home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Poëtisch Erfdeel der Nederlanden (1962-1980) – Uitg. Heideland

POËTISCH ERFDEEL DER NEDERLANDEN (1962-1980)

                

Uitgeverij Heideland

Reeks: ‘Poëtisch Erfdeel der Nederlanden’.

  • Uitgave van bloemlezingen uit het werk van Noord- en Zuid-Nederlandse dichters.
  • Periode: 1962 – 1980
  • Afmetingen: 21 x 13 – pocketuitgaven
  • Initiatiefnemer: Marcel Beerten
  • Aantal: 108 nummers met een gemiddelde oplage van 1500 à 2000 exemplaren.

CHRONOLOGISCH OVERZICHT

1962

1.  Joost Van den Vondel. “Vijftig gedichten”.

Verzameld en ingeleid door Anton  van Duinkerken.
Eerste druk: november 1962; 2de druk mei 1963; 3de druk: november 19865; 4de druk maart 1969.

2.  Jacques Perk. “Gedichten”.

Inleiding: Garmt Stuivelinck.

3.  Prosper van Langendonck. “Gedichten “.

Inleiding: Albert Westerlinck
Bevat gedichten uit: I. Verzen; II. Uit GEDICHTEN door de dichter niet weerhouden voor de eerste uitgave van zijn VERZEN; III. Latere gedichten.

4.  Firmin van Hecke. “Gedichten”.

Ingeleid en samengesteld door Karel Jonckheere.
Bevat gedichten uit: Gedichten; Lazarus; Onuitgegeven gedichten.
 

5.  Gaston Burssens. “Gedichten”.

Bevat gedichten uit: Verzen (1918); Liederen uit de stad en uit de cel (1919); Piano (1924); Enzovoort (1926); Klemmen voor zangvogels (1930); French en andere cancan (1935); De eeuw van Pericles (1941); Elegie (1942); Pegasos van Troja (1952); Ode (1954); Adieu (1958); Posthume verzen (1961).

6.  Albe “Gedichten”.

Bevat gedichten uit: Paradijsvogel; Cherubijn en mens; Van adellijken bloede; Groenendaalse       clausuren; Scheppingsgedicht; Magnificat.

7.  Julia Tulkens. “Yggdrasil”.

Bevat gedichten uit: Ontvangenis; Vader; De aardse bruid.

8.  Johan Daisne. “Ik heb u alles gegeven…”

Een bloemlezing uit zijn dichtwerk.

9.  Marcel Coole. “Het ander uur”.

10.  Hubert van Herreweghen. “Vleugels”.

Bevat gedichten uit: Het jaar der nagedachtenis; Liedjes van de liefde en van de dood; Gedichten; gedichten II- Brieven uit Portugal; Gedichten III.

1963

11.  Bert Voeten. “Er gebeuren geen wonderen”.

Bevat gedichten uit: Er gebeuren geen wonderen; In memoriam; Onderweg; Het leven voor ogen.

12. P.C. Boutens. Altijd zing ik ’t zelfde lied.

Inleiding: dr. Karel de Clerck.
Bevat gedichten uit: Verzen; Praeludiën; Naenia (fragment); Stemmen; Carmina; Lente-maan; Zomerwolken; Bezonnen verzen; Tussenspelen.
1969: 2de druk.

13.  Karel Jonckheere. “Grenzen van papier en pijn”.

Bevat gedichten uit: Het witte zeil; Gewijde grond; Klein testament; Conchita; Wat niet geneest; Spiegel der zee; De hondenwacht; Van zee tot schelp; Ogentroost; Ongebundeld.

14.  Michel Van de Plas. “Mens geworden”

Bevat gedichten uit de bundels: Edelman, bedelman (19861); De dag van morgen (1957); Achter de rattenvenger (1959); Nieuwe gedichten; Vrouwenschool; Prediker.

15.  Daan Boens. “Gedichten”

16. Arnold Sauwen. “Gedichten”.

Inleiding Gerard Michiels
Bevat gedichten uit: Langs de Maas; Gedichten; De stille delling; Uren van eenzaamheid; De laatste garven; De zingende krekel; Avondschemer.

17. Frans de Wilde. “Aards avontuur”

1964

18. Urbain van de Voorde. “Verspilde gloed”.

Bevat gedichten uit: De haard der ziel; Diepere krachten; Het donker vuur; Eros thanatos; De    gelieven en metamorfosen.

19. Max Schuchard. “Tijd van leven”.

Bevat gedichten uit: Verboden nadruk; Sprekend mijzelf; Tijd van leven.

20.  Anton van Wilderode. “De dag van eden”

21. R. C. Van de Kerckhove. “Gedichten”.

Verzameld en ingeleid door Louis-Paul Boon.
Met gedichten uit: Gebed voor de kraaien; De schim van Memling; Een kleine ruïnemuziek;   Veronica; Gedichten voor een kariatide.

22. Hoffmann von Fallerleben. “Loverkens”

Bezorgd en ingeleid door  F. Lissens

23. Louis Couperus. “Schimmen van glans”.

Verzameld en ingeleid door Marc Galle
Bevat gedichten uit: Orchideeën; Williswinde; Romeinse sonnetten (1903); Endymion (onvoltooid, 1904); Sonnetten (gedateerd 1906); Sonnetten (gedateerd  Lido, mei 1896); Sonnetten (gedateerd  Bagni di Luca, 1906); Sonnetten (gedateerd Florence, 1906); Sabijnse maagdenroof (1908); Nachten (1908)

24. Willem Kloos. “Onttovering”.

Verzameld en ingeleid door  Wim Zaal

25. René de Clercq. “Daar is maar één land”

Verzameld door Elza De Clercq en ingeleid door Karel Vertommen.
Met gedichten uit: De zware kroon; Land; Jeugd; De huiskring; Voor het volk; Toortsen; Uit de  diepten; De meidoorn; De noodhoorn.

26. Michiel de Swaen. “Gelijk de zonnebloem”

Inleiding: Raf Seys

27. J.L. De Belder. “Verglaasde spiegel”

Bevat gedichten uit: De gesloten kamer; Epimenides’ ontwaken en andere gedichten; Uit een
herfst; Ballade der onzekerheden; Recitatief; Ki Fong, een chinese suite; Van zuilen, sneeuw en     rozen.

28.  Louis de Bourbon “Ex toto corde”

29.  Frans Buyle. “Aanvaard bezit”.

Bevat gedichten uit: De steen der wijzen; Soldatenliedjes; Breuk met het verleden; Strofen voor de nachtegaal [het hart der dingen]; Proeve van alchemie.

30.  Bert Decorte. “Profaan brevier”.

Bevat: Germinal; Orfeus gaat voorbij en andere gedichten; Een stillere dag; Refreinen; Aards
gebedenboek; Jongste gedichten.

31.  W. Grauls “Cantabile”

32.  René Verbeeck. “Van eros tot requiem”.

Bevat gedichten uit: De donkere bloei; De minnaars; De dwaze bruid; Een huis voor Simone;
Tussen twee werelden; Een weergevonden map [niet gebundelde gedichten]; Op het spalier der    maanden; Requiem in memoriam patris.

33. Jan Luyken. “Het beste deel”.

Inleiding Garmt Stuiveling

1965

34. Breeroo. “Lyriek”.

Inleiding Marnix Gijsen

35.  Albrecht Rodenbach. “De vedel aan de zijde”.

Verzameld en ingeleid door André Demedts.
Bevat gedichten uit de bundels: Eerste gedichten (1878); Al de gedichten van Albrecht Rodenbach (1888); In tijdschriften verschenen of later uit de handschriften overgedrukt.

36.  Herman van den Bergh. “Wachten op een woord”

37.   Pieter Geert Buckinx. “Voorbij de grenzen”.

Bevat gedichten uit: De dans der kristallen; Droomvuur; De vleugelen van Icarus; De verzoeking
der armoede; De oevers van de stroom; De zevende dag; Nieuwe gedichten.

38.  J. Kelk “Aards vertier”

39.  Paul De Vree. “h.eros.hima”.

Bevat gedichten uit: Het blanke waaien; Elegische hymnen; Atmosfeer; Nieuwe loutering; Nieuwe verzen en kwatrijnen; Kruisweg- en andere gedichten; Gesluierd lied; Appassionato; Egelrond; Eros mijn sediment; Erosie mijn schisma; Le poete assassine; Hurkhart; Pl. Acid. Amore; Zimprovisaties.

40.   Bert Peleman. “Stroom van vreugde en verdriet”.

Bevat gedichten uit: Variante voor harp; Van de ruiter die naar Hanswijk reed; Nacht der
verdwazing; Open jacht; Land aan de Schelde; Gestalten uit de vuurdoop; Bij de donk’re
katedralen; Nachtverhaal van de torenwachter; In de glans der regenbogen; Gij leeft in ons; Alsuete maged; Met hulst en maretak; Ruiters voor de vrede; Bij zandloper en zeis; Dankgebeden van de man Job; Hellas zonder herdersfluit; Haven der ziel.

41.  Van Hattum. “Het heksenkind”

42.  Pol Le Roy. “Een hand, een ster”.

Bevat gedichten uit: Getuigenissen; Vuur zingt; Modulaties; Geboorte der poëzie; Lucifer; Ogief;
Niet voor Bonifacius; Regina; Silvio; Lava; Homo ludens; Bij ’t murmelen van de beek; Tellurisch; In de clausuren van de tijd
.

43.  Pierre H. Dubois. “Zonder echo”

1966

44.  Aart van der Leeuw. “Betovering”.

Inleiding: Dr. J. Noé s.j.
Bevat gedichten uit: Liederen en balladen; Herscheppingen; Opvluchten; Het aardse paradijs.

45.  Theun de Vries. “Het zwaard des levens”.

Door hemzelf gebloemleesd, met korte bio- en bibliografie.

46.  Karel Van den Oever. “Een onbegrepen lied”.

Verzameld en ingeleid door Frans Verachtert.
Bevat gedichten uit: In schemergloed der morgenverte; Van stille dingen; Het drievuldig beeld;
Godvruchtige maanrijmen; Lof van Antwerpen; Verzen uit oorlogstijd; De zilveren flambouw; Het open luik; Schaduw der vleugelen; De heilige berg; Paviljoen.

47.  Dirk Vansina. “De liefde leeft”.

Foto auteur: Foto Daniel, Oostrozebeke.Verantwoording: De verzen werden naar het behandelde thema ingedeeld. Ze werden afgedrukt naar de definitieve tekst zoals hij werd vastgelegd in: Scheppend werk en Essays. Behalve dan de gedichten op blz. 10, 12, 14, 44, 53, 65, 67, die werden ontnomen aan ‘De zoektocht van Elckerlyc’ en dit op blz. 11  dat uit de ‘Deemstering der Ziele’ (deel II) werd gelicht, zal men ze in Poëzie I terug vinden. Er werd geen dramatische poëzie opgenomen.

48.  Willem Godschalck van Focquenbroch. “De geurige zanggodin”.

Keuze en inleiding: Bert Decorte

49.  Jan Vercammen. “Zonder berouw”.

Bevat gedichten uit: Het tweede land; Volubile; Drie suites; Repetitie; Getijden te Brugge; De
parelvisser; Verbroken zegel; Ophelia; Tussen twee woestijnen; Ongebundeld; Kinderverzen.

50.  Anton Van Duinkerken. “De reis met Rafaël”.

Bevat gedichten uit: Voorportaal; Onder Gods ogen; Lyrisch labyrint; Hart van Brabant;
Tobias met den engel; Verzen uit St.-Michielsgestel; Waaiend pluis; Het vierenswaardig
wonder; In spiegel en raadsel; Op reis met Rafael

51.  Jacobus Revius. “In uw genade grondeloos”.

Inleiding: Clem Bittremieux

1967

52.  Raymond Herreman. “Wankelbaar evenwicht”.

Bevat gedichten uit: Eros; De roos van Jericho; Het helder gelaat; Wie zijn dag niet mint, zal ten
onder gaan; De minnaars gevolgd door het wit papier en art poetique; Album 1944; Vergeet niet te leven; Ongebundeld of niet gedrukt.

53. Justus de Harduwijn. “Der liefden stille krachten”.

Inleiding: Dr O. Dambre

54.  Pieter Corneliszn Hooft. “Sonnetten en zangen”

Inleiding: Wim J. Simons

55.  Maurits Mok “Stadiën”.

56.  Marcel Beerten. “Van zelfkant tot overkant”.

Eerste druk: december 1967; 2de druk: december 1968.
Bevat gedichten uit: Aan de zelfkant; Mrlene Helmsen; Onuitgegeven gedichten.

57.  August van Cauwelaert. “De zielen rijpen van verdriet”.

Inleiding:  G.W. Huygens
Bevat gedichten uit: Verzen (1909); Verzen, nieuwe reeks (1913); Liederen van droom en daad (1918); Liederen voor Maria (1924); Liederen van deemoed (1938); Verzen van het leven en de overvaart (1940); Nagelaten gedichten uit Dietsche Warande en Belfort (1945)

58.  Richard Minne. “Malve en erica”.

Inleiding Karel Jonckheere
Bevat: In den zoeten inval; gedichten [gebundeld en verspreid]; Rijmen en verzen [uit brieven]

59.  W. Schulte Nordholt. “Achter een muur van licht”.

60.  Garmt Stuiveling. “Eindstand”.

Bevat gedichten uit de bundels: Elementen; Ego en Echo; Eeuwig gaat voor ogenblik; Ongebundeld

1968

61.  Halbo C. Kool. “Morgengave voor meerminnen”.

62.  Hendrik van Veldeke. “Die minne maket reinen moet”.

Inleiding: Drs. Jef Notermans

63.  Albert Bontridder. “De bankreet ‘vader’”.

Bevat gedichten uit: Hoog water; Dood hout; Bagatelle-hangende vis; Open einde.

64.  Paul Verbruggen. “Zoek de zonkant”.

Verzameld en ingeleid door Pieter G. Buckinx
Met gedichten uit de bundels: Verzen; De voorhof; Gedichten; De winter laat niet los; Aspekten; Als
een goed hovenier; Heer en knecht.

65.  Anna Bijns. “Meer suur dan soets”

Inleiding Dr. Lode Roose.

66.  Frederik Van Eeden. “Ik heb de witte water-lelie lief”.

Inleiding: Wim J. Simons

1969

67.  Karel Vertommen. “Soms wuift een hand…”

Foto omslag: Foto AMVC (opname J. Polak)
Bevat gedichten uit de bundels: In balladentoon; In profiel; Seizoenenboek

68.  Jos Vandeloo. “De glimlach van een vlinder”.

Uit de bundels: Wachten op het groene licht; zeng; copernicus of de bloemen van het geluk.

69.  Guido Gezelle. “Kleengedichtjes”.

Inleiding Prof. Dr. August Keersmaekers.

1970

70.  Alice Nahon. “Bloemen van ’t veld”.

Inleiding Karel Jonckheere
Uit de bundels: Vondelingskens; op zachte vooizekens; schaduw; nagelaten verzen

71.  Clara Haesaert. “Spel van vraag en aanbod”.

Bevat gedichten uit de bundels : De overkant; Omgekeerde volgorde; Onwaarschijnlijk recht.

72.  Willem Bilderdijk. “’t Vuur dat eeuwig gloeit”.

1971

73.  Gerry Helderenberg. “Ante terminum”

Bevat: Het gasthuis; Polyptiek; Omdat ik u bemin; Emblemata biblica; Triomf van de dood; Zegeningen; Legende der heiligen; Het brevier; Neerhof op Ronkenburg; De vijvers; Pentaphonium; Verspreide gedichten.

74.  Marnix van Gavere. “Voorbij de tijd”.

75.  Achilles Mussche. Onvoltooide Symfonie”.

Bevat gedichten uit: De twee vaderlanden; Koraal van de dood; Langzaam adieu; Ongebundelde gedichten

76.  Petrus Augustus de Genestet. “Lachen wij den hemel tegen”.

Inleiding: Wim J. Simons

77.  Joannes Marijnen. “Breng de waarheid…”

1972

78.  Willem Gijssels. “Een vedel in den avond”.

Inleiding Ludo Simons
Bevat gedichten uit de bundels: Wandelingen (1903); Tybaert de Kater (jg. 1922); Van bos en boom (1927); Liederen (1927); Zij zingen (1928); Leven en droom (1935)

1973

79. Ferdinand Vercnocke. “Deltaland”.

Bevat gedichten uit: Zeeland; Koning Skjold; De gesel gods; Kolga; Heervaart; Ask en Embla; Hansa; Het eiland Antilia; De gouden helm; Zee in het westen; Land aan het Zwin; De stad in zee; Moederzee.

80.  H.W.J.M. Keuls. “Mens en muzen nabij”.

Inleiding Elisabeth Zernike

81.  Gerard Wijdeveld. “In afwachting”.

Met gedichten uit de bundels Het Vaderland; Het Voorschot; Zomerwolk; Vijf geheimen en andere gedichten; Nog niet gebundelde gedichten.

82.  Rosalie en Virginie Loveling. “Niets is ons onbeduidend”.

Inleiding A. van Elslander

83.  Hadewijch  “Miere herten licht doolt na U al”

Inleiding N. de Paepe

84.  Hélène Swarth. “Een mist van tranen”.

Verzameld en ingeleid door Hans Roest

85.   Willem Brandt. “Het andere land”

1974

86. Paul Haimon. “Land van mijn oorsprong”.

87. C. S. Adema van Scheltema. “Er ging iets moois voorbij”.

Verzameld en ingeleid door Hans Roest

88.  E. J. Potgieter. “Eens minnars hoop heeft adelaars wieken”.

Inleiding: Wim J. Simons

89.  Gabriëlle Demedts. “Klanken van eeuwigheid in aardse stem”.

90.  Jozef Deleu. “De stilte groeit”.

Bevat gedichten uit: Schaduwlopen; Nachtwerk; Ongebundeld.

91.  Jan Prins. Dankbaar om ieder ding…

1975

92.  Jan Veulemans. “Elke dag leven”.

Bevat gedichten uit: Ergens een huis; Brieven aan mijn zoon; Het woord vrede; Ongebundeld.

93.  Hendrik Tollens cz. “Al wat leeft en braaf is zingt”.

Inleiding: Hans Roest

1976

94.  Erik van Ruysbeek. “Van golf tot zee”.

Bevat gedichten uit: Van de aarde die ook hemel is; De open wereld; Tussen bron en monding; Een kleine alchemie; De bron achter de spiegels; De stralen naar het licht; Onuitgegeven gedichten

95.  Willem M. Roggeman. “De droom van een robot”.

Bevat: Rhapsody in blue; Een [hinder]paalwoning; Bij wijze van schrijven; Baudelaire verliefd; Incunabel; Het orakel van New York City; Theorie; Een gefilmde droom; Sneeuwblindheid; Een fata morgana in Vlaanderen; Ongebundelde gedichten

96.  André G. Christiaens. “Afscheid van de zondagsschool”.

97.  Luc Indestege. “Iets is voorgoed voorbij”.

Inleiding J.L. De Belder
Bevat gedichten uit: Vale dicere; Orpheus en Eurydice; Laïs; Venetiaans december; Ongebundelde gedichten; Vertalingen; De biecht van de vagant

1977

98.  Jan van den Weghe. “Tussen de regels”.

Bevat gedichten uit: Salto mortale; De toren van babel; Het vat der danaÏden; De witte en de rode sneeuw; Persephone; Logos spermatikos; Vijftig saldogedichten

99.  Omer Karel de Laeye. “Landelijk leven”.

Verzameld en ingeleid door Herwig Verleyen.
Met een keuze uit de bundels: uit het studentenblad Ons Leven;
Van te lande; Van over ouds; Flandria Illustrata; Bespiegelingen; Andere Bespiegelingen.

100.  Jan van Nijlen. “Bedeesd maar onbedaard”.

Verzameld en ingeleid door Clement Bittremieux.
Bevat gedichten uit: Naar ’t geluk; Het aangezicht der aarde; De lokstem en andere gedichten; De vogel Phoenix; Geheimschrift; Het oude kind; Soms met een vriend; Berijmde prenten uit het aards paradijs; De dauwtrapper; De slaapwandelaar; Te laat voor deze wereld; Mijn makker uil.

1978

101.  Robin Hannelore. “Het koekoeksspog”.

Bevat gedichten uit: Raka; De ridderzwammen; Guerrilla utopia; De geselbank; De kempense brandbrieven; De kempense zwanezang; Ongebundeld.

102.  Willy Spillebeen. “Woorden in de stroom”.

Bevat gedichten uit: De spiraal; Naar dieper water; Groeipijn; Torso; Onuitgegeven.

103.  Pieter Aerts. “Ik ben de boom van horen zeggen niet”

1979

104.  August Vanhoutte. “De macht der leegte”.

Verzameld en ingeleid door Willy Spillebeen
Bevat: Hart en geest; Nagelaten gedichten; Uit het tijdschrift ‘Groot Nederland’; De verwarde kalender

105.  Maurice Trippas. “Jaarringen”.

1980

106.  Pierre Kemp. “De verfdoos aarde en zon”.

Verzameld en ingel. door Rob Molin.

107.  Mark Braet. “Van de vuurrode bloem”.

Bevat gedichten uit: Achttien stappen in de storm; Bagatellen; Tussen gisteren en vandaag; Variaties op een gegeven thema; Liefde mijn huis; Alles 1 wereld; Afscheid nemen; Onbewoonbaar verklaard; Een voltooide zomer; Liefde het meervoudig woord.

108.  Victor E. van Vriesland. “Kopsignalen”.

Verzameld en ingeleid door Dirk Kroon
Bevat gedichten uit: Voorwaardelijk uitzicht; Herhalingsoefeningen; Vooronderzoek; Tegengif; Ondoordacht; Bijbedoelingen.