home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

De Donder Vic

Vic DE DONDER

Dendermonde 14 oktober 1939 – Westerlo, 9 oktober 2015

Journalist, auteur, essayist en historicus.

Hij werkte 32 jaar als reporter, cultuurredacteur, opiniërend redacteur en eindredacteur voor de kranten De Standaard en Het Nieuwsblad.

Hij schreef 21 boeken: romans, essays, reisverhalen en historische werken.

 Zijn bekendste boeken zijn Kom eens naar mijn kamer, En we zijn er van de klas, Troje. De machtigste mythe van Europa, Zonsverduistering boven Brugge, In de naam van Vlaanderen en Glimlach van de kunst.

 

BIOGRAFIE

14 oktober 1939: Geboren als Victor Willy De Donder te Dendermonde.

 • Zijn vader, Alfons De Donder, was werfopzichter bij diverse bouwbedrijven en zijn moeder Maria Lanckbeen was huismoeder.

1953 – 1959: Middelbare schoolopleiding

 • Start vrij laat op zijn 14de – door de oorlog loopt hij achterstand op in de lagere school – in de Latijnse afdeling van het Sint Lievenscollege van Gent.
 • Vanaf de derde Grieks-Latijnse gaat hij naar de benedictijnen van de Abdijschool in Dendermonde. De paters drukken op hem een diepe culturele stempel. Hij schrijft er toneelstukken, staat zelf op de planken en etaleert zijn journalistieke talent door het schoolblad Kontakt vol te pennen. Hij krijgt er ook de liefde voor klassieke muziek mee, waardoor de opkomst van de popmuziek hem eigenlijk ontgaan is.

1960- 1964: Studeert wijsbegeerte en Oosterse Talen aan de Rijksuniversiteit (RUG) te Gent.

 • De toen nog jonge moraalfilosoof, ethicus en assistent Etienne Vermeersch is één van zijn docenten.
 • Is in het academiejaar 1962-1963 voorzitter van de Oosters-Afrikaanse Kring aan de RUG.

Mei 1967:  De Donder neemt deel aan het eerste examen voor journalist bij NV De Standaard.

Geselecteerd uit 600 kandidaten, kan hij zijn loopbaan starten als reporter/verslaggever bij De Standaard en Het Nieuwsblad. Het is de eerste lichting journalisten met een universitaire opleiding die aantreedt.

De Donders eerste artikelenreeks in De Standaard gaat over grensarbeid

1970: Zijn eerste grote buitenlandse reportage-opdracht: dagelijks verslag uitbrengen voor Het Nieuwsblad over de monsterrally Londen-Mexico in 1970 – spannend, want ook de bekende Belgische rallyrijder Gilbert Staepelaere is bij de deelnemers

1971: De eerste grote reportage voor De Standaard betreft Haïti. Samen met fotograaf Filip Tas doorkruist hij het armste land ter wereld op zoek naar de ziel van dit stukje Antillen.

1973: Een journalistiek hoogtepunt:  ‘Alfabetisatie en Derde Wereld’, een zesdelige reportagereeks gepuurd uit een Mexico-reis, opnieuw met Filip Tas als fotograaf.

 • Hij krijgt er in mei 1974 de gegeerde prijs van de Vlaamse Journalistenclub of de Vlaamse Persprijs voor.

1974:  Onderzoekswerk – samen met Wetstraatjournalist Hugo De Ridder – naar de RTT-zaak en de betrokkenheid van topman Germain Baudrin.

 • Oud-collega Gaston Durnez getuigt: ‘Ze gaven een almaar indrukwekkender beeld van het vreemde leventje aan de RTT-top’.
 • Het journalistieke graafwerk had resultaat: de zaak kwam voor de rechter.

Datzelfde jaar trekt De Donder voor de eerste keer als journalist naar de Ronde van Frankrijk. Zijn opdracht: dagelijks een cursiefje schrijven voor Het Nieuwsblad over gebeurtenissen in de marge van de koers.

CARRIÈREWENDING …

Van oktober 1975 tot mei 1979: Kabinetsattaché bij minister van Nederlandse Cultuur Rika De Backer (CVP – minister van 1974 tot 1979), voor de persrelaties en het sportbeleid.

De Donder staat mee aan het roer van twee opmerkelijke initiatieven inzake het sportbeleid in de jaren zeventig van vorige eeuw, in Vlaanderen en internationaal.

 • Vooreerst is er in april 1976 de Sport+ actie Toss 80
  • Toss 80 staat voor ‘Technische Opleiding Sport en Spel van nu tot 1980’ en heeft drie doelen: werkloze licentiaten en regenten lichamelijke opvoeding massaal inschakelen, zo veel mogelijk mensen sportopleiding aanbieden (massasport bevorderen) en specifiek jonge werklozen sportvorming geven.
 • Het tweede initiatief is de organisatie van een internationaal congres in het Egmontpaleis van 6 tot 8 september 1977over geweld in de sport in Brussel. Hij is er voorzitter van de Stuurgroep die het congres inhoudelijk in goede banen moet leiden.

In de marge van deze activiteiten wordt hij betrokken bij Panathlon International, een service organisatie geïnspireerd door de olympische gedachte.

Op 2 mei 1978 wordt Panathlon Vlaanderen opgericht met De Donder als de eerste voorzitter.
Zijn leven lang blijft hij betrokken bij de activiteiten van deze service club:

 • Van 2002 tot 2012 is hij lid van het internationaal bestuur en van 2004 tot 2008 is hij zelfs internationaal ondervoorzitter.
 • Nadien wordt hij voorzitter van het ‘Wetenschappelijk en Cultureel Comité van Panathlon International’, de denktank van de organisatie, en voorzitter van het district België.
 • Van bij de stichting in 2009 van het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES) – waarbij ook Panathlon International betrokken is – is De Donder lid van de raad van bestuur en van de algemene vergadering van deze organisatie.
  • ICES is een door de Vlaamse overheid erkende organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het vlak van ethisch sporten.

…EN TERUG NAAR DE JOURNALISTIEK EN DE LITERAIRE CARRIÈRE

April 1982: Zeven jaar later keert hij naar zijn geliefde De Standaard terug. Hij wordt eindredacteur en taalman.
Er is bij de krant  ondertussen veel veranderd: André Leysen heeft de krant gered en de Vlaamse Uitgeversmaatschappij (VUM) opgericht. De Emiel Jacqmainlaan in hartje Brussel is ingeruild voor de Gossetlaan in Groot-Bijgaarden.

We lopen even kort doorheen de chronologie:

 • De Donder combineert zijn redactionele taken met reportages en interviews.
  • Opmerkelijke artikels uit die tijd zijn oa het interview met de Gentse professor cultuurfilosofie en wijsbegeerte Freddy Verbruggen – een tegendraadse stem – , die in 1985 het hoera-geroep rond Flanders Technology hekelt en waarschuwt voor de verwetenschappelijking en de vertechnisering van de maatschappij.
 • Geleidelijk schakelt De Donder over op culturele onderwerpen, vooral archeologie en geschiedenis.
  • Zo bericht hij als eerste – in december 1988 in de Standaard der Letteren – over de archeologische opgravingen van de Turks-Griekse site van Sagalassos, het levenswerk van professor Marc Waelkens (KU Leuven).
 • In 1989 verhuist De Donder naar de cultuurredactie en specialiseert hij zich tevens in klassieke muziek.
 • Hij schrijft ook culturele reisreportages.

Naast de journalistiek toch nog romans en kronieken

1984: Publicatie van zijn eerste roman, Carolus, een historische roman tegen de achtergrond van de Honderdjarige Oorlog (1339-1453)

 • De 18-jarige Vlaamse boerenzoon Carolus trekt met een groep huursoldaten voor het Engelse leger naar Frankrijk om in de Honderdjarige Oorlog (1339-1453) te vechten. Hij wordt een genadeloze moordenaar tot hij toevallig met monniken in contact komt.
 • Maar De Donder vertelt met deze roman niet zomaar een verhaal, hij wil tevens een beeld schetsen van zijn ideeën over de mens. “De wreedheid zit in de mens, stelt hij. En het mens-zijn wordt volgens de auteur door de omstandigheden gekneed. Naargelang ’s levens grillen is de mens zowel tot het beste als tot het slechtste in staat” (Geerts, L., ‘De wreedheid zit in iedereen’, in: De Nieuwe, 19de jg., nr. 1047, 14 juni 1984, blz. 21-23.).

1986: Zijn tweede roman Verbrande parels speelt zich af in het verscheurde en door oorlogsgruwel geteisterde Libanon uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Een rijke Vlaming is geschokt door een foto in zijn krant, waarop twee gewonde kinderen te zien zijn. De man wil ze redden, maar komt zelf niet levend uit Beiroet.

 • Ook in dit boek wil De Donder zijn afkeer voor geweld verwoorden – de context is nu hedendaags – en hij hekelt de ver-van-mijn-bed-houding.

1986-1990: Maar dan schuift De Donder het verhalend proza terzijde en wordt even chroniqueur.  Op vraag van Gaston Durnez begint hij boeken te schrijven over het dagelijkse leven in Vlaanderen, voor een nieuwe reeks bij uitgeverij Elsevier, later Standaard Uitgeverij: ‘Waar is de tijd?’.

Dat levert drie boeken op die voor vele mensen van die generatie zeer herkenbaar bleken

 • Kom eens naar mijn kamer. Een halve eeuw collegeleven in Vlaanderen. (1986)
 • En we zijn van de klas. Soldatenleven in het Belgisch leger na ’45. (1988)
 • Zou men armoede lijden ? Een eeuw kroostrijke gezinnen in Vlaanderen. (1990)

Daarna gaat het weer richting geschiedenis, hoewel er – even later – nog een paar kronieken uit de pen vloeien.

 • Patrouilleleiders komen getreden. Katholieke scouts en gidsen in Vlaanderen. (1993)
 • In Naam van de Heer. Over het leven van een parochiepriester. (1996)

December 1988: In de Standaard der Letteren, bijlage bij De Standaard verschijnt op 31 december 1988 (p.3), het primeurartikel ‘Sagalassos is een droomsite’ over de archeologische werkzaamheden van professor Marc Waelkens (KU Leuven).  Hij zal er over de jaren heen blijven over berichten.

6 – 11 oktober 1990: De Donder publiceert een vijfdelige artikelenreeks in De Standaard over Troje: Had Heinrich Schliemann toch gelijk?

 • In de artikelenreeks volgt hij de werkzaamheden van de Duitse professor Manfred Korfmann tijdens diens opgravingen op de Hissarlikheuvel in een zoektocht naar de waarheid inzake Heinrich Schliemanns beweringen.
 • De artikelenreeks wordt aanvankelijk in 1990 als educatief materiaal gebundeld (Standaard educatieve uitgeverij, 1990), maar later herwerkt tot een standaardwerk waarin hij de onderzoeksresultaten over Troje tot dan, samenbrengt: ‘Troje. De machtigste mythe van Europa’. (Pelckmans, 1996)

1992: In De lokroep van de zeemeermin onderzoekt De Donder de mythe van de zeemeermin in volksverhalen, kunst en legenden van de oude Egyptenaren tot aan het eind van de 19e eeuw.

 • Het boek kent internationale erkenning. Hetzelfde jaar nog komt er een Franse vertaling: Le chant de Sirène uitgegeven bij Gallimard te Parijs in de reeks Découvertes, als nr 152.
 • Ook zijn er vertalingen van in het Koreaans, Japans, Chinees en Sloveens.

November 1992: Door succes van het sirenenboekje in binnen- en buitenland, wordt aan  De Donder gevraagd om in de ASLK-galerij een expositie te organiseren met als thema Van Sirenen en meerminnen. Ze opent op 20 november 1992.

1994: Taal, vooral het aspect spelling, ligt De Donder na aan het hart. Hij heeft er vaak over geschreven. In zijn boekje De Sitroen van de ginekoloog pleit hij voor de definitieve invoering van de progressieve spelling, zoals de commissie-Geerts had geadviseerd.

 • Hij toont dan ook weinig begrip voor de keuze voor een verwarde en inconsequente spelling, onder druk van de literaire wereld.
 • In zijn laatste interview in De Standaard (12 oktober 2015) zegt hij: ‘Terwijl het Nederlands evolueert met de tijd – uitspraak en woordenschat – zijn we bang om aan het heilige standbeeld van onze spelling te raken. Bang om leenwoorden aan onze Nederlandse spellingsregels aan te passen. Heel jammer.’

November 1997: De Donder wordt chef opiniepagina. Dat hij hierdoor nauwelijks nog aan schrijven toekomt, ligt hem zwaar.

2000: Vanaf het academiejaar 2000-2001 tot aan zijn pensioen in 2004 is hij gastdocent aan de Erasmus Hogeschool in Brussel. Hij doceert er in de opleiding journalistiek.

 • In hetzelfde jaar verschijnt zijn historische roman Zonsverduistering boven Brugge, een evocatie van de turbulente geschiedenis van deze rijke en machtige stad na de moord op graaf van Vlaanderen Karel de Goede in de Sint-Donaaskerk op 2 maart 1127.
 • De roman werd bekroond met de Ferdinand Snellaertprijs 2000.

29 oktober 2003: Zijn laatste artikel in De Standaard handelt over de expo ‘Neanderthalers in Europa’ in het Gallo-Romeins Museum van Tongeren.

2004: Een jaar in de kering

 • Tot aan zijn pensioen in oktober dat jaar is hij nog halftijds eindredacteur.
 • Trekt voortaan de wijde wereld in als reisbegeleider bij ‘Davidsfonds Cultuurreizen’.
 • Toert Vlaanderen rond met zijn voordrachten.

Nog drie boeken zien nadien het daglicht telkens uitgegeven bij Uitgeverij Davidsfonds:

2004: In de historische roman Mathilde en de monnik keert De Donder terug naar het Brugge uit de eerste helft van de 12de eeuw (Zonsverduistering boven Brugge, 2000). Naast een meeslepend liefdesverhaal is het ook een venster op Vlaanderen en Noord-Frankrijk in die woelige tijd van de opkomende burgerij, de florissante wolnijverheid, het harde monnikenleven en de magnetische figuur van Bernardus van Clairvaux.

2007: In ‘In de naam van Vlaanderen. Een historie (8ste-21ste eeuw)‘ zoekt hij een antwoord op de vraag welke geografische, demografische, culturele en economische werkelijkheid de term ‘Vlaanderen’ dekt doorheen haar geschiedenis.

2013: De glimlach van de kunst. Een verrassende kijk op de wereld in XII werken, is een kunsthistorisch werk over een -inderdaad- verrassend thema: de glimlach.

 • Het waren de Davidsfondsreizen die hem tot deze originele invalshoek inspireerden: de Jade Boeddha in Shanghai, De Madonna in het Fitzwilliam Museum in Cambridge, de apsara’s in het Cambodjaanse Angkor Wat.
 • ‘Twaalf werken selecteerde ik’ – schrijft hij in het voorwoord – ‘en daarbij paste ik volgende criteria toe. Allereerst moesten alle continenten vertegenwoordigd zijn in verhouding tot hun kunstproductie. Het werden er vier uit Europa, drie uit Azië, twee uit Afrika, twee uit Amerika en één uit Oceanië.’
 • ‘Ik wilde ook dat elk stuk in een andere matière was: goud, brons, hout, marmer, bamboe, zandsteen, olieverf, noem maar op, dat zoveel mogelijk wereldculturen en -religies vertegenwoordigd waren, dat het evenwicht tussen de seksen bewaard bleef, en dat ze zichtbaar glimlachten. … In de meeste gevallen heb ik gepoogd het kunstwerk in een dubbel kader te plaatsen: in een cultuurhistorisch door na te gaan in welke mondiale context het functioneert en in een psychologisch door te peilen naar de diepere betekenis van de glimlach.’.

9 oktober 2015: Overlijdt na een kortstondige ziekte te Westerlo. Hij laat drie zonen na en zeven kleinkinderen.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Website

Referentie

 • Diverse krantenartikels van Vic De Donder uit het knipselarchief van Schrijversgewijs.

BEKRONINGEN

 • Ereburger Meldert.
 • Prijs Vlaamse Journalistenclub 1974 (Vlaamse Persprijs) voor de reportagereeks ‘Alfabetisatie en Derde Wereld’. Deze zesdelige reportagereeks verscheen op 25, 26, 27, 28, 29 en 31 december 1973 in De Standaard.
 • Ridder in de Kroonorde, 1981.
 • Ferdinand Snellaertprijs 2000, voor Zonsverduistering boven Brugge, Uitgeverij Davidsfonds, Leuven, 2000, uitgereikt door de Vereniging van Vlaams Nationale Auteurs.
 • Domenico Chiesa Award, prijs van Panathlon International (postuum), 2018.

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De eigenlijke bibliografie is opgesplitst in drie delen telkens chronologisch opgelijst

 1. Het gedetailleerde chronologisch overzicht
 2. Een drietal artikelen in tijdschriften over sport
 3. Bijdragen aan verzamelwerken

Daarna volgt een kort overzicht opgelijst per genre

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007.

Wij danken tevens dhr Johan De Donder voor het bereidwillig ter beschikking stellen van de scans van de diverse publicaties en gegevens die op de publicaties betrekking hebben.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1984 Carolus (historische roman)

Omslagontwerp: Mark Verstock.
1985: 2de druk ibidem.

Antwerpen/Weesp: Standaard Uitgeverij. -167p.

Verantwoordelijke Uitgever Scriptoria n.v., Belgiëlei 147a 2018 Antwerpen.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Reeks: Standaard Literair (ruitjesreeks
)

1986 Verbrande parels (roman)

Omslagontwerp: Gregie De Maeyer.
De omslagillustratie werd electronisch gecreëerd en gerealiseerd op ASTRON/ GRAFOX door Henri Tordeur Jr., 1986

Antwerpen/Weesp: Standaard Uitgeverij. -175p.

Verantwoordelijke Uitgever Scriptoria n.v., Belgiëlei 147a 2018 Antwerpen.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Drukkerij Tengrootenhuysen N.V. Klaprozenstraat 51 2610 Wilrijk.

1986 Kom eens naar mijn kamer. Een halve eeuw collegeleven in Vlaanderen. (kroniek)

Vijf drukken bij Elsevier.
Zesde (1988) en zevende druk (1989) bij Standaard Uitgeverij.
2002: Achtste herziene druk bij Uitgeverij Van Halewyck, Leuven
.

Brussel/Amsterdam: Elsevier. -184p.

Afmetingen: 22 x 15 (gelijmd)
Reeks: Waar is de tijd?
8ste herziene druk

1988 En we zijn van de klas. Soldatenleven in het Belgisch leger na ’45. (kroniek)

1988: 2de druk.

Antwerpen/Weesp: Standaard Uitgeverij. (nv  Belgiëlei 147a 2018)  -269p.

Afmetingen: 22 x 15  (gelijmd)
Drukkerij Tengrootenhuysen N.V. Klaprozenstraat 51 2610 Wilrijk.

1990 Zou men armoede lijden ? Een eeuw kroostrijke gezinnen in Vlaanderen. (kroniek)

Omslagontwerp: Christine Baeke.
1994: 2de druk ibidem.

Antwerpen/Weesp: Standaard Uitgeverij. (nv  Belgiëlei 147a 2018)  -266p.

Afmetingen: 22 x 15  (gelijmd)
Reeks: Waar is de tijd ?

1990 Had Heinrich Schliemann toch gelijk? De opgravingen van Manfred Korfmann in Troje. (geschiedenis°

Omslagillustratie: Het paard van Troje (copyright, Alain Biltereyst).
1991: 2de druk;

Antwerpen: Standaard Educatieve Uitgeverij. NV  -40p.

Afmetingen: 22,5 x 16 (geniet°

1992 De lokroep van de zeemeermin. (geschiedenis)

Illustraties omslag:
Voorzijde: De sirene, in Hortis Sanitatis door Johannes Cuba, rond 1501, Petit Palais, Parijs.
Achterzijde: De ziel van Mercurius, voorgesteld als en gekroonde zeemeermin in een 18de-eeuws alchemieboek, Bibliothèque de l’arsenal, Parijs.
Rugzijde: Zeemeermin, detail uit een Latijns Bestiarium, 14de eeuw, British Library, Londen.
Vertaald in het Frans, Koreaans, Japans, Chinees en Sloveens.

Antwerpen: Standaard Uitgeverij n.v./Houten: Fibula Pharos. -128p.

Reeks: Standaard ontdekkingen nr 18.
Afmetingen: 17,5 x 12,5 (paperback)
Verantwoordelijke uitgever voor Nederland, Unieboek b.v.

1992 Door het zuiden van Engeland. (reisreportage) Groot-Bijgaarden: De Standaard. -56p.

Reeks: Kranteboek nr 48.
Afmetingen: 21,2 x 14,5 (geniet)
Copyright Infotex Groot-Bijgaarden, De Standaard, Groot-Bijgaarden.

1992 Van Sirenen en meerminnen. (tentoonstellingscatalogus)

Catalogus van de expositie van 20 november 1992 tot 14 februari 1993, ASLK-galerij, Brussel.
Vertaald in het Frans.
Bevat: De mermaphilie, een ongeneeslijke kwaal (pp 10-19) van Vic De Donder.
Overige auteurs: Arnout Balis; Charles Dierick; Ria Jansen-Sieben; Jacqueline Leclercq; Jozef Janssens; Cécile Dulière.

Brussel: ASLK. -208p. Ill

Afmetingen: 28 x 21.20 (ingenaaid)
Colofon: Deze catalogus werd gedrukt op papier HANNO’ART UNI PRO H.V., éénlagig gestreken 135 gr//m² (100% chloorvrij gebleekte cellulose.

1993 Patrouilleleiders komen getreden. Katholieke scouts en gidsen in Vlaanderen. (kroniek)

Redactie: Jos Liefrink.

Antwerpen/Weesp: Standaard Uitgeverij. (nv  Belgiëlei 147a 2018)  -249p.

Afmetingen: 21 50 x 14.50  (gelijmd)
Reeks: Waar is de tijd ?
Druk: Smits Wommelgem-Antwerpen.

1994 Door oud en nieuw Castilië. (reisreportage)

Omslagontwerp: Miriam Schellen.
Druk: Claes printing, Sint-Pieters Leeuw.

Groot-Bijgaarden: Scoop / Groot-Bijgaarden: De Standaard. -80p.

Reeks: Krantepocket De Standaard nr 2.
Afmetingen: 18 x 11,5 (paperback)

1994 De sitroen van de ginekoloog. De nieuwe spelling: pro of kontra. (taalkunde)

Auteurs: G.C. Molewijk (pp 5-51) – keerdruk:  Vic De Donder (pp 5-43)
Omslagontwerp, Vormgeving & Typografie: Aksent/Johan Buys
Omslagfoto: Johan Luyckx
.

Amsterdam : Meulenhoff/ Antwerpen: Icarus. – 43 & 51p.  Keerdruk.

Afmetingen: 20 x 12.60 (ingenaaid – zachte kaft)

1994 Liefde is van alle tijden. Het gezin als waarde in de 21ste eeuw. (non-fictie)

Omslagillustratie: Benelux-Press.
Voorwoord door Frans Van Mechelen. (Nationaal Voorzitter van Bond van Grote en Jonge gezinnen)
1994: 2de druk ibidem

Kapellen: Uitgeverij Pelckmans / Brussel: Bond van Grote en Jonge Gezinnen. -174p.

Afmetingen: 24 x 15 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)

1995 Hongarije. In het land der Magyaren. (reisreportage)

Zetwerk en lay-out: Decom.

Groot-Bijgaarden: Scoop De Standaard. -70p.

Reeks: Krantenpocket De Standaard.
Afmetingen: 21 x 15 (ingenaaid)
Druk: Decom.

1996 Troje. De machtigste mythe van Europa. (geschiedenis)

Omslagillustratie: Het brandende Troje (Jan Breughel de Oude) Alte Pinakothek München.
1996: 2de druk ibidem.

Kapellen: Uitgeverij Pelckmans. -176p.

Reeks: Mens & tijd. – Antwerpen; vol. 1996: 2.
Afmetingen: 22 x 13.60 (gebonden – harde geïllustreerde kartonnen kaft)

1996 In Naam van de Heer. Over het leven van een parochiepriester. (kroniek)

Omslagontwerp: De Witlofcompagnie.

Groot-Bijgaarden: Uitgeverij Scoop. -104p.

Reeks: News paperback reeks.
Afmetingen: 20,5 x 12,9 (paperback)
Druk: Erasmus, Wetteren.

2000 Zonsverduistering boven Brugge. (historische roman)

Omslagontwerp: Jocelyn Gautama
Omslagillustratie: Vera effigies van Karel de Goede, detail, Brugge, Sint-Salvatorskathedraal, foto, Hugo Maertens – en – Karel de Goede schenkt in 1123 grond aan  de Onze-Lieve-Vrouweabdij bij Ieper, oorkonde, detail, Brugge, Rijksarchief, Fonds Nonnenbossche 1, foto: Hugo Maertens.
(twee illustraties boven elkaar, onder de oorkonde en boven Karel de Goede)
Bekroond met de Ferdinand Snellaertprijs 2000.
2000: 2de druk. Leuven Davidsfonds.

Leuven: Uitgeverij Davidsfonds n.v.  -442p.

Afmetingen: 22 x 14,5 gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Reeks: Davidsfonds/Literair.
Gedrukt en gebonden bij Scheerders van Kerchove NV, Sint-Niklaas.
Twee drukken.

2001 De droom van een vorstin. Vijftig jaar Koningin Elisabethwedstrijd. (kroniek)

Vormgeving omslag en binnenwerk: Luc Vandensteene (Ex Nihilo)
Foto’s omslag naar een idee van J.-C. Kadz/A. François
.

Antwerpen/Vianen: The House of Books. -257p. ill.

Afmetingen: 24 x 16 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Druk: Imprimerie SNEL.

2004 Mathilde en de monnik. (historische roman)

Omslagfoto en -ontwerp: Kunstmaan.
Sluit aan bij Zonsverduistering boven Brugge.

Leuven: Uitgeverij Davidsfonds. -291p.

Reeks: Davidsfonds literair nr 29.
Afmetingen: 21.50 x 14 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)

2007 In de naam van Vlaanderen. Een historie (8ste-21ste eeuw).

Omslagontwerp: Daniël Peetermans.
Omslagfoto: Johan Haspeslagh.

Leuven: Uitgeverij Davidsfonds. -208p.

Afmetingen: 24 x 16.60 (paperback)

2013 De glimlach van de kunst. Een verrassende kijk op de wereld in XII werken. (kunst)

Vormgeving: Daniël Peetermans.
Omslagfoto: Dame au voile, Alexander Roslin.
Bevat
I. Madonna (Joos van Cleve)
II. Sjah Abbas (Bishan Das)
III. L’inconue de la Seine (Man Ray)
IV. Nkishi (De Songye)
V. Apsara (De Khmers)
VI. Tiki (De Polynesiërs)
VII. De meid (De Venetianen)
VIII. Wendjebaundjed (De Egyptenaren)
IX. Caritas sonrientes (De Totonaren)
X. Maitreya (De Koreanen)
XI. Marie-Suzanne (Alexander Roblin)
XII. Le cavalier Rampin (De Grieken)

Leuven: Uitgeverij Davidsfonds. -243p.

Afmetingen: 27.7 x 25.5 (gebonden – harde geïllustreerde kartonnen kaft met stofomslag)

Voor een kijkje in de Davidsfondsfolder klik hier

PUBLICATIES IN TIJDSCHRIFTEN

1978 De weg moet liggen waar de mensen gaan. In: Sport, tijdschrift voor lichamelijke opvoeding sport en openluchtleven, 21ste jg., nr.3, juli 1978, blz. 263-270.
1979 De sportontwikkeling in Vlaanderen in het veranderende cultuurbeleid. In: Sport in Vlaanderen, Sporta/Acco, Berchem/Leuven, 1979.
2006 Children harmed by sports: on the threat to positive values in children’s and youth sport. In: Sport and development, LannooCampus, Leuven, 2006.

Medewerking verzamelwerk

 • Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, twee delen, Uitgeverij Lannoo, Tielt, 1973-1975.
 • Journalisten schrijven prijzen. Geen eendagsvliegen. Vlaamse journalistenprijs, Vlaamse journalistenclub/Lannoo, Brussel/Tielt,1975.
 • Kroniek van België, Standaard Uitgeverij/Elsevier, Antwerpen/Zaventem, 1987.
 • Nooit meer hetzelfde. Onvergetelijke momenten, samenstelling Manu Adriaens, Dedalus, Antwerpen, 1990.
 • Vereerde meester. Met dankbare hoogachting, cultuurredactie De Standaard, De Nederlandsche Boekhandel/Uitgeverij Pelckmans, Kapellen, 1991.
 • De honderd van De Standaard, een eeuw verhaald door De Standaard redacteuren, Uitgeverij Scoop, Gent, 1999.
 • Permentier, L. en E. Sanders, Beeld van een taal, Nederlandse Taalunie/Sdu Uitgevers/Standaard Uitgeverij, Antwerpen/Den Haag, 2000.

 

BEKNOPT OVERZICHT GERANGSCHIKT PER GENRE

Romans

 • Carolus, Standaard Uitgeverij, Antwerpen, twee drukken, 1984.
 • Verbrande parels, Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 1986.
 • Zonsverduistering boven Brugge, Uitgeverij Davidsfonds, twee drukken, Leuven, 2000.
 • Mathilde en de monnik, Uitgeverij Davidsfonds, Leuven, 2004.

Belgische en Vlaamse geschiedenis

 • Kom eens naar mijn kamer. Een halve eeuw collegeleven in Vlaanderen, Elsevier/Standaard Uitgeverij, Zaventem/Antwerpen, zeven drukken, 1986.
 • En we zijn er van de klas. Soldatenleven in het Belgisch leger na ’45, Standaard Uitgeverij, Antwerpen, twee drukken, 1988.
 • Zou men armoe lijden? Een eeuw kroostrijke gezinnen in Vlaanderen, Standaard Uitgeverij, Antwerpen, twee drukken, 1990.
 • Patrouilleleiders komen getreden. Katholieke scouts en gidsen in Vlaanderen, Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 1993.
 • In Naam van de Heer. Over het leven van een parochiepriester, Uitgeverij Scoop, Groot-Bijgaarden, 1996.
 • De droom van een vorstin. Vijftig jaar Koningin Elisabethwedstrijd, The House of Books, Antwerpen, 2001.
 • Kom eens naar mijn kamer. Een halve eeuw collegeleven in Vlaanderen, heruitgave, Uitgeverij Van Halewyck, Leuven, 2002.
 • In de naam van Vlaanderen. Een historie (8ste-21ste eeuw), Uitgeverij Davidsfonds, Leuven, 2007.

Algemene geschiedenis

 • Had Heinrich Schliemann toch gelijk? De opgravingen van Manfred Korfmann in Troje, Standaard Educatieve Uitgeverij, twee drukken,1990.
 • Le chant de la sirène, Découvertes Gallimard, Gallimard, Parijs, 1992. Vertaald in het Koreaans, Japans, Chinees en Sloveens.
 • De lokroep van de zeemeermin, Standaard ontdekkingen, Standaard Uitgeverij/Fibula Pharos, Antwerpen/Houten, 1992.
 • Le chant de la sirène, heruitgave, „Découvertes Gallimard / Culture et société” (nº 152), Gallimard, Parijs, 2006.
 • Liefde is van alle tijden. Het gezin als waarde in de 21ste eeuw, Uitgeverij Pelckmans/Bond van grote en van jonge gezinnen, Kapellen/Brussel, twee drukken, 1994.
 • Troje. De machtigste mythe van Europa, Uitgeverij Pelckmans, Kapellen, twee drukken, 1996.

Reisreportages

 • Door het zuiden van Engeland, krantenboek 48 De Standaard, Groot-Bijgaarden, 1992.
 • Door oud en nieuw Castilië, Krantenpocket De Standaard, Scoop, Groot-Bijgaarden, 1994.
 • Hongarije. In het land der Magyaren, De Standaard, Scoop, Groot-Bijgaarden, 1995.

Taalkunde

 • De sitroen van de ginekoloog. De nieuwe spelling: pro of kontra, Meulenhoff/Icarus, Amsterdam/Antwerpen, 1994.

Tentoonstellingscatalogus

 • Van Sirenen en meerminnen, catalogus van de expositie van 20 november 1992 tot 14 februari 1993, ASLK-galerij, Brussel, 1992. Vertaald in het Frans.

Kunst

 • De glimlach van de kunst. Een verrassende kijk op de wereld in XII werken, Uitgeverij Davidsfonds, Leuven, 2013.

Sport

 • De weg moet liggen waar de mensen gaan, in: Sport, tijdschrift voor lichamelijke opvoeding sport en openluchtleven, 21ste jg., nr.3, juli 1978, blz. 263-270.
 • De sportontwikkeling in Vlaanderen in het veranderdende cultuurbeleid, in: Sport in Vlaanderen, Sporta/Acco, Berchem/Leuven, 1979.
 • Children harmed by sports: on the threat to positive values in children’s and youth sport, in: Sport and development, LannooCampus, Leuven, 2006.

Medewerking verzamelwerk

 • Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, twee delen, Uitgeverij Lannoo, Tielt, 1973-1975.
 • Journalisten schrijven prijzen. Geen eendagsvliegen.Vlaamse journalistenprijs, Vlaamse journalistenclub/Lannoo, Brussel/Tielt,1975.
 • Kroniek van België, Standaard Uitgeverij/Elsevier, Antwerpen/Zaventem, 1987.
 • Nooit meer hetzelfde. Onvergetelijke momenten, samenstelling Manu Adriaens, Dedalus, Antwerpen, 1990.
 • Vereerde meester. Met dankbare hoogachting, cultuurredactie De Standaard, De Nederlandsche Boekhandel/Uitgeverij Pelckmans, Kapellen, 1991.
 • De honderd van De Standaard, een eeuw verhaald door De Standaard redacteuren, Uitgeverij Scoop, Gent, 1999.
 • Permentier, L. en E. Sanders, Beeld van een taal, Nederlandse Taalunie/Sdu Uitgevers/Standaard Uitgeverij, Antwerpen/Den Haag, 2000.

VIC DE DONDER IN VERTALING

FRANS

1992: Vertaald in het Frans als Le chant de la sirène. Uitgever: Gallimard, Parijs. Reeks: Découvertes Gallimard (nº 152) afmetingen: 17.50 x 12.50 (paperback) 128p. Illustraties idem als Nederlandstalige versie

2006: Herziene uitgave van Franse vertaling Uitgever: Gallimard, Parijs. Reeks: Découvertes Gallimard / Culture et société” (nº 152) Nieuwe illustratie voorzijde: Sirene, detail van Tuin der lusten, schilderij van Hiëronymus Bosch, 1503-1504, Prado Museum, Madrid.  Gedrukt in Italië bij Editoriale Lloyd.