home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Vlaamse Pockets (1959-1973)

VLAAMSE POCKETS (1959-1973)

              

Uitgeverij Heideland

 

Eind 1959 werden de eerste VP-Pockets gepresenteerd op de Antwerpse boekenbeurs. Het was een initiatief van de Limburgse uitgeverij Heideland die daarmee het tekort wou opvullen in de publicatiemogelijkheden van Vlaamse auteurs in ‘Hollandse’ pocketreeksen, maar ook concreet aan de vraag naar goedkope edities van Vlaamse literatuur voor schoolgebruik wou tegemoet komen.

Van een leien dakje verliep het allemaal niet.

Met de VP’s wilde de uitgeverij een volledig beeld geven van de literatuur en de cultuur in Vlaanderen, maar omwille van de beperktheid van het fonds van Heideland, moest de uitgever noodgedwongen terugvallen op herdrukken van ‘oudere’ literatuur. Daarenboven woog de afweging kwaliteit enerzijds, rechtenvrije boeken anderzijds zwaar op de selectie van de mogelijks aan te bieden boeken. En hoewel zij in principe claimde een pluralistisch uitgavebeleid te voeren, vertoont de reeks een zekere bias naar de Vlaamse Beweging en het katholicisme.

Toch biedt de reeks Vlaamse Pockets – in retrospect – een waardevol palet aan titels, die dank zij dit initiatief opnieuw in de boekhandels van die tijd beschikbaar waren. Voer voor liefhebbers met een literair-historische interesse!

De reeks bevat 266 titels fictie en non fictie, uitgebracht tussen 1959 en 1973
De redactie werd o a gevoerd door Bert Ranke, Marcel Beerten, Lou Nagels (oprichter van Heideland)

CHRONOLOGISCH OVERZICHT

1959

  1. Lode Baekelmans, Mijnheer Snepvangers
  2. Cyriel Buysse, ’t Bolleken
  3. Ernest Claes, Daar is een mens verdronken
  4. Bert Decorte, Van Heer Halewijn tot Vrouw Griese
  5. Bert Ranke, Gezellebrevier
  6. August Van Cauwelaer, Vertellingen van de rechter
  7. Hugo Verriest, Keurbladzijden
  8. Lode Zielens, De Wereld gaat stralend open
  9. Johan Daisne, Zien en zijn

1960

  1. Marnix Gijsen, Odysseus achterna
  2. Raymond Herreman, Boekuiltjes
  3. Jozef Muls, Memling, de laat-gotische droom
  4. Felix Timmermans, Schemeringen van de dood
  5. Jules Van Ackere Eeuwige muziek
  6. Edward Vermeulen, De zwarte pokken
  7. Gerard Walschap, De wereld van Soo Moereman
  8. Bert Decorte, Gedicht en omgedicht
  9. Gaston Durnez, Lente in de woestijn
  10. Jan Grauls, Onze taal
  11. Paul Lebeau, De zondebok
  12. A. Stubbe, Het zien en genieten van schilderkunst
  13. Karel van de Woestijne, Journalistiek
  14. Anton van Duinkerken, Vlamingen
  15. Albert Van Hoogenbemt, De stille man
  16. Gaston H. Halsberghe, Zoeklicht op het oude Athene
  17. Bernard Kemp, Gezelles ondicht
  18. Marcel Matthijs, De ruitentikker
  19. Bert Ranke, Mijn moeder was een heilige vrouw.
  20. Garmt Stuiveling, Uren Zuid
  21. Valeer van Kerkhoven, De weerlozen deel 1
  22. Valeer van Kerkhoven, De weerlozen deel 2
  23. René Verbeeck, De dichter H. Marsman

1961

  1. Jan Grauls, Goed Nederlands in Handel en economie
  2. Bert Brem, Elvis Presley
  3. Amand de Lattin, Sinjorenstad
  4. XXX, Camille Huysmans
  5. Jan Handers, Van criminele saken ende quaede feyten
  6. Floris van der Mueren, Perspectief van de Vlaamse muziek sedert Benoit
  7. Frans De Backer, Longinus en andere verhalen
  8. Jan Lambin, Zwerven door Vlaanderen
  9. Luc Delafortrie, Priester Daens. Uit de memoires der familie.
  10. Johan Daisne, Met een inktvlek geboren
  11. Hubert Lampo, De ruiter op de wolken
  12. Jozef Weyns, Bokrijk, tuin van de Vlaamse volkscultuur.

1962

  1. Richard Declerck, Peilingen doorheen het moderne Franse geestesleven
  2. Busken Huet, Het land van Rubens
  3. Willlem Elsschot, Pensioen / Het Tankschip
  4. Frans de Rycke, Hoe men voetbal speelt
  5. Jos Ghysen & Louis Verbeeck, De muzen hebben hun ekskuzen
  6. Max Lamberty, Lodewijk de Raet
  7. Gaston H. Halsberghe, Nederlands-Grieks Woordenboek
  8. Verbruggen en G.H. Halsberghe, Nederlands – Latijns Woordenboek
  9. Marnix Gijsen, Peripatetisch onderricht
  10. Ernest Claes, Namen 1914
  11. Stephanie Claes-Vetter, Als de dagen lengen
  12. A. Stubbe, Van Eyck en de Gotiek
  13. Dr. A.A.J. Kriekemans, Behoorlijke omgang met het andere geslacht
  14. Jean Charloteaux & Charles Dierckx, Pendel en wichelroede
  15. Piet Van Aken, Het hart en de klok
  16. Ernest Van der Hallen, De aarde roept
  17. Louis de Lentdecker, Zware jongens, lichte meisjes
  18. Libera Carlier, Action Station Go!
  19. Heidbuchel, ABN Woordenboek 1
  20. Heidbuchel, ABN Woordenboek 2
  21. Heidbuchel, Hoe zeg en schrijf ik het ?
  22. Ludo Van de Wijgaert, Die Cierlycke 1
  23. Ludo Van de Wijgaert, Die Cierlycke 2
  24. Maurice Gilliams, Oefentocht in het luchtledige / Winter te Antwerpen
  25. Jan Grauls, Onze taal II
  26. Julien Kuypers, Heer van Lembeke , rijd aan !
  27. Raymond Brulez, Diogeentjes
  28. Tom Bouws, Vlaanderen, o welig huis.
  29. Dr. K.C. Peeters, Het Vlaamse volksleven.
  30. Marcel Matthijs, Filomeentje
  31. August Vermeylen, De Vlaamse letteren van Gezelle tot heden
  32. Bernard Kemp, De Vlaamse letteren tussen gisteren en morgen (1930-1960)
  33. Luc Prins, De rest is zwijgen
  34. C. Schouwenaars, Van meisje tot vrouw.
  35. Armand Pien, Zwaar bewolkt met opklaringen
  36. Stijn Streuvels, Het uitzicht der dingen / Het glorierijke licht
  37. M. van Haegendoren, De Vlaamse Beweging nu en morgen, deel I – Na honderd dertig jaar
  38. M. van Haegendoren, De Vlaamse Beweging nu en morgen, deel II – oogmerken voor morgen.
  39. M. van Haegendoren, De Vlaamse Beweging nu en morgen, deel II – oogmerken voor morgen.
  40. Lode Baekelmans, Tille

1963

  1. Rob Roemans & Hilda van Assche, Frans van Cauwelaert.
  2. Frans van Isacker, De wereld verandert 1
  3. Frans van Isacker, De wereld verandert 2
  4. Frans van Isacker, Maar er is een uitweg 1
  5. Frans van Isacker, Maar er is een uitweg 2
  6. Luc Delafortrie, Pieter Daens
  7. Bert Van Aerschot, Bittere wijn
  8. Gaston Durnez, Slalom
  9. Marc Callewaert, Klein dagboek
  10. Jules Van Ackere, Wandelingen door de Italiaanse renaissance
  11. Jos Ghysen & Louis Verbeeck, De tweede ‘Muzen…
  12. Robert Herberigs, Pasterke Candeels
  13. Johan Daisne, De bioscopiumschuiver
  14. Lambert Swerts, Baltus
  15. V. Toussaint van Boelaere, De dode die zich niet verhing.
  16. Eugène De Bock, De Nederlanden I – Van de oudste beschaving tot Karel de Stoute
  17. Eugène De Bock, De Nederlanden II – Van Karel de Stoute tot de val van Antwerpen
  18. Eugène De Bock, De Nederlanden III – Van de opkomst van Holland tot de Gouden Eeuw
  19. Eugène De Bock, De Nederlanden IV – Van de Gouden eeuw tot 1830
  20. Hilarion Thans, De stroom der dagen
  21. Roger Simons, De Britten in hun hemd.
  22. Piet Theys, Sport zogezegd
  23. Valère Depauw, Triptiek van heimwee en berusting

1964

  1. Jean Ray, Griezelen
  2. Aster Berkhof, De student gaat voorbij
  3. A van de Velde, Schep vreugde in ’t leven
  4. Korneel Goossens, Het verzonnen geluk
  5. Staf Weyts, Ik heet Livine
  6. René J. Seghers, Sonate voor Louise
  7. Leo Vandaele, De vergeten man
  8. Verbruggen, Zoeklicht op Oud-Perzië
  9. Dr. Frans Daels, Mens sana…
  10. Lode , Baekelmans, In de spiegelbollen
  11. M. van Haegendoren, De Vlaamse Beweging – Verweer en aanval !
  12. Dries Janssen, Een beschadigd mens
  13. Minus van Looi, Aloud boerenbloed
  14. Frank Liedel, Het geval Gunnecke / Maiden-trip
  15. Maxim Kröjer, Gesprekken onder de schemerlamp
  16. Roger d’Exteyl, Rapsodie in bloed
  17. Hendrik Prijs, Het huis met de glycines
  18. Jan Brusselaers, De witte en de zwarte toetsen
  19. Eugenie Boeye, Het kind en de ster
  20. Eduard Braun, Met een camera het leven achterna
  21. Paul Rogghé, Anna Golochin
  22. Daniel Rosseels, Blindeman
  23. A. Stubbe, Bruegel en de Renaissance
  24. André Demedts, Kerstmis te Saloniki en andere verhalen
  25. Paul de Vree, Een kringloop
  26. Maria de Lannoy & Bernard Henry, Vergeten moord ?
  27. Jacques Dewaele, Iran in pyjama
  28. Daan Inghelram, Angélique
  29. Carla Walschap, Hart om hart
  30. Dries Janssen, Van AAB tot ZOO, letter-woordenboek
  31. Libera B. Carlier, De zondagsslepers
  32. H. de Freine, Spel der dwazen
  33. John Wilms, De parochie van miserie
  34. H,. Halsberghe, Zoeklicht op het Oude Rome
  35. H. Halsberghe, Het republikeinse Rome
  36. Gustaaf Vermeersch, Klosjes, klosjes…en andere verhalen
  37. Jos Ghysen, Requiem voor Christine
  38. Jos Ghysen & Piet Theys, De ronde (een pocket in gele trui)
  39. Paul van de Velde, Paul van de Velde vertelt… (TV-memoires)
  40. Gaston Durnez, De lachende tekenpen (Vlaamse kartoens)
  41. Johan Anthierens, Een Keurkorf luisterliedjes (Vlaamse chansons)
  42. Jan Geysen, De leeuw in zijn hemd (Vlaams kabaret)
  43. F. Lissens, Confrontaties

1965

  1. E. Fonteyne, Kinderjaren
  2. J.E. Dinaux, Weerklank
  3. Paul Lebeau, Het experiment
  4. Dries Waterschoot, Profumo Italiano
  5. D.A. Stracke, Verleden en toekomst
  6. –N. Elno, De vorm der dingen
  7. –N. Elno, Ruimte en beelding
  8. Eugenie Boeye, De vierde wijk
  9. Aster Berkhof, De heer in grijze mantel
  10. Martinus Nijhoff, De veelkantige criticus
  11. Julien Kuypers, Aan de waterkant
  12. Johan Daisne, Ganzeveer en kogelpen
  13. Frans de Schrijver, Het zaad van morgen
  14. Leo Roels, Het vliegenkotje aan de Lei
  15. Jean Baerten, Het geld vroeger en nu
  16. John Flanders/Jean Ray, Gejaagd door de angst
  17. Gaston Durnez, Een bloem in het geweer
  18. Marnix Gijsen, Kroniek der poëzie
  19. Pol Jacquemyns, Ik heb mensen gekend
  20. Valeer van Kerkhoven, Dies Irae
  21. Marcel Matthijs, De zure uitval
  22. Eugenie Boeye, Achter de frontlijn
  23. Jules Van Ackere, Meesterwerken van het klavier
  24. Pliet van Lishout, Eva en ik
  25. Cyriel Verschaeve, Woord en gedachte
  26. Ernest Claes, Pastoor Campens Zaliger
  27. Ernest Claes, De fanfare ‘De Sint-Jans-Vrienden’

1966

  1. Roger d’Exteyl, Souper met vleermuizen
  2. Maria Rosseels, Oosterse cocktail
  3. Dr. R. Derine, Aktuele Vlaamse standpunten
  4. Gaston Durnez, Hooikoorts
  5. Jan Grauls, Taal-cocktail
  6. Heidbuchel, Werkboek bij ‘Hoe zeg en schrijf ik het ?’
  7. Heidbuchel, Hoe schrijf ik een keurige brief ?
  8. Bert Van Aerschot, Aleida zonder zwaan.
  9. Marcus van Vaernewijck, Van de beroerlijke tijden in de Nederlanden en voornamelijk in Gent (1566-1568)
  10. Pieter Spagnool, Ongevaarlijk cursiveren.
  11. Louis de Lentdecker, Moordenaars zijn vedetten
  12. Eugenie Boeye, De fakkeldragers
  13. Prosper De Smet, De ontploffing
  14. Maurits Sabbe, Aan ’t minnewater
  15. Herman Teirlinck, De wonderbare wereld
  16. Heidbuchel, Correct Nederlands voor alledag
  17. Cyriel Buysse, De schandpaal
  18. Albert van Hoogenbemt, De weg van de walg
  19. Louis Verbeeck, Een droom met heel veel groen.
  20. Piet Theys, Kronieken van een dagjesman
  21. Jos Ghysen, In stukjes gevallen
  22. De Clerck, Confrontatie Noord-Zuid
  23. Achilles Mussche, Aan de voet van het Belfort
  24. B. Carlier, Duel met de tanker

1967

  1. Willem de Meyer, Zingende peletons.
  2. Armand Preud’homme, Heimwee doet ons hart verlangen.
  3. Clem de Ridder & Willem de Meyer, Zingen wij ons eigen lied.
  4. Gerard Walschap, Het kind.
  5. Raf van Hulse, Poldervolk.
  6. Maurits Sabbe, Een mei van vroomheid.
  7. Pliet van Lishout, De zaak Dr. Jaminez
  8. Leo Roels, Onder de Sint Romboutstoren.
  9. Raymond Brulez, Het huis te Borgen.
  10. Raymond Brulez, Het pakt der triumviren.
  11. JulesVan Ackere, De kamermuziek en het lied.
  12. Yvonne Pauwels,
  13. Fritz Francken, De Bonnefoys trouwen uit.
  14. Pil, De Pilgrimstocht der mensheid.
  15. Marc Galle, Voor wie haar soms geweld aandoet 1
  16. Marc Galle, Voor wie haar soms geweld aandoet 2
  17. Dr. Theo Luyckx, De graven van Vlaanderen en de kruistochten.
  18. Virginie Loveling,
  19. Ernest Claes, Cel 269.
  20. Johan Daisne,
  21. Leo Op de Beeck, De moeder van het dorp.
  22. Edward Vermeulen, De Bliekaerts.
  23. D Renders & P Polder, Gevangenen achter glas.
  24. Heidbüchel, Bastaardwoorden spellen we zo.
  25. Joos Florquin, Hier spreekt men Nederlands 1.

1968

  1. Fons Jansen, Hoe meer zielen – in Vlaanderen.
  2. Bert Fierens, Jan Pietersen.
  3. Frans Pils,
  4. Jos Ghysen, Het schurend scharniertje.
  5. Jos Ghysen & Piet Theys, Mensen is misselijk.
  6. Raymond Brulez, De haven.
  7. Raymond Brulez, Het mirakel der rozen.
  8. Joos Florquin, Hier spreekt men Nederlands 2
  9. Louis Verbeeck & Piet Theys, Dagboek van een ongedoopte.
  10. Maarten Van Nierop, Honderd taaie Belgicismen
  11. Maarten Van Nierop, Woorden vertellen geschiedenis
  12. Maarten Van Nierop, Wat schuilt er in een naam ?

1969

  1. Ernest Claes, De moeder en de drie soldaten.
  2. Filip De Pillecijn, Hans van Malmedy.
  3. Jos Ghysen, Met een majoor op schoot.
  4. John Flanders, Vierde dimensie.
  5. Piet Theys, Jan Wauters & Marc Stassijns, Dagboek van de Ronde die Eddy won.

1970

  1. Bert Decorte, In ’t zot, in ’t vroed, in ’t amoureus.
  2. L. De Belder, Zoete, lieve, souvereine.
  3. Marc Galle, Voor wie haar soms geweld aandoet. Deel II 1
  4. Marc Galle, Voor wie haar soms geweld aandoet. Deel II 2
  5. Jos Ghysen, De reizigers voor gisteren.
  6. Bert Decorte, Kort geding.
  7. Goole, Ik maak mijn stamboom op.

1971

  1. Ernest Claes, Bei uns in Deutschland.
  2. Jos Ghijsen,
  3. Joost Florquin, Hier spreekt men Nederlands 3.
  4. Piet Theys, Sport-magazine… Ding-dong! Limerics verzameld in ingeleid door Piet Theys.
  5. Jos Ghysen, Een ballonnetje.
  6. Karel Van de Woestijne, De boer die sterft / De geboorte van Eva.
  7. Louis De Lentdecker, Van deernen en taveernen, deel 1: De prostitutie in de oudheid. (Geschiedenis van de prostitutie in 7 delen).

1972

  1. Ernest Claes, Over reizen en reizigers.
  2. Karel de Decker, Slalom van de Vlaamse humor.
  3. Joost Florquin, Hier spreekt men Nederlands 4.
  4. Jos Ghysen, Zie je wel.
  5. Jos Ghysen, Mooi tot bewolkt.
  6. Pil, Meneerke Peeters.
  7. Albe, Orpheus.

1973

  1. Roger Simons, De beste van Roger Simons in Londen.
  2. Jos Ghysen, Ik dacht het maar.