home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Vandeloo, Jos

JOS VANDELOO

Zonhoven, 5 september 1925 – Mortsel, 5 oktober 2015

Schrijver in vele genres.

Uit zijn pen kwamen gedichtenbundels, verhalen, novellen, romans, toneelstukken, scenario’s, bewerkingen voor televisie, essays, kinderboeken en kunstmonografieën.

Hij behoorde tot de meest gelezen auteurs van zijn generatie.

Aanvankelijk steenkooldeskundige, bracht hij het – in een ommezwaai in zijn loopbaan – tot rechterhand van Angèle Manteau ’s in haar uitgeverij.

BIOGRAFIE

5 september 1925 : Geboren te Zonhoven – in het hart van de Belgisch-Limburgse mijnstreek – als Jozephus Albertus Vandeloo in een mijnwerkersgezin.

 • Zijn vader Julius Ferdinand (1898-1972) was (fiets)handelaar, mijnwerker, mijnopzichter en hoofd-mijnopzichter; zijn moeder Maria Catharina Bielen (1905-1972) was winkelierster.
 • Vandeloo bracht zijn jeugd door in de Dorpsstraat nrs. 37-39 te Zonhoven en later, vanaf 1 september 1939, aan de Houthalenseweg nr. 37;

1931-1937: Lager onderwijs in de Gemeenteschool van zijn dorp.

1937-1943: Middelbare schooltijd in het St.-Jozefscollege te Hasselt.

1944: In het najaar meldt Jos zich aan als vrijwilliger voor het tweede Britse leger. Bij de opmars door Nederland en Duitsland wordt hij voornamelijk als tolk ingezet. Als hij na drie maanden betrokken raakt bij een ongeval en weer thuis belandt, zet Jos zijn studie voort.

1947-1948: Zijn legerdienst vervult hij als infanterist in Antwerpen.

 • Tijdens zijn dienstplicht is Jos redacteur van de Soldatenpost.

1948 tot 1950: Volgt een technische opleiding tot scheikundige in de mijnindustrie te Charleroi, Luik en in Duitsland.

21 december 1949: Huwelijk met Lisette (Lily) Meyers (o 1929);

 • Hun gezin telt drie kinderen: twee zonen (Ferdy, 14 september 1950 en Dirk, 15 september 1964) en één dochter (Anita, 4 juni 1954)

1950 tot en met 1953: Werkt voor een Belgische holdingmaatschappij in laboratoria in diverse Europese mijnbekkens (o.a. in het Ruhrgebied), waar hij voornamelijk steenkoolanalyses verrichtte;

 • Herinneringen aan zijn mijntijd vindt men o.a. terug in “Een mannetje uit Polen” (1965) en “De muggen” (1973).

1953: Publiceert voor het eerst met het verhaal Het kruis dat wij dragen in de bundel Mensen strijden elke dag, waarin de zeven beste novellen werden opgenomen uit de literaire prijsvraag van de Limburgse Culturele Veertiendaagse.

Andere literaire stukjes uit die beginperiode zijn:

 • De weg van Columbus, kort verhaal, opgenomen in Twaalf korte verhalen‘, de beste inzendingen van een letterkundige radio-prijsvraag, in De Tijdspiegel, 1954.
 • Brouwer Selmus en de concurrent, vrolijk verhaal, opgenomen in Album A.K.K., werk van jongeren. Uitg. De Algemene Kunstkamer, Brussel, 1955
 • De eeuwige Betrachting, een toneelstuk waar hij in 1954 laureaat mee werd in de toneelwedstrijd van de Aarschotse Kunstkamer.

1954: Wanneer de eerste tekenen van de dreigende crisis in de mijnbouw zichtbaar worden, besluit Jos Vandeloo van werkkring te veranderen

1955-1958: Terug in Antwerpen studeert Vandeloo 3 jaar Nederlandse en Franse letteren en ook kunstgeschiedenis aan de Koninklijke Academie en het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten.

 • Later – in het begin van de jaren 70 – heeft Vandeloo in datzelfde instituut een tijdlang het vak ‘Literatuur’ gedoceerd

Eind 1955 tot begin 1969: In dienst van Manteau, nadat hij voor die uitgeverij in Brussel als adjunct-directeur had gewerkt (1954-55);

 • Wanneer Manteau er op de hoek van de Keizerstraat en de Minderbroedersrui een boek- en importhandel vestigt, krijgt Jos Vandeloo er de leiding van (eigenlijk was hij tijdens die 15 jaar de rechterhand van mevrouw A. Manteau)

1955: Debuteert met de dichtbundel “Speelse parade”.

 • Er volgen nog  enige gematigd experimentele dichtbundels, die in 1965 worden verzameld in Dadels voor een vizier.

1958-1963: De verhalen De muur (1958) en de romans Het gevaar (1960) en De vijand (1962) bezorgen hem een literaire doorbraak. Op nog beklemmender wijze dan in zijn tamelijk bezwerende poëzie suggereert hij de existentiële angst in de door de techniek bedreigde maatschappij.

 • Ook in zijn later proza- en toneelwerk staan de menselijke eenzaamheid, vervreemding, de automatisering en het rassenprobleem centraal. Hij beschikt over een sobere, vlotte stijl, die op schokeffecten uit is, het best geslaagd in zijn naar het magisch-realisme zwemende korte verhalen als De croton (1963), Het huis der onbekenden (1963) en De 10 minuten van Stanislas Olo (1969).

In de jaren ’60 was Jos Vandeloo een tijdlang ’s zaterdags sportverslaggever bij de toenmalige BRT.

1963: Verhuist naar Mortsel, waar hij overigens ereburger is.

1967-1969: Publicatie van zijn in parlandostijl geschreven dichtbundels Copernicus of De bloemen van het geluk (1967) en De glimlach van een vlinder (1969). De toon wordt milder, minder agressief, minder pessimistisch.

1 maart 1969: Vandeloo wordt hoofd promotie en publiciteit van de Standaard Uitgeverij te Antwerpen;

 • in 1970 wordt hij er verkoopsdirecteur, nadien uitgever, hoofd algemene uitgaven en strips en directeur public relations, tot hij zich – na 15 jaar de linkerhand van de heer Sap, algemeen directeur, te zijn geweest – in 1983 zich als full-time schrijver vestigt.

1973:  De muggen verschijnt, een roman over een mislukt huwelijk waarin hij mediteert over leven, liefde en dood.

1983: Wordt fulltime schrijver.

1985: Ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag organiseert uitgeverij Manteau in het A.M.V.C. te Antwerpen van 6 tot 29 september 1985 een tentoonstelling over leven en werk van Vandeloo onder de titel: ‘Jos Vandeloo est là’: van zijn uitgever krijgt hij een gebronsd beeld, vervaardigd door de Kortrijkse beeldhouwer Hans Debacker; dr. Emiel Willekens sprak de auteur toe (cf. Lektuurgids, 1985, XXXII, blz. 449-453);

Ook in Zonhoven wordt Vandeloo met een feestzitting (op 30 augustus 1985) en een tentoonstelling gevierd (in Mortsel wordt hij in juni 1986 gehuldigd)

Nog in 1985 wordt in het kader van de boekenweek op 9 november 1985 op de Markt te Hasselt het grootste kunstboek ter wereld gepresenteerd: 2,30m hoog en 1.15m breed: De verscheurde vrouw. Het boek, gemaakt uit polyester door beeldhouwer Gerard Moonen, bevat 5 blz. Vandeloo schreef er het verhaal voor en de Limburgse action painters Jan Carlier, Herman Maes en Walter Daems illustreerden het. Daarmee werd het 22 jaar oude record (Amsterdam, 1963) van Hugo Claus en Karel Appel (2,1 m × 0,8 m) ‘verpulverd’.

2008: In het interviewboek van Margot Vanderstraeten ‘Schrijvers gaan niet dood’ kunt u een laatste grote interview met Vandeloo lezen. Margot Vanderstraeten interviewt: Jos Vandeloo

5 oktober 2015: Jos Vandeloo overlijdt op 90-jarige leeftijd.

Jos Vandeloo werd met zijn verhalen en romans in heel Europa bekend. Zijn werk werd in vele Europese talen vertaald, tot het in het Russisch toe. Hij behoorde tot één van de meest gelezen auteurs van zijn generatie met o.a. “De croton” (1962), “De coladrinkers” (1968), “Mannen” (1975), “Les Hollandais sont là” (1985), “De vogelvrouw” (1993).

Naast romans, verhalen en gedichten schreef hij een groot aantal scenario’s voor de Vlaamse en Nederlandse televisie, toneelstukken en kinderverhalen. Zijn werk werd bekroond met verscheidene literaire prijzen.

Trivia

 • In de stripreeks Nero door Marc Sleen waren in Nero’s boekenkast regelmatig boeken van Jos Vandeloo te zien. In “De Gele Gorilla” (1971) leest Nero in strook 27 een boek door Jos Vandeloo. Marc Sleen is zelf een fan van Vandeloo.

 

MEER OVER JOS VANDELOO

 • Margot Vander Straeten, Oude schrijvers gaan niet dood, ze vervagen,  DM Boeken 28/12/2005, gebundeld in “Schrijvers gaan niet dood” Atlas 2008.
 • Cl. Vanwonterghem, Kennis maken met Het gevaar van J.V. (1970);
 • J. de Ceulaer, in Te gast bij Vlaamse auteurs, 3 (z.j.);
 • W. Hazeu, Jos Vandeloo, Uitgeverij Orion, N.V. Desclée De Brouwer, Brugge. Reeks: Grote Ontmoetingen 4, 1975, 19843, met bibliografie.

 

BEKRONINGEN

 • 1958 met de Mathias Kempprijs voor De muur
 • 1961 met de Prijs voor de roman (1958-60) van de provincie Antwerpen (= 10.000 fr.) voor Het gevaar,
 • 1961 met de Arthur Merghelynckprijs (1958-60) van de Koninklijke Vlaamse Academie voor De muur
 • 1962 met de Literatuurprijs van Hilvarenbeek voor het verhaal De croton
 • 1965 met de vijfjaarlijkse Eugeen Leënprijs (1959-64) (= 10.000 fr.) voor zijn novelle De vijand,
 • 1966 met de premie van de provincie Antwerpen voor het kinderboek De wonderlijke avonturen van Hokus en Pokus
 • 1967 met een gelijkaardige premie voor zijn t.v.-spel De week van de kapiteins
 • 1970 met een zelfde premie voor het t.v.-spel Autostrada
 • 1972 behaalde Vandeloo met zijn Nieuwe avonturen van Hokus en Pokus een prijs in het Referendum van het Vlaamse Jeugd- en Kinderboek
 • 1977 met de Prijs van de provincie Antwerpen (= 25.000 fr.) voor het t.v.-spel De man van 59
 • 1980 met de Medaille van Verdienste van de gemeente Mortsel voor het geheel van zijn literaire werk,
 • 1986 met de Sabamprijs voor letterkunde 1985
 • 1987 met de driejaarlijkse Prijs voor Letterkunde (1982-85) van de provincie Limburg (= 40.000 fr.) voor zijn schrijversloopbaan

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

SMAAKMAKER

Bericht aan de bevolking

Ik moet u met aandrang iets verzoeken. Het gaat over het raam aan de straatzijde. Morgenochtend om zes uur zou u even naar buiten moeten kijken. Het is zeer vroeg, ik weet het. Maar het is dan ook zeer belangrijk. Vooral voor mij. Regel uw wekker zorgvuldig. Of laat u wekken door de telefoondienst. En zou u noch wekker, noch telefoon hebben dan wil zelf gaarne zorgen (op eenvoudige aanvraag) voor een kater met schrille spleenstem. Ook voor mij is de klant koning. Om zes uur zal ik door uw straat komen. Op weg naar de begraafplaats. Het is een omweg, maar dat heb ik er voor over. Ik zal wat vrienden bij me hebben. Kent u ze ? Nee, ze zullen niet luidruchtig zijn. Het is te vroeg om dan al lawaai te maken of om dronken te zijn. Bovendien menen ze, dat rumoer en lawaai niet passen bij die gelegenheid.
Maar wat zou dat ? Mij kan het niet schelen. Op de begraafplaats zal ik nauwgezet en met veel zorg mijn grond kiezen. (Ik vraag me nu ineens af of dat wel nodig is. Het leek me dagenlang zeer belangrijk en zelfs noodzakelijk. Nu wordt het plots bijzaak.) Ik zal glimlachend in de kuil gaan liggen. Op mijn rechterzijde. Als ik op mijn rug lig, wordt ik zeeziek. Ik wil niet ziek in de kuil liggen. Mijn vrienden, bezorgd als nooit tevoren, zullen me haastig toedekken. “Hij kon zo slecht tegen de koude, “ zullen ze zeggen. Ik zal minzaam ja-knikken. Zonder de ogen te openen. Ik wil voortaan niemand meer storen. En ik zal liefdevol uitvloeien in de aarde. Als een donkere vlek water.
Het zal vlug voorbij zijn. Goede dingen duren nooit lang.

Morgenochtend om zes uur dus. Mag ik op u rekenen ? U mag het niet vergeten. Het is mijnerzijds geen onbescheidenheid. Integendeel, ik wil mijn best doen om u wat afleiding te bezorgen. Er is zoveel leiding en zo weinig afleiding. Ook u zou eraan ten onder gaan. Ik reken op uw deelneming. Het gebeurt trouwens niet iedere dag dat u gratis een nar te zien krijgt in zijn postuum repertoire.
Een nare nar, ik weet het.

Uit: De muur, 1958

 

GEWOON TE STERVEN

er stond een man te sterven
gewoon te sterven
als een boom of een standbeeld
onopgemerkt
hij verweerde zich niet
hij was niet bevreesd
hoe vreemd
hij liep niet weg
en hij riep niet
alleen maar een glimlach
terwijl hij stond te sterven
een beetje ongerust
wat ze zouden zeggen zo plots
een beetje hulpeloos
om de last die hij nu
ging veroorzaken
hij trachtte met zijn voet
een kuiltje te maken
maar het ging niet
daarom bleef hij staan
met een versteend ekskuus
op zijn gezicht

Uit: Een kwarteeuw poëzie, 1970

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografie bestaat uit vier afdelingen:

 1. Chronologisch overzicht – uitgebreid
 2. Beknopt overzicht per genre – alfabetisch op titel
 3. Filmografie
 4. Vandeloo in vertaling

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale d Belgique – Bruxelles.
 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent
 • Luc Decorte, ‘Bio- en bibliografie ‘van’ en ‘over’ Jos Vandeloo (1925)’ In: Vlaanderen. Jaargang 37 (1988)

Na het chronologisch overzicht volgt een filmografie en een overzicht van het oeuvre van Jos Vandeloo per genre en alfabetisch op titel

 1. Chronologisch overzicht
Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1953 Het kruis dat wij dragen.(verhaal) Verscheen in de novellenbundel  “Mensen strijden elke dag”, de zeven beste novellen uit de literaire prijsvraag van de Limburgse Culturele Veertiendaagse.

Uitgeversmaatschappij A. Manteau pp.111-132
Afmetingen: 19.25 x 13
1955 Facetten van het Vlaamse proza. (essay)

Geïllustreerd met foto’s van de besproken auteurs.

Gent: Uitgave “Het Antenneke”  -15p.

Overdruk uit het 5e nummer van het (Gentse) literair en artistiek tijdschrift “het antenneke”.
Afmetingen: 21.50 x 15 (geniet – zachte kaft)

1955 Speelse parade. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Spelen met weemoed; Vier vrouwen; Parade der onvoldaanheid; De wind is moe.
Vandeloo 11 Brussel: A. Manteau N.V. -35+5p.

Afmetingen: 24.50 x 15.50 (ingenaaid)
Colofon: ‘Speelse parade’ door Jos Vandeloo werd in het najaar 1955 gedrukt bij “Ernst van Aelst” grafische kunstinrichting te Maastricht in opdracht van Uitgeversmaatschappij A. Manteau NV te Brussel.
De oplage bedroeg 300 exemplaren
1955 Wij waren twee soldaten. (verhalen)

Bevat: Wij waren twee soldaten ( pp 9-46), De muur (pp 47-66), Bibliografische nota’s (p 67)

Nota:
Het verhaal ‘De muur’ werd werd in een bijgewerkte versie afzonderlijk uitgegeven in hetzelfde jaar in de reeks Ad multos vol 3 bij uitgeverij A. Manteau.
Brussel: De Galerij. -69p.

Reeks: Galerij der jongeren. – Brussel; vol. 65
Afmetingen: 21 x 15 (ingenaaid – zachte kaft)
Verantwoordelijke uitgever: Marcel Polfliet C. Permekelaan 33, Evere-Brussel
Colofon: Deze twee verhalen van Jos Vandeloo werden in Mei 1955 gedrukt op de persen van de Drukkerij P. Van Ravenstijn te Antwerpen, in opdracht van De Galerij, Brussel.
1955 De muur. (verhalen)

Bevat : De muur, De tocht, Groen in de trein, Op het voetpad, De bezoeker, Spijshuis voor verloren zonen, Het water, Bericht aan de inwoners, Schilfers hebben scherpe kanten.
Foto’s: Filip Tas.
1960: 2de druk bij Manteau in de reeks Ad multos nr 3
1962: 3de vermeerderde druk bij Manteau nv in de reeks Marnixpockets nr 5
1981: 16de druk bij Elsevier / Manteau in de reeks Grote Marnixpockets nr 177
2002; 23ste druk in de reeks Vlaamse Bibliotheek nr 20 bij Uitgeverij Houtekiet te Antwerpen. (zie 2002 voor details)
Brussel/Den Haag: Uitgeversmaatschappij A. Manteau n.v. -87p.

Reeks: Ad Multos nummer 3
Afmetingen: 19 x  11.50
 
MP nr 5             GMP 177
1957 Woorden met doofstommen. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Hand vol sneeuw; handen lege eierschalen; tussen onze glazen vingers.
Vandeloo 8 Brussel: A. Manteau N.V.   -53+3p.

Afmetingen: 20 x 11.50 (ingenaaid)
Colophon: ‘Woorden met doofstommen’ door Jos Vandeloo werd in het najaar van 1957 gedrukt op de persen van N.V. Boek- en Steendrukkerij “De IJssel” v.h. R. Borst & Co. Te Deventer, in opdracht van A. Manteau nv te Brussel.

 

1957 ‘Tuintje wieden: one-man-show’. (verhaal) Overdruk uit: Het antenneke: literair en artistiek tijdschrift. – 12(1957) p. 99-128, ill.
1959 Wachten op het groene licht. (gedichtenbundel)

37 Gedichten geïllustreerd met 7 proza-tekeningen.
Bevat de cycli: Proza-tekening; [c]ouverture; Proza-tekeningen; [s]lot; Proza-tekening
Vandeloo 5 Brussel: A. Manteau N.V. -73p.

Afmetingen: 20.50 x 12.50 (ingenaaid met flappen)
1960 Het gevaar. (roman)

1963: 3de druk in de reeks Marnix Pockets als nr 11, bij uitgeverij Manteau.
1972:  Opgenomen in ‘Twee romans , zeven verhalen’ waarin: Het gevaar, Het huis der onbekenden én de 7 verhalen uit Een mannetje uit Polen.
1976:  14de uitgave als MP nr 11.

1977: 15de druk als Grote Marnixpocket nr 142, Manteau.
1983: Uitgave als ‘Bulkboek’ bij Knippenberg’s Uitgeverij in Barneveld (1983-84: XII, nr. 130);

Antwerpen: A. Manteau nv.   -123p.

Reeks: Ad multos. – Brussel; vol. 15
Afmetingen: 19 x 13.50
 
Marnix Pocket nr 11
1960 De muur. (televisiespel)

In 1960 maakte Jos Vandeloo en bewerking voor een t.v.-spel van De muur.
In 1965 deed Julienne van der Erve hetzelfde.

 

 Niet gepubliceerd

1968: In een regie van Max Douwes én met Will van Selst, Henk van Buuren, Tony Verwey en Lenie de Bruin werd het t.v.-spel door de B.R.T. uitgezonden op 5 maart 1968, om 20.25 u. (de Nederlandse televisie vertoonde het stuk op 2 maart 1968).

1962 Zeng. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Rhodenzer gedichten; Wapenen zal ik mijn woorden; Gedichten uit liefde.
Vandeloo 6 Brussel/Antwerpen/Den Haag: A. Manteau N.V. -48p.

Afmetingen: 20.50 x 12.40 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Colofon: ‘Zeng’ door Jos Vandeloo werd in het voorjaar van 1962 gedrukt op de persen van de nv Drukkerij Erasmus te Ledeberg-Gent in opdracht van uitgeverij A. Manteau nv Brussel, Antwerpen, Den Haag.
1962 De vijand. (verhalenbundel)

Bevat: De vijand, Hoe laat is het, meneer? De grap, Ergens aan zee, De croton.Bewerkingen van het verhaal De grap:
1964: De groep Amatoon (uit Mortsel) o.l.v. Gerd De Ley brengt ‘De grap’ op de planken.
8 juli 1965: De N.C.R.V.-televisie brengt (om 22.10u.) een gedramatiseerde versie van Julienne van der Erve. In een regie van Bob Löwenstein speelde Jules Hamel de hoofdrol.
1968: Verfilmd (zwart-wit, 16 mm., 60 minuten) naar een scenario van Wim Telders.
1988: Theater Paljas (Filomenastraat 25, 2018 Antwerpen) speelde ‘De grap’ van 26 mei tot 11 juni 1988 met Erik Burke en Gerd De Ley.
Vertalingen:
1968: Voor de Moskouse televisie werd het stuk door V. Ostrowski in het Russisch vertaald.
1970: Jeannine Meyers vertaalde ‘De grap’ in het Frans als ‘La victime’ (1970).
Brussel/Den Haag: Uitgeversmaatschappij Manteau. -150p.

Reeks: Ad multos. – Brussel; vol. 18
Afmetingen: 19 x 13Vertalingen, heruitgaven van De vijand:
1972: In het Frans vertaald als L’ennemi door Marie-Claire Pelgrims.
1986: In het Amerikaans als The enemy door D.H. en D.P. van Nouhuys
1964: 2de herziene en definitieve druk als Marnix Pocket nr 21 bij Manteau.
  MP nr 21
1965: 3de druk
1962 De croton en andere verhalen. (verhalenbundel)

Gedeeltelijke tweede druk van ‘De vijand’ in de reeks Marnix Pockets.
Bevat alle verhalen uit de bundel  ‘De vijand’ (Ad multos, 1962, Manteau), behalve het verhaal “De vijand”:   De croton (pp 5-25);  Ergens aan zee (pp 26-36); De grap ( pp 37-83); Hoe laat is het meneer? (pp 84-108).
Vandeloo 30 Brussel/Den Haag: A. Manteau nv. -109p.

Reeks: Marnix Pockets MP 17
Afmetingen: 18 x 10.75 (pocket)
1963 Het huis der onbekenden. (roman)

1966: 3de druk in de reeks Marnix Pockets MP 36

1977: Gepubliceerd als BulkBoek nr 53 (5de jg.), een uitgave van Knippenberg’s Uitgeverij, Utrecht
Brussel/Den Haag: Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. -200p.

Reeks: Ad multos. – Brussel; vol. 22
Afmetingen: 19 x 13 (gebonden – harde witlinnen kaft met stofomslag)
1963 De wonderlijke avonturen van Hokus en Pokus. (kinderboek)

Illustraties: Gérard Bouwman
Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum. -96p.
1963 ‘De tocht’. (verhaal) Uit “De muur” In: “Vlaamse verhalen van deze tijd”
1964 ‘De wormen’. (eenakter)  Niet gepubliceerd
1965 Een mannetje uit Polen. (verhalen)

Omslag: Mesker.
Bevat: Een avond in het voorjaar, De dag van de dode god, Het congres of De vrijheid van de schrijver, Een mannetje uit Polen, De prijs van de rozen, Als een oude poes, In water oplosbaar.
Antwerpen: A. Manteau. -95p.

Reeks: Ad multos. – Brussel; vol. 27 / Ad multos. – Brussel; vol. 33
Afmetingen: 18.50 x 13
1965 Vlaamse poëzie. 700 jaar Zuidnederlandse poëzie. (poëzie – bloemlezing)

Samengesteld en ingeleid door Jos Vandeloo (pp 9-20)
 vandeloo-28 Utrecht: Uitgeverij Het Spectrum nv.   -188p.

Afmetingen: 18 x 10.80 (pocket)
Reeks: Prisma boeken nr 1045
1965 Dadels voor een vizier. (poëzie – bloemlezing)

Bevat gedichten uit de bundels: Speelse Parade (1955), Woorden met doofstommen (1957), Wachten op het groene licht (1959) en Zeng (1962).
Vandeloo 4 Brussel/Den Haag: A. Manteau nv.   -110p.

Reeks: Grote Marnixpocket. – Antwerpen; vol. 12
Afmetingen: 20 x 12.40 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

 

1967 Copernicus of de bloemen van het geluk: een dichtbundel in twee bedrijven. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Italiaanse gedichten; pauze; Belgische gedichten.
Omslag: Stefan Meskers.
Brussel/Den Haag: A. Manteau N.V. -48p.

Afmetingen: 20.50 x 12.50 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Colofon: ‘Copernicus of de bloemen van het geluk’ van Jos Vandeloo werd in het najaar van 1967 gedrukt op de persen van de nv Drukkerij Erasmus, Ledeberg-Gent in opdracht van A. Manteau NV Brussel/Den Haag.
1968 De coladrinkers. (roman)

Omslagontwerp: Stefan Mesker.
Typografie:Aldert Witte
Brussel/ ‘s-Gravenhage : Manteau. -137p.

Reeks: Grote Marnix pockets nr 30
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Geuze Dordt
1969 De 10 minuten van Stanislao Olo. (divers proza – novelle, scenario, eenakter)

Omslagontwerp: Stefan Mesker.
Foto van de auteur op rugzijde: Guy Schaut, Antwerpen
Bevat: Het titelverhaal ‘De 10 minuten van Stanislao Olo’ (pp 5-38); het filmverhaal/scenario ‘ Black Basilius’ (pp 39-64) en het televisiespel/eenakter ‘Autostrada’ (pp 65-109)
1978: 3de druk als nr 163 van de reeks Grote Marnixpockets. De tekst van het TV-spel Autostrada is vervangen door het verhaal ‘Het monster van Massenhoven’.
1983: 4de druk. Bevat de vier teksten.
1991: 5de druk bij A. Manteau, Antwerpen
 Vandeloo 25 Brussel / Den Haag: A. Manteau N.V. -109p.

Reeks: Kleine Marnixpocket. – Brussel; vol. 68.
Afmetingen: 18 x 10.50 (pocket)
Druk : Geuze Dordt.Nota: Het t.v.-spel Autostrada werd, in een regie van Jan Retèl en met in de hoofdrollen Kees Brusse en Frans van der Lingen, door de A.V.R.O. op 9 februari 1969 uitgezonden en door de B.R.T. op 12 november
 
1969 De glimlach van een vlinder. (poëzie – bloemlezing)

Bevat gedichten uit de bundels: Wachten op het groene licht (1959); Zeng (1962); Copernicus of de bloemen van het geluk (1967).
 Vandeloo 31 Hasselt: Uitgeverij Heideland – Orbis N.V.   -80p.

Reeks: Poëtisch erfdeel der Nederlanden” nr. 68.
Afmetingen: 18 x 11 (pocket)
1969 De week van de kapiteins: televisiespel. Eenakter. (televisiespel)

Foto’s: Henri Denis.
In opdracht van de BRT/Vlaamse televisie op aanbeveling van de Conferentie der Nederlandse Letteren.
1984: 2de gewijzigde druk als toneelversie GMP nr 266 (zie aldaar)
 vandeloo-22 Brussel/Den Haag: A.  Manteau  nv. -87p. + 8p foto’s.

Afmetingen: 18 x 10.50 (pocket)
Reeks:  Marnixpockets nr 69Nota: Op 28 oktober 1969 (om 20 u. 25) bij BRT – Vlaamse Televisie op het scherm gebracht. Regie: Dré Poppe. Spel: o.m. Robert Maes, Robert Marcel, Piet Bergers, René Peeters, Lieve Moorthamer, Blanka Heirman, Roger Bolders en Gerda Marchand. Speelduur: 90 minuten
1970 Nieuwe avonturen van Hokus Pokus. (kinderboek – 5 tot 8 jaar)

Omslag & Illustraties: Leo Fabri
Vandeloo 21 Antwerpen/Utrecht: Standaard Uitgeverij.   -32p.

Afmetingen: 24.30 x 18.20 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
1971 ‘De man met de gorilla’s’. (verhaal)

Omslagontwerp: Leo Dresselaers

In: “4 x andermaal”, verhalen van  Gerard Walschap, Johan Daisne, Ward Ruyslinck, Jos Vandeloo”.  pp 83-109. Uitgever: Standaard, Antwerpen / Moussault, Amsterdam.
1971 ‘De dag van de dode god’. (verhaal)

 Verhaal uit ‘Een mannetje uit Polen’, 1965

 IMG_0001 In de bundel ‘54 Vlaamse verhalen‘ Deel 3, samengesteld door Karel Jonckheere en Marnix Gijsen, Uitgeverij Paris-Manteau, Antwerpen pp 87-99.
1972 ‘Quinten Matsijs of in ’t Gulick 1565′.  (reisverhaal) In: “Elfkroegentocht door Antwerpen”, beschreven door George van Cauwelaert, Jos Vandeloo, Paul Koeck, Eddie van Vliet, Fernand Auwera, Nic van Bruggen, Marc Andries, Jan Christiaens, Clem Schouwenaars, Jan Berghmans, Jan Vanriet, Frans De Bruyn”. Uitgeverij: Standaard, Antwerpen – Moussault, Amsterdam
1972 2 romans en 7 verhalen. (proza – verzamelbundel)

Bevat: Het gevaar (pp 7-82- elfde druk); Het huis der onbekenden (pp 83-208 zesde druk); Een avond in het voorjaar (pp 211-219); De dag van de dode god (pp 220-230); Het congres of De vrijheid van de schrijver (pp 231-237); Een mannetje uit Polen (pp 238-246 2de druk); De prijs van de rozen (pp 247-250); Als een oude poes (pp 251-255); In water oplosbaar (pp 256-262).
 vandeloo-29 Amsterdam/Brussel: Paris-Manteau. -262p.

Afmetingen: 20.70 x 14.10 (gebonden – harde blauwe kartonnen kaft met stofomslag)
Foto van de auteur op de achterflap: Claude Magelhaes.
Omslagontwerp: Robert Nix en Alje Olthof GVN
Druk: Vonk Zeist.
1972 Bent U ook zo’n Belg ? (satire)

Omslagontwerp, boekverzorging en illustraties: Leo Fabri.
Foto van de auteur achterzijde: Guy van Twel
 Vandeloo 14 Brussel/Amsterdam: Paris-Manteau.   -112p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1972 Waarom slaap je, liefje? (theatertekst)

1978: 2de druk bij Elsevier Manteau – Brussel & Amsterdam als Grote Marnixpocket nr 172.
Vandeloo 26
Antwerpen: Standaard / Amsterdam : Moussault. -107p.

Reeks: Gemini literaire paperback. – Antwerpen; vol. 1972: 1
Nota: Waarom slaap je, liefje? werd door het Brussels Kamer Toneel op 26 maart 1970 in de Beursschouwburg te Brussel gecreëerd in een regie van Senne Rouffaer, met o m  Johan Van der Bracht, Annelies Vaes en Herbert Flack.
1973 Het huis der onbekenden. (televisiespel) Brussel: A. Manteau N.V. -231p.
1973 Boerin in Frankrijk. (televisiebewerking – scenario)

Televisiebewerking in 13 delen, naar het gelijknamige werk van Wil den Hollander.
Met Gertie Evenuis en R.J. Verwijs
 Niet gepubliceerd
1973 Met een bloem tussen mijn tenen: gedichten (1955-1973). (poëzie – verzamelbundel)

Deeltitels: Speelse parade; Woorden met doofstommen; Wachten op het groene licht; Zeng; Dadels voor een vizier; Copernicus of de bloemen van het geluk; Nieuwe gedichten
Omslag en typografie: Frits Stoepman gvn
Foto: Paul Lambert
Vandeloo 3 Antwerpen: Standaard Uitgeverij / Amsterdam: P.N. Van Kampen. -186p.

Reeks: Gemini literaire paperback nr 26
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1973 De muggen. (roman)

Omslagontwerp: Robert Nix / Alje Olthof
Foto van de auteur op de achterplat: Jan van den Broeck
 Vandeloo 37 Brussel & Den Haag: A. Manteau N.V. -231p.

Reeks: Grote Marnixpocket vol 88
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1974 Schilfers hebben scherpe kanten. (bibliofiele uitgave)

Met een originele houtsnede door Frans Masereel en acht linoleumsneden door Paul Peter Piech.
Tegelijkertijd werd er een Duitse versie uitgegeven: Splitter haben Scharfe Kanten. (zie detailinformatie hieronder) 
 Vandeloo 34 Oxford: Mouette press.  -16p.

Printed on the handpress of the Oficyna Stanislaw Gliwa in October 1973.
Total edition limited to 126 copies. 100 copies were numbered 1 – 100 on Basingwerk Parchment paper and 26 copies printed on Auvergne paper marked A – Z.
A unique extra copy on  Van Gelder handmade paper for the publisher. In the colophon it is marked: dit is exemplaar WAM 
De heer Wim Meeuws meldt ons dat hij toen tegelijkertijd een Duitse editie uitgaf: Splitter haben Scharfe Kanten (1974) Mit einem Originalholzschnitt von Frans Masereel und 8 Linolschnitten von Paul Peter Piech. Limitierte Auflage von 126 Exemplaren, dies ist eins der Exemplare auf Basingwerk Parchmentpapier. Gedruckt auf der Handpresse von Stanislaw Gliwa der Oficyna Stanislawa Gliwy. 16 Seiten. Oxford, Mouette press, 1974. 16pp.,
Printed on the handpress of the Oficyna Stanislaw Gliwa in October 1973. Total edition limited to 126 copies.The printer Gliwa , a graphic artist in his own right, re-cut the 2nd design by Masereel, not accepted by the publisher (Wim Meeuws) into linoleum, this is featured at the back of this private press edition. this is one of the 100 copies numbered 1 – 100 on Basingwerk Parchment paper, *** = Vorms/Gabelentz , Mercatorfonds-Verlag 1975 in chapter E -lists the Dutch edition under number 82 . Paul Ritter, Frans Masereel, Eine Annotierte Bibliographie, Saur-Verlag 1992, page. 385, chapter Cb lists both German and Dutch editions under the numbers 100 and 101.
1975 Mannen. (verhalen)

Omslag: Robert Nix
Bevat: De jongen uit Marokko (pp 7-22);  De man van Isabelle (pp 23-40);  De man met de lork (pp 41-48);  Mister Patterson from te BUA (pp 49-56);  De man met de gorilla’s (pp 57-96)  De man van 59′  (pp 97-144 /scenario van TV-spel – een NOS-productie)
1977: 2de druk.
1984: 3de druk.
1995: 4de druk & 5de druk (verscheen samen met vrouwen in één bundel) – zie aldaar voor details
   Vandeloo 36 Brussel & Den Haag: A. Manteau nv. -144p.

Reeks: Grote Marnixpocket vol 104
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Nota: Het t.v.-spel De man van 59 werd door de N.C.R.V. op 30 januari 1975 en door de B.R.T. op 21 mei 1975 (om 21.05 u.) uitgezonden. Regie: Dré Poppe; Spel: Romain De Coninck, Herbert Flack, Jeanine Bisschops, Fanny Winkeler, Roger Coorens, Vic Moeremans, Rita Wouters e.a.
1978 Vrouwen. (verhalenbundel)

Omslagontwerp: Robert Nix / Alje Olthof.
Foto achterplat: Paul Lambert.
Bevat: De weduwe, Verzamelpunt Mechelen, Statiegeld, Schapen, Een bezoek aan het begijnhof, Het onderzoek, Groenboekje, De vrouw van de soldaat, Gras.
1978: 2de druk.
1979: 3de druk.
1980: 4de druk.
1992: 5de druk.
1995: 6de druk & 7de druk (verscheen samen met mannen in één bundel)
Brussel & Den Haag:  A.  Manteau nv. -171p.

Reeks: Grote Marnixpocket vol. 157.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
In bloemlezingen:
1987: Het verhaal ‘Verzamelpunt Mechelen’ werd opgenomen in de verhalenbundel “Voor de vrede uitbreekt. Vlaamse verhalen over de Tweede Wereldoorlog”, pp 141-145. Uitgeverij Hadewych, Schoten. Samenstelling: A.G. Christiaens.
1990:De vrouw van de soldaat ‘ werd  opgenomen in ‘De beste Vlaamse oorlogsverhalen’ pp 325-340, samengesteld door Dirk Christiaens. Uitgeverij Manteau
1980 De Engelse les. (roman)

Omslagontwerp: Robert Nix / Alje Olthof
Antwerpen: Manteau/ Amsterdam: Elsevier . -213p.

Reeks: Grote Marnix pockets nr 192
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Smits Wommelgem-Antwerpen
1982 Sarah. (roman)

Omslagontwerp en illustraties: Myriam van Beneden.
Portrettekening van de auteur op de achterplat: Jeff Broeckx.
Vandeloo 27 Antwerpen/Amsterdam : A. Manteau. -125p.

Reeks: Grote Marnixpocket. – Antwerpen; vol. 243
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk Smits Wommelgem-Antwerpen
1982 Marcel Lucas: un rêve de bâtisseur. (kunstmonografie)

Auteur: Paul Caso; inleiding tot de schilderkunst van Marcel Lucas door Jos Vandeloo.
Bruxelles: Editeurs d’art associés. -138p.

Reeks: La mémoire de l’art / dirigée par Lucien de Meyer.
1983 ‘Gezonde zeelucht’. (verhaal)

1985: Opgenomen in de verhalenbundel ‘Les Hollandais sont là’

In: De Vijfde Deur.

Ed. NPP, Creative Concepts, Oudekerk a/d Amstel, i.o.v. Crawford Benelux B.V. te Amsterdam, december 1983
Afmetingen: 19.50 x 13.30 (ingenaaid in luxe linnen kaft).
Relatiegeschenk Crawford – niet in de handel
1984 Hars. (poëzie – bloemlezing)

Bevat de cycli: Aarde en ruimte; Liefde; Droom en daad; Protest; Bestaan en gaan; Antwerpen, Liefdesgedichten voor een stad.
De bundel bevat een keuze uit zijn eerdere bundels ‘Speelse parade (1955); Woorden met doofstommen (1957); Wachten op het groene licht (1962); Zeng (1962); Dadels voor een vizier (1965); Copernicus of De bloemen van het geluk (1967); Met een bloem tussen m’n tenen (1975), waaraan een aantal niet eerder gepubliceerde gedichten zijn toegevoegd.
 
Antwerpen: A. Manteau nv. -167p.

Afmetingen: 21 x 13.40 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Colofon: ‘Hars’ van Jos Vandeloo werd in opdracht van Uitgeverij A. Manteau te Antwerpen gezet in Garamond 11/12 en gedrukt bij Geuze te Dordrecht, boekbinderij De Bruyn & Gouffeau te Schoten zorgde voor de afwerking.
Grafische vormgeving: Rikkes Voss.

 

1984 Een nacht borduren. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Deze gedichten werden uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Clemens Hoevenaars als boekverkoper.
Ze werden aangeboden door Jos Vandeloo, die ze koos uit een aantal niet meer in de handel zijnde bundels.
De tekeningen op het omslag en in het binnenwerk zijn van Martien Hoevenaars.
Vandeloo 7 Heemstede: Bibliofiele uitgave van Blokker’s Boekhandel. -24p. Illustraties.

Afmetingen: 21 x 12.20 (ingenaaid met stofomslag)
Colofon: Gedrukt in een oplage van 300 met de hand genummerde exemplaren door Drukkerij Van Rossum bv, Utrecht, op 140 grs getint offset papier en gezet uit de Trinité 2.
Dit is nummer 299.
1984 Rik Slabbinck. De kleuren van het paradijs.  (kunstmonografie)

Tekst van Jos Vandeloo: pp 7-16.
Illustraties pp 17-102

Brussel: Editeurs d’Arts Associés. -104p.

Distributie: Uitgeverij Westland.
Reeks: Kunstboek.
Afmetingen: 18.50 x 14.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Dit boek verscheen in een oplage van twee duizend exemplaren.
Colofon: Dit boek werd in de lente van het jaar 1984 gedrukt op de persen van Drukkerij Georges Thone te Liège.
De vierkleurenprenten in offset werden vervaardigd door de fotogravure De Buck, de zwart-wit reproducties
door de Editeurs d’Arts Associés.

1984 ‘Het onderzoek’. (verhaal)

Eerder gepubliceerd in: ‘Vrouwen’, Manteau, Brussel/Den Haag, 1978
De Wispelaere 6 Uit de bundel: “Vlaamse verhalen na 1965”. pp. 414-420.

Samengesteld door Paul de Wispelaere. Manteau, Antwerpen. -480p.
Omslagontwerp en typografie: Rikkes Voss Afmetingen: 21.50 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
1984 De week van de kapiteins. (theatertekst)

2de gewijzigde druk bij Manteau, Antwerpen (toneelversie)
Omslagontwerp: Myriam van Beneden.
1969: Oorspronkelijke eerste uitgave als Marnix Pocket nr. 69 bij Manteau (zie daar)
Vandeloo 21 Antwerpen: A.  Manteau nv. -81p.

Afmetingen: 20 x 12.40 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Grote Marnix pockets nr 266.
Nota: ‘De week van de kapiteins’ werd in januari-februari 1979 gecreëerd door het Noordtheater. Regie: Herwig Haes. Spel o.m. Mon De Ridder, Pierre Soetewey, Frans Van de Velde en Marcel Suykens.
1985 Les Hollandais sont là. (verhalenbundel)

Omslagontwerp en foto achterplat: Rikkes Voss.
Bevat: Weinig verkeer vannacht (pp 7-58); Gezonde zeelucht (pp 59-76); De sneltrein van Lugano (pp 77-90); Het model (pp 91-104); Les Hollandais sont là. (pp 105-124); De arm van de wet (pp 125-144); Het plantenbeultje (pp 145-162); Ook het paradijs heeft zijn zwakke plekken (pp 163-186).
1992: 2de herziene druk onder de titel ‘Daar komen de Hollanders’, Manteau in de reeks GMP 425 (zie daar)

 

Antwerpen: A.  Manteau nv.   -191p.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 265.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Smits Wommelgem-Antwerpen.
1985 Een doodeenvoudig man. (vertaling)

Oorspronkelijke titel: Un homme si simple (1925)
Oorspronkelijke auteur:ANDRÉ BAILLON
Omslagontwerp: Rikkes Voss
Baillon 2 Antwerpen: A. Manteau nv. -190p.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 291.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Smits Wommelgem-Antwerpen
1986 De verscheurde vrouw. Het grootste kunstboek ter wereld. (kunstmonografie) Utrecht-Antwerpen: Kosmos. -61p.
1987 Opa’s droom. (novelle)

Vormgeving en typografie: Carla Goosens en Marc van Meurs.
Foto van de auteur op de achterflap: Chris van Houts.
Nota: Opa’s droom komt voor als derde hoofdstuk, licht gewijzigd en onder de titel Luik, in Vandeloo’s roman De weg naar de Ardennen (1988). (De andere hoofdstukken heten: 1. Antwerpen, 2. Brussel, 4. Ardennen.)
 Vandeloo 33 Schoorl: uitgeverij Conserve, , Vuurdoornweg 37 1871 TR Schoorl. -61p.

Reeks: Conserve’s novellen reeks. – Schoorl; vol. 3
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Colofon: Opa’s droom van Jos Vandeloo Conserve’s novellenreeks nr. 3, werd in opdracht van de Uitgeverij Conserve gezet in de Sabon, corps 11/14 punts, door De Vries bv te Zutphen, gedrukt door Groenevelt bv te Landgraaf en gebrocheerd door de Binderij Van Striem te Dordrecht.
Boekproductie Ar Nederhof, Amsterdam 1ste druk september 1987 : 3500 exemplaren.
1988 Hong Kong. Het boek van de film met Gaston en Leo. (filmboek – scenario)

Omslagontwerp: Christine Baeke
Omslagfoto’s Alpha-films, Brussel (Foto -Dag Allemaal)
Idee, scenario en dialogen zijn van Jos Vandeloo. Regie: Paul Cammermans; Cameraman: Michel Van Laer. Producent: René Vlaeyen.
Antwerpen: Standaard Uitgeverij nv. -96p.

Afmetingen: 21 x 14 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Drukkerij Tengrootenhuysen NV. klaproosstraat 51 2610 Wilrijk
1988 Observatorium. Fantastische verhalen. (verzamelbundel van eerdere verhalen)

Foto van de auteur op achterzijde: Rikkes Voss.
Omslagillustratie: Paul Delvaux  ‘De Maandstonden III’, 1942
Grafische vormgeving: Zeno
Bevat: De man van Isabelle (pp 7-17); Mister Patterson from the BUA (pp 18-21); De dag van de dode god ( pp 22-35); De bezoeker (pp. 36-48); In water oplosbaar (pp 40-48); De arm van de wet ( pp 49-61); Statiegeld (pp 62-70); Schilfers hebben scherpe kanten (pp 71-72); Schapen (pp 73-81); Het plantenbeultje (pp 82-94); De sneltrein van Lugano (pp 95-104); De man met de gorilla’s (pp 105-131); De croton (pp 132-147); Gras (pp 148-166); Het monster van Massenhoven (pp 167-183).
Vandeloo 15 Amsterdam: J.M. Meulenhoff bv. -183p.

Reeks: Meulenhoff Editie  985
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Tulp, Zwolle.
1988 De weg naar de Ardennen. (roman)

Foto van de auteur op de achterzijde omslag: Rikkes Voss
Omslag: Paul Delvaux ‘Alle lichten’, 1962
Vormgeving: Zeno
Amsterdam: Meulenhoff Nederland bv/ Leuven: Kritak. -173p.

Reeks: Meulenhoff Editie 1009
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1988 De beste verhalen van Jos Vandeloo. (verhalenbundel)

Gekozen en ingeleid door Johan Diepstraten.
Bevat: Les Hollandais sont là, Weinig verkeer vannacht, Ook het paradijs heeft zijn zwakke plekken, Het model, Gezonde zeelucht, De vrouw van de soldaat, Het onderzoek, Een bezoek aan het begijnhof, Verzamelpunt Mechelen, De weduwe, De man met de lork, De jongen uit Marokko, De 10 minuten van Stanislao Olo, Black Basilius, Een mannetje uit Polen, Als een oude poes, Een avond in het voorjaar, Hoe laat is het meneer?, De grap, Ergens aan zee, De tocht, De muur.
Antwerpen: A. Manteau. -343p.
1989 De grap. (verhaal uit de bundel ‘De vijand’ 1962)

Eerste afzonderlijke druk
Omslag en illustraties: Arie Weber
Belettering: Ben Aalbers
Kampen: La Rivière & Voorhoeve. -45p.

Afmetingen: 19 x 10 (ingenaaid- kaft met flappen)
Zetwerk: Elgrafiek bv, Schiedam
 
1990 De beklimming van de Mont Ventoux. (roman)

Omslagtypografie: Rikkes Voss
Met en foto van de auteur op de achterflap. Naam fotograaf niet vermeld.
 Vandeloo 16 Antwerpen/Amsterdam: A. Manteau nv. -212p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Grote Marnixpocket nr 393
 
1992 Daar komen de Hollanders. (verhalenbundel)

Tweede herziene uitgave van “Les Hollandais sont là” (1985)
Omslagontwerp en foto achterplat: Rikkes Voss.
Bevat: Weinig verkeer vannacht (pp 5-58); Gezonde zeelucht (pp 59-76); De sneltrein van Lugano (pp 77-90); Het model (pp 91-104); Daar komen de Hollanders (pp 105-124); De arm van de wet (pp 125-144); Het plantenbeultje (pp 145-162); Ook het paradijs heeft zijn zwakke plekken (pp 163-191).
Antwerpen / Amsterdam: Manteau. -191p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocherd – zachte kaft)
Reeks: Grote Marnixpockets nr 425

1992 Kolonie of reservaat ? (tekst van een lezing) Vandeloo 2 Antwerpen: A. Manteau. -13p.

Afmetingen: 21 x 13 (geniet – zachte kaft)
Colofon: Deze tekst ven een lezing die Jos Vandeloo voor de Taalunie hield, verschijnt als geschenk van Uitgeverij Manteau ter gelegenheid van de jaarwisseling en de geboorte van het jaar zonder grenzen 1992
1993 De vogelvrouw. (roman)

Omslagtypografie: Rikkes Voss.
Omslagillustratie: Naakt 21 van Kaye Regelski, New York
Foto van de auteur op de achterplat: Rikkes Voss
 Vandeloo 20 Antwerpen: A. Manteau / Amsterdam: J.M. Meulenhoff.    -339p.

Reeks: Grote Marnixpocket.  vol. 428
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1994 Leven en werk van de Antwerpse kunstschilder Karel Moens. (kunstmonografie)

Samen met F. Grootjans, J. Huyghe baert, J. Christiaens.
Antwerpen:  Orteliusfonds / MIM
1995 De man die niet van de deurwaarder hield en andere verhalen. (verhalenbundel)

Omslagontwerp: Carine Cuypers.
Foto van de auteur op de achterplat: Rikkes Voss.
Bevat: Verre dromen (pp 9-22) Meisjes (pp 23-36); Wat doen we met de hond ? (pp 37-50); Het prothesenfeest (pp 51-62); De erpetoloog (pp 63-80); De lieve mensen van het platteland (pp 81-92); De man die niet van deurwaarders hield (pp 93-120); Die Kirche ist alles (pp 121-132); Monkey (pp 133-148); Pension Henriëtte (pp 149-176); Het wrattenzwijn (pp 177-194); De eenzaamheid van Lom (pp 195-218), De fotograaf (pp 219-233).
 Vandeloo 19 Antwerpen: A. Manteau nv/ Amsterdam: J.M. Meulenhoff bv.  -233p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1995 Mannen & vrouwen. (gebundelde verhalen)

Omslagontwerp: Carine Cuypers.
Bundeling van de verhalenbundel Mannen (1975) en Vrouwen (1978) in één band.
 Vandeloo 17 Antwerpen/Amsterdam: A. Manteau nv.   -310p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1995 ‘Het model’ (verhaal)

1985: Verscheen in de bundel Les Hollandais sont là. Uitgeverij Manteau GMP 265.
1988: Opgenomen in De beste verhalen van Jos Vandeloo. Antwerpen: A. Manteau.

In de verhalenbundel: Een hart in het lijf. Vlaamse verhalen over liefde. pp 226-236

Uitgevers: Amsterdam: Meulenhoff / Antwerpen: Manteau -250p.

1998 De liefdesboom. (roman)

Omslagontwerp: Will Immink.
Foto van de auteur op de achterflap: fotograaf niet vermeld [Rikkes Voss]
 Vandeloo 32 Antwerpen: A. Manteau. / (Standaard Uitgeverij nv Antwerpen).  -190p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1998 5 romans.

Omslagontwerp: Volken Beck.
Omslagfoto: Rikkes Voss

Bevat: De muggen (pp 7-141; 9de druk), Het gevaar (pp 142-210; 29ste druk), De coladrinkers (pp 211-297; 9de druk), De Engelse les (pp 299-411; 5de herziene en definitieve druk), De weg naar de Ardennen (pp 413-538; 4de druk).

Antwerpen: A. Manteau. -538p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

2000 Klassiekers. (omnibus)

Omslagontwerp: Herman Houbrechts.
Bevat: De muur (1958,  22ste druk; pp 7-82); Het gevaar ( 1960, 32ste druk; pp 83-168); De vijand (1962, 21ste druk pp 169-242); De croton (1962, 15de druk pp 243-328).
Vandeloo 35 Antwerpen: A. Manteau. -326p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (gebonden – harde kartonnen kaft  met stofomslag)
2000 Vijf romans.

Omslagontwerp: Volken Beck
Omslagfoto: Rikkes Voss
Bevat: Het huis der onbekenden (© 1963, 17de druk, pp 7-140), De vijand (© 1962, 20ste druk pp 141-200), Sarah (© 1982, 5de druk pp 201-252), De vogelvrouw (© 1993,  4de druk pp 263-454), De beklimming van de Mont Ventoux (©1990,   6de druk pp 455-572).
Antwerpen: A. Manteau nv. -572p.

Afmetingen: 20.90 x 14 (garenloos gebrocherd – zachte kaft)

2002 De muur. (verhalenbundel)

Eerste druk 1958.
Zetwerk Intertext, Antwerpen.
Omslag Jan Hendrickx

Antwerpen: Uitgeverij Houtekiet. -91p.

Afmetingen:21.50 x 13.50 (gebonden – harde kartonnen kaft – linnen rug)
Reeks: Vlaamse Bibliotheek nr 10
Voor deze uitgave werd gebruikgemaakt van de editie van 2000 (gepubliceerd in Klassiekers) van Uitgeverij Manteau, met name de laatste (tweeëntwintigste) door de auteur geautoriseerde druk.

FILMOGRAFIE

1964 Het gevaar (tv film)

 • Bewerking voor de televisie door Paul Hardy bewerkt.
 • Regie: Dré Poppe.
 • Cast: o.m. Martin Van Zundert, Domien De Gruyter, Rik Hancké, Roger Coorens, Hector Camerlynck en Maurice Goossens.
 • Door de B.R.T. op 28 oktober 1964 (om 20.25 u.) uitgezonden.
 • Zwart-wit, 1 hr 25 min (85 min)
1966 Le danger (tv-film)

 • Werd in 1966 door de R.T.B.F. uitgezonden
 • Regie: Jean-Louis Colmant.
 • Hoofdrol: Yves Larec
1968 De grap (kortfilm)

 • Scenario van Wim Telders.
 • Cast: Silvain Michiel (man), Josée Schroyens (meisje benzinestation), Emiel Michiel (autobestuurder), Wim Van Dessel (vriend), Alfons Vaerenbergh (inspecteur), Marcel Van Craen (politie-ondervrager), Louis Janssens (idem), Gerd De Ley (off-screen monoloog man).
 • Muziek: Theo Mertens.
 • Zwart-wit, 16 mm., 60 minuten. (Cf.

Naslagwerk over de Vlaamse film. Brussel, C.I.A.M., 1986, blz. 261-262.)

1969 De week van de kapiteins. (tv film)

 • Regie: Dré Poppe
 • Scenario: Jos Vandeloo
 • Cast: Piet Bergers, Roger Bolders, Blanka Heirman, Robert Maes, Robert Marcel, Gerda Marchand, Lieve Moorthamers, René Peeters
 • Release: 28 november 1969
 • Productie: Belgische Radio en Televisie
 • Zwart-wit film, 90 minuten
1988 Gaston en Leo in Hong Kong. (langspeelfilm)

 • Regie: Paul Cammermans.
 • Scenario: Jos Vandeloo.
 • Cast: Gaston Berghmans (gaston); Leo Martin (Leo); Pat McDonals (Zuster Olivia); Margriet Hermans (Jeanneke); Mieke Bouve (Louisa);

 

Overzicht per genre – alfabetisch op titel.

Verhalen en novellen

 • De 10 minuten van Stanisloa Olo. (1969)
 • De grap. (1989)
 • De man met de gorilla’s. (1971)
 • De muur. (1958)
 • De vijand. (1962)
 • Een mannetje uit Polen.(1965)
 • Het kruis dat wij dragen. (1953)
 • Les Hollandais sont là. (1985)
 • Mannen. (1975)
 • Opa’s droom. (novelle) (1987)
 • Quinten Matsijs. (reisverhaal) (1972)
 • Tuintje wieden: one-man-show. (1957)
 • Vrouwen. (1978)
 • Wij waren twee soldaten. (1955)
 • De croton en andere verhalen. (1963)
 • De man die niet van de deurwaarder hield en andere verhalen.  (1995)
 • Mannen & vrouwen. (1995)
 • Observatorium: fantastische verhalen. (1988)

Essays

 • Facetten van het Vlaamse proza. (1955)
 • Kolonie of reservaat. (1992)

Gedichtenbundels

 • Copernicus of de bloemen van het geluk: een dichtbundel in twee bedrijven. (1967)
 • Dadels voor  een vizier. (verzamelbundel) (1965)
 • De glimlach van een vlinder. (1969)
 • Een nacht borduren. (1984)
 • Hars. (1984)
 • Met een bloem tussen mijn tenen: gedichten (1955-1973). (1973)
 • Speelse parade. (1955)
 • Wachten op het groene licht. (1959)
 • Woorden met doofstommen. (1957)
 • Zeng. (1962)

Romans

 • Bent U ook zo’n Belg. (satire) (1972)
 • De beklimming van de Mont Ventoux. (1990)
 • De coladrinkers. (1968)
 • De Engelse les. (1980)
 • De liefdesboom. (1998)
 • De muggen. (1973)
 • De vogelvrouw. (1993)
 • De weg naar de Ardennen. (1988)
 • Het gevaar. (1960)
 • Het huis der onbekenden. (1963)
 • Sarah. (1982)

Televisiespel & Toneel

 • Boerin in Frankrijk. (televisiebewerking) (1973)
 • De muur. (televisiespel) (1960)
 • De week van de kapiteins: televisiespel. Eenakter. (1969)
 • De week van de kapiteins. (toneelversie) (1969)
 • De wormen. (eenakter) (1964)
 • Het huis der onbekenden. (televisiespel) (1973)
 • Hong Kong: het boek van de film met Gaston en Leo. (filmboek) (1988)
 • Waarom slaap je, liefje? (toneelstuk) (1972)

Kinderboek

 • De wonderlijke avonturen van Hokus en Pokus. (1963)
 • Nieuwe avonturen van Hokus Pokus. (1970)

Bloemlezingen

 • De beste verhalen van Jos Vandeloo. (verhalenbundel) (1988)
 • Vlaamse poëzie. 700 jaar Zuidnederlandse poëzie. (1965)

Verzamelbundels

 • 2 romans en 7 verhalen. (1972)
 • 5 romans. (1998)
 • Klassiekers. (2000)

Kunstmonografieën

 • De verscheurde vrouw. Het grootste kunstboek ter wereld. (kunstmonografie) (1985)
 • Rik Slabbinck : de kleuren van het paradijs. (kunstmonografie) (1984)
 • Leven en werk van de Antwerpse kunstschilder Karel Moens. (1994)
 • Marcel Lucas: un rêve de bâtisseur. (kunstmonografie) (1982)

VANDELOO WERK IN VERTALING

Waarschijnlijk onvolledig

DUITS

 • 1961:  Gefahr  Vertaald uit het Nederlands door Georg Hermanowski. Uitgeverij: Wiesbaden Limes Verlag.  Vertaling van Het gevaar, Brussel Manteau, 1960.
 • 1966: Die seltsamen Abenteuer von Hokus und Pokus Vertaald uit het Nederlands door Georg Hermanowski. Illustrator:  J. Graichen. Uitgeverij:  Hamburg: Matari, Vertaling van De wonderlijke avonturen van Hokus en Pokus. Utrecht: Het Spectrum, 1963.
 • 1974:  Splitter haben scharfe Kanten Vertaald uit het Nederlands door Helga Pendry. Illustrator:  F. Masereel, P.P. Piech. Uitgever: Oxford: Mouette,.  Vert     ling van Schilfers hebben scherpe kanten. Oxford: Mouette, 1974. ill. F. Masereel en P.P. Piech.
 • 1977: Der Tag des toten Gottes Vertaald uit het Nederlands door Carl Peter Baudisch. In: Erzählungen Flämischer Autoren, Vertaling van De dag van de dode god uit de verhalenbundel Een mannetje uit Polen 1965 Antwerpen: A. Manteau.
 • 1984: Isabelles Mann Vertaald uit het Nederlands door Hans Herrfurth  In: Erkundungen, II). Vertaling van De man van Isabelle vaerhaal ut de bundel Mannen, 1975, Brussel & Den Haag: Manteau.

ENGELS

 • 1962:  Nine poems: Anecdote from the Orient; Splitting; Embroidering; Or even tonight; Vertaald uit het Nederlands door Corrie Rheinbolt. In:  Odyssey, vol.2 (1962) nr.3, p.148-161. Poëzie. Nederlandse en Engelse tekst. Vertaling van: Anecdote uit de Oriënt; Splitsing; Een nacht borduren; Of vanavond al; Rolluiken; Groen; Misschien; Weer is een maan gesmolten.
 • 1966: The croton  Vertaald uit het Nederlands door Joseph Kadijk. Uitgever: Karachi: Silhouth.  Vertaling van De croton. Amsterdam: Manteau, 1962.
 • 1973: The day of the dead God Vertaald uit het Nederlands door Adrienne Dixon. Vertaling van De dag van de dode god uit de verhalenbundel Een mannetje uit Polen 1965 Antwerpen: A. Manteau
 • 1979:  The danger  Vertaald uit het Nederlands door Dirk H. van Nouhuys. In: Home planet news, vol.1 (1979) nr.2, p.19. Vertaling van Het gevaar, Brussel Manteau, 1960.
 • 1983: The little man from Poland Vertaald uit het Nederlands door Dirk van Nouhuys. Vertaling van Een mannetje uit Polen, 1965, A. Manteau, Antwerpen.
 • 1986: The danger; The enemy Vertaald uit het Nederlands door Dirk H. van Nouhuys, Dirk P. van Nouhuys. Uitgever: New York Sachem Press. Vertaling van Het gevaar, De vijand. Brussel Manteau, 1960.

FRANS

 • 1960: Le danger  Vertaald uit het Nederlands door Maddy Buysse. Uitgeverij:Paris Seuil,  Vertaling van Het gevaar. Brussel Manteau, 1960.
 • 1968: Autostrade Vertaald uit het Nederlands door Michèle Hache. Vertaling van Autostrada een verhaal uit De 10 minuten van Stanislao Olo 1969, Brussel / Den Haag: A. Manteau N.V.
 • 1968: La semaine des capitaines Vertaald uit het Nederlands door Michèle Hache. Vertaling van De week van de kapiteins 1969 Brussel/Den Haag: A.  Manteau  nv.
 • 1970: Le vieux mur.  Vertaald uit het Nederlands door Marie Paule Orban.Uitgever: Vertaling van De muur. Brussel: Manteau, 1955.
 • 1972: L’ennemi.  Vertaald uit het Nederlands Marie-Claire Pelgrims. Vertaling van De vijand, 1962, Brussel/Den Haag: Uitgeversmaatschappij Manteau.
 • 1974: Les 10 minutes de Stanislao Olo Vertaald uit het Nederlands door Jean-Luc Leterne. Vertaling van  De 10 minuten van Stanislao Olo 1969, Brussel / Den Haag: A. Manteau N.V

HONGAARS

 • 1980: A veszély Vertaald uit het Nederlands door Béla Szondi. Uitgeverij: Budapest: Magvető. Vertaling van Het gevaar. Brussel: Manteau, 1960.
 • 1987:  A halott Isten napja Vertaald uit het Nederlands door Béla Szondi In Öt világrész elbeszélései Égtájak., (1987), p.482-494. Fictie, Vertaling van De dag van de dode God. Amsterdam; Brussel: Manteau, 1972. Afkomstig uit: Het gevaar; Het huis der onbekenden; Zeven verhalen (1972).

ITALIAANS

 • 1963. Il pericolo Vertaald uit het Nederlands door Oreste del Buono. Uitgeverij: Milano Feltrinelli. Vertaling van Het gevaar. Brussel Manteau, 1960.

POOLS

 • 1966: Niebezpieczenstwo  Vertaald uit het Nederlands door Anna Mankowska. Uitgeverij: Warszawa Panstwowy Instytut Wydawniczy (PIW). Vertaling van Het gevaar. Brussel Manteau, 1960.
 • 1976:  Po pepki w wodzie; Sa jeszcze konie Vertaald. uit het Nederlands door Andrzej Dąbrówka. In Literatura na swiecie, nr.3 (1976), p.182-183. Poëzie, Vertaling van een keuze uit het werk.
 • 1983: Czlawiek z Polski Vertaald uit het Nederlands door Zofia Klimazewska. Vertaling van Een mannetje uit Polen 1965 Antwerpen: A. Manteau

ROEMEENS

 • 1968: Zidul;  Vertaald uit het Nederlands door Petre Solomon (in Nuvele din Flandra), Uitgever: Vertaling van De muur. Brussel: Manteau, 1955.
 • 1980: De ce dormi, uibito? Vertaald uit het Nederlands door H.R. Radian. Theater Bacovia in Bacau, 300 km ten noorden van Boekarest, speelde het stuk in 1980-81; ook Theater Nottara in Boekarest nam het op de affiche; het stuk werd tevens in Giurgia en Turda opgevoerd (cf. D.S. van 14 maart 1981). Vertaling van Waarom slaap je liefje ? 1972, Antwerpen: Standaard ; Amsterdam : Moussault.
 • 1986: Casa cu straini si alte povestiri Vertaald. uit het Nederlands door H.R. Radian. Uitgeverij: Bucuresti Univers, Vertaling van een keuze uit het werk. Bevat: Het huis der onbekenden (1963); Het gevaar (1960); De vijand (1962); Een mannetje uit Polen (1965); De croton (1963); Mannen (1975); De muur (1958).

RUSSISCH

 • 1967: [Sutka] Vertaald uit het Nederlands door V. Ostrovskij. In Novyj mir: literaturno, chudozestvennyj i obscestvenno, politiceskij zurnal, jrg.43 (1967) nr.5, p.158-177. Fictie, Vertaling van een keuze uit het werk.
 • 1976: [De week van de kapiteins] Uit het Nederlands vertaald door I.D. Sjkoenajeva ingeleid door L. Andrejev. Vertaling van De week van de kapiteins 1969 Brussel/Den Haag: A.  Manteau  nv.
 • 1983: [Stena]. Vertaald uit het Nederlands door S. Belokrinickaja, V. Fedorovskij, Vladimir Belousov, et al.. Uitgeverij: Moskva: Raduga, Vertaling van een keuze uit het werk. Bevat: De engelse les (1980); Het gevaar (1976); De vijand (1962); 19 verhalen en 2 scenario’s.

SERVOKROATISCH

 • 1991:  Opasnost. Vertaald uit het Nederlands door Ivana Šćepanović. Uitgeverij Beograd: Filip Visnjic, Vertaling van Het gevaar. Brussel: Manteau, 1960.

SLOWAAKS

 • 1979: Zvlastna cesta Vertaald uit het Nederlands door Irena. In: Revue svetovej literatúry, nr.6 (1979), p.77-80. Fictie, Vertaling van een keuze uit het werk.

SPAANS

 • 1963: La pared . Spaans/ vertaald uit het Nederlands door Roberto Huyck.  Uitgever: Vertaling van De muur. Brussel: Manteau, 1955.
 • 1983: Por qué duermes, mi amor? Vertaald uit het Nederlands door Tania Stevens. Vertaling van Waarom slaap je liefje ? 1972, Antwerpen: Standaard ; Amsterdam : Moussault.

TAMIL

 • 1992: Abbayam  Vertaald uit het Engels door N. Sivaraman. Madras: Cre-A,  Vertaling. van Het gevaar. Brussel: Manteau, 1960. Vertaling van: The danger.

TSJECHISCH

 • 1974:  Nebezpecí   Vertaald uit het Nederlands door Antonin Navrátil. Uitgeverij: Praha Práce,. Vertaling van Het gevaar. Brussel Manteau, 1960.

ZWEEDS

 • 1979: . Faran Vertaald uit het Nederlands door Ingegerd Kvist. Uitgeverij: Stockholm Forum, 1979.  Vertaling van Het gevaar. Brussel Manteau, 1960.