home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Van den Broeck, Walter

Maakt deel uit van:

Walter van den Broeck

Olen, 28 maart 1941 – Turnhout, 5 februari 2024

Walter Stefaan Karel van den Broeck is een Kempisch schrijver van romans, toneelstukken en radio- en televisiespelen.

Medeoprichter van het tijdschrift Heibel.

Hoogtepunten uit zijn oeuvre zijn de briefroman Brief aan Boudewijn (1980), de vierdelige romancyclus Het beleg van Laken (1985-1992) en Groenten uit Balen, een geëngageerd toneelstuk uit 1972 geïnspireerd op een waargebeurde staking in de Kempen, werd talloze malen uitgevoerd en in 2011 ook verfilmd.

“Hij staat als auteur in een grote traditie van Vlaamse sociale romans, vanaf – jawel – Hendrik Conscience (met De loteling) via Cyriel Buysse, Gerard Walschap en Piet van Aken naar Louis Paul Boon. En voor mij loopt de lijn door naar mensen als Erik Vlaminck en Geertrui Daem”, poneert Lanoye. (Bron: Dirk Leyman in De Morgen, 6 februari 2024)

 

BIOGRAFIE

28 maart 1941: Geboren te Olen.

 • Walter Stefaan Karel van den Broeck, zoon van een Duitse moeder en een vader met een Vlaamse en Mexicaans-Filipijnse achtergrond, groeide op in de cité naast de koperfabriek in Olen, waar zijn vader werkte.

1947-1953: Lager onderwijs aan de Jongensschool te Olen en de R.M.S. te Herentals

1953-1959: Middelbaar onderwijs aan de Rijksmiddelbare School te Herentals en het Koninklijk Atheneum te Lier.

1961: Studeert af als regent Nederlands-geschiedenis aan de Rijksnormaalschool te Lier. Hij zal tot 1974 aan verschillende middelbare scholen les geven.

1963: Betrokken bij de oprichting van de Herentalse Kunstkring, met o.a. Frans DepeuterRobin Hannelore, Rik Andries, Renaat Veris, Bertiven

1965: Trouwt met Eliane de Winter en verhuist naar Balen, waar hij aan de Rijksmiddelbare school als leraar Nederlands aan de slag gaat.

1965: Samen met Frans Depeuter en Robin Hannelore richt hij het tijdschrift Heibel op, dat kritisch, humoristisch en polemisch gevestigde literaire waarden op de korrel neemt. Na 8 nummers verlaat hij in 1967 de redactie; later – in 1970 – wordt hij opnieuw medewerker; voor de 9de en 10de jaargang neemt hij zelfs het redactiesecretariaat waar.

Heibel 01.1      Heibel 02.3

 • In de beginselverklaring van het tijdschrift klinkt het zo: ‘Art. 7: Heibel zal zich niet gebonden voelen aan religieuze, politieke of andere vooropgestelde waarden, en evenmin aan tegenwaarden. Dit om de volledige objectiviteit te waarborgen. Art. 8: Het tijdschrift is kritisch zonder meer’. In 1975 hield de redactie ermee op en werd een overgangsjaar ingelast.
 • Heibel was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de zgn. “gestencilde revolutie”, waarbij de gestencilde vorm werd gezien als protest tegen de gangbare uitingsvormen van de gevestigde cultuur. (Ook de tijdschriften Bok, Mep … hoorden hierbij)

Januari 1966: Geboorte van zijn oudste zoon Stefan van den Broeck (eveneens schrijver), in december van datzelfde jaar zijn jongste, Karl.

1967: Verhuist met zijn gezin naar Turnhout.

1967: Geeft zijn debuut ‘De troonopvolger’ uit in eigen beheer.

 • De troonopvolger is een symbolisch-autobiografische roman rond een vader-zoonrelatie.
 • Een aantal typische procédé’s zijn reeds zichtbaar, zoals het opvoeren van bestaande personen in een fictieve situatie.

Daarna publiceert hij twintig jaar lang bij de uitgeverij Manteau.

1970: Hij neemt afstand van de alwetende verteller en kiest voor de vorm van perspectivisme. In 362.880 x Jef Geys krijgt de lezer in negen hoofdstukken evenveel verschillende visies op het ‘hoofdpersonage’.

Samen met Frans Depeuter en Robin Hannelore schrijft hij in hetzelfde jaar de briefroman ‘Troïka voor spoken’.

Opnieuw redacteur van het  tijdschrift Heibel.

1972: Debuteert als toneelschrijver met het geëngageerde toneelstuk Groenten uit Balen dat geïnspireerd was op de waargebeurde staking bij de fabriek Vieille Montagne (het latere Union Minière) en zijn gevolgen in deze stille Kempense gemeente.

Het toneelstuk beleefde een voorpremière op 8 januari 1972 in het Volkshuis te Balen-Neet (precies een jaar nadat de staking was begonnen) door het Brussels Kamertoneel in een regie van Johan van der Bracht en Wim Meeuwissen, en Jos Simons, Arnold Willems, Joanna Geldhof, Annelies Vaes en Johan Van Lierde acteerden. De officiële première vond plaats op 13 januari in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel.

 • 1982: 10 jaar later voert hij opnieuw de familie De Bruycker ten tonele. Het blijkt dat het succes van de staking een Pyrrhus overwinning is geweest. De grotere materiële welvaart van het gezin weegt niet op tegen het sociale isolement waarin het verzeild is geraakt en tegen de internationale economische en politieke dreiging waartegen het zich machteloos voelt.

1973: Voor radio en televisie maakt hij “Top 31” (luisterspel in opdracht van BRT Radio). Bel de 500 ( TV-feuilleton in samenwerking met Staf Knop en Lode Verstraete).
Voor het theater: De rekening van het kind (toneel – KNS 1973/74 Regie Dré Poppe);

1974: In De dag dat Lester Saigon kwam worden ook ‘vreemde’ (dus niet door hem geschreven) teksten opgenomen, wat ook voorkomt in Aantekeningen van een stambewaarder (1977), gebaseerd op uitgebreid opzoekwerk rond zijn familiegeschiedenis, en met heel wat archiefmateriaal.

1974: Neemt in september ontslag uit het onderwijs, en aanvaardt een maand later een part-time betrekking als hoofdredacteur van het gratis informatie- en advertentieweekblad Turnhout Ekspres.

1979: Redactielid van het Nieuw Vlaams Tijdschrift.  (van jaargang 32 tot 36)

1980: Met de roman Brief aan Boudewijn vestigt hij zich als romancier. In het boek geeft hij fictief de toenmalige Belgische koning een rondleiding door zijn eigen huis, leven en omgeving, en schetst zo de koning een beeld van Vlaanderen en meer bepaald van de Kempen van onderaf.

 • Niet toevallig is 1980 ook het jaar waarin België zijn 150ste verjaardag vierde en waarin het Parlement de federalisering van de Belgische staat goedkeurde.
 • 1983: Een spin-off van deze roman kon televisiekijkend Vlaanderen op 5 januari 1983 zien bij Kurt Van Eeghems’ programma Kurt & co waarin Van Eeghem als koning Boudewijn met de Rolls Royce samen met de auteur door Olen rijdt en het bezoek bij Walter alsnog plaatsvindt.

1985-1992: Het hoofdwerk van Van den Broeck is de vierdelige romancyclus Het beleg van Laken, waarvoor Brief aan Boudewijn de opmaat vormt.

 • Deze romans bevatten twee zich spiegelende niveaus, enerzijds bestaan ze uit duidelijk autobiografisch gekleurde herinneringen aan de jeugd van de auteur en zijn ouders (vooral in Het gevallen baken, het derde deel), anderzijds speelt de verbeelding een belangrijke rol, de fictionele situatie waarin de koning de auteur gevangen heeft gezet in de kelders van zijn kasteel. De koning wil hem pas vrijlaten wanneer hij kan uitleggen waarom hij schrijver is geworden, waar hij pas in deel vier, Het leven na beklag, een bevredigend antwoord op kan formuleren.
 • Uit het eerste deel van deze cyclus werd het succesvolle toneelstuk De Tuinman van de Koning (1986) gedestilleerd, in Vlaanderen welbekend door de meesterlijke vertolking door acteur Luc Philips.

1986: Het Manteaufonds valt uit elkaar en Van den Broeck volgt Julien Weverbergh naar diens nieuwe uitgeverij Houtekiet.

1986: Wanneer de Socialistische Partij de stekker uit de krant De Morgen trekt, komt Van den Broeck op de proppen met een boud reddingsplan. Met de actie “1.000 voor 100.000” wordt in 3 maanden 57 miljoen frank (ca 3.1 miljoen euro) opgehaald.

 • Toenmalig hoofdredacteur Paul Goossens: “Hij heeft die actie ‘1.000 voor 100.000’ op zeker ogenblik bedacht en geformuleerd. Hij kon de redactie daarvan overtuigen. Wij zijn toen samen naar de bank geweest. Walter was daar bijzonder betrokken bij, belde mij dagelijks en stak de handen uit de mouwen. Met het gekende resultaat.”

1987: Kan zich voortaan fulltime schrijver noemen.

1991: Stapt over naar de uitgeverij De Bezige Bij.

Zowel in zijn geboortedorp Olen, als in zijn woonplaats Turnhout wordt hem het ereburgerschap toegekend.

2008: Lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

2021: Walter van den Broeck draagt zijn volledig literair archief over aan het LETTERENHUIS te Antwerpen. Het omvat zowel de complete literaire productie (documentatiemappen, kladversies,verbeterde versies) als de zakelijke en literaire correspondentie.

2023: Met De lastige liefde, – voluit een broederboek -, vult Walter van den Broeck eindelijk de opvallende leemte in zijn tumultueuze familiegeschiedenis

Jules van den Broeck, de dertien jaar oudere broer van Walter, vertrekt in 1950 als tweeëntwintigjarige naar Amerika, op uitnodiging van zijn grootvader. Hij werkt er als timmerman, magazijnmeester, bordenwasser en croupier. Maar het botert niet tussen de gewetensvolle grootvader en zijn levenslustige kleinzoon. Jules zit te veel achter de meiden aan. Twee jaar later trouwt hij met een Mexicaanse. Terwijl hij in Mexico een bestaan opbouwt als zakenman, krijgt hij af te rekenen met aardbevingen, drugsoorlogen en economische crises. Zijn huwelijk komt evenzeer in zwaar vaarwater terecht. Ondanks talloze beloftes keert Jules pas na zestien jaar voor het eerst terug naar zijn vaderland.

5 februari 2024: Overlijdt te Turnhout op 82 jarige leeftijd

BEKRONINGEN

 • 1972: Premie van de Provincie Antwerpen voor kinderliteratuur “Mietje Porselein en Lili Spring-in-’t-Veld
 • 1973: Edmond Hustinxprijs voor Dramatische Kunst voor zijn gezamenlijk toneelwerk
 • 1973: Premie van de Provincie Antwerpen voor dramatisch werk voor “Groenten uit Balen
 • 1978: Yangprijs voor “Aantekeningen van een stambewaarder
 • 1978::Premie van de Provincie Antwerpen voor niet- beschouwend proza voor “Aantekeningen van een stambewaarder
 • 1981: SABAM-prijs voor zijn dramatisch werk
 • 1981: Literaire prijs Dirk Martens van de stad Aalst voor “Brief aan Boudewijn
 • 1981: Prijs van de Vlaamse Provincies voor theaterliteratuur voor Tot Nut van ‘t Algemeen
 • 1982: Henriëtte Roland-Holst-prijs voor “Brief aan Boudewijn”.
 • 1982: Driejaarlijkse Staatsprijs voor zijn dramatisch werk.voor zijn totale toneeloeuvre
 • 1986: Premie van de Provincie Antwerpen voor niet- beschouwend Proza voor “Het beleg van Laken 1.”
 • 1989: Noord-Zuid-trofee voor de hoorspelbewerking van “Lijmen/ Het been” van Willem Elsschot.
 • 1993: Van Ackerprijs voor zijn literair werk.
 • 1993: Driejaarlijkse Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor het proza voor”Het beleg van Laken 4.”
 • 1997: Gouden Gids Publieksprijs voor de Nederlandse toneelproductie van “Amanda
 • 2008: Toneelkijkersprijs voor de toneelproductie van “Amanda” door Theaterproductiehuis Zeelandia

 

ONDERSCHEIDINGEN

 • 2001 Eremedaille en -diploma van SABAM
 • 2001 Ereburgerschap van de gemeente Olen
 • 2008 Ereburgerschap van de stad Turnhout
 • 2008 Lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Jos Borré, Grote Ontmoetingen Walter Van den Broeck, Manteau, Antwerpen, 1985, 132p.

SMAAKMAKER

DE MOL

Ik rek mijn leden, zucht : ik ben. Ben op mijn hoede. De zon staat pal boven het gazon waarin een mol onmerkbaar grote aardpuisten verwekt. Hoe kan ik hem vangen ? Je opent een gang en plant er een lege fles in. De wind doet er een onheilspellende toon in zwellen. Paniek bij de familie Mol ! Of je drukt, zoals Lazlo, vele jaren geleden, scheermesjes in een heuveltje en wacht geduldig tot de blinde dompelaar zijn weke neusje splijt. Radicaler nog is de Buchenwald-methode. Je verbindt, door middel vaan een rubberslang, de uitlaat van je auto met de mollepijp en je laat de motor draaien. Verhalen doen de ronde dat de dikste mol zich opoffert voor zijn clan. Hij zet zich schrap in een nauwe gang, belet het gas zijn giftig werk te voltrekken in de huiskamer van de familie Mol. Je kan ook wachten. Net als Lazlo. Op het middaguur is het graaftijd. Als zijn heuveltje beweegt schep je hem met een spade naar de oppervlakte. Je kan met één slag het kopje van de romp scheiden. Of je kan het vel bewaren. Van vijftig mollevellen maakt je vrouw een mooie bontcape.
Doch Lazlo heeft dit alles reeds lang vóór mij verricht. Mollen interesseren hem niet langer. Hij verkiest de zwijgzame vijandschap der vissen boven de ijselijke kriepgeluidjes van stervende mollen. Laat mij dus trachten een modus vivendi te zoeken. Geef toe : een gazon-met-mol is geen gezicht. Ten slotte weet je nooit wat een mol zich in het hoofd haalt. Hij kan je huis ondergraven, onbewoonbaar maken. Muren verzakken, plafonds storten in. Boven huilen je kinderen : de trap is weg ! je sluit je kroost in de veranda op. Bij onraad iedereen onder tafel ! Op je werk zeg je verstrooid ‘Dag mol !’ tegen je patroon, en hij kijkt je vreemd aan. Van nu af ben je een mol-noemer, een gevaarlijke mol-noemer ! Dat weet ook je buurman. Hij wil onmiddellijk verhuizen, want mensen die naast mol-noemers wonen zijn ook niet zuiver op de graat.
Daar komt bij dat mol-noemeritis besmettelijk is, dat iedereen die tegen beter weten in het gezelschap van een mol-noemer zoekt, wordt aangestoken en op zijn beurt de omgeving gaat verpesten. Een land van mol-noemers betekent een ernstig gevaar voor de wereldvrede. De Veiligheidsraad besluit het helemaal om te ploegen en er één groot gazon van te maken. De Groene Zone van West-Europa.

Uit: Trojka voor Spoken. 1970

BIBLIOGRAFIE & FILMOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografie bevat meerdere afdelingen

 1. Chronologisch overzicht
 2. overzicht per genre
 3. Bijdragen in diverse publicaties 1970-1984
 4. Filmografie
 5. Kort overzicht van zijn werk in vertaling

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • Literatuur Vlaanderen Vertalingendatabank

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1967 De troonopvolger. (roman)

Foto: Bomberen Turnhout.
1971: Uitgave bij De Galge te Brugge-Antwerpen,  (GBJ: 40)
Z d [1971?]: Uitgave bij , Drukkerij-Uitgeverij MBK te Borsbeek (reeks: Vlaamse schrijvers van heden);
1973: Uitgave bij Paris-Manteau, Amsterdam, Brussel in de reeks Grote Marnix Pockets als nr 79.-136p. Omslagontwerp: Robert Nix/Alje Olthof. Foto auteur op de achterplat: Dani Bellemans.
1975-76: Uitgegeven als Bulkboek nr 43 bij Theo Kippenberg te Utrecht (32p – gevouwen krantenpapier)
Van den broeck W 12
(Eigen beheer): Walter Van Den Broeck. -125p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
Drukkerij Bongaerts-Herentals
 
Later diverse heruitgaven.
 
Van den broeck W 19  1973 GMP 79
1968 Lang weekend: een feuilleton. (roman)

Omslag en typografie: Karel Martens
Foto achterplat: Bruno Bomberen
2016: Heruitgave (7de druk) door uitgeverij Polis, Antwerpen ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de auteur. Voorzien van een nawoord door Herman Brusselmans. (zie aldaar voor details)
 Van den broeck W 20 Brussel / Den Haag: A. Manteau. -301p.

Reeks: 5de meridiaan onder redactionele leiding van Julien Weverbergh.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback).
Latere uitgaven in de reeks Grote Marnixpocket als nr 223.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1969 1 cola met 6 rietjes: anti-hollandermoppen. (proza)

Omslag en typografie: Jan Verhaert
1970: 16de druk met gewijzigde ondertitel: hollandermoppen
 Van den broeck W 21 Brugge/Antwerpen: Uitgeverij De Galge. -62p.

Reeks: Galgeboekje 36 (GBJ36)
Afmetingen: 20 x 10.50
Printed in Belgium by drukkerij Ign. Wils St. Amands/Schelde
1970 362.880 x Jef Geys een multiepel. (essay)

Typografie: Karel Martens gvn
1985: Heruitgave bij Uitgeverij Manteau, Antwerpen in de reeks Manteau Parels (afmetingen: 18 x 11.40) -197p. ( met hoofdstukken in een gewijzigde volgorde)
Van den Broeck W 16a
 Van den broeck W 16 Brussel/ Den Haag: Manteau. -197p.

Reeks: 5de meridiaan
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Geuze Dordt
1970 Mietje Porselein en Lili Spring-in-’t Veld. (kinderboek)

Illustraties: Marc Legendre.
1976: 2de uitgave bij Walter Soethoudt, Antwerpen
Antwerpen/Amsterdam: bvba Brito – uitgaven.  -56p.

Reeks: Bergmannetjesreeks. – Antwerpen; vol. 3
1970 Troïka voor spoken. (briefroman)

Samen met Frans Depeuter en Robin Hannelore.
Omslag en typografie: Jan Verhaert
 Van den broeck W 17 Brugge/Antwerpen: Uitgeverij De Galge. -163p.

Reeks: Galgeboekje ; 42 (gbj 42)
Afmetingen: 20.25 x 10.50 (pocket)
1970 Roger Van de Velde en ik. (essay) Depeuter Frans 45 In de bundel: Heibelboek. (pp 49-61) Een sarcastische reflectie van het literaire leven in Vlaanderen door: Hubert Lampo, Armand Boni, Dries Janssen, Walter Van den Broeck, Robin Hannelore, Frans Depeuter, Herman Vos en Jan Berghmans, samengelezen in opdracht van uitgeverij Brito. -230p.
1972 Groenten uit Balen. (theatertekst)

1975: Zesde druk (Tekstuitgave en werkschrift door Jef van Meensel)  bij uitgeverij Manteau, Brussel / Amsterdam.
1989:  14de uitgave bij uitgeverij HouteKiet, te Antwerpen.
1996: vertaald naar het Servokroatisch  als ‘Sprdacni pozdravi iz Balena’ door Ivana Šćepanović. Uitgever; Novi Sad: Prometej, 1996 (Biblioteka Holandsko-flamanska knjizevnost).
2002: Dertig jaar Groenten! Jubileumeditie met nawoord van de schrijver. Amsterdam, De Bezige Bij.-104p.

Antwerpen: Uitgeverij Walter Soethoudt.  -72p.

Creatie: 8 januari 1972 door het Brussels Kamertoneel.
Regie van Johan van der Bracht en Wim Meeuwissen.
Acteurs: Jos Simons, Arnold Willems, Joanna Geldhof, Annelies Vaes en Johan Van Lierde.Uitgave 2002
1972 In beslag genomen. Een politiek-erotische satire. (roman)

Omslagontwerp: Robert Nix
Van den broeck W 27 Amsterdam/Brussel: Paris-Manteau. -142p.

Reeks: Grote Marnixpocket. vol. 63 (gMP 63)
Afmetingen: 19.75 x 12.50 (paperback)
Druk: Smits, Wommelgem
1972 Mazelen: toneelstuk in vier bedrijven. (theatertekst)

Tussen p. 48 en 49 bevinden zich 4 pagina’s buitentekstillustraties (4 foto’s  van de opvoering)
Druk-omslag-typografie-verantwoordelijke uitgever: Walter Soethoudt, Perenstraat 13, Antwerpen.
 Van den broeck W 24 1972 Antwerpen: W. Soethoudt. -105p.

Afmetingen: 18.9 x 12.3 (ingenaaid)
21 januari 1971:
Creatie van Mazelen door het Brussels Kamertoneel, in een regie van Johan Van der Bracht.
Cast: NICO: Ronny Waterschoot; ELS: Annelies Vaes; AD: Johan van Lierde; TRUUS: Hadewych van der Straeten.
1976: TV Film (productie BRT) in een regie van Dré Poppe
Cast: Chris Lomme, Walter Moeremans, Doris Van Caneghem.
1973 De rekening van het kind. (theatertekst)

Avondvullende sociale komedie met als thema: het verloop van een schooljaar in een Rijksmiddelbare school.

1977: Uitgave bij Manteau te Brussel -92p.
1985: 2de druk bij Manteau in de reeks Grote Marnixpockets 282 -92p.
1991: Uitgave bij Toneelfonds J. Janssens -63p. in de reeks Toneelfonds Jos Janssens vol 1759

Antwerpen : Koninklijke Nederlandse Schouwburg.  -80p.

14 mei 1973 : De K.N.S. creëerde De rekening van het kind in een regie van Dré Poppe.
1973 Top 3 (luisterspel) ‘Een stereo-luisterspel van Walter Van den Broeck en vele, vele anderen…’ In opdracht van de B.R.T. (op 100 ex. gestencild uitgegeven) en op 23 en 30 september 1973 uitgezonden.
1974 De dag dat Lester Saigon kwam. Een doorkijkroman. (roman)

Omslagontwerp: Robert Nix
Foto achterplat: Karel Fonteyne
Van den broeck W 25 Brussel/Den Haag: A. Manteau. -190p.

Reeks: Grote Marnix pocket. – vol. 93 (gmp 93)
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1974 Een andere Vermeer. (theatertekst)

Grafische verzorging: Chris Ooms.
Druk: De Kinderen, Ravels

Meerhout: Infoboek. -62p.

Afmetingen: 19.50 x13 (geniet)
Reeks: Ander alfabet nr 1
20 oktober 1972: Creatie van ‘Een andere Vermeer’ door het Brussels Kamertoneel.
Regie: Johan van der Bracht Cast: Leo Haelterman; Annelies Vaes; Johan van ierde; Noëlla Keymeulen.
1974 Greenwich: toneelspel in vier bedrijven. (theatertekst)

Omslagontwerp:Etienne Hublau.
Typografie: J. Verachtert.
Druk; Soethoudt, Antwerpen
 Van den broeck W 29 Antwerpen: Uitgeverij Walter Soethoudt.  -61p.

Afmetingen: 19 x 12.40 (ingenaaid)
Reeks: Kijkgatpaperback 14
21 september 1974:  Première van Greenwich – als co-produktie Arena-Fakkeltheater – in Theater Arena te Gent.
Regie: Jaak Vissenaken.
Decor: John Baaten.
Cast: Joanna Geldolf (Elsa); Leah Thys (Andrea); Annie van Lier (Miriam); Arnold Willems (Robert); Paul Codde (Saturnino)
1976 Minder cola met nog meer rietjes. (proza)

Omslag: Robert Nix
Illustraties: Walter Sjors.
 Van den broeck W 28 Brussel/ Den Haag: A. Manteau. -47p.

Afmetingen: 21.50 x 9.25 (pocket)
1977 De horzel in de nek. (verzamelbundel van toneelwerk)

Bundeling van zijn vijf eerste toneelstukken: Mazelen (1972), Groenten uit Balen (1972), Een andere Vermeer (1974), Greenwich (1974) enhet niet eerder gepubliceerde De rekening van het kind .
Brussel: A. Manteau. -435p.

Reeks: Grote Marnix pockets nr 135
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1977 Aantekeningen van een stambewaarder. Een boekwerk. (roman)

Omslagontwerp: Robert Nix /Alje Olthof.
 Van den broeck W 26 Brussel & Den Haag: A. Manteau. -272p.

Reeks: Grote Marnix pockets nr 152.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1978 Het wemelbed. (theatertekst).

Nieuw Vlaams toneel ‘De Waag’
Antwerpen/Baarn: Combo. -53p.

10 februari 1978: Première van Het wemelbed door het Nieuw Vlaams Toneel De Waag in het Ankerrui teater te Antwerpen. Jaak Vissenaken nam de eindregie op zich.
1979 Tot nut van ’t algemeen. (theatertekst)

1984: 2de uitgave bij A. Manteau Antwerpen. -84p.

Turnhout : Heibel. -45p.

Reeks: Heibel-Cahier nr 1
 
28 maart 1980: Creatie door het Mechels Miniatuurtheater  te Turnhout. Regie: Eddy Verbruggen.
Speelduur: avondvullend (vijf bedrijven)
1980 Brief aan Boudewijn. (roman)

Omslagontwerp: Alje Olthof
In 1982 bekroond met de Henriette Roland Holst-prijs.
1984:  Vertaald in het Frans door Xavier Hanotte als ‘Lettre à Baudouin’ . Bruxelles: Labor.
2001: 12de druk (gebaseerd op 10d herziene druk) Uitgegeven door De Morgen in de reeks [De Morgen Bibliotheek] nr 2 in licentie en toestemming van Uitgeverij De Bezige Bij. Vormgeving: Brussels Lof. Foto cover Stephan Vanfleteren – Foto’s binnenwerk © Walter Van den Broeck. Afm. 33 x 24  (geniet – gedrukt in 2 kolommen)
Antwerpen: A. Manteau / Amsterdam: Elsevier. -237p.

Reeks: Grote Marnix Pockets nr 197 (gmp 197)
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Smits Wommelgem-Antwerpen.
  12de druk
1980 ‘Waarschijnlijk stomdronken’. (verhaal) In: Drinken tot we zinken. Dronkemansverhalen. pp 22-32

Uitgever; Antwerpen/Amsterdam: Standaard Uitgeverij. -188p.
Samengesteld en voorwoord door Fernand Auwera

1981 Au bouillon belge. ‘Een kommunautair blij-spel in het Belgisch. (theatertekst) Toneelfonds J. Janssens. -80p.

Creatie: 4 oktober 1980 Belgisch Nederlandse Theaterproductie (BENT) In het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten. Regie: Jaak Vissenaken.
Speelduur: avondvullend (drie bedrijven)
1981 De doos van Pandora. (vertaald theater)

Oorspronkelijke titel: Pandora’s Box.
Oorspronkelijke auteur: Thomas Chastain.
Deurne : Bruna [A.W.] & Zoon. -190p.
1982 Tien jaar later: ’t Jaar 10! (theatertekst)

1984: 2de druk bij Manteau nv, Antwerpen als Grote Marnix pockets nr 270. Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Creatie: BENT-theater 29 september 1981 – Hasselt. Cast: Annelies Vaes, Suzanne Juchtmans, Jo De Meyere, Willy Van Heesvelde, Jos Simons, Hans Royaards, Mart Gevers, Regie: Jaak Vissenaken.
Van den broeck W 15 Antwerpen: Manteau n.v. -60p.

Reeks: NVT Cahier nr 3
Afmetingen: 21.50 x 13.50 (ingenaaid)
Colofon: De NVT Cahiers worden door de nv Manteau, Antwerpen, uitgegeven en worden geredigeerd door de kernredactie van het NVT, te weten: Paul de Wispelaere, Luk De Vos, Georges Adé, Henri-Floris Jespers, Ivo Michiels, Hugo Raes, Willy Vaerewijck, Eddy van Vliet en Georges Wildemeersch.
1984 Waarschijnlijk stomdronken (verhaal)

Eerder gepubliceerd in: Drinken tot we zinken, Standaard Uitgeverij, Antwerpen/ Amsterdam, 1980
 De Wispelaere 6 Uit de bundel: “Vlaamse verhalen na 1965” pp. 90-99.

Samengesteld door Paul de Wispelaere. Manteau,  Antwerpen. -480p.
Omslagontwerp en typografie: Rikkes Voss Afmetingen: 21.50 x 13.50 (paperback ) kaft met flappen)
1985 Het beleg van Laken. Een moorddroom. (roman – deel 1 van de vierdelige cyclus)

Omslagontwerp: Jan Vanriet / Rikkes Voss.
Fragmenten uit dit boek verschenen als voorpublicatie in Nieuw Wereldtijdschrift (1ste jg. Nr. 3, 1984), De Post (25 juli 1984) en De Tweede Ronde (5de jg. Nr.3, herfst 1984)
Antwerpen: Manteau. -421p.

Reeks: Grote Marnix pocket nr 283 (gmp 283)
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Smits Wommelgem-Antwerpen
1986 Aangewaaid: sterke verhalen. (verhalenbundel)

Omslagontwerp: Jan Vanriet
Typografie: Herbert Binneweg
Bevat: Mercedes (pp 5-10); Onordentelijk (pp 11-18); Skippy (pp 33-42); Als een luchtballon (pp 43-62); Het dorpsgeheim (pp 63-72); Het kruis (pp 73-90); Tarot (pp 91-104); De Waarheid (pp 105-116); De weddenschap (pp 117-126).
Schoten: Uitgeverij Hadewych nv. -126p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
Colofon: Aangewaaid, een bundel verhalen door Walter Van den Broeck, met imprint (h) in opdracht van uitgeverij Hadewych nv Schoten, gezet in Bembo romein met een omslagontwerp van Jan Vanriet, typografie van Herbert Binneweg en gedrukt op 90 grams romandruk door Bosch en Keuning nv Baarn
1986 De tuinman van de koning. (theatertekst)

(gedramatiseerd fragment uit Het beleg van Laken)
Creatie: Nieuw Ensemble Raamtheater Antwerpen – 1986

Duur: avondvullend
Decor: een leefkamer
1986 Skippy. (verhaal)

Verhaal uit de bundel ‘Aangewaaid: sterke verhalen’  pp 33-42 (1986)
In: De Achtste Deur.

Ed. NPP, Creative Concepts, Oudekerk a/d Amstel, i.o.v. Crawford Benelux B.V. te Amsterdam, december 1986
Afmetingen: 19.50 x 13.30 (ingenaaid in luxe linnen kaft).
Relatiegeschenk Crawford – niet in de handel
1987 Verhalen uit het Weense woud (vertaling uit het Duits)

Oorspronkelijke Titel: Geschichten aus dem Wienerwald (1931)
Oorspronkelijke auteur: ÖDÖN VON HORVATH
Antwerpen: Dedalus. -72p.
1988 ¡Querido hermano! (brievenboek)

Omslagontwerp: Jan Vanriet
Typografie: Herbert Binneweg
Van den broeck W 14 Antwerpen: HouteKiet, -179p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
1989 Gek leven na het bal! (roman – deel 2 van de vierdelige cyclus Het beleg van Laken)

Omslagontwerp: Jan Vanriet
Typografie: Herbert Binneweg
 Van den broeck W 13 Antwerpen-Baarn: HouteKiet. -270p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (paperback)
1990 Het proces Xhenceval: een tragedie in vier bedrijven. (theatertekst)

Omslag: Herbert Binneweg
Van den broeck W 9 Antwerpen/Baarn: Houtekiet. -90p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (paperback)
Première: 14 maart 1990 Stadsschouwburg Antwerpen – KNS Programmaboekje -89/90 nr 6  
1991 Het gevallen baken. (roman – deel 3 van de vierdelige cyclus Het beleg van Laken)

Omslag: Leendert Stofbergen
Afbeelding: Géricault, Het vlot van Medusa, 1819, Musée du Louvre Parijs
Foto: Chris van Houts
 Van den broeck W 18 Amsterdam: De Bezige Bij. -230p.

Reeks: BB Literair
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Mennen Asten
1992 Het leven na beklag. (Een droommoord) (roman – deel 4 van de vierdelige cyclus Het beleg van Laken)

Omslag: Leendert Stofbergen.
Foto © National Geographic Magazine
Foto: Lieve Blanquaert
Van den broeck W 22 Amsterdam: De Bezige Bij. -309p.

Reeks: BB Literair
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Mennen Asten
1993 Daniël Robberechts 1937 – 1992. (essay)

Samen met Marc Schaevers.
In: De nieuwe maand.  Serienummer: jrg. 36, nr. 4/5  /  Leuven: Kritak. -87p.
1994 Amanda en de widowmaker. (novelle)

Omslag: Paul Koeleman
Novelle geschreven ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van de Bezige Bij.
Amsterdam: De Bezige Bij. -78p.

Afmetingen: 19 x 12 (pocket)
Druk Knijnenberg bv Krommenie
1994 Amanda. (theatertekst)

(gebaseerd op Amanda en de widowmaker)
In 1997 bekroond met de Gouden Publieksprijs Vertalingen:
1994:  [Amanda]. Servokroatisch / vert. uit het Nederlands door Ivana Šćepanović. Beograd: NOVA, 1994 (Edicija svetska knjizevnost; 12; Kolo Belgijiske knjizevnosti). 2001: Amanda Duits / vert. uit het Nederlands door Andrea Landshoff, Maartje Landshoff. Bad – Domburg: Hunzinger Bühnenverlag
Première: 15/09/1994–29/10/1994

Nieuw Ensemble Raamteater
Regie: Walter Tillemans in ’t Klein Raamteater

1994 Een druppel dichtersbloed. (toneel)

Vertaling uit het Engels.
Oorspronkelijke Titel: A touch of the poet 1957 Eugen O’Neill.
(orig. More stately mansions ?).
Amsterdam: International Theatre & Film Books. -131p.
1994 Hou mij heel hard heel. (briefverhaal)

Cahiers d’Amour verscheen ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de v.z.w. Behoud de Begeerte en in de marge van de 5de editie van Saint-Amour, een literair programma rond liefde en begeerte.
Boekverzorging: Zeno Amsterdam
Omslagtekening: Jan Bosschaert.
1994 Cahier d'amour  Uit de bundel: Cahier d’Amour. Liefdesbrieven. pp.90-92.

Uitgever: Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, / Dedalus, Antwerpen. 1994. -144p. (Afmetingen: 20 x 12.50, paperback)
Samenstelling: Luc Coorevits
1998 Verdwaalde post. Bezorgd door Walter van den Broeck. (roman)

Omslag: Studio Paul Koeleman.
Foto auteur achterplat: Chris van Houts
van-den-broeck-w-19 Amsterdam: De Bezige Bij. -380p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Groenevelt Landgraaf
1998 Als een luchtballon: een verhaal uit het mechanische tijdperk.

Verhaal uit de bundel ‘Aangewaaid: sterke verhalen’ (1986)
Antwerpen: EDS -40p.
1999 Misalliance. (theatertekst)

Vertaling uit het Engels.
Oorspronkelijke Titel: Misalliance
Auteur: George Bernard Shaw
Antwerpen: Toneelhuis. -88p.
1999 De Ronde van Vlaanderen. (theatertekst)
1999 Reinaert de Vos. 22 korte scènes en epiloog. (tekstbrochure)

Achttien scènes verwijzen naar Reynaert I en zijn bijna volledig gebaseerd op Jan Frans Willems. Vier scènes verwijzen naar Reynaert II. Van den Broeck gebruikte zonder veel scrupules de tekst van Willems 1834 (nadien opgenomen in de Ooievaarreeks).

Antwerpen: zonder uitgever.-11p.

Première op 19 oktober 1999 in deSingel te Antwerpen. De muziek voor blazersdixtuor, slagwerk en recitant (bij de première Vanessa Broes) van Jan van Landeghem, de uitvoering van I solisti del vento.

1999 Het beleg van Laken. (de vier romans in één deel)

Heruitgegeven in 2006
Amsterdam: De Bezige Bij. -997p.
2001 Een lichtgevoelige jongen. (roman)

Omslagontwerp: Studio Jan de Boer
Omslagillustratie: © Spaarnestad fotoarchief
Auteursfoto: Patrick de Spiegelaere
Vormgeving binnenwerk: Studio Imago
Amsterdam: De Bezige Bij. 207p.

Afmetingen:21.50 x 13.50 (paperback)
Druk Bariet, Ruinen
2002 Bruine morgen / Franck Pavloff

Vertaling uit het Frans.
Oorspronkelijke titel: Matin brun
Oorspronkelijke auteur: Franck Pavloff
Antwerpen : Facet Internationaal. -12p.
2003 Op gelijke voet: brief aan cultureel Vlaanderen. (essay)

Cover, Vormgeving en zetwerk: Griffo, Gent.
Foto auteur: Stephan Vanfleteren

Leuven: Uitgeverij Van Halewijck. -147p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback met flappen)
Druk: Imschoot, Gent

2003 Vermist. (theatertekst) Première in Nederland op 22 oktober 2003 in Schouwburg Odeon te Zwolle i een regie van Ignace Cornelissen.
2004 De beiaard en de dove man. (roman)

Auteursfoto: Patrick de Spiegelaere
Omslag: Suzan Beijer
Omslagillustratie: Goos Bronckhorst
Typografie binnenwerk: Adriaan de Jonghe
Amsterdam: De Bezige Bij. -205p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: De Boekentuin Zwolle

 

2004 De bloemen, de vogels, de gruwel: toneelstuk in 18 taferelen. (theatertekst) Antwerpen: Janssens.

Reeks: Tooneelfonds Jos. Janssens. – Antwerpen; vol. 2438
2005 De Bondsdagen. Anekdotes, brieven, herinneringen, meningen, toespraken.

Kaftontwerp en lay-out: Marcel De Jonghe.
Foto’s kaft: Archief K.O.S.B.
Drukkerij: Schotte, Lier

Lier: Koninklijke Oud-studentenbond – Lerarenopleiding Lier. -72p.

Afmetingen: 18.50 x 11.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

2007 De veilingmeester. (roman)

Omslagontwerp: Brigitte Slangen
Omslagillustratie: Fernand Khnopff, Staande vrouw, ca. 1898
Typografie: Adriaan de Jonge
Van den broeck W 10 Amsterdam : De Bezige Bij. -366p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (zachte kaft)
Druk: De Boekentuin, Apeldoorn.
2008 Meedogenloos mooi. (gebundelde theaterteksten)

Bevat: Au Bouillon Belge (1981) ; De bloemen, de vogels, de gruwel… (2004); De Ronde van Vlaanderen (mooi en meedogenloos) (1999); Vermist (2003).
Omslagontwerp: Mulder van Meurs
Foto auteur: Katrijn Van Giel.
Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag. -279p.

Afmetingen: 21.20 x 14 (paperback)
Zetwerk: Monique Shih
Druk en zetwerk: Marmol, Barcelona

 

2009 Terug naar Walden. (roman)

Boekverzorging: Dooreman
Zetwerk: Karakters, Gent.
2010: 2de druk ibidem
Antwerpen: Manteau. / Amsterdam: Meulenhoff.  -288p.
2009 Getelde dagen. (theatertekst) Antwerpen: Toneelfonds J. Janssens. -44p.

Reeks: Tooneelfonds Jos. Janssens. – Antwerpen; vol. 3041
2010 Brief aan Boudewijn: roman: met tussentijds rapport als bijlage. (roman)

Jubileumeditie van zijn ‘Brief aan Boudewijn’ uit 1980, met een toegevoegd ‘tussentijds rapport’ over de stand van het land. Het rapport is gedateerd 4 april 2010.
Boekverzorging: Herman Houbrechts
Zetwerk: Karakters, Gent
Antwerpen: Manteau. /Amsterdam: Meulenhoff. -320p.
2010 Het land van Pernath. (lezing) Antwerpen: Hugues C. Pernath Fonds. -39p.

Reeks: Pernath uitgave. – Antwerpen; vol. 5
2011 Een vrouw voor elk seizoen. (verhalen)

Boekverzorging: Dooreman.
Omslagillustratie: Michiel Hendryckx.
Zetwerk: Karakters, Gent.
Bevat: Krimhilde (pp 9-12); Yolande (pp 13-50); Marie & Ella (pp 51-84); Suzanne (pp 85-115); Hanne & Debra (pp 116-179); Frau Bronsky & Frau Bachmann (pp 180-202); Amanda (pp 203-255).
Antwerpen: De Bezige Bij. -255p.

Afmetingen: 20 x 13.50 (gebonden met stofomslag)
2011 Sandeman en de tranen van Turnhout. (scenario voor een stripverhaal)

Tekenaar: Reinhart Croon.
De strip is begeleid door een “Brief aan Albert II” eerder verschenen in De Standaard van zaterdag 26 maart 2011.
In: Stripgids jg., tweede reeks nr 24 (april 2011). Vzw Strip Turnhout.
2012 Biechten. (theatertekst)

“Biechten’ gaat over kindermisbruik in de Kerk.
Première op 8 februari 2012 in de Turnhoutse Warande.

Van den Broeck schreef het stuk in opdracht van Michael De Cock, artistiek leider van het Mechelse theatergezelschap ’t Arsenaal, die het stuk ook regisseert.
Cast:  Tuur De Weert, Luc Springuel, Joren Seldeslachts, Camilia Blereau, Els Olaerts, Hilde Van Haesendonck en Anna Vercammen
2013 Het alfabet van de stilte. (roman)

Boekverzorging: Dooreman
Omslagbeeld: Esse est Percipi, Lieve Van Stappen
Foto © Phile Deprez
Antwerpen: De Bezige Bij. -224p.

Afmetingen: 20 x 13.50 (paperback)

 

2015 De vreemdelinge. (roman)

Boekverzorging: Herman Houbrechts
Omslagbeeld: Takato Yamamoto – Death and the maiden.
Van den broeck W 11 Amsterdam/Antwerpen: De Bezige Bij. -333p.

Afmetingen: 20 x 14.50 (paperback)
Zetwerk: Karakters, Gent
Druk: Koninklijke Wörhmann Zutphen.
2016 Lang Weekend. (roman)

Met een nawoord door HERMAN BRUSSELMANS
7de druk. Dit is een heruitgave van de gelijknamige roman uit 1968 ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de auteur.
Boekverzorging: Dooreman.
Zetwerk: Karakters.
Foto auteur: Koen Broos.
 Antwerpen: Uitgeverij Polis. -315p.

Afmetingen:21,50 x 14 (ingenaaid – kaft met flappen)

 

2017 De babyboomboogie (roman)

Boekverzorging: Herman Houbrechts.
Omslagbeeld:: Sam Levin / Ministère de la Culture / Alamo stock photo.
Foto auteur: Koen Broos.
Van den broeck W 23 Antwerpen: Uitgeverij Polis. -349p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (ingenaaid – kaft met flappen)
2019 Niets voor de familie. (roman)

Omslagontwerp: Buro Blikgoed
Zetwerk: www.intertext.be
Omslagbeeld: Tom Kelly Archive / Getty Images.
Binnenzijde omslag links: huwelijksfoto van Charles en Heleen.
Binnenzijde omslag rechts: huwelijksfoto van Jaak en Heleen.
Foto auteur: Koen Broos.

Antwerpen: Uitgeverij Polis. -248p.

Afmetingen: 20 x 13.50 (paperback)

2021 Crossroads. (roman)

Vormgeving omslag: Shortlife, Deventer.
Vormgeving binnenwerk: theSWitch Antwerpen.

Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag. -133p.

Afmetingen: 21 x 14 (paperback – zachte kaft)

2022 Tijl Uilenspiegel. (roman)

Zeer vrij naar ‘La Légende d’Ulenspiegel’ van Charles De Coster
Vormgeving omslag: Shortlife, Deventer.

Vormgeving binnenwerk:  theSWitch Antwerpen.

Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag. -320p.

Afmetingen: 21.10 x 14.10 (paperback – zachte kaft)

2023 De lastige liefde. (roman)

Vormgeving omslag: Shortlife, Deventer.
Vormgeving binnenwerk: theSWitch, Antwerpen.

Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag.-267p.

Afmetingen: 21 x 14 (paperback – zachte kaft)

BIJDRAGEN IN DIVERSE PUBLICATIES  1970-1984

Overgenomen uit Jos Borré, Walter Van den Broeck Grote Ontmoetingen, 1985, Manteau, Antwerpen

A.. Verhalen

 • ‘Waarschijnlijk stomdronken’, in Drinken tot we zinken. Dronkenmansverhalen. Standaard Uitgeverij, Antwerpen-Amsterdam, 1980, pp 22-32 (ook opgenomen in Vlaamse verhalen na 1965 (samengesteld door Paul de Wispelaere), Manteau, Antwerpen, 1984, pp 90-99.
 • ‘Het kruis’, in Playboy (Nederlandse edittie, jg. 1, nr. 1, mei 1983
 • ‘Als een luchtballon’, in Snoecks 85, Snoeck-Decaju & Zoon, Gent, 1984, pp 27-45.
 • ‘Hou mij heel hard heel’ (briefverhaal) in de bundel: Cahier d’Amour. Liefdesbrieven, 1994, pp.90-92.
 1. Opstellen, bijdragen, teksten, brieven, ‘Heibeltjes’
 • ‘Roger Van de Velde en ik’ in Heibelboek, Brito, Antwerpen-Amsterdam, 1970, pp 49-60
 • ‘Nou horen jullie ’t ook es van een ander’, in, Schrijvers voor de spiegel, Paris-Manteau, Amsterdam-Brussel, 1971, pp. 7-8.
 • ‘Voorlopige memoires van een Heibelier’, in Heibel, VII (1971-1972), nr. 2, pp 3-18.
 • ‘Wat ik het meest verafschuw’, in Manteau-auteurs scheren hun zwarte schapen, Paris-Manteau, Brussel-Den Haag, 1973, p. 6.
 • ‘Heibelletjes’, in Heibel, VIII (1973-1974), nrs. 3-4, pp 94-95; nrs. 5-6, pp 84-85. & Heibel, IX (1974), nr. 1, pp 86-87; nr. 2, pp 91-82; nr. 3, pp 98-99.
 • ‘Het literaire leven anno 1975 voor u uit het koffiedik gelezen…’ , in Heibel, IX (1974), nrs. 4-5-6, pp 95-103.
 • ‘Tien jaar Heibel en nu … ? Heibel, X (1975-1976), nr.1, pp 31-35.
 • ‘Bij het einde van een decennium …’, in Heibel, X (1975-1976), nrs. 4-5-6 pp 88-94.
 • ‘Het effekt’, in Heibel, XII (1977-1978), nr.1, pp 2-7.
 • ‘1 kledingstuk’, in Heibel, XII (1977-1978), nr. 3 pp 62-65
 • ‘Hoe het gekomen is’, i ‘Humo’s Bijzondere Boekenbijlage’, bij Humo nr 2147, 29 okt. 1981, pp XVI-XVII.

Overzicht per genre

Toneel

 • 1971 Mazelen
 • 1972 Groenten uit Balen
 • 1972 Een andere Vermeer
 • 1973 De rekening van het kind
 • 1974 Greenwich
 • 1975 Het wemelbed
 • 1977 De horzel in de nek ( = vijf toneelstukken)
 • 1979 Tot Nut van ‘t Algemeen
 • 1980 Au bouillon belge
 • 1980 Tien jaar later: ‘t jaar 10
 • 1986 De tuinman van de koning
 • 1990 Het proces Xhenceval
 • 1993 Amanda en de widowmaker
 • 1994 De bloemen, de vogels, de gruwel…
 • 1999 De Ronde van Vlaanderen (Mooi en Meedogenloos)
 • 2003 Vermist
 • 2008 Meedogenloos Mooi ( = 4 toneelstukken)
 • 2009 Getelde dagen
 • 2012 Biechten

Proza

 • 1967 De troonopvolger (roman)
 • 1968 Lang weekend (roman) – 2016 heruitgave bij Uitgeverij Polis te Antwerpen.
 • 1970 362.880 x Jef Geys (roman)
 • 1970 Trojka voor spoken (roman i.s.m. Frans Depeuter en Robin Hannelore)
 • 1971 Mietje Porselein en Lili Spring-in-’t-Veld (kinderboek)
 • 1972 In beslag genomen (roman)
 • 1974 De dag dat Lester Saigon kwam (roman)
 • 1977 Aantekeningen van een stambewaarder (roman)
 • 1980 Brief aan Boudewijn (roman)
 • 1985 Het beleg van Laken 1. (roman)
 • 1986 Aangewaaid (verhalen)
 • 1988 Querido hermano! (brievenkroniek)
 • 1990 Het beleg van Laken 2. Gek leven na het bal! (roman)
 • 1991 Het beleg van Laken 3. Het gevallen baken (roman)
 • 1992 Het beleg van Laken 4. Het leven na beklag (roman)
 • 1994 Amanda en de widowmaker (novelle)
 • 1998 Verdwaalde post (roman)
 • 1999 Het beleg van Laken. (compleet)
 • 2001 Een lichtgevoelige jongen. (roman)
 • 2004 De Beiaard en de dove man. (roman)
 • 2005 De Bondsdagen. (varia)
 • 2007 De veilingmeester. (roman)
 • 2009 Terug naar Walden.
 • 2010 Brief aan Boudewijn (jubileumeditie met een ‘tussentijds rapport’ over de stand van het land)
 • 2011 Een vrouw voor elk seizoen. (verhalen)
 • 2013 Het alfabet van de stilte. (roman)
 • 2015 De vreemdelinge. (roman)
 • 2016 Lang weekend. Heruitgave van de gelijknamige roman uit 1968 ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de auteur.
 • 2017 De babyboomboogie (roman)
 • 2019 Niets voor de familie (roman)
 • 2021 Crossroads (roman)
 • 2022 Tijl Uilenspiegel (roman)
 • 2023 De lastige liefde (roman)

Essay

 • 2003 Op gelijke voet.
 • 2010 Het land van Pernath. (lezing)

Radio

 • 1973 Top 31 (hoorspel- ‘Een stereo-luisterspel van Walter Van den Broeck en vele, vele anderen…’ In opdracht van de B.R.T. (op 100 ex. gestencild uitgegeven) en op 23 en 30 september 1973 uitgezonden.
 • 1988 Lijmen/ Het been (3-delig hoorspel naar de romans van Willem Elsschot)
 • 1990 Berichten uit de Vrijheidstraat (columns)
 • 1993 De toestand is hopeloos maar niet ernstig (columns) (1994-2002)
 • 1997 Nachtverkeer (hoorspel)

Televisie

 • 1973 Bel de 500 (TV feuilleton – gemaakt in samenwerking met Staf Knop en Lode Verstraeten – werd op 8 en 22 april, 6 en 20 mei, 3 juni 1973 (5 afleveringen) uitgezonden).
 • 1978 Gelukkige verjaardag (tv-film – uitgezonden – in regie van Anton Stevens – door de B R.T. op 1 mei 1979).
 • 1988 Tot Nut van ‘t Algemeen (tv-film)
 • 1991 Annie Chanovsky goes solo (tv-monoloog)
 • 1997 Tot nooit meer weerziens (tv-film)

Filmscenario’s

 • 1987 Hector (i.s.m. Urbain Servranx en Stijn Coninx)
 • 1988 Blueberry Hill (i.s.m. Robbe de Hert)
 • 1995 Brylcream Boulevard (i.s.m. Robbe de Hert)

FILMOGRAFIE

2011 Groenten uit Balen. Naar het gelijknamige toneelstuk voor het eerst  gecrëeerd in 1972.

Regie: Frank van Mechelen.
Scenario: Guido van Meir en Walter Van den Broeck.
Cast: Evelien Bosmans, Stany Crets, Tiny Bertels, Michel van Dousselaere, Clara Cleymans, Maarten Ketels, Lucas Van den Eynde, Herwig Ilegems, Koen De Bouw, Vera Dobbelaere, Bart Hollanders, Matthijs Schepers, Axel Daeseleire, Tom Dewispelaere, Rik Verheye, Natalia Druyts.
Duur: 110 minuten.

VERTALINGEN VAN HET WERK VAN WALTER VAN DEN BROECK

DUITS

 • 2001: Amanda Duits / vert. uit het Nederlands door Andrea Landshoff, Maartje Landshoff. Bad – Domburg: Hunzinger Bühnenverlag. Toneelstuk. Oorspronkelijke titel: Amanda en de widowmaker. Amsterdam: De Bezige Bij, 1994.

FRANS

 • 1984:  Lettre à Baudouin Frans / vert. uit het Nederlands door Xavier Hanotte. Bruxelles: Labor. Fictie, paperback. Oorspronkelijke titel: Brief aan Boudewijn. Antwerpen: Manteau, 1980.
 • 1987:  Extrait de ‘Lettre à Baudouin’ Frans / vert. uit het Nederlands door Xavier Hanotte. In Septentrion: revue de culture néerlandaise, jrg.16 (1987) nr.1, p.13-16. Toneelstuk, Nederlandse en Franse tekst. Fragment van ‘Lettre à Baudouin’ (Brief aan Boudewijn).

SERVOKROATISCH

 • 1994:  [Amanda]. Servokroatisch / vert. uit het Nederlands door Ivana Šćepanović. Beograd: NOVA, (Edicija svetska knjizevnost; 12; Kolo Belgijiske knjizevnosti). Fictie, paperback. Oorspronkelijke titel: Amanda en de widowmaker. Amsterdam: De Bezige Bij, 1994.
 • 1996:  Sprdacni pozdravi iz Balena. Servokroatisch / vert. uit het Nederlands door Ivana Šćepanović. Novi Sad: Prometej (Biblioteka Holandsko-flamanska knjizevnost). Toneelstuk, paperback. Oorspronkelijke titel: Groenten uit Balen. Brussel: Manteau, 1978.