home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Tulkens Joris

Joris TULKENS

Diest, 8 december 1944

Auteur van psychologische romans, misdaadromans, historische romans.

Start zijn literaire carrière met psychologiserende verhalen en romans (1986-1996). Een uitzondering in deze periode en vooruitloper op zijn latere werk is het boek In de ban van Mohammed (Manteau, 1993) waarin het merkwaardige leven van de 16-eeuwse humanist en theoloog, Nicolaes Cleynaerts wordt verteld.

Vanaf 2000 schrijft hij naast enkele thrillers met uitgesproken politieke thema’s,  historische romans die zich afspelen in de 16de eeuwse humanistische kringen tijdens de renaissance: romans over Erasmus, Vesalius, Johanna de Waanzinnige en onlangs ook over Thomas More.

 

BIOGRAFIE

8 december 1944:  Geboren als Georges, Raymond, Jacqueline TULKENS te Diest.

1962 – 1966: Studeert te Leuven filosofie en klassieke filologie.

Leraar

1986: Debuteert op zijn 42ste  in het Leuvense tijdschrift ‘Wel’ met het kortverhaal Streepjes zonlicht en in het ‘Nieuw Wereldtijdschrift’ met het verhaal De macht van het getal .

1988: Bij Manteau verschijnt zijn eerste boek, De macht van het getal, een bundel cerebrale verhalen met een filosofische inslag en een vleugje magisch-realisme. De bundel werd goed ontvangen want genomineerd voor de debuutprijs. Het titelverhaal wordt in 1992 verfilmd door de VRT.

1989: Een liefdesroman Haastig oponthoud (Manteau) over de onoverbrugbare afstand in menselijke relaties. Een boek over liefde, afscheid en heimwee.

1991: De literaire verhalenbundel Het leven een feest (Manteau), gaat ditmaal over de underdogs in onze maatschappij. Eén van de verhalen, Pa komt altijd terug, wordt verfilmd door de IKON.

1993: In  In de ban van Mohammed (Manteau, 1993) wordt het merkwaardige leven van de 16-eeuwse humanist en theoloog, Nicolaes Cleynaerts, de man die naar Spanje trok om er Arabisch te leren, gereconstrueerd. Na een vijfjarig verblijf aan het Portugese hof ging hij in Fez tussen de moslims leven om met hen een vreedzame dialoog tot stand te brengen. Terug in Europa werd hij door de katholieke gezagsdragers uitgesloten: Cleynaerts was hun te verdraagzaam. Hij stierf vereenzaamd in het Alhambra.

 • In 1991 al had De Sikkel in zijn Historische Verhalen voor de Jeugd een beknopte vertelling uitgegeven van Cleynaerts’ avonturen in Fez. Titel: Een Vreedzame Kruistocht (reeks 39, nr. 3).
 • 1993: Parallel met het boek loopt in Diest de tentoonstelling Nicolaes Cleynaerts (1493-1542). Van Diest tot Marokko. De tekst van de catalogus van deze tentoonstelling – verschenen als dubbelnummer in de reeks ‘De Brabantse Folklore en Geschiedenis’ (nrs. 278-279) – is van de hand van Tulkens.
 • In 2001 werkt hij het merkwaardige leven van Nicolaes Cleynaerts om tot een monoloog. De monoloog brengt Tulkens zelf op de planken samen met flamencogitarist Michel Gillain, ‘La Elquita’ (percussioniste en danseres) en José Ligero (zanger). De speciaal voor dit doel gecomponeerde flamencomuziek (van Michel Gillain) illustreert de meest emotionele passages van het verhaal.
 • Maart 2002: tussen de voorstellingen door legt Tulkens de eindredactie vast van een cd-rom over het leven van dezelfde geleerde. Titel: Nicolaes Cleynaerts (1493-1542). De merkwaardige reisavonturen van een 16de-eeuwse humanist, arabist en islamdeskundige . De cd-rom is geproduceerd door het Maerlantcentrum van de KULeuven en verscheen in maart 2002 bij de Universitaire Pers Leuven.
 • In 2006 komt er een herschreven versie van de Cleynaertsbiografie met als titel Christenhond tussen moslims. Aanleiding was dat er intussen onbekende Arabische bronnen waren opgedoken, afkomstig van Cleynaerts’ moslimvriend Kharuf al-Tunisi. Volgens al-Tunisi zou Cleynaerts zich na zijn terugkeer uit Fez tot de Islam bekeerd hebben en wou de Spaanse inquisitie hem op te brandstapel zetten.
 • In april 2008 wordt de vertaling in het Portugees (Perro cristão entre Muçulmanos) – uitgegeven bij Guerra & Paz te Lissabon. – voorgesteld aan de Faculdade de Letras van de universiteit van Lissabon.

1996: De schaduwganger  rolt bij Manteau van de persen. Daarin wordt de gevoelige relatie beschreven tussen een auteur, Peter, en zijn schizofrene broer, Albert.

 • Met De Schaduwganger sluit Tulkens een periode van veeleer ‘psychologiserende ‘ boeken en verhalen af. De volgende jaren verwerkt Tulkens almaar meer politieke thema’s in zijn boeken.

2000: Publicatie van Tulkens’ thrillerdebuut De dode danseres (Houtekiet), een misdaadroman tegen de achtergrond van een dreigende Nieuwe Orde in Europa. De dode danseres wordt genomineerd voor de Hercules Poirot-prijs.

2001: Een boek met de politiek als thema is Sire, er zijn geen Vlamingen (Houtekiet, 2001), ‘een hilarische, bijwijlen hartverscheurende, maar altijd tendentieuze geschiedenis van de Vlaamse bewustwording. Verder geeft hij vrije baan aan zijn afkeer voor alles wat naar onverdraagzaamheid en fascisme ruikt.

2003: Volhardt in de misdaad met een thriller, getiteld Dodelijk Vuur (Houtekiet, 2003). Het verhaal speelt zich af in het Leuvense, heeft als achtergrond de internationale kunstzwendel, bezoekt het Spaanse Guadelupe en de middeleeuwse archeologische site onder het Brusselse Koningsplein en gaat alweer de politieke toer op.

Maart 2006: Bij Houtekiet verschijnt de historische roman De schaduw van Erasmus. Het boek beschrijft Erasmus’ tweede verblijf in Leuven (1517-1521), diens ruzie met de Leuvense theologen en de moeilijke relatie tussen hemzelf en zijn toenmalige dienaar, Joannes Hovius.

Voorjaar 2008: Een nieuwe thriller De Shatila erfenis.

 • Het verhaal vertrekt van de gruwelijke slachting in de vluchtelingenkampen Sabra en Shatila in begin van de jaren tachtig en brengt de lezer in een rotvaart naar de grootste aanslag ooit gepleegd op het grondgebied van de Verenigde Staten. Op hetzelfde ogenblik haalt de Leuvense recherche het lijk van een vermoorde man uit de vaartkom. Bij hun onderzoek naar de moord stoten Liekens en Lambrechts, het bekende speurdersduo uit De dode danseres en Dodelijk vuur, op connecties met het internationale moslimterrorisme…

2010: De historische roman De verloren droom van Pieter Gillis beschrijft het leven van de relatief onbekende stadsgriffier, centrale figuur van het Antwerpse humanisme, intimus ook van Erasmus en van Thomas More, gastheer van de Europese humanisten die Antwerpen bezochten.

 • Pieter droomde van een wereld waarin kerk en staat gescheiden waren en waarin verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden de toon voerde. Hij leed zwaar onder de reactie van de kerkelijke autoriteiten die velen van zijn humanistische vrienden oppakten, tot een revocatie dwongen of met de brandstapel bedreigden.
 • Het Pieter Gilliscentrum van de Universiteit van Antwerpen, dat zich inzet voor actief pluralisme, laat zich nog steeds door deze zestiende-eeuwse griffier inspireren.

2011:  Een biografie van Johanna de Waanzinnige.

 • Het boek leunt zwaar op de roman van Jan Brans De gevangene van Tordesillas, waarvan de tekst bewerkt, aangepast, veranderd, ingekort en zo nodig uitgebreid en gemoderniseerd werd.
 • Johanna’s levensverhaal wordt verteld via de mensen uit haar omgeving, zowel vrienden als vijanden: Filips de Schone, Isabella van Castilië, Ferdinand van Aragon, Willem van Croÿ, kardinaal Cisneros e.a. Geregeld komt ook Johanna zelf aan het woord om getuigenis af te leggen van de machtswellust waarvan ze het slachtoffer was en die haar leven (en haar dood) tot een hel maakte

2013: Vesalius: een beroemd anatoom gevangen in de intriges van het Spaanse hof : historische roman

 • 31 december 2014, Andreas Vesalius zou 500 jaar oud geworden zijn. Tijd dus om de veranderingen in de positieve wetenschappen te belichten, vond de auteur. Schreef Vesalius niet het ongeëvenaarde De Humani Corporis Fabrica ?
 • Dit boek bestrijkt de laatste vijf jaar van Vesalius’ leven, de periode die hij doorbracht aan het Spaanse hof met zijn intriges, de verzorging van de debiele troonopvolger don Carlos, de moeilijkheden met de inquisitie, de breuk in zijn huwelijksleven, zijn bedevaart naar het Heilig Land.
 • In het spoor van dit boek volgden twee theatermonologen. Eén ervan werd opgevoerd door Michael Pas in samenwerking met het Ensemble Polyfoon, de tweede door Bert Vannieuwenhuyze in samenwerking met het koor Capella Nova

2016:  Thomas More : een leven in vijf vriendschappen: historische roman

 • In 2016 werd de Utopia van Thomas More 500 jaar oud. Een mooie gelegenheid om leven en dood van deze Engelse staatsman en humanist te boek te stellen. Vijf tijdgenoten die hem van nabij hebben gekend, nemen het woord: Desiderius Erasmus, Pieter Gillis, Hendrik VIII, Thomas Cromwell en zijn lievelingsdochter Margaret. Thomas More zelf krijgt het laatste woord.
 • Ook in het spoor van dit boek volgt een theatermonoloog, opgevoerd door Koen Monserez in samenwerking met het polyfonisch koor Capella Pratensis.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Website

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1988 De macht van het getal (verhalen)

Omslagontwerp: Michel Gruyters.
1995: het verhaal ‘Overspelige geluiden in de badkamer’ werd opgenomen in de anthologie : Een hart in het lijf. Vlaamse verhalen over liefde. Uitgevers: Amsterdam: Meulenhoff / Antwerpen: Manteau -250p.
Antwerpen/Amsterdam: Uitgeverij Manteau. -189p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Reeks: Grote Marnixpockets vol 342

1989 Haastig oponthoud. (of de afstand der dingen) (roman)

Omslagontwerp: Carine Cuypers
Antwerpen/Amsterdam: Uitgeverij Manteau. -133p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Reeks: Grote Marnixpockets vol 372
1991 Het leven een feest. (verhalen)

Bevat: Firmin, och Firmin toch (pp 7-34); Washington Intriges (pp 35-72); Bril af ! (pp 73-86); De afrekening (pp 87-94); Vader komt altijd terug (pp 95-117).
Omslagontwerp: Carine Cuypers
Antwerpen/Amsterdam: Uitgeverij Manteau. -117p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Reeks: Grote Marnixpockets vol 411
1991 Firmin, och Firmin toch. (verhaal uit ‘Het leven een feest’)

1993: Opgenomen in de anthologie Nieuwe Vlaamse Verhalen. Gekozen & van nawoord voorzien door Hugo Brems. pp 235-254. Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam / Antwerpen.
1993 Hugo Brems Nieuwe Vlaamse verhalen
In: Dietsche Warande & Belfort, jrg. 136, nr 4, aug. 1991.
1991 De vreedzame kruistocht. (jeugdverhaal)

Illustraties: Rosita Cappaert.
 Tulkens Joris 1 Antwerpen: Uitgeverij De Sikkel.  -32p.

Reeks: Historische verhalen. – Antwerpen, 1953 – 1997; 39ste reeks:nr  3.
Afmetingen:24 x 17 (geniet)
1993 In de ban van Mohammed. Het levensverhaal van Diestenaar Nicolaes Cleynaerts een 16de eeuws humanist en islamkenner. Een historische reconstructie.

Omslagontwerp: Carine Cuypers.
2006: herwerkte uitgave onder de titel: Christenhond tussen moslims: historische roman.
Antwerpen/Amsterdam: Uitgeverij Manteau. -263p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (paperback)
1993 Nicolaes Cleynaerts (1493-1993), van Diest tot Marokko: catalogus van de Cleynaertstentoonstelling in het Stedelijk Museum te Diest, juli-oktober 1993.

Onder de redactie van G. Tournoy, J. Tulkens & M. Ilegems
Brussel : Dienst voor Geschiedenis en Folkloristisch Onderzoek van de Provincie Brabant. – p. 107-296.

Reeks: De Brabantse Folklore en Geschiedenis ; 278-279
1995 ‘Overspelige geluiden in de badkamer’ (verhaal)

Verscheen in 1988 in de verhalenbundel ‘De macht van het getal’. Antwerpen/Amsterdam Uitgeverij Manteau. 1988

In de verhalenbundel: Een hart in het lijf. Vlaamse verhalen over liefde. pp 208-215

Uitgevers: Amsterdam: Meulenhoff / Antwerpen: Manteau -250p.

1996 De schaduwganger. Een schrijver op zoek naar zijn schizofrene broer. (roman)

Omslagontwerp: Carine Cuypers
Amsterdam: Meulenhoff / Antwerpen: Manteau. -184p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
2000 De dode danseres: misdaadroman.

Omslag: Jan Hendrickx
Zetwerk: Intertext, Antwerpen

Antwerpen: Uitgeverij Houtekiet. / Baarn: Fontein. -300p.

Afmetingen: 22 x 13.80 (paperback)

2001 Sire, er zijn geen Vlamingen: roman?

Ondertitel: Een hilarische, hartverscheurende, maar steeds tendentieuze geschiedenis van de Vlaamse bewustwording.
Omslag: Jan Hendrickx
Zetwerk: Intertext, Antwerpen

Antwerpen: Uitgeverij Houtekiet. -205p.

Afmetingen: 22 x 14 (paperback)

2002 Nicolaes Cleynaerts 1493-1542 [CD-ROM] : de merkwaardige reisavonturen van een 16de-eeuwse humanist, arabist en islamdeskundige = the remarkable travel adventures of a 16th century humanist, Arabist and Islam-expert.

Eindredactie = general editor: Joris Tulkens
Leuven : Universitaire Pers Leuven = Presses universitaires de Louvain.

1 CD ROM 12 x 14 cm.
2003 Dodelijk vuur. (misdaadroman)

Omslag: Wil Immink

Antwerpen / Amsterdam: Uitgeverij Houtekiet. -301p.

Afmetingen: 22 x 14 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Zetwerk: Intertext.

2006 De schaduw van Erasmus: historische roman. Antwerpen / Amsterdam: Uitgeverij Houtekiet. -263p.
2006 Christenhond tussen moslims: historische roman.

Dit boek is een herziene versie van “In de ban van Mohammed” (1993)
Omslag Jan Hendrickx.
Omslagafbeelding: Nicolaes Cleynaerts, geschilderd door Pieter Stramot, Stedelijk Museum Diest
2008: Vertaling naar het Portugees door Susano Canhoto onder de titel Perro cristão entre muçulmanos: romance histórico. Uitgeverij: Guerra e Paz, Lisboa (Colecção tempos modernos).
Antwerpen / Amsterdam: Uitgeverij Houtekiet. -273p.

Afmetingen: 22 x 14 (ingenaaid)
Zetwerk: Intertext,  Antwerpen.

2008 De Shatila erfenis. (thriller)

Omslag: Will Immink.

Antwerpen / Amsterdam: Uitgeverij Houtekiet. -317p.

Afmetingen: 22 x 14 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Zetwerk: Intertext,  Antwerpen.

2010 De verloren droom van Pieter Gillis. Historische roman over Antwerpen tussen reformatie en humanisme. (historische roman)

Vormgeving binnenwerk: Ro scan.
Omslagontwerp: Daniël Peetermans.
Omslagfoto: Quinten Metsys, Portret van Pieter Gillis. KoninkllijkMuseum van Schone Kunsten, Antwerpen © Lukasweb.

Leuven: Davidsfonds Uitgeverij NV. -256p.

Afmetingen: 22 x 14.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

2011 Johanna de waanzinnige. Een historische roman. Leuven: Davidsfonds Uitgeverij NV. -376p.
2013 Vesalius. Een beroemd anatoom gevangen in de intriges van het Spaanse hof. (historische roman)

Ontwerp: Davidsfonds Uitgeverij
Omslagillustratie: Stefano Bianchetti

Leuven: Davidsfonds Uitgeverij NV. -351p.

Afmetingen: 22 x 14.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

2016 Thomas More: een leven in vijf vriendschappen. Historische roman.

Vormgeving:  Grraphs.
Redactie: Koen Driessens

Leuven: Davidsfonds Uitgeverij NV. -255p.

Afmetingen: 22 x 14.50 (paperback)

2017 Wentelsteen. Erasmus en de moeizame geboorte van het Collegium Trilingue. (historische roman)

Coverontwerp: Peter Frison, Xpair.
Coverillustratie: Erasmus van Amsterdam (1530/1531), Hans Holbein d. J. und Werkstatt. David Owsley Museum of Art at Ball State © ART Collection / Alamy Stock Photo.
Coverfoto: Wentelsteen van het Collegium Trilingue (KULeuven) © Johan Geleyn.
Vormgeving en zetwerk: SNUL8 Grafische Producties.
Redactie: Koen Driessens

Leuven: Davidsfonds Uitgeverij NV. -320p.

Afmetingen: 14.0 x 21.5 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

2019 De odyssee van Pedro en Luisão : historische roman. Leuven: Davidsfonds Uitgeverij NV. -416p.

Afmetingen: 21.6 x 14.1 (paperback)

 FILMOGRAFIE

1991 Pa komt altijd terug.

 • IKON TV-film
 • Reeks: Oog in oog. Serie televisiespelen waarin steeds de vragen, twijfels en keuzen van één persoon worden uitgebeeld.
 • Regie: Eric Oosthoek
 • Scenario: Joris Tulkens.
 • Cast: Sven de Ridder
1992 De macht van het getal.

 • BRT TV-Film
 • Naar het verhaal van Joris Tulkens
 • Cast: Stef Baeyens; Piet Balfoort; Jan de Bruyne; Alex Cassiers; Geertrui Daem; Hugo Danckaert; Bart Dauwe; Jos Geens; Ille Geldhof; Claire Nelissen; Luc Springuel; Andreas Van De Maele; Guido Vandenberghe; Eddy Vereycken