home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Vos, Herman

HERMAN VOS

Meise, 8 juli 1928 – Edegem, 19 december 2012

BIOGRAFIE

BIOGRAFIE

8 juli 1928: geboren als Herman Lodewijk Alfons Vos te Meise . Jongste zoon in het katholieke, Vlaamsvoelende gezin van Louis Vos (Balen, o1885 – Berchem, †1958) en Emilienne Mertens (Tienen, o1885 – Melle, †1966);

 • Het gezin telde daarnaast nog 8 kinderen, nl. de zonen: Frans en Rik en de dochters: Mia (getrouwd met Edmond de Goeyse), Julia, Ida, Elza, Leentje en Lieve;
 • Vader Vos was aanvankelijk beroepsmilitair, later bankbediende en uiteindelijk bureauchef bij de Nationale Bank te Brussel;
 • Zijn vader had zich na de eerste wereldoorlog actief geëngageerd bij de Vereniging der Vlaamsche Oudstrijders (VOS). Na de tweede wereldoorlog bracht zijn engagement in de Vlaamse Beweging hem in moeilijkheden.

Herman gaat tot 1940 naar de lagere school in Meise; middelbaar onderwijs (moderne humaniora) volgt hij, vanaf het einde van de oorlog en meteen daarna, als intern aan het St.-Lievenscollege te Antwerpen;

1944-45: de oorlogsmoeilijkheden en repressie (vader Vos verliest zijn betrekking: hij beschikt alleen over een kleine vergoeding als oorlogsinvalide 1914-18) doen het gezin verhuizen in 1944 eerst naar Berchem bij Antwerpen.

1946: verhuis naar Gent waar Herman de lessen volgt aan het Provinciaal Handels- en Taalinstituut te Gent, zonder een diploma te behalen.

1948 tot 1949: militaire dienstplicht bij het regiment Para, 2de eskadron, 2de peloton – Special Air Service (toen waren para’s en commando’s nog niet ‘gefusioneerd’);

1949: het gezin vestigt zich te Londerzeel;

1949-1950: Herman werkt plusminus één jaar als hulpboekhouder in een fabriekje in Laken (Brussel), tot hij voldoende geld bijeen had gespaard om in 1950 – zijn familie naar Argentinië achterna te reizen.

 • In Argentinië komt hij aan de kost als dijkwerker, timmerman, magazijnmeester, ‘expert’ in gasleidingen en mecanicien van dieselmotoren. Hij heeft er, met mannen van allerlei nationaliteit en ras, gewerkt aan een stuwdam in de Limpiorivier in het hete en ruwe Andesgebergte aan de Argentijns-Chileense grens.

In Argentinië woont Vos, na een kort verblijf bij zijn zus in Santos-Lugares, eerst bij een andere zus in Norberto de la Riestra; daarna gaat de reis voor negen maanden naar Malalgue, een woeste bergstreek op de Chileense grens (cf. De zonen van Pepe Gimenez en Een man kwam van de cerro); later verhuist hij naar Florencio Varela en nog later naar San Justo, waar zijn ouders inmiddels waren komen wonen.
Met andere jonge Vlamingen werkt hij er mee aan de uitgave van het jongerenblad Tijl (opgericht door Jan Daels) en het maandblad van promotor-redacteur Leo Poppe: De Schakel-El Lazo;

25 maart 1955: huwelijk in Temperley (gemeente Lomas de Zamora) met Jeannine Coene (Oostende, o10 januari 1933, die eveneens met het hele gezin naar Argentinië was uitgeweken)

DE JAREN 1955-1960

1955: huwelijksreis inVlaanderen en besluiten te blijven. Ze vinden tijdelijk een onderkomen in St.-Job-in-’t Goor bij zijn nicht Mia en haar man, Valère Depauw, die als redacteur werkzaam was bij de Tijdschriften Uitgevers Maatschappij te Antwerpen

Aanvankelijk verdient Vos de kost als installateur van centrale verwarming maar door toedoen van Depauw wordt hij in de redactie van bladen als Goed Nieuws voor de Vrouw, Panorama (‘Weekblad voor het gezin’) en Libelle opgenomen;

 • Pseudoniemen van hem in die tijd zijn: Herman Reinaert en Rik Koene (voor de franstalige edities: Armand Renard en Henri Cohenne) en een enkele keer zelfs Armando Zorro; Vos werkt ook mee aan bladen als Zie en De Autotoerist; ook aan diverse (school)radio- en t.v.-programma’s (‘Penelope’ bijv.) verleent hij zijn medewerking.

In november 1960 verschijnt in Dietsche Warande en Belfort, op aanraden van Dries Janssen en Valere Depauw, Vos’ debuutnovelle: De zonen van Pepe Gimenez;

 • Het verhaal van de twee broers had hij al tientallen keren verteld en op advies van Valère Depauw schreef  hij het neer. Zo introduceert  hij de Zuidamerikaanse thematiek in onze letteren, jaren vóór succesauteurs als Gabriel Garcia Marquez, Julio Cortazar en Maria Vargas Llosa het Europese continent met hun verhalen overspoelden.

1960: De uitgave van “De zonen van Pepe Giminez” als novelle in boekvorm bij  de Boekengilde De Clauwaert te Leuven geeft zijn carrière als schrijver meteen een goede start.

December 1966: Herman Vos wordt door de toenmalige minister van Nederlandse cultuur, Renaat van Elslande, benoemd tot rijksinspecteur bij de openbare bibliotheken van de arrondissementen Turnhout, Mechelen, Dendermonde en Halle-Vilvoorde; in die functie volgt hij Gerard Walschap, Hubert Lampo en Albert van Hoogenbemt op en moet hij een 300 bibliotheken ‘controleren’.

Daarnaast blijft hij zijn literaire en journalistieke activiteiten uitoefenen, is hij lid van talrijke verenigingen en maakt hij ettelijke reizen.

Hij werkt mee aan radio- en televisieprogramma’s, schrijft voor de schoolradio teksten over actuele problemen in de reeksen Nieuws tussen de regels, De Derde Wereld, Binnenlandse Actualiteit en Sociale Thema’s

DE JAREN 1970

1971-1974: Redactielid van het literaire tijdschriftbladen Heibel

1972: Voor de acteurs van het Mechels Miniatuurtheater schrijft hij En daarbij, ik ben een spons.. Het toneelstuk wordt geprogrammeerd, maar wordt ter elfder ure afgevoerd zonder dat aan de auteur een reden wordt gegeven.

Zijn twee luisterspelen echter worden bekroond en uitgezonden. Hij beeldt er het eindstadium uit van een jarenlang conflict met de maatschappij; in de beperkte ruimte van een rijnboot (Heilige Bertien, 1970) en van een sterfkamer (A vos Ordres, 1978).

1978-1980: Radiocauserieën over diverse Etnische minderheden in Europa.

DE JAREN 1980 – 1990

1981-1982: Bewerkt verschillende jeugdboeken tot luisterspelen

1982-1989: In het Antwerpse satirische weekblad ’t Pallieterke verzorgt hij een wekelijkse rubriek onder de titel God schept de dagen (1982-1983) en Vanuit Malpertuis (1983-1988). Daarin geeft hij commentaar op gebeurtenissen en kan hij zijn ervaringen en impressies kwijt. Die dagboekachtige notities zijn een interessante informatiebron voor al wie meer wil weten over leven en denken van de auteur. De samenwerking met  ’t Pallieterke stopt in 1989, omwille van meningsverschillen omtrent de veranderde strekking van het blad.

1984- 1988: Redactielid van Diogenes

1987-1988: Bewerkt sprookjes tot televisieverhaaltjes voor kinderen, die in de serie Sprookjes in het kleine theater door voordrachtkunstenaar Francis Verdoodt op het scherm worden gebracht.

1990: De uitgeverij De Roerdomp publiceert een uitvoerige selectie van bijna honderd gedichten onder de titel El Camino. Een weg naar vrienden, gegroepeerd rond vijf thema’s: eindejaarsfeesten, dood, liefde, vriendschap en reizen. De poëzie is traditioneel. Vos schrijft verstaanbare gedichten in korte – al dan niet rijmende – verzen.

1994: Er volgt een tweede bundel gedichten onder de titel Zeekanaal

19 december 2012: Overlijden van Herman Vos te Edegem.

 • De uitvaartliturgie vond plaats op donderdag 27 december 2012 in kerk H. Familie te Edegem Elsdonk. Asverstrooiing op de begraafplaats te Edegem

 

BEKRONINGEN

 • 1961: Prijs van de provincie Antwerpen voor de novelle De zonen van Pepe Giminez.
 • 1962: Referendumprijs van Vlaamse Letterkundigen voor De zonen van Pepe Gimenez
 • 1963: Heideland romanprijs Noord-Zuid voor Het ultieme salvo
 • 1969: Laureaat van het Referendum van de Clauwaertlezer voor Ik ben de maraboe.
 • 1970: Prijs van de provincie Antwerpen voor de roman Ik ben de maraboe
 • 1970: Derde prijs in de luisterspelwedstrijd van de B.R.T. en de S.A.U.K. met Heilige Bertien;
 • 1982: Prijs van de provincie Antwerpen voor het luisterspel A vos Ordres.
 • 2007: Nestorprijs van het tijdschrift ‘Heibel

 

MEER OVER HERMAN VOS

Grote ontmoetingen / Herman Vos
Frans Van Campenhout 1982, Uitgeverij B. Gottmer, Nijmegen / Uitgeverij Orion, Brugge Octavo uitgifteband, 88pp.+ 8 z/w foto’s

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Herman Vos · dbnl

Vlaanderen. Jaargang 41. Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond, Tielt 1992 Herman Vos, een geboren verteller Frans Van Campenhout pp.86-88

 SMAAKMAKER

DE VIEJO IS DOOD

-De viejo is dood, zei Cacho aan de toog in de bar bij Pablo.
-Ik weet het, knikte Pablo.
-Zo ?
-Dat heb je mij al verteld.
-Macanas, onzin. Na de dood van de viejo was ik gedurende weken op de Cerro Redondo.
-Je bent je hier dronken komen drinken. Met de spullen van je viejo aan.
-Mentira ! vloekte Cacho, je liegt. Ik was in de bergen !
Hij stond nog een tijdje te twisten met Pablo, die volhield dat hij de jonge Gimenez reeds in de bar had gezien, en nog wel kort na het overlijden van de ouwe Pepe.
-Ik was het niet ! lalde Cacho.
Het geld van de geiten gaf hij royaal aan grappa uit en Pablo draaide dan ook voorzichtig bij.
-Nou, mij best hoor, maneuvreerde Pablo handig. Het was misschien wel je broer.
Cacho klampte zich met beide handen vast aan de toog.
-Mi hermano, stamelde hij, mi hermano, si, mijn broer, die moet het geweest zijn. Die was het !
Hij greep met zijn bevende hand naar het borrelglaasje en smakte het stuk voor zijn voeten.
-Die was het, Pablo ! Mario was het, de schaamteloze hond ! Met de spullen van mijn viejo aan, snikte Cacho dan, met de spullen van mijn goeie oude vader.
-Sta niet te grienen, spotte Pablo en schonk Cacho nog een grappa in.
-Mario hee ? bralde Cacho, la puta madre… Ik krijg hem nog wel, Pablo, ik krijg hem wel, dat hoeregebroed !
Toen zakte Cacho Gimenez neer op een stoel en sloeg met de vlakke hand op het wankele bartafeltje, jankend van machteloze woede.

Uit: De Zonen van Pepe Gimenez. 1960

BIBLIOGRAFIE

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent
 • Luc Decorte, Bio- en bibliografie ‘van’ en ‘over’ Herman Vos (o1928) In: Vlaanderen. Jaargang 41. Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond, Tielt 1992 pp. 91-94.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij UItgeverij 1ste druk
1960 De zonen van Pepe Giminez. (novelle)

1960: Verscheen aanvankelijk in Dietsche Warande en Belfort, 1960, CV, blz. 615-647
1968: Boekengilde De Clauwaert brengt in haar serie ‘Caleidoscoop der Nederlandse Letteren’ een schooluitgave van De zonen van Pepe Gimenez, met commentaar en aantekeningen door L. Vanden Eynde (19837, 58 + 15 blz.)
1973: Bij Twayne Publishers Inc., New York verschijnt in Modern Stories from Holland and Flanders een Engelse vertaling onder de titel: The Sons of Pepe Gimenez

Leuven: Boekengilde De Clauwaert VZW 64p.

Uitgegeven voor de vrienden van De Clauwaert Vereniging Kerstmis 1960 nr 18.
Afmetingen: 19.50 x 12.25 (ingenaaid)
1961 Een man kwam van de Cerro. (roman)

Omslagontwerp: Luc Verstraete
Typografie: Jos Verhaert.
De roman verscheen als feuilleton in Gazet van Antwerpen (1972) en in De Standaard 24 december 1976 tot 14 januari 1977, 25 afleveringen).

 

Vos Herman 6 Leuven: Boekengilde De Clauwaert VZW -188p.

Verschijnt als 4de boek v/h uitgavenplan 1960-1961
Afmetingen: 19.75 x 13.75 (gebonden – harde geïllustreerde linnen kaft – geen stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij Scheerders Van Kerchove N.V. Sint-Niklaas
1964 Het ultieme salvo. (roman)

Omslagontwerp: Boudewijn Delaere.
1981:  Heruitgegeven (3de druk) in de reeks Vlaamse auteurs van Uitgeverij Beckers te Antwerpen met een voorwoord van Herman Vos (blz. 7) en een ‘Inleiding’ (blz. 13-40) door René Turkry (192 blz.)
Hasselt: Uitgeverij Heideland. -144p.

Afmetingen: 21.25 x 12.50 (gebonden – stofomslag)
1968 Het  ‘Saubiest’.  (verhaal)

1992: Opgenomen in de verzamelbundel ‘ Capitán Maria’.
 Gijsen 26 In: M. Gijsen e.a.: Het dier en wij. Brussel-Den Haag, Manteau, 1968, pp. 112-121. (Grote Marnixpockets nr 35)
1969 Ik ben de maraboe. (roman)

Lay-out: Wilfried Smets
Omslag: Lea Corbeels
Van deze roman van Vos bestaat een ‘Grote-Letter-Uitgave’, verschenen in 1974 bij de Grote Letter Bibliotheek in Eindhoven (175 blz., nr. 75).
 vos-herman-11 Leuven: Boekengilde De Clauwaert VZW  -188p.

Verschijnt als 3de boek in uitgavenplan 1968-1969
Afmetingen: 20 x 12.75 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij Scheerders Van Kerchove N.V. Sint-Niklaas
1970 Heilige Bertien (luisterspel)

Uitgezonden door de S.A.U.K. (= de Suid-Afrikaanse Uitsaai Korporasie) op 19 maart 1971 in een regie van Roelf Jacobs. De B.R.T. zond het luisterspel in een regie van Herman Niels uit op 7 januari 1972.
s.l. : s.n. : -42p.
1970 Variaties in het zand. ( 4 maal liefde onder het Zuiderkruis) (verhalen)

Bevat de verhalen: De vervloekte minnaar (pp 7-26), Capitán Maria (pp 27-58); Chicas de Miel (pp 59-85); en De strandloopster (pp 86-108).
1965: ‘
De vervloekte minnaar’ verscheen aanvankelijk in Ons Erfdeel, 1964-65, VIII, nr. 1, blz. 58-63.
1977: ‘De strandloopster’ en ‘De vervloekte minnaar’ werden ook opgenomen in de bundel Meer suers dan soets. Verhalen rondom lief en leed (Leuven, Davidsfonds, 1977, blz. 201-223 en 225-243.
1992:  Alle vier verhalen werden samen met andere opgenomen in de verzamelbundel ‘ Capitán Maria’
 Vos Herman 10 Antwerpen/Amsterdam: Uitgeverij Brito. -110p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (ingenaaid)
Colofon: Dit boek ‘Variaties in het zand’ 4 maal liefde onder het Zuiderkruis van Herman Vos, samengelezen in opdracht van Brito-uitgever Jan Berghmans, verscheen in de zomer van 1970. Het werd gezet uit de Lectura 12 punt in het atelier Hendrickx te Mortsel, en gerukt door firma Witbo te Schoten. De firma Synco te Kontich plastificeerde het omslag dat gedrukt werd door meester-drukker Tibos te Oelegem.
Het binden werd verzorgd door De Bruyn en Gouffeau te Deurne. De boekverzorging is van Piet van Roemburg en de redactie was in handen van dichter en Brito manager Jan Berghmans en een boven elke vorm van publiciteit staande groep van lectoren en medewerkers.
1970 Het grote gebeuren. (essay) Depeuter Frans 45 In de bundel: Heibelboek. Een sarcastische reflectie van het literaire leven in Vlaanderen door: Hubert Lampo, Armand Boni, Dries Janssen, Walter Van den Broeck, Robin Hannelore, Frans Depeuter, Herman Vos en Jan Berghmans, samengelezen in opdracht van uitgeverij Brito. -230p.
1972 En daarbij, ik ben een spons (toneel)  Nooit opgevoerd.
1974 Nathalie! Nathalie! (roman)

Lay-out: Wilfried Smets
Omslag: Bob Stikkers
 Vos Herman 9 Leuven: De Clauwaert VZW.  -171p.

Verschijnt als 4de boek in uitgavenplan 1973-1974
Afmetingen: 20 x 12.75 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij Scheerders Van Kerchove N.V. Sint-Niklaas
1974 Las Palmas, …april ’74. (verhaal) In: De kortste verhalen en gedichten van… samengesteld door Walter Soethoudt. Antwerpen, Walter Soethoudt, 1974, pp. 201-211.
1976 De koning van Tahoua. (novelle)

Omslag:  Caymax
1979: 2de druk.
1980: In : Een nieuw geluid. Engagement in Vlaams proza, een uitgave voor cursorische lectuur, namen D. Coenjaerts en J. Vorsselmans een fragment uit De koning van Tahoua, met vragen en een interview met de auteur door Roger Vanbrabant (Antwerpen-Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1980, blz. 96-101, 126-127 en 102-107.
 Vos Herman 7 Leuven: De Clauwaert VZW.  -70p.

Reeks: Novellenbibliotheek nummer 58
Afmetingen: 19.50 x 12 (ingenaaid – zachte kaft)
1977 De droes. (roman)

Omslag: Wilfried Smets
Vos Herman 16 Leuven: De Clauwaert VZW.  -163p.

Verschijnt als 4de boek in uitgavenplan 1976-1977
Afmetingen: 20 x 12.75 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij Scheerders Van Kerchove N.V. Sint-Niklaas
1977 De strandloopster. (verhaal)

1992: Opgenomen in de verhalenbundel ‘ Capitán Maria’.
 Rosseels 3 In de verzamelbundel: “Meer suers dan soets – Verhalen rondom liefde en leed” pp 203-223

Uitgever: Davidsfonds Leuven. Romanreeks nr 606 Afmetingen: 21 x 13 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
1977 De vervloekte minnaar. (verhaal)

1992: Opgenomen in de verhalenbundel ‘ Capitán Maria’.
 Rosseels 3 In de verzamelbundel: “Meer suers dan soets – Verhalen rondom liefde en leed” pp 227-243

Uitgever: Davidsfonds Leuven. Romanreeks nr 606 Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
1978 A vos ordres (luisterspel)

Door de B.R.T. uitgezonden op 29 april 1979 en op 31 augustus 1980, telkens te 21.05 u. Regie: Herman Niels. Met Maurits Goossens, Emmy Leemans en Ugo Prinsen.
s.l. : s.n. -40p.
1979 De groene leeuw. (verhaal)

Omslag: Grafiekwinkel.
1993: Opgenomen in de verhalenbundel ‘Zeg maar Napoleon’ pp 85-155.
 1979 Anthologie In de verzamelbundel: “Mijn dorp is de wereld” pp 347-425.

Uitgever: Davidsfonds Leuven. Romanreeks nr 618 – 1979 – 1
Afmetingen: 21 x 13 (paperback – ook gebonden in vollinnen beige band met stofomslag)
1980 Het zonnerad. (roman)

Omslag: Jaak Beckers
 Vos Herman 13 Leuven: De Clauwaert VZW. 139p.

Reeks: Verschijnt als 4de boek in uitgavenplan 1979-1980 van Boekengilde De Clauwaert
Afmetingen: 19.75 x 12.75 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij Scheerders Van Kerchove N.V. Sint-Niklaas
1982 Vluchthuis 3 (roman)

Omslagtekening: Bie Lombaerts.
Verscheen als feuilleton in 29 afleveringen in D.S., van 24 februari tot 28 maart 1984.
 Vos Herman 8 Antwerpen/Brecht: uitgeverij De Roerdomp. -139p.

Reeks: Literatuur van vroeger en nu nr 64
Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
1982 Guido Van Causbroeck : [tentoonstelling : Kunstkring Perspektief, 1982]

Inleiding Herman Vos ;
Fotografie Paul De Prinse.
Kapelle-op-den-Bos: Guido Van Causbroeck. -76p.
1985 Brix, om te leven. (roman)

Omslag: Wilfried Smets
Vos Herman 14 Leuven: De Clauwaert VZW. (Koning Albertlaan 17 3040 Korbeek-lo)  -140p.

Verschijnt als 6de boek in uitgavenplan 1984-1985 van Boekengilde De Clauwaert.
Afmetingen: 19.75 x 12.75 (gebonden gebonden –harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij Scheerders Van Kerchove N.V. Sint-Niklaas
1987 De paasnagel. (roman)

Omslag: Rikkes Voss/Piene Wagemans
 Vos Herman 12 Leuven: De Clauwaert VZW. (Koning Albertlaan 17 3040 Korbeek-lo)  -159p.

Verschijnt als 5de boek in uitgavenplan 1986-1987 van Boekengilde De Clauwaert
Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij Scheerders Van Kerchove N.V. Sint-Niklaas
1988 Sprookjes in het kleine theater.

[tekst : Herman Vos ; illustraties : Mark Verbrugge]
Brussel : BRT. Dienst Pers en Publikaties. – 42 p. : ill. ;

Afmetingen: 22 x 27
1989 Petar. (roman)

Omslagontwerp: Gregie De Maeyer
Productie: Leo Peeraer
Illustratie omslag: ‘Mulheres/vrouwen’ (1959) van Emiliano di Cavalcanti (1897-1976) KMSK Brussel
 Vos Herman 5 Leuven: De Clauwaert. 195p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – stofomslag)
Gezet in Garamond 2 11/11
Gedrukt en gebonden bij Scheerders Van Kerchove N.V. Sint-Niklaas
1990 El camino. Een weg naar vrienden. (gedichten)

Bevat 95 gedichten en is geïllustreerd met 5 linosneden van Beatrijs Lombaerts.

 

Antwerpen/Brecht: Uitgeverij De Roerdomp. -123p.

Afmetingen: 24 x 15.80 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Reeks: Bibliofiele uitgaven
Colofon: De dichtbundel ‘El Camino’ van Herman Vos werd uitgegeven in de herfstmaand van 1990, door uitgeverij De Roerdomp te Brecht en gedrukt op de persen van drukkerij Sanderus te Oudenaarde.

Beatrijs Lombaerts verzorgde de linosneden.
Alle exemplaren van deze eenmalige uitgave werden gesigneerd door de auteur.
1990 Armco-Argentina, juni 1955. (verhaal) In: M. Adriaens: Nooit meer hetzelfde. Onvergetelijke momenten. Antwerpen, Dedalus, 1990, blz. 113-116
1992 Capitán Maria. Verhalen)

Omslagontwerp: Gregie De Maeyer
Omslagillustratie: ‘De serveerster’ Edouard Manet, National Gallery Londen.
Bevat: Capitán Maria (pp 5-19); De strandloopster (pp 20-37); Las Palmas (pp 38-29); De vervloekte minnaar (pp 50-64); Warm als in Bethlehem (pp 65-73); Chicas de miel (pp 74-93); De zilveren spoor (pp 94-100); El ingeniero (pp 101-107); Het vliegtuig (pp 108-118); Het Saubiest (pp119-127); Proefdraaien (pp 128-139).
 Vos Herman 15 Leuven: De Clauwaert. -135p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gezet in Garamond 2 11/11
Gedrukt en gebonden bij Scheerders Van Kerchove N.V. Sint-Niklaas
1993 Zeg maar Napoleon. (verhalen)

Omslagillustratie: Eric Strobbe.
Bevat: De linde (pp 5-15); Stoelen (pp 17-23); De voorlezer (pp 25-35); De zesdaagse (pp 37-43); Ben in Benidorm (pp 45-55); 2 juli (pp 57-71); Zeg maar Napoleon (pp 73-84); De groene leeuw (pp 85-155).
 Vos Herman 4 Leuven: Davidsfonds/Clauwaert. 156p.

Afmetingen: 21.50 x 13.75 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gezet in Garamond 2 11.6/13
Gedrukt en gebonden bij Scheerders Van Kerchove N.V. Sint-Niklaas
1994 Senso unico: voettocht naar Assisi Langs Zuid en Langs Noord. (reisverhaal)

Foto’s Jos Van Dooren
Omslag: Frank Ivo Van Damme
Antwerpen/Brecht: uitgeverij De Roerdomp. -103p.

Afmetingen: 22 x 16 (ingenaaid)
1994 Zeekanaal. (gedichten)

Cover: Herman Vos
Dilbeek : Dilbeekse Cahiers. -39p.

Reeks: Textueel nr 14
Afmetingen: 21.90 x 14 (ingenaaid )
Deze uitgave werd gedrukt op de persen van Drukkerij De Hauwere-Huau Industriepark Bevrijdingslaan Eegene 3 – 9200 Dendermonde
1996 Een dorp vergeten… Jeugdherinneringen. Dilbeek : Dilbeekse Cahiers. -79p.