home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Wouters, Rik

WOUTERS, Rik

Halle, 2 april 1956

Anarchist, catalanista en flamingant.

Dichter, prozaschrijver en literair criticus, beeldend kunstenaar (kunstschilder) en geschiedkundige.

Publiceerde creatieve en kritische literatuur in boekvorm, bloemlezingen en al dan niet literaire tijdschriften.

 

BIOGRAFIE

 

2 april 1956: Geboorte van Rik Wouters te Halle.

Volgde in het middelbaar onderwijs de Grieks Latijnse afdeling.

Hij behaalde het diploma van regent Nederlands-Engels-geschiedenis. Hij werkte 25 jaar bij de federale overheid.

1979: Debuteert met de poëziebundel Ik zeg tot je

Literaire tijdschriftencarrière:

 • Hij was medeoprichter van Zefier (1985) en Kiezel (1991) en oprichter van Casita de la soledad (1995) en de e-mailtijdschriften Het verboden evangelie van de dichter (2000) en Paraula (2005).
 • Hij was of is hoofdredacteur en/of redactiesecretaris en/of gewoon redactielid van Vernieuwd Actietribune (1980), ’t Kofschip (1981-1985), Zefier (1985-1987), Kiezel (1991-1994), Casita de la soledad (1995), Het verboden evangelie van de dichter (2000) en Paraula (vanaf 2005).
 • Hij publiceerde gedichten in de literaire tijdschriften Actietribune, Appel, Bocari, Brutaal, Casita de la soledad, Creare, De Koofschep, De Wulpse Wesp, Duizend dromen, DW&B, Eigen, Gierik Nieuw Vlaams Tijdschrift, Het Prieeltje, Het verboden evangelie van de dichter, Initiatief, Kiezel, Litera, Nioba, Paraula, Portulaan, ’t Kandelaartje, ’t Kofschip, Vlaanderen, Weirdo’s, Yang en Zefier in Vlaanderen en Gist en Tijd schrift in Nederland.

De kunstschilder

Hij maakt schilderijen op papier en hout waarbij hij gebruik maakt van gouache en/of houtskool. Hij maakt constructies zonder voorliefde voor welk materiaal dan ook. Zijn werk werd nog niet tentoongesteld. Op de kaften van zijn dichtbundels Het woord hertalen en Wat stilte genoemd wordt [dubbeldichtbundel, 1996] en Xamego [1999] en van het geschiedkundige werk De voorouders van de zwarte madonna [2002] is werk van hem afgebeeld.

In 2002 stelde Guy van Hoof in zijn essay “Recht van spreken. De poëzie van Rik Wouters” dat er een samenhang is tussen al wat hij schrijft, dus poëzie, proza, essays en kritieken. Dat betekent dat een bundel moet gelezen worden in relatie met andere uitgaven. Wouters stelt zich niet tevreden met af en toe een vluchtig succesje, nee, hij bouwt een oeuvre uit dat boeiend is om mee te beleven. De lezer dient zich open te stellen om zijn zoektocht in de vorm van gedrukte woorden te volgen.

2010: Wordt aangesteld als vierde dorpsdichter van Galmaarden na Roland Bourgoignie, Albert Schrever en Jan Heyvaert.

Tijdens de Pajotternijen op zondag 8 mei 2011 werd in de tuin van het Baljuwhuis een nieuw gedicht “Galmaardse Stilte” van Rik Wouters, dorpsdichter 2010, onthuld.

Wouters Rik 9 dorpsdichter      Wouters Rik 10

Bron van de foto’s: Rik Wouters, een vierde grote broer beklom de muur …

2013: Publicatie van de dubbeldichtbundel Niemand zegt het alfabet op waarin de bundels “Stilte spreekt sluimerend maar hoorbaar” en “Stenen spreken meer dan woorden” handelen over Catalunya.

2013: Zijn liefde voor Catalunya ligt ontegensprekelijk eveneens aan de basis voor het informatieve documentaire reisboek Anekdotes legendes en andere geschiedenissen van het Barcelona binnen de vroegere Middeleeuwse omwalling. Dat blijkt niet alleen uit de Ondertitel: “of Barcelona zien en sterven, steeds weer een beetje meer”.

 • Het boek bevat 36episodes – elk van 2 tot 8 pagina’s – over het Barcelona binnen haar meest-uitgebreide Middeleeuwse wallen met korte ‘uitstapjes’ naar allerlei plaatsen in Catalunya (Empúries, Girona, Montserrat, ea) Spanje, de Middellandse Zee, Europa en zelfs Gaasbeek en het huwelijk van Karel V en zelfs Halle.
 • Na boeken over de zwarte madonna en de prenatale geschiedenis van Halle (2002) en kunstschilder Louis Thevenet (2007) aan zijn derde geschiedenisboek toe.

 

Over zichzelf schrijft Rik Wouters:

Aan die gegevens wil ik volgende zaken toevoegen:

1. Ik heb Grieks-Latijn gevolgd. Daarna heb ik het diploma van regent Nederlands-Engels-geschiedenis behaald. Ik ben “Toeristische gids”, erkend door “Toerisme Vlaanderen”;

2. Op mijn adreskaartje staan in volgorde vermeld:

 • “anarchist” wat niet hetzelfde als machtloosheid is,
 • “artiest” die slechts weinig met kunstenaar gemeen heeft omdat het ook een levenshouding is, en “dichter” die 11 dichtbundels waarvan sommige ook proza(fragmenten) bevatten, en 4 literaire essays heeft laten verschijnen;
 • “catalanist” -een ‘flamingant’ uit Catalunya- en “flamingant” die ik als eretitels beschouw;

3. Interesses:

 • Catalunya in alle mogelijke aspecten;
 • Nederlandstalige poëzie met een voorkeur voor de Vlamingen Andries Dhoeve en Guy van Hoof en de Nederlandse “Experimentelen” en de Vlaamse “Vijftigers” en “Vijfenvijftigers”;
 • Geschiedenis met een bijzondere aandacht voor Halle en de Vlaamse Beweging, Europa, het oude Griekenland, Romaanse kunst en Gotiek, schilderkunst, beeldhouwkunst en bouwkunst, en Spanje en gebieden die een ‘link’ met Spanje hebben en het Catalaanse modernisme;
 • De “Guerra Civil” of “Spaanse Burgeroorlog” van 1936 tot 1939, die het echte begin van W.O.II betekende;
 • “Mei 1968” en al wat ermee samenhangt;
 • Muziek: de “sixties” en de 1ste helft van de zeventiger jaren van vorige eeuw, kleinkunst en sardanamuziek uit Catalunya;
 • Catalaanse gastronomie en wijnen;
 • Elk volk dat opkomt voor het universele recht op zelfbeschikking als Basken, Catalanen,Vlamingen, …

4. Ik word gestoord door:

 • Monarchies die a(nti)-democratisch én discriminerend zijn en mensen die ze verdedigen;
 • Religies en sektes die a(nti)-democratisch én discriminerend zijn en mensen die ze verdedigen;
 • Extreem-rechts en fascisme die a(nti)-democratisch én discriminerend zijn en mensen die ze verdedigen;
 • De Spaanse “Partido Popular” (what’s in an name!) van Aznar en Rajoy die dictator en massamoordenaar Francisco Franco blijven koesteren en de Basken de schuld gaven van de bomaanslagen van Atocha, Madrid;
 • Politici die bijna allen het woord dat ze dan nog verkrachten, verkiezen boven de daad;
 • Wat België dat de Vlaamse meerderheid miskent, genoemd wordt;
 • Door de Franstaligen uit wat België genoemd wordt, die een kunstmatig gedrocht in stand proberen te houden omdat het hun geld waarvoor anderen gewerkt hebben, waarborgt.

5. Ik droom van:

 • Een onafhankelijk Catalunya;
 • Een onafhankelijk Vlaanderen of een terugkeer naar de toestand van vóór 1830 toen Nederland en Vlaanderen een eenheid vormden (zou Frankrijk Wallonië willen?!);
 • Een Europa van gelijkheid: maximumlonen die niet meer dan 3 x het minimumloon bedragen en niet-erfelijke politieke mandaten;
 • Een Europa van volkeren en niet van vaak kunstmatig-gecreëerde landen waarin fascisme en partijen die er links mee of respect voor hebben, bij wet verboden zijn.

Uit: rik wouters, halle en meer – Blogs – SeniorenNet

 

BEKRONINGEN

 • 1980: Erediploma Spectraal van Poëzieprijs Spectraal, Gent, 1980 met het gedicht De Hoop.
 • 1984: Eerste Onderscheiding van Poëzieprijs Kulturele Raad Halle, 1984 met de gedichten meter, Grootmoeder en slechts je stem is eeuwige echo eentonig. De prijs zelf werd wegens inflatie in de kulturele wereld niet toegekend.
 • 1984: Eerste-Litera-onderscheiding van Poëzieprijs Stad Beringen, 1984 met het gedicht meter.
 • 1997: Eerste Prijs van Poëzieprijs Stad Tongeren, 1997 met het gedicht De vader.
 • 2003: Tweede Prijs van Poëziewedstrijd Stad Halle,2003 met de cyclus “Stilte spreekt sluimerend” die de gedichten “gebakken aarde“, rijpende mestvaalten” en “vreemdelingen vinden” bevat.
 • 2010: Dorpsdichter Galmaarden 2010 naar aanleiding van het gedicht “Brabants trekpaard”.

 

MEER OVER RIK WOUTERS

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

 

SMAAKMAKER

Gedicht in Oostendse Sportpoëzieroute.

Het gedicht De turnster kreeg een plekje in de Mr. V-arena. Deze sportzaal is nu onder meer een turnsporthal voor de Oostendse turnverenigingen.

 

DE TURNSTER

Gitaristen strelen vormelijkheden. Vier voruwen hebben
handen veranderd in schelpen die niet sluiten. Angstig
en bleek betreedt de turnster de vloer die uitdeint. Snaren
snellen ter hulp. Hoger dan ooit verheft zich het lichaam

tot omgeving oplost. Garcieus betasten tenen te weinig
en plots het podium. Tokkelende vingers doen voeten
fragiel onbewust hinderlagen ontwijken. Loom wordt
gymnastes lach. Musici die introvert klanken beroeren,

dromen weg en versnellen ritmisch. De te jonge turnster
dreigt vertederend en kwetsbaar weg te glippen. Bruusk
breekt de rauwe stem muziek af die neerstort. Hulpeloos
staart het kindje: niet meer kan ze de kloof overbruggen.

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

Na het chronologische bibliografische overzicht, vindt u een overzicht opgelijst per genre.

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1979 Ik zeg tot je. (dichtbundel)

Omslagontwerp: Gerrit Achterland
Wouters Rik 1 Dilbeek, Panther paperback V.Z.W. -16p.

Afmetingen: 20.40 x 13.90 (geniet)
Reeks: Panther paperback ; vol 16.
1982 Nauwelijks ademend verheffen woorden zich.

Deeltitels: Halle weggeborgen in de zennebocht, Vijf gedichten opgedragen aan Ghislain Laureys; Losse gedichten; De seizoenen; Winter
Lay-out: Margreet Janssen Reinen.
 Wouters Rik 2 Molenhoek, Iambe. -27p.Oplage: 100 gesigneerde en genummerde exemplaren.

Afmetingen: 20.50 x 14.50 (geniet)
Colofon: De verzenbundel ‘Nauwelijks ademend verheffen woorden zich’ bevat reeds en nog niet gepubliceerde gedichten. De gepubliceerde zijn – in licht gewijzigde versies – verschenen in de literaire tijdschriften Argus, ’t Kofschip, Het Prieeltje, Vlaanderen en Yang en in bloemlezingen van Iambe, ’t Kofschip en Spectraal. Deze uitgave komt tot stand in samenwerking met het literaire tijdschrift Iambe (Stationstraat 25, 6584 AR Molenhoek, Nederland) en verscheen in de lente van 1982 in een oplage van 100 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. Dit is nummer …
1984 Ghislain Laureys zestig.

 Met kritische bijdragen van Margreet Janssen Reinen, Ghislain Laureys, Ton Luiting, Jan van den Weghe en Rik Wouters en creatieve bijdragen van Raoul Maria de Puydt, Ghislain Laureys, Edith Oeyen, André Polfliet en Jan van den Weghe.
Ook verschenen in: ’t Kofschip [literair tijdschrift], 12, 5/1, november-december 1984, pag. 29-32.
Antwerpen : Kofschip-Kring. [16] p. : ill. ; 24 cm

Reeks: Argusreeks / Kofschip-Kring ; vol 7
1987 Lawaai is tederheid. (dichtbundel)

6 gedichten vol wrede wanhoop; prentkaarten; From here to eternity, 5 gedichten over nergens en ergens; letterwoord; Alleenspraak, Een belijdenis zonder namen te noemen.
Deeltitels: Zelfs godinnen sterven
Foto achterplat: A. Vandeghinste
Omslag en vormgeving: Julien Vangansbeke
 
 Wouters Rik 6 Gent: Yang. -44p.

Reeks: Yang poëzie reeks nr 133
Afmetingen: 20 x 11.80 (ingenaaid)
Druk: Via Zingem
1995 De niet-conforme conformist. Een monografie over de Halse dichter Ghislain Laureys.

Samen met: LAUREYS, Ghislain. De lokstem van het leven. Een bloemlezing.
(samensteller: Rik Wouters).
Ruisbroek: Casita de la soledad-stichting en Upsilon, Halle.

Reeks: Casitacahier nr. 0
Ook gedeeltelijk [laatste 3 bladzijden] verschenen in: Argusogen of het geweten van Halle [e-mailtijdschrift], nr. 11, 25 oktober 2002 en op www.halle.nu en www.stadhalle.com.
1996 Het woord hertalen; Wat stilte genoemd wordt. (een dubbeldichtbundel)

Omslagtekening: Puig d’Arques (tussen Cruïlles en Cassà de la Selva), houtskool, Rik Wouters
Omslagontwerp en grafische vormgeving: Rik Wouters
Omslagtekst: Fragment uit ‘Woord. Taal. Ggedicht ben ik. Van Rik Wouters verschenen in het literaire eenmanstijdschrift Casita de la Soledad 1ste jg., juni 1995, p.1 tot 6 van de rubriek Ars Poëtica.
 Wouters Rik 3 Ruisbroek: Casita de la soledad-stichting. -48p.

Reeks: casitacahier nr. 1
Colofon: De dubbeldichtbundel ‘Het woord hertalen en Wat stilte genoemd wordt’ van Rik Wouters werd geschreven respectievelijk van 1990 tot 1991 en van 1992 tot 1995. Hij werd ion de winter van 1995-1996 uitgegeven door de Casita de la Sociedad-Stichting uit Ruisbroek als casitacahier 1
Hij kwam tot stand dank zij de steun van de literaire vereniging Upsilon uit Halle.
De eerste 10 exemplaren, aangeduid met een van de letters van voor- of familienaam van de dichter bevatten een handgeschreven fragment van het gedicht ‘Avond ik zit op balkon dochter slaapt’ en een persoonlijke opdracht. De volgende exemplaren zijn numeriek aangeduid.
Dit is nummer …
1997 Schaamteloos en puur als ik ben : over de dichtbundel “Jagen” van Nicole Van Overstraeten. (essay) Ruisbroek : Casita de la Soledad-stichting. -20p.

Reeks: Casita de la Soledad-cahier nr 1
1997 De doorlichter van woorden die anders betekenen: bedenkingen bij hedendaagse poëzie van Hallenaars (1992-1997)

[o.a. over gedichten van Pieter Delen, Jan Vanhaelen en Nicole Van Overstraeten)
Ruisbroek : Casita de la Soledad-stichting. -84p.

Reeks: Casita de la soledad-cahier nr 2
1997 Steeds heimwee en stilten vol hedonisme en Bij doeken van René Devedeleer, (brochure). Ruisbroek : Casita de la Soledad-stichting.
1998 Elke klank heeft zich tot een drein verlangzaamd: herinneringen aan ooit en nog.

Poëzie en proza: Rik Wouters
Flaptekst: Andreas Wanders
Omslagtekening: Hans Claus
Omslagontwerp en grafische vormgeving: Rik Wouters
 Wouters Rik 4 Ruisbroek: Casita de la Soledad-stichting. -48p.Reeks: Casitacahier nr. 3
1999 Xarnego. Klaagliederen van een Catalaanse Brabander.

Poëzie: Rik Wouters
Flaptekst: Andreas Wanders
Kunstwerk op kaft (collage): Rik Wouters
 Wouters Rik 5 Ruisbroek: Casita de la soledadstichting, &; Halle, Upsilon. -56p.

Reeks: Casitacahier nr 7
Afmetingen: 21.50 x 14.50 (geniet)
Colofon: De dichtbundel ‘Xanergo’ met als ondertitel ‘Klaagliederen van een Catalaanse Brabander’ van Rik Wouters werd geschreven van maart tot september van 1999.
Hij werd in de herfst van 1999 uitgegeven door de Casita de la Sociedad-Stichting uit Ruisbroek en Upsilon uit Halle als casitacahier 7
Het kunstwerk op de omslag (collage) is van Rik Wouters. De flaptekst is geschreven door Andreas Wanders.
1999 Het verboden evangelie van de dichter . (dichtbundel)

Bevat: WOUTERS, Rik. Een tweekoppig wezen ben ik (titel). Een anarchistisch gedicht over overleven, woordenmacht en permanente schenking (ondertitel). [Poëzie]. WANDERS, Andreas. Kwetsbaar en verstoten tussen brokstukken (titel). Het ontnomen woord en de doorgelichte dichter (ondertitel). [essay over de poëzie van Rik Wouters].
Ruisbroek: Casita de la soledad-stichting,Reeks: Casitacahier nr 4
2000 Gebruik maken van woorden en ongedateerde brieven. (Is dit de stad van komen en blijven?) (Poëzie) Ruisbroek: Casita de la soledad-stichting
2000 Babelutten en mastellen.(poëziebloemlezing)

Samenstelling: Rik Wouters.
Halle: Uitgeverij Upsilon.
2002 De voorouders van de zwarte madonna en Halle en haar prenatale fase (geschiedenis)

Kaftontwerp: Rik Wouters
 Halle: Casita de la soledad-stichting.
2003 Zeg niet dat democratie voorgoed dood is. (poëzie)

Kaftontwerp: Rik Wouters.
Halle: Uitgeverij Xarnego

Reeks: Xarnergoschrift 1
2003 Halle dicht. (poëziebloemlezing)

(11 juli: dichters verdedigen Vlaanderen in woord en daad)
Samensteller: Rik Wouters.
Halle: Casita de la soledad-stichting
2003 Het evangelie volgens Guy van Hoof. Een beschouwing door Rik Wouters. In: Meanderkrant (internetpublicatie), nummer 212, 27 april 2003 (Het evangelie volgens Guy Van Hoof – Meandermagazine)
2004 Steenwegen. (poëziebloemlezing)

Samensteller: Rik Wouters
Bevat werk van Hans Claus; Pieter Delen; Etienne Devisch; Nicole van Overstraeten; Andreas Wanders en Rik Wouters.
Halle: Uitgave Cultuurcentrum ’t Vondel en Xarnego
2005 Woord én daad van Guy van Hoof. Zijn apocriefe evangelie. (essay) Halle: Uitgeverij Xarnego -80p..

Reeks: Xarnegoschrift. – Halle; vol. 2
Z j Tweespraak. Een poëziebundel van jan wouters en marc ampe. (poëzie) S.l., S.n., S.a.
2007 Louis Thevenet: onbegrepen schilder van een oeuvre vol dagdagelijkse voorwerpen en Over zijn vrijwillige ballingschap in Halle van 1916 tot 1930. (kunstgeschiedenis) Halle:Uitgeverij Xarnego.
2013 Niemand zegt het alfabet op. (dubbeldichtbundel)

Bevat de dichtbundels “Stilte spreekt sluimerend maar hoorbaar” en “Stenen spreken meer dan woorden” die handelen over Catalunya.
 Wouters Rik 7 Halle: Eigen beheer.
2013 Anekdotes legendes en andere geschiedenissen van het Barcelona binnen de vroegere Middeleeuwse omwalling”. (documentaire reisgids)Ondertitel: “of Barcelona zien en sterven, steeds weer een beetje meer”.Het boek bevat 36 episodes over het Barcelona binnen haar meest uitgebreide Middeleeuwse wallen met korte ‘uitstapjes’ naar de erbij aansluitende Barceloneta, Parc de Ciutadella en Montjüic.  Wouters Rik 8 Halle: Eigen beheer. -201p.

 

BEKNOPT OVERZICHT PER GENRE

Dichtbundels

 • Ik zeg tot je. Panther Paperback, Halle. 1979.
 • Nauwelijks ademend verheffen woorden zich. Iambe, Molenhoek. 1982.
 • Lawaai is tederheid. Yang, Gent. 1987
 • Het woord hertalen en Wat stilte genoemd wordt. [dubbeldichtbundel]. Casita de la soledad-stichting, Ruisbroek. 1996.
 • Het verboden evangelie van de dichter. Casita de la soledad-stichting, Ruisbroek. 1999 [Casitacahier 4].
 • Xamego. Casita de la soledad-stichting, Ruisbroek en Upsilon, Halle. 1999 [Casitacahier 7].
 • Gebruik maken van woorden en ongedateerde brieven. Casita de la soledad-stichting, Ruisbroek. 2000 [Casitacahier 8].
 • Niemand zegt het alfabet op. (dubbeldichtbundel – “Stilte spreekt sluimerend maar hoorbaar” en “Stenen spreken meer dan woorden”) Halle: Eigen beheer.2013

Poëzie en proza

 • Elke klank heeft zich tot een drein verlangzaamd. Casita de la soledad-stichting, Ruisbroek. 1998 [Casitacahier 3].
 • Xamego. Casita de la soledad-stichting, Ruisbroek en Upsilon, Halle. 1999 [Casitacahier 7].
 • Zeg niet. Xarnego, Halle. 2003 [Xarnegoschrift 1].

Literaire kritieken

 • De niet-conforme conformist [over poëzie van Ghislain Laureys]. Casita de la soledad-stichting, Ruisbroek en Upsilon, Halle. 1995 [Casitacahier 0].
 • Schaamteloos en puur als ik ben. [over de dichtbundel “Jagen” van Nicole Van Overstraeten]. Casita de la soledad-stichting, Ruisbroek. 1997 [Casita de la soledadcahier 1].
 • De doorlichter van woorden die anders betekenen. Casita de la soledad-stichting, Ruisbroek. 1997 [Casita de la soledadcahier 2].
 • Woord én daad van Guy van Hoof. [Over de poëzie van Guy van Hoof]. Xarnego, Halle. 2003 [Xarnegoschrift 2].

Niet literaire geschiedkundige publicaties

 • De voorouders van de zwarte madonna en Halle en haar prenatale fase. Casita de la soledad-stichting, Halle, 2002 (kaftontwerp: Rik Wouters).
 • Louis Thevenet: onbegrepen schilder van een oeuvre vol dagdagelijkse voorwerpen en Over zijn vrijwillige ballingschap in Halle van 1916 tot 1930. Xarnego, Halle, 2007.
 • Anekdotes legendes en andere geschiedenissen van het Barcelona binnen de vroegere Middeleeuwse omwalling. Halle: Eigen beheer. 2013

Internet