ergo
De oplage bedraagt 40 door de auteur gesigneerde exemplaren, genummerd van 1 tot 40. De nummers 1 tot 10 bevatten een handgeschreven gedicht met bijkomende glossen van de auteur . Voor de medewerkers en hun vrienden werden nog enkele proefdrukken bewaard , genummerd van I tot X.

 

1998 De Phoenix. (roman) 

Shortlist Libris literatuurprijs
Omslag: Studio Paul Koeleman
Omslagillustratie: Botticelli De Lente (detail)
Foto auteur: Chris van Houts
Amsterdam: De Bezige bij. -167p. 

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Mennen-Schriks Grafische bedrijven, Asten
1999 Glans. (poëzie) Sonnega: Regulieren uitgeverij. 

Oplage: 25 exemplaren afgedrukt op inktjetlaser.
2000 Glans Gedichten /feux. Poèmes. (poëzie) 

Deeltitels: Destruction vernietiging; Purification zuivering; Illumination verlichting.
Genomineerd voor de VSB Poëzieprijs 2001
Omslag: Hollands lof.
Omslagillustratie: Danaë, Gustav Klimt
Foto auteur: Chris van Houts
Amsterdam: De Bezige Bij. -90p. 

Afmetingen: 20 x 12.25 (paperback)
Druk: Hooiberg Epe
2000 Atlantis. (poëzie) Sonnega: Regulierenpers uitgeverij.
2001 De Kameleon. (roman) 

Bekroond met zowel de ECI-prijs voor Schrijvers van Nu 2002 als de Multatuliprijs 2002.
Amsterdam: De Bezige Bij. -239p.
2002 Het hart van de Schorpioen. (autobiografische tekst) 

Omslagontwerp: Studio Jan de Boer
Omslagillustratie:’Les très riches heures’ (fragment), Musée Condé, Chantilly
Typografie binnenwerk: Adriaan de Jonge

 

Amsterdam: De Bezige Bij. -173p. 

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Groenevelt, Landgraaf

 

2002 De Lezer. (omnibus) 

Bevat: De sater, De zoon van de panter, De phoenix, De kameleon, Het laatste boek
Amsterdam: De Bezige Bij. -637p.
2003 Lily. (roman) Amsterdam: De Bezige Bij. -180p.
2004 Sfinx. (roman) Amsterdam: De Bezige Bij. -224p.
2004 De waaier van het hart. (poëzie) 

Deeltitels: De dichter; Decaloog; Atlantis; Urne; Scholiën.
Omslagontwerp: Christoff Noordzij
Typografie binnenwerk Adriaan de Jonge
Deeltitels: De dichter – Decaloog – Atlantis – Urne.
Amsterdam: De Bezige Bij. -72p 

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden)
Druk Groenevelt, Steyl.
2004 Mnemosyne. Camenae Latinae. (poëzie) Sonnega: Regulierenpers uitgeverij. 

Oplage: 25 exemplaren
Het colofon heet hier ‘Aantekening’. Lettertype: ‘Spectrum’ in eerste oplage
Nota: = bibliofiel kleinood.
2006 Psyche. (roman) 

Omslagontwerp: Studio de Boer
Omslagfoto © Jean-Claude Grodos, 1987
Vormgeving binnenwerk: Adriaan de Jonghe
Amsterdam: De Bezige Bij. -299 + [V] pp. 

Afmetingen: 20 x 12.50 (Gebonden – harde kaft met stofomslag)
Druk Clausen & Bosse, Leck
2008 De dochters van Eva. (poëzie) 

Bevat 35 kwatrijnen. 25 gedichten beschrijven een vrouw uit het Oude Testament, negen uit het Nieuwe. Het laatste kwatrijn is een herneming en gericht op de toekomst.
Gent: Druksel. [42]p. 

Afmetingen: 17.50 x 11.50 (genaaid)
Colofon: In het voorjaar van 2008 werd ‘Dochters van Eva’ een gedichtenbundel van Paul Claes, uitgegeven door Druksel.(Gent)
De tekst werd gezet uit de Albertina van Chris Brand en gesrukt op Bioset 90grs door Jozias Boone in Gent
De oplage bestond uit 156 exemplaren. 26 geletterde waren bestemd voor de uitgeverij. 130 arabisch genummerde exemplaren kwamen in de handel. Alle boeken werden gesigneerd.

 

2008 De Zonen van de Zon. (verzamelde poëzie) 

(één sonnet van zichzelf vertaalt in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Grieks en Latijn.)
Omslagontwerp: Brigitte Slangen.
Foto auteur: Sven Everaert Vormgeving binnenwerk: Adriaan de JongeDeeltitels: Rebis; De bloomiade; Embleem; Glans-Feux; De dochters van Eva; Atlantis; De waaier van het hart; Bronnen; Programma.
Amsterdam: De Bezige Bij. -320p. 

Afmetingen:21.50 x 13.50 (gebonden – harde kaft met stofwikkel)
Druk: Clausen & Bosse, Leck.

 

2008 Het is of alles nog gebeuren moet. 

Publicatie ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van de auteur op 30 oktober 2008.
Het boek werd aangeboden aan de lezers van Paul Claes op de door Het Beschrijf georganiseerde feestavond van 7 november 2008 en Passa Porta te Brussel.
Gent: Druksel. [12]p. 

Afmetingen:15.50 x 11 (ingenaaid)
Oplage: 156 exemplaren. Gesigneerd en genummerd.

 

2010 De Leeuwerik. (roman) 

Omslagontwerp: Nanja Toebak
Omslagillustratie: Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse) blz 249 verso © Universitätsbibliothek Heidelberg
Foto Auteur: Michiel Hendryckx
Vormgeving binnenwerk Adriaan de Jonge
Amsterdam: De Bezige Bij. -240p. 

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
2011 Animula: 12 zielgedichten voor Christine D’Haen. (poëzie) Gent: Druksel. -36p. 

Afmetingen: 21.50 x 16
Colofon: Animula: twaalf zielgedichten voor Christine D’haen, een gedichtenbundel van Paul Claes,werd door Druksel in het najaar van 2011 uitgegeven. Van deze uitgave werden 100 exemplaren arabisch genummerd, 26 geletterd.Deze laatsten werden voorbehouden voor de uitgeverij. Het boek werd gezet uit de Bookman Old Style, en gedrukt op Bioset 90 grs door drukkerij Bredero te Melle. Alle boeken werden door de auteur gesigneerd.

 

2013 Rejoyce. (bibliofiele uitgave) 

Bevat de gedichten van De Bloomiade met een Franse vertaling.
Project in het kader van de opleiding ‘Expert Class Book Design’ van het Plantin Moretus Instituut in Antwerpen
Boekontwerp: Anke Broeren.
Antwerpen: Plantin Instituut voor Typografie. -44p. 

De bundel werd gedrukt op 250 exemplaren en kwam tot stand door de sponsoring van drukkerij Bema Graphics te Wommelgem en boekbinderij Sepeli te Evergem.
2013 Plastic love. Idylle.  (roman) 

Omslagontwerp: Nanja Toebak
Omslagbeeld: David Hamilton
Foto auteur: Michiel Hendryckx
Vormgeving binnenwerk: Adriaan de Jonge
Druk: Bariet, Steenwijk

 

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -236p. 

Afmetingen: 20 x 12.40 (paperback)

 

B. Het essayistische werk – Bloemlezingen

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1979 Het netwerk en de nevelvlek. Semiotische studies. (essays) 

Omslagtekening uit: Dissertatio de Arte Combinatoria
Leuven: Acco. -168p. 

Reeks: Argo studies 1
Afmetingen: 24 x 16(gebonden)
1984 De mot zit in de mythe: Hugo Claus en de oudheid. (essays) 

Bekroond met de Prijs voor de Kunstkritiek (1985), als met de Literaire Prijs van de stad Antwerpen (1985) en de Eeckhoutprijs van de Vlaamse Academie(1986).
Amsterdam: De Bezige bij. -359p.
1984 Claus-reading. (essays) Antwerpen: Manteau. -178p. 

Reeks: Essayreeks.
1984 Hospes Comesque Corporis. Amsterdam: Regulierenpers. 

Oplage: 150 exemplaren.
Dit gedicht wordt ter gelegenheid van de jaarwisseling 1984/1985 aangeboden aan de vrienden van de uitgeverij Athenaeum Polak & Van Gennep.
1986 De kwadratuur van de Onyx. Over de dichtkunst van Christine D’Haen. (essays) Leiden: Dimensie. Stichting voor letterkundige en wetenschappelijke uitgaven. -43p. 

Reeks: Leidse opstellen nr. 1
Afmetingen: 21 x 15 (gebonden)
Colofon: Gezet uit de Garamond door Quick bv te Den Haag, en gebonden door A. Th. van Oldenmark te Den Haag volgens aanwijzingen van Paul Groenendaal. Deoplage is 500 gnummerde exemplaren.
1987 Claus quadrifons. Vier gezichten van een dichter. (essays) Leiden: Dimensie. Stichting voor letterkundige en wetenschappelijke uitgaven. -53p. 

Reeks: Leidse opstellen nr 6
1988 Echo’s echo’s. De kunst van de allusie. (essays) 

Bekroond met de driejaarlijkse Belgische Staatsprijs voor het Essay (1991)
Omslag: Anton Beeke

Heruitgegeven in 2011 in uitgebreide versie.

Amsterdam: De Bezige Bij. -210p. 

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Hooiberg
1989 De dansende faun. Topmomenten uit de Latijnse literatuur. (essays-anthologie) 

Samen met Gonda Lesaffer.
Handboek [...] voor jeugdige latinisten.
Leuven: Wolters. -85p.
1993 Gezelle gelezen ([i.e. 1992]) (essays) Leiden: Dimensie. Stichting voor letterkundige en wetenschappelijke uitgaven. -66p. 

Reeks: Leidse opstellen nr 16.
1993 Gedicht en ongedicht (1960-1990). Dertig jaar wereldpoëzie in vertaling. 

Samengesteld en ingeleid door Paul Claes en  Frans Denissen.
Omslagontwerp: G. Dooreman
Gent: Poëziecentrum. -250p. 

Afmetingen: 20 x12.50 (gelijmd)
1995 Raadsels van Rilke. Een nieuwe lezing van de Neue Gedichte. (essays) Amsterdam: De Bezige Bij. -158p.
1997 Oude keizers, nieuwe kleren : Griekse en Latijnse vertalersvondsten. Essay van Paul Claes [et al.]. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep
1999 De onsterfelijken: poëzie van Nobelprijswinnaars van de 20ste eeuw. (bloemlezing) 

Samenstelling: P. Claes.
Leuven: Uitgeverij P. -95p.
2000 De gulden tak. Antieke mythe en moderne literatuur. (essays) Amsterdam: De Bezige Bij.-142p.
2002 Concatenatio Catulliana. A New Reading of the Carmina Amsterdam: J.C. Gieben. 

Reeks: Amsterdam studies in classical philology; 9
2004 Une clef pour lire Rimbaud. In : Septentrion, nr. 4, 2004
2008 Lyriek van de Lage Landen. (essays) 

De canon in tachtig gedichten
Amsterdam: De Bezige Bij. -368p. : ill.
2008 La clef des Illuminations. (essays) Amsterdam/New York: Rodopi -360p.
2008 Paul Claes, Tom’s autobiography: the secret key to The waste land. In: The Low Countries, nr. 16, 2008
2011 Echo’s echo’s. De kunst van de allusie. (essays) 

Voor deze heruitgave werd het werk uit 1988 grondig herzien en uitgebreid.
Nijmegen: Uitgeverij Vantilt. -224p.
2011 C. Honderd notities van een alleslezer. (essays) 

Vormgeving omslag: Brigitte Slangen
Foto auteur: Michiel Hendryckx
Vormgeving binnenwerk: Adriaan de Jonghe

 

Amsterdam: De Bezige Bij. -240p.
 

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Druk: Clausen en Bosse, Leck

 

2011 Onvergetelijke verzen. Maar van wie ook weer? (bloemlezing) Amsterdam: De Bezige bij. – 304p. (paperback)
2012 A Commentary on T.S. Eliot’s Poem The Waste Land: The Infertility Theme and the Poet’s Unhappy Marriage. (essay) Lewiston N.Y: Edwin Mellen Press.
2013 Zwarte Zon: Code van de hermetische poëzie. (studie) 

Omslag en boekverzorging: Brigitte Slangen, Nijmegen
Afbeelding omslag: Hermes Trismegistus in de kathedraal van Sienna.
Photo Opera Metropolitana Sienna/Scala, Florence.
Foto auteur op flap achterkant: Michiel Hendryckx

 

Nijmegen: Uitgeverij Vantilt. -224p. 

Afmetingen: 21,50 x 13,50 (paperback)
2014 De sleutel. Vijfentwintig gedichten van Noord en Zuid ontsloten. Nijmegen: Uitgeverij Vantilt. -168p. 

Afmetingen: 21,50 x 13,50 (Hardcover & paperback)

 

 

c. Vertalingen uit andere talen naar het Nederlands.

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
Diverse auteurs
1983 De Griekse liefde. Honderd epigrammen uit de Griekse Anthologie. 

Vertaald uit het Oud-Grieks door Paul Claes.
(vermeerderd in 1996 onder de titel ‘De Griekse Liefde)
Leiden: Martinus Nijhoff. -64p.
1990 De liefste. Onsterfelijke liefdesverzen. 

Samengesteld en vertaald uit diverse talen door Paul Claes.
Leuven: Uitgeverij Kritak. -118p. 

Reeks: Kritak klassiek nr 11.
Afmetingen: 20.50 x 12.50 (gebonden)
1994 De tiende muze. Vrouwenpoëzie van Sappho tot Tsvetajeva. 

Samengesteld en vertaald door Paul Claes.
Antwerpen: Uitgeverij Kritak/ Rijswijk: uitgeverij Goossens. -123p. 

Reeks: Kritak klassiek nr 17
Afmetingen: 20.50 x 12.50 (gebonden)
Colofon: Deze uitgave is uitsluitend bestemd voor de vrienden van de uitgeverij en is niet in de handel.
1996 De Griekse liefde. Honderd vijftig epigrammen. Samengesteld uit de Anthologia Graeca en vertaald uit het Grieks door Paul Claes. Antwerpen: Uitgeverij Kritak. -106p. 

Reeks: Kritak klassiek nr 22.
Afmetingen: 20.50 x 12.50 (gebonden)
Colofon: De Griekse liefde, saùengesteld en vertaald door Paul Claes werd gezet uit de Joanna door AMB te Kapellen en gedrukt door Groenevelt te Landgraaf.
2000 Laus amoris II: onsterfelijke liefdesverzen. Vertaald door Paul Claes Gent: De Prentenier
2000 Licht van mijn leven. Een getijdenboek. 

Samenstelling en vertaling door Paul Claes.
Linosneden van Hans Landsaat.
Baarn: Atalanta Pers. -23p. 

Oplage: 55 ex. waarvan 4 Romeins genummerd, 6 hc [= hors catalogue, niet voor de handel bestemd]; 45 Arabisch genummerd. Alle boeken genummerd en gesigneerd door Hans Landsaat.
2005 De gouden lier. Archaïsche Griekse lyriek. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. -332p. 

Reeks: Baskerville Serie
2008
De meesters. Wereldpoëzie van twintig eeuwen. Originele versies met Nederlandse vertaling.
Vertaling, samenstelling en nawoord Paul Claes.
Omslag ontwerp: Karakters, Gent.
Omslagillustratie: Gustave Courbet (1819-1877) L’atelier du peintre. Allégorie réelle (detail) © RMN (Musée d’Orsay ©Gérard Blot/Hervé Lewandowski.
Zetwerk en lay-out: Karakters, Gent
Gent: Poëziecentrum vzw. -171p.
Afmetingen: 23.80 x 16.80 (gelijmd verstevigde kaft geïllustreerde omslag met flappen)
Colofon: De meesters. Wereldpoëzie van twintig eeuwen, vertaald door Paul Claes is gedrukt in opdracht van het Poëziecentrum vzw in de maand oktober 2008 bij drukkerij New Goff in Gent (Mariakerke). De integrale vormgeving is van Karakters in Gent
2011
De tuin van de Franse poëzie. Een canon in honderd gedichten. (bloemlezing)
Paul Claes verzamelde honderd hoogtepunten uit meer dan tien eeuwen Franse dichtkunst. Hij leidt iedere dichter kort in en voorziet elk gedicht van helder commentaar. De editie is tweetalig.
Omslag: Anneke Germers
Omslagillustratie: Privécollectie Anneke Germers
Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. -488p.
Afmetingen: 21.50 x 13.40 (ingenaaid – harde linnen kaft met stofomslag)
2014 Het kristal. Twaalf sonnetten voor Spinoza. (poëzie – bibliofiele uitgave) 

Samenstelling en vertaling: Paul Claes.
Bevat zowel het originele als de vertaalde tekst van Sully Prudhomme, Joaquin Maria Machado de Assid, Herman Gorter, Jorge Luis Borges, Paulus Nicolaus (= Paul Claes
Het getekende portret (conté-potlood) is van de hand van beeldend kunstenaar Karel Dierickx.

 

Gent: Private Press/ Jozef Moetwillig. -27 + [II]p. 

Afmetingen: 23.50 x 16.50 (garengenaaid – kaft: omslag met wikkel in Pop’set 320 gr/m², gerild en geplooid)
Colofon: De Bundel ‘HET KRISTAL. Twaalf sonnetten voor Spinoza’ werd in de zomer van 2013 door Paul Claes samengesteld en vertaald.Dit is de 29ste bibliofiele uitgave van de private pers Jozef Moetwillig te Gent.
De sonnetten zijn gezet uit de Baskerville c.11 en gedrukt op papier Lessebo Design 150 gr/m²; De binding is garengenaaid.
De opmaak werd verzorgd door Lieven&Suzanne.
Druk en afwerking; Sintjoris te Oostakker.
De oplage bedraagt 300 exemplaren waarvan de eerste 100 gesigneerd door de auteur.
Apollinaire
2012 Zone Gent: Druksel
Bataille, Georges
1987 Het oog. (verhaal) 

Vertaald uit het Frans door Paul Claes.
Originele editie: Histoire de l’oeil. 

(vermeerderd in 1994)

 

Leuven: Uitgeverij Kritak / Amsterdam: Van Gennep. -73p. 

Reeks: Kritak klassiek nr 8
Afmetingen: 20.50 x 12.50 (gebonden)
1994 Het oog. De dode. 

(Nota: De dode werd vertaald door Jan Versteeg)
Omslagontwerp: Ron van Roon
Typografische verzorging: Studio Cursief Amsterdam
Amsterdam: Maarten Muitinga. -140p. 

Reeks: Rainbow pockets nr 168 (pocket)
Afmetingen: 17.50 x 10.50
Zetwerk: Stand-by Nieuwegein
Druk: Ebner Ulm
Baudelaire, Charles
2013 De reis. (vertaalde poëzie) 

Vertaald uit het Frans door Paul Claes
Oorspronkelijke titel: Le voyage

 

Woubrugge: Avalon Pers. -[20]p. 

Afmetingen: 25 x 15.10 (katernen ingenaaid, los in rode stofomslag)
Colofon: Charles Baudelaire schreef ‘Le voyage’ in het Normandische havenstadje Honfleur. Het sluitstuk van de bundel ‘Les Fleurs du Mal’ (1859) is de beste samenvatting van zijn illusieloze levensvisie. Paul Claes vertaalde het gedicht in 2013, het zeventigste jaar van zijn levensreis.
De tekst is gezet uit de Bembo door de Avalon Pers in een oplage van zeventig exemplaren gedrukt op Zerkall. Alle exemplaren zijn door de vertaler gesigneerd.

 

Catullus
1995 Verzen. 

Vertaald uit het Latijn, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Paul Claes.
Oorspronkelijke titel : Carmina.
Boekverzorging: Jacques Janssen

 

Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. -199p. 

Reeks: Baskerville serie.
Afmetingen: 21.40 x 13.80 (ingenaaid – gebonden met stofomslag)

 

 

2000 Liedjes voor Lesbia. 

Vertaald uit het Latijn en toegelicht door Paul Claes.
Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. -103p. 

Reeks: Kleine Bellelettrie serie.
Chajjaam, Omar
2010 De kwatrijnen van Omar Chajjaam. 

Naar de Engelse versie van De Edward Fitzgerald (1859)
Deeltitels: De landjonker en de tentenmaker; Kwatrijnen van Omar Chajjaam van Naisjapoer; Aantekeningen; bibliografie.
Boekverzorging: Dooreman

 

Antwerpen: Meulenhoff/Manteau. -64p. 

Afmetingen: 20 x 15 (gelijmd)
Donne, John
1985 Een nocturne op het feest van St. Lucia, zijnde de kortste dag. 

Vertaald uit het Engels door Paul Claes en Christine D’Haen.
Originele editie: A nocturnall upon S. Lucies day, being the shortest day.
Amsterdam: Regulierenpers. -7p.
Eliot, Thomas Stearn
2007 Het Barre Land. 

Vertaald uit het Engels door Paul Claes
Originele editie: The Waste Land.
Omslagontwerp: Nanja Toebak
Foto auteur: © Hulton Deutsch Collection/Corbis
Vormgeving binnenwerk Adriaan de Jonge
Amsterdam: De Bezige bij. -223 p. 

Afmetingen: 24 x 17 (gebonden met stofomslag)
Goethe, Johann Wolfgang von
1997 De mooiste van Johann Wolfgang von Goethe. 

Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem. Vertaald uit het Duits door Paul Claes et al.
Tielt; Amsterdam: Lannoo; Atlas. – 143p.
Herakleitos
2009 Honderd fragmenten van Herakleitos. Gent: Druksel. – 36 pagina’s, recto verso gedrukt. 

Afmetingen: 21 x 15
Colofon: De oplage bedraagt 126 exemplaren. 100 genummerde boeken zijn bestemd voor de verkoop, 26 geletterde zijn voorbehouden voor de uitgeverij. Alle exemplaren zijn gesigneerd door de vertaler-dichter.
Het lettertype is de Lucida Sans, het papier Bioset 90 g.

 

2011 Herakleitos. Alles stroomt. 

Vertaald en toegelicht door Paul Claes
Omslag: Jacques Janssen/Monique Gelissen)
©iStockphoto /Doubleus
2014: 2de druk – Amsterdam: Athenaeum Polak & Van Gennep. -197p.
Afmetingen: 21.50 x 13.50 (paperback)

 

Amsterdam: Athenaeum Polak & Van Gennep. -208p. 

Afmetingen: 21.50 x 13.80 (gebonden – harde kaft met stofwikkel – foto op losse halve wikkel)
cover 2de druk

 

Heredia, José-Maria del
1996 Trofeeën. 

Vertaald uit het Frans door Paul Claes.
Originele editie: Trophees.
Het omslagontwerp werd vervaardigd door de Witlof-compagnie.

 

Antwerpen: Uitgeverij Kritak/ Rijswijk: Uitgeverij Goossens. -68p. 

Reeks Kritak klassiek nr 20
Afmetingen: 20.50 x 12.50 (ingenaaid)
Colofon: Trofeeën, Trophées van José Maria de Heredia, vertaald door Paul Claes, werd gezet uit de Joanna door AMB te Kapellen en gedrukt door Groenevelt te Landgraaf

 

Horatius Flaccus, Quintus
1995 Vijf vrouwen. Vertaald uit het Latijn door Paul Claes. 

Boekverzorging: Dooreman
Leuven: Van Halewyck. -13p. 

Deze uitgave is uitsluitend bestemd voor de vrienden van de Uitgeverij en is niet in de handel.
Nota op de overzichtstentoonstelling Poëziecentrum Gent februari 2012: “Een door Dooreman sentimenteel gelegenheidswerkje. Soms is de auteur het slachtoffer van de materiële uitvoering.”
1997 Carmen: een lyrisch gedicht. Een vertaling door Paul Claes. Gent: Jozef Moetwillig
2011 Horatius. Monument. 20 Oden. 

Cover: Ontwerp en lay-out Naomi van Hauwermeiren.
Linosnede typo kop Horatius (naar een afbeelding uit de 4de eeuw n Chr.) en handgemaakt vegetaal papier van netel: Jos Brabants.

 

Private Press/ Jozef Moetwillig i s m Blauwdruk. -60 p. 

Formaat (gesloten): 21 x 14,8 (Kaft met flappen )
Monument is de 26ste bibliofiele realisatie van de private pers Jozef Moetwillig te Gent.
De tekst is gezet uit de Baskerville c 13 en gedrukt op papier Munken opdikkend 100 gr/m²; de binding is garengenaaid Druk en afwerking kaft: Sintjoris te Oostakker.
De oplage bedraagt 300 exemplaren waarvan de eerste honderd gesigneerd door de auteur. Dit ius nr 41.

 

Joyce, James
1994 Ulysses. Vertaald uit het Engels door Paul Claes en Mon Nys. 

Omslag: Rudo Hartman
Amsterdam: De Bezige Bij. -859p. 

Afmetingen: 21 x 13.25 (gebonden met stofomslag)
Druk: Tulp Zwolle
1995 Giacomo Joyce. 

Vertaald uit het Engels door Paul Claes.
Originele editie: Giacomo Joyce.
Omslagontwerp: De Witlof-Companie
Antwerpen: Uitgeverij Kritak/ Rijswijk: Uitgeverij Goossens. -46p. 

Reeks: Kritak Klassiek nr 18
Afmetingen: 20.50 x 12.50 (gebonden)
Colofon: Giacomo Joyce van James Joyce, vertaald door Paul Claes werd gezet uit de Joanna door AMB te Kapellen en gedrukt door Groenevelt te Landgraaf.
2007 Bloomsday = Bloomsdag 

Vertaald en gekozen door Paul Claes.
Baarn: Atalante Press. 

Een boek in een oplage van één (1) exemplaar.
Labé, Louize
1996 Sonnetten. 

Vertaald uit het Frans door Paul Claes.
Originele editie: Sonnets.
Het omslagontwerp werd vervaardigd door De Witlofcompagnie.

 

 

Antwerpen: Uitgeverij Kritak/ Rijswijk: Uitgeverij Goossens. -74p. 

Reeks: Kritak klassiek nr 21
Afmetingen: 20.50 x 12.50 (ingenaaid)
Colofon: Sonnetten van Louize Labé, vertaald door Paul Claes werd gezet uit de Joanna door AMB te Kapellen en gedrukt door Groenevelt te Landgraaf.

 

2012 Sonnetten. Een keuze. Editie in de Roozetak.
Lawrence, D.H.
1986 Vijgen. 

Vertaald uit het Engels door Paul Claes.
Het omslagontwerp werd vervaardigd door Dooreman

 

Leuven: Uitgeverij Kritak / Amsterdam: Van Gennep.  -74p. 

Reeks: Kritak klassiek nr 5
Afmetingen: 20.50 x 12.50 (ingenaaid)
Colofon: ‘Vijgen’ van D.H. Lawrence, in de vertaling van Paul Claes, werd gezet uit de Bembo door Groenevelt bv, Landgraaf, en gedrukt door Snoeck-Ducaju & Zn N.V. Gent

 

Mallarmé, Stephane
1983 Gedichten. 

Uit het Frans vertaald door Paul Claes.
Amsterdam: Aster; Confiance. -38p.
1986 Gedichten. 

Vertaald uit het Frans en toegelicht door Paul Claes.
Tweetalige uitgave
Typografie: Jacques Janssen

 

Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. – 86p. 

Afmetingen: 18.40 x 11.50 (gebonden – harde linnen kaft – stofomslag)
Druk: Koninklijke Drukkerij G.J. Thieme bv, Nijmegen
Druk omslag; Drukkerij Confiance, Amsterdam
Bindwerk: Koninklijke Wöhrmann bv, Zutphen.

 

1992 De middag van een Faun en andere gedichten. 

Vertaald uit het Frans en toegelicht door Paul Claes.
Dit is de 2de vermeerderde druk van ‘Gedichten’ uit 1986
Typografie: Jacques Janssen
Tweetalige uitgave
(vermeerderd in 1994)

 

Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. -117p. 

Afmetingen: 18.40 x 11.50 (gebonden – harde linnen kaft – stofomslag)
Druk: Nauta Zutphen
Papier: Bührmann-Ubbens, Zutphen
Bindwerk: Van Waarden, Amsterdam.

 

1994 De middag van een Faun. Ecloge.
Milton, John
1986 Sonnet. Vertaald uit het Engels door Paul Claes. 

Het vertaalde sonnet is het “Sonnet VII”.
Amsterdam: Regulierenpers. – 2p. 

Oplage: 46 exemplaren.
Colofon: Met dank aan de vertaler biedt de drukker dit sonnet zijn vrienden aan, nu voor hem Tijd al tweemaal met zijn drieëntwintig jaar gevloden is”
Montaigne
2002 Zinsspreuken. Baarn: Atalanta Pers
2008 Wat weet ik?: sentences de la librairie = zinspreuken uit de librije. Vertaald [en nieuw gerangschikt] door Paul Claes. Gent: Jozef Moetwillig
Nerval, Gerard de
1984 Christus in de hof van olijven. 

Vertaald uit het Frans door Paul Claes. (vermeerderd in 1994)
Originele editie: Le Christ aux oliviers.
Amsterdam: Regulierenpers. -19p. 

Afmetingen: 23.30 x 16 (ingenaaid met stofomslag)
Colofon: ‘Christus in de hof van olijven’ van Gérard de Nerval in de vertaling van Paul Claes werd in de zomer van 1984 door Ben Hosman uit de letter Bembo met de hand gezet en gedrukt als derde uitgave van zijn ‘Regulierenpers’ in een genummerde oplage van 70 exemplaren. Binderij Phoenix te Amsterdam bond de nrs 1 t/m 30 in halfleer en –perkament en brocheerde de nummers 31 t/m70

 

1994 Hersenschimmen. 

Vertaald uit het Frans door Paul Claes.
Originele editie: Les chimères.
Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. – 45p. 

Afmetingen: 21.50 x 13.80 ((gebonden – harde linnen kaft – stofomslag)
Platen, August von
1992 Venetiaanse sonnetten. 

Vertaald uit het Duits en ingeleid door Paul Claes.
Leiden: Plantage/G&S. – 85p. 

Reeks: Visum-reeks deel VIII
Afmetingen: 20.40 x 12.60 (ingenaaid)
Colofon: ‘Venetiaanse Sonnetten’ van August von Platen, ingeleid en vertaald door Paul Claes, werd in opdracht van uitgeverij Plantage/G&S vormgegeven door Piet Gerards en Marc Vleugels te Heerlen en gedrukt door Drukkerij Groenevelt te Landgraaf. Deze uitgave is deel VIII in de Visum-Reeks.

 

Pound, Ezra
1985 Mauberley, en andere gedichten. 

Vertaald uit het Engels en redactie door Paul Claes en Mon Nys.
Portret op de voorkaft: Portret van Ezra Pound door Henry Gaudier-Brzeska., 1913-1914.
Vormgeving: Josje Pollmann
Tweetalige editie

 

Haarlem: In de Knipscheer / Gent: Zuid. – 157p. 

Afmetingen: 20 x 13 (gebonden – harde kaft)
Colofon: ‘Mauberley en andere gedichten’ Eerste uitgave ‘Hugh Selwyn Mauberley’, London 1920. Verzameling ‘Personae’ The collected poems of Ezra Pound. London 1926

 

1985 De Pisaanse canto’s. 

Ingeleid, vertaald uit het Engels en toegelicht door Paul Claes en Mon Nys.
Originele editie: The cantos of Ezra Pound.
Omslag: Nico Dresmé
Typografie: Jacques Janssen
Amsterdam: De Bezige Bij. -275p. 

Afmetingen: 20 x 12.50 (gelijmd – kartonnen kaft met flappen)
Druk: Thieme, Nijmegen

Amsterdam: Athenaeum Polak & Van Gennep

Gebonden uitgave
Proust, Marcel
2014 Treurnissen: Mijmeringen onder wisselende hemel. 

Oorspronkelijke titel: Regrets
Oorspronkelijke auteur: Marcel Proust
Vertaald door Paul Claes en Chris van de Poel

 

Gent: Poëziecentrum vzw. -66p. 

Afmetingen: 20.20 x 15.30 (paperback)
Rilke, Rainer Maria
1991 De kornet. 

Vertaald uit het Duits door Paul Claes.
Originele editie: Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph. (1906)
Omslag: Dooreman
Leuven: Uitgeverij Kritak. – 78p. 

Reeks: Kritak Klassiek nr 12
Afmetingen: 20.50 x 12.50 (ingenaaid)
Colofon: De Kornet, vertaald door Paul Claes, werd gezet uit de Bembo door Aanzet Gent, en gedrukt door Groenevelt, Landgraaf.

 

 

2006 Het lied van liefde en dood van Kornet Christoph 

Originele editie: Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke
Omslag Dooreman & Houbrechts
Antwerpen: Meulenhoff/Manteau.  -77p. 

Afmetingen: 20 x 15 (ingenaaid met geïllustreerde stofomslag)
Rimbaud, Arthur
1986 De dronken boot. 

Vertaald uit het Frans door Paul Claes.
Originele editie: Le bateau ivre.
Amsterdam: Regulierenpers. -21p.
1986 Twaalf gedichten 

Vertaald uit het Frans door Paul Claes.
Vermeerderd in 1998
Amsterdam: Regulierenpers. 33p. 

Oplage: 80 exemplaren. De eerste 40 op Japon Nacré en verlucht met een litho van Chris Buursen en door Binderij Phoenix in half perkament gebonden. De nrs. 47 tot 80 werden gebrocheerd. Het omslag is van getint lompenpapier.
1987 Gedichten. 

Keuze uit zijn poëzie met vertalingen en commentaren samengesteld door Paul Claes. (vermeerderd in 1998)
Ontwerp omslag: Guus RosBRS Premsela Vonk

 

Baarn: Uitgeverij Ambo bv. – 167p. 

Reeks: Ambo tweetalige uitgave
Afmetingen: 20.20 x 11.60 (gebrocheerd)

 

 

1987 Stupra. 

Vertaald uit het Frans door Paul Claes.
Illustratie van Pam G. Rueter in rood gedrukt
(vermeerderd in 1998)
Utrecht: Sub signo Libelli. – 11p. 

Tweetalige uitgave
Oplage 47 exemplaren.
1993 H. Erotische gedichten. 

Vertaald uit het Frans en toegelicht door Paul Claes.
Omslagontwerp: Dooreman
Omslagillustratie: Marnix Everaert.
Leuven: Uitgeverij Kritak / Rijswijk: Uitgeverij Goossens. – 89p. 

Reeks: Kritak Klassiek Nr 14
Afmetingen: 20.50 x 12.50 (gebonden)
Colofon: H. Erotische gedichten van Arthur Rimbaud, vertaald door Paul Claes werd gezet uit de Bembo door Aanzet Gent en gedrukt door Groenevelt, Landgraaf.
1995 Een seizoen in de hel. 

Vertaald uit het Frans door Paul Claes.
Originele editie: Une saison en enfer.
Het omslagontwerp werd vervaardigd door Dooreman
Het portret van Rimbaud werd getekend door zijn schoolvriend Ernest Delahaye.

 

Leuven:Uitgeverij Kritak / Rijswijk: Uitgeverij Goossens. – 100p. 

Reeks: Kritak Klassiek Nr 14
Afmetingen: 20.50 x 12.50 (gebonden)
Colofon: ‘Een seizoen in de hel, van Arthur Rimbaud vertaald en toegelicht door Paul Claes, werd gezet uit de Bembo door Griffo, Gent, en gedrukt door Groenevelt, Landgraaf.

 

1998 Gedichten. Definitieve uitgave. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep – 246p. 

Afmetingen: 21.50 x 13.80 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1999 Illuminations. Vertaald uit het Frans en aantekeningen door Paul Claes. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep – 208p. 

Afmetingen: 21.50 x 13.80 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
2000 Een seizoen in de hel, Une Saison en enfer. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. -131p. 

Afmetingen: 21.50 x 13.80 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
2002 Brieven 1870-1875. Arthur Rimbaud. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. -166p. 

Afmetingen: 21.50 x 13.80 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
2006 Gedichten, Een seizoen in de hel, Illuminations 

Nota: deze editie is ‘licht’ herzien.
Omslag: Anneke Germers

 

Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. -368p. 

Afmetingen: 21.50 x 13.80 (gebrocheerd)
2008 Le bateau ivre = De dronken boot. Leiden: Stichting Tegen-Beeld 

Deze uitgave bevat behalve het gedicht en de vertaling een inleiding in het Frans en het Nederlands.
2012 Gedichten. Een seizoen in de hel. Illuminations. 

 

Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. -200p. 

Reeks: Perpetua
Afmetingen: 22 x 13.20 (gebonden – met stofomslag)
Sappho
1985 Liederen van Lesbos. Uit het Grieks vertaald door Paul Claes. 

Heruitgegeven in 2006 door Antwerpen Meulenhoff/Manteau.
Er bestaat een ander uitgave eveneens bij Kritak 1985 met omslagontwerp van Danielle Narcisse

 

Leuven: Kritak. – 76p. 

Reeks: Kritak Klassiek
Afmetingen: 20.50 x 12.50 (ingenaaid)
Colophon: Liederen van Lesbos van Sappho, in de vertaling van Paul Claes, werd gezet uit de Bembo. Het omslagontwerp werd vervaardigd door Dooreman.
2006 Liederen van Lesbos. Uit het Grieks vertaald door Paul Claes. 

Omslagontwerp: Dooreman & Houbrechts.
De omslagtekening is van Gerda Dendooven
Heruitgave van 1985.
Antwerpen: Meulenhoff/Manteau. 

Afmetingen:20 x 15 (gebrocheerd)
Stevens, Wallace
2012 Dertien wijzen om naar een merel te kijken. 

Vertaald uit het Engels door Paul Claes.
Originele editie: Thirteen ways of looking at a blackbird.
De vormgeving van het binnenwerk en de kleur van de titelloze omslag werden geïnspireerd door de Alfred A. Knopf-editie van ‘The Collected Poems of Wallace Stevens’.
Gent: Druksel. -16p. 

Afmetingen: 15 x 17,5 (genaaid)
Colofon: ‘Dertien wijzen om naar een merel te kijken’ is de vertaling door Paul Claes, van ‘Thirteen ways of looking at a blackbird., een gedicht van Walace Stevens uit ‘Harmonium (1931, 1947)
‘Het werd gezet uit de Perpetua en uitgegeven door Druksel in een oplage van 126 exemplaren. 100 genummerde boeken werden bestemd voor de verkoop, 26 geletterde voorbehouden voor de uitgeverij. Alle exemplaren werden gesigneerd door de vertaler.

 

Segalen, Victor
1988 Oostwaartse steles. 

Vertaald uit het Frans door Paul Claes.
Originele editie: Stèles orientées.
Zutphen: Ten Bosch. – 35p.
Valéry, Paul
2011 Le cimetière marin. Het kerkhof aan zee. Woubrugge: Avalon Pers. -28 p. 

Afmetingen: 24,5 x 15 (Ing.; met stofomslag)
Gezet uit de Bembo en gedrukt in een oplage van 80 ex. op Simili Japon. Herman van der Kruijk bond 20 ex. in halfperkament.
Alle ex.werden door de vertaler gesigneerd.

D. Vertalingen uit het Nederlands naar andere talen.

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1985 J. H. Leopold: Cheops (naar het Engels, met Christine D’haen) Amsterdam: Regulierenpers. 

Oplage: 75 exemplaren gedrukt in blauw en zwart.
Tweetalige uitgave Engels-Nederlands
1989 Guido Gezelle: The Evening and the Rose (naar het Engels, met Christine D’haen; van dertig zijn er drie op muziek gezet in 1996) 

5de, uitgebr. en grondig bew. ed. (1999)
Antwerpen: Guido Gezellegenootschap. -115 p. 

1990 Willy Vandersteen: Lucius et Lucia, De secreto gladiatorum. 

In latinum convertit R. Dehamers auxiliantibus G. Lesaffer et P. Claes
1991 Metamorphoses. Carmina poetarum recentiorum in Latinum vertit. (naar het Latijn) 

Paul Claes vertaalde gedichten uit de wereldliteratuur in het Latijn: Vondel, Shakespeare, Goethe, William Blake, Baudelaire e.a.
Herdrukt in 1999.
Sonnega: Regulierenuitgeverij. -55p. 

Oplage: 24 ex.
1996 Guido Gezelle: Three Partsongs (muziek van Vic Nees)
1999 The evening and the rose: 30 poems translated from the Flemish. 

By Paul Claes and Christine D’haen
5de, uitgebreide en grondig bewerkte editie van 1989
Antwerpen: Guido Gezellegenootschap. -116p.
1999 Johan Andreas Dèr Mouw, I’m Brahman: 15 sonnets. Translated from the Dutch by Paul Claes. Sonnega: Regulierenuitgeverij.
2004 Hugo Claus, Eros : 21 gedichten. 

Gekozen, in het Latijn vertaald en van een nawoord voorzien door Paul Claes.
Nederlandse en Latijnse tekst
Met een kleine toegift van Hafid Bouazza.
Brussel: Het Beschrijf. / Amsterdam: De bezige Bij. -66p.
2011 Guido Gezelle: La Fleur, vingt-sept poèmes traduit du flamand par Paul Claes. Antwerpen: Via Libra. -88p.

 

Overzicht per genre

Alfabetisch op titel met aanduiding van de datum van uitgave.  Voor de vertalingen werd geopteerd voor een overzicht alfabetisch op naam van de oorspronkelijke auteur

Verhalend proza

 • De Bloomiade (1996)
 • De Kameleon (2001)
 • De Lezer (2003)
 • De Leeuwerik (2010)
 • De Phoenix (1998)
 • De Sater (1993)
 • De Zoon van de Panter (1996)
 • Het hart van de Schorpioen (2002)
 • Het laatste boek (1992)
 • Lily (2003)
 • Plastic love. (2013)
 • Psyche. (2006)
 • Sfinx. (2004)

Poëzie

 • Animula: 12 zielgedichten voor Christine D’Haen. (2011)
 • Atlantis (2000)
 • De waaier van het hart (2004)
 • De Zonen van de Zon (1983)
 • Dochters van Eva (2008)
 • Dodendans (1989)
 • Embleem (1994)
 • Feux (1993)
 • Glans (1999)
 • Glans/ Feux (2000)
 • Mimicry. Tien pastisches (1992)
 • Mimicry. Pastisches. (1994)
 • Mnemosyne. Camenae Latinae (2004)
 • Rebis (1989)
 • X Tien dizijnen (1997)

Essayistiek

 • A Commentary on T.S. Eliot’s Poem The Waste Land: The Infertility Theme and the Poet’s Unhappy Marriage. (2012)
 • C. Honderd notities van een alleslezer. (2011)
 • Claus Quadrifrons. Vier gezichten van een dichter.(1987)
 • Claus-reading. (1984)
 • Concatenatio Catulliana. A New Reading of the Carmina. (Gieben 2002)
 • De dansende Faun. (1989)
 • De Gulden Tak. Antieke mythe en moderne literatuur. (2000)
 • De Kwadratuur van de Onyx. Over de dichtkunst van Christine D’haen. (1986)
 • De mot zit in de mythe. Hugo Claus en de oudheid. (1984)
 • De onsterfelijken: poëzie van Nobelprijswinnaars van de 20ste  eeuw. (bloemlezing) (1999)
 • De sleutel. Vijfentwintig gedichten van Noord en Zuid ontsloten. (studie). (2014)
 • Echo ‘s echo ‘s. De kunst van de allusie. (1988) & (2011)
 • Gezelle gelezen. (1993)
 • Het netwerk en de nevelvlek. Semiotische studies. (1979)
 • La clef des Illuminations. (2008)
 • Lyriek van de lage landen. (2008)
 • Onvergetelijke verzen. Maar van wie ook weer. (2011)
 • Raadsels van Rilke. Een nieuwe lezing van de Neue Gedichte. (1995)
 • Zwarte Zon: Code van de hermetische poëzie. (2013)

Vertalingen

 • De gouden lier. Archaïsche Griekse lyriek (2005)
 • De Griekse liefde, Honderd epigrammen uit de Griekse Anthologie (1983)
 • De Griekse liefde, Honderd vijftig epigrammen (1997)
 • De liefste, Onsterfelijke liefdesverzen (1990)
 • De meesters. Wereldpoëzie van twintig eeuwen (2008)
 • De tiende Muze, Onsterfelijke vrouwenpoëzie. (1995)
 • De tuin van de Franse poëzie. (2011)
 • Het kristal. (2014)
 • Licht van mijn leven: een getijdenboek. (2000)

 

 • Apollinaire, Zone (2012)
 • Bataille Georges, Het oog (1987)
 • Baudelaire Charles, De reis (2013)
 • Catullus, Verzen (1995)
 • Catullus, Liedjes voor Lesbia (2000)
 • Claus Hugo, Eros, in het Latijn (2004)
 • Chajjaam Omar, Kwatrijnen (2010)
 • Dèr Mouw Johan Andreas, I ‘m Brahman. 15 sonnets translated from the Dutch. (1999)
 • Donne, Een nocturne op het feest van St. Lucia, zijnde de kortste dag. (1985, met Christine D’haen)
 • Eliot T.S., Het Barre Land/The Waste Land (2007)
 • Gezelle Guido, The Evening and the Rose, (1989, met Christine D’haen, Engels)
 • Gezelle Guido, La fleur, vingt-sept poèmes traduit du flamand (2011)
 • Herakleitos, Honderd fragmenten van Herakleitos (2009)
 • Herakleitos, Alles stroomt. (2011, 2014²)
 • Heredia José-Maria de, Trofeeën. Trophées (1996)
 • Horatius , Vijf vrouwen (1995)
 • Horatius, Monument, 20 Oden. (2011)
 • Horatius, Carmen: een lyrisch gedicht.(1997)
 • Joyce James, Ulysses (1994, met Mon Nys)
 • Joyce James, Giacomo Joyce (1995)
 • Joyce James, Bloomsday = Bloomsdag (2007)
 • Nerval Gérard de, Christus in de hof van olijven.(1984)
 • Nerval Gérard de, Hersenschimmen/Les Chimères (1994)
 • Platen August von, Venetiaanse sonnetten (1992)
 • Pound Ezra, Mauberley en andere gedichten (1985, met Mon Nys)
 • Pound Ezra, De Pisaanse Canto’s (1985, met Mon Nys)
 • Proust Marcel, Treurnissen. Mijmeringen onder wisselende hemel. (2014, met Chris van de Poel)
 • Rilke Rainer Maria De kornet (1991)
 • Rilke Rainer Maria, Het lied van liefde en dood van kornet Christoph Rilke (2006), Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke.
 • Rimbaud Arthur, De dronken boot. (1986)
 • Rimbaud Arthur, Gedichten (1987)
 • Rimbaud Arthur, Stupra. (1987)
 • Rimbaud Arthur, Twaalf gedichten. (1987)
 • Rimbaud Arthur, H: Erotische gedichten (1993)
 • Rimbaud Arthur, Een seizoen in de hel. Une saison en enfer (1995)
 • Rimbaud Arthur, Gedichten (1998)
 • Rimbaud Arthur, Illuminations (1999)
 • Rimbaud Arthur, Een seizoen in de hel, Une Saison en enfer (2000)
 • Rimbaud Arthur, Brieven 1870-1875 (2002)
 • Rimbaud Arthur, Gedichten, Een seizoen in de hel, Illuminations, (2006)
 • Rimbaud Arthur, Le bateau ivre = De dronken boot. (2008)
 • Rimbaud Arthur, Gedichten, Een seizoen in de hel, Illuminations (2012)
 • Sappho, Liederen van Lesbos (1985)
 • Segalen Victor, Gerichte stèles (1988)
 • Labé Louïze, Sonnetten/Sonnets (1996)
 • Labé Louïze, Sonnetten. Een keuze (2012)
 • Lawrence D.H., Vijgen (1986)
 • Mallarmé Stéphane, Gedichten (1986)
 • Mallarmé Stéphane, De middag van een Faun (1992)
 • Metamorphoses, Carmina poetarum recentiorum (1991)
 • Milton John, Sonnet (1986)
 • Montaigne, Zinspreuken, (2002)
 • Valéry Paul, Le cimétière marin/Het kerkhof aan zee. (2011)
 • Wallace Steven, Dertien wijzen om naar een merel te kijken. (2012)