home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Van den wijngaert, Frank

Maakt deel uit van:

Frank Van den Wijngaert

Kontich, 9 januari 1901 – Antwerpen, 12 juni 1962

Expressionistisch dichter met humanistische strekking, prozaschrijver en essayist.

Adjunct-conservator van het Stedelijk Prentenkabinet te Antwerpen. 

 

BIOGRAFIE

9 januari 1901: Geboren te Kontich.

1920: Debuteerde als expressionistisch dichter.

  • Zou zich vrij snel ontwikkelen tot essayist. Heeft zijn hele carrière vrij veel gepubliceerd over de Vlaamse houtsnijkunst (Joris Minne, Henri van Straten, Jules De Bruyker, Hans Orlowski, Frans Cantré en anderen.)
  • Ook de Antwerpse renaissanceschilders waren vaak het onderwerp van zijn geschriften.
  • Publicaties zijn te vinden in tijdschriften als ‘De gulden passer / Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen.” – Antwerpen.

1926: Ook film kon zijn interesse gaande houden. In 1932 werkte hij mee aan een boek over ‘Filmkunst’. In 1938 leverde hij een essay ‘De film: geboorte en ontwikkeling’ aan het toenmalige N.I.R.

Bij diverse tentoonstellingen assisteerde hij bij de uitgave ervan en leverde hij de catalogustekst.

Werkte mee aan verschillende literaire tijdschriften o a Forum, Dietsche Warande en Belfort.

12 juni 1962: Overleden te Antwerpen.

Het grafmonument voor Frank Van den Wijngaert bevindt zich op het Schoonselhof op het eilandje GH. Het is een ontwerp van beeldhouwer Joris Minne.

SMAAKMAKER

De Ster

Uit: De derde Nacht. Humanistiese verzen. p.9

De Ster,
die in het duister viel,
bij ’t schaduwen
van de derde nacht:
Wee mij !
 
Was ik de Tocht der Broederen
niet getrouw gevolgd
tot het verschrompelen
van de twede dag ?
 
De Boom des Levens
als een Buik
schudde Belofte.
 
O ’t schudden van de levens-buik:
wat weet ik van Belofte
na de twede dag ?
Wat weet ik van de Broederen
en de Grote Tocht,
sinds uit de schaduw
van de derde nacht
een Sterre, glorierijk
gelijk een Zonne viel !

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

 

BIBLIOGRAFIE

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

  • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen
  • Koninklijke Bibliotheek van België Brussel – Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

 Jaar  Titel Fotogalerij   Uitgeverij 1ste druk
 1920  De derde nacht. Humanistiese verzen . (poëzie)

Geïllustreerd en met portret van de dichter door Joris Minne.
Deeltitels: De Ster; De Roep; De Hoorn; Het Nieuw Verbond; De Wet.
   Antwerpen: “Lumière” : drukk. V. Resseler -40p.

Afmetingen: 20 x 15.50 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van de DRUKKERIJ V. Resseler, Prinsstraat, 20, Antwerpen, in de maand Augustus 1920.
 1921  Belijdenis. Humanistiese verzen. (poëzie)

Met houtsneden door Joris Minne.
 Antwerpen: “Lumière”.-84p.
 1922  De schuld: dramaties dialoog.  Antwerpen: Diskus. -22p. (Ook Antwerpen: Buschmann )
 1926  Vlaamse Houtsnijkunst, III, Henri Van Straten. (essay)  In: Elsevier’s geïllustreerd maandblad, 1926, 36ste jg. Juli pp.20-24.
 1926  Boksmatch: een gedicht in proza.

Illustraties: Henri van Straten.
 Amsterdam: Prometheus.

Reeks: tweede reeks der bibliofielen-uitgaven ‘Vrienden van Prometheus.’
 1926  Rimpeling: cinegrafische ballade. (essay)  Brussel: Standaard. -16p.

Overdruk uit: Vlaamsche Arbeid. – 21:1(1926)
 1927  De moderne Vlaamse houtsnijkunst. (monografie)

Met een voorwoord van Just Havelaar.
Bevat 94 houtsneden van Frans Masereel, Joris Minne, Henri van Straten, Jan Cantré, Valentijn van Uytvanck, Jozef Cantré, Gustaaf de Smet, Fritz van den Berghe, waarvan de helft gedrukt van de oorspronkelijke blokken
 Antwerpen: “De Sikkel” ; Santpoort : C. A. Mees ; Antwerpen : J.-E. Buschmann. -132p.
 1928  De lift.  Brussel: De Wilde Roos : S. Druk. Lucifer. -162p.
1928 Formules van een moderne esthetiek.

Oorspronkelijke auteur: Henry Van de Velde
Uit het fransch vertaald en ingeleid door Frank Vanden Wijngaert.
Antwerpen : “De Sikkel”. -152p.
1929 Kaleidoscoop. (poëzie)

 De houtsneden zijn van de hand van Hans Orlowski.
Het omslag, in beschilderd papier, werd uitgevoerd door Jeanne Geersens. Voor de pers werden op featherweight tien exemplaren gedrukt, genummerd van A tot en met J. Dit is nr …’

Versiering in geel en groen; 5 houtsneden; uitgeversmerk in groen.

 

Oude God-Antwerpen: Bibliofielenvereeniging Tijl. –[II] + 46 + [XX]p.

Afmetingen: 24.70 x 19.80
Reeks: Bibliofielenvereeniging Tijl 1929.
Colofon: Dit boek, ontstaan tussen de jaren 1922-28, waarin begrepen een herdruk van het gedicht ‘Boksmatch’, is mijn lieve vrinden, Hans en Marianne Orlowski ‘herzlichst zugeeignet’.
Van dit boek waarvan de druk beëindigd werd op 30 mei 1929 werden voor de Bibliofielenvereeniging Tyl vijf en zeventig genummerde exemplaren gedrukt, op handgeschept gevergeerd papier van de Koninklijke Fabrieken v/h Pannekoek en hetrokken op de persen van de kunstdrukkerij Loki, volgens de maquetten van Nand Geersen en Joris Minne. In handzetsel werd Elsevier 12 punten gebruikt voor den tekst en de Normande 12 punt voor de titels der hoofdstukken.

1930 De Vlaamse houtsnijder Henri Van Straten. (essay) In: Kunst (“houtsneenummer”, voornamelijk gewijd aan zijn werk) Gent, 1930, nr. 6.
1932 Henri Van Straten (essay) In: Kunst, Gent, 1932 nr. 7
1932 Filmkunst. (gebundelde essays)

Bijdragen van : E. P. F. Morlion, Frank van den Wijngaert, R. Arnheim, K. de Keukeleire.
 Antwerpen: De Warande. 169p.
1934 De run naar de eeuwige finaal. (verhalend proza)

Houtsneeversiering van Antoon Herckenrath.
 Antwerpen: ” De Sikkel “. -157p.
1935 Joris Minne (essay) Antwerpen: ” De Sikkel “. -80p.
1938 De film: geboorte en ontwikkeling. (essay) Brussel: NIR. -46p.

Reeks: Programmabrochures: Nederlandsche reeks / NIR [Brussel] – Brussel; vol. 29
1940 Inventaris der Rubeniaansche prentkunst. (essay) Antwerpen: De Sikkel. +112p. + 32 platen.

Limited edition of 300 numbered copies on paper “medevia antique wove”
1941 P. P. Rubens en het Plantijnsche huis .

I : Petrus Paulus Rubens en Balthasar I. Moretus / door Dr. Herman F. Bouchery, conservator van het Museum Plantin-Moretus .
II : Rubens als boekvervluchter voor de Plantijnsche drukkerij / door Frank Van den Wijngaert, adjunct-conservator van het Stedelijk Prentenkabinet te Antwerpen ;
Met 110 afbeeldingen, van verklarende aanteekeningen voorzien door H. F. Bouchery.
 Antwerpen : De Sikkel. -162p.
1943 Antoon van Dyck. (monografie) Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -202p. + 61 platen.
1944 Hendrik Schaefels, teekenaar van het schip en van de Oud-Antwerpsche haven. (essay) Antwerpen: Standaard. -46p.
1945 De Vlaamsche grafiek van gister en thans. (essay) Diest: Pro Arte. -14p.

Overdruk uit: Feestkrans bij het eerste lustrum der uitgeverij Pro Arte, 1939-1944. – (1945). – p. 113-126
1948 Jules De Bruycker. (monografie) Antwerpen: De Sikkel. -15p.

Reeks: Monografieën over Belgische Kunst,, 2. reeks, 12
1951 Joris Minne. (monografie) Antwerpen: De Sikkel

Reeks: Monografieën over Belgische Kunst uitgegeven door het Ministerie van Openbaar Onderwijs.
1951 Jan Frans Cantré, houtsnijder. 1886-1931. (monografie)

Met 12 houtsneden van Jan Frans Cantré.
Gent: De Vlam. -40p.

Reeks: Germinal reeks vol 2
1955 Henri Van Straten. (monografie) Antwerpen: De Sikkel

Reeks: Monografieën over Belgische Kunst uitgegeven door het Ministerie van Openbaar Onderwijs. Vol 1955:8