home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

MENS EN MUZE (1947-1949) – poëzie en essays

MENS EN MUZE (1947-1949)

            

INLEIDING

1946: Paul de Vree neemt boekhandel De Brug over, een verlopen zaak, gelegen in het benedenhuis van Gilliams’ woning aan de Lange Nieuwstraat 91 te Antwerpen.

  • In september 1944 was hij op verdenking van culturele collaboratie als leraar geschiedenis en moraal aan de Stedelijke Lagere en Middelbare Normaalscholen te Antwerpen geschorst en op 26 november 1945 uit zijn ambt ontzet.
  • Achteraf bleken deze aantijgingen op laster te berusten. Pas in 1951 kon hij weer aan de slag aan de athenea van Deurne en later (1967) aan dat van Lier.

1947: De Vree wordt – naast de boekhandel – actief als uitgever.

Uitgeverij De Brug brengt de reeks “Mens en muze” uit (onder de redactie van Ivo Michiels, Paul de Vree en Adriaan de Roover”), gedrukt bij Drukkerij M. Th. Van Ael, waarin twaalf delen verschenen,

  • Als nummer 1 verschijnt de dichtbundel van Ivo Michiels Daar tegenover ! Ook de novelle Zo, ga dan! (1947) en de roman Het vonnis (1949) verschijnen de De Brug, zij het los van de reeks “Mens en muze
  • Verder verschenen in de reeks dichtbundels van o a Frank Meyland, Albe, Anton van Wilderode, Jos Coveliers, René Verbeeck, Adriaan de Roover, Albert Speekaert en Adriaan Magerman; een essay van Paul de Vree over Maurice Gilliams en een essay met bloemlezing van Adriaan de Roover, De doodsgedachte in de moderne Noord-Nederlandse poëzie; alsook een vertaling van Petrarca door Albe.

1951: Wanneer Paul de Vree opnieuw wordt aangesteld als leraar in het Rijksonderwijs, zullen boekhandel en uitgeverij ophouden te bestaan.

OVERZICHTSLIJST

1947

1      Ivo Michiels, Daar tegenover: verzen, De Brug, Antwerpen, (1947), 24 p., ill. [Mens en muze; vol. 1]
2      Paul de Vree, Maurice Gilliams: essay, De Brug, Antwerpen, (1947), 72 p., ill. [Mens en muze; vol.2]
3       Frank Meyland, Mors et vita, De Brug, Antwerpen, (1947), 28 p., ill. [Mens en muze; vol. 1:3]
4       Albe, Vanden rike der ghelieven. Eerste deel van de bundel: “Groenendaalse clausuren”, De Brug, Antwerpen, (1947), 28 p., ill. [Mens en muze; vol. 4]
5       Adriaan de Rover, De doodsgedachte in de moderne Noord-Nederlandse poëzie: essay en bloemlezing, De Brug, Antwerpen, (1947), 112 p. [Mens en muze; vol. 5]
6       Anton van Wilderode, Najaar van Hellas, De Brug, Antwerpen, (1947), 31 p., ill. [Mens en muze; vol. 1:6]

1948

1       J[os] Coveliers, Het huis bij den stroom, De Brug, Antwerpen, (1947), 56 p., ill. [Mens en muze; vol. 2:1]
2       René Verbeeck, Op het spalier der maanden, De Brug, Antwerpen, (1948), 27 p., ill. [Mens en muze; vol. 2:2]
3        Adriaan de Roover, Kassandra, De Brug, Antwerpen, (1948), 40 p. [Mens en muze; vol. 2:3]
4        Albert Speekaert, Heemvaart, De Brug, Antwerpen, (1948), 24 p., ill. [Mens en muze; vol. 2:4]
5         Adriaan Magerman, Heimwee en vuur, De Brug, Antwerpen, (1948), 24 p., ill. [Mens en muze; vol. 2:5]

1949

1       Albe, Petrarca’s Virgine bella, De Brug, Antwerpen, (1949), 35 p. [Mens en muze; vol. 2:6]