home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Poëzieuitgaven van Uitgeverij Colibrant (1950-1978)

BIJ COLIBRANT VERSCHENEN DICHTBUNDELS
1950 – 1978

                

Inleiding

Uitgever: Uitgeverij COLIBRANT  1950-1978

Strikt genomen is dit geen ‘reeks’, eerder een fonds van poëzie-uitgaven van Vlaamse dichters. De inhoud van het fonds maakt dat het evengoed als een reeks van poëzie-uitgaven kan worden gezien.

Een woordje geschiedenis

 • 1950: De eerste publicatie van de nieuwe uitgeverij – hoewel de naam nog niet expliciet vermeld werd – was een plaquette naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van Maurice Gilliams, Maurice Gilliams 1900-1950.
 • 1951: Onder de naam Colibrant , naar een Liers mecenasgeslacht uit de tijd van Rubens, gaan de uitgeversactiviteiten van start. Korte tijd later trekt zijn vennoot Jef Truyts  zich uit Colibrant terug, zodat De Belder gedurende bijna 30 jaar de enige uitgever wordt, naast zijn baan als redactiesecretaris van ‘De Periscoop’ en redacteur van de Winkler Prins-encyclopedie.

In de Colibrant-uitgaven zijn 148 bundels verschenen van 68 verschillende dichters, waaronder Daniël Billiet, Daan Boens, Bertien Buyl, Mark Dangin, Marcel de Backer, Mark Insingel, Annie Reniers, Jo Verbrugghen en vele anderen

 • De Belder streefde ernaar zijn uitgaven waarmee hij het Vlaamse publiek wou laten kennis maken met zijn dichters, typografisch goed te verzorgen. Vooraanstaande Vlaamse grafici als Jos Hendrickx, Theo Humblet en Michel Bracke namen vaak zowel de vormgeving als de illustraties voor hun rekening.
 • In 1979 werd het fonds overgenomen door Uitgeverij Orion.

De basisinformatie komt uit het Een jubileumboekje: Colibrant 1950-1975, een feestuitgave van Colibrant en verzorgd door De Belder zelf. Achteraan deze publicatie vindt men een gedetailleerde bibliografie van alle publicaties die tot dan toe bij Colibrant verschenen waren. Deze gegevens werden door Schrijversgewijs verder uitgebreid tot 1979, het jaar waarin de auteur overleed en het fonds overgenomen werd door Orion..

Dit overzicht bevat 2 afdelingen

 1.  Een overzicht alfabetisch per auteur
 2.  Een chronologisch overzicht van de publicaties per jaar

ALFABETISCH PER AUTEUR

 • AERTS, Pieter : De stilte van de zon (1960) ; Geboorte (1964)
 • ALBE: Paian voor Apolloon (1958); Getijden der blijdschap (1959) ; Cante Flamenco (1970, vertaling uit het Andalusisch)
 • AXTERS, Stefaan P. : Inkeer (1967, debuut)
 • BERCKMOES, Gerda : Idee-Fixe (1969, Lay-out van Michel Bracke)
 • BOENS, Daan : Gedichten in “Van 20 dichters” (1959); Van aanschijn tot aanschijn (1961); Vensters op mijn ziel (1965 – Poëzieprijs der  stad Gent 1966); Lagune (1971)
 • BONNEURE, Fernand: Op goede voet : een tweeluik (1976)
 • BUCKINX, Pieter G. : De oevers van de stroom (1958, 2de uitgave 1958); De zevende dag (1961); Brandhout voor de kou (1963 – Met tekeningen van Joris Mommen, Lay-out van Marcel Obiak – Karel van de Woestijneprijs van Sabam, 1965); Blijdschap is een boom (1967); Bijna aan de grens (1975)
 • BUYL, Bertien : Gedichten in “Van 20 dichters” (1959); Klokhuisruimte (1969 – met omslag van Rover, Poëzieprijs van de stad Ronse, 1966)
 • CHRISTIAENS, Dirk : Niemandsland (1973 – collages van Charline Mahy); Driehandig (1976)
 • DAISNE Johan : : Gedichten in “Van 20 dichters” (1959);
 • DANGIN Mark : Maran Atha (1969 – lay-out, omslag en gravures van M. Haccuria) ; De mec van Caroline (1974 – lay-out, omslag en kollage van M. Haccuria
 • DE BELDER Jozef, L. : De ballade van Reading (1950 – vertaling van de ballade van Oscar Wilde) ; Ballade der onzekerheden (1950, 2de ed., 1951, 3de ed., 1953 – Guido  Gezelleprijs der Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1952) ; Ki Fong (1956) ; “Van 20 dichters” (1959, bloemlezing met A. Magerman en Jo, Verbrugghen); Van zuilen, sneeuw en rozen (1964); Avondverzen (1974); Een Jubileumboekje, Colibrant 1950—1975 (1975, bloemlezing met diverse illustraties uit vorige bundels); Bij de uitverkorenen [luxe-uitgave]  vertalingen uit het oeuvre van geliefde dichters. (1977);  Fragmenten (Novalisvertaling) (1978)
 • DECORTE Bert : Maria en de kerselaar – Een oud Engels Carol (1953 – Houtsneden van Theo Humblet) ; Louise Labé’s Gedichten (1953 – Ets van Theo Humblet) ; Japanse motieven (1956) ; De mooie ontrouw – vertaalde gedichten (1972) ; Kruis of munt (1970)
 • DE CRÉE-ROEX Marleen: Bloem aan het bloed (1976); In Between (1978)
 • DE DONCKER, Maurits : Gedichten in “Van 20 dichters” (1959);
 • DELLART Anne : Gedichten in “Van 20 dichters” (1959);
 • DE LONGIE, Albert : Gedichten in “Van 20 dichters” (1959); Weerspiegeling (1978)
 • DEMEDTS Gabrielle : Levensberichten en liederen (1974)
 • DE MEESTER Jo : Zerken en zuilen (1966)
 • DE NEEF Roger M.J. : De grote wolk (1972)
 • DE ROOVER Adriaan : Woordschurft (1953) ; VVrede gedichten (1965)
 • DE SCHUTTER, Louis : Ik heb geen mes (1955)
 • DE SMET, Prosper :  Gedichten in “Van 20 dichters” (1959);
 • DE VISSCHER, Lode : Gedichten in “Van 20 dichters” (1959); Aards gebonden (1969 – scraper-boardtekeningen van Etienne Le Compte))
 • DE VOS, Renaat : Xenia (1951, Prijs-De Nieuwe Gids 1951) ; Interioria (1952, 2de ed., 1953, Poëzieprijs van de provincie Antwerpen 1955) ; Rosa Mystica (1956) ; Xenia 2 (1970 – omslag Jos Hendrickx) ; Ultima Thule (1975).
 • DE WINTER, Karel : PAN III (1954 – Poëzieprijs provinciee Antwerpen 1950 – Tekeningen van Edmond Van Offel, met inleiding : Een late tachtiger, door Frans Verstreken en voorwoord van Lode Monteyne)
 • D’HAEN, Christine : Guido Gezelle – Poems / Gedichten (1971, omslag met goudstempel door Michel Bracke; 2de ed., 1972, lay-out: Geert De Clercq)
 • D’HOEVE, Andries : Achter de blinden (1951); Op hetzelfde thema (1953)
 • DIETRICH, Peter : Gedichten in “Van 20 dichters” (1959)
 • EEMANS, Marc : Hymnode, voorafgegaan van een psychomachia en gevolgd door een na-wereldse minnezang (1956 – Lay-out en tekeningen van de auteur)
 • GELAUDE, Jacques : Binnenhof (1965)
 • GILLIAMS, Maurice : Gedichten 1919-1958 (1965 – Lay-out van de auteur)
 • HANDTPOORTER, Fernand : Gedichten in “Van 20 dichters” (1959); Te sterven zonder vrees (1969 – Lay-out Louis Weynants – Lino’s van Jan Gezel – Poëzieprijs van de provincie Oost-Vlaanderen 1971)
 • HELDERENBERG, Gery : Liefde en dood (1961 – bloemlezing uit het werk van G.H., verzameld en ingeleid door Piet Thomas); De zegeningen (1963)
 • HUYS-LACRES, Odette : Gedichten in “Van 20 dichters” (1959 – Prijs van het lichte lied, Brugge, 1961)
 • INDESTEGE, Luc : Orpheus en Eurudike (1964 – Omslag – houtsnede van Nelly Degouy); Laïs, lyrisch spel in 3 bedrijven (1964 – Omslag – tekening van L. de Mol)
 • INSINGEL, Marc : Drijfhout (1963); Een kooi van licht (1966-)
 • LE ROY, Pol : Lucifer (1952); Regina (1954); Lava (1957); Tellurisch (1963 – Lay-out: Marc Eemans – reproducties schilderijen van Robert Geenens)
 • LIPS, Gust : Gedichten in “Van 20 dichters” (1959)
 • MAGERMAN, Adriaan : Gedichten in “Van 20 dichters” (1959); Astenisch (1962, Omslag, Lay-out – houtsneden van Michel Bracke – Jonkheer Merghelynck-prijs der Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 1961-1963); Egidius (1966 – Omslag, Lay-out – houtsneden van Michel Bracke – Poëzieprijs van de provincie Oost-Vlaanderen); Impromptu (1969 – Omslag, Lay-out – houtsneden van Michel Bracke – Poëzieprijs Heist 1965)
 • MARIJNEN, Johannes : Stemmen (1963 – Poëzieprijs van de provincie Antwerpen – 1965); Spiralen (1964); Kontinenten (1965); Diagonaal (1966); Spectraal (1967, -met burijngravures van Gustaaf C. de Bruyne; 2de ed. 1968); Intermezzo (1969); Integraal (1971 – met kleurtekeningen van Marc Eemans); Horizonten (1973 – met op frontspice een reproductie van Achilles van Goolen)
 • MELEN, Hans : Het licht der stilte (1964)
 • MENSAERT, Jan : Gedichten uit de berg van lening (1966); Trage nacht op de meander (1968); Merovingische gedichten (1974)
 • MESOTTEN, Bart : Dag, Haiku (1972 – met een inleiding van de auteur – 2de oplage 1972, 3de oplage 1973)
 • METS, Walter : Een huis gelijk een ander (1953)
 • OBIAK, Marcel : Kontrasten (1959, Lay-out van de auteur); Myriorama (1962 – Lay-out en omslag van de auteur – Hendrik van Veldeke-prijs 1961 – Poëzieprijs van de provincie Limburg, 1960) ; Fazen (1969 – Lay-out en omslag van de auteur)
 • PLETSERS, Roger : Rozen van morgen (1959 – Inleiding van P.G. Buckinx)
 • RENIERS, Anne : Het ogenblik (1964); Gelijktijdigheid (1967); Tussenruimte (1969); Van verte tot verte (1973); Nauwe geboorte (1975); Offerland (1976)
 • RENS, Lieven : De hemel op aarde (1968) ; Op gouden grond (1971 – Prijs Scriptores Catholici, 1969)
 • ROEX, Marleen, De Cree : Ofelia speelt met de maan (1969 – Omslagtekening van de auteur) ; Florentijnse madrigalen (1973 – Lay-out en potloodtekeningen van de auteur, omslag van H. de Belder)
 • ROGGEMAN, Willem M. : Incunabel (1964)
 • ROTTIERS, Arthur : Gedichten in “Van 20 dichters” (1959)
 • RUTTEN, Mathieu : Met de tong gezegd (1972 – Tekening van Rutten op de frontispice)
 • SCARPHOUT, Ria : Gedichten in “Van 20 dichters” (1959)
 • SCHOUWENAARS, Clem : Leda of het zachte herleven (1970); Een zachte Saraceen (1972); Schaduw der dwaling (1974); Het gezicht in de ruit (1975)
 • SEULSTEN, Bernard : Dagelijks (1968); Verwijdering (1977)
 • SUENAERT, Amedée : Gedichten in “Van 20 dichters” (1959)
 • TULKENS, Julia : Het huis van de stilte (1959) ; Gemarmerd in tijd (1975)
 • VAN DAELE, René : Orientatie (1970)
 • VANDELOO, Piet : Hittegolf (1963 – Lay-out van Marcel Obiak)
 • VANOSMAEL, Prosper : Ontbinding van de veelterm (1961) ; Windharp (1964)
 • VAN RUYSBEEK, Erik : Tussen bron en monding (1970 – Dirk Martensprijs, 1972); Een kleine alchemie (1973); De bron achter de spiegels (1974); De stralen naar het licht (1975); Het ruisen van de stroom (1977)
 • VAN SNICK, Herman : Tussentijd (1970)
 • VAN VOSSOLE, Maurits : Elegie voor Tobias (1971 – Omslag van H. de Belder)
 • VERBRUGGHEN, Jo : Spijkerbloemen voor Israël (1956 – pentekeningen van Moshé Tamir); Antipode : de andere vogels en Satan (1958 – met zinketsen van Gralf-Edzard Habben – poëzieprijs Heist); Gedichten in “Van 20 dichters” (1959); Kommer of baat (1969 – Lay-out van de auteur, aquarellen van Nadine van Lierde); Mazzel en Broeche (1969 – Lay-out van de auteur, etsen van André Goezu); Erlik (1974 – Lay-out, omslag en handschrift van Raf Cleeremans).
 • VERCAMMEN, Jan : Tussen twee woestijnen (1959 – 2de uitgave 1959); Gedichten in “Van 20 dichters” (1959); Magnetisch veld (1967 – Omslag van Frans Dille).
 • VEULEMANS, Jan : Brieven aan mijn zoon (1965 – Omslag van Pol Mara); Het woord vrede (1969 – omslag en lay-out van Pol Mara); Gedichten uit deze bundels werden bekroond met: Poëzieprijs Heist (1964); Prijs Vlaamse poëziedagen (1961); Poëzieprijs Hilvarenbeek (1964); Poëzieprijs Tielt (1967)
 • VEYS, Ignaas : De minnaars, de dieven (1973)
 • WILLEMS, Eldert : Boekje van weer en wind (1955)
 • ZUSTER AMBROISINE, M. : Bloemen van stilte (1962)

CHRONOLOGISCH

1950

 • DE BELDER Jozef, L. : De ballade van Reading (vertaling van de ballade van Oscar Wilde) ;
 • DE BELDER Jozef, L. : De Ballade der onzekerheden  (2de, 1951, 3de ed., 1953 – Guido  Gezelleprijs der Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1952)

1951

 • DE VOS, Renaat : Xenia (Prijs-De Nieuwe Gids 1951)
 • D’HOEVE, Andries : Achter de blinden.

1952

 • DE VOS, Renaat : Interioria (2de  druk, 1953, Poëzieprijs van de provincie Antwerpen 1955)
 • DECORTE Bert : Maria en de kerselaar – Een oud Engels Carol (Houtsneden van Theo Humblet)
 • DECORTE Bert : Louise Labé’s Gedichten (met ets van Theo Humblet) ;
 • DE ROOVER Adriaan : Woordschurft.
 • LE ROY, Pol : Lucifer.

1953

 • D’HOEVE, Andries : Op hetzelfde thema.
 • METS, Walter : Een huis gelijk een ander.

1954

 • DE WINTER, Karel : PAN III (Poëzieprijs provinciee Antwerpen 1950 – Tekeningen van Edmond Van Offel, met inleiding : Een late tachtiger, door Frans Verstreken en voorwoord van Lode Monteyne)
 • LE ROY, Pol : Regina.

1955

 • DE SCHUTTER, Louis : Ik heb geen mes.
 • WILLEMS, Eldert : Boekje van weer en wind.

1956

 • DE BELDER Jozef, L. : Ki Fong.
 • DECORTE Bert : Japanse motieven.
 • DE VOS, Renaat : Rosa Mystica.
 • EEMANS, Marc : Hymnode, voorafgegaan van een psychomachia en gevolgd door een na-wereldse minnezang. (Lay-out en tekeningen van de auteur)
 • VERBRUGGHEN, Jo : Spijkerbloemen voor Israël (Pentekeningen van Moshé Tamir);

1957

 • LE ROY, Pol : Lava.

1958

 • ALBE : Paian voor Apolloon.
 • BUCKINX, Pieter G. : De oevers van de stroom.
 • VERBRUGGHEN, Jo : Antipode : de andere vogels en Satan (Met zinketsen van Gralf-Edzard Habben – poëzieprijs Heist);

1959

 • ALBE : Getijden der blijdschap.
 • Van 20 dichters” (bloemlezing met A. Magerman en Jo, Verbrugghen); met gedichten van Daan Boens, Bertien Buyl, Johan Daisne, Maurits De Doncker, Anne Dellart, Albert De Longie, Prosper De Smet, Lode De Visscher, Peter Dietrich, Fernand Handtpoorter, Odette Huys-Lacres, Gust Lips, Adriaan Magerman, Arthur Rottiers, Ria Scarphout, Amedée Suenaert, Jo Verbrugghen, Jan Vercammen.
 • OBIAK, Marcel : Kontrasten (Lay-out van de auteur)
 • PLETSERS, Roger : Rozen van morgen. (Inleiding van P.G. Buckinx)
 • TULKENS, Julia : Het huis van de stilte.
 • VERCAMMEN, Jan : Tussen twee woestijnen. (2de uitgave 1959)

1960

 • AERTS Pieter: De stilte van de zon.

1961

 • BOENS, Daan : Van aanschijn tot aanschijn.
 • BUCKINX, Pieter G. : De zevende dag.
 • HELDERENBERG, Gery : Liefde en dood (bloemlezing uit het werk van G.H., verzameld en ingeleid door Piet Thomas);
 • VANOSMAEL, Prosper : Ontbinding van de veelterm.

1962

 • MAGERMAN, Adriaan : Astenisch (Omslag, lay-out – houtsneden van Michel Bracke – Jonkheer Merghelynck-prijs der Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 1961-1963);
 • OBIAK, Marcel: ); Myriorama (lay-out en omslag van de auteur – Hendrik van Veldeke-prijs 1961 – Poëzieprijs van de provincie Limburg, 1960) ;
 • ZUSTER AMBROISINE, M. : Bloemen van stilte.

1963

 • BUCKINX, Pieter G. : Brandhout voor de kou. (Met tekeningen van Joris Mommen, Lay-out van Marcel Obiak – Karel van de Woestijneprijs van Sabam, 1965)
 • HELDERENBERG, Gery : De zegeningen.
 • INSINGEL, Marc : Drijfhout  ; Een kooi van licht.
 • LE ROY, Pol : Tellurisch (Lay-out: Marc Eemans – reproducties schilderijen van Robert Geenens)
 • MARIJNEN, Johannes : Stemmen (1963– Poëzieprijs van de provincie Antwerpen – 1965);
 • VANDELOO, Piet : Hittegolf (Lay-out van Marcel Obiak)

1964

 • AERTS Pieter: Geboorte.
 • BELDER Jozef, L. : Van zuilen, sneeuw en rozen.
 • INDESTEGE, Luc : Orpheus en Eurudike (Omslag – houtsnede van Nelly Degouy);
 • INDESTEGE, Luc : Laïs, lyrisch spel in 3 bedrijven (Omslag – tekening van L. de Mol)
 • MARIJNEN, Johannes : Spiralen.
 • MELEN, Hans : Het licht der stilte.
 • RENIERS, Anne : Het ogenblik.
 • ROGGEMAN, Willem M. : Incunabel.
 • VANOSMAEL, Prosper : Windharp.

1965

 • BOENS Daan : Vensters op mijn ziel. (Poëzieprijs der stad Gent 1966)
 • DE ROOVER Adriaan : VVrede gedichten.
 • GELAUDE, Jacques : Binnenhof.
 • GILLIAMS, Maurice : Gedichten 1919-1958 (Lay-out van de auteur)
 • MARIJNEN, Johannes : Kontinenten.
 • VEULEMANS, Jan : Brieven aan mijn zoon (Omslag van Pol Mara);

1966

 • DE MEESTER Jo : Zerken en zuilen.
 • INSINGEL, Marc : Een kooi van licht.
 • MAGERMAN, Adriaan : Egidius (Omslag, Lay-out – houtsneden van Michel Bracke – Poëzieprijs van de provincie Oost-Vlaanderen);
 • MENSAERT, Jan : Gedichten uit de berg van lening.

1967

 • AXTERS, Stefaan P. : Inkeer (debuut)
 • BUCKINX, Pieter G. : Blijdschap is een boom.
 • MARIJNEN, Johannes : Spectraal (Met burijngravures van Gustaaf C. de Bruyne; 2de 1968);)
 • RENIERS, Anne : Gelijktijdigheid.
 • VERCAMMEN, Jan : Magnetisch veld (Omslag van Frans Dille).

1968

 • MENSAERT, Jan : Trage nacht op de meander.
 • RENS, Lieven : De hemel op aarde.
 • SEULSTEN, Bernard : Dagelijks.

1969

 • BERCKMOES, Gerda : Idee-Fixe (lay-out van Michel Bracke)
 • BUYL Bertien: Klokhuisruimte (Met omslag van Rover, Poëzieprijs van de stad Ronse, 1966)
 • DANGIN Mark : Maran Atha (Lay-out, omslag en gravures van M. Haccuria) ;
 • DE VISSCHER, Lode : Aards gebonden (scraper-boardtekeningen van Etienne Le Compte)
 • HANDTPOORTER, Fernand : Te sterven zonder vrees. (Lay-out Louis Weynants – Lino’s van Jan Gezel – Poëzieprijs van de provincie Oost-Vlaanderen 1971)
 • MAGERMAN, Adriaan : Impromptu (Omslag, Lay-out – houtsneden van Michel Bracke – Poëzieprijs Heist 1965)
 • MARIJNEN, Johannes : Intermezzo.
 • OBIAK, Marcel : Fazen (Lay-out en omslag van de auteur)
 • RENIERS, Anne : Tussenruimte.
 • ROEX, Marleen, De Cree : Ofelia speelt met de maan (Omslagtekening van de auteur) ;
 • VERBRUGGHEN, Jo : Kommer of baat. (Lay-out van de auteur, aquarellen van Nadine van Lierde);
 • VERBRUGGHEN, Jo : Mazzel en Broeche (Lay-out van de auteur, etsen van André Goezu);
 • VEULEMANS, Jan : Het woord vrede.  (omslag en lay-out van Pol Mara)

1970

 • ALBE : Cante Flamenco (vertaling uit het Andalusisch)
 • DECORTE Bert : Kruis of munt.
 • DE VOS, Renaat : Xenia 2 (omslag Jos Hendrickx)
 • SCHOUWENAARS, Clem : Leda of het zachte herleven.
 • VAN DAELE, René : Orientatie.
 • VAN RUYSBEEK, Erik : Tussen bron en monding (Dirk Martensprijs, 1972);
 • VAN SNICK, Herman : Tussentijd.

1971

 • BOENS Daan ; Lagune.
 • D’HAEN, Christine : Guido Gezelle – Poems / Gedichten (omslag met goudstempel door Michel Bracke; 2de, 1972, lay-out: Geert De Clercq)
 • MARIJNEN; Johannes : Integraal (Met kleurtekeningen van Marc Eemans); Horizonten (1973 – met op frontspice een reproductie van Achilles van Goolen.
 • RENS, Lieven: Op gouden grond (Prijs Scriptores Catholici, 1969)
 • VAN VOSSOLE, Maurits : Elegie voor Tobias (Omslag van H. de Belder)

1972

 • DECORTE Bert : De mooie ontrouw – vertaalde gedichten.
 • DE NEEF Roger M.J. : De grote wolk.
 • MESOTTEN, Bart : Dag, Haiku (Met een inleiding van de auteur – 2de oplage 1972, 3de oplage 1973)
 • RUTTEN, Mathieu : Met de tong gezegd (Tekening van Rutten op de frontispice)
 • SCHOUWENAARS, Clem: Een zachte Saraceen.

1973

 • CHRISTAENS Dirk : Niemandsland. (collages van Charline Mahy)
 • RENIERS, Anne : Van verte tot verte.
 • ROEX, Marleen, De Cree : Florentijnse madrigalen (Lay-out en potloodtekeningen van de auteur, omslag van H. de Belder)
 • VAN RUYSBEEK, Erik : Een kleine alchemie.
 • VEYS, Ignaas : De minnaars, de dieven.

1974

 • DANGIN Marc : De mec van Caroline (Lay-out, omslag en kollage van M. Haccuria
 • BELDER Jozef, L. : Avondverzen.
 • DEMEDTS Gabrielle : Levensberichten en liederen.
 • MENSAERT, Jan : Merovingische gedichten.
 • SCHOUWENAARS, Clem: Schaduw der dwaling.
 • VAN RUYSBEEK, Erik : De bron achter de spiegels.
 • VERBRUGGHEN, Jo : Erlik (Lay-out, omslag en handschrift van Raf Cleeremans).

1975

 • BUCKINX, Pieter G. : Bijna aan de grens.
 • DE BELDER, Jozef, L. : Een Jubileumboekje, Colibrant 1950—1975 (bloemlezing met diverse illustraties uit vorige bundels)
 • DE VOS, Renaat : Ultima Thule.
 • RENIERS, Anne: Nauwe geboorte.
 • SCHOUWENAARS, Clem : Het gezicht in de ruit.
 • TULKENS, Julia : Gemarmerd in tijd.
 • VAN RUYSBEEK, Erik : De stralen naar het licht

1976

 • RENIERS, Anne: Offerland.
 • DE CRÉE-ROEX Marleen: Bloem aan het bloed.
 • BONNEURE, Fernand: Op goede voet : een tweeluik.
 • CHRISTIAENS Dirk: Driehandig.

1977

 • VAN RUYSBEEK, Erik : Het ruisen van de stroom.
 • SEULSTEN, Bernard : Verwijdering.
 • DE BELDER, Jozef, L. : Bij de uitverkorenen [luxe-uitgave]  vertalingen uit het oeuvre van geliefde dichters.

1978

 • DE CRÉE-ROEX Marleen: In Between.
 • DE LONGIE Albert: Weerspiegeling.
 • DE BELDER, Jozef, L. :  Fragmenten. (Novalis in vertaling)

—-